načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Cvičebnice španělské gramatiky – Manuel Díaz-Faes González; Olga Macíková; Ludmila Mlýnková

Cvičebnice španělské gramatiky
-11%
sleva

Elektronická kniha: Cvičebnice španělské gramatiky
Autor: Manuel Díaz-Faes González; Olga Macíková; Ludmila Mlýnková

– Publikace je určena studentům španělštiny, kteří si chtějí procvičit teoretické znalosti jazyka. Cvičebnice je rozdělena podle slovních druhů, nejvíce prostoru je věnováno slovesu a slovesným tvarům. Kapitoly se dále člení podle ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249 Kč 222
+
-
7,4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2020
Počet stran: 365
Rozměr: 26 cm
Vydání: 2. vydání
Skupina třídění: Iberorománské jazyky
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-1505-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace je určena studentům španělštiny, kteří si chtějí procvičit teoretické znalosti jazyka. Cvičebnice je rozdělena podle slovních druhů, nejvíce prostoru je věnováno slovesu a slovesným tvarům. Kapitoly se dále člení podle úrovně obtížnosti, a to jak podle obtížnosti jevu, tak podle slovesných tvarů, které daný jev provázejí. Poslední kapitola se soustředí na procvičení specifických jevů, které bývají pro Čechy problematické. Všechna cvičení se zaměřují na drilování určitého jevu, ve cvičebnici naleznete například tyto typy cvičení: doplňovací, překlady, modifikace vět. Na vedlejší stránce je zrcadlově uvedeno řešení zadaného úkolu a překlad všech vět do češtiny. O autorech: PhDr. Olga Macíková vyučuje španělštinu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se specializuje zejména na výuku odborného jazyka. Během svých dlouhodobých pobytů ve Španělsku (1998–2003) a latinskoamerických zemích (Bolívie, Kuba, Venezuela) získala bohaté zkušenosti jak v hovorovém, tak v odborném španělském jazyce. Shromáždila obrovské množství materiálu, který využila při zpracování různých učebnic (viz O. Macíková, L. Mlýnková: Obchodní španělština, 1. a 2. díl Učebnice současné španělštiny, Velká španělská gramatika, Španělština pro samouky a věčné začátečníky). PhDr. Ludmila Mlýnková vyučuje španělštinu a portugalštinu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je spoluautorkou mnoha učebnic zaměřených na obecný i odborný jazyk (J. Jindrová, L. Mlýnková, E. Schalková: Portugalština, O. Macíková, L. Mlýnková: Obchodní španělština, 1. a 2. díl Učebnice současné španělštiny, Velká španělská gramatika, Španělština pro samouky a věčné začátečníky). Je autorkou a spoluautorkou skript Vysoké školy ekonomické a věnuje se také překladatelské činnosti. Manuel Díaz-Faes González je absolventem oboru hispánská filologie na univerzitě v Oviedu a je profesorem španělského jazyka a literatury. Pracoval jako lektor španělštiny na Vysoké škole ekonomické a Karlově univerzitě v Praze a na univerzitě v kanadské Ottawě. Vyučoval také španělštinu v kurzech pro cizince na univerzitě v Oviedu. Je členem představenstva literární nadace Dolores Medio a členem poroty literární ceny Asturias. V roce 2014 mu byla Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska a nadací BBVA udělena cena Francisco Giner de los Ríos za projekt zaměřený na zlepšení kvality vzdělávacího procesu.

(8000 příkladů s řešením na vedlejší straně)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Manuel Díaz-Faes González; Olga Macíková; Ludmila Mlýnková - další tituly autora:
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Obchodní španělština Obchodní španělština
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Španělština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 -- Doma i ve třídě, zábavně a zajímavě Španělština pro samouky a věčné začátečníky + mp3
 (e-book)
Velká španělská gramatika Velká španělská gramatika
 (e-book)
Španělský slovník na cesty Španělský slovník na cesty
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Nová obchodní španělština + mp3 Nová obchodní španělština + mp3
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii. -- Mýty a legendy severního Španělska Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii.
 (e-book)
Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii. Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii.
Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl -- Vhodné i pro samouky Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl
Cvičebnice španělské gramatiky -- 8000 příkladů s řešením na vedlejší straně Cvičebnice španělské gramatiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Cvičebnice španělské

gramatiky

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.edika.cz

www.albatrosmedia.cz

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková,

Manuel Díaz-Faes González

Cvičebnice španělské gramatiky – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2019

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


1

Milí přátelé španělského jazyka!

Oslovujeme Vás takto, neboť pokud jste sáhli po této cvičebnici, už jistě máte se španělštinou zkušenosti a toužíte

si své znalosti prohloubit.

Cvičebnice vznikla na základě přání řady studentů a zájemců, kteří si chtějí dále procvičit své teoretické znalosti

španělštiny, a je zaměřena především na českého uživatele, protože značný počet cvičení je věnován jevům, které

jsou pro Čecha obtížné, nebo si vyžadují zcela jiný způsob vyjádření než v češtině.

Základní rozdělení učebnice je podle slovních druhů, avšak slovesu a slovesným tvarům je vzhledem k  jejich

obtížnosti věnována řada samostatných kapitol. Kapitoly jsou dále rozděleny podle úrovně obtížnosti, a to jak podle

obtížnosti procvičovaného jevu, tak i podle slovesných tvarů, který daný jev doprovázejí. Na úrovni A si proto

vystačíte s přítomným časem a vazbou ir a + infi nitiv, na úrovni B budete muset ovládat budoucí čas, úroveň C

zahrnuje minulé časy a kladný rozkaz pro 2. osobu, úroveň D subjuntiv přítomného času a rozkazy kladné i záporné

pro všechny osoby, úroveň E pak všechny subjuntivy v různých typech souvětí.

Cvičení jsou nejrůznějšího typu: doplňovací, překlady, modifi kace vět, nicméně všechna jsou zaměřena na drilování

určitého jevu, aniž byste byli příliš rozptylováni „vedlejšími“ problémy.

Do poslední části knihy jsou zařazena cvičení na určité specifi cké jevy, které jsou pro Čecha opravdu „kamenem

úrazu“.

Oproti jiným typům učebnic Vás jistě potěší, že v  případě pochybností můžete rychle nahlédnout na vedlejší

stránku, kde najdete nejen řešení zadaného úkolu, ale i překlad všech vět do češtiny.

Všechna cvičení a jejich řešení se řídí novými pravidly španělského jazyka, jak jsou obsažena v Nueva gramática de

la lengua española a Ortografía de la lengua española (Real Academia Española) z r. 2010.

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a doufáme, že vám tato cvičebnice bude dobrým pomocníkem.

Autoři

Estimados amigos de la lengua española:

Nos dirigimos a ustedes de esta manera porque, si han recurrido a este manual, seguramente tienen experiencia con

el español y desean ampliar sus conocimientos.

El manual ha surgido a partir de las peticiones de numerosos estudiantes y personas interesadas en esta lengua que

deseaban reforzar sus conocimientos teóricos del español. Está orientado sobre todo al usuario checo, dado que un

notable número de ejercicios está dedicado a los fenómenos que son difíciles de entender para los hablantes de este

idioma o exigen un modo de expresión completamente distinto en checo.

La división básica del manual parte de las clases de palabras aunque al verbo se le dedican más unidades debido

a la complejidad de la materia para un usuario checo. Las unidades se subdividen según el nivel de la difi cultad,

tanto de la del fenómeno practicado como de las formas y tiempos del verbo que lo acompañan. En el nivel A se

enfrentarán con el presente y la perífrasis ir a + infi nitivo; en el nivel B tendrán que dominar el futuro; el nivel C

abarca los tiempos pasados y el imperativo afi rmativo para las segundas personas del singular y del plural, en el

nivel D el presente de subjuntivo y todas las personas del imperativo, tanto afi rmativo como negativo, y en el nivel

E todos los subjuntivos en todos los tipos de oraciones.

Los ejercicios son de lo más variados: ejercicios complementarios, de refuerzo, traducciones, modifi caciones de

frases, etc. Sin embargo, todos persiguen un único objetivo: adquirir práctica en el uso de cierta materia gramatical

sin verse distraídos por problemas "colaterales".

En la última unidad encontrarán ejercicios con problemas específi cos que suponen un verdadero rompecabezas

para un checo.

A diferencia de otros manuales, seguramente se sentirán aliviados al comprobar que, en caso de duda, pueden echar

una ojeada a la página opuesta, donde encontrarán no solo la solución a los ejercicios, sino también la traducción

de todas las oraciones al checo.

Todos los ejercicios y las soluciones obedecen las nuevas reglas del español contenidas en la Nueva gramática de la

lengua española y Ortografía de la lengua española (Real Academia Española) del año 2010.

Les deseamos muchos éxitos y esperamos que este manual se convierta en su buen y útil compañero.

Los autores


4

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

1. Člen, podstatná a přídavná jména Úroveň A  Doplňování členu (cvičení 1–2, 7, 11, 12)  Tvoření množného čísla (cvičení 1–2, 6)  Rod podstatných jmen (cvičení 3–4)  Doplňování správného tvaru přídavného jména (cvičení 5, 8, 9)  Přídavná jména ve spojení se slovesy ser, estar (cvičení 10)  Komplexní překlad (cvičení 13)

Používání členu u udávání času a dat viz kapitola Udávání hodin, dnů a dat

Viz též kapitola Předložky

Viz též kapitola Používání sloves ser, estar a neosobního tvaru hay

Vyjadřování množství pomocí přídavných jmen s číselným významem viz kapitola Číslovky a výrazy

s číselným významem (cvičení 7–9, 15)

Úroveň B  Doplňování členu a tvarů přídavných jmen ve větách s gerundiem, budoucím časem a rozkazovacím

způsobem pro 2. osobu (cvičení 14–16)

 Komplexní překlad (cvičení 17) Úroveň C  Změna významu přídavného jména podle postavení (cvičení 18)  Tvoření ženského rodu podstatných jmen (cvičení 19)  Různé významy podstatných jmen v závislosti na rodu (cvičení 20–21)  Zpodstatňování jiných slovních druhů a konstrukcí (cvičení 22) Úroveň D  Tvoření množného čísla specifi ckých podstatných jmen (cvičení 23, 25)  Vlastní jména (cvičení 24)  Komplexní překlady (cvičení 26–27)  Přídavná jména obyvatelská (cvičení 28)

Viz též kapitola Předložky

1. Člen, podstatná a přídavná jména ■ Los artículos, substantivos y

adjetivos


5

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

1. Los artículos, sustantivos y adjetivos Nivel A  Artículo determinado e indeterminado (ejercicios 1–2, 7, 11, 12)  Formación del plural (ejercicios 1–2, 6)  Género de sustantivos (ejercicios 3–4)  Formas adecuadas de adjetivos (ejercicios 5, 8, 9)  Adjetivos con los verbos ser, estar (ejercicio 10)  Traducción compleja (ejercicio 13)

Véase el uso del artículo en la indicación de fechas y horas en el capítulo Indicación de la hora, de días y fechas

Véase también el capítulo Preposiciones

Véase también el capítulo Uso de los verbos ser, estar y de hay

Véanse también las expresiones y adjetivos de cantidad en el capítulo Numerales y expresiones de cantidad

(ejercicios 7–9, 15) Nivel B  Uso del artículo y formas adecuadas de adjetivos en oraciones con gerundio, futuro simple e imperativos para

la segunda persona del singular y del plural (ejercicios 14–16)

 Traducción compleja (ejercicio 17) Nivel C  Cambio del signifi cado del adjetivo según su posición (ejercicio 18)  Formación del femenino de los sustantivos (ejercicio 19)  Diferentes signifi cados de algunos sustantivos según el género (ejercicios 20–21)  Sustantivación de otras clases de palabras y construcciones (ejercicio 22) Nivel D  Formación del plural de sustantivos específi cos (ejercicios 23, 25)  Nombres propios de personas (ejercicio 24)  Traducciones complejas (ejercicios 26–27)  Adjetivos toponímicos (ejercicio 28)

Véase también el capítulo Preposiciones


6

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

Úroveň A

1. Doplňte člen určitý a převeďte podstatné jméno do množného čísla.

1. ...... hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. ...... nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ...... clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ...... profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ...... día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. ...... ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ...... estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ...... noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ...... tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. ...... calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. ...... rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. ...... reloj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Doplňte člen neurčitý a převeďte podstatné jméno do množného čísla.

1. ...... playa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. ...... problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ...... amiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. ...... turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ...... tranvía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ...... lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ...... mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. ...... excursión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ...... universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ...... cantante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Rozdělte následující podstatná jména podle rodu a přeložte. Pozor! Některá mohou být v obou

sloupcích.

libro, foto, miércoles, radio, edad, gente, economista, lengua, ejercicio, lección, mar, leche, cine, norte, sur, corazón,

joven, origen, país, poema, idioma, programa, cerveza, imagen, salud, verdad, región, calor, color, paz, salón,

habitación, casualidad, nieve

rod mužský rod ženský

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

Nivel A

1. Complete con el artículo determinado y luego forme el plural.

1. el los hijos 7. el los nombres

2. la las clases 8. el los profesores

3. el los días 9. la las ciudades

4. el/la los/las estudiantes 10. la las noches

5. la las tardes 11. la las calles

6. el los reyes 12. el los relojes 2. Complete con el artículo indeterminado y luego forme el plural.

1. una (unas) playas 6. un (unos) problemas

2. una (unas) amigas 7. un/una (unos/unas) turistas

3. un (unos) tranvías 8. un (unos) lugares

4. un (unos) mapas 9. una (unas) excursiones

5. una (unas) universidades 10. un/una (unos/unas) cantantes 3. Clasifi que los siguientes nombres según el género y tradúzcalos. Tenga en cuenta que algunos pueden

aparecer en ambas columnas.

masculinos femeninos

el libro (kniha) la foto (fotka)

el miércoles (středa) la radio (rozhlas)

el economista (ekonom) la edad (věk)

el ejercicio (cvičení) la gente (lidé)

el mar (moře) la economista (ekonomka)

el cine (kino) la lengua (jazyk, řeč)

el norte (sever) la lección (lekce)

el sur (jih) la leche (mléko)

el corazón (srdce) la joven (dívka, děvče)

el joven (mladík) la cerveza (pivo)

el origen (původ) la imagen (představa, image)

el país (země) la salud (zdraví)

el poema (báseň) la verdad (pravda)

el idioma (jazyk, řeč) la región (kraj, krajina)

el programa (program) la paz (klid, mír)

el calor (horko, teplo) la habitación (pokoj)

el color (barva) la casualidad (náhoda)

el salón (obývací pokoj) la nieve (sníh)


8

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

4. Převeďte do ženského rodu.

1. un economista checo .................. 7. un director estricto ..................

2. un chico simpático .................. 8. un paciente difícil ..................

3. un médico conocido .................. 9. un deportista excelente ..................

4. un periodista famoso .................. 10. un buen cocinero ..................

5. un profesor amable .................. 11. un pianista ruso ..................

6. un niño pequeño .................. 12. un marido nervioso ..................

5. Doplňte správný tvar přídavného jména.

1. El libro es muy ...... (divertido). 7. El partido va a ser ...... (interesante). 2. Su hija es ...... (moreno). 8. Ellos son muy ...... (feliz). 3. Sus hijos son ...... (delgado). 9. Estas señoras son muy ...... (amable). 4. Es una exposición ...... (internacional). 10. La comida está ...... (frío). 5. Tiene para nosotros una noticia ...... (importante). 11. Las calles son ...... (gris). 6. Sus resultados son ...... (fatal). 12. Es una compañera...... (ideal).

6. Vyjádřete počet podle vzoru.

Ejemplo: 1 3

un jueves tres jueves

1. ...... autobús .................. 11. ...... tijeras ..................

2. ...... cumpleaños .................. 12. ...... lección ..................

3. ...... gafas .................. 13. ...... vaqueros ..................

4. ...... pantalones .................. 14. ...... lápiz ..................

5. ...... lunes .................. 15. ...... examen ..................

6. ...... actriz .................. 16. ...... habitación ..................

7. ...... imagen .................. 17. ...... pez ..................

8. ...... león .................. 18. ...... jardín ..................

9. ...... joven .................. 19. ...... cruz ..................

10. ...... paraguas .................. 20. ...... país ..................

7. Doplňte do vět člen určitý.

1. Él es el dueño de ...... restaurante. 6. El perro es de ...... vecinos. 2. Vivimos detrás de ...... museo. 7. Ahora voy a ...... parque. 3. Los zapatos de ...... niño están rotos. 8. Los hijos están en casa de ...... abuelo. 4. Los jardines de ...... ciudad están verdes. 9. La pregunta de ...... profesor es muy difícil. 5. Hoy vamos a ...... montañas. 10. Por la noche voy a ...... teatro.

Viz též kapitola Předložky

8. Doplňte správný tvar přídavného jména.

1. Es mi ...... amiga. (grande) 2. Eres un...... ejemplo para tus hijos. (malo) 3. García Maredo es un ...... profesor. (bueno) 4. Paco de Lucía era un ...... músico español. (grande)


9

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

4. Transforme en femenino.

1. (český ekonom) una economista checa 7. (přísný ředitel) una directora estricta 2. (sympatický kluk) una chica simpática 8. (obtížný pacient) una paciente difícil 3. (známý lékař) una médica conocida 9. (vynikající sportovec) una deportista excelente 4. (slavný novinář) una periodista famosa 10. (dobrý kuchař) una buena cocinera 5. (milý profesor) una profesora amable 11. (ruský pianista) una pianista rusa 6. (malé dítě) una niña pequeña 12. (nervózní manžel) una mujer nerviosa

5. Complete con la forma correcta del adjetivo.

1. divertido (Kniha je velmi zábavná.) 7. interesante (Zápas bude zajímavý.) 2. morena (Jeho/Její/Jejich dcera je tmavovlasá.) 8. felices (Oni jsou velmi šťastní.) 3. delgados (Jeho/Její/Jejich děti jsou štíhlé.) 9. amables (Tyhle paní jsou velmi milé.) 4. internacional (Je to mezinárodní výstava.) 10. fría (Jídlo je studené.) 5. importante (Má pro nás důležitou zprávu.) 11. grises (Ulice jsou šedivé.) 6. fatales (Jeho/Její/Jejich výsledky jsou hrozné.) 12. ideal (Je to ideální kolegyně.)

6. Indique el número de objetos siguiendo el modelo.

1 3

1. un autobús (jeden autobus) tres autobuses 11. unas tijeras (jedny nůžky) tres tijeras

2. un cumpleaños (jedny narozeniny) tres cumpleaños 12. una lección (jedna lekce) tres lecciones

3. unas gafas (jedny brýle) tres gafas 13. unos vaqueros (jedny džíny) tres vaqueros

4. unos pantalones (jedny kalhoty) tres pantalones 14. un lápiz (jedna tužka) tres lápices

5. un lunes (jedno pondělí) tres lunes 15. un examen (jedna zkouška) tres exámenes

6. una actriz (jedna herečka) tres actrices 16. una habitación (jeden pokoj) tres habitaciones

7. una imagen (jedna představa) tres imágenes 17. un pez (jedna ryba) tres peces

8. un león (jeden lev) tres leones 18. un jardín (jedna zahrada) tres jardines

9. un/una joven (jeden mladík, jedno děvče) tres jóvenes 19. una cruz (jeden kříž) tres cruces

10. un paraguas (jeden deštník) tres paraguas 20. un país (jedna země) tres países

7. Complete las frases con el artículo determinado.

1. del (On je majitelem té restaurace.) 6. de los (Ten pes je sousedů.) 2. del (Bydlíme za muzeem.) 7. al (Teď jdu do parku.) 3. del (Boty toho dítěte jsou rozbité.) 8. del (Děti jsou u dědečka.) 4. de la (Zahrady města jsou zelené.) 9. del (Profesorova otázka je obtížná.) 5. a las (Dnes jedeme na hory.) 10. al (Večer jdu do divadla.)

Véase también el capítulo Preposiciones

8. Complete con la forma adecuada del adjetivo.

1. gran (Je to moje velká kamarádka.) 2. mal (Jsi špatným příkladem pro své děti.) 3. buen (García Maredo je dobrý profesor.) 4. gran (Paco de Lucía byl velký španělský hudebník.)


10

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

5. ¿Manolo es un ...... estudiante? (bueno) – No, es muy ...... . (malo)

6. Tengo ...... problemas. (grande)

7. Nuestro vecino es un hombre muy ...... . (malo)

8. ¿Conoces la iglesia de ...... Nicolás? (Santo) – No, pero conozco la iglesia de ...... Tomás. (Santo)

9. Niños, ¿sois ......? (bueno) 10. ...... Domingo es la capital de la República Dominicana. (Santo) 9. Doplňte správný tvar.

1. Dick es inglés. – Agatha Christie es una autora ...... . – Mis amigos ...... van a venir a Praga.

2. Me gusta el chocolate belga. – Bruselas es la capital ...... .

3. Rafael Nadal es un tenista español. – Me gusta mucho la cocina ...... . – ¿Conoces a algunos pintores ...... ?

4. El niño es encantador. – Su novia es una chica ...... . – Tiene ojos ...... .

5. Es un perfume francés. – ¿Conoces esa película ...... con Jean Reno? – Las mujeres ...... son muy elegantes.

6. El coche es alemán. – Voy a probar comida ...... . – Se dice que los hombres ...... son buenos esposos.

7. Garfi eld es un gato holgazán. – Su hermana es ...... . – Mis hijos son ...... .

8. Mi padre es muy trabajador. – Mi madre es ...... también.

9. Tengo un abrigo marrón. – Yo tengo una bufanda ...... . – Yo necesito unos zapatos ...... . 10. ¿Conoces el café nicaragüense? – El córdoba es la moneda ...... . 11. Me gusta mucho el fútbol brasileño. – Me gusta una chica ...... . 12. El té marroquí es el favorito de mucha gente. – Rabat es la capital ...... . 13. El fl amenco es un baile andaluz. – El gazpacho es una sopa ...... . – Federico García Lorca es uno de los

poetas ...... famosos.

14. Tiene un vestido naranja. – También tiene una falda ...... . – Ahora necesita unas zapatillas ...... . 10. Některá přídavná jména mají rozdílný význam podle toho, jsou-li ve spojení se slovesem ser nebo

estar. Přeložte následující věty do španělštiny a použijte přídavných jmen malo, triste, alegre,

aburrido, moreno, listo, libre, rico.

1. Proč jsi dnes tak smutná? – Nejsem smutná, jen se

nudím.

5. Už jsi připravený? – Ještě ne, musím dokončit to

cvičení, je moc nudné.

2. Raúl není opálený, je snědý. 6. Laura je veselá dívka a kromě toho je i bohatá. 3. Je tahle židle volná? 7. Ta tortilla je dneska výborná! 4. On je velice chytrý, ale je zlý.

Viz též kapitola Používání sloves ser, estar a neosobního tvaru hay

11. Doplňte člen, kde uznáte za vhodné. 1. Alicante es ...... ciudad española. 6. Eres ...... persona muy trabajadora. 2. En aquel país hace ...... frío todo ...... año. 7. En ...... restaurante sirven ...... vino de la región. 3. John es ...... nombre inglés. 8. Llega ...... autobús. 4. Tienes que apagar ...... televisión. 9. Hay ...... luz en el salón. 5. Se busca ...... cocinero. 10. ¿Quieres probar ...... carne?


11

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

5. buen; malo (Manolo je dobrý student? – Ne, je moc špatný.)

6. grandes (Mám velké problémy.)

7. malo (Náš soused je velice zlý člověk.)

8. San; Santo (Znáš kostel svatého Mikuláše? –Ne, ale znám kostel svatého Tomáše.)

9. buenos (Děti, jste hodné?) 10. Santo (Santo Domingo je hlavní město Dominikánské republiky.) 9. Complete con la forma adecuada.

1. inglesa; ingleses (Dick je Angličan. – Agatha Christie je anglická autorka. – Moji angličtí přátelé přijedou do Prahy.)

2. belga (Mám rád/a belgickou čokoládu. – Brusel je belgické hlavní město.)

3. española; españoles (Rafael Nadal je španělský tenista. – Mám moc rád/a španělskou kuchyni. – Znáš nějaké

španělské malíře?)

4. encantadora; encantadores (To dítě je okouzlující. – Jeho přítelkyně je okouzlující dívka. – Má kouzelné oči.)

5. francesa; francesas (To je francouzský parfém. – Znáš ten francouzský fi lm se Jeanem Reno? – Francouzské ženy

jsou velmi elegantní.)

6. alemana; alemanes (To auto je německé. – Ochutnám nějaké německé jídlo. – Říká se, že němečtí muži jsou

dobří manželé.)

7. holgazana; holgazanes (Garfi eld je líný kocour. – Jeho/Její sestra je líná. – Moje děti jsou líné.)

8. trabajadora (Můj otec je velmi pracovitý. – Moje matka je taky pracovitá.)

9. marrón; marrones (Mám hnědý kabát. – Já mám hnědou šálu. – Já potřebuju hnědé boty.)

10. nicaragüense (Znáš nikaragujskou kávu? – Córdoba je nikaragujská měna.) 11. brasileña (Líbí se mi brazilský fotbal. – Mně se líbí jedna Brazilka.) 12. marroquí (Mnoho lidí má v oblibě marocký čaj. – Rabat je marocké hlavní město.) 13. andaluza; andaluces (Flamenco je andaluský tanec. – Gazpacho je andaluská polévka. – Federico García Lorca

je jeden ze slavných andaluských básníků.)

14. naranja; naranja (Má oranžové šaty. – Taky má oranžovou sukni. – Teď potřebuje oranžové tenisky.) 10. Algunos adjetivos tienen diferentes signifi cados estando relacionados con el verbo ser o estar.

Traduzca las siguientes frases utilizando adjetivos malo, triste, alegre, aburrido, moreno, listo, libre,

rico.

1. ¿Por qué estás tan triste hoy? – No estoy triste, solo

estoy aburrida.

5. ¿Ya estás listo? – Todavía no, tengo que acabar el

ejercicio, es muy aburrido.

2. Raúl no está moreno, él es moreno. 6. Laura es una chica alegre y, además, es rica. 3. ¿Está libre esta silla? 7. ¡Qué rica está la tortilla hoy! 4. Él es muy listo, pero es malo.

Véase también el capítulo Uso de los verbos ser, estar y de hay

11. Complete con el artículo que convenga. 1. una (Alicante je španělské město.) 6. una (Jsi velmi pracovitý člověk.) 2. –, el (V tamté zemi je zima celý rok.) 7. el, – (V té restauraci se podává místní/regionální víno.) 3. un (John je anglické jméno.) 8. el/un (Autobus přijíždí./Přijíždí nějaký autobus.) 4. la (Musíš zhasnout televizi.) 9. – (V obýváku se svítí.) 5. – (Hledá se kuchař.) 10. la (Chceš ochutnat to maso?)


12

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

12. Doplňte člen, kde uznáte za vhodné.

1. Héctor Castelo es ...... actor. Es ...... buen actor, pero no tiene ...... trabajo. Vive en ...... centro de Madrid

en ...... pequeño apartamento porque no tiene mucho dinero. Ahora trabaja como ...... camarero en ......

bar cerca de su casa. Le gusta ...... trabajo porque puede estar todo ...... tiempo entre ...... gente y charlar

sobre ...... vida. Pero ...... día quiere ser protagonista de ...... gran película. 2. Mi madre tiene dos hermanos: Jan y Pavel. ...... hermano mayor vive en ...... pequeño pueblo donde no hay

...... tiendas grandes, ni ...... cine o ...... teatro, pero ...... naturaleza es maravillosa. ...... pueblo está cerca

de Praga y ...... tío Jan puede ir a ...... teatro o a ...... cine cuando quiere. ...... otro tío vive en ...... ciudad

industrial donde hay de todo, pero ...... vida no es fácil ni tranquila allí. 3. Soy ...... chica chilena, pero vivo en ...... capital catalana. ¿Cuál es ...... capital catalana? – Claro, es

Barcelona. Soy ...... estudiante. Me gusta mucho ...... vida nocturna, ...... fi estas, me encantan ...... playas,

...... sol y ahora también ...... fútbol porque ...... fútbol es ...... deporte preferido de todos ...... españoles.

13. Přeložte do španělštiny.

1. Moje teta pracuje v kanceláři, je sekretářka. Mluví třemi jazyky. 2. Můžeš mi půjčit nějakou zajímavou knížku? Líbí se mi romantické příběhy. 3. Čeští studenti obvykle mají velké problémy se španělským členem. 4. Mají chalupu v jedné zemědělské obci, kde se pěstuje zelenina, ovoce a chmel. 5. Je to průmyslová země, kde se vyrábí velmi sofi stikované stroje a přístroje. 6. Nemám naspěch, můžeme si ještě prohlédnout místní památky. 7. Máš hlad a žízeň? Znám tady dobrou restauraci, kde připravují skvělé polévky a omáčky. – Nemám hlad, ale

mám velkou žízeň. 8. Kam pojedeš na prázdniny? – Pojedu k dědečkovi, který bydlí ve velikém domě v krásné krajině. – A co tam

budeš dělat? – Budu odpočívat, opalovat se, plavat v blízké řece a číst. 9. Moji rodiče spolu žijí už 28 let a jsou šťastní. To jim závidím!

10. Skoro nikdy se nedívám na televizi, ale ráda poslouchám rádio, rock, stahuju hudbu z Internetu a připravuju

exotická jídla.

Úroveň B

14. Doplňte člen a správný tvar přídavného jména.

1. No puedo encontrar ...... aula donde tenemos la clase de Microeconomía. – Es en ...... (nuevo) aula. 2. Mi jefe tiene ...... arma para su protección personal. 3. El sueño de mucha gente es la eliminación de (todo) ...... armas de destrucción masiva. 4. ...... hambre en el mundo sigue siendo un problema para 870 millones de personas. 5. No nos podemos bañar hoy, ...... agua está muy ...... (frío). 6. ...... aguas ...... (termal) de Karlovy Vary son muy ...... (conocido).

15. Rozhodněte, zda doplnit člen, nebo ne.

1. Todos los sábados jugamos a ...... fútbol y todas las noches a ...... cartas. 2. ...... español es una lengua muy bonita y fácil. 3. Mi esposa toca ...... piano desde su niñez.


13

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

12. Complete con el artículo que convenga.

1. –; un, –; el, un; –, un; el, el, la, la; un, una

(Héctor Castelo je herec. Je dobrý herec, ale nemá práci. Bydlí v centru Madridu v malém bytě, protože nemá moc

peněz.Teď pracuje jako číšník v jednom baru blízko svého bytu. Ta práce se mu líbí, protože může být celou dobu

mezi lidmi a povídat si o životě. Ale jednoho dne chce být protagonistou nějakého velkého fi lmu.) 2. el, un, –, –, –, la; el, el, al, al; el, una, la

(Moje matka má dva bratry: Jana a Pavla. Starší bratr žije v malé vesnici, kde nejsou velké obchody ani kino nebo

divadlo, ale příroda je tam nádherná. Vesnice je blízko Prahy, takže strýc Jan může jet do divadla nebo kina, kdy

chce. Druhý strýc žije v průmyslovém městě, kde je všechno, ale život tam není lehký ani klidný.) 3. una, la; la; –; la, las, las, el, el, el, el, los

(Jsem mladá Chilanka, ale žiju v katalánském hlavním městě. Které je hlavní město Katalánska? – Jasně, je to

Barcelona. Jsem studentka. Líbí se mi noční život, party, miluju pláže, slunce a teď taky fotbal, protože fotbal je

sport oblíbený všemi Španěly.)

13. Traduzca al español.

1. Mi tía trabaja en una ofi cina, es secretaria. Habla tres idiomas/lenguas. 2. ¿Puedes prestarme algún/un libro interesante? Me gustan las historias románticas. 3. Los estudiantes checos suelen tener/generalmente tienen grandes problemas con el artículo español. 4. Tienen la/una casa de campo en un pueblo agrícola donde se cultivan verduras, frutas y lúpulo. 5. Es un país industrial donde se producen máquinas y aparatos muy sofi sticados. 6. No tengo prisa, todavía podemos mirar los monumentos locales. 7. ¿Tienes hambre y sed? Conozco aquí un buen restaurante donde preparan excelentes sopas y salsas. – No tengo

hambre, pero tengo mucha sed.

8. ¿Adónde vas de vacaciones? – Voy a casa de mi abuelo que vive en una casa grande en una región maravillosa.

– ¿Y qué vas a hacer allí? – Voy a descansar, tomar el sol, nadar en el río cercano y leer.

9. Mis padres ya están casados desde hace 28 años y son felices. ¡Qué envidia!/¡Les envidio!

10. Casi nunca veo la tele(visión)/No veo la tele(visión) casi nunca, pero me gusta escuchar música rock,

descargar música de internet y preparar comidas exóticas.

Nivel B

14. Complete con el artículo y la forma adecuada del adjetivo.

1. el; la nueva (Nemůžu najít posluchárnu, kde máme hodinu mikroekonomie. – Je to v nové aule.) 2. un (Můj šéf má zbraň na svou osobní ochranu.) 3. todas las (Snem mnoha lidí je odstranění všech zbraní hromadného ničení.) 4. el (Hlad ve světě je stále problémem pro 870 milionů lidí.) 5. el, fría (Dnes se nemůžeme koupat, voda je moc studená.) 6. las, termales, conocidas (Termální vody Karlových Varů jsou velmi známé.)

15. Decida si poner el artículo o no.

1. al, las (Vždycky v sobotu hrajeme fotbal a každý večer hrajeme karty.) 2. el (Španělština je velmi hezký a lehký jazyk.) 3. el (Moje žena hraje na piano od dětství.)


14

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

4. Clara estudia ...... Medicina.

5. Mi asignatura preferida es ...... literatura hispanoamericana.

6. El candidato al puesto de ...... asesor habla ...... alemán, ...... polaco y ...... ruso.

7. Su sobrino quiere entrar en ...... ejército.

8. La madre de Pedro enseña ...... Química en nuestro instituto.

9. ¿Haces ...... gimnasia regularmente? – No, no hago ...... gimnasia, pero hago ...... piragüismo. 10. Déjame en paz, quiero leerme ...... periódico. 11. Tenemos que ir a ...... hospital, parece que Pepe tiene ...... hepatitis. 12. Quiero comprarle ...... guitarra española. 13. ¿Quieres ir a ...... servicio, Juanito? 14. Mi abuela va a ...... iglesia todos los domingos. 15. No voy a estar en ...... clase de ...... matemáticas hoy. 16. En julio iremos a ...... playa, nos bañaremos en ...... mar y disfrutaremos de ...... naturaleza. 17. Ve a ...... correos a enviar el paquete, por favor. 18. ¿Vienes a ...... clase de natación? 19. ¡Un ladrón! Llama a ...... policía. 20. ¿Escuchas ...... noticias todos los días? 16. Doplňte člen, kde je zapotřebí.

1. ...... canal de Panamá une ...... Atlántico con ...... Pacífi co.

2. ...... Ebro desemboca en ...... Mediterráneo.

3. ¿Te gusta ...... Madrid viejo?

4. ...... pequeña Gloria ya sabe caminar.

5. ¿Adónde vais de vacaciones? – Vamos a ...... Alemania, ...... Bélgica y también queremos visitar ...... Países

Bajos.

6. ...... Manaos es ...... gran ciudad en ...... Amazonas.

7. ¿Conoces ...... América Latina? – Solo conozco ...... Perú y ...... Caribe.

8. Me gustan más ...... Canarias que ...... Baleares.

9. ...... Coruña es ...... capital de ...... Galicia. 10. ¿Cómo se puede llegar en ...... tren o en ...... autobús a ...... Escorial? 11. ...... Popocatépetl es ...... volcán muy famoso. 12. Se puede esquiar cerca de ...... Granada, en ...... Sierra Nevada. 13. ...... doña Carmen es muy elegante. 14. ...... Atacama está ubicado en ...... norte de Chile. 17. Přeložte do španělštiny.

1. Na Sahaře je nedostatek vody.

2. Pojedu do Madridu a navštívím muzeum Prado.

3. Španělé rádi hrají domino.

4. Jdi do supermarketu a kup mléko, chleba, máslo, olej a vejce. Máš peníze?

5. Amazonka je tak široká, že někdy vidíš kolem sebe jen vodu.

6. Už musím jít do školy. Musíme být na hodině včas.


15

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

4. – (Klára studuje medicínu.)

5. la (Můj oblíbený předmět je hispanoamerická literatura.)

6. –, –, –, – (Uchazeč o místo poradce mluví německy, polsky a rusky.)

7. el (Jeho/Její synovec chce vstoupit do armády.)

8. – (Petrova matka učí chemii u nás na gymnáziu.)

9. –; –, – (Cvičíš pravidelně? – Ne, necvičím, ale dělám kanoistiku.) 10. el (Nech mě na pokoji, chci si přečíst noviny.) 11. al, – (Musíme jet do nemocnice, zdá se, že Pepa má žloutenku.) 12. una (Chci mu/jí koupit španělskou kytaru.) 13. al (Honzíku, nechceš jít na záchod?) 14. la (Moje babička chodí do kostela každou neděli.) 15. –, – (Dnes nebudu na hodině matematiky.) 16. la, el, la (V červenci pojedeme na pláž, budeme se koupat v moři a užívat si přírody.) 17. – (Prosím tě, jdi na poštu poslat ten balík.) 18. –/la (Přijdeš na plavání?) 19. la (Zloděj! Zavolej policii.) 20. las (Posloucháš zprávy každý den?) 16. Complete con el artículo donde convenga.

1. el, el, el (Panamský kanál spojuje Atlantský a Tichý oceán.)

2. el, el (Ebro ústí do Středozemního moře.)

3. el (Líbí se ti starý Madrid?)

4. la (Malá Glorie už umí chodit.)

5. –, –, los (Kam jedete na dovolenou? – Jedeme do Německa, Belgie a také chceme navštívit Nizozemsko.)

6. –, una, el (Manaus je významné město na Amazonce.)

7. –; (el), el (Znáš Latinskou Ameriku? – Znám jenom Peru a Karibskou oblast.)

8. las, las (Líbí se mi víc Kanárské ostravy než Baleáry.)

9. La, la, – (La Coruňa je hlavní město Galície.) 10. –, –, El (Jak se lze dostat vlakem nebo autobusem do Escorialu?) 11. el, un (Popocatépetl je slavná sopka.) 12. –, – (Blízko Granady se dá lyžovat, v Sierra Nevadě.) 13. – (Paní Carmen je velmi elegantní.) 14. el, el (Atacama se nachází na severu Chile.) 17. Traduzca al español.

1. En el Sahara hay escasez de agua.

2. Iré a Madrid y visitaré el Museo del Prado.

3. A los españoles les gusta jugar al dominó.

4. Ve al supermercado y compra leche, pan, mantequilla, aceite y huevos. ¿Tienes dinero?

5. El Amazonas es tan ancho que a veces solo ves agua a tu alrededor.

6. Ya tengo que ir al colegio. Tenemos que estar en clase a tiempo.


16

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

7. Hoří! Zavolejte hasiče!

8. Víš, které je hlavní město Salvadoru?

9. Rodiče nejsou doma. Matka je s bratrem u lékaře a otec přijde z práce za půl hodiny. 10. Chceš žít raději ve městě nebo na venkově? 11. Náš syn hraje moc dobře na kytaru, ale potřebuje novou.

Úroveň C

18. V některých případech se mění význam přídavného jména podle jeho postavení. Doplňte správný

tvar přídavného jména a umístěte ho vhodně. Pak přeložte.

1. En los países en vías de desarrollo hay mucha ...... gente ...... . (pobre)

2. ¡...... gente ......! Las inundaciones les han destruido toda la casa. (pobre)

3. Messi es un ...... futbolista ...... . (grande)

4. Tienen un ...... jardín...... . (grande)

5. Ya han eliminado uno de los ...... problemas ...... de México. (grande)

6. Puedes creerle. Siempre trae ...... noticias ...... . (cierto)

7. No he podido terminar el informe. Todavía necesito ...... datos ...... . (cierto)

8. Allí vive su ...... hermano ...... . (menor)

9. No tienes que preocuparte. El tuyo es el ...... problema ...... . (menor) 10. Es un ...... amigo ...... mío. (viejo) Nos conocemos desde hace 20 años. 11. Tengo un ...... coche ...... . (viejo) 12. Esta es nuestra ...... casa ...... . (nuevo) ¿Te gusta? El edifi cio es del siglo XIX. 13. En esa zona acaban de construir muchas ...... casas ...... . (nuevo) 14. En el salón tienen ...... muebles ...... . (antiguo) 15. Su ...... esposa ...... sigue viviendo en Vigo. (antiguo) 19. Převeďte tučně vytištěná jména do opačného rodu a přeložte.

1. Su novio es a c tor.

2. Mi yerno tiene dos gallos.

3. El rey tiene tres hijos, así que el país tiene tres príncipes.

4. Esta noche tienen los bachilleres la fi esta del fi n de estudios.

5. El emperador austríaco residía en Viena.

6. En el zoológico hemos visto a dos leones.

7. El presidente de Argentina tiene su sede en la Casa Rosada.

8. Te has portado como un héroe.

9. Este periodista escribe para un periódico y dos revistas. 10. ¿Conoces al amante de la jefa? 11. El modelo presentó la nueva colección de ropa de invierno.


17

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

7. ¡Fuego! ¡Llamad a los bomberos!

8. ¿Sabes cuál es la capital de El Salvador?

9. Los padres no están en casa. La madre está con mi hermano en el médico y el padre va a venir del trabajo

dentro de media hora.

10. ¿Prefi eres vivir en la ciudad o en el campo? 11. Nuestro hijo toca la guitarra muy bien, pero necesita una guitarra nueva.

Nivel C

18. En algunos casos cambia el sentido del adjetivo según su posición. Complete las frases con la forma

adecuada del adjetivo y colóquelo adecuadamente. Luego traduzca la frase.

1. mucha gente pobre (V rozvojových zemích je mnoho chudých lidí.)

2. ¡Pobre gente! (Chudáci lidi! Záplavy jim zničily celý dům.)

3. un gran futbolista (Messi je velký fotbalista.)

4. un jardín grande (Mají velkou zahradu.)

5. los grandes problemas (Už odstranili jeden z velkých problémů Mexika.)

6. noticias ciertas (Můžeš mu věřit. Vždycky přináší zaručené zprávy.)

7. ciertos datos (Nemohl/a jsem dokončit tu zprávu. Ještě potřebuju určité údaje.)

8. su hermano menor (Tam bydlí jeho/její mladší bratr.)

9. el menor problema (Nemusíš si dělat starosti. Ten tvůj problém je ten nejmenší.) 10. un viejo amigo (Je to můj starý přítel. Známe se už 20 let.) 11. un coche viejo (Mám staré auto.) 12. nuestra nueva casa (To je náš nový byt. Líbí se ti? Budova je z 19. století.) 13. muchas casas nuevas (V té oblasti postavili mnoho nových domů.) 14. muebles antiguos (V obýváku mají starožitný nábytek.) 15. su antigua esposa (Jeho bývalá manželka bydlí stále ve Vigu.) 19. Transforme los nombres en negrita en el género opuesto y luego traduzca.

1. (Její přítel je herec.) Su novia es actriz.

2. (Můj zeť má dvě slepice.) Mi nuera tiene dos gallinas.

3. (Král má tři syny, takže země má tři prince.) La reina tiene tres hijas, así que el país tiene tres princesas.

4. (Dnes večer mají maturanti závěrečnou party.) Esta noche tienen las bachilleres la fi esta del fi n de estudios.

5. (Rakouský císař sídlil ve Vídni.) La emperatriz austríaca residía en Viena.

6. (V zoologické zahradě jsme viděli dva lvy.) En el parque zoológico hemos visto a dos leonas.

7. (Argentinský prezident má své sídlo v Casa Rosada.) La presidenta de Argentina tiene su sede en la Casa Rosada.

8. (Zachoval ses jako hrdina.) Te has portado como una heroína.

9. (Tenhle novinář píše pro jedny noviny a 2 časopisy.) Esta periodista escribe para un periódico y dos revistas.

10. (Znáš milence šéfk y?) ¿Conoces a la amante del jefe? 11. (Model předvedl novou kolekci zimního oblečení.) La modelo presentó la nueva colección de ropa de invierno.


18

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

20. Doplňte do vět podstatné jméno správného rodu a přeložte.

1. ¿Has leído el editorial/la editorial de hoy? Es muy interesante.

2. Aquel autor siempre publica sus libros en el editorial/la editorial Planeta.

3. ¿Sigues viviendo en el capital/la capital?

4. La defi nición más simple de el capital/la capital dice que es el dinero que produce más dinero.

5. ¿Dónde hay que poner el coma/la coma en esta frase?

6. El herido ya ha salido de el coma/la coma.

7. La respuesta de Iván provocó el cólera/la cólera de su padre.

8. El cólera/La cólera era el verdadero asesino de la Edad Media.

9. El guía/La guía nos ha mostrado todos los monumentos, así que no necesitamos el guía/la guía que

compramos en Praga.

10. Vamos a hacer unos ejercicios sobre el orden/la orden de palabras en español. 11. El soldado tiene que cumplir el orden/la orden, o lo castigarán. 12. Mi tío tiene un pequeño huerto de manzanos/manzanas y yo preparo muchas veces compota de manzanos/

manzanas.

13. La semana pasada estuvimos en una fi nca de naranjos/naranjas cerca de Valencia. 14. Me encanta el zumo de naranjo/naranja natural. 21. Přeložte do španělštiny.

1. Je velmi důležité udržovat doma pořádek.

2. Právě jsem přečetla Márquezův román Láska v období cholery. Je to velké dílo.

3. V našem nakladatelství máme hodně dobrých redaktorů.

4. Můj bývalý přítel stále bydlí v našem starém bytě, ale já jsem se přestěhovala do nového bytu.

5. Kapitánka mužstva dala příkaz: útočit, útočit a útočit.

6. Víš, že Ángel chodí s jednou modelkou?

7. Byli jsme na vernisáži obrazů jedné venezuelské umělkyně.

8. Včera jsme měli nehodu a můj malý syn má zranění na čele.

9. Říkají, že zítra přijde studená fronta. 22. Přeložte do češtiny vhodným způsobem.

1. Voy a tomar lo de siempre.

2. Este ejercicio me demuestra lo difícil que es el tema de los tiempos pasados.

3. Lo bueno que tienen los pisos pequeños es que se pueden limpiar rápidamente.

4. Siempre hace lo contrario de lo que le digo.

5. Lo único que deseo es dormir.

6. No te imaginas lo mucho que quiero estar contigo.


19

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

20. Complete las frases con el substantivo del género adecuado y tradúzcalas al checo.

1. el editorial (Četl jsi dnešní úvodník? Je velice zajímavý.)

2. la editorial (Tamten autor publikuje vždycky své knihy v nakladatelství Planeta.)

3. la capital (Pořád bydlíš v hlavním městě?)

4. del capital (Nejjednodušší defi nice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze.)

5. la coma (Kam je třeba dát čárku v téhle větě?)

6. del coma (Zraněný se už probral z kómatu.)

7. la cólera (Ivanova odpověď vyvolala otcovu zlost.)

8. el cólera (Cholera byla ve středověku opravdovým zabijákem.)

9. el guía/la guía, la guía (Průvodce nám ukázal/Průvodkyně nám ukázala všechny památky, takže jsme

nepotřebovali průvodce, který jsme si koupili v Praze.)

10. el orden (Budeme dělat nějaká cvičení na pořádek slov ve španělštině.) 11. la orden (Voják musí splnit rozkaz, nebo bude potrestán.) 12. manzanos, manzanas (Můj strýc má malý jabloňový sad a já často připravuju jablkový kompot.) 13. naranjos (Minulý týden jsme byli na pomerančové plantáži blízko Valencie.) 14. naranja (Mám strašně rád/a čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu.) 21. Traduzca al español.

1. Es muy importante mantener el orden en casa.

2. Acabo de leer la novela El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. ¡Es una gran obra!

3. En nuestra editorial tenemos muchos buenos redactores.

4. Mi antiguo novio sigue viviendo en nuestra vieja casa, pero yo me he mudado a una nueva casa.

5. La capitana del equipo dio la orden: atacar, atacar y atacar.

6. ¿Sabes que Ángel sale con una modelo?

7. Estuvimos en la inauguración de la exposición de cuadros de una artista venezolana.

8. Ayer tuvimos un accidente y mi hijo pequeño tiene una herida en la frente.

9. Dicen que mañana llega un frente frío.

22. Traduzca al checo de manera apropiada.

1. Dám si to, co vždycky.

2. Tohle cvičení mi dokazuje, jak obtížné je téma minulých časů.

3. U malých bytů je dobré to, že se dají rychle uklidit.

4. Vždycky udělá opak toho, co mu říkám.

5. Jediné, co si přeju, je spát.

6. Nedokážeš si představit, jak moc chci být s tebou.


20

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

Úroveň D

23. Převeďte tučně vyznačená slova do množného čísla a přeložte.

1. El gas invernadero puede tener un efecto importante sobre el clima.

2. El transporte en el centro se colapsa en la hora punta.

3. Altos representantes participaron en las negociaciones en un país miembro de la OCDE.

4. El verdadero carácter se desvela en una situación límite.

5. La mayoría de los viajeros prefi ere viajar en coche cama.

6. Hacer un régimen inapropiado puede causar varios problemas de salud. 24. Pohrajte si s vlastními jmény a přeložte.

1. Dnes odpoledne přijdou Mendozovi. 4. Kolik znáš Kristýn?

2. Můj soused byl za mlada hotový Casanova. 5. Po smrti krále Karla II. z rodu Habsburků přicházejí

v r. 1701 na španělský trůn Bourbonové.

3. Habsburkové vládli v českých zemích skoro 400 let. 25. Utvořte množné číslo a přeložte do češtiny.

1. el récord mundial ..................... 11. un espray nasal .....................

2. un sándwich mixto ..................... 12. el referéndum nacional .....................

3. el jersey de lana ..................... 13. un álbum digital .....................

4. un dúplex amueblado ..................... 14. el défi cit público .....................

5. un iceberg groenlandés ..................... 15. el club nocturno .....................

6. el nuevo ferri ..................... 16. el spam borrado .....................

7. un fax largo ..................... 17. un soldado israelí .....................

8. un test difícil ..................... 18. el limón ceutí .....................

9. un derbi emocionante ..................... 19. un restaurante hindú .....................

10. el currículum preparado .....................

26. Přeložte do španělštiny.

1. španělské soukromé školy 8. oblíbený zábavní park

2. česká státní výzkumná centra 9. nádherný svět zvířat

3. těžká osobní situace 10. Evropská investiční banka

4. evropský globální polohový systém Galileo 11. Světová zdravotnická organizace

5. Španělská dělnická socialistická strana 12. Světový námořní tísňový a bezpečnostní systém

6. Organizace spojených národů 13. Evropská unie

7. španělský soudní systém 14. NATO


21

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

Nivel D

23. Tranforme en plural las palabras en negrita y traduzca las frases al checo.

1. Los gases invernadero pueden tener un efecto importante sobre el clima. (Skleníkové plyny můžou mít

významný vliv na klima.) 2. El transporte en el centro se colapsa en las horas punta. (Ve špičkách kolabuje v centru doprava.) 3. Altos representantes participaron en las negociaciones en unos países miembros de la OCDE. (Vysocí

představitelé se zúčastnili jednání v několika členských zemích OECD.) 4. Los verdaderos caracteres se desvelan en (las) situaciones límite. (Skutečné charaktery se projeví v mezních

situacích.) 5. La mayoría de los viajeros prefi ere viajar en coches cama. (Většina cestujících dává přednost cestování

v lůžkových vozech.) 6. Hacer regímenes inapropiados puede causar varios problemas de salud. (Dodržování nevhodných diet může

způsobit vážné zdravotní potíže.)

24. Juegue con nombres propios de personas y traduzca las siguientes frases.

1. Esta tarde van a venir los Mendoza. 4. ¿Cuántas Cristinas conoces? 2. Mi vecino, de joven, era un casanova/

donjuán.

5. En 1701 llegan los Borbones al trono español, después de la muerte

del rey Carlos II de la dinastía de los Austrias (los Habsburgo).

3. Los Habsburgo reinaron en los países

checos durante casi 400 años.

25. Forme el plural y tradúzcalo al checo.

1. los récords mundiales (světové rekordy) 11. (unos) espráis nasales (nosní spreje) 2. (unos) sándwiches mixtos (sendviče mix) 12. los referendos/referéndums nacionales (národní

referenda)

3. los jerséis de lana (vlněné svetry) 13. (unos) álbumes digitales (digitální alba) 4. (unos) dúplex amueblados (zařízené mezonetové byty) 14. los défi cits públicos (státní defi city)

5. (unos) icebergs groenlandeses (grónské ledovce) 15. los clubes/clubs nocturnos (noční kluby)

6. los nuevos ferris (nové trajekty) 16. los spam borrados (smazané spamy)

7. (unos) faxes largos (dlouhé faxy) 17. (unos) soldados israelíes (izraelští vojáci)

8. (unos) test difíciles (obtížné testy) 18. los limones ceutíes (ceutské citrony)

9. (unos) derbis emocionantes (napínavá derby) 19. (unos) restaurantes hindúes (indické restaurace)

10. los currículum preparados (připravené životopisy)

26. Traduzca al español.

1. los colegios privados españoles/los centros de

educación privados españoles

8. el parque de atracciones preferido

2. los centros de investigación públicos checos 9. el maravillosos mundo de los animales 3. una situación personal difícil/una difícil situación

personal

10. el Banco Europeo de Inversiones

4. el sistema de posicionamiento global europeo Galileo 11. la Organización Mundial de la Salud 5. el Partido Socialista Obrero Español 12. Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos 6. la Organización de las Naciones Unidas 13. la Unión Europea 7. el sistema judicial español 14. OTA N


22

ČLEN, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA | 1

27. Přeložte do španělštiny. Pozor na předložky po přídavných jménech!

1. Děti, už jste připravené na výlet? 2. Země je bohatá na suroviny, ale chudá na lidské zdroje. 3. Mnoho lékařů, původem z Kuby, pracuje ve venezuelských venkovských nemocnicích. 4. Tamní vody oplývají množstvím ryb a mořských plodů. 5. Anička je moc hodná na svého malého bratříčka. 6. Už jsem unavený z toho, že to pořád znovu a znovu musím opakovat. 7. Materiál je velmi odolný vůči vodě a úderům. 8. Jsi ochotný mi pomoct při stěhování? 9. Musíš dávat pozor na auta, která se blíží v protisměru.

10. Kultura má být dostupná každému.

11. Je to velice podobné jeho předchozímu článku.

12. Musíš být ke mně upřímný, i když budou tvoje názory odlišné od mých.

Viz též kapitola Předložky

28. Některá španělská přídavná jména obyvatelská mají zvláštní tvary, které se dost liší od základního

vlastního jména. Víte, od kterého města, země nebo oblasti jsou odvozena následující přídavná

jména (která mohou být i podstatnými jmény)?

1. burgalés ..................... 9. salamantino .....................

2. manchego ..................... 10. mallorquín .....................

3. bilbaíno ..................... 11. alcalaíno/complutense .....................

4. asunceño/asunceno ..................... 12. ibicenco .....................

5. toledano ..................... 13. tinerfeño .....................

6. ovetense ..................... 14. paceño .....................

7. vigués ..................... 15. bonaerense .....................

8. onubense .....................


23

LOS ARTÍCULOS, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS | 1

27. Traduzca al español. ¡Cuidado con las preposiciones!

1. Chicos, ¿ya estáis listos para la excursión?

2. El país es rico en materias primas, pero pobre en recursos humanos.

3. Muchos médicos, oriundos/originarios de Cuba, trabajan en hospitales provinciales de Venezuela.

4. Las aguas de allí son abundantes en peces y mariscos.

5. Anita es muy buena con su pequeño hermanito.

6. Ya estoy cansado de tener que repetirlo una y otra vez.

7. El material es muy resistente al agua y a los golpes.

8. ¿Estás dispuesto a ayudarme a mudarme?

9. Tienes que estar atento a los coches que vienen/se acercan en sentido contrario. 10. La cultura debe ser accesible a todo el mundo/a todos. 11. Es muy parecido a su artículo anterior. 12. Tienes que ser sincero conmigo, aunque tus opiniones sean diferentes de/a las mías.

Véase también el capítulo Preposiciones

28. Algunos adjetivos toponímicos españoles tienen formas especiales que difi eren bastante de los

topónimos originales. ¿Sabe de qué ciudad, país o región están derivados los siguientes adjetivos

(que pueden ser, al mismo tiempo, también nombres sustantivos)?

1. Burgos (burgoský) 9. Salamanca (salamanský)

2. La Mancha (lamanšský) 10. Mallorca (mallorský)

3. Bilbao (bilbajský) 11. Alcalá de Henares (alcalský)

4. Asunción (asunciónský) 12. Ibiza (ibizský)

5. Toledo (toledský) 13. Tenerife (tenerifský)

6. Oviedo (oviedský) 14. La Paz (Bolivia)(lapazský)

7. Vigo (vigský) 15. Buenos Aires (buenosaireský)

8. Huelva (huelvský)


24

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A POROVNÁVACÍ VÝRAZY |

2

2. Stupňování přídavných jmen a porovnávací výrazy Úroveň B  Pravidelný druhý stupeň přídavných jmen (cvičení 1–3)  Nepravidelný 2. stupeň přídavných jmen (cvičení 4)  Porovnávací výrazy (cvičení 5–8)

Další cvičení k této problematice viz Zájmena záporná a neurčitá (cvičení 13)

Viz též Číslovky a výrazy s číselným významem (cvičení 14)

 Třetí stupeň přídavných jmen (cvičení 9–12) Úroveň C  Superlativ absolutní (cvičení 13–14) Úroveň D  Původní latinské tvary superlativu (cvičení 15)

Úroveň B

1. Vyjádřete vyšší nebo nižší míru vlastnosti.

Vzor: Esta cámara es cara. (+) – Mi cámara es más cara.

El alpinismo es peligroso. (–) – El esquí es menos peligroso.

1. Elena es muy guapa. (+) – Su hermana es ......... .

2. Este postre es muy dulce. (–) – Aquel es ......... .

3. Las camas del hotel son cómodas. (+) – Las camas de mi casa son ......... .

4. El palacio es muy antiguo. (+) – La catedral es ......... .

5. El libro es aburrido. (+) – La película es todavía ......... .

6. Tus gafas son caras. (–) – Las mías serán ......... .

7. Nuestra casa es bastante bonita. (+) – Pero queremos una todavía ......... .

2. Doplňte přídavné jméno opačného výzamu ve 2. stupni.

Vzor: Este abrigo es muy caro. – Necesito uno más barato.

1. Estos pantalones son demasiado cortos. – Necesito unos ......... .

2. Ana dice que aquel chico es demasiado bajo. – Prefi ere salir con uno ......... .

3. Su presentación es mala. – Tiene que preparar una ......... .

4. Este sillón es incómodo. – Quiero uno ......... .

5. Esas chicas son antipáticas. – ¿No conoces unas ......... ?

6. Esta playa es fea. – ¿No podemos ir a una ......... ?

7. Esta habitación está sucia. – Queremos una ......... .

2. Stupňování přídavných jmen a porovnávací výrazy ■ Grados del adjetivo y expresiones

de comparación


25

GRADOS DEL ADJETIVO Y EXPRESIONES DE COMPARACIÓN |

2

2. Grados del adjetivo y expresiones de comparación Nivel B  Comparativo regular de los adjetivos (ejercicios 1–3)  Comparativo irregular de los adjetivos (ejercicio 4)  Expresiones de comparación (ejercicios 5–8)

Otros ejercicios véase el capítulo Pronombres indefi nidos y negativos (ejercicio 13)

Véase también el capítulo Numerales y expresiones de cantidad (ejercicio 14)

 Superlativo de los adjetivos (ejercicios 9–12) Nivel C  Superlativo absoluto (ejercicios 13–14) Nivel D  Formas latinas originales del superlativo (ejercicio 15)

Nivel B

1. Complete las frases con la forma comparativa siguiendo el ejemplo.

1. (Helena je velmi hezká.) Su hermana es más guapa.

2. (Tenhle dezert je moc sladký.) Aquel es menos dulce.

3. (Postele v hotelu jsou pohodlné.) Las camas de mi casa son más cómodas.

4. (Palác je velmi starý.) La catedral es más antigua.

5. (Ta kniha je nudná.) La película es todavía más aburrida.

6. (Tvoje brýle jsou drahé.) Las mías serán menos caras.

7. (Náš dům/byt je dost hezký.) Pero queremos una todavía más bonita. 2. Complete las frases con adjetivos opuestos en grado comparativo.

1. (Tyhle kalhoty jsou příliš krátké.) Necesito unos más largos.

2. (Anna říká, že tamten kluk je moc malý.) Prefi ere salir con uno más alto.

3. (Vaše prezentace je špatná.) Tiene que preparar una mejor.

4. (Tohle křeslo je nepohodlné.) Quiero uno más cómodo.

5. (Ty dívky jsou nesympatické.) ¿No conoces unas más simpáticas?

6. (Tahle pláž je ošklivá.) ¿No po       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.