načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů – kolektiv; Radek Kaiser

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů
-11%
sleva

Elektronická kniha: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů
Autor: kolektiv; Radek Kaiser

Základy patofyziologie a diagnostiky postižení periferního nervového systému a zkušenosti s chirurgickou léčbou poranění, úžinových syndromů i nádorového postižení periferních nervů. Popis poranění nervů hlavových. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  764 Kč 680
+
-
22,7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 232
Rozměr: 31 cm
Úprava: xii, 212 stran: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5808-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Základy patofyziologie a diagnostiky postižení periferního nervového systému a zkušenosti s chirurgickou léčbou poranění, úžinových syndromů i nádorového postižení periferních nervů. Popis poranění nervů hlavových.

Popis nakladatele

Informace v publikaci ocení zejména neurochirurgové a neurologové, plastičtí chirurgové, chirurgové či ortopedi.

Kniha shrnuje současné poznatky z epidemiologie, patofyziologie a diagnostiky nervových poranění, úžinových syndromů a neuroonkologie a české i světové zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou. Nechybí informace o nejnovějších rekonstrukčních technikách při poranění pažní nervové pleteně. Text vychází z klinické i výzkumné zkušenosti neurochirurga, obrazová část pak ze spolupráce klinika a anatoma. Na monografii spolupracovali rovněž přední odborníci z oborů neurologie, anesteziologie, radiodiagnostiky, patologie, rehabilitace, ortopedie, algeziologie a ORL.

Grafická část ve formě atlasu chirurgických přístupů je velkým přínosem monografie. Fotografie z anatomické preparace s vyobrazením standardně používaných nástrojů ukazují výstižnou formou sled kroků od kožního řezu přes preparaci podkožních struktur až po konkrétní nerv. Schémata upozorňují i na důležité struktury v místě přístupu, jehož přesné anatomické vedení redukuje zbytečné pooperační komplikace, zejména ve formě poruch citlivosti z poranění senzitivních nervů. Samozřejmostí jsou anatomické kresby s vyobrazením topografických vztahů a svalové a kožní inervace. Nechybí schémata základních rekonstrukčních postupů.

Atlas přístupů je nezbytným pomocníkem nejen při plánování operační revize poškozeného nervu, ale v případě nejasností i během operace, zejména u vzácnějších poranění.

Klíčová slova: poranění periferního nervu, sutura nervu, regenerace nervu, plexus brachialis, hlavové nervy

Další popis

Po více než 30 letech se čtenáři dostává do rukou ucelená monografie zabývající se chirurgií hlavových a periferních nervů. Kniha shrnuje poznatky z epidemiologie, patofyziologie a diagnostiky nervových poranění, úžinových syndromů a neuroonkologie a aktuální zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou.


Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
kolektiv; Radek Kaiser - další tituly autora:
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Radek Kaiser

a kolektiv

Chirurgie

hlavovýCh a periferníCh

nerv ů

s atlasem přístupů


GRADA Publishing

Poděkování Předně děkuji prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., přednostovi Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, za podporu nejen při realizaci publikace a rozvíjení operativy periferních nervů.

Děkuji rovněž svým kolegům z ÚVN Praha za zpraco

vání odborných kapitol a výbornou klinickou spolupráci. Dále musím poděkovat zaměstnancům Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze – přednostovi prof. MUDr. Karlu Smetanovi, DrSc., a as. MUDr. Veronice Němcové, CSc., za spolupráci při zpracování obrazové části publikace, a také akad. mal. Ivanu Helekalovi a in memoriam prof. MUDr. Radomíru Čihákovi, DrSc., za možnost využití anatomických vyobrazení z publikace Anatomie 3 (Grada Publishing, 2016). Poděkování patří rovněž MUDr. Janu Balkovi za vytvoření obrazových schémat a atletovi TJ Dukla Praha Martinu Macháčkovi za spolupráci při vytváření fotografií kožních řezů.

Velké poděkování náleží i prof. MUDr. Jiřímu Veselé

mu, CSc., přednostovi Kliniky plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny Brno, za detailní recenzi knihy.

Můj dík patří rovněž vedení 3. LF UK v Praze, zejména

děkanovi prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc., a proděkan

ce prof. MUDr. Romaně Šlamberové, Ph.D., za nominaci

mé osoby na studentské ceny za dosažené vědecké výsledky.

Za totéž, ale i za předání zkušeností z oblasti chirurgie pe

riferních nervů a podporu a supervizi mé vědecké činnosti

děkuji prof. MUDr. Pavlu Hanincovi, CSc., přednostovi Neu

rochirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

v Praze. Dále děkuji prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc.,

za trpělivou výuku v mých chirurgických začátcích a pod

poru při zajišťování zahraničních stáží a prof. RNDr. Petru

Dubovému, CSc., přednostovi Anatomického ústavu LF MU

Brno, za uvedení do oblasti experimentálního výzkumu

poranění periferních nervů.

Závěrem děkuji týmu zdravotnické redakce nakladatel

ství Grada Publishing za trpělivou a výbornou spolupráci

při tvorbě tohoto díla a správní radě Nadačního fondu Ga

lerie Smečky za přidělení fi nanční podpory umožňující

jeho vydání. Záštita Kniha vychází pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, a prorektorky Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.

_Chirurgie nervů, 2016.indb II 22.09.2016 16:42:14


Radek Kaiser

a kolektiv

GRADA Publishing

Chirurgie

hlavovýCh a periferníCh

nerv ů

s atlasem přístupů


MUDr. Radek Kaiser, Ph.D., a kolektiv CHIRURGIE HLAVOVÝCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S ATLASEM PŘÍSTUPŮ Hlavní autor a editor: MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Kolektiv spoluautorů: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. – Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha prim. MUDr. Tomáš Belšan, CSc. – Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Petra Dvořáková – Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, Praha prim. MUDr. Petr Hrabal – Oddělení patologie ÚVN, Praha MUDr. Filip Kramář, Ph.D. – Oddělení neurologie ÚVN, Praha; Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN,

Praha

Mgr. Milada Kukačková – Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha pplk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Veronika Němcová, CSc. – Anatomický ústav 1. LF UK, Praha prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA – Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, Praha; Neurochirurgická a

neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Mgr. Tereza Sádlová – Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, Praha MUDr. Ilona Skalková – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Michal Tuček, Ph.D. – Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Dana Vondráčková – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Recenzent: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. – Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny, Brno Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2016 Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2016 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6385. publikaci Fotografie pocházejí z archivu autorů, pokud není uvedeno jinak. Kresby 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.4, 8.1–8.3, 8.6, 8.7, 9.1–9.5, 12.2, 12.4, 12.5, 13.5–13.9, 13.15, 13.17, 13.18, 14.12, 15.9, 15.10, 15.14 MUDr. Jan Balko. Obrázky 12.1, 12.3, 12.6, 12.7, 13.1–13.4, 14.1–14.6, 15.1–15.8 byly převzaty se souhlasem autorů obrázků z publikace Čihák R. Anatomie 3. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016 Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Straková Sazba a zlom Jan Šístek Počet stran 232 1. vydání, Praha 2016 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN 978-80-271-9460-5 (pdf) ISBN 978-80-247-5808-4 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Přehled použitých zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII

1 Stavba a fyziologie nervu (Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Poranění nervu (Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Typy poranění nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Degenerace nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1 Distální segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.2 Proximální segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Regenerace nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4 Změny v cílových orgánech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.5 Vliv neurotrofických faktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.6 Urychlení reinervace při chirurgické léčbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.7 Kolaterální dělení axonu při end-to-side anastomóze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.8 Patofyziologie úžinového postižení nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.9 Double-crush syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Nádory nervů (Petr Hrabal, Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1 Benigní nádory z pochev periferních nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1.1 Schwannom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1.2 Neurofibrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1.3 Perineuriom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1.4 Nádor z granulárních buněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2 Maligní tumor obalů periferních nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3 Neurokutánní syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.1 Neurofibromatóza typu 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.2 Neurofibromatóza typu 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.4 Lipomatóza periferního nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.5 Nádorům podobné léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.5.1 Ganglion s intraneurální propagací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.5.2 Traumatický neurom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Předoperační elektrofyziologické vyšetření (Ilona Skalková). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.1 Elektromyografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2 Neurografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 Inching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.4 Senzitivní neurografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.5 Vedení smíšeným nervem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.6 F-vlna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.7 H-reflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.8 Blink reflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.9 Jehlová elektromyografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.10 Single fibre elektromyografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.11 Somatosenzorické evokované potenciály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.12 Motorické evokované potenciály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.13 Poranění periferních nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.14 Indikace k vyšetření EMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Obsah


VI Chirurgie hlavových a periferních nervů

4.14.1 Poranění periferních nervů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.14.2 Radikulární syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.14.3 Léze plexus brachialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.14.4 Kompresivní úžinové syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.15 Anomální inervace horní končetiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.16 Kontraindikace vyšetření EMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5 Intraoperační elektrofyziologie (Filip Kramář) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.1 Elektrická stimulace a sumační svalový akční potenciál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.2 Neurogram – nervový akční potenciál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.3 Kontinuální „free running“ elektromyografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6 Zobrazovací metody (Tomáš Belšan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.1 Obecné principy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.2 Nádorové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.3 Poranění pažní pleteně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.4 Úžinové syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.5 Traktografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7 Anestezie u výkonů na periferních nervech (Tomáš Tyll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7.1 Předoperační fáze – příprava pacienta k operaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7.1.1 Předoperační vyšetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7.1.2 Předanestetické vyšetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2 Peroperační fáze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7.2.1 Regionální anestezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.2.2 Celková anestezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.2.3 Volba typu anestezie pro výkony na periferních nervech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.3 Pooperační fáze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

8 Principy chirurgie nervů (Radek Kaiser, Vladimír Beneš) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.1 Historické poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8.2 Primární ošetření rány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8.3 Načasování operačního výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8.4 Neurolýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8.5 Rekonstrukční techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8.5.1 Zkrácení defektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8.5.2 Překlenutí defektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8.6 Pooperační průběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

8.6.1 Latentní doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

8.6.2 Indikace revize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

8.6.3 Dosažení definitivního stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

9 Ošetření sdružených poranění (Michal Tuček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9.1 Poranění cév . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9.2 Poranění šlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9.3 Poranění svalů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

10 Rehabilitace po poškození periferního nervu u dospělých (Michal Říha, Milada Kukačková,

Petra Dvořáková, Tereza Sádlová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 10.1 Hodnocení manipulačních a lokomočních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

10.1.1 Vyšetření funkce horní končetiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

10.1.2 Vyšetření funkce dolní končetiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 10.2 Fyzioterapie dle stadia a závažnosti onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 10.3 Ergoterapie dle stadia onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 10.4 Komplexní rehabilitační léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.4.1 Péče o denervovanou kožní oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.4.2 Léčba bolesti a redukce otoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.4.3 Senzorická reedukace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.4.4 Ovlivnění svalové slabosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.4.5 Prevence kontraktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

10.4.6 Polohování a dlahování při nejčastějších postiženích periferních nervů horní končetiny . . . . 54

Obsah VII

10.4.7 Pomůcky při nejčastějších postiženích periferních nervů dolní končetiny . . . . . . . . . . . . 58

10.4.8 Podpůrná psychologická péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

11 Bolestivé syndromy nervů a neuromodulace (Dana Vondráčková, Václav Masopust) . . . . . . . . . . . . . 61

11.1 Bolest po přerušení a při regeneraci nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11.3 Fantomová a deaferentační bolest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 11.4 Neuromodulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11.4.1 Subkutánní stimulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11.4.2 Periferní nervová stimulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11.4.3 Stimulace okcipitálního nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

11.4.4 Míšní stimulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 11.5 Neurovaskulární konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

11.5.1 Neuralgie trigeminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

11.5.2 Faciální hemispazmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

11.5.3 Neuralgie nervus glossopharyngeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

12 Hlavové nervy (Jaromír Astl, Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.1 Nervus olfactorius (n. I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.1.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.1.2 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.1.3 Iatrogenní postižení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 12.2 Nervus opticus (n. II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.2.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12.2.2 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

12.2.3 Chirurgická léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

12.2.4 Konzervativní léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 12.3 Okohybné nervy – nervus oculomotorius (n. III), trochlearis (n. IV) a abducens (n. VI) . . . . . . . . . 70 12.4 Nervus trigeminus (n. V) – nervus lingualis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

12.4.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

12.4.2 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 12.5 Nervus facialis (n. VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

12.5.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

12.5.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

12.5.3 Infekční léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

12.5.4 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

12.5.5 Iatrogenní postižení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

12.5.6 Kongenitální poškození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

12.5.7 Rekonstrukce nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

12.5.8 Plastické výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 12.6 Nervus vestibulocochlearis (n. VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 12.7 Nervus glossopharyngeus (n. IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

12.7.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

12.7.2 Iatrogenní léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 12.8 Nervus vagus (n. X) – nervus laryngeus recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

12.8.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

12.8.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

12.8.3 Iatrogenní léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

12.8.4 Chirurgická léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 12.9 Nervus accessorius (n. XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.9.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.9.2 Klinické příznaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.9.3 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.9.4 Chirurgická léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 12.10 Nervus hypoglossus (n. XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.10.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

12.10.2 Úrazové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

13 Plexus brachialis (Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

13.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 13.2 Zavřená poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

13.2.1 Vysokoenergetická trakční poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

VIII Chirurgie hlavových a periferních nervů

13.2.2 Nízkoenergetická trakční poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

13.2.3 Kompresivní poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 13.3 Otevřená poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

13.3.1 Ostrá poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

13.3.2 Střelná poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

13.3.3 Tržná poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 13.4 Neúrazové příčiny komprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

13.4.1 Svalové anomálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

13.4.2 Syndrom horní hrudní apertury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 13.5 Tumory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 13.6 Ostatní příčiny postižení pažní pleteně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

13.6.1 Parsonageův-Turnerův syndrom (neuritis brachialis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

13.6.2 Postradiační trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 13.7 Perinatální léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

13.7.1 Epidemiologie a rizikové faktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

13.7.2 Klinický nález . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13.8 Klinický obraz poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13.9 Vyšetřovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 13.10 Načasování rekonstrukčního výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

13.10.1 Načasování výkonu u perinatálního poranění pažní pleteně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13.11 Operační přístupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

13.11.1 Supraklavikulární přístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

13.11.2 Infraklavikulární přístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

13.11.3 Zadní subskapulární přístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13.12 Rekonstrukční metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

13.12.1 Přímá sutura a rekonstrukce pomocí štěpů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

13.12.2 Neurotizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

13.12.3 Fascikulární transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

13.12.4 End-to-side anastomóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

13.12.5 Alternativní metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 13.13 Cíle operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 13.14 Specifika chirurgie perinatálního poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 13.15 Pooperační období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

13.15.1 Pooperační péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

13.15.2 Reorganizace mozkové kůry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

13.15.3 Návrat funkce svalů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

14 Nervy horních končetin (Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.1 Nervus suprascapularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.1.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.1.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.1.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.1.4 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 14.2 Nervus axillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.2.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

14.2.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.2.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.2.4 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 14.3 Nervus musculocutaneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.3.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.3.2 Klinický obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.3.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.3.4 Úžinové syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 14.4 Nervus medianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.4.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14.4.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

14.4.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

14.4.4 Úžinové syndromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 14.5 Nervus ulnaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

14.5.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

14.5.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

14.5.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Obsah IX

14.5.4 Úžinové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 14.6 Nervus radialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

14.6.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

14.6.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

14.6.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

14.6.4 Úžinové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

15 Nervy dolních končetin (Radek Kaiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

15.1 Plexus lumbo-sacralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

15.1.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

15.1.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

15.1.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

15.1.4 Ostatní pánevní nervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 15.2 Nervus pudendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

15.2.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

15.2.2 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 15.3 Nervus cutaneus femoris lateralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15.3.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15.3.2 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 15.4 Nervus femoralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15.4.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15.4.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15.4.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 15.5 Nervus obturatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

15.5.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

15.5.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

15.5.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

15.5.4 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 15.6 Nervi clunium superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

15.6.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

15.6.2 Úžinový syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 15.7 Nervus gluteus superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

15.7.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

15.7.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

15.7.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 15.8 Nervus gluteus inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.8.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.8.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.8.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 15.9 Nervus ischiadicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.9.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.9.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

15.9.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

15.9.4 Prevence iatrogenního poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

15.9.5 Úžinové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 15.10 Nervi peronei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

15.10.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

15.10.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

15.10.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

15.10.4 Úžinové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 15.11 Nervus tibialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

15.11.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

15.11.2 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

15.11.3 Traumatické léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

15.11.4 Úžinové léze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

16 Chirurgické přístupy (Radek Kaiser, Veronika Němcová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

16.1 Nervus facialis (n. VII), nervus hypoglossus (n. XII) a nervus lingualis (n. V3) . . . . . . . . . . . . 155 16.2 Nervus laryngeus recurrens (n. X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 16.3 Nervus accessorius (n. XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 16.4 Nervus suprascapularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 16.5 Plexus brachialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

X Chirurgie hlavových a periferních nervů

16.6 Nervus musculocutaneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

16.7 Nervus medianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

16.8 Nervus ulnaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

16.9 Nervus axillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

16.10 Nervus radialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

16.11 Nervus cutaneus femoris lateralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

16.12 Nervus femoralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

16.13 Nervus obturatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

16.14 Nervi clunium superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

16.15 Nervus ischiadicus, nervi glutei a nervus pudendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

16.16 Nervus peroneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

16.17 Nervus tibialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Podkladové publikace využité v textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Souhrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 AD – autozomálně dominantní ADL – activity of daily living (běžné denní činnosti – index pro měření stupně samostatnosti chronicky ne

mocných lidí) ALS – amyotrofická laterální skleróza ASA – American Society of Anesthesiologists ATI – arteria thyroidea inferior BPPV – benigní posttraumatické paroxyzmální vertigo (benign posttraumatic paroxysmal vertigo) CCT – centrální kondukční čas CGRP – calcitonin gene-related peptide CI – constraint-induced (terapie nuceného využívání postižených končetin) CMAP – sumační svalový akční potenciál (compound muscle action potential) CMP – cévní mozková příhoda CNS – centrální nervový systém CT – počítačová tomografie CT-PMG – CT-perimyelografie DML – distální motorická latence DREZ – dorsal root entry zone DSL – distální senzitivní latence EDC – m. extensor digitorum communis EEG – elektroencefalografie EMA – epitelový membránový antigen EMG – elektromyografie ETS – end-to-side (anastomóza) FA – Frohseho arkáda FB – fantomová bolest FBSS – failed back surgery syndrom FESS – funkční endonazální endoskopická chirurgie (functional endoscopic sinus surgery) fib – fibrilace FST – funkční svalový test GABA – kyselina gama-aminomáselná (gamma aminobutyric acid) Gd-DTPA – gadolinium-diethylenetriamine pentaacetate HRCT – CT s vysokým rozlišením (high resolution CT) CHARGE – coloboma of the eye, heart defects, atresia of the choanae, retardation of growth and/or development,

genital and/or urinary abnormalities, ear abnormalities (komplexní vrozený syndrom zahrnující množství

vrozených poruch) IASP – International Association for the Study of Pain IM – infarkt myokardu IP – interfalangeální (kloub) ISS – injury severity scale IVRA – intravenózní regionální anestezie KRBS (CRPS) – komplexní regionální bolestivý syndrom (complex regional pain syndrome) LSU – Louisiana State University LTV – léčebná tělesná výchova MCV – motor conduction velocity MEP – motorické evokované potenciály MGA – Martinova-Gruberova anastomóza MJ – motorické jednotky MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí MP – meralgia paresthetica MP – metakarpofalangeální (kloub)

Přehled použitých zkratek


XII Chirurgie hlavových a periferních nervů

MPNST – maligní tumor obalů periferních nervů (malignant peripheral nerve sheath tumors)

MR – magnetická rezonance

MRC – Medical Research Council

MUP – potenciál motorické jednotky

NAP – nervový akční potenciál (nerve action potential)

NF – nervus femoralis

NF-1 – neurofibromatóza typu 1

NF-2 – neurofibromatóza typu 2

NGF – nervový růstový faktor (nerve growth factor)

NI – nervus ischiadicus (sedací nerv)

NLI – nervus laryngeus inferior

NLR – nervus laryngeus recurrens

NM – nervus medianus

NO – nervus obturatorius

NR – nervus radialis

NSA – nesteroidní antirevmatika

NT – nervus tibialis

NU – nervus ulnaris

ONS – stimulace okcipitálního nervu (occipital nerve stimulation)

OSD – oblast selektivního dráždění svalu

PB – plexus brachialis

PIP – proximální interfalangeální

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PNS – periferní nervová stimulace

POV – pozitivní ostré vlny

PPP – poranění pažní pleteně

PSFS – subkutánní stimulace (peripheral subcutaneous field stimulation)

RNA – kyselina ribonukleová (ribonucleic acid)

ROM – rozsah pohybů (range of movement)

RSD – reflexní sympatická dystrofie

SCS – míšní stimulace (spinal cord stimulation)

SF-EMG – single fibre elektromyografie

SIAS – spina iliaca anterior superior

SKT – syndrom karpálního tunelu

SMA – spinální svalová atrofie (spinal muscular atrophy) SMP – sympatikem udržovaná bolest (sympathetically maintained pain) SNAP – senzitivní nervový akční potenciál (sensory nerve action potential)

SNRI – inhibitor selektivního vychytávání serotoninu a noradrenalinu (serotonin and noradrenalin reuptake

inhibitor)

SNS – stimulace sakrálního nervu (sacral nerve stimulation)

SSEP – somatosenzorické evokované potenciály (somatosensory evoked potentials)

STIR – short-tau inversion recovery

SUS – syndrom ulnárního sulku

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace

TIVA – totální intravenózní anestezie

TOS – syndrom horní hrudní apertury (thoracic outlet syndrome)

UNIFY – Unie fyzioterapeutů ČR

WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)

3D-CISS – three-dimensional constructive interference in steady state

3D-COSMIC – three-dimensional coherent oscillatory state acquisition for the manipulation of imaging contrast V roce 1979, jen sedm let po vydání prvních moderních monografií o chirurgii periferních nervů Seddona a Sunderlanda, vyšla z pera autorů Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Zvěřiny a Stejskala publikace Poranění periferních nervů. Po více než 30 let sloužila jako nezbytný doplněk knihovny chirurgů zabývajících se touto problematikou.

I když chirurgie nervů prodělala díky experimentálnímu

i klinickému výzkumu za tuto dobu výrazný rozvoj, stále nebylo v této oblasti dosaženo uspokojivého stavu. Ačkoli jsou tyto výkony řazeny do rekonstrukční chirurgie, jejich výsledky nejsou jisté ani v rukou nejlepšího chirurga. Nejedná se totiž o pouhou suturu, úspěch je dán i funkční regenerací a zapojením nervových vláken. To je limitováno nejen správností chirurgické techniky, ale také věkem pacienta, latencí od úrazu a jeho mechanismem či lokalizací poranění. I když jsou v literatuře výsledky těchto výkonů často hodnoceny na velkých souborech jako velmi dobré, vždy se jedná o dosažení „užitečné“, nikoliv „stoprocentní“ funkce. Takový výsledek operace je spíše raritní. Některá poranění navíc zůstávají i v dnešní době neřešitelná (nejtěžší léze plexus brachialis, dlouhá trakční poranění nervus peroneus). Budoucnost tedy náleží alternativním rekonstrukčním technikám (distální neurotizační výkony u proximálních poranění) a ovlivnění regenerace nervů na buněčné úrovni látkami s růstovým potenciálem.

Vzhledem k nedostupnosti moderní české monografie,

která by reflektovala vývoj v tomto oboru, jsem se rozhodl vydat ucelenou publikaci shrnující základy patofyziologie a diagnostiky postižení periferního nervového systému a světové i místní zkušenosti s chirurgickou léčbou jak poranění, tak i úžinových syndromů a nádorového postižení periferních nervů. Nechybí však ani popis poranění nervů hlavových. Nádorové postižení jejich intrakraniálních úseků ale již rámec této publikace přesahuje.

Myšlenka na vznik knihy vychází z mé dosavadní vě

decké činnosti, a proto jsou základem některých kapitol stále aktuální texty z mé disertační práce a přehledových

i původních článků publikovaných společně se spolupracov

níky z Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a FN KV v Praze.

Monografie shrnuje nejdůležitější literaturu publikovanou

za poslední tři dekády. Ačkoli byly do přehledu zahrnuty

i některé klasické práce, vyvarovali jsme se využití dávných,

ať již mírových či válečných, sestav pacientů. Ti totiž nebyli

operováni moderními postupy dle výše zmíněných autorů

(sutura bez napětí, nevyužívání flexe kloubu apod.). V rámci

komplexního pojetí, vycházejícího z nezbytného multidis

ciplinárního přístupu při ošetřování složitých nervových

lézí, byly specifické kapitoly zpracovány kolegy z oborů

neurologie, anesteziologie, radiodiagnostiky, patologie,

rehabilitace, ortopedie, algeziologie a ORL.

Samozřejmou součástí chirurgické publikace jsou sche

matické nákresy anatomických vztahů. Bylo by zbytečné

objevovat již objevené, a proto jsem se po domluvě s autory

rozhodl využít kvalitních maleb akademického malíře Iva

na Helekala z monografie prof. Čiháka Anatomie 3. Další

schémata vytvořil MUDr. Jan Balko, a to vesměs podle stále

aktuálních vyobrazení z původní střešovické publikace.

Největší výzvou však bylo zpracování obrazové podoby

chirurgických přístupů. Běžně používaná schémata jsou

sice krásná na pohled, ale mají zásadní nevýhodu: neod

povídají realitě. Totéž platí o klasických kadaverických

zobrazeních, kdy jsou struktury typicky viditelné na zcela

vypreparovaném těle. Rozhodli jsme se tedy zpracovat fo

tografický atlas přístupů. Čtenář tak vidí na reálném těle jak

linii kožního řezu, tak postupnou preparaci nervu v různých

lokalizacích a jeho vztah k okolí. To má význam zejména

u komplikovaných anatomických situací, např. u postižení

n. medianus na předloktí či n. ischiadicus. Preparace byla

účelově velmi extenzivní k navození představy o struktu

rách, které může chirurg očekávat při dalším postupu nebo

nakládání rozvěračů.

Doufáme, že se monografie stane užitečným zdrojem

informací o této zajímavé oblasti chirurgie a oblíbeným

doplňkem při předoperačním plánování chirurgické revize.

Radek Kaiser

ÚvodRadek Kaiser

Periferní nerv se vyvíjí ze dvou zárodečných listů: me

zenchym vytváří vazivovou složku nervu (endoneurium,

perineurium a epineurium)

4, 7

, zatímco Schwannovy buňky

a axony jsou deriváty neurální lišty.

11, 16

Stavbu periferního nervu schematicky zobrazuje obrázek

1.1. Vlastní nervové vlákno je tvořeno axonem a s ním sou

visejícími Schwannovými buňkami. Průměr axonu, neuritu,

je 0,5–20 μm. Vnitřní část tvoří axoplazma s důležitými

organelami (mitochondrie, axoplazmatické retikulum, sou

části cytoskeletu atd.), obalem je axolema.

14

První rozdělení typů nervových vláken pochází již z roku

1894 od Sherringtona.

20

Od té doby prodělala klasifikace

nervových vláken mnoho změn. Dnes se nejčastěji používá

klasifikace vláken dle Erlangera a Gassera (tab. 1.1), která

postihuje jak aferentní, tak eferentní nervová vlákna a dělí

je podle průměru a rychlosti vedení akčního potenciálu na

typ A (Aα, Aβ, Aγ a Aδ), typ B a typ C. Mezi myelinizovaná

nervová vlákna tedy patří vlákna typu A (se všemi pod

skupinami) a typu B. Nervová vlákna typu C jsou vlákny

nemyelinizovanými.

2

Myelinový obal kryje axon – vyjma krátkého úseku po

odstupu z těla neuronu a terminálního větvení. V případě

myelinizovaných axonů vytvářejí Schwannovy buňky více

vrstevný obal (myelin) opakovanou rotací kolem vlákna bě

hem jeho vývoje. V místech kontaktu jednotlivých Schwan

nových buněk vznikají místa bez myelinového obalu, tzv.

Ranvierovy zářezy. Oblast mezi dvěma zářezy je nazývána

internodálním segmentem, který je tím delší, čím je vlákno

tlustší. 95 % délky internodia tvoří centrální oblast, která je

strukturálně jednodušší než terminální, par       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.