načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Daňové zákony 2015 -- Úplná znění platná k 1. 1. 2015 - Hana Marková

Daňové zákony 2015 -- Úplná znění platná k 1. 1. 2015

Elektronická kniha: Daňové zákony 2015 -- Úplná znění platná k 1. 1. 2015
Autor:

Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Získejte úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3% 95%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 272
Rozměr: 30 cm
Úprava: sv.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5507-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Získejte úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou pomůckou pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Novelizovaný text vyznačen odlišným typem písma! Včetně všech čísel zákonů! (úplná znění platná k ...)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Hana Marková

Úplná znění

platná k 1. 1.

2015

Nejprodávanější

daňové zákony v ČR

Daňové zákony — úplná znění platná k 1. 1. 2015

Hana Marková

Za odborné podpory:

zákon o daních z příjmů + komentář

zákon o rezervách pro zjištění

základu daně z příjmů

zákon o dani z nemovitých věcí

zákonné opatření Senátu o dani

z nabytí nemovitých věcí

zákon o dani silniční

zákon o DPH + komentář

zákon o spotřebních daních

a „energetické“ daně

daňový řád

včetně všech novel a čísel zákonů k 1. 1. 2015

s komentáři spoluautorů zákonů

Doporučená

cena

99 K

č

Novinky

v DPH!

Změny ve

zdanění

příjmů!


Daňové zákony 2015

Úplná znění platná

k 1. 1. 2015

Hana Marková


Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí od roku 1973. V současné době působí na katedře fi nančního práva

a fi nanční vědy, na fakultě je též členkou vědecké rady. Ve své vědecké práci se zabývá zejména otázkami rozpočtového

a daňového práva. Kromě toho od roku 1993 pedagogicky působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře pod

nikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů, kde se věnuje také fi nančnímu právu, a to zejména daňové

problematice.

Je členkou Legislativní rady vlády České republiky a členkou rozkladových komisí na dvou ministerstvech. Od roku 2003

je rovněž členkou Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European

Countries – Bialystok – Polsko, kde se věnuje problematice daňových příjmů jednotlivých článků rozpočtové soustavy.

Je autorkou či spoluautorkou více než 150 monografi í a článků publikovaných v České republice a v zahraničí.

V roce 2012 byla jmenována profesorkou pro obor fi nančního práva a fi nanční vědy.

Nakladatelství odborné literatury Grada Publishing vstoupilo na trh před více než dvaceti lety. Je největšímnakladatel

stvím odborné literatury v České i Slovenské republice co do šíře a množství oborů i počtu vydávaných odborných novinek.

Stále se vyvíjí, roste a dlouhodobě patří mezi lídry na trhu s odbornou literaturou. Každý den vydává jeden až dva tituly

v tištěné podobě a nově expanduje také na trhu s elektronickými knihami. Ročně Grada prodá přibližně milion knih.Orientu

je se na podporu vzdělávání v oblastech práva, fi nancí, účetnictví a daní, ekonomiky, vydává tituly pro manažery apodnika

tele, knihy z oboru architektury a stavebnictví, počítačů, medicíny, psychologie, pedagogiky, kultury a různých řemesel atd.

Zabývá se také odvětvím různých profesionálních i neprofesionálních zájmů člověka, jako např. zdraví, sport, hobby,gast

ronomie, zahrada, chovatelství a další. Díky širokému záběru a profesionálnímu zpracování publikací se Grada Publishing

dlouhodobě umisťuje v top 100 nejvýznamnějších českých fi rem.

Daňové zákony nakladatelství Grada jsou dlouhodobě absolutně nejprodávanějšími daňovými zákony v České republice.

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015, předností souboru je vyznačenínovelizované

ho textu odlišným typem písma a to, že významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků, kteří se na přípravě změn

v různé míře podílejí. Přehled novelizací, které byly přijaty během roku 2014, je společně se stručným komentářemsoustře

děn v úvodu publikace a tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti.

Na odborné podpoře této publikace se podílela společnost Rödl & Partner.

Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských společností.

Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství, a to

díky svým poradcům všech uvedených oborů, kterých je více než tři sta. V České republice působí od roku 1991, pobočky

má v Praze a Brně.

S dlouholetými zkušenostmi zná Rödl & Partner požadavky a možnosti českého trhu. Respektuje přeshraniční zájmy klienta,

místní poměry a zároveň zajišťuje vysoký a jednotný standard poskytovaných služeb. Na základě úzké interdisciplinární

spolupráce poradců na národní i mezinárodní úrovni nabízí společnost ucelený soubor poradenských služeb šitých na míru.

Týmy složené z českých i zahraničních odborníků poskytují komplexní poradenství v národním i mezinárodním kontextu.

Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická fi rma roku 2012, 2013 a 2014 v oboru daňového práva.

Celosvětově je kancelář zastoupena 94 pobočkami v 43 průmyslových zemích. Silnou pozici zaujímá především na trhu ve

střední, východní a západní Evropě, ale i v Asii a USA.


Obsah

Úvod 4

Hlavní změny zákona o daních z příjmů 5

Zákon o daních z příjmů 7

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 88

Zákon o dani z nemovitých věcí 96

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 104

Zákon o dani silniční 110

Hlavní změny zákona o dani z přidané hodnoty 114

Zákon o dani z přidané hodnoty 117

Zákon o spotřebních daních 167

Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 224

Zákon daňový řád 236

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,elek

tronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.


4 Daňové zákony k 1. 1. 2015

Úvod

Na počátku roku 1999 nabídlo nakladatelství Grada Publishing poprvé soubor daňových zákonů ve znění platném pro rok 1999 se stručnýmiko

mentáři. Tak vznikla tradice, která zůstává – díky zájmu čtenářů – zachována i pro rok 2015.

Do textu daňových zákonů k 1. 1. 2015 jsou zapracovány změny vyplývající ze zákonů, jejichž účinnost je stanovena k 1. 1. 2015. V předkládaném

souboru jsou soustředěny úplné texty daňových zákonů s tím, že jsou odlišným typem písma zdůrazněny novelizace přijaté a publikované ve Sbírce

zákonů, jejichž účinnost je stanovena na 1. 1. 2015 – změna je vyznačena tučným písmem. Novelizace, které byly přijaty během roku 2014 a v tomto

roce též nabyly účinnosti, jsou v textu zařazeny bez speciálního označení, jen v místě změny je tučně označeno číslo odstavce či písmeno, kterého se

změna týká. Uživatele souboru DZ nechceme zatěžovat maximem textu, jehož účinnost je časově vzdálená a kdy se ukazuje, že není vyloučeno, že

se některá ustanovení mohou do doby účinnosti ještě změnit. Z uvedeného důvodu pouze v přehledu novelizací, zařazeného u každého zákona, jsou

uvedeny všechny zákony, které mají stávající text měnit, a u těch, které mají účinnost pozdější, je číslo zákona podtrženo.

V následujícím přehledu jsou připomenuty novely daňových zákonů přijaté od počátku roku 2014 s tím, že u některých zákonů je ještě doplněn

odkaz na úvodní komentář nejpodstatnějších změn před textem příslušného zákona. Naší zásadou je zařazovat do souboru DZ jen texty, které již byly

publikovány ve Sbírce zákonů.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, prošel od začátku roku 2014 třemi novelizacemi.

Nejprve to byl nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 162/2014 Sb., kterým se zrušilo v zákoně ustanovení zavedené novelou zákona o daních

z příjmů č. 500/2012 Sb. Jednalo se o neposkytnutí slevy na dani u poplatníků daně – příjemců starobních důchodů. Zrušením tohoto ustanovení usta

robních důchodců byla otevřena cesta k opětovnému přiznání nároku na slevu na dani pro tuto skupinu osob v roce 2014, ale následně bylo umožněno.

Další změnou byl zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který umožnuje zahrnutí

příspěvku na toto zařízení zaměstnavateli rodiče, který umisťuje dítě do tohoto zařízení (§ 24) a doplňuje do zákona § 35bb, ve kterém je přiznávána

sleva na dani za umístěné dítě pro jednoho z rodičů. Tento zákon vstoupil v účinnost již 1. září 2014.

Největší změny přinesl zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšísouvi

sející zákony. Zákon mění velké množství ustanovení jak v zákoně o daních z příjmů, tak v dalších zákonech (podrobnější komentář před textem zákona).

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Obsahem změn je reakce na nový

text zákona o daních z příjmů – jde zejména o úpravu textu § 2, 8 a 8a.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí nebyl v roce 2014 novelizován.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, které nově upravilo oblast úplatných převodů nemovitých věcí, nebylo

v roce 2014 novelizováno.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2014 novelizován zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to drobnou formulační změnou v § 8.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl během roku 2014 novelizován zákonem č. 196/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále potom zákonem č. 262/2014 Sb., kterým se mění

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední změny jsou soustředěny v zákoně

č. 360/2014 Sb, který přináší řadu novinek pro rok 2015, ale některá ustanovení budou účinná až od 1. 1. 2016 (podrobnější komentář je před textem

zákona).

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován v roce 2014 zákonem č. 201/2014 Sb., kterým se mění

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zatím poslední změny jsou obsaženy v zákoně č. 331/2014 Sb. Změny se

dotýkají zejména subjektů, které neplní své povinnosti v oblasti daní – řeší se otázka zajištění daně, zpřísnění podmínek pro vydávání a držení povolení

u vybraných výrobků, zejména těch, které se nacházejí v režimu podmíněného osvobození od daně, ale také u vybraných výrobků pohybujících se ve

volném daňovém oběhu (jde zejména o otázky osvobození od daně). Další okruh problémů se týká řešení daňových podvodů, které souvisejí s ilegálním

přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot.

Do souboru daňových zákonů byly v roce 2008 zařazeny texty upravující daně, o kterých se hovoří nejčastěji jako o energetických daních (někdy

také jako o ekologických). Tyto daně jsou upraveny v rámci textu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů. Během roku 2014 došlo sice ke změně uvedeného zákona dvěma zákony – zákonem č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,

o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě – ale oba

tyto zákony se týkaly jiné problematiky než je problematika energetických daní. Jedinou změnou, která se přímo dotýká textu zákona o energetických

daních, je další novela – provedená zákonem č. 331/2014 Sb., která doplňuje text v § 4 u daně z pevných paliv.

Od 1. 1. 2011 je daňové řízení komplexně upraveno zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Změna textu zákona,

byla v roce 2014 provedena zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony, který přináší – kromě řady legislativně technických změn – doplnění nových paragrafů: § 247a – Pokuta za nesplnění povinnosti

nepeněžité povahy, § 254a – Úrok z daňového odpočtu, § 259a – Prominutí penále, § 259b – Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkanéčást

ky, § 259c – Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně.

Nakladatelství Grada Publishing a autoři, kteří se podíleli na uvozujících komentářích, věří, že předkládaný soubor zákonů bude dobře sloužit všem

uživatelům. I když snahou všech zúčastněných na této publikaci bylo maximální úsilí o přesnost textu, považujeme za důležité upozornit, že právně

závazný je pouze text publikovaný ve Sbírce zákonů.

Na zpracování se autorsky podíleli: prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (sestavení, úvod), JUDr. Petr Novotný, PhD. (autor komentáře k zákonu

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), Ing. Ota Paikert (komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).


5Zákon o daních z příjmů

Hlavní změny zákona o daních z příjmů

Častá novelizace zákona o daních z příjmů bývá opakovaně (a oprávněně)

kritizována. Je totiž prováděna především formou vkládání novýchusta

novení, což vede k nutnosti označovat paragrafy nejen čísly, ale i písmeny,

a pododstavce písmeny zdvojenými. Taková legislativní technika by však

v moderní legislativě neměla být vůbec používána. Vede totiž k zásadní

nepřehlednosti zákona, jehož dodržování je potom pro adresáty normy,

tedy daňové poplatníky, obtížné.

Změny účinné pro zdaňovací období roku 2013

Pokud jde o hlavní změny zákona o daních z příjmů, je nutné upozornit

v první řadě na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, přijatý

plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014. Tímto nálezem totiž

Ústavní soud zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu

na dani ve výši 24 840 Kč osobám, které k 1. lednu příslušnéhokalendář

ního roku pobíraly starobní důchod. Ústavní soud shledal protiústavnost

této úpravy v rozporu s principem neakcesorické a akcesorické rovnosti.

V prvním případě jde o nerovnost uvnitř vlastní skupiny výdělečněčin

ných důchodců, protože přiznání slevy je vázáno na jediný den v celém

zdaňovacím období. Osoby, které pobíraly starobní důchod k 1. lednu

tak byly v nerovném postavení vůči osobám, které jej začaly pobírat až

2. ledna. Porušení principu akcesorické rovnosti pak Ústavní souddovo

dil z nerovného postavení starobních důchodců a ostatních poplatníků.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud nemožnost uplatnit si slevu na dani

u důchodců posoudil jako protiústavní, mohou si poplatníci, kterých se

to týká, uplatnit slevu na dani již pro zdaňovací období roku 2013, a to

na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného ročního

zúčtování záloh na daň z příjmů provedeného zaměstnavatelem.

Změny účinné pro zdaňovací období roku 2014

Zákon č. 248/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětskésku

pině a o změně souvisejících zákonů, nabyl účinnosti již 1. září 2014.

V oblasti daně z příjmů zavádí v první řadě jako doplněnídemonstrativ

ního výčtu daňově uznatelných výdajů též výdaje (náklady) v podobě

výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo

příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný

jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Dále tento zákon zavádí slevu na dani za umístění dítěte dozaříze

ní péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, tzv. školkovné,

a to ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění

vyživovaného dítěte poplatníka do takového zařízení. Za každé dítě lze

uplatnit slevu na dani maximálně ve výši minimální mzdy, tj. pro rok 2015

ve výši 9 200 Kč. Podmínkou je, aby vyživované dítě žilo s poplatníkem ve

společné domácnosti, přičemž obdobně jako slevu na dani za vyživované

dítě bude moci i tuto slevu uplatnit jen jeden z rodičů, s nimiž dítě žije ve

společné domácnosti. Tento výdaj bude poplatník prokazovat potvrzením

příslušné školky, které musí obsahovat jméno dítěte i celkovou částku

výdajů pro dané zdaňovací období. Vzhledem k přechodnému ustanovení

je možné využít slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 (opět

max. ve výši minimální mzdy, tj. 8 500 Kč).

Změny účinné pro zdaňovací období roku 2015

Zásadní novelizace zákona o daních z příjmů byla provedena zákonem

č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpří

jmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela se především vypořádala s dosud neúčinnými ustanoveními

zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízenímjed

notného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných

zákonů tak, že je s účinností k 31. prosinci 2014 zrušila. Obdobně bylo

postupováno ohledně neúčinných ustanovení zákona č. 500/2012 Sb.,

o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti sesnižo

váním schodků veřejných rozpočtů.

Změny provedené zákonem č. 267/2014 Sb. se týkají převážně zdanění

fyzických osob.

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Pro rok 2015 se daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude ina

dále počítat z tzv. superhrubé mzdy, tj. mzdy navýšené o odvodyzaměst

navatele na sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo financí odsunulo

úvahy o zrušení superhrubé mzdy na rok 2016.

V oblasti osvobození příjmu poplatníka z převodu podílu v obchodní

korporaci došlo k upřesnění osvobození. Pro osvobození je i nadálepo

žadována lhůta držby obchodního podílu nejméně 5 let ode dne nabytí.

Osvobození se však nevztahuje na příjmy z budoucího převoduobchodní

ho podílu do 5 let od nabytí nebo ukončení samostatné činnosti poplatníka,

pokud převod pořídil ze svého obchodního majetku, i když by k vlastnímu

převodu došlo po splnění pětiletého časového testu. Pokud by došlo kna

výšení nabývací ceny podílu plněním do vlastního kapitálu společnosti,

počítá se uvedený časový test od tohoto plnění.

Příjmy z úplatného převodu cenných papírů nebo příjmy z podílů

připadajících na podílový list jsou nově osvobozeny i bez splněníčaso

vého testu, pokud nepřesáhnou ve zdaňovacím období celkovou částku

100 000 Kč. Současně je zachováno plné osvobození pro převod cenných

papírů po splnění časového testu 3 roky, a to bez ohledu na celkovou

dosaženou výši příjmu.

Osvobozeny jsou rovněž úrokové příjmy nerezidentů, pokud jim

plynou z dluhopisů, které čeští poplatníci nebo Česká republika vydali

v zahraničí.

Zachováno zůstává též osvobození příjmu člena bytového družstva,

který spočívá v nabytí vlastnického práva k domu nebo bytu z majetku

družstva, pokud nabyvatel byl nájemcem tohoto domu nebo bytu a na

jeho pořízení se podílel členským vkladem – dříve bylo toto osvobození

zakotveno v zákoně o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí.

Ustanovení o osvobození bezúplatných příjmů bylo doplněno oosvo

bození příjmů z nabytí vlastnického práva k pozemku, pokud jde o převod

z majetku České republiky, která je povinna pozemek převést dovlastnic

tví fyzické osoby, zejména na základě restitučních předpisů.

Osvobozený je rovněž příjem získaný ve formě daru reklamníhopřed

mětu, opatřeného jménem nebo ochrannou známkou dárce, za podmínky,

že cena takového dárku nepřesáhne 500 Kč.

Již v roce 2014 bylo do zákona o daních příjmů zavedeno osvobození

bezúplatných příjmů z darů mezi nejbližšími příbuznými. Nově se nyní

toto osvobození rozšiřuje na další právní tituly, a to bezúročnou zápůjčku,

výpůjčku nebo výprosu. Podmínkou je blízký vztah mezi poskytovatelem

a příjemcem takového plnění. Konkrétně musí jít o osoby příbuzné v linii

přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuky) nebo o osoby, které sdílelyspo

lečnou domácnost alespoň po dobu jednoho roku, případně jde o příjem

obmyšleného z majetku, který vyčlenil do svěřenského fondu on sám,

jeho příbuzný v pokolení přímém nebo osoba, se kterou žil ve společně

hospodařící domácnosti alespoň jeden rok před nabytím příjmu.Osvobo

zeny jsou uvedené bezúplatné příjmy rovněž mezi cizími osobami, pokud

příjem ve zdaňovacím období nepřesáhne 100 000 Kč.

Osvobozený je dále bezúplatný příjem plnění určeného na provoz

zoologické zahrady, pokud je příjemce držitelem licence opravňující jej

zoologickou zahradu provozovat, a plnění, které fyzické osoby obdržely

za účelem poskytování veřejných kulturních služeb.

Osvobozen je rovněž příjem vlastníka jednotky získaný tím, ževlast

ník nebo budoucí vlastník jiné jednotky přispěl na správu domu apozem

ku. Tímto osvobozením je odstraněna panující nejistota, zda společenství

vlastníků nebude muset danit příjem získaný ve formě příspěvků vlastníků

jednotek na náklady na správu domu a pozemku.

V rámci definice příjmů ze závislé činnosti došlo k legislativnětech

nické úpravě – z definice byly v návaznosti na nový zákon o obchodních

korporacích vypuštěny odměny orgánu právnické osoby. Důvodem je

skutečnost, že i jednatel je považován za člena orgánu a tudíž odměna

bude plynout vždy členu orgánu obchodní korporace, nikoli tomutoorgá

nu samotnému. Upozorňujeme, že pokud bude členem orgánu korporace

daňový nerezident, nebude daněn jako zaměstnanec (tj. z jeho odměny

nebude korporace srážet zálohy na daň z příjmů), ale bude daněn zvláštní

sazbou daně.

U příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebude za předmět daně

považován příjem zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka, získaný

jako nepeněžní plnění zaměstnavatele z fondu kulturních a sociálníchpo

třeb nebo obdobného fondu nebo ze zisku (tedy plnění, které zaměstnavatel

neúčtuje na vrub daňově uznatelných nákladů). Takové plnění může mít

formu použití zdravotnického, vzdělávacího nebo rekreačního zařízeníza

městnavatele. Při poskytnutí rekreace nebo zájezdu je od daně osvobozeno

plnění do částky 20 000 Kč za zdaňovací období. Osvobozeno je rovněž

plnění získané ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku.

Novinkou je omezení daňových výhod u příspěvků na soukroméži

votní pojištění. Kromě toho, že osvobození se vztahuje jen na příspěvky

od zaměstnavatele do výše 30 000 Kč ročně (tato hranice tedy zůstává

zachována z minulého období), vztahuje se nově jen na takové pojistné

smlouvy, které neumožní dřívější výběr naspořených prostředků než po

uplynutí 60 měsíců ode dne uzavření smlouvy a současně nikoli dříve než

v roce, v němž poplatník dovrší 60 let věku. Stejná podmínka je zavedena

též pro možnost uplatnit zaplacené pojistné (max. do částky 12 000 Kč za


6 Daňové zákony k 1. 1. 2015

zdaňovací období) jako nezdanitelnou část základu daně. Na tuto novou

situaci již reagovaly pojišťovny nabídkou úpravy stávajících smluv tak,

aby nové podmínky pro daňové výhody byly dodrženy.

Pokud zaměstnanec získá majetkový prospěch díky bezúročnézáůjčce poskytnuté zaměstnavatelem, je jeho příjem osvobozen do úhrnné

výše jistiny 300 000 Kč.

U příjmů z podnikání dochází k dalšímu omezení tzv. výdajových

paušálů. Nově bude možné uplatnit výdajové paušály nejvýše z částky

2 000 000 Kč, tzn. u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního

hospodářství může výdajový paušál činit nejvýše 1 600 000 Kč, u příjmů

z živnostenského podnikání nejvýše 1 200 000 Kč. Omezení výdajových

paušálů zůstává zachováno i u příjmů z jiného samostatného podnikání

(částkou 800 000 Kč) a z příjmů z nájmu majetku zařazeného vobchodním majetku (částkou 600 000 Kč), což je účinné na základě předchozích

novelizací již pro rok 2014.

U příjmů z autorských honorářů se zákonodárce vrátil k úpravě účinné

do konce roku 2013. Znamená to, že samostatným základem daněpodléhajícím srážkové dani (tedy bez nutnosti podávat daňové přiznání) bude

opět jen příjem za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize,

pokud úhrn příjmů od téhož plátce nepřesáhne 10 000 Kč v příslušném

kalendářním měsíci.

V návaznosti na zavedení institutu rodinného závodu v občanském

právu se nově zařazuje člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného

závodu mezi spolupracující osoby, na které je možné rozdělovat základ

daně z příjmů, a to i tehdy, pokud nebude žít s poplatníkem ve společné

domácnosti. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech

a výdajích stejná. Současně podíl příjmů a výdajů připadající naspoluracující osoby nesmí být vyšší než 30 %, částka zisku, která připadá

na spolupracující osoby, nesmí být více než 180 000 Kč ve zdaňovacím

období a současně za každý započatý měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

Jiná konstrukce platí jen v případě, že jedinou spolupracující osobou je

manžel – v takovém případě nesmí jeho podíl na příjmech a výdajích

přesáhnout 50 % a částka zisku na něj připadající nesmí být vyšší než

540 000 Kč za zdaňovací období, resp. 45 000 Kč za každý započatý měsíc

spolupráce. Z okruhu spolupracujících osob jsou vyloučeny děti, které

nemají ukončenu povinnou školní docházku, děti, na které je uplatňováno

daňové zvýhodnění, manžel, na kterého je uplatňována daňová výhoda,

a konečně též osoba, která zemřela.

Poměrně významná změna se týká příjmů z kapitálového majetku,

u kterých bylo dosud vyloučeno uplatnění výdajů. Od roku 2015 bude

možné snížit základ daně z příjmů u úroků z poskytnutého úvěru o úroky

ze zápůjčky nebo úvěru, který byl poplatníkem pořízen na poskytnutí

úvěru. To dosud možné nebylo a poplatník, který si vzal úvěr na poskytnutí

dalšího úvěru, tak byl nucen danit celé přijaté úroky, aniž by třeba reálně

docílil nějakého zisku.

Do tzv. ostatních příjmů nově zákonodárce zahrnul explicitně téžpříjmy z převodu nemovité věci, příjmy z převodu cenných papírů a příjmy

z převodu jiné věci. Neznamená to, že by dosud tyto příjmy nebylypředmětem daně, výčet příjmů náležejících do tzv. ostatních příjmů je pouze

demonstrativní. Jde spíše o upřesnění možnosti uplatnit daňovou ztrátu

(kterou je možné uplatnit jen proti příjmům stejného druhu).

Změna nastala i v oblasti slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů

fyzických osob. Kromě výše zmíněného školkovného jde o opětovné

umožnění slevy na dani na poplatníka pro poživatele starobního důchodu,

což je reakcí zákonodárce na výše zmíněný nález pléna Ústavního soudu.

Podpora rodiny je vyjádřena zvýšením slevy na druhé vyživované dítě

o 2 400 Kč ročně a na třetí a každé další vyživované dítě o 3 600 Kč ročně.

Zůstává však zachována maximální výše daňového bonusu 60 300 Kč

ročně.

Pro účely výpočtu solidárního navýšení daně umožnil zákonodárcezaočtení daňové ztráty z podnikání proti příjmům ze závislé činnosti.Současně je odstraněna povinnost podávat daňové přiznání pro ty poplatníky

s příjmy ze závislé činnosti, kteří sice v některých kalendářních měsících

přesáhli limit pro solidární navýšení daně, ale v souhrnu za celý kalendářní

rok tohoto limitu nedosáhnou (tato změna se použije již pro rok 2014).

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob budou mít nově významně

zmírněnu sankci za opožděné tvrzení daně. Pokud je jejich základ daně

tvořen z více než 50 % příjmy ze závislé činnosti, snižuje se jejich pokuta

za opožděné tvrzení daně na desetinu.

Další novinkou je oznamovací povinnost, která se vztahuje napříjmy osvobozené od daně, pokud ve zdaňovacím období přesáhnou

5 000 000 Kč. Zřetelně se jedná o snahu zamezit daňovým únikům.Výjimka z oznamovací povinnosti se vztahuje jen na informace zřejmé zveřejných registrů, aniž by však bylo jasné, o jaké veřejné registry by mělo

jít (pro úplnost dodáváme, že katastr nemovitostí je označen jako „veřejný

seznam“ a obchodní rejstřík jako „veřejný rejstřík“, není tedy jasné, co

je to „veřejný registr“). Společně s oznamovací povinností se zavádí též

pokuta za její porušení, která se může pohybovat od 0,1 % (pokudpolatník splní oznamovací povinnost sám dodatečně) až do 15 % (pokud

poplatník nesplní svou povinnost ani na základě výzvy správce daně ve

lhůtě touto výzvou stanovené).

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob

V oblasti daně z příjmů právnických osob zákon zavádí termín základní

investiční fond. Základní investiční fond může mít především podobu

investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti ainvestiční fondy, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování

na evropském regulovaném trhu, nebo podobu otevřeného investičního

fondu podle uvedeného zákona. Další podobu základního fondupředstavuje investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním

kapitálem nebo zahraniční fond srovnatelný s výše uvedenými typyzákladního investičního fondu. Pouze na fondy, které splní kritériazákladního investičního fondu, se bude vztahovat snížená sazba daně z příjmů

právnických osob ve výši 5 %.

Pokud jde o osvobození bezúplatných příjmů, jsou u právnických osob

osvobozeny od daně bezúplatné příjmy z nabytí vlastnického práva kpozemku, který musí být z majetku České republiky převeden do vlastnictví

bytového družstva. Osvobození je dále vztaženo obdobně jako u fyzických

osob na příjem z majetkového prospěchu ve formě bezúročné zápůjčky,

výpůjčky nebo výprosy, pokud nepřesáhne ve zdaňovacím období částku

100 000 Kč.

Změny společných ustanovení

U společných ustanovení bychom především upozornili na novéustanovení upravující finanční leasing (dříve finanční pronájem s následnou koupí

najaté věci). Jde víceméně o terminologické zpřesnění, zásadně se daňové

uplatnění splátek u finančního leasingu nemění. Dalšími nově zařazenými,

zpřesňujícími ustanoveními jsou ustanovení o vkladech do svěřenských

fondů, fundací a ústavů, ustanovení o minimální mzdě, ustanovení ovztahu k účetním předpisům a o vymezení dividendového příjmu.

K určitému zpřesnění přistoupil zákonodárce též při vymezeníneeněžních příjmů. Explicitně je nyní za příjem podléhající danipovažováno obohacení vlastníka (pronajímatele) dosažené tím, že nájemce

vynaloží náklady na najatý majetek nad rámec smluveného nájemného.

Pokud pronajímatel tyto náklady nájemci nehradí, vzniká mu nepeněžní

příjem ve výši těchto nákladů, který pronajímatel musí zdanit – zásadně

ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k ukončení nájemního vztahu.

Změny se rovněž dotýkají společného systému zdanění při převodu

obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, kde především došlo

k upřesnění vymezení rezerv, opravných položek, ztráty a položekodčitatelných od základu daně, které přejímá nástupnická obchodní korporace.

V rámci úpravy výměny podílů, fúze a rozdělení je pak též zpřesněnvýočet nabývací ceny podílu v nástupnické společnosti.

Závěr

Zmíněné dvě novely zákona o daních z příjmů zasáhnou, jak již bylo

výše uvedeno, především do zdanění fyzických osob. Na jedné straně je

patrná snaha dodržet předvolební sliby týkající se podpory rodin s dětmi –

zmiňme především zavedení školkovného nebo zvýšení slevy na dani za

druhé a další vyživované děti. Na druhé straně pak můžeme zaznamenat

snahu zvýšit zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné

činnosti – především zavedením horní hranice u všech výdajovýchpaušálů. Další změny si vyžádala rekodifikace občanského práva – jmenujme

např. zahrnutí člena rodiny podílejícího se na rodinném závodu mezi tzv.

spolupracující osoby.

Na vzrůstající nepřehledností zákona o daních z příjmů, která byla

zmíněna již v úvodu tohoto komentáře, se bohužel nic nezměnilo –zavedením nových paragrafů se spíše prohloubila. V závěru loňského vydání

Daňových zákonů jsem zmínil, že na nový, přehledný a srozumitelnýzákon budeme ještě dále čekat. V tom letošním vydání mi bohužel nezbývá

nic jiného, než tento závěr zopakovat.

JUDr. Petr Novotný, PhD.


7Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.323/1993 Sb.,

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb.,

zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb.,

zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,

zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,

zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb.,

zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.,

zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb.,

zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., nálezu ÚS č. 145/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,

zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,zákona č. 436/2004 Sb.,

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,

zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb.,

zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb.,

zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., RS/04 2008, RS/06 2008,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,

zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb.,

zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,

zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,

zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu

č. 119/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. (ustanovení účinná od 1. 1. 2012,

1. 1. 2013 a 1. 1. 2014), zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb**., zákona č. 503/2012 Sb.,

zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb.,

zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb.,

zákona č. 247/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb.

* Ustanovení účinná od 1. 1. 2016 nejsou do textu z důvodu větší přehlednosti zapracována.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

137)

a upra

vuje

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovýmine

rezidenty.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud

mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.Da

ňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje

jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy

plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

(3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni

v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňovínere

zidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí

ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území

České republiky zdržují za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými

nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy

plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území

České republiky obvykle zdržují.

(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky

jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce,

a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává

každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro

účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností,

z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

§ 3

Předmět daně z příjmů fyzických osob

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),

d) příjmy z nájmu (§ 9),

e) ostatní příjmy (§ 10).

(2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní ine

peněžní dosažený i směnou.

(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob

oceňuje

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá vji

ném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění

na dobu

1. neurčitou,

2. života člověka nebo

3. delší než 5 let.

(4) Předmětem daně nejsou

a) příjmy získané

1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,

b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou

1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěruúplat

ným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky

nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmemply

noucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla

pohledávka postoupena,

2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci,

z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,

c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jměníman

želů,

d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznanéhoEv

ropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika

povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před Evropským

soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jednostrannéhopro

hlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit,

1c)

e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, kterývypo

máhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému

v § 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice,

a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních

sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb(auair),


8 Daňové zákony k 1. 1. 2015

f) příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými vsou

vislosti s ukončením provozování zemědělské činnostizeměděl

ského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského

podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacíhoob

dobí následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti

zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou

nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení tétopodmín

ky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy

k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není

v prodlení, pokud podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové

přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podatda

ňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto

podmínku,

g) příjem z

1. vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti

spoluvlastnických podílů,

2. výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona

upravujícího pozemkové úpravy, s výjimkou části pozemku,

který je stavbou,

h) částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit

regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle

zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačníchpo

platků a doplatků na léčiva nebo potraviny,

i) příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodnímtrest

ním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípaděobdob

ným mezinárodním soudním orgánem, které splňují alespoň jednu

z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční

spolupráci ve věcech trestních

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně se osvobozuje

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo

jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep

nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající

měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;

příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnujene

bytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru asouvisející

ho pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně

před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky

na uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího

manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho

osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se

osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku

jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z

1 prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo bylyzahr

nuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení

z obchodního majetku,

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného

v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmtonemovi

tým věcem,

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného

v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když

kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí

nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

b) příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene

a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto

nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se

zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně

ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých

věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným

v řadě přímé nebo manželem, nebo o dobu, po kterou prodávající

vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámcipozem

kových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou

od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která

běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku;

osvobození se nevztahuje na příjem z

1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let

před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku,

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do

5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,

i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto

nabytí,

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do

5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní

smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,

4. prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu

stavby,

c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje

1. cenného papíru,

2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi

jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,

3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla

zahrnuta do obchodního majetku,

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění

majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění zcestov

ního pojištění; osvobození se nevztahuje na

1. náhradu za ztrátu příjmu,

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do

obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem

ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,

3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době

vzniku škody k nájmu,

4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vsouvis

losti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

poplatníka,

5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti sná

jmem,

e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu

v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně

z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,

f) příjem v podobě

1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí,

pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené

v § 15 odst. 1,

2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,

3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního

slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze

sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže upo

platníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v hodnotě

nepřevyšující 10 000 Kč,

g) příjem v podobě

1. náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových

křivd,

2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých

majetkových křivd podle právních předpisů o restitucimajet

ku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době mezi

nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi

spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů

nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky; osvobození se

neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla

zahrnuta do obchodního majetku,

3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právníchpřed

pisů,

4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti srehabili

tačním řízením o nápravách křivd,

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenskéhopojiš

tění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové

pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona

upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti,

sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky

zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné

smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové

spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejnéhodru

hu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu

nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše

částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu

kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje

výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních

předpisů,

i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné

nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávkapěs

tounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného

rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právníchpřed

pisů včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních

předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem

plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok

na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby,

a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána

fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákonaupra

vujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu

blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka


9Zákon o daních z příjmů

do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona

upravujícího sociál ní služby,

j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelněvyna

ložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích

složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje

podle jiných právních předpisů,

k) příjem v podobě

1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje,

z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo

právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo

vyšší odborné školy,

2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku,

pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebozaměst

nancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto

poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem neboza

městnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou

tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku

poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení

nebo sociálního vyloučení,

3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,

4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytovanéza

městnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším

pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za

obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond

nezřizuje,

l) příjem z

1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státnímpříspěv

kem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ

dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro

případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých

není vymezeno období jejich pobírání,

2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem

na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové

pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní

spoření,

3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázovýchplně

ní, odkupného nebo odbytného a penze z penzijníhopojiště

ní a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ

dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění

a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno

období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění

osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné

smlouvy,

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní(ná

hradní) službě

3a)

, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě

3)

,

vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze

dobrovolné podle zvláštních právních předpisů

3a)

,

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil abez

pečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů

3)

, odchodné

u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podlezvlášt

ních právních předpisů

3)

,

o) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných

právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona

upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,

p) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby

podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,

q) plnění z vyživovací povinnosti,

r) příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci svýjim

kou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba

mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let

mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po

kterou byl poplatník členem této obchodní korporace předpřemě

nou obchodní korporace; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b

nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu

se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodníkorpo

race; v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným

převodem se doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem

podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka nepřerušuje,

je-li rozdělením zachována celková výše podílu; osvobození se

nevztahuje na

1 příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci,po

kud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let

po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné

činnosti,

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatnéhopře

vodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho

nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bud       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist