načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Co prozrazují ženská gesta – Nikolaj Kudrjašov

Co prozrazují ženská gesta
-11%
sleva

Kniha: Co prozrazují ženská gesta
Autor: Nikolaj Kudrjašov

Neverbální komunikace ženy a její účinek na muže
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  258 Kč 230
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6% 40%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 173
Rozměr: 202,0x132,0x12,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Hmotnost: 0,139kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201804
ISBN: 978-80-8100-542-8
EAN: 9788081005428
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ruský psycholog se věnuje ojedinělému a zajímavému tématu: detailům našich běžných gest a pohybů, při jejichž určitém provedení můžeme dosáhnout lepších prožitků i účinků – v oblasti zdraví, psychické pohody, komunikace, vztahů a také sexuality.

Autor odhaluje, kde se v motorice těla skrývají atributy ženského genu a kde najdeme projev genu mužského. Rozpracoval řadu metodických doporučení, jak používat gesta a neverbální komunikaci v různých životních situacích, a zejména pak v sexuálních vztazích.

Cílem této publikace je přimět čtenáře k zamyšlení nad genderově zaměřeným neverbálním chováním každého jedince. Možná v textu naleznete odpovědi na mnohé niterné otázky, jež jsou spojené s tím, jakého pohlaví jste. To vše může být zajímavé právě v dnešní době, kdy probíhají bouřlivé debaty ohledně nového vnímání pohlaví v rámci lidské rasy a odvážných (či snad až šílených) návrhů na jejich uzákonění.

Každé jednotlivé gesto, které je v knize analyzováno, je spojeno s ozdravnou, léčebnou a obohacující činností organismu, a to mnohem silněji, než si dokážeme představit. Tím je neverbální komunikace schopna přivést jedince na vyšší úroveň mezilidské komunikace a vztahů.

Ostatně odborníci vždy tvrdili, že gesta – neverbální komunikace – jsou důležitější než řeč…

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

4 5

OBSAH Kapitola 1. Co je geny psáno, To je nám dáno ....... 7

Úvod ..................................................................... 8

Geny a feny ......................................................... 15

Jak používat ....................................................... 18

Ženská gesta v praxi ........................................... 18

Používání neverbální Genderově podložené

komunikace v denním životě .............................. 22

Sexuální preference a spouštěče orgasmu .......... 26

Příčiny rozvodovosti z hlediska genetiky ........... 30

Kapitola 2: Předehra sexuálního kontaktu:

Co nám říkají gesta ............................................... 33

Předehra, předehry .............................................. 35

Adekvátní používání neverbální komunikace

pro Ženy a muže ................................................. 49

Skryté vyzvání k pohlavnímu aktu ..................... 52

Odložená sexuální výzva .................................... 54

Kapitola 3: Konkurence gest v neverbální

komunikaci mužů a žen ......................................... 57

Synkopická gesta ................................................ 58

Neverbální projev svolného chování .................. 62

Neverbální projev tichého souhlasu .................... 64

Konkurenční boj naší mimiky a gest .................. 66

Konkurenční boj naší mimiky a gest .................. 71

Kapitola 4: Pozitivní a emotivní ž enská mimika ..... 73

Sexuální akcenty – Synkopy .............................. 74 7

KAPITOLA 1.

CO JE GENY PSÁNO,

TO JE NÁM DÁNO

Kapitola 5: Uzavřený kruh fází sexuální komunikace. Sexuální podtext v neverbálních projevech ženy. Jak svést muže za pár vteřin ...... 91

Vyzývavé pohyby a upoutání pozor nosti muže .....92

Smyslná gesta k ovládnutí situace ...................... 95

Uzavřený okruh neverbálních signálů

s erotickým a sexuálním podtextem .................. 96

Kapitola 6: Praktické uplatnění uzavřeného

kruhu neverbálních sexuálních signálů ............. 139

Co když není sexuální partner nablízku ............ 140

Jak překonat zásadní překážky pro uskutečnění

reálného fyzického sexu ................................... 142

Největší překážky pro fyzické spojení .............. 149

Zvláštnosti pohybů, předcházejících

orgasmu a hyperorgasmu .................................. 151

Kapitola 7: Uvolňujte se efektivně – jako kočky ... 155

Umění se uvolnit podle ajurvédy:

Cvičení k uvolnění svalů a šlach ...................... 156

Základní pravidla sexuálního chování ženy ..... 164 Kapitola 8: Shrnutí hlavních doporučení z této knihy ...................................................................... 167 11

Pocit přináležitosti k danému pohlaví

formuje odpovídající chování.

V této etapě hraj í důležitou úlohu vlivy společnosti,

zpracovávan é na ší m mozkem v souladu s biologickou podstatou našeho těla.

Jestliže se podíváme na tyto mechanismy z hlediska

psychologického, pak můž eme pohlaví (gender) popsat jako komplex tělesných, behaviorálních a sociálních atributů, kter é charakterizují daného jednotlivce jako muže nebo ženu. V našich výzkumech nás nejvíce zajímá komplex atributů behaviorálních a motorických.

V současnosti už u většiny výzkum ů nejde o to, jak

biologické pohlaví ovlivňuje naše komunikační chování v každém jednotlivém p ří padě, ale o to, jakými prostředky disponují výzkumníci při konstrukci genderové motorické identity, v jakých komunikačních situacích a s jakou intenzitou ke konstrukcím dochází a tak é to, jaké faktory ovlivňuj í tento proces a jeho výsledek.

Jednou z úloh, jež stoj í před námi, je teoretické podchy

cení, jak předcházet možným narušením jádra osobnosti, kter é později mívá za následek vznik nejrůznější ch sexuálních deviací a dysfunkcí

1

, formujících se, podle mého

názoru, jak v psychické, tak i v motorické aktivitě č lověka na úrovni zápisu do bun ěčné paměti motorické soustavy za pomoci jeho endokrinní a neuroendokrinní soustavy.

Pokusím se zde ukázat, že nepoznání nebo nedocenění

některých aspektů psychosexuálního a genderového rozvoje m ůž e dovést a ž k maladaptivním scénářů m pohlavního chování

2

a posléze k sexuáln í dysfunkci. Všechno to může

být svým způsobem vyjádřeno ve specifickém dysfunkčním chování

3

a v jemu odpovídajícím svalovém projevu.

Popsaná oblast možného zkoumání přitahuje pozornost

vědc ů v celém světě. Otázky kontextuáln í vzájemn é inter

akce mužů a žen, názory společnosti na takovou interakci,

stejn ě jako otázky nuancí genderového a pohlavního chová

ní, pohlavní identifikace,sexuáln í orientace, očekávání, de

tailních představ o kvalitě složek takového chování v dané

situaci — to je nejpodrobnější výč et otázek v této oblasti.

Zpo čá tku jsem směř oval své výzkumy pod souhrnný

název Základy poznání jazyka genderově diverzifikované

neverbáln í komunikace. Z nich vyšly následující poznat

ky o rozdílech mezi muži a ženami:

• dimorfismus (genetické rozdíly ve tvaru a stavbě

těla)

• genotyp (rozdíly pohlaví v důsledku evoluční přemě

ny)

• gonadostat (hormonáln í odlišnosti)

• cyklická a tonická centra pohybu v hlavovém

mozku

Později se mi podařilo izolovat mužsk á a žensk á statická

gesta. Objasnil jsem, kde se v motorice těla skrývaj í atributy

ženského genu DAX1 a kde najdeme mužsk ý gen SRY.

Každý čtenář se může přesvědčit sám, stačí se po

dívat na první obrázek a najít sedm rozdílů mezi tělem

muže a tělem ženy.

1. sexuáln í dysfunkce — narušení základních projevů sexuality (po

hlavní touhy, vzrušení, orgasmu) a neorganická pohlavní onemocnění

(dyspareunie)

2. maladaptivní scénář e sexuálního chování — jsou takové formy se

xuálního chování, které nejsou typické pro většinu lidí v naší společ

nosti; pojmem sexuáln í scénář označujeme tu část, sexuální kultury, jež

byla jedincem osvojena, stala se částí jeho osobnosti, a tak se stalo, že

jistým způsobem řídí sexuální chování tohoto jedince zevnitř. Do pro

jevů sexuality se v nemalé míře zapojují psychické faktory (domněnky,

představy, sebehodnocení, plánování a další), faktory nervové (transfer

nervových vzruchů od erotogenních zón), faktory cévní a oběhové (pro

krvení pohlavních orgánů, erekce) a také svalové.

3. dysfunkční sexuáln í chování — to je závažné a časté narušení objek

tivního sexuálního fungování ve spojitosti se subjektivním stresem; fen

(řecky faino — jev, projev — je specifická varianta atributu, podložená

genotypicky a nerozložitelná na jednotlivé složky bez ztráty kvality 13

Tělo ženy

1.1. Hlava je skloněná mírně dolů a směrem vlevo.

Tento směr náklonu vlevo je podstatný, protože

energie kosmu, proudící shora, aktivizuje pravou

mozkovou hemisféru, která tak „zastiňuje“ he

misféru levou, logickou, před prouděním energie

shora dolů k jádru Země. Jak známo, pravá he

misféra odpovídá za intuici, a tedy více za ženské

chování. Proto toto gesto podle mého názoru od

povídá ženskému chování. To znamená, že aktivi

zuje gen DAX1 a blokuje účinky genu SRY. 1.2. Rty uvolněné, neklidné 1.3. Ramena uvolněná, mírn ě spuštěná 1.4. Lokty v poloze do tvaru písmene X nebo mírně

přitažen é k trupu 1.5. Kolena do tvaru písmene X nebo mírn ě sm ěř ují

dovnitř Pro ženu je tato poloha typická, jako by polo

hou kolen a stehen podvědom ě zakrývala po

ševn í otvor, což ž ensk é póze přidává jakousi

stydlivou ženskost. Tato poloha zárove ň jako by

vybízí k překonání jistého odporu ženy. Takové

gesto jako celek působ í na podvědom í mu žů. Proč toto gesto formuje u ženy předpoklad pro

myotonickou stimulaci? Myotonická sexuální

stimulace orgasmu se provádí pomoc í kontrakce

sval ů stehen a rozkroku. Tlak působ í na nervová

zakončen í jistých svalů, a to pak vede až k sexu

álním pocitům. Stimulace tímto způsobem patří

k jednomu ze základních spouštěčů pohlavního

vzrušen í a orgasmu.

Obr. 1. Sedm rozdílů mezi polohou těla ženy a muže

a

b


14 15

Popsaným držením těla žena napomáhá vyniknu

tí svého stydkého (Venušina) pahorku (angl. camel toe), jen ž bývá navíc zdůrazněný ještě záhybem nebo švem na ženském oblečen í právě v oblasti pohlavních orgánů.

1.6. Plosky nohou jsou mírn ě otočen é dovnitř. Tato

poloha vzniká v důsledku vbočen í kolen, popsaného v odst. 1.5.

Orientace těla podle výš e uvedených odstavců

brání nadměrn é produkci „silových “ (a tedy mužských) hormonů v těle ženy. Poloha žensk ého těla podporuje činnost ženského genu DAX1. Sám jsem zaznamenal, že k blokaci ženského hormonu na úrovni motoriky ani pohybové aktivity nedochází. Toto mnoho znamená, pokud se na člověka podíváme z pohledu elektrické a humoráln í aktivity, tedy při vzájemném působen í dvou polárn ě orientovaných energetických soustav těl milenců.

1.7. Váha těla je přenesena na plochy nohou. Toho si

málokdo všimne. Zvláště poté, co módn í návrhář i přišli s lodičkami na vysokých podpatcích. Ty byly vymyšleny proto, abychom si všimli ladného vlnění ž enského těla při chůzi.

O ladnosti ženského pohybu (o žensk é vlně), jakož

to o fenomenálním jazyku žensk é motoriky a neverbální

komunikace a genderově založeného chování, se dozvíte

více v mé dal ší knize. Dnes nás nebude zajímat samot

né vlnění, ale jeho projevy, jako projevy motoriky genu

DAX1, tedy projevy ženského chování. Tyto projevy se

nazývaj í feny. Fen znamená latinsky pří znak.

GENY A FENY

Fen nemusí vždy nutně určovat genetickou pohlavní

přináležitost další ho jedince. Napří klad tělo, demonstru

jící atributy podle obrázku 1a, nemusí být nutně ž enské.

A naopak. Tělo, demonstrující atributy podle obrázku 1b,

nemusí být mužské. Cílem této publikace je přimět čten á

ře k zamyšlen í nad genderově zam ěř eným neverbálním

chováním každého jedince. Právě v těchto gestech, mi

mice a v neverbálním projevu všeobecně můž e být skryto

genetické a hormonáln í tajemství ž ivota. Tajemství ž en

ských hormonů vůbec je spojeno s neverbáln í komunika

cí velmi těsně.

Přejděme hned k praktickému cvičení. Pozorně se zadí

vejte na obrázky v této knize. Pokuste se napodobit gesta,

kter á vás zaujmou. Zatím jste byli zvyklí vší mat si pouze

vnější odlišnosti těl mu žů a žen. Později dok áž ete odhalit

mnoh é vnitřní otázky, svázan é s genderovou odlišností. Na

základ ě těchto odlišnost í můž eme odpovědět na mnohé

naše niterné otázky, spojené s na ší m pohlavím a také s tím,

kdo bude nakonec tím vítězem v evolučním procesu živo

ta. Prakticky vešker é zkoumané chování je p ří mo svázá

no se vzájemnými vztahy mužů a žen. Jeho obrazem jsou

i nechvalně známá data o rozvodovosti manželství.

Jak je známo z médií, 75 % manželstv í v USA je již

předem odsouzeno k rozvodu. V zemích bývalého v ý

chodního bloku je statistika jen o málo p ří znivější . Anke

ta mezi zdravými a pohlavně dospělými muži a ženami

přinesla odpovědi na to, jaké nároky mají jeden na dru

hého. 17

Absence sexuální hodnoty mezi partnery

navzájem se začíná projevovat ztrátou sexuální

přitažlivosti mezi nimi: ženy se

v dané situaci nedokáží uvolnit, a muži naopak

zpevnit.

Někdy to bývá tak, že nejprve přestává plnit svou sexuáln í ú lohu muž a hned po něm i žena. Stále častěji se pak ženy chovají napjatě – jako muži. Jejich ženský elektrický náboj se postupně mění a mutuje do podoby mužské. A to vše se projevuje i v jejich gestech.

Pomocí gest můž eme ženám pomoci se uvolnit a mužů m posílit jejich mužství. A předev ší m se to týká ž en. Gestikulace můž e významně pomoci jejich psychice a psychomotorice. K tomu jsem vymyslel vlastní několikastupňovou metodiku první pomoci při partnerských neshodách. Blíž e si je popíš eme v Hlav ě 5: „Uzavřen ý kruh fází partnerské sexuáln í komunikace“.

Každá z etap sexuálního chování má sv á specifická gesta. To je velmi zajímav é téma. Skutečně je toti ž možné změnit chování svého partnera k nám tím, že změníme sv á gesta směrem k němu, a to ve kterékoliv fázi vzniku partnerských rozporů. Žena žá daného výsledku zcela jistě dosáhne, jakmile se psychicky ztotožní se svými evolučními úlohami ve vztahu k muži a začne je realizovat. Začne demonstrovat chování, je ž se jednoznačně mu žům líbit bude, jak ukazuje obrázek 2a a obr. 2b.

Pomocí neverbální komunikace dokážu zařídit,

aby partner změnil své chování

ke mně.

a b

obrázek 2


18 19

JAK POUŽÍVAT

ŽENSKÁ GESTA

V PRAXI

Rozpracoval jsem řadu metodických doporučení, jak

pou ží vat gesta a neverbáln í komunikaci v různých životních situacích. Neverbálními výrazovými prostředky pomůž eme mužů m i ženám i ve zralém věku najít k sobě cestu. Osvojit si chování muže a ženy alespoň na úrovni gest a mimiky, to jest na úrovni úmyslů, sm ěř ujících k vylučování pohlavních hormonů a stimulace genů DAX1 u ženského (slabší ho) a SRY u mužského (silnější ho).

Všechna v knize popisovaná gesta je možné se naučit.

Existují pouze tři způsoby, jak je použí t v praxi. Vezměme si pří klad: která ze t ří ž en, je ž vidíte na obrázku 3, má větší š anci zalíbit se muži? Odpověď je snadná. Je to žena na obrázku 3c, vyjadřující opravdový zájem. Paní a dívky, mějte to na paměti. Zjednodušil jsem výklad celé množiny neverbálních gest a pohybů ž en na pouze tři charakteristické typy žensk é komunikace.

Ve všech cvičeních, které následují, si m ůž eme gesta

procvičit. Je to pří mo povinné. Pokud by to nešlo jinak, pokuste se gesta alespoň naznačit.

Ženy, při provádění vyobrazených cviků

a gest nezapomínejte hlavu držet tak, aby brada

směřovala mírně dolů, přitom hlavu otočte

maličko směrem doleva, rty jemně pohybujte

a jemně pracujte s pánví. Všechna tři cvičení

byste měly provádět zcela samovolně, jako byste

se chtěly vcítit do své ženské role.

Obr. 3. Tři styly neverbální komunikace ženy.

Odmítnutí. Neutrální. Zájem.

Už jenom uvolnění rt ů působ í velmi pří jemně. Je bla

hodárn é pro zdraví ž eny a pro její zdravou komunikaci

s okolím. V úsměvu si neklaďte žá dn é hranice. V kni

hách Tři pil íř e štěst í ž eny a Kdo jste v gestech: muž, nebo

žena? jsem dopodrobna rozepsal cvičen í pro zformování

krásného a pří jemného tvaru rtů.

Pouh á tři základn í gesta z jazyka genderové never

báln í komunikace dají ž enám pocit nádherného naladění

organismu, pomohou projevit žensk é já, nesené genem

DAX1. Někdy stačí se na něco p ří jemn ě naladit a vý

sledky se brzy dostaví. Úspěch závis í ze 70 % na vaší

autosugesci.

a b c


20 21

Obr. 4: Základní okruhy neverbální komunikace = tři pilíře

ženského štěstí: hlava mírně nakloněná vlevo, rty našpulené,

pánev mírně vzadu

Chtěl bych zdůraznit následující fakt: všechna dopo

ručení, týkající se mého systému a otázek vzájemného vztahu mužů a žen, použí vejte pouze ve fázích intimního sbližování, to znamená, jestliže si muž a žena nejsou navzájem lhostejní.

Zapamatujme si pravidlo: žena se stává ž enou teprve

tehdy, jestliže pocítí, že mu ž o ni má zájem jako o sexuální objekt a dává jí najevo svou pozornost. Do té doby je „pouhým člověkem“. Tot éž plat í o mu ží ch (obr. 5).

Obr. 5. Pár, který má k sobě blízko

Jsou-li vám tato gesta daná od p ří rody a jsou z velké

čá sti va ší m podvědomým chováním, pak se vaše tělo při

setkání se sympatickým mužem začne samo chovat bez

prostředně, přirozeně uvolněně, to jest správně. Pokud se

toto uvolnění nedostaví samo, pak můž ete sv é tělo tréno

vat. A o tom cvičen í je právě tato kniha.

Milé čtenářky, pokud se vám zalíbí muž, nebuďte

strnulé, uvolněte se a začněte být milé a vstřícné.

Hrajte svou roli správn ě a vše ve vašem život ě se bude

už napo řá d dařit. Cvičen í jsou velmi jednoduchá. Osvo

jujte si v každodenním život ě stále více a více ženskosti.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.