načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dějiny evropské integrace I - Doc. PhDr. Martin Kovář Ph. D.; Doc. PhDr. Václav Horčička Ph. D.

Dějiny evropské integrace I

Elektronická kniha: Dějiny evropské integrace I
Autor: Doc. PhDr. Martin Kovář Ph. D.; Doc. PhDr. Václav Horčička Ph. D.

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  78
+
-
2,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 160
Rozměr: 17 cm
Úprava: 2 sv. (151, 159 stran)
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Mezinárodní vztahy, světová politika
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: V Praze, Triton, 2005-2006
ISBN: 978-80-725-4731-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hodnoty samostatné národní a státní existence? Jsme-li stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, jako je hledaly minulé generace obyvatel našeho kontinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosféře stupňující se studené války, dnes máme co do činění s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musíme vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces globalizace. Kvalifikovaná odpověď na otázky zásadního významu vyžaduje od každého poctivou rozvahu, založenou na dostatku odpovídajících informací, které však vždycky nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu se autoři snažili poskytnout co nejširší čtenářské veřejnosti základní přehled o dosavadním postupu evropské integrace. Po krátké rekapitulaci „prenatální fáze“ vývoje integračního procesu se soustředili na jeho vývoj po druhé světové válce, kdy rychle akceleroval. Na otázky vyplývající z textu nenabízejí autoritativní odpověď; šlo jim zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska. Z časového hlediska je tento svazek Dějin evropské integrace doveden do počátku 60. let, kdy úspěšně skončila první fáze výše zmíněného procesu.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Doc. PhDr. Martin Kovář Ph. D.; Doc. PhDr. Václav Horčička Ph. D. - další tituly autora:
 (e-book)
Zrození velmoci Zrození velmoci
 (e-book)
Povaha změny Povaha změny
 (e-book)
Otto von Bismarck: 200 let od narození Otto von Bismarck: 200 let od narození
 (e-book)
Dějiny evropské integrace II Dějiny evropské integrace II
 
K elektronické knize "Dějiny evropské integrace I" doporučujeme také:
 (e-book)
Dějiny evropské integrace II Dějiny evropské integrace II
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITONDějiny do kapsy

Martin Kovář, Václav Horčička

Dějiny evropské integrace I
Martin Kovář, Václav Horčička

Dějiny evropské integrace I

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmno

žována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.

autoři:

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

recenzent:

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

© Martin Kovář, Václav Horčička, 2005

© Triton, 2005

Cover © Eva Bystrianská, 2005

Vydalo Nakladatelství TRITON

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

www.triton-books.cz

ISBN 80-7254-731-3


Obsah

Úvod ............................................................................. 11

První kapitola

Kořeny evropské integrace

(Od počátků „evropské myšlenky“

do konce druhé světové války) .................................. 15

Počátky „evropské myšlenky“ ........................................ 16

„Evropská myšlenka“ mezi světovými válkami .............. 23

Idea „jednotné Evropy“ za druhé světové války ............ 31

Druhá kapitola

Počátky evropské spolupráce

(Od konce druhé světové války do roku 1949) ......... 39

Studená válka, Spojené státy americké a Evropa .......... 40

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci .... 49

Euroatlantické partnerství: Západní unie a NATO .......... 52

Integrace odspodu:

Evropská hnutí v letech 1945–1949 .............................. 59

Politické sdružení: Rada Evropy ..................................... 64

Benelux a Skandinávie ................................................... 67

Třetí kapitola

Počátky evropské integrace

(Schumanův plán a Evropské společenství

uhlí a oceli, 1950–1952) .............................................. 71

Schumanův plán: jeho vznik a struktura ....................... 72

Evropské společenství uhlí a oceli v činnosti ................. 87


Čtvrtá kapitola

Neúspěšné pokusy o vojenskou a politickou

integraci Evropy (Evropské obranné společenství,

Evropské politické společenství,

Západoevropská unie, 1950–1954) ............................ 92

Francouzská „třetí cesta“:

Evropské obranné společenství ..................................... 93

Zdánlivý úspěch federalistů:

Evropské politické společenství ..................................... 99

Ztroskotání Evropského obranného společenství ........ 101

Západoevropská unie .................................................. 103

Pátá kapitola

Druhá fáze evropské integrace

(Evropské hospodářské společenství a Euratom,

1955–1959) ................................................................ 109

Nový začátek: Messinská konference

a zpráva Spaakova výboru .......................................... 110

Vznik Euratomu a Evropského hospodářského

společenství ................................................................ 116

Evropská společenství v praxi ...................................... 127

Šestá kapitola

Hledání alternativ

(Skandinávská spolupráce, britský pokus o ustavení

„světové zóny volného obchodu“ a Evropské

sdružení volného obchodu, 1955–1961) ................. 130

Skandinávská varianta ................................................. 131

Evropská společenství a Velká Británie ........................ 133

Slepá ulička: Evropské sdružení

volného obchodu ........................................................ 140


Závěr .......................................................................... 145

Chronologická tabulka .............................................. 148

Doporučená literatura .............................................. 150Úvod

Třebaže většina veřejnosti vnímá evropskou integraci

jako proces, který začal až po skončení druhé světo

vé války a jehož důležitá etapa v jistém smyslu právě

nyní vrcholí (vstup České republiky do Evropské unie,

otázka přijetí nových členů EU a schvalování ústavy

EU), jsou jeho kořeny ve skutečnosti mnohem hlubší;

další osudy jsou pak – navzdory převažujícím opti

mistickým prognózám – otevřené nesčetným varian

tám. Prudkost diskusí, jež se na toto téma vedou, by

proto neměla nikoho překvapit.

Skutečná integrace našeho kontinentu sice probíhá

již déle než padesát let, ale přesto jde o velmi živé dě

ní, které má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje.

Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní

spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hod

noty samostatné národní a státní existence? Jsme-li

stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla

mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, ja

ko je hledaly minulé generace obyvatel našeho kon

tinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco

na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosfé

ře stupňující se studené války, dnes máme co do čině

ní s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musí

me vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces

globalizace. Lék na neduhy starého kontinentu však –

stejně jako tehdy – mnozí spatřují v prohlubující se

spolupráci evropských národů.

11


Kvalifikovaná odpově na otázky zásadního významu vyžaduje od každého poctivou rozvahu, založenou na dostatku odpovídajících informací, které ale vždycky nejsou k dispozici. Další problém představuje složitost tématu. Kdo má dnes čas studovat tisíce stran smluv a jiných zásadních dokumentů vyprodukovaných v průběhu integračního procesu? Málokdo je ochoten číst obsáhlé či vysoce specializované historické studie. Doslova zavaleni informacemi požadujeme rychlou a výstižnou zprávu, již vědecké práce nemohou a ani nechtějí nabídnout. Veřejnost je tak odkázána na zprostředkování politiků, kteří se nezřídka uchylují k účelové argumentaci s pochybnou informační hodnotou.

Z tohoto důvodu jsme se snažili poskytnout co nejširší čtenářské veřejnosti základní přehled o dosavadním postupu evropské integrace. Po krátké rekapitulaci „prenatální fáze“ vývoje integračního procesu jsme se soustředili na jeho vývoj po druhé světové válce, kdy rychle akceleroval. Skutečnost, že náš text vychází v edici nazvané Dějiny do kapsy, jasně naznačuje, že jsme neměli ambici napsat vyčerpávající odbornou studii; místo toho jsme se věnovali základním vývojovým tendencím a klíčovým problémům integračního procesu. Chtěli jsme také rozptýlit některé mýty, jimiž je sjednocování kontinentu obklopeno. Na otázky vyplývající z textu nenabízíme autoritativní odpově; šlo nám zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska. Zda se nám tento cíl podařilo naplnit, nech posoudí čtenáři sami. 12 DĚJINY EVROPSKÉ INTEGRACE I


Na závěr úvodního slova prvního svazku Dějin ev

ropské integrace, jenž je doveden do počátku 60. let

minulého století, bychom rádi poděkovali profesoru

Vladimíru Nálevkovi, vedoucímu Semináře nejnověj

ších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty

Univerzity Karlovy v Praze, který byl pečlivým čtená

řem naší knížky a jehož cenné připomínky a doporu

čení jsme rádi vzali v potaz.

Martin Kovář a Václav Horčička

13

ÚVODKořeny evropské integrace

(OD POČÁTKŮ „EVROPSKÉ MYŠLENKY“

DO KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY)

Psát o dějinách evropské integrace by bylo sotva mož

né bez zmínky o osobnostech a institucích, které se

myšlence „evropanství“ věnovaly nejen v první polo

vině minulého století, ale i ve starších obdobích. Mož

ností, kde bychom mohli začít hledat „kořeny“ ev

ropské integrace, je nespočet. Historikové, filozofové,

ekonomové, novináři, politologové i politikové samot

ní nás v dnešní dynamické době takřka nepřetržitě

bombardují svými názory, analýzami minulého a před

pověmi budoucího vývoje. Ohlédnutí za historií slo

žitého evropského integračního procesu, za nejstar

šími předchůdci a propagátory „evropské myšlenky“

se tak logicky liší v závislosti na tom, kdo se do minu

losti ohlíží, s jakým cílem tak činí a jakým zájmům či

institucím slouží (případně, přesněji řečeno, kým ne

bo z jakých fondů je placen).

Z tohoto důvodu nejsou výjimkou práce zdůrazňu

jící, přirozeně v moderních souvislostech, již antické

dědictví, zejména tzv. „řecký odkaz“, úlohu Středomo

ří jako šiřitele evangelia, a tedy význam křesanství.

15

PRVNÍ KAPITOLA
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist