načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Citroën AX od 1987 do 1997 -- Údržba a opravy automobilů č. 56 - A. K. Legg

Citroën AX od 1987 do 1997 -- Údržba a opravy automobilů č. 56
-11%
sleva

Kniha: Citroën AX od 1987 do 1997
Autor: A. K. Legg
Podtitul: Údržba a opravy automobilů č. 56

Představujeme vůz Citroën AX. Běžná údržba a opravy. Zážehové motory - opravy prováděné ve vozidle. Vznětové motory - opravy prováděné ve vozidle. Rozebrání a generální oprava ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  698 Kč 621
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
20,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 279
Rozměr: 285,0x205,0x20,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Haynes service and repair manual Citroën AX 1987 to 1997 petrol & diesel
Hmotnost: 0,866kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2000
ISBN: 80-7232-133-1
EAN: 9788072321339
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Představujeme vůz Citroën AX. Běžná údržba a opravy. Zážehové motory - opravy prováděné ve vozidle. Vznětové motory - opravy prováděné ve vozidle. Rozebrání a generální oprava motoru. Chlazení motoru, topení a větrání. Palivová a výfuková soustava - motory s karburátorem. Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s jednobodovým vstřikováním. Palivová a výfuková soustava - zážehové motory s vícebodovým vstřikováním. Palivová a výfuková soustava - vznětové motory. Systémy pro řízení složení spalin. Startér a dobíjení. Zapalování. Žhavení. Spojka. Převodovka. Hnací hřídele kol. Brzdy. Pérování a řízení. Karoserie. Elektrická instalace. Schémata zapojení.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
A. K. Legg - další tituly autora:
Peugeot 406 od 1996 do 2004 -- Údržba a opravy automobilu č. 74 Peugeot 406 od 1996 do 2004
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

6

Obsah

Obsah

P ředstavujem e vo zid lo C itro ě n A X ...................................11

Účel a uspořádání knihy............................................................11

B ezpečnost p ře d e v š ím !..........................................................12

Všeobecná nebezpečí...............................................................12

Nezapomínáme.............................................................................12

Zvláštní ne be zpe čí......................................................................12

Nákup náhradních d í lů ...........................................................13

Identifikace v o z id la..................................................................13

K o n tro ly d ů le žitých ce lků v o z id la......................................14

Kontroly prováděné ze sedadla řid ič e..................................14

Kontroly prováděné u vozidla stojícího na k o le c h 14

Kontroly prováděné po vyzvednutí vo zid la..........................17

Kontrola výfukové s o u sta vy......................................................17

Rozm ěry a h m o tn o s ti...............................................................18

Nouzové s ta rto v á n í...................................................................18

O dpojení baterie, rá d io s k ó d o v á n ím ...............................18

Zvedání v o z id la...........................................................................19

O dtahování v o z id la..................................................................20

Vým ěna k o la.................................................................................20

P řevody je d n o te k.......................................................................21

1

B ě ž n á ú d rž b a a o p r a v y ..........................................................2 2

O b s a h..............................................................................................22

M aziva a p ro v o z n í ka p a lin y a n á p ln ě................................23

N á p ln ě.............................................................................................23

Plán ú d rž b y v o z id la C itro ě n A X .........................................24

Ú d ržbá řské p r á c e......................................................................27

1 Ú vo d............................................................................................27

T ýd e n n í k o n tro ly.........................................................................27

3 Kontrola stavu provozních k a p a lin..................................27

2 Pravidelná ú d rž b a.................................................................27

4 Pneum atiky - k o n tro la..........................................................28

N e sprá vné o p o tře b e n í p n e u m a tik......................................29

5 Elektrická instalace - ko n tro la............................................30

6 Baterie - ko n tro la...................................................................30

K ažd ých 10 000 km ...................................................................30

8 M otorový olej a olejový filtr - v ým ě n a.............................30

7 Stírací gum y - ko n tro la.........................................................30

9 Kontrola těsnosti hadic a úniku provozních

k a p a lin......................................................................................31

10 Palivový filtr - vým ěna (diese l)........................................31

11 Pérování a řízení - k o n tro la.............................................31

K ažd ých 20 000 k m ...................................................................32

13 Kontrola stavu chladicího m édia klim atizace 32

12 M anžety hnacích hřídelů kol - k o n tro la.......................32

14 Zapalovači svíčky - v ý m ě n a.............................................32

15 Palivový filtr - vým ěna (m otory s karburátorem ) 33

16 Palivový filtr - odvodnění (d ie s e l)..................................33

17 Zapalování - k o n tro la..........................................................33

18 Volnoběžné otáčky a volnoběžná palivová

sm ěs - kontrola a seřízení (zážehové m o to ry ) 34

19 Volnoběžné otáčky a zvýšené volnoběžné otáčky

- kontrola a seřízení (d ie s e l).............................................36

20 Systém pro řízení složení výfukových zplodin -

k o n tro la.....................................................................................37

21 Klínový řem en - kontrola a vým ě n a.................................37

22 Spojka - kontrola, seřízeni a m azání ovládacího

m e ch a n ism u...........................................................................38

23 Přední brzdové destičky - ko n tro la................................38

24 Ruční brzda - kontrola a s e říz e n í..................................38

25 Zkušební jíz d a......................................................................38

K ažd ých 30 000 km ...................................................................39

26 Zám ky a závěsy dveří - m a z á n í......................................39

K ažd ých 40 000 km ...................................................................39

27 Vložka vzduchového filtru - vým ě n a.............................39

28 Brzdové čelisti - ko n tro la...................................................40

29 Brzdová kapalina - v ý m ě n a.............................................40

30 Kontrola stavu oleje v p ře v o d o v c e................................40

K ažd ých 80 000 km ..................................................................41

31 Palivový filtr - vým ěna (m otory se vstřiková ním ) 41

K ažd ých 120 000 k m ................................................................41

32 R ozvodový řem en - v ý m ě n a.............................................41

Každé 2 r o k y.................................................................................41

33 Chladicí kapalina - v ý m ě n a..............................................41

T e ch n ické ú d a je..........................................................................43

2A

Z á ž e h o v é m o to r y - o p r a v y p ro v á d ě n é

v e v o z id le .........................................................................................44

O b s a h..............................................................................................44

T e ch n ické ú d a je..........................................................................44

1 Všeobecné ú d a je................................................................46

2 Kom presní tlak - ko n tro la..................................................47

3 Nastavení pístu válce č. 1 do horní úvrati (H Ú ).........48

4 Víko hlavy válců - dem ontáž a m o n tá ž.......................48

5 Kryty rozvodového řem enu -

dem ontáž a m ontáž..............................................................49

6 Rozvodový řem en - všeobecné údaje,

dem ontáž a m ontáž..............................................................50

7 Napínací kladka rozvodového řem enu a ozubená

kola, dem ontáž, kontrola a m o n tá ž................................51

8 Olejové těsnění vačkového hřídele - vým ě n a...........52

9 Vůle ventilů - kontrola a s e říz e n í...................................52

10 Vačkový hřídel a vahadla - dem ontáž, kontrola

a m o n tá ž..................................................................................53

11 Hlava válců - dem ontáž a m o n tá ž.................................54

12 Olejová vana - dem ontáž a m o n tá ž..............................56

13 O lejové čerpadlo - demontáž,

kontrola a m on tá ž.................................................................57

14 O lejová těsnění klikového hřídele - v ým ě n a..............57

15 Setrvačník - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž.................57

16 Uložení m otoru a převodovky -

kontrola a vým ě n a................................................................58

2B

V z n ě to v é m o to ry - o p ra v y p ro v á d ě n é v e v o z id le .. 59

O b s a h..............................................................................................59

T e ch n ické ú d a je..........................................................................59

M otor (všeobecně).......................................................................59

Vačkový h říd e l..............................................................................59

Vůle ventilů (za s tu d e n á )..........................................................60

M azací s ysté m..............................................................................60

Utahovací m o m e n ty...................................................................60

1 Všeobecné ú d a je.................................................................60

2 Kom presní tlak - ko n tro la..................................................62

3 Nastavení pístu válce č. 4 do horní úvrati (H Ú ) 62

4 Víko hlavy válců - dem ontáž a m o n tá ž........................63

5 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a m ontáž 64

6 R ozvodový řemen - všeobecné údaje,

dem ontáž a m on tá ž.............................................................64


Obsah

7

7 Napínací kladka a ozubená kola rozvodového

řemenu - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž.......................66

8 Olejová těsnění vačkového hřídele - vým ě n a............68

9 Vačkový hřídel a zdvihátka ventilů - demontáž,

kontrola a m on tá ž.................................................................68

10 Vůle ventilů - kontrola a se říze n í....................................69

11 Hlava válců - dem ontáž a m o n tá ž..................................71

12 Olejová vana - dem ontáž a m o n tá ž..............................73

13 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a m o n tá ž.........73

14 Olejová těsnění klikového hřídele - vým ě n a...............74

15 Setrvačník - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž.................74

16 Uložení motoru a převodovky -

kontrola a vým ě n a................................................................74

2C

R o ze b rá n í a g e n e rá ln í o p ra v a m o t o r u ........................76

O b s a h.............................................................................................76

Technické ú d a je..........................................................................76

Hlava v á lc ů....................................................................................76

Ventily..............................................................................................76

Blok válců.......................................................................................77

P ísty................................................................................................77

O jnice..............................................................................................78

Klikový h říd e l.................................................................................78

Pístní krou žky...............................................................................78

Utahovací m o m e n ty....................................................................78

1 Všeobecné ú d a je..................................................................79

2 Generální oprava motoru - všeobecné ú d a je............79

3 Motor s převodovkou - příprava к dem ontáži

a bezpečnostní o p a tře n í....................................................79

4 Motor a převodovka - dem ontáž, oddělení

a m ontáž.................................................................................79

5 Generální oprava m otoru - ro ze b rá n í............................81

6 Hlava válců - roze brá ní......................................................82

7 Hlava válců a ventily - čištění a kon tro la......................82

8 Hlava válců - sestavení......................................................84

9 Písty a ojnice - d e m o n tá ž.................................................84

10 Klikový hřídel - d e m o n tá ž.................................................85

11 Blok válců/kliková skříň - čištění a k o n tro la..................86

12 Písty a ojnice - k o n tro la.....................................................87

13 Klikový hřídel - k o n tro la.....................................................88

14 Hlavní ložiska klikového hřídele, velká ojniční

ložiska - ko n tro la..................................................................89

15 Generální oprava motoru - sestavení ...........................90

16 Pístní kroužky - m o n tá ž.....................................................90

17 Klikový hřídel - montáž a kontrola provozní

vůle hlavních lo žise k...........................................................90

18 Písty a ojnice - montáž a kontrola vůle velkých

ojničních lo žise k...................................................................93

19 První start motoru po generální o p ra v ě.........................94

3

C hlazení m o to ru , to p e n í a v ě t r á n í.................................96

O b sa h............................................................................................96

Technické ú d a je.........................................................................96

Všeobecně....................................................................................96

Term ostat......................................................................................96

Ventilátor u ch la d iče...................................................................96

Utahovací m om e nty...................................................................96

1 Všeobecné údaje a opatření............................................97

2 Hadice chladicího systému - odpojení a v ým ě n a 98

3 Chladič - demontáž a m on tá ž..........................................98

4 Term ostat - dem ontáž, kontrola a m ontáž...................99

5 Ventilátor u chladiče - kontrola, demontáž

a m o n tá ž...............................................................................100

6 Spínače a sním ačechladicího systém u -

kontrola, dem ontáž a m o n tá ž.......................................101

7 Čerpadlo chladicí kapaliny - demontáž a m ontáž 102

8 Topení a větrání - všeobecné ú d a je...........................102

9 Součásti systém u topení a větrání - demontáž

a m o n tá ž...............................................................................103

10 Klim atizace - všeobecné údaje a bezpečnostní

o p a tře n í.................................................................................104

4A

P a liv o v á a v ý fu k o v á s o u s ta v a -

m o to r y s k a r b u r á to r e m ......................................................106

O b s a h...........................................................................................106

T e ch n ické ú d a je.......................................................................106

Palivové č e rp a d lo......................................................................106

K a rb u rá to r....................................................................................106

Technická data karburátoru...................................................106

Doporučené p a livo....................................................................108

Utahovací m o m e n ty.................................................................108

1 Všeobecné údaje a bezpečnostní o p a tře n í 108

2 V zduchový filtr - dem ontáž a m o n tá ž.........................109

3 Systém pro řízení teploty nasávaného vzduchu -

všeobecné údaje a vým ěna d ílů...................................109

4 Palivové čerpadlo - kontrola, demontáž a montáž.... 110

5 Palivom ěr - dem ontáž a m on tá ž....................................111

6 Palivová nádrž - dem ontáž a m on tá ž...........................111

7 Táhlo plynu- dem ontáž, m ontáž a seřízen í...............112

8 Pedál plynu - dem ontáž a m on tá ž................................113

9 Táhlo sytiče - dem ontáž, m ontáž a se říze n í.............113

10 K arburátor - všeobecné ú d a je.......................................114

11 K arburátor - dem ontáž a m on tá ž...................................115

12 K arburátor W eber 32 IBSH a W eber 34 TLP

(m otory 954 a 1 360 cm 3) - diagnostika poruch,

rozebrání a s e říz e n í..........................................................116

13 Karburátor Solex 32 PBISA (m otory 954, 1 124

a 1 360 cm 3) - diagnostika poruch, rozebrání

a s e říz e n í..............................................................................117

14 Karburátor Solex 32-34 Z2 (m otory 1 360 cm3) -

diagnostika poruch, rozebráni a seřízen í..................118

15 Koleno sání - dem ontáž a m o n tá ž...............................119

16 Koleno výfuku - dem ontáž a m on tá ž............................120

17 Výfuková soustava - všeobecné údaje,

dem ontáž a m ontáž...........................................................120

4B

P a liv o v á a v ý fu k o v á s o u s ta v a - z á ž e h o v é

m o to r y s je d n o b o d o v ý m v s tř ik o v á n ím ...................122

O b s a h...........................................................................................122

T e ch n ické ú d a je......................................................................122

Typ systé m u................................................................................122

Palivová sou stava.....................................................................122

Doporučené p a livo....................................................................122

Utahovací m o m e n ty................................................................122

1 Všeobecné údaje a bezpečnostní o p a tře n í..............123

2 V zduchový filtr - dem ontáž a m on tá ž..........................123

3 Systém pro řízení teploty nasávaného vzduchu -

všeobecné údaje a vým ěna so u částí.........................123

4 Táhlo plynu - dem ontáž, m ontáž a seřízení 123

5 Pedál plynu - dem ontáž a m on tá ž................................123


8 Obsah

6 Vstřikovací systém - všeobecné ú d a je......................123

7 Palivová soustava - vypuštění p ře tla ku.....................124

8 Palivové čerpadlo - dem ontáž a m o n tá ž...................124

9 Palivom ěr - dem ontáž a m on tá ž..................................125

10 Palivová nádrž - dem ontáž a m o n tá ž.........................125

11 Těleso škrticí klapky - dem ontáž a m on tá ž 125

12 Vstřikovací systém - kontrola a s e říz e n í..................126

13 Součásti vstřikovacího systém u Bosch

M onopoint - dem ontáž a m o n tá ž..................................127

14 Součásti vstřikovacího systém u Magneti M arelli -

dem ontáž a m on tá ž...........................................................129

15 Koleno sání - dem ontáž a m on tá ž...............................130

16 Koleno výfuku - dem ontáž a m o n tá ž..........................130

17 Výfuková soustava - všeobecné údaje,

dem ontáž a m on tá ž..........................................................130

4C

P a liv o v á a v ý fu k o v á s o u s ta v a - z á ž e h o v é

m o to ry s v íc e b o d o v ý m v s t ř ik o v á n í m .......................132

O b s a h...........................................................................................132

T echn ické ú d a je.......................................................................132

Typ systém u.................................................................................132

Palivová sou stava......................................................................132

Doporučené p a livo.....................................................................132

Utahovací m o m e n ty.................................................................132

1 Všeobecné údaje a bezpečnostní o p a tře n í.............133

2 V zduchový filtr - dem ontáž a m o n tá ž.........................133

3 Táhlo plynu - dem ontáž, m ontáž a seřízen í.............133

4 Pedál plynu - dem ontáž a m o n tá ž...............................133

5 Vstřikovací systém - všeobecné ú d a je......................133

6 Palivová soustava - vypuštění pře tlaku.....................134

7 Palivové čerpadlo - dem ontáž a m o n tá ž...................135

8 Palivom ěr - dem ontáž a m o n tá ž..................................135

9 Palivová nádrž - dem ontáž a m o n tá ž.........................135

10 Vstřikovací systém - kontrola a s e říz e n í...................135

11 Těleso škrticí klapky - dem ontáž a m ontáž..............135

12 Součásti vstřikovacího systém u Bosch

M otronic MP3.1 - dem ontáž a m o n tá ž.......................135

13 Koleno sání - dem ontáž a m ontáž...............................137

14 Koleno výfuku - dem ontáž a m o n tá ž..........................137

15 Výfuková soustava - všeobecné údaje,

dem ontáž a m on tá ž...........................................................137

4D

P a liv o v á a v ý fu k o v á s o u s ta v a -

v z n ě to v é m o t o r y ......................................................................13 9

O b s a h............................................................................................139

T echn ické ú d a je.......................................................................139

V še o b e cn é...................................................................................139

Vstřikovací č e rp a d lo.................................................................139

Vstřikovací trysky.......................................................................140

Utahovací m o m e n ty.................................................................140

1 Všeobecné údaje a bezpečnostní o p a tře n í............140

2 Vzduchový filtr - dem ontáž a m o n tá ž........................140

3 Táhlo plynu - dem ontáž, m ontáž a seřízení .............141

4 Pedál plynu - dem ontáž a m o n tá ž.................................141

5 Palivom ěr - dem ontáž a m on tá ž..................................141

6 Sací síto v palivové nádrži -

dem ontáž a m on tá ž...........................................................141

7 Palivová nádrž - dem ontáž a m o n tá ž.........................142

8 Palivová soustava - zaplnění a odvzdušnění..............142

9 M axim ální otáčky - kontrola a s e říz e n í.......................142

10 Term oventil pro zvyšování volnoběžných otáček -

dem ontáž, m ontáž a s e říz e n í........................................142

11 Vypínací m agnetický palivový ventil - popis,

dem ontáž a m on tá ž...........................................................143

12 Vstřikovací čerpadlo - dem ontáž a m on tá ž 144

13 Načasování vstřikovacího čerpadla -

kontrolní m etod y.................................................................145

14 Načasování vstřikovacího čerpadla -

kontrola a seřízen í..............................................................145

15 Vstřikovací trysky - kontrola, dem ontáž

a m o n tá ž................................................................................146

16 Koleno sání - dem ontáž a m o n tá ž..............................147

17 Koleno výfuku - dem ontáž a m on tá ž..........................148

18 Výfuková soustava - všeobecné údaje,

dem ontáž a m on tá ž...........................................................148

4E

Systémy pro řízení složení s p a lin...........................150

O b s a h............................................................................................150

1 Všeobecné ú d a je...............................................................150

2 Systém y pro řízeni složení spalin - kontrola

a vým ěna s o u č á s tí.............................................................150

3 Katalyzátor - všeobecné údaje a bezpečnostní

o p a tře n í..................................................................................151

5A

Startér a d o b íje n í............................................................153

O b s a h............................................................................................153

T e ch n ické ú d a je.......................................................................153

B a te rie............................................................................................153

A lte rn á to r......................................................................................153

S ta rté r............................................................................................153

1 Všeobecné údaje a op a tře n í..........................................153

2 Hledání závad v elektrické instalaci -

všeobecné ú d a je................................................................154

3 Baterie - kontrola a d o b íje n í..........................................154

4 Baterie - dem ontáž a m o n tá ž......................................154

5 Systém dobíjení - ko n tro la..............................................155

6 Hnací řemen alternátoru - dem ontáž, m ontáž

a n a p n u tí................................................................................155

7 A lternátor - dem ontáž a m o n tá ž...................................155

8 Sběrné uhlíky alternátoru a regulátor napětí -

kontrola a vým ě n a..............................................................156

9 Startér - k o n tro la..............................................................157

10 Startér - dem ontáž a m o n tá ž........................................157

11 Startér - rozebráni a vým ěna sběrných u h lík ů 158

12 Spínač zapalování - dem ontáž a m o n tá ž 161

13 Spínač kontrolky tlaku oleje -

dem ontáž a m on tá ž...........................................................161

14 Sním ač stavu oleje - dem ontáž a m o n tá ž................161

15 Sním ač teploty oleje - dem ontáž a m on tá ž 161

5B

Z ap alo ván í.........................................................................162

O b s a h............................................................................................162

T e ch n ické ú d a je........................................................................162

Typ systé m u.................................................................................162

Předstih za p a lo vá n i...................................................................162

Zapalovací c ív k a.........................................................................162

Utahovací m o m e n ty..................................................................162

1 Všeobecné ú d a je................................................................163

2 Zapalování - kontrola fu n k c e.........................................163


Obsah 9

3 Zapalovací cívka -demontáž, kontrola a m ontáž 164

4 Rozdělovač - dem ontáž a m on tá ž................................165

5 Zesilovací jednotka zapalování (m otory

s karburátorem) - demontáž a m o n tá ž.......................165

6 Zapalování - kontrola a se říze n i...................................166

5C

Ž h a v e n í.........................................................................................167

O b sa h..........................................................................................167

Technické ú d a je.......................................................................167

Utahovací m om e nty.................................................................167

1 Všeobecné údaje................................................................167

2 Žhavicí svíčky - demontáž, kontrola a m o n tá ž 167

3 Řídicí jednotka systému žhavení - dem ontáž

a m ontáž.............................................................................168

6

S p o jk a...........................................................................................169

O b sa h..........................................................................................169

Technické ú d a je.......................................................................169

Průměr třecího kotouče...........................................................169

Utahovací m om e nty.................................................................169

1 Všeobecné údaje...............................................................169

2 Spojka - seříze n í.................................................................169

3 Táhlo spojky - dem ontáž a m o n tá ž..............................170

4 Pedál spojky - dem ontáž a m o n tá ž..............................171

5 Spojka - demontáž, kontrola a m on tá ž........................171

6 Vysouvací mechanismus spojky - demontáž,

kontrola a m ontáž...............................................................172

7

P ře v o d o v k a...............................................................................174

O b sa h.........................................................................................174

Technické ú d a je.......................................................................174

Všeobecně..................................................................................174

Převodové p o m ě ry...................................................................174

M a zá n i........................................................................................174

Utahovací m om e nty.................................................................175

1 Všeobecné ú d a je...............................................................175

2 Převodový olej - vypuštění a p ln ě n í.............................175

3 Řadicí soutyčí - všeobecné údaje a s e říze n í 175

4 Řadicí soutyčí - dem ontáž a m on tá ž............................176

5 Olejová těsnění převodovky - vým ě n a........................176

6 Spínač zpětných světel - dem ontáž, kontrola

a m ontáž..............................................................................177

7 Náhon tachometru - dem ontáž a m ontáž....................177

8 Převodovka - demontáž a m o n tá ž................................178

9 Generální oprava a rozebrání převodovky -

všeobecné ú d a je...............................................................179

8

H nací h říd e le k o l.....................................................................180

O b sa h..........................................................................................180

Technické ú d a je......................................................................180

Všeobecné..................................................................................180

Utahovací m om e nty.................................................................180

1 Všeobecné ú d a je...............................................................181

2 Hnací hřídele kol - dem ontáž a m o n tá ž......................181

3 Manžety hnacích hřídelů - v ý m ě n a..............................183

4 Hnací hřídele kol - kontrola..............................................186

5 Středové ložisko pravého hnacího hřídele -

vým ěna.................................................................................186

9

B rzd y..................................................................................187

O b s a h...........................................................................................187

T e ch n ické ú d a je......................................................................187

V še o b e cn ě..................................................................................187

Přední b rz d y...............................................................................187

Zadní b rz d y.................................................................................188

Utahovací m o m e n ty.................................................................188

1 Všeobecné ú d a je.............................................................189

2 O dvzdušnění b rz d............................................................189

3 Brzdová potrubí a brzdové hadičky - v ý m ě n a........191

4 Brzdové destičky - vým ě n a...........................................191

5 Brzdové čelisti - vým ě n a................................................194

6 Brzdový kotouč - kontrola, dem ontáž a m ontáž 196

7 Brzdový buben - demontáž, kontrola a m o n tá ž........197

8 Brzdový třm en - dem ontáž, oprava a m ontáž 198

9 Brzdový váleček zadního kola - demontáž

a m o n tá ž...............................................................................199

10 Hlavní brzdový válec - dem ontáž, oprava

a m o n tá ž...............................................................................200

11 Brzdový pedál - dem ontáž a m on tá ž.........................201

12 Podtlakový posilovač brzd - kontrola, demontáž

a m o n tá ž...............................................................................201

13 Ventil podtlakového posilovače brzd - kontrola,

dem ontáž a m ontáž...........................................................202

14 Páka ruční brzdy - dem ontáž a m o n tá ž...................202

15 Táhla ruční brzdy - dem ontáž a m o n tá ž..................202

16 Zátěžové regulační ventily zadních brzd - kontrola,

dem ontáž a m ontáž...........................................................202

17 Spínač brzdových světel - dem ontáž, montáž

a s e říze n í..............................................................................203

18 Spínač kontrolky ruční brzdy - dem ontáž

a m o n tá ž...............................................................................204

19 ABS (protiblokovací brzdový systém ) - p o p is........204

20 ABS - dem ontáž a m ontáž so u čá stí..........................204

21 Podtlakové čerpadlo posilovače brzd

(pouze diesel) - dem ontáž a m o n tá ž..........................205

22 Podtlakové čerpadlo posilovače brzd

(pouze diesel) - kontrola a o p ra va...............................205

10

Pérování a říze n í............................................................206

O b s a h...........................................................................................206

T e ch n ické ú d a je......................................................................206

Přední n á p ra v a..........................................................................206

Zadní ná pra va............................................................................206

Ř íz e n í............................................................................................206

G eom etrie p o d v o z k u...............................................................206

R á fk y.............................................................................................207

P n e u m a tiky.................................................................................207

Utahovací m o m e n ty................................................................207

1 Všeobecné údaje ............................................................208

2 Ložisko předního kola - vým ěn a.................................208

3 Přední tlum ič pérování - dem ontáž a m ontáž.........209

4 Spodní ram eno přední nápravy - demontáž,

rozebrání a m o n tá ž..........................................................212

5 Stabilizátor přední nápravy - demontáž a montáž .... 213

6 Náboj zadního kola - dem ontáž a m o n tá ž..............213

7 Ložisko zadního kola - v ým ě n a..................................213

8 Zadní tlum ič pérování - demontáž, kontrola

a m o n tá ž..............................................................................214

9 Součásti zadní nápravy - všeobecné ú d a je............215


10

10 Volant - dem ontáž a m on tá ž........................................215

11 Spínač zapalování/zám ek volantu - dem ontáž

a m ontáž..............................................................................215

12 Sloupek volantu - demontáž, kontrola a m on tá ž 215

13 Převodka řízení - demontáž, rozebrání a montáž .... 216

14 Manžeta převodky řízení - vým ě n a...........................218

15 Kulový čep řídicí tyče - dem ontáž a m o n tá ž............218

16 Řídicí tyč - dem ontáž a m on tá ž....................................219

17 Geometrie podvozku - všeobecné ú d a je.................219

11

Karoserie.....................................................................................221

O b s a h..........................................................................................221

Technické ú d a je......................................................................221

Utahovací m o m e n ty.................................................................221

1 Všeobecné ú d a je.............................................................221

2 Karoserie a rám - ú d ržb a...............................................221

3 Čalounění a koberce - ú d rž b a.....................................222

4 Oprava malých poškození ka ro se rie.........................222

5 Velká poškození karoserie - o p ra v a..........................224

6 Přední nárazník - dem ontáž a m o n tá ž......................224

7 Zadní nárazník - dem ontáž a m o n tá ž......................225

8 Kapota motoru - demontáž, m ontáž a se říze n í.......225

9 Odemykací táhlo kapoty m otoru - dem ontáž

a m on tá ž...............................................................................226

10 Zámek kapoty m otoru - dem ontáž a m o n tá ž.........226

11 Dveře - demontáž, seřízeni a m o n tá ž......................226

12 Vnitřní obložení dveří - dem ontáž a m o n tá ž..........226

13 Kliky a zám ky dveří - dem ontáž a m o n tá ž..............227

14 Stahovací m echanism us okna dveří - dem ontáž

a m on tá ž...............................................................................228

15 Výklopná záď a její tlumiče - dem ontáž a montáž .... 229

16 Zámek výklopné zádě - dem ontáž a m o n tá ž...........229

17 Součásti centrálního zam ykání - dem ontáž

a m o n tá ž...............................................................................229

18 Součásti elektrického stahovacího m echanism u

okna dveří - v ý m ě n a.........................................................230

19 Elektrická zpětná zrcátka a příslušenství -

dem ontáž a m on tá ž...........................................................230

20 Čelní okno, zadní okno a ostatní pevná okna -

dem ontáž a m ontáž...........................................................230

21 Zadní boční okno - dem ontáž a m o n tá ž...................230

22 Střešní okno - všeobecné ú d a je...................................231

23 Vnější díly karoserie - dem ontáž a m o n tá ž.............231

24 Sedadla - dem ontáž a m on tá ž.......................................231

25 Bezpečnostní pásy - všeobecné po kyn y...................231

26 Vnitřní obložení - dem ontáž a m o n tá ž.......................231

27 Středová konzola palubní desky -

dem ontáž a m ontáž...........................................................232

28 Palubní deska - dem ontáž a m on tá ž...........................232

12

Elektrická in stalace.......................................................233

O b s a h............................................................................................233

T echnické ú d a je.......................................................................233

V še o b e cn ě...................................................................................233

Žárovky Typ Příkon ( W )..........................................................233

Pojistky - m odely do července 1991 ...................................234

Pojistky - m odely od července 1991 ...................................234

Pojistky v přídavné skříňce v m otorovém p ro sto ru 235

1 Všeobecné údaje a bezpečnostní o p a tře n í.............235

2 Hledání poruch v elektrické in sta la ci..........................235

3 Pojistky a relé - všeobecné ú d a je................................236

4 Spínače - dem ontáž a m on tá ž.......................................237

5 Žárovky vnějšího osvětlení - vým ě n a..........................238

6 Žárovky vnitřního osvětlení - v ý m ě n a.........................240

7 Vnější osvětlení - dem ontáž a m o n tá ž.....................240

8 Seřízení světlom etů - všeobecné ú d a je..................241

9 Přístrojová deska - dem ontáž a m o n tá ž..................241

10 Součásti přístrojové desky - všeobecné ú d a je.....242

11 Bzučák nevypnutých světel - všeobecné ú d a je......242

12 Zapalovač cigaret - dem ontáž a m o n tá ž.................242

13 Klakson - dem ontáž a m o n tá ž.....................................242

14 Náhon tachom etru - dem ontáž a m on tá ž.................242

15 Ram énka stíračů - dem ontáž a m o n tá ž...................243

16 M otor a hnací soupáčí předních stíračů -

dem ontáž a m on tá ž...........................................................243

17 M otor zadního stírače - dem ontáž a m o n tá ž.........243

18 O střikovače - dem ontáž a m ontáž so u čá stí...........244

19 O střikovače světlom etů - dem ontáž a montáž

s o u č á s tí................................................................................245

20 Rádio - dem ontáž a m o n tá ž.........................................245

21 Reproduktory - dem ontáž a m o n tá ž..........................245

22 Anténa rádia - dem ontáž a m o n tá ž...........................246

23 Vyhřívání předních sedadel - všeobecné ú d a je......246

24 Schém ata zapojení - všeobecné ú d a je....................246

N ářadí a v y b a v e n í...................................................................276

V še o b e cn é p ra c o v n í p o s tu p y...........................................279
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist