načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací – 9. aktualizované vydání – Alena Winterová

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací - 9. aktualizované vydání
-11%
sleva

Kniha: Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Autor: Alena Winterová
Podtitul: 9. aktualizované vydání

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  890 Kč 792
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
26,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2% 100%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 640
Rozměr: 145x205
Vydání: Vydání deváté, v Nakladatelství Leges vydání druhé
Skupina třídění: Občanské soudní řízení. Soudnictví
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 12.10.2018
ISBN: 978-80-7502-298-1
EAN: 9788075022981
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva.

Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k vytvoření nové systematiky výkladu. Proto je první díl věnován právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem druhého dílu. (soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. Díl první, Řízení nalézací)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Alena Winterová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

PŘEDM LUVA ................................................................................. 11

A U T O Ř I............................................................................................. 13

SEZNAM Z K R A T E K .................................................................... 15

Část první OBECNÉ VÝKLADY ........................................... 17

Oddíl A SOUDNICTVÍ........................................................... 19

Kapitola 1 Pojem, funkce a druhy soudnictví ........................... 19

Kapitola 2 Soudnictví a s tá t......................................................... 25

Oddíl В CIVILNÍ PROCES.................................................... 32

Kapitola 1 Pojem civilního procesu ............................................ 32

Kapitola 2 Druhy civilního procesu............................................ 38

Kapitola 3 Civilněprocesní p ráv o ................................................ 43

OddílC VÝVOJ CIVILNÍHO PRO CESU ........................... 52

Část druhá ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUDNICTVÍ

A CIVILNÍHO PR O C E SU .................................... 59

Kapitola 1 Pojem základních principů....................................... 61

Kapitola 2 Právo na spravedlivý proces

(principy fungování soudnictví)................................ 63

Kapitola 3 Principy civilního procesu

(odvětvové principy)................................................... 75

Část třetí SUBJEKTY CIVILNÍHO PR O C E S U ............... 85

Oddíl A ZÁKLADNÍ POJMY ............................................. 87

Kapitola 1 Subjekty řízení a jiné osoby zúčastněné

na řízení........................................................................ 87

Kapitola 2 Procesněprávní vztah ................................................ 89

Oddíl В SOUDY....................................................................... 92

Kapitola 1 Soudy jako procesní subjekty................................... 92

Kapitola 2 Organizace so u d ů ...................................................... 104

Kapitola 3 Příslušnost soudů ...................................................... 113

Kapitola 4 Soudci a jejich postavení........................................... 121

Kapitola 5 Další soudní o so b y .................................................... 126

5


CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ

Oddíl C ÚČASTNÍCI Ř ÍZ E N Í............................................... 130

Kapitola 1 Pojem, znaky a předpoklady účastenství .................. 130

Kapitola 2 Účastníci sporného řízení (strany sp o ru ).................. 145

Oddíl D DALŠÍ INSTITUCE JUSTIČNÍHO

SYSTÉMU .................................................................. 151

Kapitola 1 A dvokáti....................................................................... 151

Kapitola 2 Notáři ........................................................................... 159

Kapitola 3 Soudní exekutoři.......................................................... 164

Kapitola 4 Státní zástupci.............................................................. 165

Kapitola 5 Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových ................................................................ 167

Kapitola 6 Patentoví zástupci........................................................ 168

Část čtvrtá ZÁKLADY CIVILNÍHO PROCESU

(INSTITUTY CIVILNÍHO

PROCESNÍHO PRÁVA)......................................... 169

Oddíl A O INSTITUTECH PROCESNÍHO PRÁVA

OBECNĚ .................................................................... 171

Oddíl В PROCESNÍ ÚKONY.................................................. 173

Kapitola 1 Pojem procesních úkonů............................................. 173

Kapitola 2 Procesní úkony soudu.................................................. 176

Kapitola 3 Procesní úkony účastníků........................................... 184

Kapitola 4 Procesní lh ů ty .............................................................. 186

OddílC ŽALOBA .................................................................... 190

Kapitola 1 Žaloba a žalobní p ráv o ............................................... 190

Kapitola 2 Občanskoprávní (civilní) žaloba................................ 194

Kapitola 3 Žaloba jako procesní ú k o n ......................................... 198

Kapitola 4 Druhy žalob.................................................................. 203

Kapitola 5 Spojování žalobních nároků

(objektivní kumulace)................................................. 210

Kapitola 6 Skupinová (kolektivní) žaloba ................................... 212

Oddíl D PROCESNÍ PODM ÍNKY......................................... 215

Oddíl E DOKAZOVÁNÍ.......................................................... 221

Kapitola 1 Pojem procesního dokazování .................................. 221

Kapitola 2 Předmět dokazování................................................... 228

Kapitola 3 Důkazní prostředky .................................................... 236

6

OBSAH

Kapitola 4 Postavení soudu a postavení účastníků

v důkazním řízení....................................................... 247

Oddíl F ROZHODNUTÍ.......................................................... 256

Kapitola 1 Obecná problem atika.................................................. 256

Kapitola 2 Meritorní rozhodnutí .................................................. 271

Kapitola 3 Fáze soudního rozhodování....................................... 271

Kapitola 4 Právní moc rozhodnutí................................................ 282

Kapitola 5 Vykonatelnost rozhodnutí........................................... 293

Oddíl G NÁKLADY Ř ÍZ E N Í.................................................. 300

Kapitola 1 Pojem nákladů řízení .................................................. 300

Kapitola 2 Druhy nákladů řízení .................................................. 301

Kapitola 3 Placení a náhrada nákladů......................................... 308

Kapitola 4 Rozhodnutí o nákladech řízení................................... 313

Kapitola 5 Právní pomoc v přeshraničních sporech.................... 314

Část pátá JEDNOTLIVÉ DRUHY ŘÍZENÍ

V PRVNÍM S T U P N I................................................ 317

Oddíl A SMÍRČÍ A ZAJIŠŤOVACÍ Ř ÍZ E N Í........................ 319

Kapitola 1 Smírčí řízení ................................................................ 319

Kapitola 2 Předběžná opatření...................................................... 322

Kapitola 3 Zajištění důkazu.......................................................... 330

Oddíl В SPORNÉ Ř ÍZ E N Í...................................................... 332

Kapitola 1 Zahájení a pravidelný průběh řízení.......................... 332

Kapitola 2 Předmět řízení - dispoziční úkony účastníků........... 340

Kapitola 3 Vady řízení a překážky postupu................................. 345

Kapitola 4 Zkrácená řízení a jiné případy nepravidelného

průběhu řízení............................................................. 350

Oddíl C NESPORNÉ ŘÍZENÍ - ZVLÁŠTNÍ

ŘÍZENÍ SO U D N Í..................................................... 357

Kapitola 1 Obecně o nesporném řízení ....................................... 357

§ 1 Obecná problematika nesporných řízení......... 357

§ 2 Zákon o zvláštních řízeních soudních

(obecná část)....................................................... 359

Kapitola 2 Řízení o některých otázkách týkajících se

fyzických osob............................................................. 366

7

CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ

§ 1 Řízení o některých podpůrných

opatřeních........................................................... 366

§2 Řízení o svéprávnosti......................................... 371

§ 3 Řízení ve věcech opatrovnictví člověka........... 375

§ 4 Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti ............. 379

§ 5 Řízení o přivolení к zásahu do integrity ......... 385

§ 6 Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti

převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu . . . 387

Kapitola 3 Řízení o některých otázkách týkajících se

právnických osob a ve věcech

svěřenského fondu....................................................... 394

§ 1 Řízení o některých otázkách týkajících

se právnických o s o b .......................................... 394

§ 2 Řízení ve věcech svěřenského fondu ............... 398

Kapitola 4 Řízení o pozůstalosti.................................................... 400

§ 1 Řízení o pozůstalosti ......................................... 400

Kapitola 5 JINÁ ŘÍZENI ............................................................ 418

§ 1 Řízení o úschovách............................................. 419

§ 2 Řízení o umoření listin....................................... 423

§ 3 Řízení ve věcech kapitálového tr h u ................. 426

§ 4 Řízení o předběžném souhlasu

s provedením šetření ve věcech ochrany

hospodářské soutěže ........................................ 428

§ 5 Řízení o nahrazení souhlasu zástupce

České advokátní komory к seznámení

se s obsahem listin ............................................ 430

§ 6 Řízení o plnění povinností

z předběžného opatření Evropského

soudu pro lidská práva...................................... 432

§ 7 Řízení ve věcech voleb do rady

zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a voleb členů zvláštního vyjednávacího

výboru evropské družstevní společnosti ........ 433

§ 8 Řízení o soudním prodeji zástavy ................... 435

§ 9 Řízení o zákazu výkonu práv spojených

s účastnickými cennými papíry ....................... 436

8

OBSAH

Kapitola 6 Řízení ve věcech rodinněprávních ............................. 438

§ 1 Řízení ve věcech manželských

a partnerských ................................................... 438

§ 2 Předběžné řízení ve věci ochrany

proti domácímu násilí ...................................... 444

§ 3 Řízení o určení a popření rodičovství .............. 448

§ 4 Řízení ve věcech osvojení................................... 453

§ 5 Péče soudu o nezletilé......................................... 458

§ 6 Řízení ve věcech mládeže................................... 470

§ 7 Výkon rozhodnutí ve věcech

rodinněprávních................................................. 472

Kapitola 7 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob .... 479

§ 1 Obecný v ý k lad ................................................... 479

§ 2 Druhy veřejných rejstříků................................... 484

§ 3 Řízení ve věcech veřejného rejstříku ................ 492

§ 4 Řízení ve věcech evidence svěřenských

fondů a zápis n o tářem ...................................... 499

§ 5 Evidence údajů o skutečných majitelích ........... 500

Oddíl D ŘÍZENÍ VE VĚCECH, O NICHŽ BYLO

ROZHODNUTO JINÝM ORG Á N EM ................. 503

Kapitola 1 Obecná problem atika.................................................. 503

Kapitola 2 Řízení podle části páté O S Ř ....................................... 507

Kapitola 3 Civilní proces a správní soudnictví............................ 509

Část šestá OPRAVNÁ Ř ÍZ E N Í................................................. 511

Oddíl A OBECNÉ VÝKLADY................................................ 513

Oddíl В ODVOLÁNÍ................................................................. 518

Kapitola 1 Přípustnost odvolání.................................................... 518

Kapitola 2 Účinky odvolání.......................................................... 533

Kapitola 3 Řízení a rozhodnutí o odvolání ................................. 537

Oddíl C DOVOLÁNÍ................................................................. 545

Kapitola 1 Přípustnost dovolání.................................................... 546

Kapitola 2 Účinky dovolání .......................................................... 552

Kapitola 3 Řízení a rozhodnutí o dovolání ................................. 553

Oddíl D ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ .......................... 559

Kapitola 1 Přípustnost žaloby na obnovu řízení ........................ 559

9

CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ

Kapitola 2 Řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení .... 562

Oddíl E ŽALOBA PRO ZMATEČNOST............................. 564

Kapitola 1 Přípustnost žaloby pro zmatečnost........................... 564

Kapitola 2 Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost ........ 567

Část sedmá ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ S P O R Ů .................. 569

Kapitola 1 Alternativní řešení sporů .......................................... 571

Kapitola 2 Metody alternativního řešení sp o rů ......................... 578

Kapitola 3 Rozhodčí řízení v Č R ................................................. 588

Kapitola 4 Mediace v České republice........................................ 605

Kapitola 5 Mimosoudní řešení sporů před zvláštními

orgány.......................................................................... 615

§ 1 Mimosoudní řešení spotřebitelských

sporů dle zákona na ochranu spotřebitele .... 615

§ 2 Finanční arb itráž.............................................. 622

§ 3 Mimosoudní řešení spotřebitelských

sporů ve zvláštních případech......................... 625

LITERATURA ............................................................................... 629

VĚCNÝ R E JS T Ř ÍK ...................................................................... 633

10       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.