načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Citroën ZX od 1991 do 1998 -- Údržba a opravy automobilů č. 63 - Hans-Rüdiger Etzold

Citroën ZX od 1991 do 1998 -- Údržba a opravy automobilů č. 63
-11%
sleva

Kniha: Citroën ZX od 1991 do 1998
Autor: Hans-Rüdiger Etzold
Podtitul: Údržba a opravy automobilů č. 63

Kniha je rozčleněna do těchto kapitol: Představujeme vůz Citroën ZX. Běžná údržba a opravy. Zážehové motory TU - opravy prováděné ve vozidle. Zážehové motory XU - opravy ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  698 Kč 621
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
20,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2002
Počet stran: 393
Rozměr: 290,0x210,0x20,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Haynes service and repair manual. Citröen ZX
Hmotnost: 0,981kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 200206
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2002
ISBN: 80-7232-165-X
EAN: 9788072321650
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je rozčleněna do těchto kapitol: Představujeme vůz Citroën ZX. Běžná údržba a opravy. Zážehové motory TU - opravy prováděné ve vozidle. Zážehové motory XU - opravy prováděné ve vozidle. Vznětové motory XUD - opravy prováděné ve vozidle. Rozebrání a generální oprava motoru. Chlazení motoru, topení a větrání. Palivová a výfuková soustava - motory s karburátorem. Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s jednobodovým vstřikováním. Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s vícebodovým vstřikováním. Palivová a výfuková soustava - vznětové motory. Systémy pro řízení složení spalin. Elektrická instalace motoru. Spojka. Manuální převodovka. Automatická převodovka. Hnací hřídele kol. Brzdy. Pérování a řízení. Karoserie. Elektrická instalace. Schémata zapojení. Dodatek. Slovník technických pojmů. Kniha popisuje tyto vozy CITROËN ZX: Zážehové motory 1,1 l - 44 kW (60 PS) 1,4 l - 55 kW (75 PS) 1,6 l - 65 kW (88 PS) 1,8 l - 74 kW (101 PS) 1,8 l - 81 kW (110 PS) 1,9 l - 88 kW (120 PS) 2,0 l - 89 kW (121 PS) 2,0 l - 112 kW (152 PS) Vznětové motory 1,8 l - 44 kW (60 PS) 1,9 l - 50 kW (68 PS)

Další popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané ""Jak na to?"". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Citroën ZX a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře d s ta v u je m e v o z id lo C itr o ě n Z X ........................................10

B e z p e č n o s t p ř e d e v š í m !..............................................................11

O p ra v y b ě h e m j í z d y......................................................................12

N o u z o v é s t a r t o v á n í......................................................................13

V ý m ě n a k o l a.....................................................................................14

O lejová v a n a.................................................................................15

C h la d icí k a p a lin a..........................................................................15

O le jo vý f ilt r......................................................................................15

B rzd o vá k a p a lin a..........................................................................15

H le d á n í n e t ě s n o s tí.........................................................................15

P ře vo d o vý o l e j...............................................................................15

P o silo va č ř í z e n í.............................................................................15

O d ta h o v á n í v o z i d l a.......................................................................15

T ý d e n n í k o n t r o l y............................................................................16

Ú v o d e m...........................................................................................16

K on troln í b o d y pod k a p o to u m o t o r u.......................................16

M o to ro vý o l e j.................................................................................19

Olej p ro p o s ilo v a č ř í z e n í...........................................................19

B rzdová k a p a lin a..........................................................................20

S tír a č e.............................................................................................20

B e zp e čn o st p ře d e v š ím !..............................................................20

C h la d icí k a p a lin a..........................................................................21

K a p a lin a p ro o s tř ik o v a č e...........................................................21

P n e u m a tiky a k o n tro la tla k u v p n e u m a tik á c h....................22

N e sp rá vn é o p o tře b e n i p n e u m a tik..........................................22

B a te r ie.............................................................................................23

Ž á ro vky a p o jis t k y.......................................................................23

M aziva a p ro v o z n í k a p a lin y......................................................2 4

T la k v p n e u m a tik á c h (za s t u d e n á ).........................................24

Běžná údržba a o p ra v y......................................................25

T e c h n ic k é ú d a j e.............................................................................2 5

V še o b e cn é ú d aje .........................................................................3 5

M o to ro vý o le j a o le jo v ý filtr - v ý m ě n a...................................3 6

K ontrola tě s n o s ti h a d ic a ú n ik u p ro v o z n íc h k a p a l in 3 7

S pojka - k o n tro la s e ř í z e n í.........................................................3 7

O lej v a u to m a tic k é p ře v o -d o v c e - k o n t r o la.........................3 7

P é ro vá n í a říz e n í - k o n tro la......................................................3 8

M a n že ty h n a c íc h h říd e lů ko l - k o n tr o la.................................38

K ontrola c h la d ic íh o m é d ia k lim a t iz a c e................................3 9

V ů le ve n tilů - k o n tro la a s e říz e n í

(m o to ry 1 124 a 1 3 6 0 c m 3) .......................................................39

Z a p a lo va cí s v íč k y - v ý m ě n a.....................................................39

P alivo vý filtr - v ý m ě n a (m o to ry s k a r b u r á to r e m )...............41

Z a p a lo v á n i - k o n t r o la.................................................................41

V oln o b ě žn é o tá č k y a v o ln o b ě ž n á p a liv o v á s m ě s -

ko n tro la a s e říz e n í (z á ž e h v é m o t o r y )..................................41

Systém p ro říz e n í s lo ž e n í v ý fu k o v ý c h z p lo d in - k o n tro la 4 3

K líno vý ře m e n - k o n tro la a v ý m ě n a......................................4 3

S pojka - m a z á n í v y s o u v a c íh o m e c h a n is m u......................4 5

B rzd o vé d e s tič k y - k o n tr o la......................................................4 5

B rzd o vé č e lis ti - k o n tr o la...........................................................4 5

R u ční brzd a - k o n tro la a s e ř íz e n í...........................................4 5

Z k u š e b n í j í z d a..............................................................................4 5

O lej v a u to m a tic k é p ře v o d o v c e - v ý m ě n a...........................4 6

B rzd o vá k a p a lin a - v ý m ě n a......................................................4 6

V lo ž k a v z d u c h o v é h o filtru - v ý m ě n a.....................................4 6

V z n ě to v é m o t o r y.........................................................................4 8

Z á m k y a z á v ě s y d v e ří - m a z á n í.............................................4 8

O le j v m a n u á ln í p ře v o d o v c e - k o n tr o la................................4 8

P a liv o v ý filtr - v ý m ě n a (m o to ry s e v s tř ik o v á n ím )..............50

O le j v m a n u á ln í p ře v o d o v c e - v ý m ě n a................................5 0

R o z v o d o v ý ře m e n - v ý m ě n a...................................................50

C h la d ic í k a p a lin a - v ý m ě n a......................................................51

V o ln o b ě ž n é o tá č k y a m in im á ln í v o ln o b ě ž n é o tá č k y -

k o n tro la a s e říz e n í ( d ie s e l).......................................................52

P a liv o v ý filtr - o d v o d n ě n í ( d ie s e l)...........................................53

P a liv o v ý filtr - v ý m ě n a ( d ie s e l)................................................53

Zážehové mot. TU - opravy prováděné ve v o zid le .. 55

T e c h n ic k é ú d a j e.............................................................................55

V š e o b e c n é ú d a j e........................................................................56

K o m p re s n í tla k - k o n t r o la..........................................................57

N a s ta v e n í p ís tu v á lc e č. 1 d o h o rn í ú v ra ti ( H Ú )................58

V ík o h la v y v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................58

K ry ty ro z v o d o v é h o ře m e n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........59

R o z v o d o v ý ře m e n - v š e o b e c n é ú d a je ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................................................60

N a p ín a c í k la d k a ro z v o d o v é h o ře m e n u a o z u b e n á

k o la d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž .........................................61

O le jo v é tě s n ě n í v a č k o v é h o h říd e le - v ý m ě n a....................62

V a č k o v ý h říd e l a v a h a d la - d e m o n tá ž ,

k o n tro la a m o n tá ž........................................................................63

H la v a v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n t á ž .........................................64

O le jo v á v a n a - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................66

O le jo v é č e rp a d lo - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž............67

O le jo v á tě s n ě n í k lik o v é h o h říd e le - v ý m ě n a......................67

S e trv a č n ík - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž.........................68

U lo ž e n í m o to ru a p ře v o d o v k y - k o n tro la a v ý m ě n a.........68

Zážehové mot. XU - opravy prováděné ve vozidle . 69

T e c h n ic k é ú d a j e.............................................................................69

V š e o b e c n é ú d a j e........................................................................72

K o m p re s n í tla k - k o n t r o la.........................................................73

O tv o ry p ro s e říz e n í v e n tilo v é h o ro z v o d u -

v š e o b e c n é ú d a je , p o u ž i t í.........................................................73

V ík o h la v y v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................74

Ř e m e n ic e k lik o v é h o h říd e le - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........76

K ry ty ro z v o d o v é h o ře m e n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........77

R o z v o d o v ý ře m e n - v š e o b e c n é ú d a je ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................................77

N a p ín a c í k la d k a ro z v o d o v é h o ře m e n u a o z u b e n á ko la

d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž..................................................81

O le jo v é tě s n ě n í v a č k o v é h o h říd e le - v ý m ě n a...................84

V a č k o v ý h říd e l a z d v ih á tk a v e n tilů - d e m o n tá ž ,

k o n tro la a m o n tá ž........................................................................84

V ů le v e n tilů - k o n tro la a s e ř í z e n í...........................................87

H la v a v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n t á ž........................................88

O le jo v á v a n a - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................91

O le jo v é č e rp a d lo - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž............91

C h la d ič o le je - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................................92

O le jo v á tě s n ě n í k lik o v é h o h říd e le - v ý m ě n a......................92

S e trv a č n ík - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž.........................93

P ru ž n á u lo ž e n í m o to ru a p ře v o d o v k y -

k o n tro la a v ý m ě n a.......................................................................94


Vznětové mot. XUD - opravy prováděné ve vozidle 95

T e c h n ic k é ú d a j e.............................................................................95

V š e o b e c n é ú d a j e........................................................................97

K o m p re s n í tla k v á lc ů - k o n t r o la..............................................98

H o rn í ú v ra f p ís tu v á lc e č. 1 - n a s ta v e n í...............................98

V íko h la v y v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................98

Ř e m e n ic e k lik o v é h o h říd e le - d e m o n tá ž a m o n t á ž 9 8

K ry ty ro z v o d o v é h o ře m e n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž 9 9

R o z v o d o v ý ře m e n - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž 100

O z u b e n á k o la ro z v o d o v é h o ře m e n u -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................101

P ra v é u lo ž e n í m o to ru a n a p ín a c í k la d k a

ro z v o d o v é h o ře m e n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................102

Vodicí kladka ro zvo d o vé h o ře m e n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž i0 3

V a č k o v ý h říd e l a z d v ih á tk a v e n tilů - d e m o n tá ž ,

k o n tro la a m o n tá ž.......................................................................103

V ů le v e n tilů - k o n tro la a s e ř í z e n i.........................................105

H la va v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................................106

O le jo v á v a n a - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................108

O le jo v é č e rp a d lo - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž 108

O le jo v á tě s n ě n í - v ý m ě n a.......................................................108

S n ím a če hladiny, te p lo ty a tla k u o le je - v š e o b e c n é ú d a je 108

S e trv a č n ík - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž.......................109

U lo ž e n í m o to ru a p ře v o d o v k y - k o n tro la a v ý m ě n a 110

C h la d ič o le je - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................................110

R o z e b r á n í a g e n e r á l n í o p r a v a m o t o r u .......................111

T e c h n ic k é ú d a j e............................................................................111

V š e o b e c n é ú d a j e.......................................................................114

G e n e rá ln í o p ra v a m o to ru - v š e o b e c n é ú d a j e 114

M o to r s p ře v o d o v k o u - p říp ra v a к d e m o n tá ž i

a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í..........................................................115

M o to r a m a n u á ln í p ře v o d o v k a - d e m o n tá ž ,

o d d ě le n i a m o n tá ž.................................................................... 115

M o to r a a u to m a tic k á p ře v o d o v k a - d e m o n tá ž ,

o d d ě le n í a m o n tá ž ......................................................................121

G e n e rá ln í o p ra v a m o to ru - r o z e b r á n í.................................123

H la v a v á lc ů - r o z e b r á n í ...........................................................124

H la v a v á lc ů a v e n tily - č iš tě n í a k o n tr o la..........................124

H la v a v á lc ů - s e s t a v e n í............................................................126

P ís ty a o jn ic e - d e m o n tá ž........................................................12 6

K lik o v ý h říd e l - d e m o n tá ž........................................................12 6

B lo k v á lc ů /k lik o v á s k říň - č iš tě n í a k o n t r o la....................127

P ís ty a o jn ic e - k o n t r o la..........................................................12 9

K lik o v ý h říd e l - k o n t r o la..........................................................130

H la v n í lo ž is k a k lik o v é h o h říd e le , v e lk á o jn ič n í lo ž is k a

- k o n t r o l a.......................................................................................131

G e n e rá ln í o p ra v a m o to ru - s e s t a v e n í...............................13 2

P ís tn í k ro u ž k y - m o n tá ž..........................................................132

K lik o v ý h říd e l - m o n tá ž a k o n tro la p ro v o z n í v ů le

h la v n íc h lo ž is e k..........................................................................133

P ís ty a o jn ic e - m o n tá ž a k o n tro la v ů le v e lk ý c h

o jn ič n íc h lo ž is e k.........................................................................1 3 7

P rv n í s ta r t m o to ru p o g e n e rá ln í o p r a v ě.............................139

C h l a z e n i m o t o r u , t o p e n í a v ě t r á n í...............................1 4 0

T e c h n ic k é ú d a j e............................................................................140

V š e o b e c n é ú d a je a o p a t ř e n í..................................................142

H a d ic e c h la d ic íh o s y s té m u - o d p o je n í a v ý m ě n a 142

C h la d ič - d e m o n tá ž a m o n t á ž ................................................144

T e rm o s ta t - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n t á ž........................144

V e n tilá to r(y ) u c h la d ič e - k o n tro la , d e m o n tá ž a m o n tá ž1 4 5

S p ín a č e a s n ím a č e c h la d ic íh o s y s té m u - k o n tro la ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................146

Č e rp a d lo c h la d ic í k a p a lin y - d e m o n tá ž a m o n tá ž 147

T o p e n í a v ě trá n í - v š e o b e c n é ú d a je....................................147

S o u č á s ti s y s té m u to p e n í a v ě trá n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž 147

T ry s k y v ě trá n í - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................................150

K lim a tiza ce - v š e o b e c n é ú d aje a b e z p e č n o s tn í o p a tře n i 150

S o u č á s ti s y s té m u k lim a tiz a c e - d e m o n tá ž a m o n tá ž ... 150

T ě le s o te rm o s ta tu /p a liv o v é h o filtru (d ie s e l) -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................151

P a l i v o v á a v ý f u k o v á s o u s t a v a -

z á ž e h o v é m o t o r y s k a r b u r á t o r e m ................................152

T e c h n ic k é ú d a j e............................................................................152

V š e o b e c n é ú d a je a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í ......................153

V z d u c h o v ý filtr - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................153

S y s té m p ro říz e n í te p lo ty n a s á v a n é h o v z d u c h u -

v š e o b e c n é ú d a je a v ý m ě n a d í l ů ...........................................154

P a liv o v é č e rp a d lo - k o n tro la , d e m o n tá ž a m o n t á ž 155

P a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n t á ž...........................................155

P a liv o v á n á d rž - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................................156

T á h lo p ly n u d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř íz e n í........................157

P e d á l p ly n u - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................................157

T á h lo s y tič e - d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř í z e n i.....................157

K a rb u rá to r - v š e o b e c n é ú d a je ................................................158

K a rb u rá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................................159

K a rb u rá to r 3 2 P B IS A (m o to r 1 12 4 c m 3) -

d ia g n o s tik a p o ru c h , ro z e b rá n í a s e ř í z e n í.........................160

K a rb u rá to r S o le x 3 2 -3 4 Z 2 (m o to r 1 3 6 0 c m 3) -

d ia g n o s tik a p o ru c h , ro z e b rá n í a s e ř í z e n í.........................161

K o le n o s á n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................162

K o le n o v ý fu k u - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................................163

V ý fu k o v á s o u s ta v a - v š e o b e c n é ú d a je ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................163

P a l i v o v á a v ý f u k o v á s o u s t a v a - z á ž e h o v é m o t o r y

s j e d n o b o d o v ý m v s t ř i k o v á n í m .......................................1 6 4

O b s a h.................................................................................................164

T e c h n ic k é ú d a j e............................................................................164

V š e o b e c n é ú d a je a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í ......................165

V z d u c h o v ý filtr - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................165

S y s té m p ro říz e n í te p lo ty n a s á v a n é h o v z d u c h u -

v š e o b e c n é ú d a je a v ý m ě n a s o u č á s tí..................................166

T á h lo p ly n u - d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř íz e n í....................166

P e d á l p ly n u - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................................166

V s třik o v a c í s y s té m - v š e o b e c n é ú d a j e..............................166

P a liv o v á s o u s ta v a - v y p u š tě n í p ř e t l a k u.............................167

P a liv o v é č e rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................168

P a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n t á ž...........................................168

P a liv o v á n á d rž - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................168

T ě le s o š k rtic í k la p k y - d e m o n tá ž a m o n t á ž ......................168

V s třik o v a c í s y s té m - k o n tro la a s e ř íz e n í............................169

S o u č á s ti v s třik o v a c íh o s y s té m u B o s c h M o n o p o in t -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................170

S o u č á s ti v s třik o v a c íh o s y s té m u M a g n e ti M a re lli -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................172

K o le n o s á n í - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................................173

K o le n o v ý fu k u - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................174

V ý fu k o v á s o u s ta v a - v š e o b e c n é ú d a je ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................174


Palivová a výfu ko vá so ustava - zážeh o vé m o to ry

s vícebodovým v s třik o v á n ím .......................................176

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................17 6

V še o b e cn é ú d a je a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í ......................177

V z d u c h o v ý filt r a s a c í k a n á ly - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 177

T á h lo plyn u - d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř í z e n í....................178

Pedál plynu - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................................178

V střiko va cí s y s té m - v š e o b e c n é ú d a j e..............................178

P alivová s o u s ta v a - v y p u š tě n í p ř e t la k u.............................180

P alivové č e rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n t á ž..........................180

P a livo m ě r - d e m o n tá ž a m o n t á ž..........................................180

Palivová n á d rž - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................................180

V střiko va cí s y s té m - k o n tro la a s e ř í z e n í............................180

T ě le so š k rtic í k la p k y - d e m o n tá ž a m o n t á ž ......................181

S oučásti v s třik o v a c íh o s y s té m u M a g n e ti M a re lli 1AP

- de m o n tá ž a m o n t á ž...............................................................183

S oučásti v s třik o v a c íh o s y s té m u M a g n e ti M a re lli 8 P

a S a g e m /L u ca s 4 G J - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................184

Součásti v s třik o v a c íh o s y s té m u

Bosch M o tro n ic M P 5.1 - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................186

Součásti v s třik o v a c íh o s y s té m u

Bosch M o tro n ic M P 3.1 - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................188

S oučásti v s třik o v a c íh o s y s té m u

Bosch M o tro n ic M 1 .3 - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................190

Součásti v s třik o v a c íh o s y s té m u

Bosch M o tro n ic M P 3 .2 - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................191

K oleno sán í - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................192

Rezonanční systém sá n í (A C A V - m o to r 1 9 9 8 cm 3 16V)

- všeobecné údaje, d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................193

Koleno výfu ku - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................................194

V ýfuková so u s ta v a - v š e o b e c n é ú d a je ,

dem ontáž a m o n tá ž...................................................................195

Palivová a výfuková soustava - vznětové m otory 196

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................19 6

V šeo be cné ú d aje a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í......................197

Palivová sou sta va - z a p ln ě n í a o d v z d u š n ě n í..................198

M axim ální o tá č k y - k o n tro la a s e ř í z e n í..............................198

Term osním ač p ro z v y š o v á n í v o ln o b ě ž n ý c h o tá č e k -

dem ontáž, m on tá ž a s e ř íz e n í................................................198

Vypínací m a g n e tický p a liv o v ý v e n til - p o p is ,

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................20 0

V střikovací č e rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................20 0

N ačasování v s třik o v a c íh o č e rp a d la -

kontrolní m e to d y a s e ř íz e n í....................................................20 3

N ačasování v s třik o v a c íh o č e rp a d la (L u c a s ) -

kontrola a s e říz e n í.....................................................................20 3

Načasování v s třik o v a c íh o č e rp a d la (B o s c h ) -

kontrola a s e říz e n í.....................................................................20 4

V střikova cí trysky - k o n tro la , d e m o n tá ž a m o n tá ž 20 4

Táhlo plynu - d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř íz e n í.....................20 5

Pedál plynu - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................20 6

P alivom ěr - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................................20 6

Sací síto v pa livo vé ná d rži - d e m o n tá ž a m o n tá ž 20 6

Palivová nádrž - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................20 6

Koleno sán í a výfu ku - d e m o n tá ž a m o n t á ž....................2 0 6

T urbodm ychadlo - p o p is a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í 2 0 8

T urbodm ychadlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................2 0 9

T urbodm ychadlo - k o n tro la a o p r a v a.................................2 0 9

C hladič stla če n é h o v z d u c h u (in te rc o o le r) -

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................2 1 0

R e z o n a n č n í k o m o ra s á n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž 2 1 0

V ý fu k o v á s o u s ta v a - v š e o b e c n é úd a je ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž s o u č á s t í................................................2 1 0

S y s t é m y p r o ř í z e n í s l o ž e n í s p a l i n ..............................21 1

V š e o b e c n é ú d a j e......................................................................211

S y s té m y p ro říz e n í s lo ž e n í s p a lin -

k o n tro la a v ý m ě n a s o u č á s t í..................................................2 1 2

K a ta ly z á to r - v š e o b e c n é ú d a je a b e z p e č n o s tn í op a tře n í 21 3

E l e k t r i c k á i n s t a l a c e m o t o r u ............................................2 1 4

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................2 1 4

V š e o b e c n é ú d a je a o p a t ř e n í.................................................2 1 5

H le d á n í z á v a d v e le k tric k é in sta la ci - v š e o b e c n é ú d a je .. 21 5

B a te rie - k o n tro la a d o b íje n í...................................................21 6

B a te rie - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................21 6

Z a p a lo v á n í - v š e o b e c n é ú d a je..............................................2 1 7

Z a p a lo v á n í - k o n tro la f u n k c e.................................................2 1 8

Z a p a lo v a c í c ív k a (y ) - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž .... 21 8

R o z d ě lo v a č - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................................21 9

Z e s ilo v a c í je d n o tk a (y ) z a p a lo v á n í - d e m o n tá ž a m on tá ž 22 0

Z a p a lo v á n í - k o n tro la a s e ř í z e n í..........................................221

S y s té m d o b íje n í - k o n t r o la.....................................................221

H n ací ře m e n a lte rn á to ru - d e m o n tá ž, m o n tá ž a n a pn utí 222

A lte rn á to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................................2 2 2

S b ě rn é u h lík y a lte rn á to ru a re g u lá to r n a p ě tí -

k o n tro la a v ý m ě n a.....................................................................22 2

S ta rté r - k o n tro la .......................................................................22 3

S ta rté r - d e m o n tá ž a m o n t á ž................................................2 2 3

S b ě rn é u h lík y s ta rté ru - v ý m ě n a..........................................22 4

S p ín a č z a p a lo v á n í - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........................22 5

S p ín a č k o n tro lk y tla k u o le je - d e m o n tá ž a m o n tá ž........22 5

S n ím a č h la d in y o le je - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................22 5

S n ím a č te p lo ty o le je - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................22 5

Ž h a v ic í s y s té m - p o p is a k o n t r o la........................................22 6

Ž h a v ic í s v íč k y - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n t á ž...............22 6

R e lé /č a s o v a c í je d n o tk a ž h a v e n í -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................22 7

S p o j k a ............................................................................................2 2 8

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................22 8

V š e o b e c n é ú d a je ......................................................................22 8

S p o jk a - s e ř í z e n í.......................................................................22 8

T á h lo s p o jk y - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................22 9

P e d á l s p o jk y - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................22 9

S p o jk a - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž..............................2 3 0

V y s o u v a c í m e c h a n is m u s s p o jk y - d e m o n tá ž ,

k o n tro la a m o n tá ž......................................................................231

M a n u á l n í p ř e v o d o v k a ..........................................................2 3 2

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................23 2

V š e o b e c n é ú d a j e......................................................................23 3

Ř a d ic í s o u ty č í - v š e o b e c n é ú d a je a s e ř í z e n í...................23 4

Ř a d ic í s o u ty č í - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................23 4

O le jo v á tě s n ě n í p ře v o d o v k y - v ý m ě n a...............................23 5

S p ín a č z p ě tn ý c h světe l - d e m o n tá ž , ko n tro la a m o n tá ž .. 23 7

N á h o n ta c h o m e tru - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................23 7

P ře v o d o v k a - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................................23 8

8 G e n e rá ln í o p ra v a a ro z e b rá n í p ře v o d o v k y -

v š e o b e c n é ú d a j e.......................................................................241


A u t o m a t i c k á p ř e v o d o v k a...................................................2 4 2

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................2 4 2

V š e o b e c n é ú d a j e......................................................................2 4 3

T á h lo řa z e n í - s e ř í z e n í.............................................................24 3

T á h lo řa z e n í - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................................24 4

Ř a d ic í p á k a - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................................24 4

T á h lo k ic k -d o w n u - s e ř í z e n í...................................................24 5

T á h lo k ic k -d o w n u - v ý m ě n a...................................................24 5

N á h o n ta c h o m e tru - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........................24 5

O le jo v á tě s n ě n í p ře v o d o v k y - v ý m ě n a...............................24 5

C h la d ič o le je - d e m o n tá ž a m o n t á ž....................................24 5

B lo k o v a c í s p ín a č s ta rté ru /s p ín a č z p ě tn ý c h s v ě te l -

v š e o b e c n é p o k y n y , d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n t á ž 24 6

S p ín a č p o lo h y řa d ic í p á k y - d e m o n tá ž ,

m o n tá ž a s e ř íz e n í......................................................................2 4 6

P ře v o d o v k a - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................2 4 7

G e n e rá ln í o p ra v a a ro z e b rá n í p ře v o d o v k y -

v š e o b e c n é ú d a j e........................................................................2 4 7

H n a c í h ř í d e l e k o l.....................................................................2 4 8

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................24 8

V š e o b e c n é ú d a je ......................................................................2 4 8

H n a c í h říd e le ko l - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................24 8

M a n ž e ty h n a c íc h h říd e lů - v ý m ě n a.....................................2 5 0

H n a c í h říd e le ko l - k o n t r o la....................................................25 3

S tře d o v é lo ž is k o p ra v é h o h n a c íh o h říd e le - v ý m ě n a .. 25 3

B r z d y ...............................................................................................2 5 4

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................2 5 4

V š e o b e c n é ú d a je ......................................................................25 5

O d v z d u š n ě n í b r z d.....................................................................2 5 5

B rz d o v á p o tru b í a b rz d o v é h a d ič k y - v ý m ě n a................2 5 7

P ře d n í b rz d o v é d e s tič k y - v ý m ě n a......................................2 5 7

Z a d n í b rz d o v é d e s tič k y - v ý m ě n a........................................2 5 9

B rz d o v é č e lis ti - v ý m ě n a.........................................................2 6 0

P ře d n í b rz d o v ý k o to u č - k o n tro la , d e m o n tá ž a m o n tá ž 2 6 2

Z a d n í b rz d o v ý k o to u č - k o n tro la , d e m o n tá ž a m o n tá ž 2 6 3

Z a d n í b rz d o v ý b u b e n - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž . 2 6 4

P ře d n í b rz d o v ý třm e n - d e m o n tá ž , ro z e b rá n í a m o n tá ž 2 6 5

Z a d n í b rz d o v ý třm e n - d e m o n tá ž , ro z e b rá n í a m o n tá ž 26 6

B rz d o v ý v á le č e k z a d n íh o k o la - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. 26 7

H la v n í b rz d o v ý v á le c - d e m o n tá ž , ro z e b rá n í a m o n tá ž 2 6 7

B rz d o v ý p e d á l - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................................26 8

P o d tla k o v ý p o s ilo v a č b rz d - k o n tro la ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................26 9

V e n til p o d tla k o v é h o p o s ilo v a č e b rz d - k o n tro la ,

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................27 0

R u č n í b rz d a - s e ř í z e n í..............................................................27 0

P á k a ru č n í b rz d y - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................271

T á h la ru č n í b rz d y - d e m o n tá ž a m o n t á ž...........................271

T la k o v é re g u la č n í v e n tily z a d n íc h brzd

(b u b n o v é b rz d y ) - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................271

Z á tě ž o v ý re g u lá to r z a d n íc h b rz d (m o d e ly k o m b i) -

s e říz e n í, d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................27 2

S p ín a č b rz d o v ý c h světe l - d e m o n tá ž, m o n tá ž a s e říz e n í 272

A B S (p ro tib lo k o v a c í b rz d o v ý s y s té m ) - p o p is ..................27 2

A B S - d e m o n tá ž a m o n tá ž s o u č á s t í...................................2 7 3

P o d tla k o v é č e rp a d lo p o s ilo v a č e b rz d -

d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................2 7 5

P o d tla k o v é č e rp a d lo p o s ilo v a č e b rz d -

k o n tro la a r o z e b r á n í..................................................................2 7 5

P é r o v á n í a ř í z e n í......................................................................277

O b s a h...............................................................................................277

T e c h n ic k é ú d a j e..........................................................................277

V š e o b e c n é ú d a je .....................................................................279

P ře d n í re jd o v ý č e p - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................280

L o ž is k o p ře d n íh o k o la - v ý m ě n a .........................................281

P ře d n í tlu m ič p é ro v á n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž................282

P ře d n í tlu m ič p é ro v á n í - r o z e b r á n í....................................282

S p o d n í ra m e n o p ře d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž ,

k o n tro la a m o n tá ž.....................................................................284

K u lo v ý č e p s p o d n íh o ra m e n a p ře d n í n á p ra v y -

d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................................................284

S ta b iliz á to r p ře d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......285

S p o jo v a c í p á k a p ře d n íh o s ta b iliz á to ru -

d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................................................285

P o m o c n ý rá m p ře d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. 286

N á b o j z a d n íh o k o la - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................286

L o ž is k o z a d n íh o k o la - v ý m ě n a.........................................28 7

Z a d n í tlu m ič p é ro v á n í - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n tá ž 288

T o rz n í ty č z a d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž a m o n tá ž............288

P o d é ln é ra m e n o z a d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž a m o n tá ž 291

S ta b iliz á to r z a d n í n á p ra v y - d e m o n tá ž a m o n t á ž........292

Z a d n í n á p ra v a - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................293

S v ě tlá v ý š k a v o z id la - k o n tro la a s e ř í z e n í......................294

V o la n t - d e m o n tá ž a m o n t á ž ................................................294

S lo u p e k v o la n tu - d e m o n tá ž , k o n tro la a m o n t á ž.........29 5

S p ín a č z a p a lo v á n í/z á m e k v o la n tu - d e m o n tá ž a m o n tá ž 29 7

P ře v o d k a říz e n í - d e m o n tá ž , ro z e b rá n í a m o n t á ž.......29 7

M a n ž e ty p ře v o d k y říz e n í - v ý m ě n a...................................29 8

P o s ilo v a č říz e n í - o d v z d u š n ě n í..........................................29 9

Č e rp a d lo p o s ilo v a č e říz e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......29 9

K u lo v ý č e p říd ic í ty č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................29 9

Ř íd ic í ty č - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........................................300

G e o m e trie p o d v o z k u - v š e o b e c n é ú d a j e........................300

K a r o s e r i e .....................................................................................302

V š e o b e c n é ú d a j e....................................................................30 2

K a ro s e rie a rá m - ú d r ž b a.....................................................30 2

Č a lo u n ě n í a k o b e rc e - ú d r ž b a.............................................30 3

O p ra v a m a lý c h p o š k o z e n í k a r o s e r ie...............................30 3

V e lk á p o š k o z e n í k a ro s e rie - o p r a v a..................................30 4

P ře d n í n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................30 4

Z a d n í n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n t á ž..............................30 5

K a p o ta m o to ru - d e m o n tá ž , m o n tá ž a s e ř íz e n í.............30 5

O d e m y k a c í tá h lo k a p o ty m o to ru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 30 6

Z á m e k k a p o ty m o to ru - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................30 6

D v e ře - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................306

V n itřn í o b lo ž e n í d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................307

K lik y a z á m k y d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................3 0 8

O k n o d v e ří a s ta h o v a c í m e c h a n is m u s -

d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................................30 9

V ý k lo p n á z á ď a je jí v z p ě ry - d e m o n tá ž a m o n tá ž........311

Z á m e k v ý k lo p n é z á d ě - d e m o n tá ž a m o n tá ž................31 2

S o u č á s ti c e n trá ln íh o z a m y k á n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 31 2

S o u č á s ti e le k tric k é h o s ta h o v a c íh o m e c h a n is m u

o k n a d v e ří - v š e o b e c n é ú d a je.............................................31 3

V n ě jš í z p ě tn á z rc á tk a a p řís lu š e n s tv í -

d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................................31 3

Č e ln í o k n o , z a d n í o k n o a o s ta tn í p e v n á o k n a -

d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................................31 4


Zadní b o č n í o k n o (tfíd v é řo v é m o d e ly ) -

de m o n tá ž a m o n tá ž...................................................................314

S třešní o k n o - v š e o b e c n é ú d a j e..........................................3 1 4

V nější d íly k a ro s e rie - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................3 1 5

Sedadla - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................................3 1 5

B e zp e čn o stn í p á s y - ú d rž b a , d e m o n tá ž a m o n t á ž 31 6

V n itřn í o b lo ž e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............................3 1 7

S tředová k o n z o la - d e m o n tá ž a m o n t á ž...........................3 2 0

Palubní d e ska - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................................321

E le k t r i c k á i n s t a l a c e ...............................................................3 2 4

T e c h n ic k é ú d a j e...........................................................................3 2 4

P ojistková s k říň k a v p a lu b n í d e s c e.....................................32 4

P om ocná p o jis tk o v á s k říň k a (2 - p o jis tk o v é p ro v e d e n í) 32 5

P om ocná p o jis tk o v á s k říň k a (4 - p o jis tk o v é p ro v e d e n í) 3 2 5

Ž á ro v k y.........................................................................................3 2 5

V še o b e cn é ú d a je a b e z p e č n o s tn í o p a t ř e n í.....................3 2 5

H le d á n i po ru ch v e le k tric k é in s t a la c i..................................3 2 5

P ojistky a re lé - v š e o b e c n é ú d a j e........................................3 2 6

S pínače - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................................3 2 7

Ž árovky v n ě jš íh o o s v ě tle n í - v ý m ě n a................................3 2 8

Ž árovky v n itřn íh o o s v ě tle n í - v ý m ě n a................................331

V n ě jší svě tla - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................3 3 2

S eřízení s v ě t lo m e t ů.................................................................3 3 3

P řístro jová d e s k a - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................3 3 3

Přístroje - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................................33 4

H odiny - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................33 5

S ig na liza ce o te v ře n ý c h d v e ří - v š e o b e c n é ú d a j e 33 6

Z a p a lo va č c ig a re t - d e m o n tá ž a m o n t á ž..........................3 3 6

S ig na liza ce n e z h a s n u tý c h s v ě te l - v š e o b e c n é ú d a je .. 33 6

Klakson - d e m o n tá ž a m o n t á ž..............................................33 6

Náhon ta c h o m e tru - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........................33 7

R am énka s tíra č ů - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................33 7

Motor a soupáčí předních stíračú - de m ontáž a m o n tá ž 33 8

M otor z a d n íh o s tíra č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................33 9

Systém ostřikovačů oke n - d e m o n tá ž a m o n tá ž s o u č á s tí 339

Rádio - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................34 0

R epro duktory - d e m o n tá ž a m o n t á ž...................................34 0

A nténa rá d ia - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................341

Alarm a im m o b iliz é r - v š e o b e c n é ú d a je.............................34 2

A irbag - v š e o b e c n é ú d a je a o p a tře n í, d e a k t iv a c e 34 2

A irbag - d e m o n tá ž a m o n tá ž s o u č á s t í...............................34 3

S ch é m a ta z a p o je n í - v y s v ě t l i v k y..........................................3 4 4

D o d a t e k........................................................................................3 6 8

R o z m ě ry a h m o t n o s t i................................................................368

P ře v o d y je d n o t e k........................................................................369

Id e n tifik a c e v o z i d la.....................................................................370

N á ku p n á h ra d n íc h d í l ů..............................................................37 0

V š e o b e c n é p r a c o v n í p o s t u p y...............................................371

Z v e d á n í a p o d e p ř e n í v o z i d l a.................................................37 2

O d p o je n í b a t e r i e.........................................................................37 2

N ářadí a v y b a v e n í.......................................................................373

K o n tro ly d ů le ž itý c h c e lk ů v o z i d l a......................................37 6

T a b u lk y p o r u c h............................................................................381

M o t o r............................................................................................381

C hladicí s y s té m.........................................................................381

Palivová a výfu k o v á s o u s ta v a...............................................381

S p o jk a...........................................................................................381

M anuální p ře v o d o v k a..............................................................381

A uto m atická p ře v o d o v k a.........................................................381

K loubové h n ací h ř í d e le...........................................................381

B r z d y.............................................................................................381

P é ro v á n í a ř í z e n í.......................................................................381

E le k tric k á in s t a la c e..................................................................381

M o t o r.............................................................................................382

C h la d ic í s y s t é m ..........................................................................3 8 4

P a liv o v á a v ý fu k o v á s o u s ta v a...............................................38 4

S p o jk a............................................................................................3 8 4

M a n u á ln í p ř e v o d o v k a ...............................................................38 5

A u to m a tic k á p ř e v o d o v k a.........................................................385

H n a c í h říd e le k o l.......................................................................3 8 5

B r z d y..............................................................................................3 8 5

P é ro v á n í a ř í z e n í.......................................................................3 8 6

E le k tric k á in s t a la c e..................................................................3 8 7

S lo v n ík tech n ických p o jm ů..........................................389
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist