načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Cvičebnica – Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová

Cvičebnica – Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom
-7%
sleva

Kniha: Cvičebnica – Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Autor:

Cvičebnica korešponduje s učebnicou pre 9. ročník. Na obálke je periodická tabuľka prvkov.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
doručujeme do Vánoc
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  108 Kč 100
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EXPOL PEDAGOGIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 10.05.2012
Počet stran: 48
Rozměr: 210x297
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8091-256-7
EAN: 9788080912567
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cvičebnica korešponduje s učebnicou pre 9. ročník. Na obálke je periodická tabuľka prvkov.

Další popis

V cvičebnici sú spracované tematické celky Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky, Deriváty uhľovodíkov, Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote. Použité sú v nej texty, modely a fotografie identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na zápis laboratórnych prác. V cvičebnici sa nachádza dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka – cvičebnicu je teda možné využiť ako náhradu za zošit. Orientáciu uľahčuje odkaz na príslušné strany učebnice.V cvičebnici sú spracované tematické celky: Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky, Deriváty uhľovodíkov, Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote.Použité sú v nej texty, modely a fotografi identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na zápis laboratórnych prác. V cvičebnici je vytvorený dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka. Orientáciu uľahčuje odkaz na príslušnú stranu učebnice.


Kniha je zařazena v kategoriích
Helena Vicenová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

pre 9. ročník základnej školy

a 4. ročník gymnázia s osemroèným štúdiom

Helena Vicenová

MENO

ŠKOLA

TRIEDA ROK Chemické výpočty. Organická chémia

Úvod

Vážení uðitelia, milí žiaci,

v cviðebnici sú spracované posledné dva celky Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2)

Chemické výpoðty a Organická chémia. Použité sú v nej texty, modely a fotografie identické

s uðebnicou, ýalšie úlohy na opakovanie uðiva a vyberateĆné predtlaðe na zápis laboratórnych

prác (ktoré možno využiĘ aj ako ýalší priestor na poznámky).

téma strany v učebnici strany v cvičebnici

1 Opakovanie 7 – 13 1 – 5

2 Chemické výpočty 15 – 35 6 – 13

3 Vlastnosti jednoduchých organických látok 37 – 47 14 – 17

4 Uhľovodíky 50 – 61 18 – 20

5 Deriváty uhľovodíkov 63 – 73 27 – 30

6 Organické látky v živých organizmoch 76 – 91 32 – 38

7 Organické látky v bežnom živote 94 – 111 40 – 44

ïastice

hélium vodík chlorid sodný

Látky

chemicky ðisté látky

kyslík vo vode kyslík voda

Zloženie látok

Rozdelenie látok


2 Opakovanie 1

Zloženie látok

Atóm je ðastica látky zložená z jadra a ....................... V jadre atómu sú ...........................

a ..........................., v obale sú .............................. (vo vrstvách).

Z jednotlivých atómov je zložených len málo látok. V molekulách a iónoch sú ðastice

viazané chemickými ...........................

Chemická väzba je súdržné pôsobenie medzi dvoma alebo viacerými atómami sprostredkované

.............................

Molekula je ðastica látky zložená z dvoch alebo viacerých zlúðených ............................

............................. väzba je chemická väzba, ktorú tvorí spoloðný elektrónový pár –väz

bový elektrónový pár.

Ión je elektricky ........................ ðastica látky.

Katión (kladný ión) vznikne, keý atóm .................... elektrón. Dej,

pri ktorom atóm odovzdá jeden alebo viac elektrónov, sa nazýva

.......................... Anión (záporný ión) vznikne, keý atóm ......................

elektrón. Dej, pri ktorom atóm prijme jeden alebo viac elektrónov, sa

nazýva ..............................

........................... väzba je chemická väzba, ktorú tvoria opaðne nabité ióny – katión a anión,

ktoré sa navzájom priĘahujú.

Zo znaðiek a vzorcov ðastíc K

+

, H

2

, CO

2

, Na, Cl

, SO

3

, HCl, Zn, H

2

O, O

3

vyber:

a) atómy .............................. b) molekuly ...................................... c) ióny ..................................

Rozdelenie látok

Zmesi

Zmes je látka zložená z dvoch alebo viacerých .........................

Rôznorodé zmesi sú také zmesi, ktorých zložky .......................... rozlíšiĘ zrakom (voĆným

okom alebo pod mikroskopom).

Rovnorodé zmesi (roztoky) sú také zmesi, ktorých zložky ......................... rozlíšiĘ zrakom

(voĆným okom alebo pod mikroskopom).

Roztok je rovnorodá zmes zložená z ...................................... látky a ......................................

Roztok, v ktorom je rozpúšĘadlom ..................................., nazývame vodný roztok.

................... roztok je roztok, v ktorom sa pri danej teplote už nerozpustí ýalšie množstvo látky.

Zmesi jahodový kompót, zemný plyn, sklo, zeleninová polievka, bronz, slaná voda rozdeĆ na:

a) rôznorodé ...................................................................................................................................

b) rovnorodé ...................................................................................................................................

v učebnici s. 8, 9

11

2

2

17

18

11

12

He

H

2

NaCl


3Opakovanie 1

Chemicky ðisté látky

Chemické prvky

Prvok je chemicky ðistá látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké ............................. ðíslo.

V periodickej tabuĆke prvkov sú prvky usporiadané vo vodorovných radoch, ktoré sa volajú

................................. a v zvislých stĄpcoch, ktoré sa volajú .....................

Prvky s podobnými vlastnosĘami sú umiestnené v rovnakej ....................

PodĆa vlastností možno prvky rozdeliĘ na kovy, polokovy a ....................

Chemické zlúðeniny

Zlúðenina je chemicky ðistá látka zložená zo zlúðených atómov dvoch alebo viacerých ............

Oxidy sú dvojprvkové zlúðeniny zložené z ...................................................................................

Oxidaðné ðíslo atómu kyslíka je ............. Významné oxidy sú napr. oxid ............................ (CO

2

),

oxid ............................... (SO

3

), oxid .............................. (CaO), oxid .............................. (SiO

2

).

Kyseliny sa delia na bezkyslíkaté a kyslíkaté. Bezkyslíkaté kyseliny sú dvojprvkové zlúðeniny

zložené z ................................ a nekovového prvku, napr. kyselina .................................. (HCl).

Kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúðeniny zložené z ................................, nekovového prvku

a kyslíka, napr. kyselina ................................. (HNO

3

), kyselina ................................... (H

2

SO

4

).

Kyseliny vo vodnom roztoku ionizujú: HCl + H

2

O ................................................

Oxóniové katióny spôsobujú .................... kyselín. Roztoky kyselín majú hodnotu pH ............. ako 7.

Kyseliny sa používajú v priemysle aj v domácnosti, napr.

..................... na ðistenie kovov, výrobu farieb, liekov, plastov, jej zriedený roztok je v žalúdku,

..................... na výrobu výbušnín, liekov, farieb, hnojív,

..................... na výrobu hnojív, plastov, liekov, farieb, výbušnín, ako náplČ do akumulátorov áut.

Hydroxidy sú trojprvkové zlúðeniny zložené z kovového prvku, ....................... a ...........................,

napr. hydroxid .................. (NaOH), hydroxid ............... (KOH), hydroxid ............... (Ca(OH)

2

).

Hydroxidy vo vodnom roztoku ionizujú: NaOH

H

2

O

......................

Hydroxidové anióny spôsobujú ............................ hydroxidov.

Roztoky hydroxidov majú hodnotu pH ............. ako 7.

Hydroxidy sa používajú v stavebníctve, poĆnohospodárstve aj v domácnosti.

.................... a .................... na výrobu mydla, papiera, plastov, ðistenie nádob a odtokov,

.................... pri výrobe cukru, na vápnenie pôd, na omietanie, bielenie, dezinfekciu stien.

Kyseliny a hydroxidy sú ................................, preto sa pri práci s nimi musia dodržiavaĘbezpeð

nostné opatrenia.

Soli sú zlúðeniny zložené z .......................... kovu a aniónu kyseliny. NaCl

H

2

O

......................

Významné soli sú napr. chloridy, sírany, dusiðnany, uhliðitany a hydrogenuhliðitany.

....................... používa sa na dochutenie a konzervovanie potravín, pri výrobe vodíka, chlóru,

hydroxidu sodného, kyseliny chlorovodíkovej, na posýpanie ciest v zime,

........................ používa sa na ðistenie kovových predmetov, ðistenie škvĐn, pri žalúdoðnýchĘaž

kostiach, v kypriacich práškoch do peðiva (sóda bikarbóna).

v učebnici s. 10, 11

1 18

I. A VIII. A

1 1H

2 13 14 15 16 17

2He

II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A

2 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne

3 11Na 12Mg

3456789101112

13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar

III. B IV. B V. B VI. B VII. B VIII. B I. B II. B

4 19K 20Ca 21Sc 22Ti 23V 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28Ni 29Cu 30Zn 31Ga 32Ge 33As 34Se 35Br 36Kr

5 37Rb 38Sr 39Y 40Zr 41Nb 42Mo 43Tc 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd 49In 50Sn 51Sb 52Te 53I 54Xe

6 55Cs 56Ba 57La 72Hf 73Ta 74W 75Re 76Os 77Ir 78Pt 79Au 80Hg 81Tl 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn

7 87Fr 88Ra 89Ac 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109Mt 110Ds 111Rg 112Cn 114Uuq 116Uuh


4

Opakovanie 1

v učebnici s. 12, 13

Chemické reakcie a chemické rovnice

Chemické reakcie sú deje, pri ktorých ...........................................................................................

Reaktanty sú ...................................................................................................................................

Produkty sú ....................................................................................................................................

Chemické reakcie zapisujeme chemickými ............................, ktoré vyjadrujú:

• ktoré látky sú pri chemickej reakcii reaktanty a produkty,

• pomery poðtu ðastíc pri chemickej reakcii.

Celkový poðet atómov jednotlivých prvkov v reaktantoch musí byĘ ................................... ako

celkový poðet atómov jednotlivých prvkov v produktoch.

Uprav schémy na chemické rovnice a napíš, ði chemická reakcia je zluðovanie alebo rozklad.

Neutralizácia

HCl + NaOH ...............................................

Podstatou neutralizácie je reakcia

oxóniových katiónov s hydroxidovými aniónmi

za vzniku molekúl .....................

zjednodušene: H

+

+ OH

..................

Neutralizácia je reakcia kyseliny s hydroxidom za vzniku ..................... a soli.

Využitie neutralizácie: ...................................................................................................................

Redoxné reakcie

Chemické reakcie, pri ktorých sa niektoré látky ...................... a iné

redukujú, sa nazývajú redoxné reakcie.

Redoxné reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa menia ................................... ðísla atómov.

Využitie redoxných reakcií: ...........................................................................................................

...H

2

O

2

...H

2

O + O

2

...H

2

+ O

2

...H

2

O ...Al + ...O

2

...Al

2

O

3

...Mg + O

2

...MgO

H

3

O

+

+ OH

2H

2

O

2Cu

+ O

2

2Cu

II

O

–II

oxné reakcie

ki ú h

redukcia


5


6 Chemické výpočty

Látkové množstvo. Molárna hmotnosĘ

Na vyjadrenie poðtu ðastíc v chemickyðis

tej látke sa používa veliðina, ktorá umožČuje

vyjadriĘ veĆké poðty ðastíc takými ðíslami,

s ktorými sa Ćahko poðíta.

Takouto veliðinou je ..................................

Jej jednotka je ..............

Uvedenú veliðinu nedokážeme priamo odmeraĘ. Preto sa zaviedla veliðina ..................................,

ktorá udáva hmotnosĘ 1 mólu ðastíc chemicky ðistej látky. Jej jednotka je ...................................

Vypoðítaj molárnu hmotnosĘ uhliðitanu vápenatého.

M(Ca) = 40,08 g/mol

M(C) = 12,01 g/mol

M(O) = 16,00 g/mol

M(CaCO

3

) = M(Ca) + M(C) + 3 · M(O)

M(CaCO

3

) = .................. g/mol + .................. g/mol + .................. g/mol = .................. g/mol

Odpoveý: .....................................................................................................................................

Vypoðítaj, akému látkovému množstvu zodpovedá 20 g CaCO

3

.

m(CaCO

3

) = ............................ ................................................................................................

M(CaCO

3

) = ............................ ................................................................................................

n(CaCO

3

) = ? mol ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Odpoveý: ........................................................................................................................................

v učebnici s. 20 – 25

Látkové množstvo je veliðina, ktorá udáva poðet ðastíc (atómov, molekúl, iónov) v látke.

Jej znaðka je .................... Jednotka látkového množstva je mól, jej znaðka je mol.

Molárna hmotnosĘ je veliðina, ktorá má znaðku ....................

Molárna hmotnosĘ chemicky ðistej látky A sa vypoðíta ako podiel

hmotnosti látky A a jej látkového množstva:

Jednotka molárnej hmotnosti je gram na mól, jej znaðka je g/mol.

Molárna hmotnosĘ atómov chemických prvkov je uvedená v chemických ........................

Molárna hmotnosĘ chemických zlúðenín sa vypoðíta sðítaním molárnych hmotnostíató

mov prvkov tvoriacich zlúðeninu vynásobených poðtom týchto atómov vo vzorci.

m(A)

M(A) =

n(A)

s

12,01

6

C

UHLÍK

Carboneum

2,5

s

40,08

20

Ca

VÁPNIK

Calcium

1,0

g

16,00

8

O

KYSLÍK

Oxygenium

3,5

g

16,00

8

O

KYSLÍK

Oxygenium

3,5

g

16,00

8

O

KYSLÍK

Oxygenium

3,5

m(CaCO

3

)

n(CaCO

3

) =

M(CaCO

3

)

1 mol: 602 200 000 000 000 000 000 000 ðastíc 1 mol: 602 200 000 000 000 000 000 000 ðastíc

železo

síra


7


44

Opakovanie 7

1. Napíš rovnicu vzniku polyetylény z eténu,

chemickú reakciu pomenuj. . ....................................................................................................

2. Opíš spôsoby likvidácie odpadu z plastov.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Ako sa volajú látky, ktoré znižujú povrchové napätie vody? ..................................................

4. V ktorej vode je väðšia spotreba pracích prostriedkov, v tvrdej alebo v mäkkej? Preðo?

Je možné praĘ v morskej vode? ...............................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Vyber nesprávne tvrdenia a oprav ich.

a) Pri teplote varu je úðinnosĘ všetkých pracích práškov najväðšia.

b) Mydlo je tenzid.

c) Mydlo lepšie pení v mäkkej vode, preto v nej stráca svoju úðinnosĘ.

d) Saponáty sa Ęažšie rozkladajú ako mydlá, zneðisĘujú životné prostredie. ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Alkohol glycerol umožČuje udržiavaĘ vláðnosĘ pokožky. Uveý dva druhy kozmetickýchpríravkov, do ktorých sa preto pridáva. .....................................................................................

7. Aké údaje si treba pozrieĘ na obale pesticídu, ktorý sa chystáme použiĘ v záhrade?

..................................................................................................................................................

8. Ako máme postupovaĘ, keý sme dostali virózu? .....................................................................

..................................................................................................................................................

9. ïo sú probiotiká a kedy je vhodné ich užívanie? ....................................................................

..................................................................................................................................................

10. Od akého veku je v SR povolené pitie alkoholických nápojov a fajðenie tabaku?

Ako by ste charakterizovali alkoholika? .................................................................................

..................................................................................................................................................

11. ZávislosĘ na tabaku máva ðasto smrteĆné následky. Ktorá zložka tabaku (patrí medzirastlinné jedy) spôsobuje pri opakovanom používaní vznik závislosti? ...........................................

..................................................................................................................................................


45

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist