načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nemilosrdná lež Cruel Hoax - Henry Makow

Nemilosrdná lež Cruel Hoax
-14%
sleva

Kniha: Nemilosrdná lež Cruel Hoax
Autor: Henry Makow

- Henry Makow patří se svým židovským původem do zvláštní skupiny autorů konspiračních teorií. V této knize zmiňuje často již známá fakta z oblasti konspiračního "sci-fi" , ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  359 Kč 309
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6% 90%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Bodyart Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 237
Rozměr: 211,0x147,0x13,0 mm
Vydání: 1. vyd. v českém jazyce
Název originálu: Cruel hoax: feminism and the new world order
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík
Hmotnost: 0,32kg
Jazyk: česky
Nakladatelské údaje: Žďár nad Sázavou, Bodyart Press, 2013
ISBN: 978-80-87525-15-9
EAN: 9788087525159
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Henry Makow patří se svým židovským původem do zvláštní skupiny autorů konspiračních teorií. V této knize zmiňuje často již známá fakta z oblasti konspiračního "sci-fi" , ostatně to můžete zjistit z jeho slov:

"ŽIJEME V ÉŘE ÚPADKU, která požaduje snadná řešení.
Na tohle svinstvo neexistuje rychlý lék. Už po 300 let podrývají bohaté a mocné skupiny lidskou rasu. Satanský kartel centrálních bank nás postupně degraduje a kolonizuje. Naši "vedoucí představitelé" vesměs napomáhají našemu zotročení. Lidé vyvolení k tomu, aby razili cestu pokroku v kultuře, politice a velkém podnikání, jsou v horším případě zrádci, zločinci a úchylové a v lepším případě oportunisté a hlupáci. Účelem současné prosperity je udržovat nás spokojené a tvárné.
Je to bitva o rozum a duši lidstva. V předních liniích stojí rodina, rasa, náboženství a národ. Musíme naše rodiny, přátelé a sousedy učit. Naši spoluobčané jsou dobromyslní lidé, kteří byli podvedeni. Jsou spícím obrem, jenž čeká na své probuzení. Braňme naši kolektivní identitu a všemi zákonnými prostředky se vzepřeme tyranii. Když se pokusí pravdu zakázat ("hate speech"), budeme vzdorní. Jediné, na čem záleží, je pravda; jedině pravda nás zachrání.
Luciferáni spoléhají na podvod a lež. Události z 11. září jim sňaly masku. Miliony lidí si začínají uvědomovat příšernou skutečnost. Odvážní lidé se ozývají. Objevují se sběhové. Konečně je tady protestní hnutí, které nesponzoruje vládnoucí špička. Nakonec přijde vlna, která odpůrcům Božím ukáže, zač je toho loket. Každý z nás má zvláštní dar. Naplňte své poslání"

(feminismus & nový světový řád)
Další popis

Další titul z dílny tohoto kontroverzního komentátora současného nejen politického prostředí...


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Henry Makow - další tituly autora:
Ilumináti -- Sekta, jež se zmocnila světa Ilumináti
Ilumináti 2 Ilumináti 2
Krutá pravda a bezočivé lži -- Utajované dejiny sveta Krutá pravda a bezočivé lži
Ilumináti 3 Ilumináti 3
 
Ke knize "Nemilosrdná lež Cruel Hoax" doporučujeme také:
Rudá symfonie Rudá symfonie
Akta Rockefeller Akta Rockefeller
Pravdivý příběh skupiny Bilderberg Pravdivý příběh skupiny Bilderberg
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P ř e d m lu v a (V á š A u to r ) 6

Ú v o d : Ú to k p r o t i h e te r o s e x u á ln í s p o le č n o s ti 8

K n ih a P rv n í: F e m in is m u s , k o m u n is m u s a N o v ý s v ě to v ý řá d 2 5

B e tty F rie d a n o v á / „ M á m a " b y la k o m o u š k a 2 7

G lo r ia S te in e m o v á / J a k C IA p o u ž ila fe m in is m u s k r o z v rá c e n í s p o le č n o s ti 3 0

R u d ý f e m in is m u s / A m e r ic k ý k o m u n is m u s a p ů v o d ž e n s k é h o o s v o b o z e n í 3 4

K o m u n is m u s / U to p ic k ý p o d v o d W a ll S tre e tu 3 8

„ M o n o lo g y v a g ín y " / S le p á u lič k a fe m in is m u 4 3

D o m á c í n á s ilí/ Ú s v it fe m in is tic k é h o p o lic e jn íh o s tá tu 4 7

llu m in á ti/ S p ik n u tí o b lu d n ě jš í, než s i m ů ž e te p ř e d s ta v it 51

S e x u á ln í o s v o b o z e n í/ llu m in is tic k ý p ře v ra t 55

Fielen G u rle y B r o w n o v á / P ro m ě n a m a n ž e le k v e fir e m n í d ě v k y 58

N á ře k / F e m in is tk a v m é m n itr u m n e s o u ž í 61

F e m in is m u s se d á lé č it/ je - li v č a s o d h a le n 6 4

K n ih a D ru h á : H o m o s e x u a lita a h e te r o -h o m o s e x u a lita 6 7

L ž o u s a m i s o b ě i n á m / J e h o m o s e x u á ln í c h o v á n í c h o ro b n é ? 6 9

Z a s ta v e n ý v ý v o j/ P la y b o y a ( h o m o ) s e x u á ln í re v o lu c e 7 3

H o m o s e x u á ln í m a n ž e ls tv í/ H e te ro s e x u á ln í s p o le č n o s t je v o b k líč e n í 7 7

S tra c h z h o m o s e x u á ln íc h d r a v c ů / Z p o v ě ď „ h o m o fo b a " 8 3

L ite r á r n í p ro p a g a n d a / T ra m v a j d o s ta n ic e „ ú tla k h e te ro s e x u á lů " 86

R o le h o m o s e x u á lů n a v y s o k ý c h š k o lá c h / L e s b ic k é s p rá v k y n ě p a rk u p řic h á z e jí! 90

Irs h a d M a n jio v á / M u s lim s k á le s b ic k á r e fo r m á to r k a je N o v o s v ě ts k y řá d n á 94

H u g h H e fn e r/ P ro č je v e š k e ré p o r n o te p lo u š s k é 9 8

B e tty F rie d a n o v á / S tv o ře n í fe m in is tk y 10 2

Bez o k o lk ů a b e z s e r v ítk u / J a k fe m in is m u s u k o n č il ra n d ě n í na v y s o k ý c h š k o lá c h 1 06

Z b lo u d ilé d ív k y / Ta m la d á d á m a je c o u ra 109

O rg a n iz o v a n é z lo / V y m ý v a jí n á m m o z k y , a b y z n á s u d ě la li te p lo u š e 1 13

K n ih a T ře tí: J a k fu n g u je h e te ro s e x u a lita 117

J a k s e ze m ě s ta l p o řá d n ý č lo v ě k / p o té c o m i fe m in is m u s u k ra d l m o u id e n titu 119

Z n o v u n a b y tí m u ž s k é s íly / v é ře V ia g ry 123

L á s k a m u ž e / je o d le s k e m b o ž í lá s k y k s v ě tu 126

M u ž i m u s í u p ře d n o s tň o v a t o p ra v d o v é ž e n y / n e b o o ně p ř ijd o u 129

M u D r. M a rie R o b in s o n o v é / „T h e P o w e r o f S e x u a l S u rre n d e r“ 132


D o pad s e x u á ln íh o s trá d a n í n a ženy/ (Ž e n y p o tř e b u jí m ilo v á n í) 1 35

B ik in y v e rs u s b u r k a / Z h ý r a lo s t a m e ric k ý c h ž e n 1 38

P o žadavek lá s k y / J a k se h r o u t í m a n ž e ls tv í 141 Ž e n y se „v y m y k a jí k o n tro le “ / N e jv y š š í ča s, a b y m u ž i b y li m u ž i 1 4 3

P ro č m u ž i z trá c e jí o ž e n y z á je m / M u ž i bez k o u lí n e m o h o u m ilo v a t 14 5

Pes m ís to r o d in y / Lá ska je k o ř e n í ž iv o ta 1 4 8

F e m in is m u s b e re ž e n á m o tc o v s k o u lá s k u / D ív k y p o tř e b u jí u z n á n í 1 5 0 S e b e o v lá d á n í/ O v lá d á n í m u ž s k é s e x u á ln í to u h y 1 5 5

Ú z k o s t/ M u ž i n e m u s í b ý t v ý k o n n í 1 5 9

K o lo to č s e x u & m ilo s tn ý c h p o m ě r ů / V lá d n o u c í š p ič k a z n e u ž ív á le s t p ř ír o d y 162 V y m íra jíc í u m ě n í b ý t ž e n o u / F a s c in u jíc í m a n ž e ls tv í 1 6 5 V y ja s n ě n í s i v la s tn íc h p o tř e b / L á s k a je z a lo ž e n a na v z á je m n é d ů v é ře 1 6 8

L ilith / O k u ltn í k o ře n y fe m in is m u 171

P o litic k y z á v a d n é / R a da m la d ý m m u ž ů m 1 7 4

Láska ne b o s e x / C o s k u te č n ě c h c e m e 17 7

M uži, k te ré ž e n y c h tě jí 181

P řiv la s tn ě n í p a tř í k m a n ž e ls tv í 184

K n iha Č tv rtá : S v o b o d n í z e d n á ři, v y m ý v á n í m o z k ů & ilu m in á ti 189 S v o b o d n í z e d n á ři/ S e b e v ra ž e d n é s k lo n y lid s tv a 191 V š tě p o v á n í d o k tr ín y / J a k u n iv e r z ity z ra z u jí s tu d e n ty 195 T a v is to c k / J a k s i v lá d n o u c í e lita h ra je na B o h a 199

M o d e rn í k u ltu r a / Ž id o z e d n á řs k é k o ře n y 2 0 3

K u ltu rn í m a rx is m u s / P o d v o d n ý zá kla d m o d e r n í k u ltu r y 2 0 7

D ě sivé / Je b u d o v a n á š z á k o n o d á rn ý s b o r z a k a m u flo v a n ý p o h a n s k ý c h rá m ? 211 J o h n K e rry / & s o v ě ts k ý z p ů s o b b ra in w a s h in g u 2 1 5 T elevizn í re k la m y / K o rp o ra c e u s ilu jí o ro z v ra t s p o le č n o s ti 2 1 9 S e riál R u dá s y m fo n ie Č á st p r v n í/ R o th s c h ild o v é d ir ig u jí R u d o u s y m fo n ii 2 2 3

Část 2 1 Z a v rš e n o ! P o s le d n í s lo v o s v o b o d n ý c h z e d n á řů 2 2 9

Část 3 / C e n trá ln í b a n k é ři u s ilu jí o to ta lit n í n a d v lá d u 2 3 2

D o s lo v 2 3 6       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist