načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Daňové zákony 2014 -- s komentářem změn - Ivo Šulc; Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová

Daňové zákony 2014 -- s komentářem změn
-15%
sleva

Kniha: Daňové zákony 2014
Autor: Ivo Šulc; Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová
Podtitul: s komentářem změn

Jakými změnami v daňových zákonech nás překvapí rok 2014? Publikace Daňové zákony 2014 navazuje na osvědčených 9 předchozích vydání. Najdete v ní aktuální úplná znění ... (celý popis)
Titul doručujeme za 13 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  99 Kč 84
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
2,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 264
Rozměr: 210 x 297 mm
Úprava: sv.
Vazba: brožovaná lepená
Datum vydání: 2. 1. 2014
Nakladatelské údaje: Brno, Computer Press, [2004]-
ISBN: 9788026501527
EAN: 9788026501527
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jakými změnami v daňových zákonech nás překvapí rok 2014? Publikace Daňové zákony 2014 navazuje na osvědčených 9 předchozích vydání. Najdete v ní aktuální úplná znění daňových zákonů. Ty jsou v úvodu doplněny komentáři erudovaných odborníků, které vám pomohou s orientací v provedených změnách. Knihu ocení především daňoví poradci, účetní a podnikatelé. (s komentářem změn ...)

Další popis
Již podesáté pro vás naše nakladatelství připravilo sbírku daňových zákonů v úplném znění. Daňové zákony jsou vítanou pomůckou pro každého, kdo potřebuje mít po ruce aktuální znění zákonů týkající se vyměřování daní k 1. lednu 2014. Publikaci ocení daňoví poradci, účetní či podnikatelé.

Daňové zákony jsou opět doplněny komentáři důležitých změn platných od roku 2014. Čtyři zkušení odborníci s dlouholetou praxí jasně vysvětlují, o jaké změny se jedná a co konkrétně tyto změny ovlivní. Publikace je maximálně přehledná, u každého zákona naleznete jeho přehled a orientaci vám usnadní navigace po stranách.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ivo Šulc; Zdeněk Krůček; Zlatuše Tunkrová; Zuzana Rylová - další tituly autora:
Daňové zákony 2012 Daňové zákony 2012
Daňové zákony 2015 -- s komentářem změn Daňové zákony 2015
Daňové zákony 2016 -- s komentářem změn Daňové zákony 2016
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

875678910213341 218 1 9 1 19 8 81 

Zákon o dani

z nemovitých věcí

Úvodní ustanovení § 1

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z POZEMKŮ

Předmět daně § 2

Poplatníci daně § 3

Osvobození od daně § 4

Základ daně § 5

Sazba daně § 6

ČÁST DRUHÁ

DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK

Předmět daně § 7

Poplatníci daně § 8

Osvobození od daně § 9

Základ daně § 10

Sazba daně § 11

Zvýšení daně § 11a

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Místní koeficient § 12

Zaokrouhlování § 12a

Jednotky § 12b

Zdaňovací období § 12c

ČÁST ČTVRTÁ

SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Solidární daňová povinnost § 13

Daňové přiznání § 13a

Stanovení daně § 13b

Placení daně § 15

Zvláštní ustanovení o splatnosti daně § 16

ČÁST PÁTÁ

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 17, § 17a

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18–20

Zrušovací ustanovení § 21

Účinnost § 22

Zákon č. 338/1992 Sb.,

o dani z nemovitých věcí

ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb.,zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona

č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb.,zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,zákona

č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona

č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.

a zákona č. 344/2013 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří

a) daň z pozemků,

b) daň ze staveb a jednotek.

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z POZEMKŮ

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České

republiky evidované v katastru nemovitostí.

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavě

né plochy těchto staveb,

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvlášt

ního určení

2)

,

c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků slou

žících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d) pozemky určené pro obranu České republiky,

e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spo

luvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané spo

lečně s těmito jednotkami.

§ 3

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek

a) ve vlastnictví České republiky,

1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace,

státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace,

které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospo

dařit s majetkem státu,

2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek

na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího

některé užívací vztahy k majetku České republiky,

b) ve svěřenském fondu, tento fond,

c) v podílovém fondu, tento fond,

d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento

fond,

e) zatížený právem stavby, stavebník.

(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pach

týř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li

a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způso

bem,

b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo

Správa státních hmotných rezerv, nebo

c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na

Ministerstvo financí.

(4) Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník

pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně

vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky

sloučené.

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

a) pozemky ve vlastnictví České republiky,

b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se

nacházejí,

c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České

republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle

mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních

výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České

republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stav

bou veřejně přístupného památkového objektu prohláše

ného za kulturní památku, který je

1. ve vlastnictví České republiky, nebo

Přehled zákona o dani z nemovitých věcí


88 5678910234804000

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě

písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury

a vlastníkem,

e) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednot

kou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrova

ných církví a náboženských společností podle zákona upra

vujícího církve a náboženské společnosti, dále se stavbou

nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví

a náboženských společností,

f) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednot

kou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků,

odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezi

národních odborových organizací a jejich pobočných orga

nizací,

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stav

bou nebo jednotkou sloužící

1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském

rejstříku,

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě opráv

nění provozovat živnostenské podnikání,

3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané

do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené

Ministerstvem kultury,

4. knihovně vedené v evidenci knihoven,

5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archiv

nictví a spisovou službu,

6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí

o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

7. zařízení sociálních služeb,

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěš

né činnosti,

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou

nebo jednotkou sloužící výlučně

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních

předpisů upravujících odpady,

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních

předpisů upravujících odpady,

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod

a objektů,

4. pro třídění a sběr odpadů,

5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zne

škodňování odpadů,

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro

provoz skládky podle právních předpisů upravujících

odpady,

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících

energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do

sítě nebo dalším spotřebitelům,

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně

tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

11. pro čistírny odpadních vod,

12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického

zákona,

i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebi

ště podle zákona upravujícího pohřebnictví,

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně

přírody a krajiny

11)

s výjimkou národních parků a chráněných

krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných

oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trva

lých travních porostech, pozemky ochranného pásma vod

ního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze

žádným způsobem využívat,

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu

25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekul

tivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním

vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,

n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky

zastavěné stavbou podle stavebního zákona

1. upravující vodní tok,

2. přehrady,

3. sloužící ochraně před povodněmi,

4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,

5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpra

ven vody,

6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren

odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod

před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo

7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo

rozvodného tepelného zařízení podle energetického

zákona,

o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která

je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou

komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních

cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím spe

ciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to

v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky

určené pro veřejnou dopravu,

p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu

bodového pole včetně signalizačního a ochranného zaříze

ní bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích vyčleněné

pro rozvody elektrické energie a plynů,

r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,

16c)

které slouží

k uskutečňování akreditovaných studijních programů,

s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí

lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nej

vyšších pásem ohrožení,

t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním

obvodu,

u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,

v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých

travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou

vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků

takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky

v zastavěném území

16d)

nebo v zastavitelné ploše

16d)

obce, jest

liže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které sou

časně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením

názvu katastrálního území, ve kterém leží,

w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí

zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního

prostředí financované z veřejných rozpočtů.

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou

stavbou nebo jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná

k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.

(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od

daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány

nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propach

továny obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové

organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány

k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t)

a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k pod

nikání nebo pronajímány.

(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozem

ků podle odstavce 1 písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) a w) v daňo

vém přiznání.

(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.

§ 5

Základ daně

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad,

ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná

násobením skutečné výměry pozemku v m

2

průměrnou cenou

půdy stanovenou na 1 m

2

ve vyhlášce vydané na základě zmoc

nění v § 17 tohoto zákona.

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů

2)

a rybníků

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná

podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období

nebo součin skutečné výměry pozemku v m

2

a částky 3,80 Kč.

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra

pozemku v m

2

zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

§ 6

Sazba daně

(1) Sazba daně činí u pozemků

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů

0,75%,

b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

0,25%.

(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u

a) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo

v souvislosti s ním sloužících pro

1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,

2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zeměděl

skou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč,


895678910213341218 1 9 1 19 8 81

Zákon o dani

z nemovitých věcí

b) stavebních pozemků 2,00 Kč,

c) ostatních ploch 0,20 Kč,

d) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč.

(3)Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí neza

stavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla

ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude

prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora

16d)

anebo

na základě veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je výměra pozemku

v m

2

odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby.

Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná

stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jedno

tek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti

nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo

zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koe

ficientem

a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech

16e)

a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních

a Poděbradech

4,5 v Praze;

pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet

obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;

b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou

koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a),

zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle

členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze

zvýšit na koeficient 5,0.

(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí poze

mek nebo jeho část v m

2

evidovaný v katastru nemovitostí s druhem

pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož

povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné

konstrukce nebo vlečkou.

(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podniká

ní a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku slou

žící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená

v odstavci 2 písm. a) bodě 2.

ČÁST DRUHÁ

DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK

§ 7

Předmět daně

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na

území České republiky,

a) zdanitelná stavba, a to

1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí

rozumí budova podle katastrálního zákona,

2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,

b) jednotka.

(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž

jsou jednotky.

(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemo

vitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na

nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je

tato stavba součástí.

§ 8

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdani

telné stavby nebo jednotky.

(2) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitel

nou stavbu nebo jednotku, která je

a) ve vlastnictví České republiky,

1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace,

státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace,

které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospo

dařit s majetkem státu,

2. právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou

stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky vzniklé podle

zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku

České republiky,

b) ve svěřenském fondu, tento fond,

c) v podílovém fondu, tento fond,

d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento

fond.

(3) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce

nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která

zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo

zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li

a) s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo

Správa státních hmotných rezerv, nebo

b) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na

Ministerstvo financí.

§ 9

Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny

a) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví České repub

liky,

b) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na

jejímž katastrálním území se nacházejí,

c) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví jiného státu

užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice,

konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního

práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity,

a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je

zaručena vzájemnost,

d) zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objek

tu prohlášeného za kulturní památku, který je

1. ve vlastnictví České republiky, nebo

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě

písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultu

ry a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový

a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim

v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby

využití objektu,

e) budovy nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví

a registrovaných náboženských společností podle zákona

upravujícího církve a náboženské společnosti, sloužící

k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy

těchto církví a náboženských společností,

f) budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných spo

lečností, spolků, odborových organizací, organizací zaměst

navatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich

pobočných organizací,

g) zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.

h) zrušeno zákonem č. 344/2013 Sb.

i) zdanitelné stavby

1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,

2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod,

jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod

před jejich vypouštěním do kanalizací,

3. k závlaze a odvodňování pozemků,

4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo

rozvodného tepelného zařízení podle energetického

zákona,

j) zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů,

pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavební

ho úřadu užívány k veřejné dopravě,

k) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící

1. školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejst

říku,

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění

provozovat živnostenské podnikání,

3. muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do

centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené

Ministerstvem kultury,

4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,

5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archiv

nictví a spisovou službu,

6. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení

oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

7. zařízením sociálních služeb,

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěš

né činnosti,

9. spolkům zdravotně postižených občanů.

l) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící k zajištění hromadné

osobní přepravy,

m) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních

předpisů upravujících odpady,


90 5678910234804000

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních

předpisů upravujících odpady,

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod

a objektů,

4. pro třídění a sběr odpadů,

5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškod

ňování odpadů,

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro

provoz skládky podle právních předpisů upravujících

odpady,

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících

energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do

sítě nebo dalším spotřebitelům,

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně

tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

nebo

11. jako zdroje energie z biomasy,

n) budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví

držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem pří

spěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou

s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém

slouží k jejich trvalému bydlení,

o) budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví

1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku

na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s pří

jemcem příspěvku na živobytí, nebo

2. držitele průkazu ZTP/P,

p) zdanitelné stavby nebo jednotky kulturních památek

18c)

po

provedení stavební úpravy, počínaje rokem následujícím po

vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,

r) zdanitelné stavby nebo jednotky na dobu pěti let od roku

následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému

vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obno

vitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,

s) budovy, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agen

tura,

t) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví kraje, které se

nacházejí v jeho územním obvodu,

u) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných

výzkumných institucí,

v) zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných vyso

kých škol.

(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitel

né stavby nebo jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru,

v jakém je podlahová plocha nadzemní části zdanitelné stavby nebo

podlahová plocha jednotky podléhající osvobození k celkové pod

lahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové

ploše jednotky.

(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i)

a j) podléhá osvobození podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná

stavba.

(4)Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a jed

notky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo

komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně

ze staveb a jednotek, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány

nebo propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci,

kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci,

jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání.

Zdanitelné stavby nebo jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1

písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek,

nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány nebo propach

továny.

(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb

a jednotek podle odstavce 1 písm. d) až f), k), m) až r), u) a v)

v daňovém přiznání.

§ 10

Základ daně

(1) Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby

je výměra zastavěné plochy v m

2

podle stavu k 1. lednu zdaňo

vacího období.

(2) Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí

rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpo

vídající nadzemní části zdanitelné stavby.

(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená

podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky

v m

2

podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

a) koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek pře

sahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván

pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek

v domě,

b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.

(4) Podlahová plocha jednotky pro účely daně z nemovitých

věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu

v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.

§ 11

Sazba daně

(1) Základní sazba daně činí

a) u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m

2

zastavěné plochy;

u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného

domu z výměry přesahující 16 m

2

zastavěné plochy 2 Kč za 1

m

2

zastavěné plochy

b) u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu

využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m

2

zastavěné plochy

a u staveb, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám,

s výjimkou garáže, 2 Kč za 1 m

2

zastavěné plochy,

c) u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů

a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je uží

vána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené

podlahové plochy,

d) u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část

zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy

jednotky je užívána k

1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vod

ním hospodářství 2 Kč za 1 m

2

zastavěné plochy nebo upra

vené podlahové plochy,

2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice

nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč za 1 m

2

zastavěné

plochy nebo upravené podlahové plochy,

3. ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m

2

zastavěné plo

chy nebo upravené podlahové plochy,

e) u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m

2

zastavěné plochy,

f) u ostatní jednotky 2 Kč za 1 m

2

upravené podlahové plochy.

(2) Základní sazby daně za 1 m

2

zastavěné plochy zdanitelné stav

by zjištěné podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) se zvyšují o 0,75 Kč za

každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního

podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelné stav

by k podnikání se základní sazba daně za 1 m

2

zastavěné plochy

zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní

podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahu

je jednu třetinu zastavěné plochy. Za první nadzemní podlaží se

považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo

i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li

v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná

nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za

další nadzemní podlaží.

(3) Základní sazba daně

a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u zdanitelné

stavby podle odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným

k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání

lidu

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech

16e)

a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních

a Poděbradech

4,5 v Praze;

pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou

koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo

snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5

lze zvýšit na koeficient 5,0,

b) u jednotlivých druhů zdanitelných staveb podle odstavce 1

písm. b) až d), případně zvýšená podle odstavce 2 a jednotek

podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé obci násobí koeficientem

1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.

(4) U budovy pro rodinnou rekreaci budovy rodinného domu

užívané pro rodinnou rekreaci a u staveb, která plní doplňkovou

funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, se základní sazba daně

podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle odstavce 2 násobí

koeficientem 2,0 nebo se koeficient, je-li stanoven podle odstavce 3

písm. b), násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto budovy umístěny

v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí


915678910213341218 1 9 1 19 8 81

Zákon o dani

z nemovitých věcí

(5) Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k růz

ným účelům se u jednotky použije nejvyšší příslušná sazba.

U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je

užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se

použije nejvyšší příslušná sazba.

(6) U zdanitelné stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b),

c) nebo e), jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní

části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1

písm. d).

§ 11a

Zvýšení daně

(1) Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu

s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, s výjimkou

nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo

který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje

o součin

a) výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru

v m

2

a

b) 2 Kč.

(2) Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje

i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového

prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván

k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním

hospodářství, zvyšuje o součin

a) upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a

b) kladného rozdílu mezi

1. sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující

část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a

2. sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti

na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo

5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy

pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich

souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.

§ 12a

Zaokrouhlování

(1) Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic,

zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a základ

daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním

a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

(2) Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zao

krouhluje na celé m

2

nahoru.

(3) Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé

m

2

nahoru.

(4) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze

staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn

zdanitelných staveb, za jednotlivé jednotky nebo souhrn jedno

tek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje

při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu

na pozemku, zdanitelné stavbě nebo jednotce.

§ 12b

Jednotky

Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se

použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona

o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společ

ných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozem

ku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

§ 12c

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skuteč

ností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňova

cího období, se nepřihlíží.

ČÁST ČTVRTÁ

SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

§ 13

Solidární daňová povinnost

(1) Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo

u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit

daňovou povinnost společně a nerozdílně.

(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povin

nost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou

daňovou povinnost.

§ 13a

Daňové přiznání

(1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správ

ci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepo

dává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích

období nebo daň byla vyměřena či doměřenana některé z předcho

zích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předcho

zím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných

pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední

známé daně a za den vyměření daně a současně za den doručení

tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího

období; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření

oznamovat platebním výměrem, platební výměr nemusí obsahovat

odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti němu odvolat. Na

žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis plateb

ního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Dojde-li

ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností

rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka,

je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat;

v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání

nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání

poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

(2) Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

a) ke změně sazeb daně,

b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotli

vým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,

c) ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11

odst. 3 a 4 nebo podle § 12,

d) k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně

závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím

zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně

osvobozen od daně z jiného důvodu, nebo

e) ke změně místní příslušnosti,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové

přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední

známé daně upravené o změny podle písmen a) až e).

(3) Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňo

vého přiznání, aniž by splnil povinnost ho podat, prodlužuje

se tato lhůta o 2 měsíce. Bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti

v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by osoba

spravující pozůstalost splnila povinnost ho podat, prodlužuje se

tato lhůta o 2 měsíce.

(4) Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická

nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník

za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného

zmocněnce nebo nejde-li o případ podle odstavce 5.

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové

přiznání alespoň jedním z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky,

za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, má povinnost

podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na nemovité

věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník

daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu

na nemovité věci. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozem

ku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání

nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí

výzvy k podání daňového přiznání.

(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci

nemovité věci společného zástupce nebo společného zmocněnce,

a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty

čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání

ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu

počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni

splatnosti daně vyměřené z moci úřední.

(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž

při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spolu

vlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani

přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.


92 5678910234804000

(8) Nepodá-li daňové přiznání žádný z poplatníků majících

vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci a nezvolí-li si společného zmocněnce ani na výzvu správce daně, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši odpovídající jejich podílu na nemovité věci bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

(9) Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých

věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

(10) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém

přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

(11) Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh

na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitou věc podal současný společný zástupce nebo společný zmocněnec.

§ 13b

Stanovení daně

(1) Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období

podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

(2) Daň z nemovitých věcí lze stanovit platebním výměrem, doda

tečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet

lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.

§ 14

zrušen zákonem č. 344/2013 Sb.

§ 15

Placení daně

(1) Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb

ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30.

listopadu běžného zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nej

později do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího

období.

(2) Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je

splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

(3) Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí

nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li dále stanoveno jinak, daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se za podmínek uvedených v § 13a tohoto zákona podává, daň se vyměří, ale nepředepíše.Výsledek vyměření se poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.

(4) Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně daň

z pozemků u poplatníka, který podle § 13a odst. 5 podává daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na dani z pozemků nebo mu je podle § 13a odst. 5 nebo 8 vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemků z moci úřední, a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené, méně než 50 Kč, je daň poplatníka u daně z pozemků 50 Kč. Obdobně se postupuje u daně ze staveb a jednotek.

(5) Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení

§ 13a odst. 11 nebo je-li prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je daň z nemovitých věcí nebo její splátka, jejichž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

§ 16

Zvláštní ustanovení o splatnosti daně

Přesáhne-li po doměření daně roční daň z nemovitých věcí

částku 5 000 Kč a vyměřená daň nepřesáhla tuto částku, část daně odpovídající vyměřené dani je splatná ve lhůtě splatnosti první splátky daně a doměřený rozdíl je splatný do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

§ 16a

(1) Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení

§ 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 je obec povinna zaslat v jednom

vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode

dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt

platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období

a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období;

má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Pro vyměření daně na

zdaňovací období roku 1994 se použijí koeficienty stanovené obcí

obecně závaznou vyhláškou i v případě, že vyhláška nabude účinnosti

do 31. ledna 1994.

(2) V roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou

obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6,

11 a 12 do 30. listopadu 2009 s účinností od 1. ledna 2010.

ČÁST PÁTÁ

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 17

Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s Ministerstvem

financí České republiky upraví vyhláškou seznam katastrálních území

s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic,

vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů odvozenými

z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

§ 17a

(1) Obec může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo

částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obec

ně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou,

a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí

lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.

(2) Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána

tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňo

vacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Částečné osvobození

se vyjádří procentem. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhláš

ku v jednom vyhotovení správci daně do pěti kalendářních dnů ode

dne nabytí její účinnosti.

(3) Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2

v dodatečném daňovém přiznání, uplatňuje-li tento nárok za již

uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na běžné zdaňovací

období po termínu pro podání daňového přiznání.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

(1) Osvobození od daně z pozemků podle § 4 zákona č. 172/1988

Sb., o zemědělské dani, a nařízení vlády České republiky č. 554/1991

Sb., o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva

a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky,

zůstává v platnosti až do uplynutí lhůty rozhodné pro osvobození,

pokud tento zákon nestanoví nové lhůty.

(2) Úlevy, na které vznikl nárok podle nařízení vlády České repub

liky č. 579/1990 Sb., o úlevách na domovní dani, se poskytnou poplat

níkům formou odpočtu od vypočtené daně z nemovitosti.

§ 19

U staveb, kde vznikla daňová povinnost platit domovní daň podle

nájemného a ceny užívání podle zákona č. 143/1961 Sb., o domovní

dani, v roce 1992, vyměří příslušný obecní úřad daň na rok 1992 po

jeho uplynutí z nájemného a ceny užívání připadající na dobu ode dne

vzniku daňové povinnosti do konce roku 1992, po srážce odčitatel

ných položek připadajících na tuto dobu.

§ 19a

Ve zdaňovacím období roku 1994 budou poplatníci, kteří nemají

povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, platit

zálohy na daň ve výši daně splatné v předchozím zdaňovacím obdo

bí k termínům uvedeným v § 15 odst. 1 a 2 až do doby doručení

hromadného předpisného seznamu nebo platebního výměru. Rozdíl

mezi splatnou daňovou povinností a zaplacenými zálohami poplatníci

zaplatí ve lhůtě do 15 dnů po doručení hromadného předpisného

seznamu nebo platebního výměru. Přeplatek, který je rozdílem mezi

zaplacenými zálohami a roční daňovou povinností, se vrátí za podmí

nek stanovených zvláštním předpisem.

21)

§ 19b

Společný zástupce, který byl společným zástupcem poplatníků

majících vlastnická nebo jiná práva k témuž pozemku do 31. prosince

2006, se považuje za společného zástupce i na následující zdaňovací


935678910213341218 1 9 1 19 8 81

Zákon o dani

z nemovitých věcí

období, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce podle

§ 13a odst. 4 nebo postup podle § 13a odst. 5 tohoto zákona.

§ 20

Daň z nemovitostí se vyměří podle tohoto zákona poprvé na rok

1993 podle stavu k 1. lednu 1993.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. S působností pro Českou republiku zákon č. 143/1961 Sb.,

o domovní dani, ve znění zákona č. 129/1974 Sb.

2. § 1 písm. g) a § 8 zákona České národní rady č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích.

3. Nařízení vlády České socialistické republiky č. 82/1978 Sb.,

o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od

domovní daně.

4. Nařízení vlády České republiky č. 579/1990 Sb., o úlevách na

domovní dani.

5. S působností pro Českou republiku vyhláška Ministerstva finan

cí č. 144/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb.,

o domovní dani.

6. S působností pro Českou republiku vyhláška Ministerstva financí

č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.

7. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky

č. 101/1976 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí

č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.

8. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické

republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní

účty nájemného, ve znění vyhlášky č. 29/1991 Sb.

9. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 25. 1. 1991

k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně (vyhlá

šeno v částce 55/1991 Sb.).

§ 22

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993

Příloha k zákonu č. 338/1992 Sb.

Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou

KOD CZ-CCText CZ-CC Slovní popis

ex221341Věže pro vysílání,

retranslační věže

a telekomunikační stožáry

věže pro vysílání

a retranslační věže

ex230141Věže, stožáry, věžové

zásobníky pro hornictví

a těžbu surovin

věže a věžové

zásobníky pro

hornictví a těžbu

surovin

230241Věže chladící pro energetiku

ex230251Komíny a kouřové kanály

pro energetiku

komíny pro

energetiku

ex230341Věže, stožáry, věžové

zásobníky chemických

podniků

věže a věžové

zásobníky

chemických podniků

230351Průmyslové komíny

chemických podniků

ex230411Stavby hutního a těžkého

průmyslu (kromě budov)

vysoké pece

ex230441Věže, stožáry, věžové

zásobníky – pro ostatní

průmysl

věže a věžové

zásobníky pro ostatní

průmysl

230451Průmyslové komíny pro

ostatní průmysl

Je-li před číselným kódem Klasifikace stavebních děl CZ-CC

uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na inženýrské stavby ozna

čené současně číselným kódem CZ-CC a výslovně uvedeným

slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.

Vybraná ustanovení

Zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., část 3, č. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z nemovitostí na zdaňovací

období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření

Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se pou

žije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry,

vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého

práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení

zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin

nosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti,

poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukro

mého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou

povahou a účelem nejbližší.

3. Zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonné

ho opatření Senátu, postupuje se podle ustanovení § 13a odst. 11

a § 15 odst. 6 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

4. Odkazují-li nebo vycházejí-li obecně závazné vyhlášky obcí

z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, která

se tímto zákonným opatřením Senátu mění nebo ruší, vstupují na

jejich místo ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu,

která jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

5. Dojde-li ke změně výše daně z nemovitých věcí pouze v důsled

ku použití § 2 odst. 2 písm. e) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona

č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákonného opatření Senátu, poplatník daňové přiznání

nebo dílčí daňové přiznání nepodává a správce daně vyměří daň

z moci úřední.

____________________

2)

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

3)

Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech

4)

§ 761 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník

Vyhl. FM financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním

majetkem, ve znění pozdějších předpisů

11)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

13)

Zákon č. 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

16c)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl

nění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

16d)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon).

16e)

§ 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18a)

Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve

znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona

č. 265/1992 Sb. a zákonného opatření č. 297/1992 Sb.

18c)

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů.

18d)

Např. zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstev

ních organizacích ve znění zákonného opatření předsednictva

Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.

20)

Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

21)

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

22)

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve

znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.


94 5678910234804000

Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník podle zákona č. 89/2012 Sb. Zároveň se příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací, přesouvají do daní z příjmů. V kontextu uvedených změn byl k 31. 12. 2013 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dosavadní daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Zákonné opatření Senátu ČR o dani z nabytí nemovitých věcí bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou ČR dne 27. 11. 2013 a je platné od 1. 1. 2014. Daň z nabytí nemovitých věcí ve vazbě na rekodifikaci soukromého práva Občanský zákoník mění oproti dosavadnímu stavu pojetí nemovitých věcí. V důsledku návratu k zásadě superficies solo cedit pozbývá stavba, až na několik výjimek, charakteru samostatné věci a stává se součástí pozemku; současně nový občanský zákoník rozšiřuje pojem nemovitých věcí i na věcná práva k nim. Občanský zákoník rovněž zavádí některé nové právní instituty, respektive navrací se k některým tradičním právním institutům (například právo stavby, svěřenský fond), popřípadě mění jejich pojetí a obsah (například sdružení maj       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist