načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Daňové zákony 2015 -- s komentářem změn - Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová; Anna Beutelhauserová

Daňové zákony 2015 -- s komentářem změn
-15%
sleva

Kniha: Daňové zákony 2015
Autor: Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová; Anna Beutelhauserová
Podtitul: s komentářem změn

Již pojedenácté pro vás naše nakladatelství připravilo sbírku daňových zákonů v úplném znění. Daňové zákony jsou vítanou pomůckou pro každého, kdo potřebuje mít po ruce ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  99 Kč 84
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
2,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 264
Rozměr: 210 x 297 mm
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Veřejné finance
Vazba: brožovaná lepená
Datum vydání: 15. 12. 2014
ISBN: 9788026503125
EAN: 9788026503125
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Aktuální znění daňových zákonů s komentářem na základě právního stavu k 1. 1. 2015.

Popis nakladatele

Již pojedenácté pro vás naše nakladatelství připravilo sbírku daňových zákonů v úplném znění. Daňové zákony jsou vítanou pomůckou pro každého, kdo potřebuje mít po ruce aktuální znění zákonů týkající se vyměřování daní k 1. lednu 2015. Publikaci ocení daňoví poradci, účetní či podnikatelé. Daňové zákony jsou opět doplněny komentáři důležitých změn platných od roku 2015. Čtyři zkušení odborníci s dlouholetou praxí jasně vysvětlují, o jaké změny se jedná a co konkrétně tyto změny ovlivní. Publikace je maximálně přehledná, u každého zákona naleznete jeho přehled a orientaci vám usnadní navigace po stranách. (s komentářem změn : znění odpovídá stavu k 1.1.2015 : novelizovaný text zákonů je uveden tučně)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová; Anna Beutelhauserová - další tituly autora:
Daňové zákony 2012 Daňové zákony 2012
Daňové zákony 2014 -- s komentářem změn Daňové zákony 2014
Daňové zákony 2016 -- s komentářem změn Daňové zákony 2016
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

96 567891023480400 0

ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ Poplatník daně § 1 HLAVA II PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně § 2 Nabytí vlastnického práva § 3 Úplata § 4 Vyloučení z předmětu daně § 5 HLAVA III OSVOBOZENÍ OD DANĚ Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti § 6 Věcná osvobození u nových staveb § 7 Věcná osvobození u jednotek § 8 Ostatní věcná osvobození § 9 HLAVA IV ZÁKLAD DANĚ Stanovení základu daně § 10 Nabývací hodnota § 11 Postup určení nabývací hodnoty § 12 Sjednaná cena § 13 Srovnávací daňová hodnota § 14 Směrná hodnota § 15 Zjištěná cena § 16 Zvláštní cena při vydražení a předražku § 17 Zvláštní cena u obchodních korporací § 18 Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí § 19 Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí § 20 Zvláštní cena v ostatních případech § 21 Výlučnost sjednané ceny § 22 Výlučnost zjištěné ceny § 23 Uznatelný výdaj § 24 Přepočet cizí měny na českou měnu § 25 HLAVA V SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ Sazba daně § 26 Výpočet daně § 27 Rozpočtové určení daně § 28

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Místní příslušnost § 29

Solidární daňová povinnost § 30

Poskytování informací § 31

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí § 32

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí § 33

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci § 34

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu § 35

Znalecký posudek § 36

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci § 37

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání § 38

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání § 39

Poplatníci nepodávající daňové přiznání § 40

Limit pro stanovení a placení daně a ručení § 41

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ

A PLACENÍ DANĚ

Základní ustanovení § 42

Daňové přiznání § 43

Záloha § 44

Zaokrouhlování zálohy § 45

Splatnost zálohy § 46

Vyměření zálohy § 47

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední § 48

Vyměření daně vyšší než záloha § 49

Vyměření daně neodchylující se od zálohy § 50

Úrok z prodlení § 51

Dodatečné daňové přiznání § 52

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemné darování § 53

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti § 54

Zánik daňové povinnosti § 55

Jednotky § 56

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení § 57

Zrušovací ustanovení § 58

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST § 59

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb.,

o dani z nabytí nemovitých věcí

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

ČÁST PRVNÍ

DAŇ

HLAVA I

SUBJEKT DANĚ

§ 1

Poplatník daně

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o naby

tí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce

a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou,

že poplatníkem je nabyvatel,

b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních

případech.

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do

nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní

společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy

jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva

k nemovité věci.

HLAVA II

PŘEDMĚT DANĚ

§ 2

Vymezení předmětu daně

(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné

nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou

nacházejícími se na území České republiky,

b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území

České republiky, nebo

c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v pís

menech a) nebo b).

(2) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí

vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci

1, na základě

a) zajišťovacího převodu práva,

b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím

převodem práva.

(3) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více

nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci

jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze

úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovi

Přehled zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí


97567899108234909640  0 080390 093 40 9840

Zákonné opatření

o dani z nabytí nem. věcí

tých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladné

mu rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka

na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádá

ním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke které

mu spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.

§ 3

Nabytí vlastnického práva

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely

daně z nabytí nemovitých věcí považuje také

a) vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a

b) nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla

1. samostatnou nemovitou věcí,

2. součástí práva stavby, nebo

3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku.

§ 4

Úplata

(1) Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo

hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté

plnění.

(2) Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona

upravujícího oceňování majetku. Spočívá-li nepeněžní plnění

v poskytnutí nemovité věci a lze-li určit směrnou hodnotu, může

poplatník zvolit, že hodnotou nepeněžního plnění je směrná

hodnota.

(3) Nelze-li ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci

určit hodnotu nepeněžního plnění podle zákona upravujícího

oceňování majetku, je touto hodnotou zjištěná cena nabývané

nemovité věci snížená o úplatu, jejíž hodnotu určit lze.

§ 5

Vyloučení z předmětu daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlast

nického práva k nemovité věci

a) prováděním pozemkových úprav,

b) přeměnami obchodních korporací, nebo

c) poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.

HLAVA III

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

§ 6

Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí

vlastnického práva k nemovité věci

a) členským státem Evropské unie,

b) jiným státem, je-li zaručena vzájemnost,

c) územním samosprávným celkem, došlo-li k nabytí vlastnic

kého práva k nemovité věci v souvislosti se

1. změnou jeho území,

2. zánikem právnické osoby zřízené nebo založené územ

ním samosprávným celkem, nebo

3. snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li

územní samosprávný celek jejím jediným členem.

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je za podmínky, že

nejde o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem podle

přímo použitelného předpisu Evropské unie, osvobozeno naby

tí vlastnického práva k nemovité věci

a) právnickou osobou, nabývá-li vlastnické právo k nemovité

věci z majetku členského státu Evropské unie nebo z majet

ku jiného státu, je-li u tohoto jiného státu zachována vzá

jemnost, a členský stát Evropské unie nebo jiný stát je

1. zřizovatelem této právnické osoby, nebo

2. jediným členem této právnické osoby,

b) právnickou osobou, nabývá-li vlastnické právo k nemovité

věci z majetku územního samosprávného celku a územní

samosprávný celek je

1. zřizovatelem této právnické osoby, nebo

2. jediným členem této právnické osoby.

(3) U územního samosprávného celku je podmínka jediného

člena splněna i v případě, že členy právnické osoby jsou pouze

územní samosprávné celky.

§ 7

Věcná osvobození u nových staveb

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první

úplatné nabytí vlastnického práva k

a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba

rodinného domu,

b) nové stavbě rodinného domu,

c) jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než

garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem,

1. v nové stavbě bytového domu, nebo

2. nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpra

vou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících

jednotek, v bytovém domě,

d) jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpra

vy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový pro

stor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně

s bytem.

(2) Nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle odstavce

1 je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu nejpoz

ději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona

novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou

stavební úpravou užívat.

§ 8

Věcná osvobození u jednotek

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí

vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt

nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo

komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem

fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu

nebo družstevního nebytového prostoru.

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí

vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový pro

stor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví

právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem

domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo

k jednotce nabývá,

a) je nájemcem této jednotky,

b) je členem této právnické osoby a

c) podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým

peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu

s jednotkami.

(3) Stane-li se jednotka součástí společného jmění manželů,

nárok na osvobození od daně vznikne i v případě, kdy podmín

ky podle odstavců 1 nebo 2 splní alespoň jeden z manželů.

§ 9

Ostatní věcná osvobození

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí

vlastnického práva k nemovité věci při

a) provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li

o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod

dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu,

ve které mají věřitelé majetkovou účast,

b) vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evrop

ského fondu sociálního podnikání.

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí

vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finanč

ního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejím

uživatelem podle zákona upravujícího daně z příjmů; pro účely

daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního

leasingu i právo stavby.

HLAVA IV

ZÁKLAD DANĚ

§ 10

Stanovení základu daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota

snížená o uznatelný výdaj.

§ 11

Nabývací hodnota

(1) Nabývací hodnotou je

a) sjednaná cena,

b) srovnávací daňová hodnota,

c) zjištěná cena, nebo

d) zvláštní cena.

(2) Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skuteč

nost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

§ 12

Postup určení nabývací hodnoty

(1) Nabývací hodnotou je sjednaná cena,

a) je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo

b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hod

notou je výlučně sjednaná cena.


98 5678910234804000

(2) Nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, je-li

vyšší než sjednaná cena.

(3) Nabývací hodnotou je zjištěná cena,

a) není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací

daňová hodnota, nebo

b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hod

notou je výlučně zjištěná cena.

(4) Lze-li určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou výlučně

tato cena.

§ 13

Sjednaná cena

Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí

rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

§ 14

Srovnávací daňová hodnota

(1) Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %

a) směrné hodnoty, nebo

b) zjištěné ceny.

(2) Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové

hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.

(3) Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije

zjištěná cena,

a) neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné

k určení směrné hodnoty, nebo

b) nelze-li určit směrnou hodnotu.

(4) K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení

a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž

spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů

spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před

vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím

směrné hodnoty.

§ 15

Směrná hodnota

(1) Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě,

ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém

období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří,

vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.

(2) Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází

výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických

jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené podle

souborů lesních typů, pokud tyto pozemky

a) nejsou zastavěny,

b) netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,

c) nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpo

kládány k jinému využití a

d) nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu

podle stavebního zákona určeny k zastavění.

(3) Směrná hodnota se určuje u

a) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba

pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku

tvořícího s těmito stavbami funkční celek,

b) stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci

nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku

ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami

funkční celek,

c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než

garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto

jednotkou funkční celek,

d) nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem

uvedeným v písmenech a) až c),

e) pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stav

ba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

(4) Směrná hodnota se neurčuje u

a) lesního pozemku s lesním porostem,

b) pozemku, který je vodní plochou,

c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je

stavba hromadné garáže,

d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož

součástí je nedokončená stavba.

(5) Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesou

ladu mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí

a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.

(6) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení

směrné hodnoty.

§ 16

Zjištěná cena

Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oce

ňování majetku.

§ 17

Zvláštní cena při vydražení a předražku

Zvláštní cena je cena dosažená vydražením nebo předražkem

při

a) výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci podle občan

ského soudního řádu,

b) exekuci prodejem nemovité věci podle exekučního řádu,

c) daňové exekuci prodejem nemovité věci podle daňového

řádu, nebo

d) prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě podle zákona upra

vujícího veřejné dražby.

§ 18

Zvláštní cena u obchodních korporací

(1) Zvláštní cena je v případě

a) vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité

věci uvedená ve společenské smlouvě této společnosti,

b) vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci urče

ná znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,

c) vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemo

vité věci určená

1. znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,

2. pro účely zvyšování základního kapitálu kapitálové spo

lečnosti podle zákona o obchodních korporacích,

d) příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitá

lu obchodní společnosti nepeněžním plněním ve formě

nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci urče

ná podle zákona o obchodních korporacích.

(2) Byly-li při vkladu nemovité věci do obchodní korporace

do ceny nemovité věci započteny dluhy převzaté obchodní kor

porací, zvláštní cenou podle odstavce 1 je cena nemovité věci

bez započtení těchto dluhů.

§ 19

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí

Zvláštní cena je cena

a) dosažená prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci

insolvenčního řízení,

b) nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným

znalcem pro účely ocenění majetkové podstaty a schvále

ným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci

insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových

aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově

založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majet

kovou účast.

§ 20

Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí

Zvláštní cena je cena dosažená prodejem nemovité věci

a) v rámci nařízené likvidace pozůstalosti nebo

b) z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.

§ 21

Zvláštní cena v ostatních případech

Zvláštní cena je

a) cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku členské

ho státu Evropské unie nebo jiného státu,

b) při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem náhra

da, rozdíl v penězích nebo úplata poskytnutá při prodeji

nemovité věci v dražbě,

c) částka odpovídající části peněžního ocenění nemovité věci

připadající na spoluvlastnický podíl společníka při sdruže

ní majetku do společnosti,

d) náhrada za

1. vyvlastnění stanovená pravomocným rozhodnutím ve

vyvlastňovacím řízení nebo v řízení před soudem,

2. nabytý pozemek zastavěný přestavkem, nebo

3. stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem pozem

ku stavebníkovi při zániku práva stavby,

e) náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zříze

ním stavby na cizím pozemku,

f) cena stanovená při převzetí pozemku potřebného pro

nezbytnou cestu.


99567899108234909640  0 080390 093 409840 

Zákonné opatření

o dani z nabytí nem. věcí

§ 22

Výlučnost sjednané ceny

(1) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li

o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do

majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku

obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti.

(2) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li

o nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlou

vě o výstavbě, které je nabyto za účelem vzniku nové jednotky

nebo změny dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo

stavební úpravou domu.

§ 23

Výlučnost zjištěné ceny

Zjištěná cena je výlučně nabývací hodnotou,

a) jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci na zákla

1. finančního leasingu podle zákona upravujícího daně

z příjmů,

2. zajišťovacího převodu práva,

3. úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťova

cím převodem práva,

4. nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo

jeho části, jejichž je tato nemovitá věc součástí,

b) je-li současně s nabytím vlastnického práva k nemovité

věci nabýváno vlastnické právo k jinému majetku a sjed

nanou cenu nemovité věci nelze pro účely daně z nabytí

nemovitých věcí samostatně stanovit.

§ 24

Uznatelný výdaj

Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně

zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující

zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňo

vého přiznání, pokud tento výdaj uplatní poplatník v daňovém

přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání.

§ 25

Přepočet cizí měny na českou měnu

Je-li úplata stanovena v cizí měně, provede se přepočet na

českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou

národní bankou pro den nabytí vlastnického práva k nemovité

věci.

HLAVA V

SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ

§ 26

Sazba daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

§ 27

Výpočet daně

Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu

daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

§ 28

Rozpočtové určení daně

Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního

rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1

Základní ustanovení

§ 29

Místní příslušnost

(1) Místně příslušným ke správě daně z nabytí nemovitých

věcí je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se

nachází

a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva,

nebo

b) pozemek zatížený právem stavby.

(2) Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí

vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní

působnosti více správců daně, je místně příslušným správcem

daně místně příslušný správce daně z příjmů poplatníka.

§ 30

Solidární daňová povinnost

(1) Poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na

nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně

a nerozdílně.

(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povin

nost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou

daňovou povinnost.

(3) Nezvolí-li si poplatníci, kteří jsou povinni plnit daňovou

povinnost společně a nerozdílně, společného zmocněnce, je

poplatník, který první podal daňové přiznání nebo dodatečné

daňové přiznání, jejich společným zástupcem.

§ 31

Poskytování informací

(1) Správce daně poskytuje informace o cenách nemovitých

věcí a údajích nutných k určení směrné hodnoty zeměměřic

kým a katastrálním orgánům pro účely vedení cenových údajů

a údajů pro daňové účely.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením

povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

Díl 2

Daňové přiznání

Oddíl 1

Lhůta pro podání daňového přiznání

§ 32

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník

povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsí

ce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru

nemovitostí proveden vklad

a) vlastnického práva k nemovité věci,

b) práva stavby, nebo

c) správy svěřenského fondu.

§ 33

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí

(1) Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je

poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalen

dářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž

došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není

evidována v katastru nemovitostí.

(2) Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je

poplatník povinen podat v případě nabytí vlastnického práva

k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí,

nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího

po kalendářním měsíci, v němž

a) byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva

k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné

dražby, vydražitelem nebo předražitelem,

b) bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického

práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě, nebo

c) byla poskytnuta náhrada za neoprávněně zřízenou stavbu

nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu nebo nabylo

účinnosti právní jednání, kterými se tato náhrada určuje.

Oddíl 2

Příloha daňového přiznání

§ 34

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického právak

nemovité věci

Přílohou daňového přiznání je

a) písemnost, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické

právo, právo stavby nebo správa svěřenského fondu do

katastru nemovitostí, s přiloženým vyrozuměním katastrál

ního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí,

je-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí, nebo

b) písemnost, kterou se potvrzuje nebo osvědčuje nabytí

vlastnického práva k nemovité věci, není-li nemovitá věc

evidována v katastru nemovitostí.

§ 35

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu

Přílohou daňového přiznání je písemnost potvrzující nebo

osvědčující zvláštní cenu, je-li nabývací hodnotou tato cena.


100 5678910234804000

§ 36

Znalecký posudek

(1) Přílohou daňového přiznání je znalecký posudek o zjiště

né ceně, je-li nabývací hodnotou

a) zjištěná cena,

b) sjednaná cena, je-li porovnávána pro účely určení nabývací

hodnoty se srovnávací daňovou hodnotou, pro jejíž určení

se použila zjištěná cena, nebo

c) srovnávací daňová hodnota, pro jejíž určení se použila zjiš

těná cena.

(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnic

kého práva k

a) nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemo

vitých věcí, nebo

b) pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stav

ba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

(3) Neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné

k určení směrné hodnoty, a to ani na výzvu správce daně, vyzve

správce daně poplatníka k předložení znaleckého posudku.

§ 37

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci

Uplatní-li poplatník uznatelný výdaj, je přílohou daňového

přiznání doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci za znalec

ký posudek určující zjištěnou cenu.

§ 38

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání

Přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii

v listinné nebo elektronické podobě.

§ 39

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového

přiznání

(1) Písemnost, která je přílohou daňového přiznání, se nevy

žaduje, pokud správce daně může způsobem umožňujícím dálko

vý a nepřetržitý přístup z informačních systémů veřejné správy

a) takovou písemnost získat nebo

b) skutečnost, která je dokládána takovou písemností, ověřit.

(2) Správce daně zveřejní na své úřední desce a způsobem

umožňujícím dálkový přístup, která písemnost se nevyžaduje

jako příloha daňového přiznání.

Oddíl 3

Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání

§ 40

Poplatníci nepodávající daňové přiznání

Daňové přiznání se nepodává, jde-li o nabytí vlastnického

práva k nemovité věci

a) členským státem Evropské unie,

b) jiným státem, pokud je nabytí vlastnického práva k nemo

vité věci osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.

Díl 3

Stanovení a placení daně

§ 41

Limit pro stanovení a placení daně a ručení

(1) Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň

se nestanoví a neplatí.

(2) Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovi

té věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ

A PLACENÍ DANĚ

§ 42

Základní ustanovení

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se

použijí, zvolí-li si poplatník, že k určení srovnávací daňové hod

noty použije směrnou hodnotu.

§ 43

Daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit

zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou

údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří,

vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.

(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí

nemovitých věcí.

§ 44

Záloha

Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí pro

střednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.

§ 45

Zaokrouhlování zálohy

Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 46

Splatnost zálohy

Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání

daňového přiznání.

§ 47

Vyměření zálohy

Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu

o vyměření daně.

§ 48

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední

(1) Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha

tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30

dnů od doručení platebního výměru.

(2) V náhradní lhůtě podle odstavce 1 je splatná i záloha

vyměřená z moci úřední.

§ 49

Vyměření daně vyšší než záloha

(1) Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je

rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení

platebního výměru.

(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

(3) Činí-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň

se stanoví ve výši zálohy.

§ 50

Vyměření daně neodchylující se od zálohy

(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých

věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu

jako na tvrzenou daň.

(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

§ 51

Úrok z prodlení

(1) Úrok z prodlení v případě úročení nedoplatku na záloze

se uplatní i po dni splatnosti zálohované daně.

(2) V případě, kdy v rámci doměření daně dojde ke zvý

šení rozdílu mezi daní a zálohou a k tomuto zvýšení nedojde

v důsledku porušení povinností ze strany poplatníka, poplat

níkovi

a) vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení u části doměřené

daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou až

od náhradního dne splatnosti doměřeného rozdílu,

b) nevzniká povinnost uhradit penále u části doměřené daně

odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou.

§ 52

Dodatečné daňové přiznání

Poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání,

pokud zjistí, že

a) část daně odpovídající stanovené záloze má být vyšší než

poslední známá daň nebo

b) uvedl nesprávné údaje o nemovité věci nutné k určení

směrné hodnoty.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 53

Vzájemné darování

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná

se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu,

a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převy

šuje hodnotu plnění druhé strany.

§ 54

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti

Skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých

věcí, zakládá daňovou povinnost i v případě, že k ní došlo na

základě právního jednání,


101567899108234909640  0 080390 093 409840 

Zákonné opatření

o dani z nabytí nem. věcí

a) od kterého bylo později odstoupeno,

b) které se později ukázalo zdánlivým nebo neplatným,

c) které bylo zrušeno splněním rozvazovací podmínky, nebo

d) které bylo zrušeno z důvodu neúměrného zkrácení.

§ 55

Zánik daňové povinnosti

(1) Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká

v případě

a) odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo nabyto

vlastnické právo k nemovité věci,

b) zdánlivosti nebo neplatnosti právního jednání, na základě

kterého bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci,

c) splnění rozvazovací podmínky,

d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení,

e) zrušení vyvlastnění, nebo

f) zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemo

vité věci s výjimkou případu, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným.

(2) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká pouze tehdy,

pokud

a) vlastníkem nemovité věci je původní vlastník nebo osoba,

jejíž vlastnické právo vzniklo v důsledku existence vlastnického práva původního vlastníka, a

b) skutečnost podle odstavce 1 poplatník uplatní v daňovém

přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání.

(3) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí

účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě

přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez

ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

§ 56

Jednotky

Ustanovení tohoto zákonného opatření Senátu o jednotce

a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je

vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spo

jeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní

spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto

pozemku.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 57

Přechodná ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně

z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi

související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákon

ného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opat

ření Senátu.

§ 58

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani

z převodu nemovitostí.

2. Zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

3. Zákon č. 322/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.

4. § 48 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stát

ním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

5. Část desátá zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

6. Čl. IV zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje

zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací

a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993

Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona

č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu

České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění někte

rých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,

zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona

č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

7. Zákon č. 113/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 357/1992

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemo

vitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993

Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona

č. 85/1994 Sb.

8. Část pátá zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

9. Zákon č. 96/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z pře

vodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

10. Část šestá zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

11. Zákon č. 203/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z pře

vodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

12. Část pátá zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

13. Zákon č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemo

vitostí, ve znění pozdějších předpisů.

14. Část třetí zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné

osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém

fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací

a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpi

sů.

15. Část čtvrtá zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných draž

bách.

16. Část šestá zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon

č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon

o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovi

tostí, ve znění pozdějších předpisů.

17. Část padesátá čtvrtá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zru

šení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,

zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a záko

nem o hlavním městě Praze.

18. Část třetí zákona č. 340/2000 Sb., kterým se mění zákon

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších

předpisů.

19. Část čtvrtá zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí

a mládeže a o změnách některých zákonů.

20. Část třetí zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

21. Část šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto

rech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších

zákonů.

22. Část šestá zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické služ

bě).

23. Část třináctá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti

okresních úřadů.

24. Část první zákona č. 420/2003 Sb., kterým se mění zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z pře

vodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a souvise

jící zákony.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist