načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Detektivové - Zuzana Pospíšilová; Markéta Vydrová

Detektivové

Elektronická kniha: Detektivové
Autor: Zuzana Pospíšilová; Markéta Vydrová

Kuba a Tomáš se právě přistěhovali do nového domu a hned se skamarádili s několika místními kluky. Protože milují záhady a tajemství, založí společně detektivní partu. První ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  161
+
-
5,4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Bambook
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 56
Rozměr: 23 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: policejní identikit: Markéta Vydrová ilustrace
Skupina třídění: Česká próza
Literatura pro děti a mládež (beletrie)
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-3942-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kuba a Tomáš se právě přistěhovali do nového domu a hned se skamarádili s několika místními kluky. Protože milují záhady a tajemství, založí společně detektivní partu. První případ na sebe nenechá dlouho čekat. Kluci se náhodou stanou svědky krádeže vzácného obrazu z místního muzea. Dopadnout zloděje byla celkem hračka, ale kluci společně s policií musí vypátrat také záhadně zmizelý obraz. Za příběhem následují kontrolní otázky pro čtenáře-detektivy. První případ klučičí detektivní party, která se vydává po stopě zloděje vzácného obrazu. Bohatě ilustrovaný příběh ke čtení i procvičení detektivních znalostí pro mladší děti.

Popis nakladatele

Bratrům Tomášovi a Kubovi přinese stěhování do nového domu netušené dobrodružství. Připojí se k tajné klučičí partě a společně s novými kamarády se stanou svědky krádeže vzácného obrazu. Důvtipní malí detektivové přivedou policii na stopu zloděje. Zbývá ale objevit záhadně zmizelý obraz... Dospěláci mají svoji Agathu Christie, pro děti je tu Zuzana Pospíšilová a její dětská detektivka. Malí čtenáři se mohou těšit nejen na napínavý text a krásné ilustrace Markéty Vydrové, ale také na tajný vzkaz a doprovodné detektivní otázky.DeTeKTiVové budou brzy pátrat v dalších, nových knížkách. (detektivové)

Zařazeno v kategoriích
Zuzana Pospíšilová; Markéta Vydrová - další tituly autora:
Čarodějnice Eulálie Čarodějnice Eulálie
Kouzelná třída Kouzelná třída
Detektivové a zloději kabelek Detektivové a zloději kabelek
Můj skřítek Šalvěj Můj skřítek Šalvěj
Jak Safrabak Portefuj ukradl Přísněnku Jak Safrabak Portefuj ukradl Přísněnku
 (e-book)
SPRÁVNÁ PARTA a tajemství přístavu SPRÁVNÁ PARTA a tajemství přístavu
Pohádky před spaním Pohádky před spaním
Hasičské pohádky Hasičské pohádky
Záchranářské pohádky Záchranářské pohádky
Malý princ Malý princ
POKLAD -- osobní kniha pro děti s vlastními jmény POKLAD
 
K elektronické knize "Detektivové" doporučujeme také:
 (e-book)
Dvojčata na stopě - Záhada v muzeu Dvojčata na stopě
 (e-book)
Chechtavé pohádky Chechtavé pohádky
 (e-book)
Chobotem sem, chobotem tam Chobotem sem, chobotem tam
 (e-book)
Hrdinův atlas smrtících draků Hrdinův atlas smrtících draků
 (e-book)
Lumpíček a Rošťanda Lumpíček a Rošťanda
 (e-book)
Kuba nechce prohrávat Kuba nechce prohrávat
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Z. Pospíšilová / M. Vydrová

DETEKTIVOVÉ

BrBrBrBrBrBBBB atatattatatatata růrůrůrůrůůůrůrům mm m mmmmm m mmmmToToToToToToToTooToomámámámámámámmámáááámámáááámmmámáámmmáááššoššošošošošošošošoššoššooššošošššššššoovivvviviviviviviiiviviviviiviiivvv aaaaaaaaaaaaaaaaKKKKKKKKKKKKKKKKKKububububububububuubbubuuu ovoovovovovovvovoovoovovvvviiiiiiiiiiiiiiiiipřpřppřpřpřpřřpřpřřřřpřpřřřpřpřppřpřpppp iinininnnninininnnnniininnnninnnininnnneeseseseseseseseeeseeeese eeee e ee eeeeeeeeeeeststststststststtsstsstttttsttěhěhěhěhěhhěhěhhhěhěhěhěěhěhěhhěhovovovovvvovovvovovovovovvvovovovovvvvvánánáánánánánánánánánánánánánánnánáánnánnnnnáánnááá íííí í íííí ííí í í ííííí ííííííííí ídddododododddoddodododododdddonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnovovovovovovovvoovvvéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhooooooo ooo oo ooo odododododododdoodododoooooodd mumumumumumumumuuuumuumuuumumumumuumuumumuuummmmuuuuumunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnetetetetetetetetetettttetetetetetetteteteteteteteeetetettttetetttušušušušušušušušušušušušušušušuuuššušššu eneenenenenennennenenenennnnennnnééé é éé ééééééé éééééééééééééééé éééédododododododododododododdddododdodoodd brbrbrbrbrbrbrbrbrbbrbbbbrrrodododododododododododooododooododdrururururururururururururuuruuururrurururururuuruuruuuuurruuurruuuuuuužsžsžsžsžsžsžsžžsžsžžsssžsžsžsžsžssžsssžsžsžsžžssžžžsžsžsž tvtvtvtvttvtvtvvtvtvvtvttvtvtvttvtvtvttvtvtvvtvtvvtvtttvvtvvtvvtvtvtt ííííííííííííí.í.íííííííí.í.ííí.í.í.í.í.í.í. PřPřPřPřPP ipipppipippojojojojjojjjojojí í í ííííííííísesesesesesesesessesesees kkkkkkkkkkkkttttttttttttttajajajajajjjjajjajjjjajjaajjjajjaajajajnnénénénénénééénnnénénéénénénéénékkkkkkkkkkkkkkkkklulullululullullululuuluul čičičičičičičiččččččiičččičiččíčíčíččíčíčíčíčíčíčíččípppppppppppparaaraararararrarrrrrra tětětětětěěěětěětěětěětěětěětěětěěěěěaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssppopopopopopopppopopopopoppopopoleleleleeeeeeleeleeeeeellleečnččnčnčnčnčnčnčnčnnčnčnčnčnčnnčnnč ě ě ěěěěěěěěěěěěěěěěěěěssssssssssssssnononononoooooononononoononooonnnn vývývývývvývývvývývývývývývývývývývývývývývývvývvvývvvvvvývvvývýýýýýýýmimimimmimimimimimimmimmimimimimimimimimimmmmiiiimimimimmimmmmimiim kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkamamamamamamamamammamammmamamamamamaamamamaamamammmaammaaaamaaaammmaararararararararaaararaarararararararararaaraaraarrráádááááádádádádádádádádááááádádádáddádáááádádádáddáddádááddyyyyyy y yy yyyy y yyy y yyyyyy yyyysesesesesesesesesesessesesseseseess sssssssssssssssssstatatatatatatattatatattattattataatanononononononoonononoononnoononoooouuuuuuuuuuuusvsvsvsvsvsvsvsvsvvsvsvsvsvvvsvvvvědědědědědědědědděděddědědddděděděděěděědděděděděěděěděděěděědě kykykykykkkkkkkykkkkkykykykykykykykykykykkykkkyykkykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkráráráráráráráráráráárárááráárárárárárráádedededededededeededededededeeededeeeeeedeeeeežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežeežežežežžžeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzázázázázázázááázázáááázáázázááázázááááááázzázáácncncncncncncncncnnncncncncncnnnnéhéhéhéhéhéhéhéhhéhéhéhééhhéhhéhéééééééééé o o o o ooooooooooooobobobobobobobobobobobobobooboboooobrararararararararararrararaaarrr zuzuzuzuzuzuzuzuzzuzuzuzzuzuzuzuzu. .... .. DůDůDůDůDůDDůDDDDDDDDDD vtvtvtvtvtvtvtippipippipipppppppnínínínínínínínnínínínnímmmmmmmmmalalalalllalaalalallllaallí íííííí íííííííííddddededdeedddeddededededdeedededeeeeedetetetetetetetetetetteteteeteteteteet ktktktktktktkktktktktkkkttkkkkk iivivivivivvivivviviivivvvovovovovovovovovovovvoovvvovvé é é éééééééééééépřřpřřpřpřřpřpřpřpřřpřpřppřpřppřřřpppppppppp ivivivvivivivivvivviiiviiiiivvvvvedededeedededeedeedddddeedddddeeedeedeededououououuouuouuouuuuuo ppppppppppppppppppppppppppppololololololololololollolololololoiiciiciciiciciciciiciciciicciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaastststststststtststssttsttsststttsstopopopopopopopopopopoppopopopopopopoopoooopoooooooppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzlzlzlzlzlzzlzlzlzzlzzlzlzzlzlzlzlzlzzzlzlzzododooodododododoododododododoooodoodějějějějějějějějějějějěějjějěe.e.e.e.e.e.e.ee.e.ee.e.eee ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZbýbýbýbýbýbýbýbýbbýbýbbýbýbýýbýýbýbýbýbýbýbýbýýýýýýýýýýý áváváváváváváváváávávávváváváváváváváávááaaaaaaaaaaaaaaaaaaalelellleleleleleleleleleeleleleeoooooooooooooooooobjbbjbjbjbjbjjbjbjbjbjjbjbjjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbbjbbjbjbjjjjjjjjjjjjevevevevevevevevevevvvvevvvvvevvveevveveveveveveeevititittititttittttiiittittitititittittittititittitittttttzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzáháháháháháháháháhááhááháháháháháhhháháhháhhhhááháháhháhhááhháhhaddadaddadadaddddaadaddddaddadaddddadaaaaaaaaadněněněněněněněěěněněněěěněněěněněněnněněěěěěěězzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmimmmimmimimimimmimimimimimimimmmzezezezezezezezezezezeezeeeeez lýlýýlýlýlýýlýlýýýýýýlýlýýýýýooooooooooooooobrbrbrbrbrbrbbrbrbrbrbrbrbrbbbrbrrbrbrrrbrrrrrrrrrrazazazazazazazaazazzazzzazazzazzazzazaazzazaazzaazazazaaazazzzzzzaza ............................................................... DoDoDoDooDoDospspspspspsppspělělělělělěěěácácácácácácááccácáácci i iiiiiiiiimmammammamamaaammamaaamaamamamamm jíjíjíjjííjííííííííííííjjíííííííííjííjjjíjíjjííííj ssssssssssssssvovovovovvovovoovvvvoovvvvvvvvojijijjijijijijijijijijijijijjjj AAAAAAAAAAAAAAAAAgagagagagagagaagaggagagagggag ththththththththththtttttt uuuuuuuuuuuuuuuCChChCChChChChCCChhhChCCCChChririririiriiriririririririrririrrstststststsstststststsstststsssttstststststttttstttttieiiieieieieieieeieieieeieieieieie, ,,prprprprprprprppprprppprppp o oooo oo o o děděděděěděděděděděděěddědděddědětitititititititiititittitttijjjjjjjjjjjjjjjjjjeeee eeee eeeeettttttttutuutututuutttttututtttuuttttuttttttuuttttttututtttttttuuZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZuzuzuzuzuzuzuzuzuzuuuuzuzuzuuuzzzuuuuzanananananananananaanananaana aa a aaa a aaaaaaaa aaPoPoPoPoPoPoPoooPPooPoPoPoPoooPoPoPooPoPPooooPPP spspspspspspspspspspspspspsssspssppíšíšíšíšíšíšíššíšíííšíšíšíšíšilililiililiililiilililliliilililovovovovovoovovovovovooo ááááááááááááááááaaaaaaaaaaaaaaajejejejejjejejejeeejejeeejejejejejjjjjjejeeejejjejíjíjíjíjíjíjjíjíjjíjíjjjíjjjjjjjj nnnnnnnnnnnnnnnnapapapapapaapapapapapppapappapapppínínííníníníínnínínínínnínínínínnnnavavavavavavvavavvvavaavvvavvvavavááááááááááááááááááááááááááááááádedededdedededededdddeededeedededdeddddededdedddddeddddddeddddedd tetetetetttetetetettetteteteetettettetetteetteeetet ktkktktktktktktktktkkkktkktktktkktktkktkkktktkttktktktktkktktk ivivvvvvivivivvivivivviviviviviviivníníníníínínínínínínínínínínnnínnnínnnínnísssssssssssssséréréréréréréréréréréérééréréérieieieieieeieieieieieieiei . .. ..... ....... DeDeeeDeDeeeD TeTeTeTeTeTeTeTeTeeTeT KTKTKTKTKTKTKTKTTKTKTTKTiViViViVViViViVViVVVViVovovovovovoovoovovvovo éé é é éé é é é ééééé éééébbbbbbbubuubuuubbbuubbubuuuubbbbuuuuubbuuubbbbbbbubbub ddoddododododododoodddodododoouuuuuuuuuuuubrbrbrbrbrbrbrbrbbbbbrbbb zyzyzyzzyzyzyzyzyzyzzyzyzzyyyyyypppppppppppátátátátátátátátátátáátáttátáátátátátá rarararararararararrrararararraaaattttttttttttttttttttttttttvvv vvv vvvvvvvvvvv vvvvvv vv v vv nonononononononononononnonooononnnonovývývývýývvýývývývvývývývývývývvývývývývývývýývýchchhchchcchchchchchchccchhchchhhchchcchhccchkkkkkkkkkkkkkkkkkkk íníníníníníníníínínínínínííínínžkžkžkžkžkžkžkžkžkžžkkžžkkžkžkžkkkkkkkžkkácácácáácáácácáccccáccácccáácácccácáácácccáccccácáccááccccch h h h h h hhhhh hhhhhhhhh hhhhhh–––––––––––DeTeKTiVové a zachráněné peníze a aaaaaaa aDeTeKTiVové a podivné krádeže....

Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz
Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Mgr. Zuzana Pospíšilová DeTeKTiVové TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4831. publikaci Ilustrace Markéta Vydrová Odpovědná redaktorka Helena Varšavská Sazba a zlom Antonín Plicka Zpracování obálky Antonín Plicka Počet stran 56 Vydání 1., 2012 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. © Grada Publishing, a.s., 2012 Cover Illustration © Markéta Vydrová ISBN 978-80-247-3942-7 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-7544-9 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-7545-6 (ve formátu EPUB)

9 11 14 16 19 21 23 25 28 30 32 34 37 39 41 45 47 52 53 54 55 56

Téměř všechny děti se zajímají o záhady s detektivní zápletkou. Ani hrdinové této knížky nejsou výjimkou. Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš a Vašek je pětice malých detektivů, kterým se díky jejich důvtipu, postřehu, bystrosti, logickému úsudku, ale především díky kriminalistickým znalostem, podaří objasnit velké detektivní případy.

V prvním ze série příběhů se chlapci shodou okolností stanou svědky krádeže vzácného obrazu z místního muzea a přivedou policii na stopu zloděje. Zloděj je pod zámkem, ale obraz záhadně zmizel. I ten se však klukům nakonec podaří objevit.

Pokud se vám tento příběh zalíbí a budete toužit po pokračování, jistě vás potěší fakt, že jsou přichystány další díly. Parta chlapců, kteří si říkají DeTeKTiVové, objeví poklad v tajné zámecké místnosti a zjistí, že nalezené peníze jsou vlastně ukrytý lup. Také se vydají po stopách podivného lupiče, který krade podle předem připraveného plánu, nebo odhalí záhadu falešných stěhováků.

Máte-li rádi dobrodružství, napětí a kriminální příběhy, pusťte se do pátrání společně s hlavními hrdiny této knížky.

Detektivové musejí umět odhalit i různé šifry. V tomto textu je ukryt tajný vzkaz. Dokážeš ho rozluštit?

(Stačí si postupně přečíst zvýrazněná písmena.)

Pěknou zábavu při detektivním pátrání!

„Proč se musíme stěhovat?“ zeptal se Kuba do ticha.

„Budeme na čerstvém vzduchu a ve vlastním domečku,“ vysvětlila mu maminka. „Uvidíš, že se ti tam bude líbit víc než tady.“

„Ale já se taky nechci stěhovat. Tady všechny znám a tam nebudu znát nikoho,“ přidal se Tomáš, Kubův starší bratr.

„Neboj, určitě se seznámíte. Tady jste si taky museli kamarády najít. A teď už dost řečí, jdeme balit!“

Tatínek ani nezvedl oči od počítače. Byl zabraný do práce a nic kolem nevnímal. Dokonce ho nevyvedlo z míry ani to, když mu maminka před nosem sbalila hromádku papírů, která ležela na psacím stole.

„Pro tebe to platí taky!“ pronesla dotčeně maminka. Tatínek přikývl, ale bylo naprosto jasné, že neví proč.

Za pár dní bylo všechno naskládáno v krabicích a v pytlích. Nábytek byl opatřen ochrannou fólií, aby se cestou nepoškrábal. Přijel stěhovací vůz a parta silných pánů do něj všechno naložila.

Maminka, tatínek, Kuba a Tomáš nasedli do svého stříbrného auta a jeli směrem do nového domu. Když dorazili, stěhováci už byli na místě. Maminka věděla, že teď bude mít hodně práce, a nechtěla, aby se jí kluci motali pod nohama: „Tady máte oplatku, jablíčko a pití a běžte prozkoumat dětské hřiště, které je za rohem.“

„Co když se ztratíme?“ strachoval se Kuba.

„Když zůstanete jen na hřišti, tak se určitě neztratíte! Asi za hodinu se přijďte ohlásit!“ řekla maminka.

Rodiče se lopotili při ustavování nábytku a vybalování věcí. Kuba s Tomášem zatím mapovali okolí svého nového bydliště. Než došli na hřiště, snědli oplatku i jablíčko, a tudíž měli volné ruce. To je totiž na hřišti hrozně důležité.

Na hřišti bylo pár dětí, které si spolu hrály. Holky zvlášť a kluci taky. Kuba hned odběhl k volné houpačce. Než stihl nasednout, odstrčil ho jiný, větší kluk. Byl ostříhaný nakrátko a vypadal, že se chce prát: „Nezabírej místo, když nejsi odsud! To je jen pro místní!“ řekl povýšeně.

Tomáš viděl, že se něco děje, tak přispěchal Kubovi na pomoc! „Nech mýho bráchu na pokoji, jinak uvidíš!“

„Hele, nech si ty řečičky, sbal si bráchu a běžte, odkud jste přišli, tady je to jen pro ty, kdo tady bydlí,“ odbyl ho kluk.

„My tady ale bydlíme!“ nedal se Tom.

„Jo? A kde?“ byl zvědavý kluk.

„Za rohem!“

„No, to určitě. Já tam bydlím taky a vás dva jsem tu nikdy neviděl!“

„Dneska jsme se přistěhovali,“ odpověděl popravdě Tomáš a Kuba přikyvoval.

„Tak se jdem přesvědčit. Jestli je to pravda, vezmem vás do tajné party. Jestli ale kecáš, tak odsud hned vystřelíte. Oba.“

Kuba s Tomášem, veliký kluk a ještě další dva kluci, kteří se k nim hned přidali, v hloučku klusali ulicí. Za rohem opravdu stálo stěhovací auto.

„Ahoj, mami, jen se hlásíme a zase jdeme na hřiště,“ volal Tomáš z dálky na maminku, která z auta vynášela květináče s květinami.

„Bezva! Vidím, že jste se už skamarádili. Až budete mít hlad, tak přijďte!“

„Takže nás berete do party?“ zazubil se Tomáš a Kuba se přitom zhoupl na špičky, aby vypadal větší.

„Já slovo držím,“ řekl ten velký kluk. „Já jsem Dan. A tohle jsou Tadeáš a Vašek,“ představil všechny Dan. „A jak se jmenujete vy?“

„Já jsem Kuba,“ řekl rychle Kubík, aby ho Tomáš náhodou nepředběhl.

„Já jsem Tomáš,“ usmál se Tom.

Kluci si vzájemně podali ruce, stejně jako třeba fotbalisté před zápasem. Přátelství bylo uzavřeno.

14

V pondělí museli jít kluci poprvé do školy. Tomáš do druhé třídy

a Kuba do první.

„Jé, ahoj,“ ozvalo se za Tomovými zády. Pozdravil ho Tadeáš, se

kterým se v sobotu seznámil na hřišti.

„Ty budeš chodit k nám do třídy? To je super, aspoň nebudu

z party sám. Dan s Vaškem chodí už do třetí.“

„Teď bude sám brácha, on je totiž prvňák,“ řekl Tom.

„O velké přestávce za ním zajdeme, neboj. My, kluci z party,

se totiž vždycky scházíme na záchodě v prvním patře,“ oznámil

Tadeáš a pak si přisedl do lavice k Tomovi.

O přestávce opravdu zašli za Kubou a vzali ho na svoje tajné

místo. Dan s Vaškem už na ně čekali: „No to je dost! Kde jste? Za

chvíli bude zvonit na hodinu!“ káral je Dan.

„Klid, šli jsme pro Kubu, on se

tu ještě nevyzná,“ omlouval

je Tadeáš.

Kluci si povídali jako

vždycky, když vtom

najednou Kuba ob

jevil v koutě pod

umyvadlem zápis

ník. Dan ho chtěl

zvednout, ale To

máš ho zastavil:

„Nesahej na to!

Smažeš stopy!“

„Jaký stopy?“ nechápal Dan. I ostatní kluci, kromě Kuby, koukali jako čerstvě vyorané myši.

„Co když ten zápisník někdo ukrad? Pak tam přece zůstaly jeho otisky prstů,“ vysvětloval trpělivě Tomáš.

„A jak to jako zjistíme?“ byl zvědavý Vašek.

„Jednoduše,“ odpověděl Kuba místo Tomáše. „My se totiž zajímáme o detektivní záhady a ledacos už umíme.“

Tadeáš si obdivně hvízdl a Tomáš to hned vysvětlil: „Stačí deník lehce posypat pudrem a pak přelepit lepicí páskou. Na pásce pak zůstanou otisky.“

„Ty jo, to je super,“ zhodnotil situaci Vašek. „To bychom se z obyčejné tajné party mohli stát partou detektivů.

Dan chvíli zapřemýšlel a pak skoro vykřikl: „No jasně, D jako Dan, pak T jako Tadeáš, K jako Kuba, T jako Tomáš a V jako Vašek. Mezitím pár jiných písmenek a můžeme si říkat DeTeKTiVové!“

Kluci z toho byli zmatení, ale když si to po zazvonění napsali na kousek papíru, hned pochopili. Mají novou partu, která má dokonce název – DeTeKTiVové.

+


16

V sobotu si kluci dali sraz na hřišti. Tomáš s Kubou slíbili, že s sebou vezmou celou detektivní výbavu a kluky něco naučí.

„Tak co dneska podnikneme?“ vyzvídal Dan.

„Můžeme se třeba naučit dělat odlitky stop,“ navrhl Tomáš a Kuba hned začal z batohu vytahovat sádru.

A k čemu je to jako dobrý?“ zajímal se Vašek.

„Třeba když někdo vyloupí banku a pak při útěku šlápne do hlíny a nechá tam otisk, tak ho policisté poznají podle bot,“ vysvětlil Tom.

„To je dobrý,“ pochvaloval Tadeáš. „Ale tady na hřišti nic nenajdeme, je tu jen tráva nebo kamínky.“

„Tak zajdeme na náměstí. U muzea se kopalo kvůli plynu, tak je tam měkká zem. Ještě tam nepoložili chodník,“ navrhl Dan.

„Super nápad! Jdeme!“ zavelel Vašek.

U muzea bylo skutečně to nejlepší místo na dělání odlitků. Kuba s Tomášem z batohu vybalili vše potřebné. Pak začali vysvětlovat, jak se to dělá: „Nejprve je potřeba stopu ohraničit,“ řekl Tom a Kuba už se v okolí sháněl po vhodném klacíku. Rozlámal ho na čtyři části a podal Tomovi, který udělal kolem stopy ohrádku. „Pak se musí ve vodě rozmíchat sádra,“ pokračoval Tomáš a vytáhl sklenici s vodou a pytlík se sádrou. „Nakonec se tekutá sádra vylije do stopy.“

„A teď už se jen čeká, až sádra ztuhne“ dodal Kuba.

Kluci byli netrpěliví. Chtěli do sádry každou chvíli dloubat, aby se přesvědčili, jestli už ztuhla. Nejmladší Kuba je za to napomínal a kluci se smáli. Z dlouhé chvíle si začali vyprávět vtipy. 17

18

Právě ve chvíli, kdy byl odlitek hotový a všichni

ho nadšeně obdivovali, stalo se něco divného.

Z muzea rychlými kroky vyšel muž, který měl

pod kabátem něco schovaného. Bylo to velké

a hranaté a připomínalo to obraz.

19

Nešlo si nevšimnout, že ten chlap je velmi podezřelý. „Asi máme

první případ. Zahajuji pátrání,“ řekl vzrušeným hlasem Tomáš.

Kluci se nejprve běželi podívat do muzea. Zámek byl vylomený

a na dveřích visela cedulka s nápisem PŘIJDU HNED.

„Tak je to jasný! Byl to zloděj!“ pronesl do ticha Vašek. Kluci

byli jako ochrnutí. Nevěděli, co mají dělat. Jediný Tomáš neztratil

duchapřítomnost a rozdělil klukům úkoly: „Vy, Kubo s Vaškem,

uděláte odlitek jeho stopy, než to tu někdo pošlape. A pak

hned poběžíte na policii. Musíte jim všechno říct. My

zatím budeme toho chlapíka stopovat.“

Tomáš, Tadeáš a Dan se rychle rozeběhli, aby pode

zřelého neztratili z dohledu. Kuba s Vaškem se za

tím pustili do práce. Kuba byl sice o dost mladší

než Vašek, ale měl mnohem větší detektivní zku

šenosti, a tak mohl Vaška alespoň na chvíli řídit.

Když nalili sádru do stopy, jako

střely vyrazili na policejní stanici. Teď převzal

velení Vašek. Jednak proto, že Kuba se ve

městě ještě moc nevyznal, ale hlavně proto,

že byl starší.

„Viděli jsme zloděje, kluci ho honí, honem

pojďte s námi!“ vyhrknul ze sebe Vašek, jak

mile dorazili na policejní stanici. Policista měl

zrovna volné ruce, tak popadl svou čepici,

vysílačku a přivolal služebního psa. Všichni

pospíchali směrem k muzeu. Kluci policis

tovi po cestě líčili, co se vlastně stalo.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist