načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dandysmus -- Povinnost pochybnosti – Francoise Coblenceová

Dandysmus -- Povinnost pochybnosti
-16%
sleva

Kniha: Dandysmus
Autor: Francoise Coblenceová
Podtitul: Povinnost pochybnosti

Esej francouzské filozofky přináší ojediněle fundovaný výklad fenoménu dandysmu i zasvěcené portréty jeho hlavních představitelů. Autorka líčí životní postoje a styl takových osobností, jakými byli Brummell, Baudelaire, Byron, Wilde či ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  349 Kč 293
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PROSTOR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 386
Spolupracovali: Z francouzského originálu přeložili Klára Vávrová, Lubomír Martínek
Jazyk: česky
Datum vydání: 22.07.2003
Nakladatelské údaje: Praha, Prostor, 20043
ISBN: 8072600907
EAN: 9788072600908
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Esej francouzské filozofky přináší ojediněle fundovaný výklad fenoménu dandysmu i zasvěcené portréty jeho hlavních představitelů. Autorka líčí životní postoje a styl takových osobností, jakými byli Brummell, Baudelaire, Byron, Wilde či Barbey d´Aurevilly, a současně odhaluje kořeny vzniku tohoto ojedinělého, ale pro 19. století podstatného jevu, jenž vytvářel estetické koncepce životních zevnějšků, postojů i způsobu komunikace a současně byl i vzpourou proti banalizaci každodenního života a pravidlům jeho uzavřené morálky. Filozofický rys dandyovského pochybování je pak druhým tématem této ojedinělé studie: dandy se snaží překlenout nejistotu moderního světa svým zevnějškem, vlastní každodenní konstrukcí sebe sama jako ojedinělého a zásadního díla. Coblenceová odkrývá, jak emblematická figura módy souvisí s uměním, a poukazuje i na mnohé, zatím často opomíjené vztahy mezi romantikou a modernou.

Předmětná hesla
Dandysmus * Dandyovské osobnosti a role
kniha
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sa h

Ú v o d 9

P rv n í část

V y n ález B ru m m e lla 37

I. P ře d e h ry : z n a m e n í, a n e k d o ty , sro v n á n í 39

1. D a n d y h o m o d e r n o s t 39

2. Z á h a d a B ru m m e ll 45

3. B ru m m e ll a N a p o le o n 58

B rum m ell, B o n a p a rte, B y ro n 64

V yo b ra zen í N a p o leo n a 66

M achiavelliovská od b o čka 69

II. D ě jiště d a n d y s m u 75

1. P o litick á a so c iá ln í s c é n a : d v o jí re v o lu c e 75

2. D a n d y h o v n ě jšk o v o st 78

It is m y fo lly th a t is the m a k in g o f m e 78

K rasavci a d a n d y o v é 81

3. M ísta B ru m m e llo v a p ře d v á d ě n í 86

Regentství: d v ů r a k lu b y 86

P rostor vid iteln éh o 92

4. A rb ite r e le g a n tia r u m 97

III. Š ašek 104

1. D rz o st 104

A n e k d o ty 104

D a n d y sm u s a sn o b ism u s 108


D rzost ja k o je d n o z krá sn ých u m ě n í 111

2. D a n d y o v sk ý ž e rt 113

P rin co va ty ra n ie 113

Šašek a estét 116

„ N ejvětšíz m alých d u c h ů ” 118

3. R o m an tick ý ž e rt 125

4. H isto rk a s p lá šti 134

„Do y o u call th a t thin g a coat?" 134

IV. Z ak ro u tit e le g a n c i k rk e m 140

1. B ru m m e llň v o d ě v 142

F rak 142

K ravata 145

2. P rin c ip y 147

3. M o d e rn o s t 154

N eurčité „ cosi ” 156

R evo lu čn í m ó d a 161

M ěšťanská m ó d a 164

4. V še d n o st a b a n a lita 168

V. S ubjekt v n e p říto m n o s ti 173

1. Stvoření d a n d y h o 173

Toaleta 173

M y fa v o u r ite leg 175

2. R ole a z d á n í 178

3. N arcisism y? 185

Šelm a 186

Ž e n a 187

Eféb 189

4. M o n stra a lo u tk y 192

F ran ken stein 192


L o u tka 197

5. H rd in a a je h o lo k aj 200

6. B e a u s e lá m e 207

D ru h á část

B a rb e y ď A urevilly

R o m a n tic k é ty p y a m o d e r n í h rd in o v é 217

VI- P o B ru m m e llo v i 219

1. Z ro z e n í ty p u 219

2. A n g lic k é p o sta v y 223

F ashionable 223

S ek ta d a n d y ů 224

Estét zfin -d e-siěc le 229

З. P ře c h o d p ř e s k a n á l La M a n c h e 231

V salonech, n a bulvárech 2 3 2

N á b y te k v b u d o á ru a o cu cá va či h o lí 235

Z g a le j í d o lepší společnosti 2 37

Vyšší dom ýšlivo st 239

R o m a n tism u s 242

4. P a rad o x v la stn íc h jm e n 248

5. D a n d y sm u s p ro ti n u d ě 253

VII. D a n d y o v sk é o s o b n o s ti a ro le 2б2

1. E le g a n c e a b a rv y 262

P ortrét um ělce ja k o d a n d y h o 262

D vě ve rz e o d ě v u 268

D a n d y sm u s koloristů 273

2. V ášn ě 277

M a rn ivo sti 211


Stoicism us 279

N a p ě tí šelm y 282

N o n ša la n ce lo d i 284

M elancholie 285

3. D ivadlo 288

O kázalost vo jenského živ o ta 289

K lášterní strohost 290

P řívětivost a n á d h e ra církve 292

Tajná společnost 294

S o u b o j 299

VIII. H e ro is m u s m o d e r n íh o živ o ta 302

1. D e m o k ratic k á s p o le č n o s t a o tá z k a h e ro ism u 304

2. N o stalgický h e ro is m u s 309

B rum m ell, m a chiavelliovská p o sta va 310

P ryč s m a sk a m i! 314

3. M o d e rn í h e ro is m u s 324

B ásník, d a n d y a dem o kra cie 327

Ilu ze p o k ro k u a v ě č n ý n á v ra t 342

D v ě strá n ky m o d ern íh o h eroism u 357

Z á v ě r 371

B ib lio g rafie 376
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.