načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Daňové řízení – Monika Novotná

Daňové řízení
-11%
sleva

Kniha: Daňové řízení
Autor: Monika Novotná

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  590 Kč 525
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 280
Rozměr: 148x210
Úprava: xv, 264 stran
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Veřejné finance
Jazyk: česky
Datum vydání: 24.01.2019
ISBN: 978-80-7400-730-9
EAN: 9788074007309
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez nedostatků.

Cílem právní úpravy daňového řízení je dosažení správného stanovení a vybrání daně. Ač by se mohlo na první pohled zdát, že vždy a za každých okolností bude v daňovém procesu upřednostněn zájem státu, ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu se mnohdy vyslovuje pro posílení ochrany daňového subjektu jako procesně slabší strany.

Tato příručka čtenáře seznamuje s jednotlivými pojmy daňového procesního práva, základními zásadami daňového řízení i jeho jednotlivými fázemi. Měla by se stát užitečným a praktickým pomocníkem pro všechny daňové subjekty i ostatní čtenáře, kteří se chtějí v daňovém řízení orientovat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Monika Novotná - další tituly autora:
Nový občanský zákoník -- Principy a základní pojmy Nový občanský zákoník
 (e-book)
Nový občanský zákoník -- Dědické právo Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva -- 2., aktualizované vydání Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
 (e-book)
Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání Nový občanský zákoník - Smluvní právo
 (e-book)
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva -- 2., aktualizované vydání Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

O autorech............

Předmluva

Seznam po

užitých zkratek

. V

VII

XIII

t la 1 Obecně o daňovém řízení a principech jeho fungování.. 1

KT Vztah daňového řízení ke správnímu říz e n í......................................1

?' Specialita vs. subsidiarita D Ř ............................................................ 2

3 ; správné stanovení daně vs. právní j i s t o t a.......................................d

4. Zásady daňového řízení..................................................................... 4

5 . Pojem d a ň ............................................................................................

Kapitola 2. Subjekty daňového řízení..................................................

1. Správce d a n ě........v ......................................................................

a) Finanční správa C R ...................................................................

b) Místní příslušnost - obecná a speciální p r a v id la..................

c) Změna místní příslušnosti - delegace, atrakce a dožádání..

2. Daňový subjekt a způsoby jeho je d n á n í.......................................

a) Procesní z p ů s o b ilo s t................................................................

b) Za sto u p e n í.................................................................................

c) Právní nástupnictví....................................................................

d) Insolvenční správce...................................................................

10

10

11

12

15

18

19

21

27

32

Kapitola 3. Podání v daňovém řízení

1. Obecné náležitosti p o d á n í........

2. Obsah po d á n í..................................................................................... 35

3. Místo p o d á n í...................................................................................... 35

4. Formy p o d á n í..................................................................................... 35

5. Elektronická p o d á n í............................................................................37

6. Formulářová podání............................................................................39

7. Vady po dán í........................................................................................ 40

8. Zachování lh ů ty.................................................................................. 42

Kapitola 4. Dokumentace v daňovém řízení........................................ 44

1. P ro to ko l.............................................................................................. 44

a) Obecná ú p ra v a............................................................................ 44

b) Náležitosti p ro to ko lu .....................................................................45

2. Úřední záznam .................................................................................... 47

3. Daňový s p is ........................................................................................ 47

a) Vyhledávací část s p is u................................................................ 48

b) Nahlížení do spisu......................................................................... 49

Kapitola 5. Řízení před správcem daně................................................ 51

1. R egistrace.......................................................................................... 51

a) Formulářová registrace (přihláška)............................................. 51

b) Rozhodnutí o r e g is tra c i............................................................... 52

IX


Sc

c) Oznamovací a ediční p o v in n o s t................................................. 54

d) S a n k c e ........................................................................................ 54

e) Zánik registrační p o v in n o s ti...................................................... 54

2. Nalézací řízení................................................................................... 55

a) Vyměřovací říz e n í.......................................................................57

(1) Zahájení............................................... ...............................57

(2) F o rm u lá ře ............................................................................ 58

(3) L h ů ty .................................................................................... 58

(4) Opravné daňové tv rz e n í..................................................... 60

(5) Průběh a ukončení vyměřovacího řízení........................... 61

(6) S ankce..................................................................................62

b) Doměřovací řízení.......................................................................63

(1) Zahájení................................................................................ 63

(2) F o rm u lá ře ............................................................................ 64

(3) L h ů ty .................................................................................... 65

(4) Nepřípustné podání dodatečného daňového tvrzení..... 65

(5) Průběh a ukončení doměřovacího řízení........................... 67

(6) Sankce..................................................................................70

K a p ito la 6. K o n tro ln í p o s tu p y .................................................................. 71

1. Vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření..............................72

a) Vyhledávací č in n o s t...................................................................72

b) Vysvětlení.................................................................................... 74

c) Místní šetření............................................................................... 75

2. Postup к odstranění p o c h y b n o s tí.................................................. 82

a) Náležitosti výzvy......................................................................... 84

b) Praktické příklady....................................................................... 86

c) Lhůty při postupu к odstranění pochybností........................... 89

d) Průběh postupu к odstranění pochybností..............................90

e) Ochrana daňového s u b je k tu ..................................................... 93

3. Daňová k o n tro la ............................................................................... 93

a) P o je m ..........................................................................................93

(1) Vybraná působnost u daňové kontroly..............................96

(2) Existence konkrétních pochybností a daňová k o n tro la .. 97

(3) Kdy nemůže správce daně zahájit daňovou kontrolu .... 98

b) Předmět a rozsah daňové k o n tro ly........................................ 102

(1) Rozšíření a zúžení rozsahu daňové k o n tro ly ...................102

(2) Rozšíření daňové kontroly na další řízení........................104

c) Zahájení daňové k o n tro ly........................................................ 105

(1) Oznámení o zahájení daňové k o n tro ly............................105

(2) Výzva к zahájení daňové kontroly....................................106

(3) Formální zahájení daňové k o n tro ly ..................................110

(4) Faktické zahájení daňové kontroly...................................110

(5) Místo provádění daňové k o n tro ly.................................... 112

d) Účinky zahájení daňové k o n tro ly............................................ 113

e) Práva a povinnosti daňových sub jektů...................................114

f) Dokazování v průběhu daňové kontroly..................................117

(1 ) Rozložení důkazního b ře m e n e........................................ 118

(2) Výjimky z důkazní povinnosti daňového sub jektu.......... 121

X


Obsah

(3) Důkazní p ro stře d ky........................................................... 122

(4) Informování daňového subjektu po provedeném

dokazování......................................................................... 132

(5) Hodnocení důkazních prostředků.................................... 133

g) Ukončení daňové kontroly....................................................... 134

h) Ochrana daňového s u b je k tu .................................. 137

i) Opakovaná daňová k o n tro la................................................... 138

Kapitola 7. P ro s tře d k y o c h ra n y d a ň o vé h o s u b je k t u.......................142

1. Opravné p rostře dky....................................................................... 143

a) Řádné opravné prostředky - o d v o lá n í...................................144

b) Mimořádné opravné prostředky - návrh na povolení

obnovy řízení............................................................................. 156

c) Dozorčí prostředky....................................................................161

(1) Nařízení obnovy řízení....................................................... 162

(2) Přezkumné řízení................................................................162

(3) Uspokojení navrhovatele ve správním sou dnictví...........167

2. Ochrana před nečinností................................................................168

3. Posečkání, s p lá tk y ......................................................................... 172

4. Námitka při placení, stížnost na postup plátce d a n ě................. 175

5. Námitka p o d ja to s ti......................................................................... 176

6. Stížnost............................................................................................ 178

7. Žádost o prodloužení lhůty a navrácení v předešlý stav............. 179

8. Vyslovení neúčinnosti d o ru če n í.....................................................182

9. Oprava rozhodnutí a prohlášení nicotnosti ro z h o d n u tí................182

Kapitola 8. P lacení d a n í ........................................................................ 185

1. Nedoplatek vs. p ře p la te k .............................................................. 185

2. Splatnost daně a zálohy................................................................. 188

3. Způsob placení, chyby při placení a jejich d ů s le d k y....................190

4. Den platby, pořadí ú h ra d y ............................................................. 192

5. Daňová informační sch rá n ka .........................................................193

6. Lhůta pro placení d a n ě.................................................................. 193

7. Zajišťovací p řík a z y ......................................................................... 194

8. Zástavní právo, ručení, finanční záruka........................................ 199

9. Daňová exekuce............................................................................. 205

Kapitola 9. Lhůta p ro s ta n o v e n í d a n ě ................................................. 227

1. Obecná lhůta, promlčení a prekluze, její počátek a délka..........227

2. Přerušující, stavící a prodlužující ú k o n y ....................................... 228

Kapitola 10. S ankce v d a ň o vé m říz e n í............................................... 232

1. Sankce daňového su b je ktu ...........................................................232

a) Pokuta za opožděné tvrzení daně........................................... 233

b) Penále........................................................................................235

c) Úrok z p ro d le n í......................................................................... 237

d) Pokuta za porušení povinnosti m lče n livo sti...........................240

e) Pořádková p o k u ta................................................................... 241

f) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžitého ch a ra kte ru ...243

XI


Obsah

2. Sankce správce daně......................................................................245

a) Úrok z neoprávněného jednání správce d a n ě....................... 245

b) Úrok z vratitelného p ř e p la tk u ...................................................248

c) Úrok z daňového o d p o č tu ........................................................248

Kapitola 11. Prominutí daně a příslušenství daně......................... 251

1. Obecné podmínky к prom inutí daně a příslušenství d a n ě........251

2. Prominutí penále................................................... . - ......................252

3. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané č á s tk y............254

4. Hromadné prominutí daně nebo příslušenství d a n ě..................255

Příloha. Vzory generální plné moci к zastupování

pro fyzickou a právnickou osobu ...................................................... 257

Věcný rejstřík ........................................................................................ 261

XII
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.