načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl první, druhé vydání) -- Úplná znění platná od 15. června 2018 (díl první, vydání 2.1, právní stav 15. červen 2018) - autorů Kolektiv

Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl první, druhé vydání) -- Úplná znění platná od 15. června 2018 (díl první, vydání 2.1, právní stav 15. červen 2018)

Elektronická kniha: Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl první, druhé vydání) -- Úplná znění platná od 15. června 2018 (díl první, vydání 2.1, právní stav 15. červen 2018)
Autor:

Nejnovější právní stav! Publikace pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, podnikatelskou veřejnost) - ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Newsletter
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 179
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-8623-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nejnovější právní stav! Publikace pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, podnikatelskou veřejnost) - e-book + aktualizační servis ve formátu pdf (servis dostupný po registraci). Včetně všech novel schválených v roce 2017 a 2018, právní stav 15. 6. 2018. Vícestupňové barevné rozlišení novelizovaných pasáží, přehledná úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlnou a přesnou práci s textem. Zcela nově koncipovaná servisní webová stránka www.DanoveUakony365.cz s možností volného stahování novel, úplných znění po každé novele a informacemi o aktualitách.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

DAŇOVÉ

ZÁKONY

Daně z příjmů

Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů

Daň z přidané hodnoty

Daň silniční

Daň z nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daňový řád

Úplná znění platná v roce

2018

Díl první

Vydání 2.1

Právní stav 15. červen 2018

www.DanoveZakony365.cz

365

servis

On-line

zákony

Komplet :

KOMPLET

na celý rok

2018


2Informace: www.danovezakony365.cz OBSAH

DAŇOVÉ ZÁKONY − úplná znění platná v roce 2018 (Díl první, vydání 2.1, právní stav 15. červen 2018)

© 2018 DonauMedia, s. r. o., Tallerova 4, Bratislava

Pište nám na e-mail: newsletter@newsletter.cz ISBN 978-80-8183-064-8 (e-book pdf)

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají žádné záruky

za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za to, pokud by na základě textů zveřejněných v této publikaci kdokoliv

konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vznikla jakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jedinýmrozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmětem ochrany

podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel. Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části této publikace

bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu včetně povinnosti

náhrady škody.

Tištěnou publikaci zakoupíte na www.danove-zakony.cz

OBSAH

Přehled a komentáře novel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 3

Zákon o daních z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 10

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 76

Zákon o dani z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 82

Zákon o dani silniční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 128

Zákon o dani z nemovitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 131

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 138

Daňový řád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 144

Obsah

Nejnovější informace k daňové legislativě získáte na

www.danovezakony365.cz

Tato publikace byla připravena s ohledem na potřeby daňových profesionálů a je standardem na většině pracovišť Finanční správy v České republice.


3

PŘEHLED NOVEL

Zákon o daních z příjmů

Poslední novely vnesly do zákona o daních z příjmů velké množství terminologických a legislativně technických změn, ale současně také

několik zcela zásadních věcných změn, ať už v podobě nového zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, výrazného omezení

absolutní výše výdajových paušálů nebo rozšíření možnosti sjednat paušální daň. Pro lepší orientaci v novelách a zachování kontinuty jsou

do tohoto základního přehledu změn zahrnuty všechny novely, které nabyly účinnosti od 1. ledna 2017 a později.

Novela zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 Charakter novely: Novela byla částečně legislativně technická, především však změnila v reakci na zrušení II. důchodového pilíře osvobození

některých položek od daně z příjmů.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017 (některé změny vstoupily v účinnost již od 1. ledna 2016)

 Obsah novely: V souvislosti s ukončením II. pilíře důchodového systému byla v zákoně o daních z příjmů zrušena ustanovení týkající sedůchodové

ho spoření. Od daně z příjmů byly osvobozeny prostředky vyplacené z titulu ukončení zrušeného důchodového spoření a všechny penze z III. pilíře

důchodového systému, u kterých nebylo vymezeno období jejich pobírání nebo činilo nejméně deset let. Novelou byla zvýšena z 30 000 korun na 50

000 korun maximální částka příspěvku zaměstnavatele do tzv. III. pilíře důchodového systému, která je u zaměstnance za zdaňovací obdobíosvoboze

na od daně z příjmů. Dále byla zvýšena maximální částka vlastního příspěvku poplatníka (fyzické osoby) do III. pilíře důchodového systému, kterou lze

ve zdaňovacím období odečíst od základu daně. U penzijního připojištění (resp. penzijního pojištění či doplňkového penzijního spoření) a u soukromého

životního pojištění byl odečet zvýšen z 12 000 korun na 24 000 korun. Jde-li však o příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, lze

takto odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální

státní příspěvek.

Novela zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z

hazardních her.

 Charakter novely: Novela sjednotila terminologii zákona o daních z příjmů s oběma základními zákony a upravila režimy zdanění příjmů uněkte

rých typů her.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Pojem loterie, sázkové a jiné podobné hry byl novelou nahrazen pojmem hazardní hry. Zákon dále změnil vymezení výher, které

jsou osvobozeny od daně z příjmů a způsob zdanění výher, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů (například výhry z hazardních her již nejsou

vyčleňovány do samostatného základu daně pro zdanění zvláštní sazbou).

Novela zákonem č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 Charakter novely: Malá věcná novela se týkala pouze vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Novela zavedla v § 4 osvobození výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na bydlení vojákům z povolání a výsluhového

příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů od daně z příjmů (do konce roku 2016 platilo zdanění srážkovou daní ve zvláštní sazbě 15 %) a vrátila tím

stav před novelu zákona o daních z příjmů zákonem č. 346/2010 Sb. Na tato finanční plnění se tedy po této novele znovu nepohlíží jako na příjem, ale

na jako svého druhu speciální sociální dávku.

Novela zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 Charakter novely: Významná věcná novela byla velmi rozsáhlá (měla přes 200 bodů) a obsahovala úpravu řady ustanovení důležitých pro nejširší

okruh poplatníků – zvýšila daňové zvýhodnění na vyživované děti, snížila absolutní výši výdajů uplatnitelných v rámci výdajových paušálů, zvýšila

odpočty na penzijní a životní pojištění, upřesnila zdanění z jiného majetkového prospěchu v některých případech, zavedla srážkovou daň pro drobná

zaměstnání a rozšířila možnost sjednání paušální daně. Vedle toho se například po novele automaticky zvyšuje sleva za umístění dítěte do školky.

Novela obsahovala také velké množství terminologických a legislativně technických změn. Ač byla novela účinná až od 1. července 2017, množství

přechodných ustanovení umožnila zpětné použití některých bodů od 1. ledna 2017, prakticky tedy od počátku ročního zdaňovacího období, případně

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


4

od počátku zdaňovacího období začínajícího po 1. lednu 2017.

 Účinnost novely: 1. července 2017 (15. dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů), s mnoha výjimkami v rozsáhlých Přechodných ustanoveních

 Obsah novely: Novela zvýšila zpětně od 1. ledna 2017 daňové zvýhodnění na vyživované děti. Pro první dítě zůstala částka nezměněna (1 117 Kč

měsíčně, resp. 13 404 Kč ročně), zvýšila se možnost odpočtu na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte si poplatníci nově budou moci uplatnit

odečet 1 617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně) a u třetího a dalšího 2 017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně). Slevu uplatňuje vždy jeden z rodičů. Pro účely

slevy se počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti posuzuje dohromady. Pro rok 2018 bylo další novelou zákonem č. 200/2017

Sb. zvýšeno daňové zvýhodnění na první dítě z 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč (viz dále).

Maximální výše slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) kopíruje minimální mzdu, která od 1. ledna 2017 činila 11 000 Kč, od 1. ledna 2018 pak byla

zvýšena na 12 200 Kč.

Poplatníci s příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) až d) (např. odměna za výkon funkce), které nepřesahují v daném měsíci 2 500 Kč (limit se shoduje s tzv.

rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociální zabezpečení) již nebudou z tohoto příjmu odvádět daň zálohově. Po novele takovýto příjem

podléhá srážkové dani při současném splnění podmínky, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani. Některým poplatníkům tím odpadnepovin

nost podávat daňové přiznání při současném souběhu více příjmů ze závislé činnosti.

Poplatníkům, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a musí kvůli souběhu zaměstnání podávat daňové přiznání, se zjednodušil již za zdaňovací

období roku 2016 formulář přiznání k dani z příjmů, které se nově vejde na dva listy. Poplatník však musí mít pouze příjmy ze závislé činnosti a pouze

od českých zaměstnavatelů.

Pro zdaňovací období počínaje rokem 2017 bude možné nově uplatnit dvojnásobný odpočet od základu daně u poplatníků, kteří mají penzijní a životní

pojištění. Limit se zvýšil z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Zároveň se zvýšilo také daňové osvobození příspěvků ze strany zaměstnavatele, z dosavadních

30 000 Kč na 50 000 Kč.

V § 3 bylo upřesněno ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po dobu delší než pět let. Majetkový

prospěch nově vzniká v roce poskytnutí peněžních prostředků a oceňuje se pětinásobkem hodnoty ročního plnění. Tím dojde k jednorázovému

vypořádání příjmu z jiného majetkového prospěchu a v dalších letech, byť by prospěch trval třeba deset let, se již tento příjem nezdaňuje. Výjimku

představují tzv. zaměstnanecké zápůjčky – bezúročné půjčky přesahující 300 000 Kč.

Omezení osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami u vkladů ve prospěch vlastního kapitálu učiněných do pěti

let před prodejem, zavedené od roku 2014, bylo novelou změněno a týká se pouze nepeněžitých vkladů do vlastního kapitálu (např. při vkladu

nemovité věci).

Od roku 2018 novela omezila okruh příjmů uplatnění daňového bonusu. Maximální výše daňového bonusu se nezměnila, zvýšila se hranice pro

možnost uplatnění bonusu (v kalendářním roce se vždy jedná o příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, takže za rok 2016 se hranice

zvýšila na 59 400 Kč, za rok 2017 na 66 000 korun. Omezil se ale okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají, pouze na příjmy ze závislé činnosti

nebo se samostatné výdělečné činnosti. Do příjmů pro uplatnění bonusu se tedy nezapočítávají příjmy z nájmu nebo z kapitálového majetku.

Rozšířila se možnost sjednat a platit takzvanou paušální daň. Dříve mohli o paušální daň žádat jen poplatníci, kteří neměli zaměstnance a jejich příjmy

pocházely jen ze samostatné výdělečné činnosti. Nově mohou o paušální daň žádat také plátci, kteří mají zaměstnance nebo mají i příjmy ze

zaměstnání. Horní limit příjmů zůstal zachován (5 000 000 korun ročně). Novela tak sice u drobných podnikatelů může snížit administrativu, pokud

však přesáhnou limit pro registraci k dani z přidané hodnoty, vedení daňové evidence se stejně nevyhnou a zbaví se pouze povinnosti podávat daňové

přiznání k dani z příjmů, resp. prokazovat oprávněnost uplatněných výdajů.

Novela dramaticky snížila možnost použití výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečné činné. Těmto poplatníkům se sice vrací zpětmož

nost uplatnit si daňové zvýhodnění na děti a manžela, ale při zachování procentní výše paušálu se na polovinu snižuje absolutní výše taktouplatně

ných výdajů. Soukromí zemědělci a podnikatelé s podnikáním řemeslného charakteru mohou uplatnit paušální roční výdaj v maximální výši 800 000

korun, klasičtí živnostníci maximálně 600 000 korun. U příjmů z nájmu obchodního majetku lze uplatnit nejvýše 300 000 korun a u jiných příjmů ze

samostatné činnosti nejvýše 400 000 korun.

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


5

Novela zákonem č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony

 Charakter novely: Malá věcná novela zvýšila daňové zvýhodnění u fyzických osob na první dítě.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: Novela mění v § 35c odst. 1 daňové zvýhodnění u fyzických osob na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč. Související přechodné

ustanovení stanoví, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období,

které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Novela zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Malá novela byla pouze terminologická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: Novela reaguje na stavební zákon a upravuje především terminologii některých ustanovení dotčených předpisů.

Novela zákonem č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

 Charakter novely: Malá věcná novela změnila § 12.

 Účinnost novely: 18. srpna 2017

 Obsah novely: Změna rozšiřuje působnost zákona o daních z příjmů také na evropské politické strany a evropská politická hnutí.

Novela zákonem č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 Charakter novely: Malá věcná novela změnila § 15.

 Účinnost novely: 1. září 2017 (zpětně pro celé zdaňovací období roku 2017)

 Obsah novely: Novela zvýšila fyzickým osobám hodnotu bezúplatného plnění za odběr krve nebo jejích složek a stanovuje hodnotu bezúplatného

plnění za jeden odběr krvetvorných buněk. Tyto částky jsou nezdanitelnými částmi základu daně.

Novela zákonem č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/

1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 Charakter novely: Malá věcná novela rozšířila daňově uznatelné výdaje (nákady) při převodu prostředků z garančního fondu do fondu zábrany

škod.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: V souvislosti s novým § 24c (Odvod do fondu zábrany škod) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl

změněn zákon o daních z příjmů doplněním § 24 odst. 2 tak, aby převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod dle § 24c zákona č.

168/1999 Sb. byl výdajem (nákladem). Uvedené doplnění reflektuje logický požadavek na daňovou uznatelnost převodu prostředků do fondu zábrany

škod. V opačném případě by tak uskutečněním převodu vznikaly z hlediska účelu převodu prostředků neodůvodněné daňové náklady, které by

zatěžovaly členské pojišťovny ve formě zvýšení členských příspěvků a v důsledku šly opět z důvodu zvýšení pojistného k tíži motoristů, kteří řádně

sjednávají pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Novela zákonem č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zněnípozděj

ších předpisů, a některé další zákony

 Charakter novely: Malá terminologická novela změnila § 19 ost. 1 písm. g).

 Účinnost novely: 31. května 2018

 Obsah novely: V § 36 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech byl zákonem č. 203/2017 Sb. předcházející zvláštní účet rezervy pro důchodovou

reformu nahrazen zvláštním účtem rezervy důchodového pojištění. Tato změna však dosud nebyla promítnuta do § 19 odst. 1 písm. g) zákona o

daních z příjmů, v němž byl i nadále uveden dosavadní termín. Novela tedy pouze opravuje terminologii bez věcných dopadů. Na změnu pak navazuje

standardní přechodné ustanovení, které upravuje postup v případě, kdy změna nabývá účinnost i v průběhu zdaňovacího období.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů byl v průběhu roku 2017 novelizován jedenkrát. Změny byly víceméně terminologické

nebo se týkaly pouze speciálního okruhu poplatníků. K 1. lednu 2018 zákon změněn nebyl.

Novela zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 Charakter novely: Menší novela především věcně navázala na změny v zákoně o daních z příjmů.

 Účinnost novely: 1. července 2017 (15. dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů), s upřesněním v Přechodných ustanoveních

 Obsah novely: Důvodem novely zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů byla nutnost provázat tento zákon s nově zavedenou

rezervou na likvidaci solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 a s úpravami provedenými v zákoně o daních z příjmů. Zákon o

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů upravoval před 1. červencem 2017 způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek tak, že podmínkou

pro tvorbu daňově uznatelné rezervy bylo, aby tato rezerva byla zaúčtována podle právních předpisů upravujících účetnictví. Poplatník daní z příjmů

uplatnil takovou rezervu jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je po novele nový typ

rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Rezerva je určena na likvidaci solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Úprava tedy reflektovala skutečnost, že zákon o rezervách upravuje vedle způsobu tvorby a výše rezerv, které uplatňuje poplatník daně z příjmů jako

výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů, také tvorbu a výši rezerv, které se tvoří nezávisle na účelově shodné rezervě vytvářené podle

právních předpisů upravujících účetnictví (rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů) a které poplatník uplatňuje jako položku

snižující základ daně.

Vzhledem k tomu, že novela zákona o daních z příjmů umožnila příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, resp. dobrovolného svazku

obcí, daňově odpisovat majetek ve vlastnictví zřizovatele, který ji byl předán k hospodaření zřizovací listinou na základě § 27 odst. 2 písm. e), resp. §

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


6

39a odst. 4 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, bylo v návaznosti na tuto změnu umožněno i příspěvkové organizaci územního samosprávného

celku, resp. dobrovolného svazku obcí, vytvářet rezervy na opravy hmotného majetku tak jako ostatním odpisovatelům hmotného majetku. Tuto

rezervu bude vytvářet i dobrovolný svazek obcí u majetku vloženého členskými obcemi, který nově bude tento majetek daňově odpisovat na základě

§ 28 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů.

 Poznámka: Novelizovaná ustanovení týkající se solárních panelů lze použít až ve zdaňovacím období, které začalo od 1. července 2017 a později.

Novelizovaná ustanovení týkající se příspěvkových organizací územních samosprávných celků nebo dobrovolných svazků obcí lze použít vezdaňo

vacím období, které začalo kdykoliv v roce 2017.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Poslední (2017/2018) novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesly jak legislativně technické a terminologické změny, tak zásadní

věcné úpravy v zařazení některých položek do jednotlivých příloh (sazeb daně), ve specifických pravidlech pro registraci nebo zavedení

institutu nespolehlivé osoby. Drobnou novelou byly zároveň znovu nastaveny parametry údajů pro kontrolní hlášení zrušené (s odložením

účinnosti) v únoru 2017 Ústavním soudem. Pro lepší orientaci v novelách a zachování kontinuty jsou do tohoto základního přehledu změn

zahrnuty všechny novely, které nabyly účinnosti od 1. ledna 2017 a později.

Novela zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 Charakter novely: Novela byla legislativně technická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: V souvislosti s ukončením tzv. II. pilíře důchodového systému (zrušení zákonů č. 397/2012 Sb. a č. 426/2011 Sb.) byla zrušena

ustanovení týkající se důchodového spoření, resp. odstraněny odkazy na důchodové spoření a na pojistné na důchodové spoření.

Novela zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z

hazardních her

 Charakter novely: Novela byla pouze terminologická a zajišťuje jednotné pojmosloví s novou zákonnou úpravou hazardních her.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Pojem loterie a jiné podobné hry byl nahrazen pojmem hazardní hry a v § 60 bylo definováno, co se rozumí provozováním

hazardních her.

Novela zákonem č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 Charakter novely: Novela přeřadila noviny a časopisy do 10% sazby daně.

 Účinnost novely: 1. března 2017

 Obsah novely: Novela upravila přílohu č. 3 a přílohu č. 3a. Z přílohy č. 3 byla v položce 49 v názvu zboží vypuštěna slova noviny a časopisy. Do

přílohy č. 3a byla za položku 4901 vložena nová položka 4902 a v názvu zboží byla za slova obrázkové knihy pro děti doplněna slova noviny a

časopisy. V textu pod tabulkou byl pak doplněn odstavec, který vysvětluje, že pro účely zákona o dani z přidané hodnoty, resp. pro zařazení do druhé

snížené sazby 10 % se novinami rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě

pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

 Poznámka: Zákon měl být původně účinný k 1. lednu 2017, faktická účinnost však nastala až patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy

1. března 2017.

Novela nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 Sb.

 Charakter novely: Novela byla věcná, zrušila dvě ustanovení týkající se kontrolního hlášení.

 Účinnost novely: 15. února 2017

 Obsah novely: Nález Ústavního soudu zrušil § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty. Ústavní soud dospěl k závěru, že

zákon o dani z přidané hodnoty musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat a nestačí k tomu ustanovení § 101d odst.1, které

bylo velmi neurčité. To nevylučuje případné zákonné zmocnění (viz čl. 79 odst. 3 Ústavy) ke stanovení konkrétních jednotlivých údajů Ministerstvem

financí. Avšak muselo by se tak stát formou právního předpisu. Jen tak by bylo možno zajistit pro plátce předvídatelnost údajů, které po nich bude stát

požadovat. Ústavní soud dále shledal rozpor s ústavním pořádkem u ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty. Tento odstavec

stanovil, že výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání

správcem daně. Ustanovení § 101g připouští vedle doručování na elektronickou adresu i doručování do datové schránky. Podnikající fyzické osoby

však mají pouze možnost, a nikoli povinnost mít datovou schránku. Pro případ, že plátce nemá zpřístupněnu datovou schránku a nesdělil dosud

správci daně svou elektronickou adresu, se použije obecná úprava doručování dle ustanovení § 42 – 51 daňového řádu. U všech těchto způsobů

doručování je pro doručení (či jeho fikci) nezbytné, aby se výzva dostala alespoň do sféry dispozice adresáta – plátce daně. Podle ustanovení § 17

odst. 2 a 3 zákona o elektronických úkonech je dokument doručen v okamžiku přihlášení oprávněné osoby do datové schránky či desátý den po

dodání do datové schránky. Při doručování fyzickým osobám podle ustanovení § 44 daňového řádu je písemnost doručena buď okamžikem převzetí,

nebo uplynutím desetidenní úložní doby (§ 47 daňového řádu). Podle napadené právní úpravy však pro vznik fikce doručení postačí již samotné

odeslání výzvy. Protože veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou, nemusí se výzva do dispozice plátce dostat vůbec, anebo se do

ní dostane s časovým odstupem. Plátce, který nemá datovou schránku a sdělil správci daně svou elektronickou adresu, by se tak potenciálně dostal

do situace, kdy je mu ukládána nějaká povinnost, o které se bez vlastní viny ani nemusí dozvědět. Taková povinnost není reálně splnitelná. Pro rozpor

s již zmíněnými články Listiny proto Ústavní soud zrušil i ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty.

 Poznámka: § 101g odst. 5 byl zrušen dnem zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů (k 15. únoru 2017), § 101d odst. 1 byl zrušen ke dni 31. prosince

2017, aby byl dán časový prostor k přijetí nové úpravy. Nová úprava byla přijata zákonem č. 371/2017 Sb. (viz dále) s účinností od 1. ledna 2018.

Povinnost podávat kontrolní hlášení tak zůstala kontinuální.

Novela zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 Charakter novely: Velmi rozsáhlá věcná novela upravila především specifika při registraci a postupech při správě daně u společnosti (dříve sdružení),

zavedla institut nespolehlivé osoby, upravila vracení daně mezinárodním organizacím, uskutečnění zdanitelného plnění u opakovaných plněníposky

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


7

tovaných déle než rok, skupinovou registraci ve vztahu k přeměnám obchodních společností, daň u dlouhodobého majetku, který je předmětem tzv.

finančního leasingu, lhůtu pro uplatnění úpravy odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění, postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací

období, ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou a vracení daně osobám se zdravotním postižením při

dodání motorového vozidla.

 Účinnost novely: 1. července 2017

 Obsah novely: Určený společník za „společnou“ činnost společníků společnosti (dříve sdružení) již po novele není oprávněn vystavovat za společnost

daňové doklady, uvádět ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení údaje za uskutečňování ekonomické činnosti v rámci

celé společnosti a vést za společnou činnost společníků společnosti evidenci podle § 100 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Každý společník

společnosti podle nové právní úpravy sleduje samostatně obrat pro účely podání přihlášky k registraci, vede v evidenci pro účely daně z přidané

hodnoty veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti), v daňovém přiznání uvádí údaje za svá

uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti. Podobně postupuje i v souhrnném hlášení a v kontrolním hlášení. Při

vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje ustanovení § 27

a násl. zákona o dani z přidané hodnoty, tedy každý plátce je povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží a poskytnutí služby ve smyslu § 28

zákona o dani z přidané hodnoty (s náležitostmi stanovenými v § 29). Pokud v rámci společného uskutečňování ekonomické činnosti na základě

společenské smlouvy lze činnost jednotlivých společníků společnosti (plátců) samostatně identifikovat (např. jeden společník společnosti vykonává

elektrikářské práce, druhý vodoinstalační práce), pak každý společník společnosti sám za svou činnost vystavuje daňové doklady. U přijatýchzdani

telných plnění, pokud se přijatá plnění vztahují pouze na činnost konkrétního společníka společnosti identifikovaného na daňovém dokladu(odběra

tel), si může tento plátce uplatnit nárok na odpočet daně v rozsahu a za podmínek stanovených v § 73. Tento postup uplatňuje každý společník

společnosti, který jedná sám za sebe, tj. pokud přijatá zdanitelná plnění používá pouze pro účely uskutečňování jeho plnění. Pokud navenek vůči

třetím osobám jako dodavatel za činnost vykonávanou společně v rámci společnosti bude fakturovat jeden společník, tj. na daňovém dokladu bude

uvedena (identifikována) jen jedna osoba uskutečňující ekonomickou činnost v rámci společnosti jako dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tak

údaje o tomto dodání uvede ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení, kontrolním hlášení a v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Ostatní společníci fakturují (jako subdodavatelé) provedení své činnosti v cenách s daní z přidané hodnoty tomu společníkovi, který fakturujeuskuteč

nění plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služeb) konečnému odběrateli. Pokud za účelem dosažení cíle v rámci uskutečňování ekonomické činnosti

ve společnosti nakoupí zboží nebo přijme službu jeden společník (přičemž přijatá plnění se vztahují na celou činnost prováděnou v rámcispolečnos

ti), na daňovém dokladu je uveden společník, který objednal dotčená plnění a tento společník může uplatnit odpočet daně z přijatého plnění po

splnění podmínek stanovených v § 72 v plné výši. Přijaté plnění je výdajem (nákladem) celé společnosti, proto přijatou službu nebo zboží rozúčtuje

ostatním společníkům. Pokud tedy dvě nebo více osob uskutečňují ekonomickou činnost společně na základě společenské smlouvy a každýspoleč

ník uskutečňuje ekonomickou činnost, neuplatní se podle nové právní úpravy s účinností od 1. července 2017 dřívější postup, kdy údaje o uskutečněných

a přijatých zdanitelných plněních uváděl v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jen jeden společník a ostatní podávali negativní daňovápřizná

ní. Podle nové právní úpravy proto musí každý společník sám za svou činnost údaje v rozsahu činnosti vykonávané v rámci společnosti uvádět ve

svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení, kontrolním hlášení a také ve své evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Pro společnosti, které

vznikly do dne předcházejícího účinnosti novely (do 30. června 2017, ať už na dobu určitou či neurčitou), bylo stanoveno přechodné období do konce

roku 2018. Těmto společnostem byla tedy přechodně dána možnost uplatňovat původní zvláštní pravidla pro správu daně z přidané hodnoty, pokud

si zachování tohoto režimu zvolí. Novela dále zavedla institut nespolehlivé osoby. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, a to

na základě rozhodnutí správce daně nebo ze zákona. V případě konstitutivního rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena

jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané

hodnoty. Ze zákona se nespolehlivou osobou stane nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena. Opatření bylo do zákona zavedeno, protože

někteří nespolehliví plátci se pokoušeli zbavit se tohoto označení nikoli na základě rozhodnutí správce daně (poté co začali znovu řádně plnit své

povinnosti), ale účelovým zrušením registrace plátce a opětným získáním statutu plátce. Nově tedy jsou tyto osoby označeny jako nespolehlivé se

všemi dalšími důsledky. Správce daně získal navíc možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby než plátce, pokud by vykazovaly srovnatelné

škodlivé jednání tak, aby tyto osoby v momentě vzniku plátcovství již měly označení nespolehlivého plátce. Pro účely daně z přidané hodnoty je nově

obchodní majetek, který je zbožím přenechaným k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a který současně má znaky

dlouhodobého majetku, považován za dlouhodobý majetek uživatele. Věcně se tato změna projevila v pravidlech pro uplatnění nároku na odpočet

daně. Novela rozšířila ručení příjemce zdanitelného plnění na případy, kdy úplata za plnění byla poskytnuta ve virtuální měně.

 Poznámka: Zákon měl být původně účinný k 1. lednu 2017, poté k 1. dubnu 2017, faktická účinnost však nastala až patnáctým dnem po zveřejnění

ve Sbírce zákonů, tedy k 1. červenci 2017. Novela obsahuje rozsáhlá přechodná ustanovení, která je třeba zohlednit při aplikaci v praxi.

Novela zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Malá novela byla pouze terminologická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: Novela reagovala na stavební zákon a článkem XXXIX. upravila především terminologii dotčených ustanovení v zákoně o dani z

přidané hodnoty.

Novela zákonem č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

 Charakter novely: Malá věcná novela specifikovala mimo jiné náležitosti kontrolního hlášení v § 101d odst. 1, který byl k 31. prosinci 2017 zrušen

Nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. (viz výše).

 Účinnost novely: částečně od 1. ledna 2018, částečně od 13. ledna 2018

 Obsah novely: V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl zpřesněn v § 54 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, aby byl jednotně se

zákonem o platebním styku používán pojem platební služby a vydávání elektronických peněz. Novela upravila také činnosti, které zákon o platebním

styku nevnímá jako poskytování platebních služeb, např. vydávání platebních šeků a směnek. Novelizace § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané

hodnoty souvisí s Nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 Sb., který shledal, že toto ustanovení je v rozporu s Ústavou ČR a k datu 31. prosince 2017

ho zrušil. Nový odstavec 1 nyní stanoví přesněji náležitosti kontrolního hlášení, ve kterém je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

své identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se plnění a úplat (pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení), údaje týkající

se uplatnění nároku na odpočet daně a identifikační údaje odběratele nebo dodavatele. Náležitosti kontrolního hlášení se tedy prakticky nezměnily, jsou i

nadále definovány poměrně obecně, vyhovují však lépe dikci Ústavy ČR.

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


8

 Poznámka: účinnost části novelizující § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty byla stanovena na 1. ledna 2018, část týkající se zákona o

platebním styku je účinná od 13. ledna 2018.

Zákon o dani silniční

Zákon o dani silniční byl jedenkrát drobně terminologicky novelizován od 1. června 2017. K 1. lednu 2018 zákon změněn nebyl.

Novela zákonem č. 63/2017 Sb,, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Novela byla legislativně technická a terminologická.

 Účinnost novely: 1. června 2017

 Obsah novely: Upřesnění a změny na několika místech zákona reagovaly na změny v oblasti vymezení jednotlivých kategorií a druhů vozidel přijaté

v souvislosti se zákonem č. 239/2013 Sb., novou vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích a novou vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel a dále na změny týkající se zápisů o palivu zakotvené v nové

vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Zákon o dani z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitých věcí byl v průběhu roku 2017 novelizován jedenkrát bez věcných změn s účinností od 1. ledna 2018.

Novela zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Malá novela byla pouze terminologická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: Novela reagovala na novelu stavebního zákona a upravila na několika místech především terminologii.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí nebylo v roce 2017 ani k 1. lednu 2018 novelizováno.

Daňový řád

Poslední novely obsahují terminologické úpravy i významné věcné změny, zejména v oblasti úroku z daňového odpočtu. Pro lepší orientaci

v novelách a zachování kontinuty jsou do tohoto základního přehledu změn zahrnuty všechny novely, které nabyly účinnosti 1. ledna 2017

a později.

Novela zákonem č. 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve zněnípozděj

ších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Novela byla pouze legislativně technická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Změna souvisí se zřízením Finančního analytického úřadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatný správní úřad (byť v podřízenosti

Ministerstva financí), přístup k informacím získaným správcem daně při správě daní je určen speciálně jen pro tento úřad (dříve obecně proMinister

stvo financí).

Novela zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 Charakter novely: Věcná novela mění několik důležitých pravidel.

 Účinnost novely: 1. července 2017 (15. dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů), s výjimkami v Přechodných ustanoveních

 Obsah novely: Nejdůležitějšími změnami obsaženými v novele daňového řádu byly úprava institutu úroku z daňového odpočtu (§ 254a daňového

řádu), rozšíření oznamovací povinnosti správce daně vůči živnostenským úřadům, rejstříkovým soudům a jiným orgánům veřejné moci a usnadnění

možností platit daně, clo, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební kartou. Mimo to obsahovala novela daňového řádu dílčí změny v oblasti

posečkání (§ 156 a 157), vymáhání (§ 179) a insolvence (§ 243), pořádkových pokut (§ 247) a stížností (§ 261).

Novelizace ustanovení týkajících se úroku z daňového odpočtu (§ 254a) reagovala na vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie ve věcifinanč

ních kompenzací za zadržování finančních prostředků ve formě daňových odpočtů na dani z přidané hodnoty. V rozhodnutí ze dne 21. října 2015C

120/15 (tzv. Kovozber) Soudní dvůr Evropské unie potvrdil závěry, které vymezil ve své judikatuře již dříve (např. Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10;

Rafinăria Steaua Romana, C-431/12) a dále je rozvedl. Převzetí judikaturních závěrů do české právní úpravy mělo za cíl předcházet výkladovým

nejasnostem ve vztahu k tomu, za jakých podmínek nárok na finanční kompenzaci za zadržení finančních prostředků vzniká, po jaké době, v jaké

výši, apod. Právní úprava by tak měla být jasná, předvídatelná a srozumitelná a nezavdávat příčiny ke vzniku soudních sporů. Nový odstavec 1 v §

254a vymezil podmínky vzniku úroku z daňového odpočtu. Oproti předchozí právní úpravě, která vázala vznik úroku na trvání postupu k odstranění

pochybnosti po dobu delší než pět měsíců, bude nově pro vznik úroku důvod zadržování odpočtu irelevantní. Po uplynutí zákonem stanovené doby

bude testována pouze skutečnost, zda byl uplatněný daňový odpočet daňovému subjektu vrácen. V praxi bude důvodem pro zadržování odpočtů

provádění kontrolních postupů správce daně – postupu k odstranění pochybností (§ 89 daňového řádu) nebo daňové kontroly (§ 85 a následující

daňového řádu). I po novelizaci platí, že stav, kdy je daňovému subjektu daňový odpočet zadržován, není v rozporu s právem a že úrok z daňového

odpočtu je kompenzaci za zadržování prostředků daňového subjektu po delší než přiměřenou dobu. Délka doby, kdy daňový subjekt nemá k dispozici

daňový odpočet, aniž by mu současně náležela kompenzace podle předchozí právní úpravy, mohla činit fakticky až sedm měsíců. Nová úprava tuto

dobu zkrátila na čtyři měsíce s možností jejího stavění ve výjimečných případech. V návaznosti na změnu konstrukce vzniku úroku z daňového

odpočtu a doby bezúročného zadržování daňového odpočtu byla změněna také výše tohoto úroku. Po novele odpovídá skutečnosti, že tento úrok na

rozdíl od úroku z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 daňového řádu) či úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254) nepředstavuje sankci

za pochybení správce daně. Úrok z daňového odpočtu je kompenzací za zadržování finančních prostředků odpovídajících nároku na daňový odpočet

v důsledku překročení přiměřené doby, která je správci daně zákonem dána. Výše úroku byla stanovena tak, aby přibližně odpovídala standardnímu

Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel


9Informace: www.danovezakony365.cz PŘEHLED NOVEL

Přehled novel

tržnímu zhodnocení peněz uložených u banky za běžných podmínek (nově byla stanovena o 2 % vyšší než repo sazba ČNB v první den příslušného

kalendářního pololetí.

Podle předchozího znění § 156 neměl správce daně možnost, aby následně změnil parametry vydaného rozhodnutí o posečkání (změnil stanovenou

dobu posečkání nebo jiné podmínky, na které je posečkání vázáno). Novelou zařazený odstavec 6 tuto možnost zavedl. Jedná se zejména o případy

daňových subjektů, u nichž je s ohledem na vývoj jejich finanční situace vhodné modifikovat dobu posečkání, stanovit odlišný splátkový kalendář

apod. Jde tedy o odůvodněné případy, kdy zájem na dlouhodobějším zachování ekonomické činnosti daňového subjektu převažuje nad zájmem na

okamžité úhradě nedoplatku. V těchto situacích může správce daně vyjít daňovému subjektu vstříc, neboť nově má pravomoc měnit nejen dobu

posečkání, ale i měnit nebo doplnit jiné podmínky, na které je povolení posečkání vázáno. S ohledem na zavedenou legislativní zkratku v § 156 odst.

1 je nutné pod pojmem posečkání rozumět též rozložení úhrady daně na splátky. Změna rozhodnutí o posečkání nebude možná z moci úřední, ale

pouze na žádost daňového subjektu. Aby daňový subjekt dosáhl změny podmínek povoleného posečkání, musí žádost o změnu podat v rámci doby

povoleného posečkání (§ 156 odst. 3), resp. před skončením splatnosti jednotlivých splátek. Pokud by daňový subjekt žádost podal po uplynutí doby

posečkání, nebylo by možné žádost posoudit jako žádost o změnu podmínek původního rozhodnutí, nýbrž jako novou žádost o posečkání.

V § 247 odst. 3 bylo do skutkových podstat postižitelných pořádkovou pokutou doplněno též učinění hrubě urážlivého podání vůči správci daně. Pojem

hrubě urážlivé podání není blíže definován, ale lze dovodit, že sankce míří na podání, jehož obsah bude více než běžným způsobem urážlivý směrem

ke správci daně, úředním osobám správce daně, popř. jejich rodinným příslušníkům, k daňovým subjektům, ale i jiným osobám zúčastněným na

správě daní (bude např. hanobit svědky či znalce). Takové podání může spočívat např. v hrubých vulgarismech či vyjádřeních útočících na odbornost,

vážnost či důstojnost těchto osob (podatel jím výrazně překročil obecně uznávané meze společenské slušnosti).

Novela zákonem č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Věcná novela reagovala na evropskou směrnici DAC 5 a nad její rámec dále prolomila hlouběji bankovní tajemství.

 Účinnost novely: 5. června 2018

 Obsah novely: Finanční úřady (resp. správci daně) získaly touto novelou daňového řádu pro správu daní podrobnější informace o klientech bank.

Nově mohou správci po bankách žádat, aby jim poskytly i dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta. Správci daně si tak budou

moci vyžádat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu nebo také o průběžném sledování obchodního vztahu.

Původně měla být do českého právního řádu pouze transponována Směrnice DAC 5, novela však zašla v prolomení mlčenlivosti dále. Základním

předpisem evropského práva je pro oblast mezinárodní spolupráce při správě přímých daní směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti

daní (DAC – Directive on Administrative Cooperation). Tato směrnice byla již čtyřikrát novelizována. Čtvrtou novelizací je Směrnice Rady (EU) 2016/

2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

(Směrnice DAC 5). Účelem této směrnice je umožnit správci daně pro zajištění kontroly fungování správní spolupráce podle DAC ze zákona přístup

k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Novelou daňového řádu bylo kromě

transpozice DAC 5 schváleno také nové prohloubení prolomení bankovního tajemství. Nad rámec směrnice jde novela zejména v tom, že přístup k

informacím mají vedle zahraničního správce daně také tuzemští správci. Před novelou platilo, že banky (a další platební instituce) byly povinny na

vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech,

vkladech a depozitech. Kvůli judikatuře Nejvyššího správního soudu se dotčené ustanovení rozšiřuje o zmocněnce, o údaje o osobách, které peněžní

prostředky na účet vložily, o příjemce plateb a o úschovy a pronájem bezpečnostních schránek. Nově pak do daňového řádu přibyl paragraf, podle

kterého budou muset nově i banky na vyžádání správce daně poskytnout následující údaje nebo dokumenty:

- údaje získané při provádění identifikace klienta,

- údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu,

- údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),

- dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b).

Dokumenty získanými při kontrole klienta se dle důvodové zprávy mimo jiné rozumí:

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

- zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní

uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,

- průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody

jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.

Požadavek přitom EU byl, aby výše uvedené údaje banky poskytovaly pouze pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní, protože hlavním

cílem směrnice je zamezení praní špinavých peněz v mezinárodním měřítku a financování mezinárodního terorismu. Podle dosavadních pravidel byly

tedy tyto údaje určeny primárně pro Finanční analytický úřad. Schváleno však bylo to, že tyto údaje mohou správci daně (finanční úřady, celní úřady

a také obce) vyžadovat i pro běžnou správu daní. Advokáti, notáři, daňoví poradci, auditoři nebo exekutoři budou muset podle novely daňového řádu

poskytovat údaje vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní. Povinnosti těchto osob se pak

podle přechodného ustanovení vztahují pouze na informace a dokumenty získané po nabytí účinnosti novely (po 5. červnu 2018).


10Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Daně z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů,

ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994

Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/

1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č. 144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č.

225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č.

132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 50/2002

Sb., č. 128/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 210/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 19/

2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 49/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 280/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č.

669/2004 Sb., č. 676/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 357/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 530/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 552/2005

Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 203/2006 Sb., č. 223/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 264/

2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 29/2007 Sb., č. 67/2007 Sb., č. 159/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 302/2007 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č.

482/2008 Sb., č. 2/2009 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 216/2009 Sb., č. 221/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 289/2009 Sb., č. 303/2009 Sb., č. 304/2009 Sb.,

č. 326/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 346/2010 Sb., č. 348/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011

Sb., nálezu Ústavního soudu č. 236/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., č. 353/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/

2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 470/2011 Sb., č. 192/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 401/2012 Sb., č. 403/2012 Sb., č. 428/2012 Sb., č. 500/2012 Sb.,

č. 503/2012 Sb., č. 44/2013 Sb., č. 80/2013 Sb., č. 105/2013 Sb., č. 160/2013 Sb., č. 215/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 162/2014 Sb, zákona č. 247/2014 Sb., č. 267/2014 Sb., č. 332/2014 Sb., č. 84/2015 Sb., č. 127/2015 Sb., č. 221/2015 Sb., č. 375/2015

Sb., č. 377/2015 Sb., č. 47/2016 Sb., č. 105/2016 Sb., č. 113/2016 Sb., č. 125/2016 Sb., č. 148/2016 Sb. , č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 271/2016

Sb., zákona č. 321/2016 Sb., č. 454/2016 Sb., č. 170/2017 Sb., č. 200/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 246/2017 Sb., č. 254/2017 Sb., č. 293/2017 Sb. a č. 92/2018 Sb.

Jak jsou vyznačeny novely v textu úplného znění:

 obyčejné černé písmo – základní text včetně novel účinných od 1. ledna 2017, který se od 2. ledna 2017 a dále nezměnil

 ležaté červené písmo – text, který se změnil v průběhu roku 2017

 tučné červené písmo – text, který se změnil k 1. lednu 2018 (novely výslovně účinné k tomuto datu)

 tučné modré písmo – text, který se změnil k 31. květnu 2018 (novela výslovně účinná k tomuto datu)

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

137)

a

upravuje

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými

nerezidenty.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud

mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se

vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky,

tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

(3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni

v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňovínere

zidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmyply

noucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se

na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení,

jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která sevzta

huje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v

případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.

(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky

jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním

roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů sezapo

čítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území Českérepub

liky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý

byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto

bytě zdržovat.

§ 3

Předmět daně z příjmů fyzických osob

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),

d) příjmy z nájmu (§ 9),

e) ostatní příjmy (§ 10).

(2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní ine

peněžní dosažený i směnou.

(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob

oceňuje

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v

jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se nebo

trvající plnění na dobu

1. neurčitou,

2. života člověka nebo

3. delší než 5 let.

(4) Předmětem daně nejsou

a) příjmy získané

1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

2. vydáním podle právních předpisů upravujících restitucimajet

ku,

b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou

1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěruúplat

ným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky

nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmemplynou

cím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou bylapohle

dávka postoupena,

2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z

eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,

c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jměníman

želů,

d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného

Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Českáre

publika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před

Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebojed

nostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika

zavázala uhradit,

1c)

e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, kterývypo

máhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkoviuvedebr />

11Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Daně z příjmů

nému v § 2 o       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist