načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Daňová evidence podnikatelů 2013 – Jaroslav Sedláček; Jiří Dušek

Daňová evidence podnikatelů 2013

Elektronická kniha: Daňová evidence podnikatelů 2013
Autor: Jaroslav Sedláček; Jiří Dušek

Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2013. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy, také ale i pro již existující ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  144
+
-
4,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 136
Rozměr: 24 cm
Úprava: svazků: ilustrace, formuláře
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-4624-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2013. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy, také ale i pro již existující podnikatele. Je zde uvedeno minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Publikace je psána v přehledné formě, zpřístupňující a usnadňující osvojení si daňových předpisů a jejich přenos do hospodářské praxe. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2012. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jaroslav Sedláček; Jiří Dušek - další tituly autora:
Sluneční soustava dalekohledem Sluneční soustava dalekohledem
Náš vesmír Náš vesmír
Atlas vesmíru pro děti Atlas vesmíru pro děti
Daňová evidence podnikatelů 2016 Daňová evidence podnikatelů 2016
Elektronická evidence tržeb v přehledech -- aktualizované vydání Elektronická evidence tržeb v přehledech
 (e-book)
Daňová evidence podnikatelů 2017 Daňová evidence podnikatelů 2017
Finanční účetnictví Finanční účetnictví
Základy finančního účetnictví Základy finančního účetnictví
 (e-book)
Daňová evidence podnikatelů 2018 Daňová evidence podnikatelů 2018
 (e-book)
Daňová evidence podnikatelů 2020 Daňová evidence podnikatelů 2020
Zázrak jménem voda Zázrak jménem voda
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Daňová

evidence

podnikatelů

2013

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

daňové příjmy a výdaje

výdaje uplatněné paušálem

minimum daňové optimalizace

komplexní příklad vedení evidence

zjištění základu daně

vyplněné nové daňové

přiznání za rok 2012

Daňová evidence podnikatelů 2013 Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2013. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem fi rmy, také ale i pro již existující podnikatele. Je zde uvedeno minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Publikace je psána v přehledné formě, zpřístupňující a usnadňující osvojení si daňových předpisů a jejich přenos do hospodářské praxe. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2012. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti. Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou se podílel na zavedení informačních systémů ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se věnuje vývoji informačního systému WinFAS. V lektorské činnosti se věnuje především účetní závěrce a novelám daňových zákonů. Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do odborných publikací. V roce 2009 objevil pentální účetnictví. doc. Ing. Jaroslav Sedláček,CSc. je docentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se fi nancováním podniků (fi nančním řízením, fi nanční analýzou a účetnictvím). V minulosti řešil vědecké i pedagogické projekty fi nancované ze zdrojů Evropské unie, Grantové agentury ČR i Fondu rozvoje VŠ, věnované komparaci vývoje fi nančních trhů, multifaktorové analýze, měření výkonnosti podniků a tvorbě nových předmětů. Výsledky prováděného výzkumu publikuje ve vědeckých monografi ích i odborných knihách, článcích ve vědeckých i odborných časopisech a prezentuje na mezinárodních konferencích. Je auditorem a soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví management a účetnictví. Publikace z nakladatelství Grada Publishing si můžete zakoupit u svého knihkupce nebo objednat v Zákaznickém servisu nakladatelství:

www.grada.cz

GRADA Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, 17O OO Praha 7

tel. +42O 234 264 511,

fax +42O 234 264 4OO

e-mail: obchod@grada.cz

DA

Ň

OVÁ EVIDENCE PODNIKATEL

Ů

2013

Ji

ř

í Dušek, Jaroslav Sedlá

č

ekGRADA Publishing

Daňová Daňová

evidence evidence

podnikatelůpodnikatelů

20132013

Jaroslav Sedláček


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Účetnictví a daně Ing. Jiří Dušek, doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Daňová evidence podnikatelů 2013 TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 5 096. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Sazba Jan Šístek Odpovědná redaktorka Ing. Michaela Průšová Počet stran 136 Desáté vydání, Praha 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Vytiskla tiskárna Tisk Centrum, s.r.o. Moravany __________________________________________ © GRADA Publishing, a.s., 2013 ISBN 978-80-247-4624-1 GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax 234 264 400, www.grada.cz ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-8391-8 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-8392-5 (ve formátu EPUB) Obsah Předmluva ............................................................. 7

Předmluva k aktuálnímu vydání ........................................... 8

1 Předmět a cíl daňové evidence ......................................... 9

1.1 Právní úprava daňové evidence .................................... 9

1.2 Předmět daňové evidence ....................................... 10

1.3 Cíl daňové evidence ............................................ 11

1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 .......................... 12

2 Forma a obsah daňové evidence ...................................... 14

2.1 Obsah daňové evidence ......................................... 14

2.2 Forma daňové evidence ......................................... 14

2.3 Způsoby oceňování majetku a závazků ............................. 15

2.4 Skutečný stav majetku a závazků ................................. 16

2.5 Daňový doklad ................................................ 17

2.6 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence ...................... 18

3 Evidence příjmů a výdajů ........................................... 19

3.1 Evidence příjmů ............................................... 19

3.2 Evidence výdajů .............................................. 20

3.3 Výdaje paušálem .............................................. 21

3.4 Deník příjmů a výdajů .......................................... 22

4 Daňová evidence pohledávek ......................................... 27

4.1 Oceňování pohledávek .......................................... 27

4.2 Obsah a forma evidence pohledávek ............................... 27

5 Daňová evidence závazků ............................................ 30

5.1 Oceňování závazků ............................................ 30

5.2 Obsah a forma evidence závazků ................................. 30

5.3 Zápočet pohledávek a závazků ................................... 31

5.4 Platební kalendář .............................................. 32

6 Evidence daně z přidané hodnoty ..................................... 33

6.1 Předmět daně z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6.2 Registrační povinnost plátce DPH ................................. 33

6.3 Ostatní k DPH ................................................ 34

6.4 Vedení evidence DPH .......................................... 35

7 Evidence dlouhodobého majetku ...................................... 37

7.1 Oceňování dlouhodobého majetku ................................ 38

7.1.1 Ocenění pořizovací cenou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7.1.2 Ocenění vlastními náklady ...................................... 39

7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací ........ 40

7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou ............................... 40

7.2 Evidence dlouhodobého majetku .................................. 40

7.3 Odpisy dlouhodobého majetku ................................... 42

7.3.1 Rovnoměrné odpisování ........................................ 44

7.3.2 Zrychlené odpisování .......................................... 45

7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku ................................ 50

7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje ................ 50

7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování ............... 51

7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka .......................... 51

7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace .................................. 52

7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání .......... 52

7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku .................... 53

8 Evidence najatého majetku .......................................... 54

8.1 Operativní leasing ............................................. 54

8.2 Finanční leasing ............................................... 54

8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené ............................ 55

8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu .......................... 56

8.5 Způsob evidence najatého majetku ................................ 57

8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním .......................... 57

9 Zásoby a jejich evidence ............................................. 59

9.1 Vymezení zásob ............................................... 59

9.2 Oceňování zásob .............................................. 59

9.3 Evidence zásob ............................................... 60

10 Krátkodobý finanční majetek ........................................ 63

10.1 Korunová pokladna ............................................ 63

10.2 Valutová pokladna ............................................. 63

10.3 Ceniny ...................................................... 64

10.4 Korunové bankovní účty ........................................ 64

10.5 Devizové bankovní účty ........................................ 64

10.6 Krátkodobé cenné papíry ........................................ 64

11 Mzdová evidence ................................................... 66

12 Rezervy a jejich evidence ............................................ 70

12.1 Rezervy na opravy hmotného majetku ............................. 70

12.2 Rezervy na pěstební činnost ..................................... 72

12.3 Ostatní rezervy ................................................ 72

13 Evidence jízd a ostatních skutečností .................................. 73

13.1 Evidence jízd ................................................. 73

13.2 Silniční daň .................................................. 76

13.3 Náhrady při použití motorového vozidla ............................ 76

13.4 Evidence ostatních skutečností ................................... 79

14 Vedení deníku příjmů a výdajů ....................................... 80

14.1 Transakce před zahájením podnikání .............................. 80

14.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období ........................... 82

14.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů ............. 89

15 Minimum daňové optimalizace ....................................... 92

16 Přechod z daňové evidence na účetnictví ............................... 93

17 Komplexní příklad ................................................. 94

18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob .............................. 121

18.1 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2012 – zadání ............. 121

18.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2012 ........... 122

Seznam literatury ..................................................... 131


Předmluva

7

Předmluva

Cílem této publikace je poskytnout základní informace podnikatelům o vedení daňové evi

dence, o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání s účetnictvím a o jejím uplatnění při

sestavování přiznání k dani z příjmů. Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví, které

bylo zrušeno k 1. 1. 2004 novelou zákona o účetnictví. Účtovat budou nadále pouze účetní

jednotky, a to podvojně, stejně jako ostatní členské země Evropské unie.

Daňová evidence je tedy předepsána pro podnikatele, kteří vedli jednoduché účetnictví anebo

nevedli žádné účetnictví, ale hodlají prokazovat svoje výdaje spojené s podnikáním podle

zákona o daních z příjmů.

Výhodou daňové evidence je nesporně její nižší administrativní náročnost v porovnání s jed

noduchým účetnictvím i menší požadavky na technické zabezpečení. Na druhé straně však

pokrývá především potřeby vyplývající z daňové povinnosti a již méně je využitelná pro řízení

firmy. Oddělením od účetnictví se daňová evidence sice osamostatnila pokud jde o deník pří

jmů a výdajů, ale nadále používá tradičního účetního přístupu, pokud jde o vedení ostatních

složek evidence majetku a závazků podnikatele.

Struktura publikace je tvořena jednotlivými kapitolami, které na sebe logicky navazují a smě

řují ke konečnému cíli, tj. ke zjištění základu daně z příjmů podnikatele a k sestavení daňového

přiznání.

V první a druhé kapitole je vymezen předmět a metody daňové evidence. Další kapitoly se

věnují vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence. Na závěr publika

ce je zpracován komplexní příklad, který demonstruje postup vedení evidence podnikatele

v průběhu zdaňovacího období a příklad sestavení daňového přiznání jako poslední úkol

uplynulého roku.

Formální uspořádání publikace odpovídá modernímu pojetí učebnic a příruček, které přinášejí

nové poznatky v přehledné a přístupnější podobě, usnadňují jejich osvojení a přenos do pod

nikatelské praxe. Může být využita nejen v malých a středních podnicích, které dosud musely

používat podvojné účetnictví, ale i podniky, pro něž změnou legislativy zanikla povinnost

účtovat podvojně. Je i příležitostí pro nové podnikatele, kteří se rozhodnou prokazovat výdaje

podle zákona o daních z příjmů.

J. Sedláček


Daňová evidence podnikatelů

8

Předmluva k aktuálnímu vydání

Pro desáté vydání této publikace jsem byl požádán provést její aktualizaci pro rok 2013. Jsou

zde proto doplněny aktuální odkazy na zákonné předpisy.

Některé příklady jsou ponechány v původním starším časovém období. Jedná se o některé

speciální případy, které takto skutečně platily. Pokud je již odlišný zákonný předpis pak je

to uvedeno. Dále jsou to příklady, které probíhají přes více let – odpisy majetku, finanční

leasing apod.

Byly doplněny některé nové kapitoly. Jedná se o informace, které jsou v praxi často poplatníky

s daňovou evidencí žádány nebo zcela nové. Jedná se o:

Ø Solidární daň

Ø Doplnění škod, daňových a nedaňových výdajů, DPH

Ø Výdaje stanovené paušálem

Ø Minimum daňové optimalizace

Ø Přechod z daňové evidence na účetnictví – základní informace

Ø Kompletní příklad doplněn o celkový přehled toku peněz

Příklad daňového přiznání za rok 2012 je zpracován na daňovém portálu České daňové zprávy.

Jedná se o výbornou možnost pro každého poplatníka, protože toto zpracování je s provedením

všech možných kontrol. A zároveň jeho obsluha nevyžaduje žádné velké odborné počítačové

vědomosti.

Své připomínky, náměty i vlastní zkušenosti můžete posílat na adresu: dusek@winfas.cz .

J. Dušek


Předmět a cíl daňové evidence

9

1 Předmět a cíl daňové evidence

Daňová evidence si klade za cíl poskytnout údaje potřebné ke zjištění základu daně z příjmů.

Je určena pro ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za účetní jednotky se podle § 1 tohoto zákona

považují právnické a některé fyzické osoby, jak je znázorněno na obr. 1.1. Novela zákona

o účetnictví, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2004, uložila účetním jednotkám vést podvojné

účetnictví a současně zrušila jednoduché účetnictví

1

. Místo jednoduchého účetnictví byla pro

podnikatele zavedena daňová evidence v podobě záznamů pro daňové účely ve smyslu § 39

odst. 1 „evidence stanovená obecně závaznými právními předpisy“ zákona č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1.1 Právní úprava daňové evidence

Legislativně je daňová evidence upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů. I když novela zákona o účetnictví již neuvažovala v roce 2004

s jednoduchým účetnictvím byla dána fyzickým osobám, prokazujícím povinnosti pro daňové

účely, možnost přechodného období tak, aby 1. 1. 2005 bylo jednoduché účetnictví nahrazeno

daňovou evidencí.

Obr. 1.1 Subjekty, které jsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví

1

Tato koncepce jednotných účetních pravidel pro všechny druhy účtujících subjektů je reakcí na vstup

ČR do EU, jejíž členské země používají výhradně podvojné účtování a jednoduché účetnictví je pro

ně neznámým pojmem.

2

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Účetní jednotky

Právnické osoby Fyzické osoby

Podnikatelé Ostatní

s obratem větším

než 25 mil. Kč za rok

podle zákona o DPH

2

se sídlem na území ČR

(podnikatelé, nepodnikatelské

subjekty)

zahraniční subjekty , které na

území ČR podnikají nebo

provozují jinou činnost podle

zvláštních předpisů

jimž je povinnost ve

dení účetnictví uložena

zvláštním zákonem

pokud jeden

z účastníků sdružení

bez právní subjektivity

je účetní jednotkou

pokud se rozhodli

dobrovolně vést

účetnictví

pokud se rozhodli

dobrovolně vést

účetnictví


Daňová evidence podnikatelů

10

1.2 Předmět daňové evidence Podle toho jaký druh příjmů fyzické osoby, poplatníci daně z příjmů získávají a jaké výdaje k těmto příjmům uplatňují musí povinně vést následující dokumentaci: Ø záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo

jinou samostatnou výdělečnou činností (podnikatelé, kteří neuplatňují výdaje prokazatelně

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale v paušální výši, stanovené procen

tem z příjmů podle § 7 odst. 9, zákona o daních z příjmů), Ø záznamy o příjmech a vynaložených výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majet

ku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku

(pokud se vytváří), evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém

dochází k ukončení pronájmu a mzdové listy, pokud jsou vypláceny mzdy (poplatníci ma

jící příjmy z pronájmu a uplatňující výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů

podle § 9 zákona o daních z příjmů), Ø daňovou evidenci ve smyslu § 7b zákona o daních z příjmů (fyzické osoby, které mají

příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

3

a uplatňují výdaje vynaložené

na jejich dosažení, zajištění a udržení. Daňová evidence je v podstatě obdobou jednoduchého účetnictví, je však mnohem méně administrativně náročná, je značně jednodušší po metodické stránce a klade podstatně nižší nároky na technické vybavení. Zachycuje podle zásady jednoduchosti pouze peněžní toky, které bezprostředně souvisejí s podnikáním, a stav majetku a závazků podnikatele (firmy) na konci zdaňovacího období. Obdobně jako účetnictví vymezuje složky majetku, které podléhají evidenci, a určuje metody oceňování majetku a dluhů. Výslovně není předepsána ani forma daňové evidence. Uložena je pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních z příjmů (§ 7b odst. 5) nebo zvláštním předpisem

4

.

Příklad 1.1: Pan Jan Marek podniká na základě živnostenského oprávnění a v roce 2006 vedl daňovou evidenci. Jeho příjmy za prodej zboží činily podle peněžního deníku 15 324 863 Kč. Od jakého data musí přejít na podvojné účetnictví? Řešení: Z pana Marka se stala od 1. 1. 2007 účetní jednotka a jestliže nechce dobrovolně zahájit vedení účetnictví, povede v roce 2007 daňovou evidenci

5

.

Příklad 1.2: Pan Petr Novotný, který podniká jako fyzická osoba, hodlá uplatňovat za rok 2010 skutečně vynaložené výdaje při tvorbě dílčího základu daně z příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů. Ke kterému datu musí zahájit vedení účetnictví, jestliže se na vlastní žádost nechal zapsat do obchodního rejstříku k 10. srpnu 2011? 3

dále jen podnikatelé

4

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5

Účetnictví nemusí vést ani v roce 2008, neboť podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných

rozpočtů, kterým se mění částka v § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví od 1. 1. 2008 z 15 mil. Kč

na 25 mil. Kč, nepřevýšil obrat podnikatele v roce 2006 částku 25 mil. Kč.


Předmět a cíl daňové evidence

11

Řešení: Petr Novotný má povinnost vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku, tj. od 10. 8. 2011 až do dne výmazu z obchodního rejstříku, jestliže mu nevznikla povinnost vést účetnictví z jiného důvodu (např. při překročení obratu 25 mil. Kč). Do 9. 8. 2011 měl povinnost vést daňovou evidenci podle § 7b zákona o daních z příjmů za účelem zjištění základu daně a daně z příjmů. Příklad 1.3: Podnikatel (fyzická osoba) dosáhl v roce 2006 obratu 30 mil. Kč. Musí vést účetnictví? Řešení: Podnikatel se stal od 1. 1. 2007 účetní jednotkou a od 1. 1. 2008 povede účetnictví

6

minimálně

po dobu pěti let, neboť jeho obrat v roce 2006 převýšil částku 25 mil. Kč

7

.

Příklad 1.4: Obrat podnikatele byl v roce 2006 ve výši 22 mil. Kč a v roce 2007 dosáhl 26 mil. Kč. Od jakého data povede účetnictví? Řešení: Od 1. 1. 2007 se stal účetní jednotkou, avšak od 1. 1. 2008 účetnictví vést nemusí (nedosáhl v roce 2006 obratu 25 mil. Kč). Znovu se stane účetní jednotkou od 1. 1. 2008 a účetnictví povede od 1. 1. 2009 (minimálně po dobu pěti let). 1.3 Cíl daňové evidence Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů (je vstupní databází pro daňové přiznání), ale pokud bude průběžně vedena, má i druhý užitek, neboť poskytuje přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů podnikatele (firmy) a je tedy využitelná pro ekonomické rozhodování, pro řízení firmy. Stejně jako účetnictví se opírá o prvotní doklady, z nich provádí záznamy, které dále třídí a sumarizuje. Postup zpracování daňové evidence je schematicky znázorněn na obrázku 1.2. 6

Blíže viz předchozí ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 7

Podle § 4 odst. 3 zákona o účetnictví jsou tyto osoby povinny vést účetnictví od prvního dne účetního

období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou.

Prvotní doklady

Daňová evidenceSkutečný stav

Informace pro řízení Daňové přiznání Správce daně

Obr. 1.2 Postup vedení daňové evidence

Daňová evidence podnikatelů

12

Z obrázku je zřejmé, že poslední fází je zpracování daňového přiznání, které předkládá podni

katel na konci příslušného zdaňovacího období správci daně. Do daňového přiznání musí být

promítnuty i případné rozdíly mezi daňovou evidencí a skutečným stavem majetku a závazků

podnikatele, zjištěným na konci zdaňovacího období (tečkovaná vazba na obrázku 1.2). Zpětné

(čárkované) vazby na obrázku pak znázorňují kontrolní funkci správce daně.

Dalším úkolem daňové evidence je zajistit povinnosti plynoucí podnikateli z § 11 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pokud je registrovaným plátcem této daně. Daňová

evidence musí poskytovat zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti

a musí být vedena v členění potřebném pro sestavení měsíčního nebo čtvrtletního daňového

přiznání. Plátce DPH je povinen vést také evidenci uskutečněných plnění, která nejsou zda

nitelná.

Příklad 1.5: Podnikatel, který vedl jednoduché účetnictví, přešel od 1. 1. 2004 na daňovou

evidenci. Musí i nadále vést evidenci veškerých příjmů (i nezdanitelných) a veškerých výdajů

(i daňově neuznatelných)?

Řešení:

V právních normách pro daňovou evidenci není tato povinnost explicitně vyjádřena, avšak

přijímá-li poplatník daně z příjmů fyzických osob provozující podnikatelskou a jinou samo

statnou výdělečnou činnost platby, je kromě evidence stanovené obecně závaznými právními

předpisy povinen vést evidenci (záznamy) denních tržeb

8

. Z toho plyne, že vede-li podnikatel

pokladnu, musí vést pokladní deník a zajistit i jeho návaznost na bankovní účty. Jinak řečeno

musí prokázat stav a pohyb veškerého peněžního majetku v pokladně i na účtech, který souvisí

s podnikáním (zahrnutého v obchodním majetku).

1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013

Pro rok 2012 i rok 2013 platí základní sazba daně 15 %.

Na zdaňovací období 2013 až 2015 se zvyšuje tato sazba nad stanovený limit základu o tzv.

solidární daň ve výši 7 %.

Výpočet je odvislý od průměrné mzdy podle zákona upravující pojistné na sociální zabez

pečení.

Pro rok 2013 činí tato průměrná mzda 25 884 Kč (vyhláška č. 324/2012).

Poplatník se solidární daní (tj. i zaměstnanec) si musí podat sám daňové přiznání poprvé za

rok 2013 (§ 38/4).

Solidární zvýšení daně u zálohy zaměstnance (§ 38ha):

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do

základu pro výpočet zálohy (= hrubá mzda) a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle

zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku tohoto rozdílu.

Příklad: Pro rok 2013 bude solidární zvýšení měsíčních záloh, pokud měsíčně základ bude

vyšší než 4 × 25 884 Kč = 103 536 Kč.

8

§ 97 odst. 1 daňového řádu, zákon č. 280/2009 Sb.

Předmět a cíl daňové evidence

13

Solidární zvýšení daně (§ 16a):

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do

dílčího základu daně podle § 6 (= hrubá mzda) a dílčího základu daně podle § 7 (z podnikání)

v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona

upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Příklad: Pro rok 2013 bude solidární zvýšení daně v daňovém přiznání, pokud roční základ

bude vyšší než 48 × 25 884 Kč = 1 242 432 Kč. Daňová evidence podnikatelů

14

2 Forma a obsah daňové evidence Daňová evidence obsahuje údaje o: Ø příjmech a výdajích, Ø majetku a závazcích podnikatele. 2.1 Obsah daňové evidence Charakteristickým rysem evidovaných peněžních i hmotných toků je jejich příčinný vztah k podnikání tj. jsou získávány z prodeje výrobků, zboží a služeb (kladné přítoky – pozitivní cash flow) a vynakládány na dosažení, zajištění a udržení příjmů (záporné toky – negativní cash flow). Z tohoto zorného úhlu by měla daňová evidence zachytit všechen majetek a závazky podnikatele (firmy), které ovlivňují základ daně z příjmů. Jde o majetek firmy, který je třeba k její hospodářské činnosti, a získané finanční zdroje (cizí kapitál), které se podílí na krytí majetku firmy. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, označuje tento majetek jako obchodní majetek

9

. Strukturu obchodního majetku, který je po

řizován a užíván podnikatelem, znázorňuje obrázek 2.1.

OBCHODNÍ MAJETEK

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Oběžný majetek

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek

Peněžní prostředky

Obr. 2.1 Struktura majetku podnikatele (firmy) Závazky jsou definovány jako dluhy vůči věřitelům či dodavatelům, příp. jako povinnost provést v určité době sjednanou službu. V době, kdy není nutné peněžní závazky uhradit, slouží jako zdroj peněz (tzv. obchodní úvěr). V daňové evidenci je zachycen majetek, který se podnikatel rozhodl vložit do svého obchodního majetku. 2.2 Forma daňové evidence Podnikatel s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti může do daňové evidence zaznamenat pouze výdaje spojené s majetkem zahrnutým v obchodním majetku. Pro účely daně z příjmů fyzických osob se obchodním majetkem rozumí souhrn majetkových 9

Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi

ocenitelných jiných hodnot), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání.

Forma a obsah daňové evidence

15

hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví podnikatele (firmy) a které byly nebo jsou obsahem daňové evidence. Nemovitosti nebo movité věci se přitom zahrnou do obchodního majetku celé a u podílového spoluvlastnictví jejich část ve výši spoluvlastnického podílu, a to bez ohledu na to, zda je vložená nemovitost nebo movitá věc používána pro podnikání zčásti nebo celá. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku podnikatele se rozumí den, který je zapsán v daňové evidenci. Vyřazením majetku z obchodního majetku (např. domu, ve kterém podnikal pro jeho osobní potřebu) nevzniká podnikateli žádný zdanitelný příjem, ten by nastal až v případě následného prodeje. Výdaje (náklady) podle § 24 zákona o daních z příjmů lze zapsat do daňové evidence pouze v prokázané výši a jen do výše stanovené zákonem. Forma daňové evidence se bude odvíjet od jednotlivých složek obchodního majetku. Pro peněžní prostředky se přitom jeví jako vhodná evidence v deníku příjmů a výdajů a pro ostatní složky majetku a závazků pak evidenční karty, nejčastěji v elektronické podobě. Schématicky je struktura daňové evidence podnikatele znázorněna na obrázku 2.2.

Daňová evidence podnikatele

 karty dlouhodobého majetku

 karty zásob

 kniha pohledávek a závazků

 karty rezerv

 karty úvěrů a půjček

 deník příjmů a výdajů ostatní evidence:

 mzdová evidence

 kniha jízd

 pokladní kniha

 evidence stálých plateb

Obr. 2.2 Struktura daňové evidence podnikatele Příklad 2.1: Musí mít podnikatel zřízen pro běžné podnikání bankovní účet? Řešení: Současná platná právní úprava obecně nepředepisuje tuto povinnost. Výjimkou je podnikatel, který je plátcem DPH, neboť v případě nadměrného odpočtu finanční úřad poukazuje vrácenou daň z přidané hodnoty na účet stanovený podnikatelem. Od 1. 7. 2004 vstoupil navíc v platnost zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, podle něhož musí podnikatelé hradit i přijímat platby nad 15 000 eur jen bezhotovostně (ze svého běžného účtu, nikoliv z pokladny). 2.3 Způsoby oceňování majetku a závazků Podnikatelé oceňují a zapisují do daňové evidence majetek a závazky: a) k okamžiku uskutečnění hospodářské transakce, b) k poslednímu dni zdaňovacího období. K oceňování v daňové evidenci se používají následující druhy cen: Ø pořizovací cena, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho poří

zením,

Ø reprodukční pořizovací cena, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se

vykazuje v daňové evidenci,

Ø vlastní náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost,

a nepřímé náklady, které se k výrobě nebo k jiné činnosti vztahují,

+


Daňová evidence podnikatelů

16

Ø jmenovitá hodnota, Ø vstupní cena hmotného majetku, kterou se rozumí pořizovací cena (je-li majetek pořízen

úplatně), vlastní náklady (je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii), hodnota nesplace

né pohledávky zajištěné převodem práv (u hmotného movitého majetku, který zůstává

ve vlastnictví věřitele), reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zvláštního právního

předpisu

10

(v ostatních případech nabytí), cena zjištěná pro účely dědické a darovací (při

nabytí majetku zděděním nebo darováním), hodnota technického zhodnocení

11

,

Ø zůstatková cena, která se určí jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou

výší odpisů stanovených podle zákona o daních z příjmů a to i tehdy, když do výdajů na

zajištění zdanitelných příjmů zahrnul podnikatel pouze poměrnou část odpisů (u majetku

užívaného zčásti k podnikání) nebo když uplatňoval v některých zdaňovacích obdobích

výdaje procentem z příjmů.

Pro účely daňové evidence se hmotný (dlouhodobý) majetek

12

oceňuje vstupní nebo zůstatko

vou cenou. Pohledávky vstupují do daňové evidence ve jmenovité hodnotě nebo v pořizovací ceně u pohledávek nabytých postoupením, event. v ceně zjištěné pro účely daně dědické nebo darovací u pohledávek nabytých děděním nebo darováním. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady

13

, je-li

pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací. Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů. Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního leasingu s následnou koupí najaté věci se zahrnou výdaje související s jeho pořízením, hrazené nájemcem. V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu

6

, s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků.

2.4 Skutečný stav majetku a závazků Pravidla pro daňovou evidenci výslovně nestanoví povinnost inventarizace majetku a závazků. Ukládá pouze vést evidenci zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků a zjistit skutečný stav na konci zdaňovacího období. O tomto zjištění sepíše podnikatel zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Zjistí-li podnikatel na konci období nebo v jeho průběhu, že u něho došlo např. k úbytku zásob, aniž by tyto prodal či použil pro svoji činnost, pak se jedná o škodu na straně podni- 10

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 11

Za technické zhodnocení se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,

rekonstrukce (tj. zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických

parametrů) a modernizace majetku (tj. rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku), pokud

převýšily v úhrnu částku 40 000 Kč. 12

Dlouhodobostí se podle § 29 zákona o daních z příjmů rozumí doba použitelnosti (doba provoz

ně-technické funkce) delší než jeden rok. 13

Pojem vlastních nákladů je vymezen v § 25 odst. 4 zákona o účetnictví jako přímé náklady vynaložené

na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se k vytvoření zásob nebo

dlouhodobého majetku vztahuje.

Forma a obsah daňové evidence

17

katele a příslušné výdaje spojené s pořízením předmětných zásob jsou daňovým výdajem do

výše náhrady, jak stanoví § 25 zákona. Došlo-li ke škodě neznámým pachatelem, a to podle

potvrzení policie, jsou příslušné výdaje výdaji daňovými podle § 24 zákona.

Obdobně se postupuje i např. v případě ztráty hmotného majetku. Zůstatková cena hmotné

ho majetku vyřazeného v důsledku škody je podle § 25 zákona daňovým výdajem do výše

náhrady. Jedná-li se o škodu způsobenou neznámým pachatelem podle potvrzení policie, je

zůstatková cena daňovým výdajem.

2.5 Daňový doklad

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně podnikatelů (fyzických osob), kteří nejsou

účetní jednotkou a dosud vedli jednoduché účetnictví. Na rozdíl od jednoduchého účetnictví

nevymezuje daňová evidence povinné náležitosti daňového dokladu. Jejím prostřednictvím

prokazují daňoví poplatníci (podnikatelé) vynaložené náklady na dosažení příjmů z podnikání.

Evidence je průkaznou tehdy, lze-li zápisy doložit odpovídajícím způsobem a je-li v souladu

se skutečným stavem majetku a závazků zjištěným na konci zdaňovacího období. Daňový

doklad by tedy měl obsahovat, obdobně jako účetní doklady, alespoň tyto náležitosti:

Ø označení dokladu,

Ø obsah transakce a její účastníky,

Ø peněžní částku (informaci o ceně za jednotku a množství),

Ø datum uskutečnění transakce,

Ø datum vyhotovení dokladu (není-li shodné s datem uskutečnění transakce),

Ø podpis oprávněné osoby.

U registrovaných plátců daně z přidané hodnoty jsou náležitosti daňového dokladu vymezeny

v zákoně o dani z přidané hodnoty, který navíc vyžaduje daňové identifikační číslo a sídlo nebo místo plátce a příjemce zdanitelného plnění, výši ceny bez daně celkem, sazbu daně a zaokrouhlenou výši daně. Jde o tzv. běžný daňový doklad, který může být i zjednodušený (u zdanitelných plnění do 10 000 Kč vč. DPH), nebo o tzv. doklad o použití. Podnikatelům je ponechána volnost i pokud jde o okamžik, ke kterému se do evidence zapisují jednotlivé případy, až na evidenci k dílčímu základu daně podle § 9 zákona o daních z příjmů, kdy poplatníci jsou povinni vést záznamy o příjmech a skutečných výdajích v časovém sledu. Příklad 2.2: Pan Kvapil hodlá podnikat jako ekonomický poradce, a proto uskutečnil následující kroky: a) požádal o vydání živnostenského listu a uhradil poplatek 1 000 Kč, b) na žádost o výpis z rejstříku trestů vylepil kolek v hodnotě 50 Kč, c) za zhotovení razítka zaplatil 380 Kč, d) za své služby obdržel v hotovosti první odměnu ve výši 3 000 Kč, e) z pokladny převedl částku 1 000 Kč na nově zřízený účet u KB a současně uhradil poplatek

za zřízení účtu 200 Kč.

Jaké doklady bude podnikatel potřebovat k zápisu uvedených kroků do daňové evidence? Daňová evidence podnikatelů

18

Řešení: 1. Nejprve musí pan Kvapil vložit do pokladny minimální hotovost 1 430 Kč, aby mohl hradit

své počáteční výdaje a vystaví příjmový pokladní doklad (PP) na tuto částku. 2. Na částku 1 000 Kč, kterou zaplatil za vydání živnostenského listu příslušnému odboru

městského úřadu, má potvrzení z tamní pokladny (krok a). 3. Potvrzení o nákupu kolku z pošty za 50 Kč (krok b). 4. Paragon na částku 380 Kč za nákup razítka (krok c). 5. Příjmový pokladní doklad na inkasovanou odměnu 3 000 Kč za provedené služby (krok d). 6. Výdajový pokladní doklad (VP) na částku 1 000 Kč převáděnou na nově zřízený bankovní

účet (krok e). 7. Výpis z bankovního účtu podnikatele (BV) na částku 1 000 Kč – příjem převedeného vkladu

(krok e). 8. Výpis z bankovního účtu na částku 200 Kč – výdaj za zřízení účtu (krok e). 2.6 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence Úplné znění tohoto paragrafu: (1) Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku a závazcích. (2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak. (3) Pro ocenění majetku a závazků v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5 . Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou,

31)

je-li pořízen

úplatně, vlastními náklady,

31)

je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zvláštní

ho právního předpisu o oceňování majetku

1a)

ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo

darem. Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26). Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem. V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu,

1a)

s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků. Je-li v případě úplatného

pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků, nebo části tohoto majetku a závazků, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,

1a)

zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně

z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu závazků, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku (§ 23). (4) Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25. (5) Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

28b)


Evidence příjmů a výdajů

19

3 Evidence příjmů a výdajů

Údaje o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. U poplatníků – fyzických

osob, kteří uplatňují výdaje podle § 24 zákona o daních z příjmů, vstupují do daňové evidence veškeré příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje spojené s majetkem zahrnutým v obchodním

majetku. Jde o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které mohou být zahrnuty jen v prokázané výši a nejvýše v zákonem stanovené výši. Zapisují se do deníku příjmů a výdajů, v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů.

3.1 Evidence příjmů

Příjmem se rozumí podle § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, peněžité i nepeněžité plnění, které nabývá poplatník v průběhu podnikání. V evidenci

příjmů by měly být zachyceny příjmy, které jsou předmětem daně, v členění potřebném pro

zjištění základu daně. Základní členění příjmů pak bude na:

a) peněžní příjmy,

b) nepeněžní příjmy,

c) příjmy dosažené směnou.

Do evidence příjmů jsou zahrnovány pouze skutečné přítoky peněz, např. převzetí peněžní

hotovosti do pokladny podnikatele nebo připsání peněžních prostředků na jeho bankovní účet.

Předmětem daňové evidence jsou rovněž nepeněžité příjmy, např. zápočet vzájemných pohle

dávek a závazků. Pokud podnikatel přijímá platby v hotovosti, je povinen podle § 97 odst. 1

daňového řádu vést evidenci denních tržeb, není-li rozhodnutím správce daně stanoveno jinak.

Jde-li o příjmy v cizích měnách, je třeba je přepočítat jednotným kursem, který stanoví mini

sterstvo financí jako průměr směnného kursu stanoveného ČNB poslední den každého měsíce

zdaňovacího období.

Příklad 3.1: Podnikatel dostává příjmy a platí výdaje jak v korunách tak i v cizí měně s tím,

že pro přepočet cizí měny na koruny použije jednotný kurs. Jak vyčíslí v průběhu roku kursové

rozdíly?

Řešení:

V průběhu roku musí vést evidenci příjmů i výdajů v české i příslušné cizí měně. Na konci

zdaňovacího období sečte příjmy a výdaje v české měně a příjmy a výdaje v cizí měně. Příjmy

a výdaje v cizí měně musí přepočítat na českou měnu jednotným kursem podle § 38 ZDP. Do

daňového přiznání potom uvede příjmy a výdaje pouze v korunách. Podnikatel neeviduje

v daňové evidenci zůstatky valutové pokladny nebo na devizovém účtu a proto mu kursové

rozdíly nevznikají.

Příklad 3.2: Podnikatel prodává zboží do zemí EU a zahraniční odběratelé mu hradí nákupy

na jeho účet, kde mu banka připíše tyto příjmy v českých korunách. Jak bude účtovat vzniklé

kursové rozdíly.

Řešení:

V daňové evidenci se neúčtuje, daňová evidence není účetnictví. Smění-li banka cizí měnu

za českou, podnikatel uvede do daňové evidence místo částky v cizí měně částku v korunách.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.