načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dědické právo. Základy soukromého práva IX - Ivan; Reiterman David; Muzikář Martin Chalupa

Dědické právo. Základy soukromého práva IX
-7%
sleva

Kniha: Dědické právo. Základy soukromého práva IX
Autor: ; ;

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  290 Kč 270
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 22.01.2018
Počet stran: 184
Rozměr: 23 cm
Úprava: xiii, 166 stran : ilustrace
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-684-5
EAN: 9788074006845
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a
sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní
korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na
Obchodní korporace. VOS, KS a SRO (VII).
Učebnice tak pokračuje v nastolené tradici srozumitelného, názorného a graficky přehledného
výkladu plného obrázků a praktických příkladů, tentokrát v hlavní roli se zůstavitelem,
kterým je pan Balvánek.
Knihu si jistě zamilují nejen studenti právnických fakult, ale také všichni, kdo se této oblasti
práva věnují profesně. Vzhledem ke své hloubce a množství příkladů z každodenní notářské
praxe je vynikající pomůckou nejen pro přípravu na zkoušku a klauzurní práci z občanského
práva, ale dobře poslouží i notářským koncipientům pro přípravu na jejich budoucí povolání.
V neposlední řadě poslouží i nejširší laické veřejnosti, která tak může díky srozumitelnému a
názornému výkladu z pohledu praktiků proniknout do tajů dědického práva.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

IX

Obsah

O autorech ...........................................................................................................................V

Předmluva .........................................................................................................................VII

Seznam použitých zkratek ............................................................................................ XIII

§ 1 Úvod do dědického práva

I. Prameny právní úpravy a systematické zařazení ...................................................1

II. Dědické právo, dědic, pozůstalost, dědictví .........................................................2

1. Dědické právo a dědic .................................................................................2

2. Pozůstalost a dědictví ..................................................................................3

2.1 Pozůstalost ..........................................................................................3

2.2 Dědictví ..............................................................................................6

III. Základní zásady dědického práva .......................................................................7

1. Zásada zachování hodnot .............................................................................8

2. Zásada volnosti zůstavitele ve volbě dědice ................................................9

3. Zásada rovnosti ............................................................................................9

4. Zásada univerzální sukcese .........................................................................9

5. Zásada volnosti přijmout nebo odmítnout dědictví ...................................10

6. Zásada ingerence veřejné moci ..................................................................10

IV. Dědické právo a společné jmění manželů .........................................................11

§ 2 Předpoklady dědění

I. Smrt člověka ........................................................................................................13

II. Existence pozůstalosti .........................................................................................14

III. Způsobilý dědic .................................................................................................14

1. Okruh způsobilých dědiců .........................................................................14

1.1 Fyzické osoby ...................................................................................15

1.2 Právnické osoby ...............................................................................17

1.3 Stát ....................................................................................................17

2. Vyloučení z dědického práva .....................................................................17

2.1 Dědická nezpůsobilost ......................................................................18

A. Čin povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli nebo

proti jeho předkovi, potomkovi či manželovi ..........................18

B. Zavrženíhodný čin proti zůstavitelově poslední vůli ................19

C. Případy domácího násilí ............................................................19

D. Případy zbavení rodičovské odpovědnosti ................................19

2.2 Vydědění a negativní závěť ..............................................................20

2.3 Zřeknutí se dědického práva .............................................................21


Obsah

X

IV. Právní důvod dědění (dědický titul) ..................................................................22

1. Dědický titul ..............................................................................................22

2. Samostatný dědický titul a souběh dědických titulů .................................23

3. Dědická posloupnost ..................................................................................23

4. Pořízení pro případ smrti, právní jednání pro případ smrti a darování

pro případ smrti .......................................................................................25

4.1 Pořízení pro případ smrti ..................................................................25

4.2 Právní jednání pro případ smrti ........................................................26

4.3 Darování pro případ smrti ................................................................27

V. Přijetí dědictví .....................................................................................................28

1. Přijetí dědictví ............................................................................................28

2. Vzdání se dědictví a zcizení dědictví .........................................................30

2.1 Vzdání se dědictví ............................................................................30

2.2 Zcizení dědictví ................................................................................31

§ 3 Zákonná dědická posloupnost

I. Dědické třídy ........................................................................................................34

1. První dědická třída .....................................................................................35

2. Druhá dědická třída ...................................................................................43

3. Třetí dědická třída ......................................................................................46

4. Čtvrtá dědická třída ...................................................................................48

5. Pátá dědická třída .......................................................................................49

6. Šestá dědická třída .....................................................................................51

II. Několikeré příbuzenství ......................................................................................54

III. Odkazovníci jako zákonní dědici ......................................................................56

IV. Odúmrť ..............................................................................................................57

§ 4 Závěť

I. Charakteristika závěti ...........................................................................................59

II. Podmínky platnosti závěti ..................................................................................59

1. Obecné náležitosti ......................................................................................59

2. Náležitosti subjektu – pořizovací způsobilost ...........................................60

2.1 Nezletilí ............................................................................................61

2.2 Člověk pořizující ve světlém okamžiku ...........................................61

2.3 Člověk omezený ve svéprávnosti .....................................................61

2.4 Člověk omezený ve svéprávnosti z důvodu chorobné závislosti .....61 3. Náležitosti vůle – omyl v závěti ................................................................63

4. Náležitosti projevu vůle .............................................................................64

4.1 Forma závěti .....................................................................................64

4.2 § 1494 odst. 1 věta druhá ObčZ .......................................................66

III. Výklad a rozsah závěti; připadnutí pozůstalosti dědicům .................................68

1. Výklad závěti .............................................................................................68

2. Možnost rozdělení závěti do více listin .....................................................68

3. Připadnutí pozůstalosti dědicům ................................................................68

4. Uvolněný podíl a jeho přirůstání ...............................................................73

IV. Forma závěti ......................................................................................................75

1. Závěť pořízená soukromou listinou ...........................................................75

1.1 Holografní závěť ..............................................................................76


Obsah

XI

1.2 Allografní závěť ................................................................................77

A. „Obecná“ allografní závěť ........................................................77

B. Svědci allografní závěti .............................................................78

C. „Zvláštní“ allografní závěť ........................................................81

2. Závěť pořízená veřejnou listinou ...............................................................82

2.1 Závěť pořízená veřejnou listinou obligatorně ..................................84

2.2 Závěť pořízená veřejnou listinou fakultativně .................................85

3. Privilegované závěti (závěti s úlevami) .....................................................87

3.1 Závěť před třemi svědky ..................................................................88

3.2 Závěť před starostou obce ................................................................88

3.3 Závěť před velitelem námořního plavidla nebo letadla ....................89

3.4 Závěť před velitelem vojenské jednotky ČR ....................................90

V. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví ................................................................91

1. Náhradnictví .............................................................................................91

2. Svěřenské nástupnictví ..............................................................................93

2.1 Charakteristika svěřenského nástupnictví ........................................93

2.2 Více svěřenských nástupců ...............................................................95

2.3 Vztah mezi předním dědicem a svěřenským nástupcem ..................96

2.4 Zánik svěřenského nástupnictví .......................................................96

VI. Vedlejší doložky v závěti ..................................................................................98

1. Podmínka .................................................................................................100

1.1 Rozvazovací podmínka ..................................................................100

1.2 Odkládací podmínka .......................................................................101

2. Doložení času ..........................................................................................102

2.1 Doložení času na určitou dobu .......................................................102

2.2 Doložení času od určité doby .........................................................103

3. Příkaz .......................................................................................................104

VII. Zrušení závěti .................................................................................................107

1. Zrušení závěti pořízením závěti pozdější ................................................107

2. Zrušení závěti odvoláním závěti původní ................................................108

2.1 Výslovné odvolání závěti ..............................................................108

2.2 Konkludentní odvolání závěti ........................................................108

2.3 Vydání závěti pořízené ve formě veřejné listiny ............................109

3. Obnovení platnosti dřívější závěti; neúčinná zrušovací doložka .............109

VIII. Dovětek ........................................................................................................109

1. Testamentární dovětek ..............................................................................111

2. Intestátní dovětek ......................................................................................111

§ 5 Dědická smlouva

I. Charakteristika dědické smlouvy .......................................................................114

II. Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu .............................................................115

III. Obsah dědické smlouvy ..................................................................................116

IV. Disponování s majetkem, který je předmětem dědické smlouvy ....................117

V. Zrušení dědické smlouvy ..................................................................................117

VI. Dědická smlouva uzavřená mezi manželi .......................................................117


Obsah

XII

§ 6 Odkaz

I. Charakteristika odkazu; zřízení a odvolání odkazu ...........................................120

II. Předmět odkazu ................................................................................................122

III. Druhy odkazů ..................................................................................................122

1. Odkaz věcí určitého druhu .......................................................................123

2. Odkaz určité věci .....................................................................................124

3. Odkaz pohledávky ...................................................................................124

IV. Obtížení odkazem ............................................................................................124

V. Nabytí práva na odkaz a nabytí odkázané věci .................................................126

1. Nabytí práva na odkaz .............................................................................126

2. Nabytí odkázané věci ...............................................................................126

VI. Pododkaz .........................................................................................................128

§ 7 Nepominutelný dědic a povinný díl; vydědění; započtení

I. Nepominutelný dědic a jeho ochrana; povinný díl ............................................130

II. Vydědění a negativní závěť...............................................................................133

1. Charakteristika vydědění .........................................................................133

2. Důvody vydědění .....................................................................................135

3. Negativní závěť .......................................................................................136

III. Započtení na povinný díl a započtení na dědický podíl ..................................136

1. Započtení na povinný díl .........................................................................137

2. Započtení na dědický podíl ......................................................................138

§ 8 Právo některých osob na zaopatření

I. „Nepominutelní dědici“ .....................................................................................141

II. Pozůstalý manžel ..............................................................................................142

III. Pozůstalí rodiče ...............................................................................................143

IV. Osoby, které požívaly bezplatné zaopatření v domácnosti zůstavitele ............143

§ 9 Správa pozůstalosti

I. Obecná charakteristika .......................................................................................145

II. Závěra pozůstalosti ...........................................................................................146

III. Správce pozůstalosti ........................................................................................147

IV. Vykonavatel závěti ...........................................................................................147

§ 10 Přechod pozůstalosti na dědice

I. Nabytí dědictví, potvrzení nabytí dědictví a rozdělení pozůstalosti ..................150

1. Nabytí dědictví ........................................................................................150

2. Potvrzení nabytí dědictví .........................................................................151

3. Rozdělení pozůstalosti .............................................................................153

II. Nepravý dědic a ochrana oprávněného dědice .................................................154

III. Přechod dluhů na dědice .................................................................................156

1. Obecná charakteristika ............................................................................156

2. Výhrada soupisu ......................................................................................156

3. Soupis pozůstalosti ..................................................................................161

4. Odloučení pozůstalosti ............................................................................162
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist