načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dejiny Azerbajdžanu – Miroslav Daniš; Lukáš Rybár

Dejiny Azerbajdžanu
-1%
sleva

Kniha: Dejiny Azerbajdžanu
Autor: Miroslav Daniš; Lukáš Rybár

Kniha je prehľadným prierezom histórie Azerbajdžanu. Ponúka dejiny od najstarších štátnych útvarov na území Azerbajdžanu až po Azerbajdžanskú republiky, ktorá vznikla v 1991 roku. V závere knihy čitatelia nájdu i kapitolu venovanú ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks – odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  505 Kč 500
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vysoká škola Danubius
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 503
Rozměr: 177x253
Úprava: ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Dějiny Asie. Orient
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 08.09.2014
Nakladatelské údaje: Sládkovičovo, Vysoká škola Danubius, 2014
ISBN: 978-80-8167-002-2
EAN: 9788081670022
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je prehľadným prierezom histórie Azerbajdžanu. Ponúka dejiny od najstarších štátnych útvarov na území Azerbajdžanu až po Azerbajdžanskú republiky, ktorá vznikla v 1991 roku. V závere knihy čitatelia nájdu i kapitolu venovanú slovensko-azerbajdžanským vzťahom. Dejiny Azerbajdžanu sú prvými dejinami krajiny napísanej v slovenskom jazyku.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Daniš; Lukáš Rybár - další tituly autora:
Dejepis 5 - Pátrame po minulosti Dejepis 5
Vademékum študenta vysokej školy Vademékum študenta vysokej školy
Krehké z kameňa Krehké z kameňa
 (e-book)
Krehké z kameňa Krehké z kameňa
Naboso Naboso
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Úvod . . . . 9

1. Najstaršie štátne útvary na územ í A zerbajdžanu 16

M annajská r í š a .................................................................................. 16

Skýtska r íš a ........................................................................................20

M édska ríša.........................................................................................21

Perzská ríša A ch ajm en o v co v.......................................................22

A tropatene........................................................................................... 24

Kaukazské A lbánsko........................................................................26

2. Azerbajdžan pod nadvládou Perzskej ríše

Sásánovcov....................................................................35

Sásánovská nadvláda na územ í Azerbajdžanu

v 4. a 5. sto ro č í..................................................................................39

Hnutie m az d a k isto v........................................................................41

K aukazské A lbánsko za vlády dynastie M ihránovcov . . . .42

Kultúra A zerbajdžanu za vlády Sásánovcov............................43

3. Azerbajdžan v 7. až 9. storočí. O bdobie arabskej

nadvlády..........................................................................45

Hnutie churrám itov..........................................................................54

H ospodársky život a kultúra v A zerbajdžane v období

vlády A rabského k a lifá tu..............................................................59

4. Vznik nezávislých štátnych útvarov a panstiev

na území A zerbajdžanu..............................................63

Kontakty Slovanov s územ ím A zerb ajd žan u.........................69

H ospodársky ž iv o t..........................................................................72

K u ltú ra................................................................................................78

5. Azerbajdžan a Seldžuci................................................80

Sirvánska r íš a ....................................................................................82

Štát Ild eg izo v co v.............................................................................86

Ekonom ika a rozvoj m ie s t............................................................89

Kultúra a literatúra v období tzv. obrod en ia............................92

S


6. A zerbajdžan pod nadvládou M ongolov................97

ílchánska r í š a ...................................................................................100

Širvánska r í š a ..................................................................................106

Ekonom ika, m está a reform y G azan c h á n a ..........................108

Kultúra, um enie a v ed a.................................................................112

7. Azerbajdžan v 15. storočí......................................... 118

K arakojunluská r í š a .......................................................................118

Akkojunluská ríša...........................................................................124

A rdabílske p an stv o.........................................................................130

Spoločensko-ekonom ický život a kultúra...............................132

8. Azerbajdžan v období Safíjovskej ríše................. 137

(Od 16. do prvej polovice 18. storočia) V láda a reform y Abbása 1.............................................................148

Safíjovsko-ruské vzťahy v 17. s to ro č í....................................153

Poľnohospodárstvo, život v mestách a m edzinárodný o b c h o d...............................................................155

Koniec ríše S afljo v co v.................................................................165

Kultúra, vzdelanie a literatúra.....................................................176

9. Azerbajdžanské chanáty v 18. sto ro č í................. 183

Džamáty, sultanáty a m e lik á ty...................................................198

H ospodársky život, rem eslo a o b c h o d....................................200

Sociálna štruktúra a správny systém ......................................202

Zahraničná politika. V zťahy s Iránom , O sm anskou ríšou,

Ruskom a G ruzínskom .................................................................204

A zerbajdžanské chanáty medzi Perziou a R u sk o m 207

Kultúrny život v chanátoch..........................................................2 2 1

10. A zerbajdžan v 19. s to ro č í......................................225

A zerbajdžan pod správou R u s k a...........................................225

Iránsky A zerbajdžan v 30.-50. rokoch 19. storočia . . . .236

K ultúra A zerbajdžanu v prvej polovici 19. sto ro čia. . . . 239

A zerbajdžan v 60.-90. rokoch 19. storočia..........................246

K ultúra A zerbajdžanu v druhej polovici 19. storočia. . .259

11. A zerbajdžan na začiatku 20. s to ro č ia............... 269

N árodno-dem okratické hnutie a ohlas prvej ruskej

revolúcie v A zerbajdžane............................................................278

6


Vznik národných strán a pôsobenie azerbajdžanských

poslancov v Štátnej dum e R u sk a.............................................282

Iránsky A zerbajdžan v období rev o lú cie...............................285

A zerbajdžan počas Prvej svetovej v o jn y...............................286

Kultúra A zerb ajd žan u.................................................................291

12. Azerbajdžanská dem okratická republika.........297

Národno-oslobodzovacie hnutie

v iránskom A zerb ajd žan e..........................................................312

13. Sovietsky A zerbajdžan v m edzivojnovom období

(1 9 2 0 -1 9 3 9 )..............................................................315

A zerbajdžanská SSR v podm ienkach novej

hospodárskej p o litik y.................................................................319

Vytvorenie autonóm nej oblasti N áhorný Karabach

a N achičevanskej A S S R ............................................................321

Socialistická industrializácia a k o lek tiv izácia...................322

Rozvoj kultúry v duchu sovietskych vzorov

a p rin c íp o v.....................................................................................325

14. Azerbajdžan počas Druhej svetovej v o jn y . . . .328

Iránsky A zerbajdžan v boji za dem okraciu a národné

oslobodenie....................................................................................332

A zerbajdžanská kultúra v čase v o jn y....................................335

15. A zerbajdžan v rokoch 1945 - 1991..................... 337

Sovietsky A zerbajdžan pod vedením Hejdara Alijeva . .345

Iránsky A zerbajdžan v období m oslim skej rev o lú cie.. .349 A zerbajdžan v období p e restro jk y........................................352

16. A zerbajdžan po roku 1991 ....................................356

17. Zo slovensko-azerbajdžanských vzťahov.........369

Chronológia dejín Azerbajdžanu do roku 2005........................383

Zoznam panovníkov a prezidentov.............................................402

Pojmový slovník..............................................................................411

Použité pram ene a literatúra........................................................425

R esum e.............................................................................................430

Register mien a geografických názvov.......................................453

7
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.