načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Čeština pro cizince A1 a A2 – Anna Černá; Dagmar Štěpánková; Marie Boccou Kestřánková; Jitka Veroňková; Kateřina Vodičková

Čeština pro cizince A1 a A2

Elektronická kniha: Čeština pro cizince A1 a A2
Autor: Anna Černá; Dagmar Štěpánková; Marie Boccou Kestřánková; Jitka Veroňková; Kateřina Vodičková

Jazykový kurz (komplet učebnice, cvičebnice a CD-MP3 s nahrávkami) je určena pro studenty, kteří se připravují na zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnici mohou využit studenti na univerzitách, v kurzech ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  369
+
-
12,3
bo za nákup

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 584
Rozměr: 23 cm
Úprava: 2 svazky: ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Čeština
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Téma: jazyková úroveň A1, jazyková úroveň A2
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-1187-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Jazykový kurz (komplet učebnice, cvičebnice a CD-MP3 s nahrávkami) je určena pro studenty, kteří se připravují na zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnici mohou využit studenti na univerzitách, v kurzech jazykových škol i na intenzivních kurzech češtiny pro cizince. Zaměřuje se na slovní zásobu, gramatiku, čtení a psaní, nechybí ani poučení o základních českých reáliích.

Popis nakladatele

Učebnice i cvičebnice jsou jedinečné tím, že obsahují komplexní látku pro nácvik češtiny pro začátečníky (úroveň A1 a A2). Jsou vhodné pro všechny národnosti, pro univerzity, jazykové školy a intenzivní kurzy češtiny pro cizince. Každá lekce je složena z částí MINIDIALOGY, SLOVNÍ ZÁSOBA, DIALOGY, GRAMATIKA, ČTENÍ + PSANÍ, POSLECH + PSANÍ, ZOPAKUJTE SI, VÝSLOVNOST, REÁLIE. Součástí je CD s řadou poslechových cvičení. Bonusem na webu je video sloužící k zprostředkování základní sociokulturnÍ kompetence.

(úroveň A1 a A2)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Anna Černá; Dagmar Štěpánková; Marie Boccou Kestřánková; Jitka Veroňková; Kateřina Vodičková - další tituly autora:
 (Kniha + CD)
Čeština pro cizince B2 - učebnice a cvičebnice Čeština pro cizince B2
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Čeština pro cizince B1 -- učebnice + cvičebnice 2., aktualizované vydání Čeština pro cizince B1
 (e-book)
Čeština pro cizince B1 Čeština pro cizince B1
 (Kniha + CD)
Čeština pro cizince B2 -- s doložkou MŠMT Čeština pro cizince B2
 (e-book)
Čeština pro cizince B2 Čeština pro cizince B2
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Čeština pro cizince A1 a A2 -- učebnice a cvičebnice s doložkou MŠMT Čeština pro cizince A1 a A2
 (e-book)
Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Čeština

pro cizince

úroveň A1 a A2

Č

eština pro cizince A1 a A2

cvi

č

ebnice

Čeština

pro cizince

úroveň A1

A2

cvičebnice

cvičebnice

M. Boccou Kestřánková, D. Štěpánková, K. Vodičková

M. Boccou Kestřánková, D. Štěpánková, K. Vodičková

M. Boccou Kest

ř

ánková

D. Št

ě

pánková

K. Vodi

č

ková

V kompletní nabídce naleznete již více než

8 000 knižních titulů z mnoha zajímavých oborů.

Objednávky knih:

www.albatrosmedia.cz | eshop@albatrosmedia.cz

bezplatná linka 800 555 513

slovní zásoba, gramatika, opakování, psaní

á

Autorský tým

Marie Boccou Kestřánková

• Ústav bohemistických studií Filozofi cké fakulty Univer

zity Karlovy, externí spolupracovnice např. ÚJOP UK,

CERMAT

• dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince v ná

rodnostně homogenních i heterogenních skupinách

a na všech jazykových úrovních (např. ÚBS FF UK, ÚČTK

FF UK)

• tvorba a vývoj jazykových zkoušek (VTC UJOP UK, CER

MAT, zkoušky pro udělení trvalého pobytu)

• publikační činnost z oblasti metodiky češtiny pro jinoja

zyčné mluvčí a testování

Dagmar Štěpánková

• Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

(Studijní středisko Albertov)

• dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince v ná

rodnostně homogenních i heterogenních skupinách

a s výukou studentů na různých jazykových úrovních

• dlouholeté zkušenosti s individuální výukou češtiny pro

cizince na všech jazykových úrovních

Kateřina Vodičková

• Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

(Výzkumné a testovací centrum)

• koordinátorka pro CCE-A1, auditorka ALTE, externí spolu

pracovnice CERMAT, NÚV a KB FF UP

• členka AUČCJ, AJAT, IATC a Jazykovědného sdružení ČR

• mnohaleté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince

v  homogenních i heterogenních skupinách a na všech

jazykových úrovních, dlouhodobé zkušenosti s tvorbou

jazykových testů, bohatá publikační činnost zaměřená

na češtinu jako cizí jazyk a jazykové testování

Jitka Veroňková

• v této učebnici koncepce sekce Výslovnost a její odborné

vedení, vedení tvorby nahrávek po stránce výslovnostní

• Fonetický ústav Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, ex

terní spolupracovnice např. ÚJOP UK

• členka komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazy

ků při Mezinárodním komitétu slavistů, AUČCJ a Jazyko

vědného sdružení ČR

• dlouholetá pedagogická činnost pro obory fonetika

a  čeština pro cizince, vedení fonetických kurzů pro ci

zince, např. v rámci Letní školy slovanských studií (FF UK

Praha, FF UP Olomouc)

• publikační činnost z oblasti zvukové stavby jazyka a řeči

včetně češtiny jinojazyčných mluvčích

Součástí učebnice jsou také:

• metodika a slovníček

Na internetu je k učebnici volně dostupný metodický pomoc

ník JAK NA TO a  slovníček s překlady do angličtiny a ruštiny.

• speciální nácvik výslovnosti

Sekci Výslovnost koncipovala a odborně vedla PhDr. J. Veroň

ková, Ph.D., z Fonetického ústavu FF UK.

• cvičení na mluvení i psaní

• reálie

• CD (přes 100 poslechů) a video (sociokulturní reálie)

Učebnice je: pretestována na slovanských, neslovanských (zejm.

asijských) i národnostně smíšených skupinách. Najde své uplat

nění na univerzitách v předmětech vztahujících se k praktickému

jazyku, v komerčních kurzech jazykových škol a na krátkodo

bých i dlouhodobých intenzivních kurzech češtiny pro cizince.

Cvičebnice

Úzce navazuje na učebnici, hlouběji se zaměřuje na nácvik slovní

zásoby, gramatiky a psaní. Cvičebnice neustále opakuje gramatiku

předešlých lekcí (sekce Zopakujte si).

www.albatrosmedia.cz

CZ: 690 Kč SK: 28,49 €

ISBN 978-80-266-1187-5


Čeština pro cizince

A1 /A2

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.edika.cz

www.albatrosmedia.cz

Marie Boccou Kestřánková, Dagmar Štěpánková, Kateřina Vodičková

Čeština pro cizince A1/A2 – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


— iii

OBSAH

LEKCE 1 2

SLOVNÍ ZÁSOBA 2 GRAMATIKA 5

osobní zájmena, sloveso BÝT, tykání a vykání, Kdo je to? / Co je to?, vokativ ZOPAKUJTE SI 8 PSANÍ 8

LEKCE 2 10

SLOVNÍ ZÁSOBA 10 GRAMATIKA 15

rody substantiv, zájmeno ten, číslovka jeden, adjektiva, Jaký, jaká, jaké, slovesa -ovat, rád/a ZOPAKUJTE SI 20 PSANÍ 21

LEKCE 3 22

SLOVNÍ ZÁSOBA 22 GRAMATIKA 25

slovesa, posesivní zájmena, nominativ a akuzativ sg., mít rád / ráda / rádi, reflexivní SI ZOPAKUJTE SI 31 PSANÍ 33

LEKCE 4 34

SLOVNÍ ZÁSOBA 34 GRAMATIKA 37

nominativ pl. Mn, F, Neu, slovesa, akuzativ osobních zájmen, prepozice + akuzativ, čas,

vokativ, ŽE, TENHLE ZOPAKUJTE SI 43 PSANÍ 47

iv —

OBSAH

LEKCE 5 48

SLOVNÍ ZÁSOBA 48 GRAMATIKA 50

slovesa, genitiv sg., jít na/do, další prepozice + akuzativ, modální slovesa – moct, muset,

chtít ZOPAKUJTE SI 56 PSANÍ 58

LEKCE 6 59

SLOVNÍ ZÁSOBA 59 GRAMATIKA 62

slovesa - vid, genitiv, řadové číslovky + datum ZOPAKUJTE SI 68 PSANÍ 70

LEKCE 7 71

SLOVNÍ ZÁSOBA 71 GRAMATIKA 72

genitiv pl., genitiv osobních zájmen, budoucí čas, slovesa pohybu 1, neurčitá a záporná

zájmena a adjektiva, nic, něco, co + genitiv adjektiva ZOPAKUJTE SI 77 PSANÍ 78

LEKCE 8 79

SLOVNÍ ZÁSOBA 79 GRAMATIKA 81

lokál sg., lokál osobních zájmen, minulý čas, modální slovesa ZOPAKUJTE SI 87 PSANÍ 90

— v

LEKCE 9 91

SLOVNÍ ZÁSOBA 91 GRAMATIKA 93

minulý čas – reflexivní slovesa, dativ sg., dativ osobních zájmen, slovesa pohybu 2

(další slovesa pohybu, budoucí čas sloves pohybu, prefixy sloves pohybu 1), adjektiva

a adverbia ZOPAKUJTE SI 103 PSANÍ 106

LEKCE 10 107

SLOVNÍ ZÁSOBA 107 GRAMATIKA 110

instrumentál sg., instrumentál osobních zájmen, prefixy sloves pohybu 2,

BYLO (slovesná forma), KDYŽ ZOPAKUJTE SI 117 PSANÍ 122

LEKCE 11 123

SLOVNÍ ZÁSOBA 12 3 GRAMATIKA 127

nominativ pl. Mž, posesivní zájmeno svůj, lokál pl., celá deklinace, PROTO, prepozice ZOPAKUJTE SI 133 PSANÍ 136

LEKCE 12 137

SLOVNÍ ZÁSOBA 137 GRAMATIKA 139

dativ pl., instrumentál pl., celá deklinace, JESTLI, AŽ ZOPAKUJTE SI 14 4 PSANÍ 149

K L Í Č 150

OBSAH


2 —

1

LEKCE 1

SLOVNÍ ZÁSOBA

1. Pracujte podle vzoru.

Dobrou noc. Dobrý den. Dobrý večer. Dobré ráno. Ahoj. / Čau.

7:00 (vzor) ...Dobré ráno...

9:00–18:00 (vy, paní Králová – pan Novák)

9:00–21:00 (ty, Eva – Adam)

18:00–21:00

23:00

2. Pracujte podle vzoru.

Jak se máš? Jak se máte? Fajn. Špatně. Dobře. Jde to. / Ujde to.

  (vzor) ...Dobře... 

 

3. Pracujete podle vzoru.

1. jméno a) ulice + číslo, město 2. pohlaví b) křestní jméno (Milan) + příjmení (Vlasák) 3. adresa c) muž / žena

— 3

1SLOVNÍ ZÁSOBA

4. Pracujte podle vzoru.

Muž Žena Muž Žena

student (vzor) ...studentka... podnikatel

doktor prodavačka

lékařka muž v domácnosti žena v domácnosti

manažer servírka

ekonom sekretářka

učitelka

5. Pracujte podle vzoru.

1. křestní jméno a) Vlasáková

2. příjmení b) Palackého 12, Kolín

3. jméno c) Olomouc

4. adresa d) Hana

5. ulice e) učitelka

6. město f) Sára Procházková

7. mobil g) žena

8. pohlaví h) Lesní ulice

9. povolání i) 606 818 879

6. Pracujte podle vzoru.

(vzor) ...0... nula pět

jedna šest

dva sedm

tři osm

čtyři devět

7. Pracujte podle vzoru. Poslechněte si čísla.

Telefon Kdo? Telefon Kdo?

585 613 290 (vzor) ...učitelka... 777 304 143 c)

325 615 291 a) 608 968 552 d)

607 819 925 b) 224 925 019 e)

01-30 —

1 SLOVNÍ ZÁSOBA

8. Pracujte podle vzoru. Řekněte, co je formální a co je neformální.

Vzor: Mluvíš česky? ...neformální... a) Mluvíte anglicky?

.................................................

b) Mluvíte česky?

.................................................

c) Mluvíš anglicky?

.................................................

d) Mluvíš francouzsky?

.................................................

e) Mluvíte francouzsky?

.................................................

9. a) Pracujte podle vzoru.

1. muž a) 2. žena b) 3. mapa c) b) Pracujte podle vzoru.

Země Muž Žena Mluví...

Česká republika/Česko (vzor) ...Čech...

...Češka... ...česky...

Čína

Egypt arabsky

Francie

Itálie

Japonsko Japonec Japonka

Kanada

Německo Němec Němka

Polsko Polák Polka

Rusko

Španělsko

Švédsko

Ukrajina

USA/Amerika Ukrajinec

Velká Británie/Anglie

Vietnam Vietnamec

— 5

GRAMATIKA 1

c) Pracujte podle vzoru. Doplňte další země.

Země Muž Žena Mluví...

(vzor) ...Mexiko...

...Mexičan... ...Mexičanka... ...španělsky...

GRAMATIKA

OSOBNÍ ZÁJMENA

1. a) Pracujte podle vzoru.

on, já, my, ona, oni, ty, vy

M S U J S M O B O

Y O M T J S A V T

O E A J Á T E S O

U S I A I C N M T

T M O O T N I O I

J O N A A M E N J

N M E I N D O I O

I D T V U V U E B

P S U S T Y N T A

b) Slova ze cvičení 1. a) doplňte do tabulky.

SINGULÁR PLURÁL

1) (vzor) ...já... 4)

2) 5)

3) 6) —

GRAMATIKA1

BÝT

1. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

1. on a) jsem 1. ona a) nejsou 2. oni b) jsou 2. ty b) nejste 3. my c) je 3. oni c) nejsi 4. ty d) jsi 4. on d) není 5. vy e) jste 5. já e) nejsem 6. já f) jsme 6. my f) nejsme

7. ona g) je 7. vy g) není

2. Pracujte podle vzoru.

Vzor: A: Petr ...je... student? B: Ne, Petr ...není... student, ...je... učitel. a) A: Ty ................................ Lucie?

B: Ne, já ................................ Lucie, ................................ Ivana.

b) A: Pan Novák ................................ doktor?

B: Ne, pan Novák ................................ doktor, ................................ manažer.

c) A: Hana ................................ servírka?

B: Ne, Hana ................................ servírka, ................................ sekretářka.

d) A: Ty ................................ Daniel?

B: Ne, já ................................ Daniel, ................................ Šimon.

e) A: Matěj ................................ ekonom?

B: Ne, Matěj ................................ ekonom, Matěj ................................ herec.

f) A: Vy ................................ Dana a Dáša?

B: Ne, my ................................ Dana a Dáša, ................................ Katka a Marie.

g) A: Oni ................................ Petr a Jana?

B: Ne, oni ................................ Petr a Jana, ................................ Martin a Alice.

3. Pracujte podle vzoru.

a)

1. Vzor: (já) J S E M Češka.

2. (on) student, není učitel.

3. (my) pan Novák a paní Nováková.

4. (vy) podnikatel?

5. (ona) Číňanka, je Japonka. Taj e n k a: Rozumíte? Co je ................................ ?

— 7

GRAMATIKA 1

b)

1. (my) Čech a Češka.

2. (oni) Kanaďan a Kanaďanka, ne Ital a Italka.

3. (já) servírka.

4. (ona) Angličanka?

5. (on) manažer, je ekonom.

6. (vy) Egypťan? Taj e n k a: Rozumíte? Co znamená ................................ ?

VYKÁNÍ – TYKÁNÍ

1. Pracujte podle vzoru.

Jak se máš? Ahoj. Jak se máte? Jak se jmenuješ? Jak se jmenujete? Čau. Dobrý den. Dobrý večer. Na shledanou. Promiňte. Promiň. Neformální (Eva – Adam): (vzor) ...Ahoj..., .................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Formální (paní Králová – pan Novák): ..............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

KDO JE TO? CO JE TO?

1. Pracujte ve dvojicích. Pracujte podle vzoru.

Vzor: A: ...Kdo je to?... B: ...To je muž... a) b) c) d) e) f) g)

8 —

ZOPAKUJTE SI1

ZOPAKUJTE SI

1. Pracujte podle vzoru.

a) Pracujte ve dvojicích. b) Pracujte ve skupinách. c) Čtěte.

d) Poslouchejte. e) Pište.

f) Vyberte. g) Co znamená ...................? h) Odpovězte.

PSANÍ

1. a) Řekněte, kdo to je.

OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 5

OBRÁZEK 2

OBRÁZEK 6

OBRÁZEK 3

OBRÁZEK 7

OBRÁZEK 4

OBRÁZEK 8

Ivana Šťastná, dobrý den.

— 9

PSANÍ 1

b) Pracujte podle vzoru. Napište, kdo to je. Doplňte.

Křestní jméno: (vzor) ...Ivana...

Příjmení:

Pohlaví:

Povolání:

Státní příslušnost: c) Napište minimálně 5 vět na téma TO JE IVANA. Použijte slova z nabídky. studentka, žena, mluví, Češka, není

10 —

2

LEKCE 2

SLOVNÍ ZÁSOBA

1. a) Pracujte podle vzoru.

Muž Žena Muž Žena

podnikatel (vzor) ...

podnikatelka...

Ukrajinka

ředitelka Japonec

programátor cizinec

advokát

b) Pracujte podle vzoru.

Muž Žena Muž Žena

zpěvák (vzor) ...zpěvačka... spolužák

politička herec

právnička

2. Pracujte podle vzoru. Doplňte DĚLÁŠ/DĚLÁTE.

Vzor: Co ...děláš ..., Ireno? – Jsem programátorka. A ty?

a) Co ................................ , pane Málku? – Jsem právník.

b) Co ................................ , paní doktorko? – Jsem politička. A vy?

c) Co ................................ , Amálie? – Jsem zpěvačka. A ty?

d) Co ................................ , Jakube? – Jsem herec. A ty?

e) Co ................................ , Marie a Anno? – Já jsem ředitelka a Anna je učitelka.

— 11

2SLOVNÍ ZÁSOBA

3. Pracujte podle vzoru.

Třída

Vzor: Třída je ...místnost.... Tam se učím česky.

počítač, stůl, sešit, židle, tabule, tužka, okno, skříň, místnost 4. Pracujte podle vzoru.

nesympatický, zlý, hloupý, hloupý

Jaký? Jaký? Jaký? Jaký?

inteligentní (vzor) ...hloupý... hodný

chytrý sympatický

5. Pracujte podle vzoru.

1. inteligentní a) student

2. milá b) právnička

3. líný c) formulář

4. elektronický d) telefonní číslo

5. nové e) sekretářka

12 —

2 SLOVNÍ ZÁSOBA

6. Pracujte podle vzoru.

1. Tady je Aleš a) hloupý.

2. Daniel je tady b) moc sympatická.

3. Karel je trochu c) a tam je Antonín.

4. Mluvím rusky d) Moc dobře, díky.

5. Edita je e) a Pavel je tam.

6. Jak se máš? f) a taky trochu česky.

7. a) Pracujte podle vzoru.

1. e-mailová adresa a) mobil

2. telefonní číslo b) telefon

3. mobilní telefon c) e-mail

4. adresa d) .

5. zavináč e) náměstí T. G. Masaryka 4, Ostrava 5

6. tečka f) @

b) Doplňte. Napište, kdo jste.

Jméno

(křestní jméno + příjmení):

E-mail:

Věk: Telefonní číslo:

Rodinný stav:  svobodný / svobodná

 ženatý

 vdaná

 rozvedený / rozvedená

 vdovec / vdova

Mobilní telefon:

8. a) Pracujte podle vzoru.

(vzor) ...jmenovat se... Jak se jmenuješ?

Nejsem student – pracuju.

Eva pracuje jako zpěvačka.

Děkuju.

Jsem student – studuju.

— 13

2SLOVNÍ ZÁSOBA

b) Pracujte podle vzoru.

nakupovat tancovat lyžovat cestovat malovat

c) Pracujte podle vzoru.

opravovat Dvanáct. Dvanáct. Opakujte, prosím.

opakovat dé há el Opravte.

hláskovat čestovat Hláskujte.

9. Pracujte podle vzoru.

rád, ráda, děláš, děláte, co, tancuju, paní

Vzor: A: Co ráda děláte, ...paní... Vurmová? B: Ráda nakupuju.

a) A: Co rád ................................, Ondřeji? Sportuješ? B: Rád lyžuju. A ty?

b) A: Co ráda děláte, paní doktorko? B: Ráda ................................

c) A: Natálie, co ................................ děláš? B: Ráda telefonuju, smskuju, skypuju, chatuju

a mailuju.

d) A: Hele Andreji, ................................ rád děláš? B: No, rád maluju.

e) A: Pane Pavlíku, co rád ................................ ? B: Rád sportuju.

f) A: A co ................................ děláš ty, Milane? B: Rád relaxuju.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Vzor: ...cestovat...

OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 4

OBRÁZEK 2

OBRÁZEK 5

OBRÁZEK 3

c —

2 SLOVNÍ ZÁSOBA

10. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

deset (vzor)

...10...

patnáct deset (vzor)

...10...

šedesát

jedenáct šestnáct dvacet sedmdesát dvanáct sedmnáct třicet osmdesát třináct osmnáct čtyřicet devadesát čtrnáct devatenáct padesát sto

11. a) Pracujte podle vzoru.

Země Jaký, jaká, jaké? Země Jaký, jaká, jaké? Česká republika / Česko

(vzor) ...český,

česká, české...

Polsko

Čína Rusko Egypt egyptský, ...............................,

arabský, ...............................,

Španělsko

Francie Švédsko Itálie Ukrajina Japonsko USA/Amerika ...............................,

americká,

...............................

Kanada Velká Británie / Anglie britský, ...............................,

...............................,

...............................,

...............................,

anglické Německo Vietnam

b) Pracujte podle vzoru. Doplňte další země.

Země Jaký, jaká, jaké? (vzor) ...Mexiko... ...mexický, mexická, mexické...

— 15

GRAMATIKA 2

GRAMATIKA

RODY SUBSTANTIV, TEN, TA, TO,

JEDEN, JEDNA, JEDNO

1. Pracujte podle vzoru.

Vzor: ...F...

studentka, židle, doktor, povolání, jméno, prodavač, sešit, země, student, žena,

muž, město, náměstí, doktorka, telefon, mapa, tabule, Čech, okno, politik, počítač,

prodavačka, příjmení, číslo, stůl, ekonomka, ulice, formulář

2. Pracujte ve skupinách. Napište maximum slov. Nepište povolání. Pište maximálně dvě minuty.

(ten) (ta) (to)

(vzor) ...stůl...

16 —

GRAMATIKA2

3. Pracujte podle vzoru. Doplňte TEN, TA, TO / JEDEN, JEDNA, JEDNO a řekněte, co nebo kdo to je.

...ta prodavačka...

.........................................

.........................................

.........................................

...............................

.........................................

.........................................

.........................................

...............................

.........................................

VZOR:

OBRÁZEK 4

OBRÁZEK 8

OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 5

OBRÁZEK 9

OBRÁZEK 2

OBRÁZEK 6

OBRÁZEK 3

OBRÁZEK 7

— 17

GRAMATIKA 2

ADJEKTIVUM, JAKÝ / JAKÁ / JAKÉ

1. Pracujte podle vzoru.

Jaký / jaká / jaké?

Vzor: Jaká je ...učitelka ...? Učitelka je ...sympatická ...

vysoký, nesympatický, malý, milý, sympatický, mladý, starý, hezký, velký, moderní, ošklivý,

starší

a) Jaká je učitelka, Alena, studentka?

b) Jaký je Karel, profesor, právník?

c) Jaké je okno, náměstí, povolání?

d) Jaká je ta místnost, skříň, tabule? 2. a) Pracujte podle vzoru.

moderní, ošklivý, zlá, malá, mladý, staré

M O D E R N Í M Á

A Š K O D Ý P O I

L K D M I L R Ý S

Z L Á I N T A B T

V I G Ý M A C V A

E V M A L Á U Á R

K Ý V P A Y J L É

Á S T A D É Í K U

H L O P Ý B E N Í

b) Pracujte podle vzoru. Pracujte se slovy ze cvičení 2. a).

Vzor: Jaký je ten telefon? Ten telefon je ...moderní...

a) Jaký je ten muž? Ten muž je ................................ a ................................

b) Jaká je ta žena? Ta žena je ................................ a ................................

c) Jaké je to město? To město ................................

c) Pracujte podle vzoru. Pracujte s opozity.

Vzor: moderní – ...starý...

a) ošklivý – ................................................. d) mladý – .................................................

b) zlá – ................................................. e) staré – .................................................

c) malá – ................................................. —

GRAMATIKA2

d) Pracujte podle vzoru.

hezký, hodná, velká, starší, nové 3. Pracujte podle vzoru. Pracujte s opozity.

m a l ý/á /é, mladý/á/é, nový/á/é, hezký/á/é, hodný/á/é, inteligentní/í/í, vysoký/á/é

Vzor: (Mirka – Petr) ...Mirka je malá...

...Petr je velký...

a) (Karel – Jana) d) (já – ty)

b) (okno – náměstí) e) (ten právník – ta profesorka)

c) (Alena – Alice) f) (paní sekretářka – pan ředitel)

SLOVESA -OVAT, RÁD / RÁDA / RÁDI

1. Pracujte podle vzoru.

Vzor: (já) ...sportuju... (sportovat)

a) (ty) ................................ (jmenovat se), b) (on) ................................ (pracovat), c) (my) ...............................

(sportovat), d) (oni) ................................ (mailovat), e) (ty) ................................ (relaxovat),

f) (já) ................................ (tancovat), g) (vy) ................................ (nakupovat), h) (ona) ................................

(cestovat), i) (my) ................................ (studovat), j) (vy) ................................ (malovat),

k) (já) ................................ (děkovat), l) (oni) ................................ (opakovat), m) (ty) ................................

(chatovat)

...hezký student... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

VZOR OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 2 OBRÁZEK 3 OBRÁZEK 4


— 19

GRAMATIKA 2

2. a) Pracujte podle vzoru.

sport (vzor) ...sportovat... smska

chat relaxace

mail skype

telefon kontrola

b) Dělejte další slovesa na -ovat.

3. Pracujte podle vzoru.

1. Vzor: Zdeněk rád S P O R T U J E .

2. A: Prosím. B: (my) Ě .

3. Pane Dvořáku, ?

4. Viléme, ty jako učitel?

5. Radim rád I .

6. Vy , paní Veselá?

7. Eva nepracuje, .

8. Adam a Eva .

9. Právník a ekonom .

Taj e n k a: .........................................................................., nebo telefonujete?

1. spor tovat

5. mailovat

2. děkovat

6. malovat

3. lyžovat

7. relaxovat

4. pracovat

8. tancovat 9. telefonovat


20 —

ZOPAKUJTE SI2

4. Pracujte podle vzoru.

Vzor: Jmenuje se Novák. (Petr) ...Petr se jmenuje Novák...

a) Jmenuje se Adamec. (Matěj) d) Jmenuje se Maja. (ta slečna)

b) Jmenuje se Alena. (doktorka Krocandová) e) Jmenuje se Lucie. (paní Malá)

c) Jmenuje se Petr. (docent Mládek) f) Jmenuje se Králová. (Madla)

ZOPAKUJTE SI

1. Pracujte podle vzoru.

(vzor) ...Jsem... Edita Hudousková a pracuju jako ředitelka. To a) ......................... sekretářka

paní Toufarová. Tady b) .......................... učitel Hrubý a učitelka Žuková. c) .......................... Čech

a Ukrajinka – pan Hrubý je Čech, paní Žuková d) .......................... Češka. Paní sekretářko,

pane učiteli, paní učitelko, jste tady? – Ano, e) .......................... jsme tady! A vy, kdo

f) .......................... vy?

2. a) Pracujte podle vzoru.

jsme, jsi, jsou, jsem, jste, je

J S U J S M U I O

S O M T J S A V T

O E V J S T E S O

U S I A I C N M T

T M J O T N I J I

J S E M A M A S J

N M O E N D O M O

I D T V U S U E N

P S I S T E N T A

b) Pracujte podle vzoru. Pracujte se slovy ze cvičení 2. a).

1. ........................................................................ 4. ........................................................................

2. (vzor) ...ty jsi... 5. ........................................................................

3. ........................................................................ 6. ........................................................................

c) Pracujte podle vzoru. Pracujte se slovy ze cvičení 2. b).

1. ........................................................................ 4. ........................................................................

2. (vzor) ...ty nejsi... 5. ........................................................................

3. ........................................................................ 6. ........................................................................

— 21

PSANÍ 2

3. a) Pracujte ve dvojicích. Pracujte podle vzoru.

Kdo je to? Co je to?

škola, Jana, paní učitelka, ulice, Oliver, titul, sešit, pan inženýr, paní účetní, pan docent, adresa, počítač, Alice, pan Rychtář, Aleš, Karolína, paní doktorka, příjmení, paní Králová, státní příslušnost, okno, skříň, místnost Co je to? Kdo je to? Vzor: ...To je škola... Vzor: ...To je Jana. To je paní učitelka... b) Pracujte podle vzoru. Pracujte se slovy ze cvičení 3. a). Vzor: Ahoj, ...Jano... Dobrý den, ...paní učitelko... a) Dobrý den, ................................................................ f) Dobrý den, ...................................................................

b) Dobrý den, ................................................................ g) Ahoj, .................................................................................

c) Dobrý den, ................................................................. h) Ahoj, .................................................................................

d) Dobrý den, ................................................................ i) Ahoj, ...................................................................................

e) Dobrý den, ................................................................ j) Ahoj, ...................................................................................

4. Pracujte ve dvojicích. Čtěte a hláskujte.

a) zuzana.b@yahoo.fr, b) cdv@ujop.cuni.cz, c) info@autoservis.cz, d) marie.xyz@yahoo.fr, e) bmw2412@web.de, f) julie31@mail.ru, g) alice1987@yahoo.co.uk

PSANÍ

1. Napište, kdo to je. Napište minimálně 8 vět.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Křestní jméno: Šimon

Příjmení: Huleš

Pohlaví: muž

Povolání: student

Rodinný stav: svobodný

Státní příslušnost: Česká republika

Národnost: česká

E-mail: mikes@seznam.cz


22 —

3

LEKCE 3

SLOVNÍ ZÁSOBA

1. Pracujte podle vzoru.

Muž Žena Muž Žena

manžel (vzor) ...manželka... kolega

partner kluk

kamarádka dívka

sousedka teta

přítel přítelkyně bratranec 2. Pracujte podle vzoru.

Neformální (ty) Formální (vy)

Co si dáš? (vzor) ...Co si dáte?...

Dáš si něco k pití?

Co si dáš k pití?

Dáte si něco k jídlu?

Pojď dál. Pojďte dál.

Posaď se.

Berte si.

Vezmi si. Vezměte si.

— 23

3SLOVNÍ ZÁSOBA

3. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

1. teplý a) ne dobrý 1. tatínek a) bratr 2. horký b) 37 °C 2. babička b) dcera 3. studený c) 100 °C 3. sestra c) maminka 4. špatný d) 1 Kč 4. sestřenice d) dědeček 5. drahý e) 5 °C 5. strýc e) teta 6. levný f) ne český 6. syn f) bratranec 7. cizí g) 1 000 000 Kč

4. a) Pracujte podle vzoru.

bílý, černá, červené, neperlivá, perlivá, zeleninový

Vzor: ...perlivá... voda

a) ................................ víno, b) ................................ jogurt, c) ................................ voda, d) ................................

káva, e) ................................ salát

b) Pracujte podle vzoru. Řekněte, jaký je.

Vzor: ...bílý, ovocný, čokoládový... jogurt

a) káva, b) čaj, c) salát, d) víno, e) voda

5. Pracujte podle vzoru. Řekněte, co je jídlo (J) a co je pití (P).

Vzor: ...J...

citron, čaj, džus, chléb / chleba, káva, kola, maso, ovoce,

pivo, salát, sůl, sýr, šunka, víno, zelenina

6. Pracujte podle vzoru.

Co? Jaký?

zelenina (vzor) ...zeleninový...

čokoláda

citron

7. Pracujte podle vzoru.

Vzor: Č U B E N E C I  ...učebnice...

a) I H A N K, b) G O T O F A R I F E, c) M L I F, d) O D É C É K Č, e) P S T O R,

f) B U H D A, g) A K U M I Z —

3 SLOVNÍ ZÁSOBA

8. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

1. běhat a) relaxovat 1. čekat na a) televizi 2. rezervovat (si) b) být zpěvák/zpěvačka 2. dát si b) manžela 3. odpočívat c) mluvit 3. dívat se na c) skvěle 4. říkat d) sportovat 4. mít se d) kávu 5. zpívat e) objednat (si) c) Pracujte podle vzoru. 1. čekat na a) literaturu 2. zajímat se o b) manželku 3. poslouchat c) dort 4. dělat d) cédéčko d) Pracujte podle vzoru. Co tam nepatří? Vzor: poslouchat – cédéčko / literaturu / hudbu a) znát – Danielu / Prahu / dort, b) mít – otázku / učebnici / doktora Rozvařila, c) mít rád / ráda – Alenu / kulturu / otázku, d) hledat – sport / Viktora / knihu, e) dívat se na – český film / francouzskou muziku / televizi

9. Pracujte podle vzoru.

1. kupuju

2. miluju

3. rezervuju

4. potřebuju

Vzor: skypuju S K Y P O V A T Taj e n k a: Je dnes ta ................................ ? Grilujeme?

10. a) Pracujte podle vzoru. Pak pracujte ve dvojicích. Dialog čtěte nahlas.

skvěle, skvělé, máš, super A: Ahoj Sašo, jak se (vzor) ...máš...? B: a) ................................ , díky. A ty?

A: Super. Já se mám b) ................................ , ty se máš skvěle, to je c) ................................ , ne?

b) Pracujte podle vzoru. Pak pracujte ve dvojicích. Dialog čtěte nahlas. ale, i, pak, nebo A: Dáš si čaj (vzor) ...nebo... kávu? B: Dám si čaj a) ................................ kávu.

A: Dobře. Já si dám kávu, b) ................................ mléko si tam nedám. A cukr taky ne.

B: OK. A c) ................................ si dáme víno?

— 25

GRAMATIKA 3

GRAMATIKA

SLOVESA

1. a) Pracujte podle vzoru.

ZNÁT HLEDAT

já (vzor) ...znám... my já my

ty vy ty vy

on,

ona

oni on,

ona

oni (vzor)

...hledají...

b) Pracujte podle vzoru.

Vzor: pracujete – ...vy...

čekám – ................, dají si – ................, díváme se – ................, hledám – ................,

objednáš si – ................, poslouchám – ................, zpívá – ................, známe – ................,

máš – ................., spěcháte – ................, dělá – ................

2. a) Pracujte podle vzoru.

Vzor: ...dáme si... (dát si – my)

................................ (čekat – ty), ................................ (dívat se – on), ................................ (hledat – vy),

................................ (objednat si – my), ................................ (zajímat se – ona),

................................ (poslouchat – oni), ................................ (mít rád – já), ................................ (znát – oni),

................................ (mít – ona), ................................ (říkat – vy), ................................ (odpočívat – ty),

................................ (spěchat – on), ................................ (zpívat – já)

b) Pracujte podle vzoru. Pište negativní slovesa.

Vzor: ...nezpíváme si... (zpívat – my)

................................ (spěchat – ty), ................................ (odpočívat – on), ................................ (říkat – vy),

................................ (mít – my), ................................ (znát – ona), ................................ (zajímat se – oni),

................................ (poslouchat – já), ................................ (objednat si – oni),

................................ (hledat – ona), ................................ (dívat se – vy), ................................ (dát si – ty),

................................ (čekat – on), ................................ (zpívat – já) —

GRAMATIKA3

3. Pracujte podle vzoru.

Pomoc Vzor: 1. Zuzano, .............................................. to cédéčko ráda?

2. Co ................................, paní Málková? – Jsem lékařka.

3. Eliška a Karolína dobře ................................, ale Eliška není zpěvačka a Karolína taky ne.

4. Co teď děláš, Ireno? – Pst, ................................ hudbu.

5. Milado, Vojtěchu, co tady děláte? – My? .......................................... na pana ředitele.

6. Michale, ty se ................................ o kulturu?

7. Ema dobře ................................, pracuje jako zpěvačka.

8. Pane Dvořáku ................................ moji sestru? To je ona. Jmenuje se Adéla.

9. Co si ................................ k pití, paní doktorko?

10. Náš pes tady není? Můj manžel a já ................................ psa! Je černý a jmenuje se Azor.

Vzor: 1. P O S L O U CH Á Š

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Taj e n k a: Jak ................................................?

POSESIVNÍ ZÁJMENA

1. a) Pracujte podle vzoru.

ČÍ? ČÍ?

M F Neu M F Neu

já (vzor) ...můj... ............... / má moje /............... my ............... naše ...............

ty ............... tvoje / ............... ............... / tvé vy váš ............... ...............

on ............... ............... jeho oni ............... ............... jejich

ona její ............... ...............


— 27

GRAMATIKA 3

b) Pracujte podle vzoru.

Vzor: on + syn – jmenovat se – Martin ...Jeho syn se jmenuje Martin...

a) ona + sestřenice – pracovat – jako – lékařka, b) já + telefonní + číslo – být –

602 257 383, c) ty + auto – být – hezký – a – moderní, d) my + Maruška – rád –

nakupovat, e) vy + učitelka – být – moc – sympatický, f) on + malý + dcera – rád –

malovat, g) oni + dcera + a + syn – rád – sportovat

c) Pracujte podle vzoru. Dělejte a napište věty.

já, oni, ty, vy, ona, my, on

Vzor: ...Můj bratr je moc hodný...

2. Pracujte ve dvojicích. Pracujte podle vzoru.

Vzor: ty – ? on

A: ...Je to tvoje učebnice? B: Ne, to není moje učebnice. To je

jeho učebnice...

a) ty – ? ona e) vy – ? oni

b) vy – ? on f) já – ? já

c) ty – ? ty g) ty – ? vy

d) my – ? on h) my – ? oni


28 —

GRAMATIKA3

i) my – ? my l) vy – ? ona

j) já – ? my m) já – ? on

k) ty – ? oni n) ty – ? oni

3. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

Čí je (vzor) ...ten... sešit? ...Jeho... (on). Čí je ...To... město? ...Moje... (já).

a) ............... třída? ............... (oni). a) ............... mléko? ............... (oni).

b) ............... číslo? ............... (my). b) ............... číslo? ............... (my).

c) ............... počítač? ............... (já). c) ............... jogurt? ............... (já).

d) ............... okno? ............... (ona). d) ............... květina? ............... (ona).

e) ............... tužka? ............... (ty). e) ............... voda? ............... (ty).

f) ............... mapa? ............... (vy). f) ............... pivo? ............... (vy).

g) ............... mobil? ............... (my). g) ............... zelenina? ............... (my).

h) ............... formulář? ............... (ty). h) ............... čaj? ............... (ty).

i) ............... židle? ............... (já). i) ............... ovoce? ............... (já).

j) ............... maso? ............... (oni). j) ............... dort? ............... (on).

— 29

GRAMATIKA 3

NOMINATIV A AKUZATIV SINGULÁRU

1. a) Pracujte podle vzoru. Řekněte, koho/co máte.

Vzor: sestra  Mám ...sestru...

přítel, kamarádka, fotografie, pes, dědeček, kočka, babička, přítelkyně, syn, květina,

dárek, teta, strýc

b) Pracujte podle vzoru. Řekněte, na koho čekáte.

Vzor: přítel  Čekám na ...přítele...

dcera, dědeček, učitel, sousedka, Julie, Tomáš, manželka, prodavač, soused, studentka,

kolegyně, Šimon, pan Komárek 2. a) Pracujte podle vzoru. Řekněte, co kupujete.

Vzor: čokoládová zmrzlina  Kupuju ...čokoládovou zmrzlinu...

levné mléko, dobrá kniha, drahý citron, velká televize, černé pivo, malá mapa, moderní

učebnice, skvělé ovoce, bílá čokoláda, česká zelenina, nový počítač, studená kola,

ovocný jogurt, bílé víno, zeleninový salát, hezká židle, bílá sůl

b) Pracujte podle vzoru. Řekněte, koho/co hledáte.

Vzor: černý pes  Hledám ...černého psa...

hodný manžel, milá prodavačka, dobrý otec, malá kočka, české ovoce, levné maso,

sympatická manželka, starší syn, malá dcera, inteligentní ředitel, nová učitelka, červené

víno, staré náměstí, nová ulice, starší sestra, milá teta, hodný strýc 3. a) Pracujte podle vzoru. Řekněte, koho/co potřebujete.

Vzor: jedna perlivá voda  Potřebuju ...jednu perlivou vodu...

ten teplý čaj, jedna horká káva, to dobré ovoce, jejich nový stůl, to teplé moře, jedna

malá židle, ten hodný učitel, tvoje česká učebnice, jedno červené víno, ta dobrá

čokoláda, ten dobrý doktor, jeho nová fotografie, jeden ovocný džus, náš chytrý

právník, ten elektronický formulář, ta dobrá zelenina, její moderní počítač, ta citronová

zmrzlina, jeden čokoládový dort, to studené mléko, jedna nová televize, ten velký pokoj —

GRAMATIKA3

b) Pracujte podle vzoru. Řekněte, koho/co znáte. Vzor: ten cizinec  Znám ...toho cizince... tvoje nová sousedka, její dobrý kamarád, ten sympatický Matěj, ta milá Italka, vaše e-mailová adresa, jedna starší doktorka, váš chytrý Šimon, naše hodná Madla, jeden nesympatický soused, jejich malá Lucie, jedno cizí město, ten starý Francouz, ta mladá učitelka, jedna milá prodavačka, to velké náměstí, jejich hloupý kluk, ten rozvedený muž, ta hezká Ivana, jedna mladá Kanaďanka, ten milý Němec, jeden starý profesor, ten hodný pan Novák, tvůj hezký chlapec

4. a) Doplňte TEN, TA, TO.

Vzor: Dáš si ...ten... čaj? a) Díváš se na ................................ film? b) Posloucháte ................................ cédéčko? c) Hledám

................................ mapu. d) Znáš ................................ muže? e) A znáš ................................ ženu?

f) Hledám ................................ náměstí.

b) Doplňte JEDEN, JEDNA, JEDNO.

Vzor: Dám si ...jedno... pivo. a) Čekám na ................................ kamaráda. b) Mám ................................ sestru. c) Moje sestra

má .............................. dítě. d) Naše město má ............................... náměstí. e) Michal má rád

............................... spolužačku. f) Hledám ................................ sešit.

MÍT RÁD

1. a) Pracujte podle vzoru.

Jmenuju se Monika Jedličková. Pracuju jako sekretářka. Mám moc ráda (vzor) ... zmrzlinu... (zmrzlina) a a) ................................................. (černá káva). Ráda sportuju, trochu

lyžuju a taky ráda relaxuju. Nemám ráda b) ............................................................................... (naše

nesympatická sousedka) a c) ............................................................

(náš nový ředitel). Nerada telefonuju a nakupuju. Mám

d) ........................................................ (přítel Lukáš). Můj přítel je ekonom.

Má rád e) ........................................................................... (české pivo

a zelenina). Nemá rád f) ................................ (maso). Rád pracuje

a taky rád nakupuje. Nerad studuje a maluje. Já a Lukáš

máme rádi g) ......................................................... (anglická hudba)

a neradi mailujeme. Já mám h) ...........................................................

(jeden černý pes) a přítel má i) ....................................................................


— 31

ZOPAKUJTE SI 3

(malá bílá kočka). Můj pes ale bohužel nemá rád j) .................................................. (jeho kočka).

Ach jo! Ale i tak se máme moc dobře.

b) Pracujte podle vzoru. Pracujte se cvičením 1. a). Doplňte.

MÍT /NEMÍT RÁD/RÁDA/RÁDI RÁD/RÁDA/RÁDI / NERAD/NERADA/NERADI MÍT SE

(vzor) ...zmrzlinu... (vzor) ...sportuju...

c) Napište minimálně 10 vět. Použijte MÍT/NEMÍT RÁD/RÁDA/RÁDI, RÁD/RÁDA/RÁDI / NERAD/

NERADA/NERADI, MÍT SE.

REFLEXIVNÍ SI

1. Pracujte podle vzoru. Doplňte DÁT SI.

Vzor: Vašku, co ...si dáš... k pití?

a) Helena a Josef ................................ perlivou vodu a víno. b) ................................ (já) jednu kávu

a ovocný dort. c) Děkujeme, rádi ................................ kolu. d) Maso si nedáme, ...............................

rýži. e) Ona ............................... zeleninový salát. f) A: .............................. (t y) čaj?

B: Ne, ............................... čaj, ale ................................ kávu. g) A: Vy ................................ pivo?

B: Ano, ................................ pivo a vodu.

ZOPAKUJTE SI

1. Pracujte podle vzoru.

(vzor) ...ten nový sešit...

nový sešit, velká ulice, křestní jméno, starý profesor, hezké příjmení, malé číslo, dobrá

adresa, starý mobil, moderní mapa, dobrý ekonom, česká národnost, starší servírka,

nový student, hezké jméno, telefonní číslo, vysoká žena, velké okno, staré náměstí,

mladý vdovec —

ZOPAKUJTE SI3

2. a) Pracujte podle vzoru.

Vzor: ...malý, malá, malé...

....................................................., .....................................................,

....................................................., .....................................................,

....................................................., .....................................................,

....................................................., .....................................................

b) Pracujte podle vzoru. Dělejte věty. Použijte 5 adjektiv ze cvičení 2. a).

Vzor: ...To je malá židle...

3. a) Spojte. Pracujte s opozity.

starší inteligentní moderní starší

staré nové mladý hloupá

b) Spojte. Pracujte se slovy ze cvičení 3. a).

okno spolužačka herec náměstí

c) Pracujte podle vzoru. Pracujte se slovy ze cvičení 3. a) a b). Vzor: ...Jaké je to okno?... ...To okno je moderní... ...To okno není staré... a)............................................................. ............................................................. .............................................................

b)............................................................. ............................................................. .............................................................

c)............................................................. ............................................................. .............................................................

— 33

PSANÍ 3

4. Pracujte podle vzoru.

Vzor: pracujete – ...vy... jmenuju se – ............., studujou – ............., nakupujeme – ............., tancuju – .............,

lyžuješ – ............., cestuju – ............., děkuje – ............., malujeme – ............., sportuješ – .............,

relaxujete – ............., telefonuje – .............

5. Pracujte podle vzoru.

Vzor: A: Helena a Tomáš ...sportujou... (sportovat)? B: Ne, oni ...relaxujou...

(relaxovat).

a) A: Pane Dvořáku, vy ................................ (pracovat) jako učitel? B: Ne, já ................................

(pracovat) jako učitel. Jsem doktor. b) A: Oni rádi ................................ (tancovat)? B: Ano, moc rádi ................................ (tancovat)

a taky ................................ (malovat).

c) A: Jak ................................ (jmenovat se) ten nový manažer? B: ................................

(jmenovat se) Milan Malý. d) A: Šimon ................................ (studovat)? B: Ne, on moc ................................ (studovat),

on ................................ (sportovat).

e) A: ................................ (děkovat – my). B: Prosím.

f) A: Co děláš? B ................................ (mailovat) a ................................ (telefonovat).

g) A: ................................ (cestovat – ty) rád? B: Ne, cestuju nerad.

PSANÍ

Pracujte ve dvojicích. Napište krátký dialog CO SI DÁTE? KÁVU, NEBO ČAJ? Použijte minimálně 5 slov z nabídky. Role: Madla a Šimon dort, čokoláda, bonbon, zmrzlina, cukr, mléko, odpočívat, dát si, dělat, potřebovat, ovocný, čokoládový, ovocný —

4

LEKCE 4

SLOVNÍ ZÁSOBA

1. a) Pracujte podle vzoru.

Co je to?

1. Je to na vlasy a není to mýdlo. a) supermarket nebo hypermarket

2. Je to obchod, ale velký. b) černá

3. Je to oblečení pro ženy. c) šampon

4. Je to jídlo. Má bílou nebo hnědou barvu. d) rýže

5. Je to barva. Například sako má tu barvu. e) sukně

b) Napište čtyři hádanky jako ve cvičení 1. a). Spolužák/spolužačka hádanky spojí. Použijte slova

z nabídky.

obchod, oblečení, barva, ovoce, zelenina, jídlo

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

2. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

1. drahý a) tričko 1. bílá a) banán 2. zubní b) na zuby 2. zelená b) sako 3. pasta c) krém 3. čerstvé c) okurka

4. hnědé d) na gramatiku 4. žlutý d) rýže 5. sešit e) pasta 5. modré e) ovoce

3. Pracujte podle vzoru. Co tam nepatří?

Vzor: banán, jablko, citron, okurka

a) brambora, rýže, máslo, knedlík d) hodina, minuta, čas, nápad

b) minerálka, kuřecí, ryba, maso e) zpráva, světlo, informace, problém

c) hovězí, rohlík, vepřové, kuře f) kurz, škola, podlaha, vyučování

— 35

4SLOVNÍ ZÁSOBA

4. Pracujte podle vzoru.

jenom, často, nápad, pozdě, vedle, kam

Dan: Ahoj Kláro, (vzor) ...kam... spěcháš?

Klára: No kam – dnes večer má Karolína tu party a já nemám dárek, víno, květinu,

jídlo ................................ Mám doma a) ................................ dva rohlíky a sýr.

D: Ale to není problém. Hned tady b) ................................ je hypermarket.

K: Jé, super c) ................................ , díky! A co ty, ty už na party všechno máš?

D: Ne, ale ještě je brzo.

K: Brzo?! Je už strašně d) ................................ ! Party začíná za čtyři hodiny!

D: No, já e) ................................ kupuju dárky pozdě.

5. a) Pracujte ve dvojicích. Řekněte, co je na obrázku. Odpovězte.

Co je vlevo? Co je vpravo? Co je nahoře? Co je dole? Co je vpředu? Co je vzadu? —

4 SLOVNÍ ZÁSOBA

b) Pracujte podle vzoru. dole, nahoře, vpravo/napravo, vlevo/nalevo, uprostřed Marie potřebuje nové oblečení. Je v obchodě. (vzor) ...Vlevo/nalevo... jsou kalhoty a sukně, a) ................................ trička a košile. Tohle oblečení má Marie ráda a nosí

ho často. b) ................................ sedí nějaká žena. Má černé vlasy a na sobě má kalhoty

a bílé tričko. Kabáty a bundy jsou c) ................................ vpředu, kabinky jsou vzadu. A kde

jsou pokladny? Ty jsou d) ................................ Tam jsou také boty.

c) Napište, co je na obrázku. Napište minimálně 5 vět.

6. a) Pracujte podle vzoru. Seřaďte.

Jak se jmenují dny? pátek, úterý, neděle, pondělí, sobota, čtvrtek, středa 1. (vzor) ...pondělí..., 2. .................................., 3. ..................................., 4. ..................................,

5. .................................., 6. .................................., 7. ..................................

b) Odpovězte. Kdy je víkend? c) Řekněte, co znamená TÝDEN. a) Sobota a neděle. b) Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. c) Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle.

7. Pracujte podle vzoru.

odpoledne, večer, dopoledne, poledne, ráno

8:00 (vzor) ...ráno...

10:00

12:00

15:00

19:00

— 37

GRAMATIKA 4

8. Pracujte podle vzoru.

jedna dvě, tři, čtyři pět, šest, sedm...

(vzor) koruna

...koruny... ...korun...

hodina

minuta

9. Pracujte podle vzoru.

1. vědět a) být učitel/ka

2. prosit b) studovat

3. učit se c) mít informaci

4. učit d) jíst večer

5. snídat e) říkat „prosím“

6. obědvat f) jíst ráno

7. večeřet g) jíst v poledne 10. a) Pracujte podle vzoru. b) Pracujte podle vzoru.

1. cítit se a) maso a rýži 1. nosit a) italsky a vařit italská jídla

2. rozumět b) dobře/špatně 2. umět b) o starou babičku

3. zaplatit c) pokoj 3. jíst c) kalhoty

4. vstávat d) česky 4. starat se d) nový šampon

5. vařit e) v sedm hodin 5. používat e) na víkend

6. uklízet f) manžela 6. vyslovovat f) jenom zeleninu a ovoce

7. pozdravovat g) sto korun 7. těšit se g) špatně „ř“

GRAMATIKA

NOMINATIV A AKUZATIV PLURÁLU

1. Pracujte podle       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.