načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole – Pavel Zikl

Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Elektronická kniha: Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole
Autor: Pavel Zikl

Vzdělávání žáků s tělesným postižením, respektive realozace komplexní péče o tyto žáky ve škole. Příručka pro učitele. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 112
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3856-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Vzdělávání žáků s tělesným postižením, respektive realozace komplexní péče o tyto žáky ve škole. Příručka pro učitele.

Popis nakladatele

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným postižením v podmínkách školy. Uvedena je i kategorizace edukačních pomůcek.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole" doporučujeme také:
 (e-book)
Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Komplexní pée

Léebná rehabilitace

ve kole

Polohování

Pomcky pro

dti s tlesným

postiením

D

ti s t

lesným

a kombinovaným

postiením ve kole

pe agogika

Pavel Zikl

D

ti s t

lesným a kombinovaným postiením ve kole

Pavel Zikl

pe agogika

Grada Publishing, a.s.

U Prhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Tématem monografie je vzdlávání ák s tlesným a kombinovaným posti

ením, respektive realizace ucelené rehabilitace a podpora rozvoje hybnosti

u tchto ák v podmínkách koly. V úvodu je nastínna teorie problemati

ky rehabilitace a ucelené rehabilitace, a to zejména z pohledu pedagogického.

Podstatná ást knihy je zamena na pesah rehabilitace (léebné) do procesu

vzdlávání. Jsou zde proto uvedeny aktivity, které jsou pro áky s tlesným

a kombinovaným postiením pínosné (nkdy nezbytné), je moné je reali

zovat ve kole a kompetence k jejich provádní mohou pedagogití pracovníci

relativn snadno získat. Závrená kapitola publikace obsahuje kategorizaci

pomcek, které se u ák s tlesným postiením vyuívají nejen pro edukaci, ale

v celém procesu komplexní pée, a uvedeny jsou zde i monosti jejich získávání.


pe agogika


Komplexní pée

Léebná

rehabilitace ve kole

Polohování

Pomcky pro

dti s tlesným

postiením

D

ti s t

lesným

a kombinovaným

postiením ve kole

pe agogika

Pavel Zikl


Monografie vznikla na Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na základě výzkumných aktivit tohoto pracovitě. Mgr. Pavel Zikl, Ph.D. DĚTI S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIENÍM VE KOLE TIRÁ TITĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4459. publikaci Recenze: doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. MUDr. Marta Routnerová Ilustrace Mgr. Michal Malý Odpovědná redaktorka Helena Varavská Sazba a zlom Radek Vokál Zpracování obálky Antonín Plicka Počet stran 112 Vydání 1., 2011 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Š Grada Publishing, a.s, 2011 Cover Photo Š fotobanka Allphoto ISBN 978-80-247-3856-7 ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-7668-2 (ve formátu PDF)

dotisk 16/7/2012

Upozornění pro čtenáře a uivatele této knihy

Vechna práva vyhrazena. ádná část této titěné či elektronické knihy nesmí být reprodu

kována a ířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného sou

hlasu nakladatele. Neoprávněné uití této knihy bude trestně stíháno.

OBSAH

PŘEDMLUVA ...............................7

1. DÍTĚ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIENÍM

A KOMPLEXNÍ PÉČE O NĚJ ......................9

1.1 Tělesné a kombinované postiení u dětí ................9

1.2 Monosti vzdělávání áků s tělesným a kombinovaným

postiením ..............................16

1.3 Rehabilitace .............................24

2. LÉČEBNÁ REHABILITACE VE KOLE ...............37

2.1 Taktilní a vibrační stimulace .....................40

2.2 Vestibulární a proprioceptivní stimulace ..............45

2.3 Kondiční cvičení ...........................47

2.4 Balanční cvičení ...........................50

2.5 Pasivní cvičení ............................54

2.6 Vynucené pouívání .........................55

2.7 Respirační cvičení ..........................56

2.8 Relaxační aktivity ..........................59

3. POLOHOVÁNÍ ..............................63

3.1 Cíle a význam polohování ......................66

3.2 Přehled vyuívaných poloh .....................68

4. POMŮCKY PRO DĚTI S TĚLESNÝM POSTIENÍM ........79

4.1 Přehled kompenzačních pomůcek ..................80

4.2 Postupy pro získání pomůcek ....................98

SUMMARY ...............................105

SEZNAM LITERATURY .......................107

REJSTŘÍK ................................111

/ 5PŘEDMLUVA

Tématem této monografie je vzdělávání áků s tělesným postie

ním, respektive realizace komplexní péče o tyto áky ve kole. Vzhledem k tomu, e se zaměřujeme na postiení tělesná, tak je hlavním tématem podpora rozvoje hybnosti těchto dětí. Není samozřejmě moné opomíjet samotné vzdělávání, které je ve kole dominantní aktivitou, ale k tomuto tématu publikace existují a navíc u áků s postiením tělesným jsou monosti jejich participace na běných aktivitách (vzdělávání, volný čas, sebeobsluha apod.) limitovány nejvíce právě omezením hybnosti.

V názvu knihy je zmíněno i postiení kombinované. Důvodem je jednak častý výskyt jiných postiení u dětí s poruchami hybnosti, ale také motorické obtíe u dětí s jiným dominujícím postiením. Jedná se zejména o děti s mentálním postiením, u kterých se můe vyskytovat jednak opoděný motorický vývoj, který je třeba stimulovat, ale zejména různě závané problémy u těích forem tohoto postiení (a imobilita u některých dětí s těkým nebo hlubokým mentálním postiením).

Úvodní část publikace nastiňuje teorii problematiky rehabilitace a ucelené rehabilitace, a to zejména z pohledu pedagogických pracovníků. Podstatná část knihy je zaměřena na přesah rehabilitace (léčebné) do procesu vzdělávání. Tedy jsou zde popsány takové aktivity, které jsou pro áky s tělesným a kombinovaným postiením přínosné (někdy nezbytné), je moné je realizovat ve kole a kompetence k jejich provádění mohou pedagogičtí pracovníci relativně snadno získat. Závěrečná kapitola publikace přináí kategorizaci pomůcek, které můeme vyuívat u áků s tělesným postiením nejen pro edukaci, ale v celém procesu komplexní péče.

/ 71. DÍTĚ S TĚLESNÝM

A KOMBINOVANÝM POSTIENÍM

A KOMPLEXNÍ PÉČE O NĚJ

1.1 TĚLESNÉ A KOMBINOVANÉ POSTIENÍ

U DĚTÍ

Základním charakteristickým znakem tělesného postiení je omezení hybnosti jedince. Poruchy hybnosti se ale velmi často pojí s postiením jiným, a tak je tato publikace zaměřena nejen na děti s postiením tělesným, ale také kombinovaným. Obě tato postiení mohou být vrozená nebo mohou vzniknout v důsledku jiného onemocnění či úrazu. Jedná se buď primárně o postiení pohybového aparátu (např. chybějící končetina nebo Perthesova choroba), ale často jde o onemocnění neurologické, jeho symptomem je porucha hybnosti (např. dětská mozková obrna nebo degenerativní onemocnění nervového systému).

Nejčastějí příčinou tělesného postiení u dětí předkolního a mladího

kolního věku

1

je dětská mozková obrna (DMO) (srov. Vítková, 2006).

DMO je: Neprogresivní neurologický syndrom vyvolaný lézí nezralého mozku. (Kraus, 2005) Je to onemocnění vrozené, které se projevuje primárně poruchou hybnosti. Mimo ni se ale s DMO pojí i dalí vady, jako je mentální postiení (cca 3050 % případů), dále epilepsie, vady zraku a sluchu a u mnoha případů se také objevuje typická vada řeči dysartrie.

DMO má tři základní formy (Komárek, Zumrová, 2000):

n spastickou, n dyskineticko-dystonickou, n mozečkovou.

/ 9

1

Ve vyím věku postupně logicky stoupá podíl získaných onemocnění, jako jsou degenerativní one

mocnění, následky úrazů apod.


Spastická forma tvoří asi 70 % DMO a můe mít podobu: n diparézy (porucha hybnosti dolních končetin), n hemiparézy (postihuje jednu polovinu těla; závaněji postiena horní

končetina), n kvadruparézy (postiení vech čtyř končetin). Postiení hybnosti končetin je různě závané, u kvadruparéz je kromě končetin naruena i hybnost svalů obličeje, úst a jazyka. V důsledku toho se u větiny takto postiených objevuje specifická vada řeči (dysartrie). Mentální postiení se u diparetické a hemiparetické formy vyskytuje méně často, častějí je u kvadruparetické formy DMO.

Dyskineticko-dystonická forma postihuje asi 20 % jedinců s DMO. Projevuje se mimovolnými, pomalými a kroutivými pohyby různých svalových skupin. Pokud jsou postieny svaly obličeje a mluvidel, bývají takoví lidé sociálně stigmatizováni. Jejich řeč bývá těko srozumitelná a působí jim značné problémy v komunikaci a v uplatnění rozumových schopností. Zákuby v obličeji a neschopnost přijatelného verbálního projevu na okolí působí jako výraz mentálního defektu. Proto postiení lidé bývají hodnoceni jako mentálně retardovaní, přestoe jejich inteligence nebývá pokozena (někdy je i nadprůměrná). (Vágnerová, 1999)

Mozečková forma je poměrně vzácná, vyskytuje se u 510 % DMO (Komárek, Zumrová, 2000; Vágnerová, 1999). Typickým projevem je svalová hypotonie a opodění lokomočního vývoje.

Jako samostatná forma DMO bývá někdy uváděna i hypotonická forma, ale ta se vyskytuje v prvních měsících ivota a později se vyvíjí v některý ze základních typů DMO. U některých jedinců se mohou příznaky jednotlivých forem kombinovat.

2

Dalí onemocnění, jejich důsledkem je tělesné postiení, jsou zejména: n Malformace

Patří mezi vrozené vývojové vady a jedná se o znetvoření některé části

těla. Můe mít podobu amelie (chybí část končetiny), častěji fokomelie 10 / Děti s tělesným a kombinovaným postiením ve kole 2

Podrobné informace o DMO je moné získat např. v publikaci: Kraus, J. a kol.Dětská mozková obr

na. Praha : Grada, 2005, ISBN 80-247-1018-8; na www: http://www.dmoinfo.cz/ (www stránky

Sdruení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně SDMO) nebo http://www.neurocen-

trum.cz/DMO_info.htm


(zakrnělá končetina nebo její část). (Vítková, 2006; Vokurka, Hugo,

2008) n Myopatie

Jsou to degenerativní onemocnění kosterních svalů, která se projevují

primárně svalovou slabostí a mají progresivní průběh. Mohou být vroze

ná (onemocnění se často projeví ji v dětském věku) nebo získaná (např.

v důsledku zánětlivých onemocnění). Některé formy mají lehký průběh,

ale formy manifestující se v dětském věku vedou k závanějím poru

chám hybnosti, nebo dokonce k úmrtí. Nejčastějí formou myopatie je

Duchennova choroba, která je vázaná na X chromozom a mohou jí one

mocnět pouze chlapci (eny jsou přenaečky). Vyskytuje se asi 1 případ

na 3 500 porodů a první symptomy se objevují okolo 4. roku (2.5. rok).

U dětí se objevuje typická houpavá kachní chůze, hypertrofie lýtek

a hyperlordóza, postupně se zhoruje hybnost a asi do 10 let od propuk

nutí vede k imobilitě. Jedná se o onemocnění neléčitelné a úmrtí nastává

mezi 20. a 30. rokem. (Seidl, Obenberger, 2004; Best, Heller, Bigge,

2010) n Úrazy mozku

Úrazy jsou ve vyspělém světě jednou z nejčastějích příčin úmrtí u dětí

a dospívajících a také příčinou velkého mnoství trvalých postiení.

Například v Německu zemře na následky úrazů 800 dětí ročně a dalí

3 000 mají trvalé následky. Nejčastějími úrazy jsou zlomeniny, zhmo

děniny (55 %) a poté poranění povrchu těla (24 %), ale třetí nejčastějí

jsou ji poranění hlavy (11 %). (ebková, 2003)

Příčinou úrazů, které mají trvalé následky na hybnost, jsou u dětí do

pravní nehody (včetně cyklistických) a pády (nejčastěji při organizova

ném a neorganizovaném sportu). Nejčastějím úrazem je komoce (otřes

mozku), který vak nezanechává větinou trvalé následky. Závanějí

traumata mozku, jako jsou fraktury, kontuze (zhmodění) nebo krvácení

do mozku, ji mohou zanechat trvalé následky, a to nejen v oblasti hyb

nosti. Následky se mohou projevit i v mylení, řeči, paměti, pozornosti,

poruchách smyslového vnímání nebo v chování. (Best, Heller, Bigge,

2010) n Úrazy páteře

Častou příčinou váných poruch hybnosti u dětí a dospívajících jsou

i poranění míchy. Ve vyspělých zemích se udává výskyt asi 20 úrazů na

Dítě s tělesným a kombinovaným postiením a komplexní péče o něj /11


milion obyvatel ročně, přičem poměr muů a en je 45 : 1. Podobně

jako u mozku můe nastat míní komoce (tj. stav přechodný) nebo kon

tuze, kdy je mícha přeruena a následná porucha hybnosti je trvalá.

Závanost tělesného postiení závisí na lokalizaci poranění. Páteř je

rozdělena na část krční (obratle C1C7), hrudní (obratle Th1Th12), be

derní (obratle L1L5), kříovou (obratle S1S5, jsou srostlé a tvoří kost

kříovou) a kostrční (Co1Co5, srostlá kost kostrční). Při poranění krční

páteře (od obratle C4)

3

vzniká kvadruplegie (tj. postiení vech čtyř kon

četin). Jedinec je plně imobilní, pohybuje se převáně na elektrickém vo

zíku. Při poraněních od obratle Th2 níe je následkem paraplegie (tj. po

stiení hybnosti dolních končetin). Jedinec můe být úplně imobilní

a pohybovat se pouze na vozíku (přeruení míchy v oblasti Th2Th5),

můe být převáně imobilní, ale schopen alespoň částečně chůze vihem,

s pomocí opěrného aparátu nebo s francouzskými holemi (Th6L3). Při

přeruení míchy od obratle L4 ji vozík nebývá nutný a jedinec se můe

pohybovat s vyuitím francouzských holí.

Mimo poruchy hybnosti je následkem poranění míchy řada dalích

komplikací, jako jsou obtíe s dýcháním (úrazy v oblasti krční páteře),

problémy s vyměováním moče a stolice nebo sexuální dysfunkce.

(Pfeiffer, 2007)

n Cévní onemocnění mozku a míchy (CMP)

Cévní onemocnění jsou nejčastějí příčinou akutních onemocnění CNS,

co ovem neplatí pro dětský věk, protoe se vyskytují převáně u seniorů.

CMP můe mít formu ischemickou (tj. ucpání cévy, cca 70 % případů)

nebo hemoragickou (tj. krvácení do CNS). Následky CMP jsou velmi

různorodé, mohou být přechodné i trvalé a projevují se mimo poruchy

hybnosti (různě závaných) i v řadě dalích oblastí (řeč, mylení, poly

kání, inkontinence, poruchy zraku a sluchu a samozřejmě v oblasti so

ciální).

(Pfeiffer, 2007; WHO, 2004)

12 / Děti s tělesným a kombinovaným postiením ve kole

3

Přeruení míchy na úrovni obratlů C1C3 není obvykle slučitelné se ivotem (jedinec není schopen samostatného dýchání). Nicméně u některých pacientů se lékařům přesto podaří udret uměle aktivitu bránice a tím zajistit dýchání (bránice je stimulována elektrickými impulzy, obdobně jako srdce kardiostimulátorem). Vzniká tak tzv. pentaplegie (tj. postiení vech končetin a bránice), co je velmi závaný stav s nutností náročné komplexní péče (zdravotní, ale i sociální, vybavení náročnými pomůckami atd.). (Pfeiffer, 2007)

n Infekční onemocnění CNS

Infekce jsou nejčastěji bakteriální nebo virové, ale původcem můe být i prvok, parazit nebo plíseň. Mezi nejčastějí patří meningitidy (zánět mozkových blan), které mohou být vyvolány různými bakteriemi (meningokoková, pneumokoková apod.) a mají různě závaný průběh, přičem některé z nich mohou být i smrtelné nebo zanechají trvalé následky.

Nejznámějím virovým onemocněním je klíová encefalitida, u které dochází a u jedné čtvrtiny nemocných k trvalým následkům (obrny horních končetin, bolesti hlavy, sníená výkonnost apod.). Klíata mohou být přenaečem i dalího bakteriálního onemocnění, kterým je borrelióza (Lymeská nemoc), která vak bývá větinou bez trvalých následků.

Mimo tyto známé infekce existuje velké mnoství dalích, které postihují CNS. Jedná se o různé druhy leptospiróz (k nákaze dojde kontaktem s močí infikovaných zvířat, vyí výskyt je např. po povodních), vzteklinu nebo toxoplazmózu (původcem je prvok, třetina populace měla kontakt s nemocí, ale větinou bez následků, při nákaze těhotné eny můe vést k pokození plodu). Dříve byla velmi nebezpečným onemocněním poliomyelitida (dětská infekční obrna), která můe být i smrtelnáauvyléčených zanechávala často trvalé následky v oblasti hybnosti. U nás vak byla eradikována (vymýcena) díky očkování ji v roce 1960 (tehdejí ČSSR byla první zemí na světě, která provedla ploné očkování).

(Seidl, Obenberger, 2004; Pfeiffer, 2007)

n Degenerativní onemocnění nervového systému

Jedná se o velmi heterogenní skupinu chorob, které vak převáně postihují seniory, a zde jsou proto zmíněny pouze okrajově. Nejznámějím onemocněním z této skupiny je Alzheimerova choroba (mezi edesátiletými postihuje asi 5 % populace a kadých pět let se výskyt v populaci zdvojnásobuje).

(Seidl, Obenberger, 2004; Pfeiffer, 2007)

n Postiení periferních nervů

V důsledku úrazů, infekčních onemocnění, otrav nebo degenerativních onemocnění se mohou objevit i postiení periferních nervů. Můe se jednat o poruchu funkční (nerv není poruen), která je pouze přechodná (např. nejznámějí je přesezení končetiny s následným krátkodobým brněním, necitlivostí a poruchou hybnosti; dále tzv. milenecká obrna hlava druhé osoby na rameni ve spánku nebo té opilecká obrna ruka

Dítě s tělesným a kombinovaným postiením a komplexní péče o něj /13


přes opěradlo idle při spánku, v obou případech můe dojít k přechodné

paréze horní končetiny). Závanějí jsou poruchy kontinuity nervu nebo

jeho zničení (např. poporodní parézy u novorozenců, syndrom karpální

ho tunelu nebo obrna lícního nervu).

(Seidl, Obenberger, 2004; Pfeiffer, 2007)

Mimo výe uvedené kategorie onemocnění můe poruchu motoriky způsobit i řada dalích, méně častých příčin. Jedná se o amputace, metabolické vady, hydrocefalus, chromozomální vady, těí formy FAS

4

, tuberózní

sklerózu, následky intoxikace nebo nádory mozku. Specifickým případem, kdy se vyskytuje také různě závaná porucha hybnosti, je těké a hluboké mentální postiení

5

.

Dále je třeba zmínit velmi častý ortopedický problém u dětí, kterým je skolióza. Není uvedena v seznamu příčin tělesného postiení, protoe z pohledu koly není na děti s tímto onemocnění pohlíeno jako na áky se zdravotním postiením. Dítě se skoliózou vyaduje zpravidla pouze zohlednění při vzdělávání (např. dvojí učebnice, omezení v tělesné výchově, a je tedy zařazeno mezi áky se zdravotním znevýhodněním viz dále). Podobně by bylo moné hovořit i o Perthesově chorobě

6

nebo o mnoha přechodných

nebo méně závaných problémech, jako je řada spíe funkčních obtíí (např. úponové bolesti, hypermobilita apod.). Je třeba zdůraznit, e se na tato onemocnění díváme z pohledu koly, a nikoliv z pohledu zdravotnických pracovníků, a to má pochopitelně význam pro vnímání závanosti problémů. Například neléčená skolióza můe mít váné zdravotní dopady na dítě a její terapie je dlouhodobá, ale v rámci edukace není znevýhodnění dítěte nijak zásadní a také podíl na léčebné rehabilitaci není na straně koly velký. Podobně úponové bolesti (to je např. tzv. tenisový loket) vzniklé v důsledku nevhodné sportovní aktivity jsou pro dítě bezpochyby nepříjemné a vyadují lékařskou péči, ale z pohledu koly se jedná pouze o přechodné omezení áka v některých činnostech (tělesná výchova, psaní atd.). 14 / Děti s tělesným a kombinovaným postiením ve kole 4

Fetální alkoholový syndrom postiení dítěte vzniká v důsledku nadměrného uívání alkoholu mat

kou v těhotenství. 5

Těké a hluboké mentální postiení je někdy důsledkem DMO, ale nemusí tomu tak být a v řadě pří

padů není příčina známa. 6

Onemocnění hlavice kyčelního kloubu, které začíná nejčastěji v období předkolním nebo v mladím

kolním věku. Skupina dětí s tělesným nebo kombinovaným postiením je značně heterogenní a poruchy hybnosti mohou mít velmi různorodé příčiny, symptomy a prognózu a také zásadně odlinou terapii (a zátě z ní vyplývající). Alespoň základní znalost o onemocnění dítěte je pro vechny pečující osoby nezbytná, a tedy i učitel by měl elementární znalost mít.

Dále je třeba si uvědomit, e kadá porucha hybnosti, kadé onemocnění můe přináet řadu dalích komplikací v oblasti vnímání, mylení, řeči, omezení ve vykonávání běných činností, v sociálních vztazích a samozřejmě rozdílný dopad na psychiku konkrétního jedince. Identifikace vech problémů konkrétního dítěte (ale také jeho potenciálu) je nutným předpokladem pro realizaci opravdu komplexní péče, její součástí je i vzdělávání a na ní se tedy kola významnou měrou podílí.

Pro plánování a realizaci komplexní péče je třeba nahlíet na postiení z řady různých pohledů. Pro přístup ostatních osob k dítěti a také pro sebehodnocení dítěte má značný význam to, zda je vada viditelná nebo skrytá. Důleitá je pro nás i znalost prognózy vývoje postiení, v naem případě zejména prognózy vývoje motorického. Například i tak závaný stav, jako je imobilita (ztráta schopnosti samostatného pohybu), můe být dlouhodobá, přechodná nebo trvalá (Bendová, 2006). SOMATOPEDIE Oborem, jeho cílovou skupinou jsou také děti s tělesným postiením, je somatopedie, která se zabývá edukací jedince s tělesným postiením, onemocněním a zdravotním oslabením a komplexní péčí o něj. Je součástí speciální pedagogiky, společně s dalími disciplínami zaměřenými na dalí postiení (psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, etopedie). V současnosti se ji za samostatnou disciplínu povauje i speciální pedagogika osob s kombinovaným postiením (srov. Vítková, 2006; Pipeková, 2006; Bendová In Skutil, Zikl, 2011).

Dítě s tělesným a kombinovaným postiením a komplexní péče o něj /15

+


1.2 MONOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ÁKŮ

S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM

POSTIENÍM

áci s tělesným a kombinovaným postiením patří dle kolského

zákona mezi áky se zdravotním postiením, co je jedna ze tří kategorií áků se speciálními potřebami

7

(áci se zdravotním postiením, zdravot

ním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním).

Tito áci mají nárok na speciální vzdělávání, přičem v ČR existují dvě

základní formy speciálního vzdělávání (Vyhláka 73/2005; blíe např. Skutil, Zikl, 2011) jednak integrace a jednak vzdělávání ve kole samostatně zřízené pro áky se zdravotním postiením (speciální kola). áci se sociálním znevýhodněním a zdravotním znevýhodněním se vzdělávají v běných kolách, u áků se zdravotním postiením existuje monost volby. Integrace do běné koly můe mít podobu: n integrace individuální, n integrace skupinové (tj. vznik speciální třídy v běné kole nebo studijní

skupiny uvnitř třídy).

Vyhláka o vzdělávání áků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (73/2005) dokonce uvádí, e ák se zdravotním postiením se přednostně vzdělává formou individuální integrace v běné kole, pokud to odpovídá jeho potřebám a monostem a podmínkám a monostem koly (§ 3).

O způsobu vzdělávání by se vak mělo rozhodovat předevím na základě

individuálního posouzení potřeb kadého dítěte. Rozhodnutí o zařazení áka do některé z forem speciálního vzdělávání je v kompetenci ředitele koly, který rozhoduje na základě doporučení kolského poradenského zařízení. Podmínkou je vak vdy souhlas zákonného zástupce áka a v ko- 16 / Děti s tělesným a kombinovaným postiením ve kole 7

Zdravotním postiením je pro účely kolského zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové po

stiení, vady řeči, souběné postiení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc

nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyadují zohlednění při

vzdělávání.

Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona rodinné prostředí s nízkým sociálně kultur

ním postavením, ohroení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloená

ochranná výchova, nebo postavení azylanta. nečném důsledku je to tedy on, kdo rozhoduje o formě plnění kolní docházky.

Určitou výjimku z integrovaného vzdělávání představuje skupina dětí s těkým mentálním postiením, áci s více vadami a s autismem, kde kolský zákon uvádí, e mají právo být vzděláváni v základní kole speciální (dřívějí pomocné koly). Integrace do běných Z je vak i v tomto případě jednou z moností plnění kolní docházky.

Vyhláka o vzdělávání dětí, áků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, áků a studentů mimořádně nadaných (73/2005 Sb.) také definuje, na jaká podpůrná opatření

8

má ák se speciálními potřebami ná

rok.

Podpůrnými opatřeními se rozumí: n speciální metody, formy a postupy, n speciální učebnice, didaktické materiály, n kompenzační pomůcky, n zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, n poskytování pedagogicko-psychologických slueb, n sluby asistenta pedagoga, n sníené počty áků. Některá z těchto opatření jsou spíe organizační (počet dětí, asistent) nebo se na jejich realizaci podílí jiná instituce (poradenství), ale řada dalích je na bedrech učitelů. A právě těmto aktivitám jsou věnovány dalí kapitoly této knihy. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Diagnostika tělesných a kombinovaných postiení je v kompetenci zdravotnických pracovníků. Úkolem učitele je v některých případech podíl na depistái (tj. vyhledávání případů), protoe to můe být právě on, kdo upozorní na problémy dítěte (např. vadné drení těla, bolesti při pohybu v tělesné výchově nebo specifické zátěi, tzv. kachní chůze jako symptom myopatie atd.). Ve větině případů je ale i depistá záleitostí rodiny nebo lékařů. V tomto směru se lií tělesná postiení od nejčastějích problémů,

Dítě s tělesným a kombinovaným postiením a komplexní péče o něj /17

8

Opatření, která jsou odliná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a orga

nizačních opatření spojených se vzděláváním áků stejného věku.


se kterými se ve kolách setkáváme (SPU, ADHD, mentální postiení), protoe tam je podíl učitelů na vyhledávání jednotlivých případů podstatně větí a také diagnostika probíhá větinou ve kolských poradenských zařízeních

9

. Při práci s dětmi s tělesným nebo kombinovaným postiením, ale

ani při diagnostice a ani v oblasti poradenství nemůe být dostačující spolupráce pouze se kolskými institucemi (poradenskými). Nezbytná je tu komunikace se zdravotníky, a to pokud mono přímá, tedy bez zprostředkování dalí osobou. Zejména u závanějích a sloitějích zdravotních problémů mohou být informace sdělené prostředníkem (nejčastěji rodič) zkreslené nebo neúplné. Je vhodné doplnit tyto informace písemnou zprávou odborníka, vlastním studiem a ideálně přímou konzultací (např. společná návtěva rodiče a učitele/asistenta u fyzioterapeuta). Jednoduí je v tomto směru situace ve kolách speciálních, kde často potřebný odborník přímo působí (fyzioterapeut, logoped, docházející odborný lékař) a učitelé mají o dané problematice určité znalosti (jsou speciální pedagogové). Mnohem sloitějí je situace učitelů integrujících dítě s tělesným nebo dokonce kombinovaným postiením, protoe v běné kole ádný odborník na tuto oblast není (nato tým odborníků) a získávání potřebných informací a osvojování si potřebných dovedností je tak velmi nesnadné.

kolskou institucí, která by učitelům a rodičům měla poskytnout největí

pomoc, je speciálně pedagogické centrum. V naem případě jsou to SPC pro áky s tělesným postiením nebo SPC pro áky s více vadami/kombinovaným postiením. Bohuel tato centra nejsou vdy dobře dostupná, protoe ve větině krajů ČR existuje jedno takto zaměřené SPC a někde dokonce ádné.

10

Přestoe pracovníci SPC dojídějí i do kol, tak v některých

regionech má vzdálenost dopad na intenzitu spolupráce. SPC můe pomoci zejména v těchto oblastech:

11

n komplexní diagnostika áka (speciálně pedagogická a psychologická), n pomoc při integraci a realizaci ucelené rehabilitace, n přímá práce s ákem a vestranná podpora jeho psychomotorického a so

ciálního rozvoje,

18 / Děti s tělesným a kombinovaným postiením ve kole 9

Jsou to pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). Základní

rozdíl mezi těmito institucemi je v cílové skupině, na kterou se zaměřují. PPP pracují se vemi áky

(áky bez zdravotního postiení), kdeto SPC jsou zaměřena na jednotlivé druhy postiení (mentální,

tělesné, smyslové, vady řeči). Blíe viz např. Skutil, Zikl, 2011. 10

Adresář a kontakty na vechna SPC v ČR (podle krajů) naleznete např. na webových stránkách Aso

ciace pracovníků speciálně pedagogických center (www.apspc.cz). 11

Vekeré povinnosti SPC a standardní činnosti jsou uvedeny ve vyhláce 72/2005 Sb. n konzultace a metodická pomoc pro zákonné zástupce a pedagogické pra

covníky, n sociálně-právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.), n kariérové poradenství, n zapůjčování odborné literatury, n zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, n zpracování návrhů k zařazení do reimu vzdělávání áků se speciálními

vzdělávacími potřebami, n tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních po

třeb áků, n realizace specifických aktivit podle zdravotního postiení áka (např.

nácvik vyuívání alternativní a augmentativní komunikace, práce s počí

tačem s vyuitím speciálního hardwaru a softwaru, rozvoj manipulač

ních schopností, aplikace dalích terapeutických technik atd.). Nelze také opomenout dalí osoby a instituce, které jsou součástí kolského systému, by nejsou zaměřeni přímo na osoby s tělesným postiením. Mohou ale přesto pomoci alespoň v dílčích aktivitách nebo v případě, e sluby SPC nejsou z nějakého důvodu dostupné (např. vzdálenost, odmítání ze strany rodičů). Je moné jednak vyuít slueb pedagogicko-psychologické poradny, která také můe vydat vyjádření k integraci a realizovat diagnostiku a poradenství (např. stanovení mentální úrovně, kolní zralost, částečně kariérové poradenství atd.). Dále je zde monost kolního psychologa nebo kolního speciálního pedagoga, kteří sice nejsou zdaleka v kadé kole (výjimkou jsou koly speciální, kde jsou naopak pravidlem), ale jejich počet se pomalu zvyuje. Dílčí pomoc můeme také očekávat od výchovného poradce na kole (např. přehled o poradenských pracovitích v regionu).

Zjitění potřebných informací a získání nutných dovedností je jistě obtíné a málokdy má učitel sám dostatek informací a dovedností pro práci se ákem s tělesným, nebo dokonce kombinovaným postiením. Nicméně kadý má poměrně irokou kálu moností, jak informace a znalosti získávat. Vzhledem k tomu, e péče o tyto áky je multioborová, je třeba obracet se i mimo úzce pedagogickou oblast. V následujícím přehledu jsou vyjmenovány instituce, aktivity nebo odborníci, kteří mohou na realizaci komplexní péče participovat. Jejich účast můe být proměnlivá, co bude záviset na jejich dostupnosti, typu a závanosti postiení, ochotě spolupracovat, jejich odborné kompetenci apod.

Dítě s tělesným a kombinovaným postiením a komplexní péče o něj /19
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist