načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dějiny evropské integrace II - Doc. PhDr. Martin Kovář Ph. D.; Doc. PhDr. Václav Horčička Ph. D.

Dějiny evropské integrace II

Elektronická kniha: Dějiny evropské integrace II
Autor: ;

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79
+
-
2,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 160
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-725-4741-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hodnoty samostatné národní a státní existence? Jsme-li stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, jako je hledaly minulé generace obyvatel našeho kontinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosféře stupňující se studené války, dnes máme co do činění s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musíme vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces globalizace.Druhý svazek Dějin evropské integrace je věnován vývoji evropské spolupráce od počátku 60. let do současnosti. Toto období je ohraničeno dvěma mezníky – zahájením činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské unie, tj. Evropského hospodářského společenství, na přelomu 50. a 60. let, a aktuální snahou o prosazení Smlouvy o Evropské ústavě jako nového právního dokumentu, upravujícího podobu a činnost EU. Na často velmi složité otázky vyplývající z textu autoři nenabízejí autoritativní odpověď; šlo jim zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska.

Zařazeno v kategoriích
Doc. PhDr. Martin Kovář Ph. D.; Doc. PhDr. Václav Horčička Ph. D. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITONDějiny do kapsy

Václav Horčička

Martin Kovář

Dějiny evropské integrace IIVáclav Horčička

Martin Kovář

Dějiny evropské

integrace II


Václav Horčička, Martin Kovář

Dějiny evropské integrace II

Tato kniha a ani žádná její část nesmí být kopírována,roz

množována ani jinak šířena bez písemného souhlasuvyda

vatele.

autoři:

PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

recenzent:

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

© Václav Horčička, Martin Kovář; 2005

© Triton, 2006

Cover © Eva Bystrianská, 2005

Vydalo Nakladatelství TRITON

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

www.triton-books.cz

ISBN 80-7254-741-0


Obsah

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

První kapitola

Společenství v krizi (Charles de Gaulle

a Evropská společenství, 1961–1968) . . . . . . . . . . . 13

Plány evropské politické spolupráce . . . . . . . . . . . . . . 15

Generál dělá potíže: krize Evropských společenství . . . 19

Lucemburský kompromis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Druhá kapitola

Společenství na rozcestí (Velká Británie,

Spojené státy americké a Evropská společenství,

1961–1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Británie se vrací do Evropy: první žádost . . . . . . . . . . 32

Británie se vrací do Evropy: druhá žádost . . . . . . . . . . 40

Kennedyho kolo GATT

a jeho dopad na euroatlantické vztahy . . . . . . . . . 44

Třetí kapitola

Společenství opět v pohybu (Peripetie evropského

integračního procesu na přelomu 60. a 70. let) . . . 46

Haagský summit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Evropa po Haagu – nové perspektivy . . . . . . . . . . . . . 49

Třetí žádost – Devítka na obzoru . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Evropská společenství v předvečer rozšíření . . . . . . . . 59


Čtvrtá kapitola

Na cestě k Evropské unii I

(Evropská společenství v letech 1974 –1984) . . . . . 62

Vznik Evropské rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Britská žádost o revizi smlouvy o přistoupení . . . . . . . 64

Druhá vlna rozšíření – vznik Dvanáctky . . . . . . . . . . . 66

Pokus o oživení ES a volby do Evropského

parlamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Společná zahraniční politika

– Evropská společenství v úzkých . . . . . . . . . . . . . . 75 Evropská unie na obzoru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pátá kapitola Na cestě k Evropské unii II (Akcelerace evropské spolupráce, 1985–1993) . . . . 85 Cesta k Jednotnému evropskému aktu . . . . . . . . . . . . 86 Jednotný evropský akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Cesta k Evropské unii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Vznik Evropského hospodářského prostoru . . . . . . . . 98 Šestá kapitola Širší Evropu, anebo hlubší integraci? (Problémy Evropských společenství v 90. letech) . 100 Maastrichtská smlouva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Od Dvanáctky k Patnáctce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zavádění hospodářské a měnové unie . . . . . . . . . . . 116 Postup integrace v dalších oblastech

a pád Santerovy Komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Příprava „velkého třesku“:

rozšíření o státy střední a východní Evropy . . . . . 120 8


Reformy Evropské unie: mezi Maastrichtem a Nice . . 124

Sedmá kapitola

Nové tisíciletí – nová Evropa? . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Pokus o reformu EU – Smlouva o Ústavě pro Evropu 133

Rozšíření z roku 2004: Pětadvacítka . . . . . . . . . . . . . 143

A co dál? Evropa na křižovatce . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Chronologická tabulka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Doporučená literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Autoři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9Úvod

Ve druhém svazku Dějin evropské integrace, který leží

před vámi, jsme se rozhodli představit vývoj evropské

spolupráce od počátku 60. let až po současnost. Toto

období je ohraničeno dvěma mezníky – zahájením

činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské unie,

tj. Evropského hospodářského společenství, napřelomu 50. a 60. let a aktuální snahou o prosazeníSmlouvy o Evropské ústavě jako nového právníhodokumentu, upravujícího podobu a činnost EU.

Diskuse o ústavní smlouvě a problémy s její ratifikací jen podtrhují nutnost nabídnout čtenářipříležitost blíže se seznámit s povahou evropskéhointegračního procesu. Zvolili jsme stejnou formu jako v prvním svazku. Naším cílem bylo nastínit vestručné podobě základní souvislosti a vývojové tendence, akcentující zejména politické dějinyzápadoevropského integračního procesu. Ani tentokrát jsme neměli ambici předložit zásadní vědeckou práci proomezený počet čtenářů, ale spíše příručku, která byširokému okruhu čtenářů zpřístupnila leckdy obtížně srozumitelnou problematiku, pomohla jim zorientovat se v ní a zformulovat vlastní stanovisko.

Práce tohoto typu, i přes rostoucí počet publikací zabývajících se evropskou tematikou, na českémknižním trhu chybí. Je tomu tak v situaci, kdy se českáveřejnost teprve blíže seznamuje s praktickýmfungováním evropských institucí a tvoří se její postoje k nim. Proto doufáme, že druhý svazek Dějin evropskéinte>11


grace přispěje k vyváženějšímu domácímu pohledu

na celoevropské dění. Náš dík patří i tentokrátprofe

soru Vladimíru Nálevkovi z Ústavu světových dějinFi

lozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prvnímu

čtenáři našeho textu.

Václav Horčička a Martin Kovář

12

DĚJINY EVROSPKÉ INTEGRACE II


PRVNÍ KAPITOLA

Společenství v krizi

(CHARLES DE GAULLE

A EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ, 1961–1968)

Na počátku 60. let se zdálo, že hlavním problémem

evropské integrace bude její rozdělení doEvropské

ho hospodářského společenství (EHS) a Evropského

sdružení volného obchodu (ESVO). Soupeření obou

bloků bylo spíše zdánlivé: EHS mělo jednoznačnou

převahu, bylo ucelenější a lépe fungující strukturou.

ESVO se pouze snažilo držet krok s liberalizačními

opatřeními svého konkurenta (například vesnižová

ní celních bariér). Od roku 1962 již nebylo poalter

nativě v podobě ESVO ani stopy. Příčinou bylazmě

na postoje ostrovního státu k EHS: Británie totiž, spolu

s Dánskem, Norskem a Irskem (které nebylo členem

ESVO), podala přihlášku do EHS. Tyto žádosti alena

razily na pochybnosti Francie.

Samotné Evropské hospodářské společenství seza

tím vyvíjelo dobře. Například snižování vnitřních cel

a harmonizace cel vnějších postupovaly rychleji, než

se předpokládalo. Komise soudila, že procesvytváře

ní celní unie bude dokončen v roce 1967, tedy stří

letým předstihem oproti původním plánům. Podsil

13


ným tlakem Francie se pokročilo také veformulování společné zemědělské politiky. Podle Komise bylpokrok tak rychlý, že bylo možno začít se zaváděním

hospodářské unie. Vzhledem k aktivnímu saldu německého zahraničního obchodu a naopak pasivnímu

saldu řady členských států se zdálo, že budou naharmonizaci měnové a rozpočtové politiky EHSzainteresováni všichni jeho členové.

Z politického hlediska se jevilo několik možných verzí budoucího vývoje. Komise pod vedenímWaltera Hallsteina získala značný vliv a poháněla integraci rychle kupředu. V roce 1964 Hallstein označilnárodní suverenitu za „doktrínu včerejška“; jedinou budoucností podle něj byla integrovaná Evropa, řízená EHS, zejména Komisí. O sobě samotném Hallstein prohlašoval, že je svého druhu evropským premiérem. Právě role Komise však znepokojovala francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, jenž se domníval, že získala příliš mnoho moci. De Gaulle sice projekt EHS rámcově podporoval, organizaci Evropy si všakpředstavoval jinak než na nadnárodní bázi. Postupovalspíše na úrovni mezistátních vztahů, úspěšný bylpředevším ve smíření s Německem.

Prointegrační nadšení ustupovalo i v dalšíchčlenských státech. Tato skutečnost souvisela s tím, že EHS bylo na prvním místě dílem křesanských demokratů. Poprvé se to projevilo v roce 1963, kdy muselodstouit západoněmecký kancléř Adenauer; jeho nástupce Ludwig Erhard byl totiž spíše pro rozvoj atlantického partnerství. Italská křesanská demokracie zaseuzavřela velkou koalici se socialisty a musela na ně brát 14 DĚJINY EVROSPKÉ INTEGRACE II


ohled. Spory mezi Valony a Vlámy oslabily Belgickou

křesansko-sociální stranu. V Nizozemsku vedlaseku

larizace k vytlačení některých malých křesanských

stran mimo hlavní proud tamní politiky. Vlivfrancouz

ských křesanských demokratů v de Gaullově éřerov

něž trvale klesal. A byl to právě francouzský prezi

dent, který zpochybňoval cíle EHS a zabránil jeho

rozšíření. Evropská integrace se tak v první polovině

60. let dostala do krize.

Plány evropské politické spolupráce

De Gaulle neměl ve sporech uvnitř Evropskéhohos

podářského společenství žádného trvalého spojence.

Polemika se většinou vedla mezi Paříží a zbylouPět

kou. První konflikt se rozvířil již v roce 1961 – jednalo

se o spor o de Gaullovu ideu politické unie.Předsta

vy francouzského prezidenta o Evropě krystalizovaly

již od válečných let. Generál byl spíše stoupencem

konfederační či mezivládní organizace kontinentu než

Monnetových idejí. V roce 1959 se pokusil tytoaspek

ty evropské spolupráce posílit: konkrétně navrhlpra

videlná setkávání ministrů zahraničí Šestky, dále měl

být vytvořen stálý sekretariát členských zemí EHS.

Myšlenku podpořily Itálie a SRN, díky čemuž se vlis

topadu 1959 podařilo uzavřít příslušnou dohodu. Na

počátku roku 1961 se de Gaulle začal více přiklánět

k pořádání bilaterálních setkání přesahujících Šestku.

V lednu a únoru 1961 se sešel s britským premiérem

Haroldem Macmillanem a se západoněmeckýmkanc

15

SPOLEČENSTVÍ V KRIZI
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist