načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Daňová kontrola - Emil Burák

  > > > Daňová kontrola  
Daňová kontrola
-6%
sleva

Kniha: Daňová kontrola
Autor:

Hlavnou ambíciou tejto knihy je osveta a edukácia a vzdelávanie smerované k pozitívnemu zdaňovanu. Populárne-náučný titul „Daňová kontrola očami praxe“ je pragmatická pracovná ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Tesfo
Rok vydání: 23.06.2016
Počet stran: 210
Rozměr: 148x210
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8925-373-9
EAN: 9788089253739
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Hlavnou ambíciou tejto knihy je osveta a edukácia a vzdelávanie smerované k pozitívnemu zdaňovanu. Populárne-náučný titul „Daňová kontrola očami praxe“ je pragmatická pracovná pomôcka, ktorá má ambíciu čitateľa zorientovať v základoch daňovej kontroly. Tri minimálne dobré dôvody, prečo sa oplatí tento titul kúpiť, sú:
1/ Je to prvá komplexná kniha o daňovej kontrole v SR za roky 1990-2016 vôbec od domáceho slovenského autora
2/ Daňová kontrola je žiadaná, ale tabuizovaná téma a k životu o nej vedieť potrebujete
3/ Oplatí sa poznať pravdu, lebo o daňovej kontrole koluje veľa nepravdy (klebiet, fám, chýrov)
V súčasnosti daňová kontrola znamená pre mnohých ľudí, obyvateľstvo, podnikateľov i ostatné fyzické a právnické osoby diskomfort, strach, stres a nepokoj. K upokojeniu tejto situácie prispievajú nielen čisté ekonomické vzťahy (Dobré účty= dobrí priatelia!), ale aj vedomosti a znalosti o priebehu daňovej kontroly. Ambíciou tejto knihy je preto prispieť do nutnej diskusie k osvete daňovej kontroly a vyplneniu základnej medzery na slovenskom trhu odbornej literatúry z hľadiska produkcie domácich autorov k tejto téme.
Veľkú časť obsahu tejto publikácie tvoria aj riešené otázy k daňovej kontrole a príklady z praxe – predovšetkým zo zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (tzv. daňový poriadok). Poučenie z najčastejších chýb zistených pri daňovej kontrole, ktoré kniha predstavuje, je ďalšou príležitosť pre čitateľa vyhnúť sa vlastným chýbam pri daňovej kontrole.

Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H
1. ÚVOD (Autorský príhovor) ..............................................................................9
2. DAŇOVÁ KULTÚRA, KONTROLOVANÉ DANE
a VÝHĽAD ZDAŇOVANIA ............................................................................ 13
2.1 Daňová kultúra a daňová disciplína ...................................................................13
2.2 Daň – definícia, pojem a triedenie ......................................................................18
2.3 Finančná politika podľa Programového vyhlásenia vlády SR zo 4/2016 ......23
3. DAŇOVÉ ÚNIKY ............................................................................................29
3.1 Daňový únik – definícia, pojem, príčiny vzniku ...............................................29
3.2 Kvantifikácia daňových únikov ...........................................................................32
3.3 Metódy merania daňových únikov .....................................................................35
3.4 Občianska povinnosť a politika boja proti tieňovej ekonomike
z hľadiska daňových únikov ................................................................................ 40
3.5 Slovenské špecifiká v boji proti daňovým únikom ...........................................41
3.6 Doporučené nástroje na potieranie daňových únikov (Príležitosti) ..............43
3.6.1 Príklad Švajčiarska, Nemecka a Veľkej Británie z roku 2010 ................ 45
3.6.2 Príklad Grécka z roku 2010 .................................................................... 46
3.6.3 Príklad USA – tip pre EÚ i Slovensko .................................................... 47
3.7 Korupcia – hlavné podhubie pre čiernu ekonomiku a daňové úniky ............49
4. KONTROLA, AUDIT a CONTROLLING .......................................................52
4.1 Kontrola .................................................................................................................52
4.1.1 Kontrolný proces ...................................................................................... 56
4.1.2 Kontrola vo verejnej správe, pojem a systém .......................................... 60
4.2 Audit (účtovná závierka) .....................................................................................63
4.3 Controlling ............................................................................................................64
4.4 Rating .....................................................................................................................68
4.4.1 Rating – pojem, definícia, význam ......................................................... 68
4.4.2 Daňový rating – najprv interný a potom verejný daňový rating .......... 70
5. DAŇOVÁ KONTROLA ...................................................................................75
5.1 Daňová kontrola – pojem a význam, univerzálna a špeciálna ........................75
5.2 Príprava daňovej kontroly ...................................................................................79
5.3 Proces daňovej kontroly .......................................................................................80
5.4 Hodnotový rozmer daňovej kontroly .................................................................87
5.5 Sťažovanie kontroly riaditeľmi – podvodníkmi ................................................91
5.6 Daňová kontrola je pre človeka vždy stres.........................................................93

6. DRUHY DAŇOVEJ KONTROLY ...................................................................96
6.1 Základné druhy daňovej kontroly ......................................................................96
6.1.1 Miestne zisťovanie podľa § 37 – § 39 daňového poriadku ......................97
6.1.2 Daňová kontrola podľa § 44 daňového poriadku .................................. 98
6.2 Špeciálne druhy daňovej kontroly ......................................................................99
6.2.1 ERP – kontrola ........................................................................................ 99
6.2.2 EDP – kontrola (Elektronický audit) .................................................... 102
6.2.3 Sieťové kontroly v SR ............................................................................. 103
6.2.4 Kontroly transferového oceňovania ...................................................... 104
6.2.5 Daňová kobra ........................................................................................ 107
6.2.6 Ostatné typy špeciálnych daňových kontrol ......................................... 110
7. MODERNÉ TRENDY v DAŇOVEJ KONTROLE .........................................113
7.1 Celosvetové trendy v daňovej kontrole ............................................................113
7.2 Mimoriadna náročnosť a neuropsychická záťaž daňových kontrolórov .....115
7.2.1 Postoj ku kontrolórom vo svete ............................................................. 115
7.2.2 Postoj ku kontrolórom na Slovensku .................................................... 117
7.3 Aliancie a kontrainformačné databanky..........................................................120
7.4 Efektívna daňová komunikácia .........................................................................121
7.4.1 Vzorec efektívnej daňovej komunikácie ............................................... 122
7.4.2 Desatoro daňovej kontroly optikou kontrolovaného ............................ 124
7. 5 Príležitosti pre zefektívnenie a zlepšenie daňovej kontroly v SR ..................128
7.5.1 Univerzálne východiská k zlepšeniu daňovej kontroly v SR ................ 128
7.5.2 Špeciálne východiská k zlepšeniu daňovej kontroly v SR – tripartita .... 129
8. DAŇOVÉ SPORY pri daňovej kontrole ........................................................132
8.1 Daňový spor a informačné zdroje k tejto problematike .................................132
8.1.1 Daňový spor – pojem, význam a desatoro odporúčaní ....................... 132
8.1.2 Informačné zdroje dostupné v SR k daňovým sporom
– niektoré východiská ............................................................................ 134
8.2 Zásady daňového konania podľa daňového poriadku ....................................135
8.3 Daňová obrana pri kontrole daní – ústava a daňový poriadok ......................139
8.4 Daňové judikáty – zdroje poučenia ..................................................................142
8.5 Donucovací arzenál daňovej kontroly..............................................................145
8.6 Kvalifikovaná argumentácia pri daňovej kontrole zo strany
kontrolovaného ...................................................................................................147
8.7 Najčastejšie chyby zistené pri daňovej kontrole a sankcie .............................149
8.7.1 Najrizikovejšie oblasti a najčastejšie chyby .......................................... 150
8.7.2 Chyby v zdaňovaní a účtovníctve a v daňových priznaniach ............. 152
8.7.3 Sankcie za chyby zdaňovania ............................................................... 156

9. AKTUÁLNE OTÁZNIKY PRAXE KONTROLY DANÍ ................................ 159
9.1 Univerzálne otázky k daňovej kontrole............................................................159
9.1.1 Prečo sa musí robiť daňová kontrola? .................................................. 159
9.1.2 Kto vyberá firmy na daňové kontroly – počítač (stroj)
či človek (kontrolór)? ............................................................................. 160
9.1.3 Ako ušetriť pri daňovej kontrole čas a nervy najlepšie? ...................... 160
9.1.4 Je možné daňovú kontrolu si vyžiadať? ................................................ 160
9.1.5 Aký je rozdiel medzi jednoduchou a krátkou daňovou kontrolou
(jednodňovou) a zložitejšou a dlhou daňovou kontrolou (viac
dňovou – zvyčajne trvajúcej niekoľko týždňov alebo mesiacov)? ....... 160
9.1.6 Je rozdiel v kontrole daní podľa jednoduchého účtovníctva
a podvojného účtovníctva? ................................................................... 161
9.1.7 Čo znamená komplexná daňová kontrola? ......................................... 161
9.1.8 Prečo majú ľudia strach z daňovej kontroly? ....................................... 161
9.1.9 Čo najhoršie môže firme daňová kontrola spôsobiť? ........................... 161
9.1.10 Daňovú kontrolu v jednoduchom účtovníctve mi robí daňový úrad
už dlhšie ako 9 mesiacov – je to možné, neporušuje tým zákon? ........ 162
9.1.11 Ak naša firma dohľadala chyby v zdaňovaní, čo treba urobiť
– ak ich chce opraviť ešte pred daňovou kontrolou? ............................ 162
9.1.12 Čo môže urobiť firma, ak pri daňovej kontrole nesúhlasí
s obsahom protokolu o daňovej kontrole? ............................................ 162
9.1.13 Ak firma odmieta predložiť doklady na daňovú kontrolu,
môže si daňový úrad vyžiadať predvedenie jej majiteľov
(konateľov) políciou? ............................................................................. 162
9.1.14 Kto dokazuje pri daňovej kontrole nejasnosti a nezrovnalosti
– kontrolór, či kontrolovaný? ................................................................ 163
9.1.15 Ako možno odložiť zaplatenie dorubu dane po daňovej kontrole? ..... 163
9.1.16 Čo znamená daňová kontrola dohodou a kedy ju daňový
úrad používa? ........................................................................................ 163
9.1.17 Ako sa robí daňová kontrola podľa pomôcok? ..................................... 163
9.1.18 Má daňový úrad právo kontrolovať daňový subjekt aj
v jeho byte alebo dome? ........................................................................ 164
9.1.19 Môže daňový úrad donútiť daňový subjekt, aby si zaviedol
elektronické účtovníctvo, lebo mu chce urobiť tzv. EDP-kontrolu
(elektronický audit)? .............................................................................. 164
9.1.20 Musí daňový úrad poradiť vždy daňovému subjektu aj
vo veci daňovej kontroly, keď sa príde spýtať cez stránkové
dni na daňový úrad? ............................................................................. 164

9.1.21 Pritvrdenie účinnosti daňovej kontroly po novele ............................... 165
9.1.22 Ospravedlnenie – nová možnosť akceptovaná pri predvolaní
k daňovej kontrole ................................................................................. 167
9.2 Daňové tabu – vybrané otázniky praxe ...........................................................168
9.2.1 Úroky za pridlhé kontroly: Ak takmer každá tretia daňová kontrola
v SR trvá dlhšie ako jeden rok a štát tak blokuje peniaze
podnikateľom pri vratkách DPH, zaplatí im za to úroky? ................... 170
9.2.2 Zverenie účtovníctva: Komu sa oplatí dôverovať a zveriť vedenie
daňového účtovníctva podnikateľa viac – živnostníkovi
alebo daňovému poradcovi? ................................................................. 171
9.2.3 Komentár a záväznosť: Je komentár daňových odborníkov
k daňovému zákonu záväzný? .............................................................. 171
9.2.4 Silnejší verdikt: Kto má v SR vyššiu právnu silu v daňovej
polemike – metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR
alebo rozhodnutie súdu (tzv. daňový judikát)? .................................... 172
9.2.5 Daňové trestné činy: Aké sú trestné činy a trestné sadzby
za krátenie daní a daňové machinácie v SR aktuálne? ....................... 173
9.2.6 Daňový trest politikov: Bol už v SR za roky 1990 – 2015 za úniky
na daniach a daňové podvody odsúdený a uväznený aspoň jeden
vrcholový politik z radov poslancov NR SR alebo ministrov
– členov vlády? ...................................................................................... 174
9.2.7 Východiská daňovej prevencie: Existuje u nás publikácia o tom,
ako sa vyhýbať a predchádzať daňovým rizikám na praktických
príkladoch? ............................................................................................ 174
9.2.8 Záväzné stanovisko – platená novinka: Koľko daňových subjektov
využilo platenú daňovo-metodickú pomoc od FR SR – tzv. záväzné
stanovisko podľa novely daňového poriadku od jej účinnosti
doteraz a už vyšla k tomu upresňujúca vyhláška? ............................... 174
9.2.9 Rizikové komodity podvodov: Ktoré tovary alebo služby
sa najviac využívajú na páchanie daňových podvodov? ..................... 175
9.2.10 Korupcia na DÚ: Ako je to s korupciou na daňových úradoch? ......... 175
9.2.11 Vplyv na daňové úniky: Ktoré východiská najviac
ovplyvňujú daňové úniky? .................................................................... 176
9.2.12 Nástroje proti daňovým únikom: Ktoré nástroje v boji
proti daňovým únikom sú najefektívnejšie? ......................................... 177
9.2.13 Objem zatajených príjmov: Vedia daňové úrady nájsť
všetky zatajené príjmy? ......................................................................... 178

9.2.14 Šanca znižovania daní: Aká je šanca podstatne znížiť výšku
vysokého daňového zaťaženia v SR v najbližšej budúcnosti? .............. 178
9.2.15 Decentralizácia daní: Je daňová decentralizácia správny
systémový krok, alebo je to len zbavovanie sa zodpovednosti
vlády na úkor obcí a miest? .................................................................. 179
9.2.16 Experti na dane: Existuje v SR dostatok daňových
expertov na daňový systém? ................................................................. 179
9.2.17 Odvody finančnej správe: Je jedným z cieľov daňovej reformy
UNITAS a reformy verejnej správy ESO dostať výber odvodov
do fondov Sociálnej poisťovne pod strechu Finančnej správy SR? ...... 180
9.2.18 DPH – Taxikár: Taxikár pri karuseloch je termín v daňovej
praxi, ako si ho vysvetliť? ...................................................................... 180
9.2.19 Daňové podvody v EÚ: Existujú daňové podvody vo veľkej
miere aj v krajinách Európskej únie? .................................................... 181
9.2.20 Najlepší daňový systém – štvorlístok: Aký je objektívne
najlepší daňový systém? ........................................................................ 182
9.2.21 Daňová kobra – základné informácie, čo je to za úrad? ..................... 182
9.2.22 Daňová obrana: Ako možno vyhrať nad daňovým úradom
v daňovom spore, keď v odvolaní mu jeho nadriadený
orgán väčšinou dá za pravdu? .............................................................. 183
9.2.23 Buzerácia a ťahanie času pri kontrole: Podnikám v malom meste
a mám pocit častejších kontrol v mojej eseročke oproti mojim
kamarátom v Bratislave? Ako sa brániť proti obštrukciám
a zbytočnému ťahaniu času, ktoré mi pripadá ako
šikanovanie úradmi? ............................................................................. 184
10. ZAUJÍMAVOSTI O DAŇOVEJ KONTROLE ...............................................186
10.1 Niektoré NAJ v daňovej kontrole ......................................................................186
10.2 Najmenšia pravdepodobnosť daňovej kontroly ..............................................188
10.3 Daňový humor ....................................................................................................189
10.3.1 Daňová murphystika – nadčasovo platné pravdy ............................... 190
10.3.2 Vtipy o daňovej kontrole a daniach ...................................................... 193
11. ZÁVER ...........................................................................................................195
12. O AUTOROVI ...............................................................................................197
13. LITERATÚRA ................................................................................................199


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist