načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Česko-ruský a rusko-český potravinářsko-kuchařský slovník - Libor Krejčiřík

Česko-ruský a rusko-český potravinářsko-kuchařský slovník

Elektronická kniha: Česko-ruský a rusko-český potravinářsko-kuchařský slovník
Autor:

Slovník obsahuje detailně zpracovaných zhruba 15 000 termínů z potravinářství a dalších odvětví, jako je biologie, zemědělství, humánní a veterinární lékařství, technologie ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  190
+
-
6,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 298
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-878-7311-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Slovník obsahuje detailně zpracovaných zhruba 15 000 termínů z potravinářství a dalších odvětví, jako je biologie, zemědělství, humánní a veterinární lékařství, technologie výrob, chemie, strojní vybavení, zpracování surovin, gastronomie, vinařství, kuchařství atd. Součástí slovníku je slovníku je 23 příloh.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ČESKO-RUSKÝ

RUSKO-ČESKÝ

SLOVNÍK

potravinářsko-kuchařský

vydání v elektronické podobě

více než 15 000 hesel

23 příloh

§

§


TZ-

2013

Libor Krejčiřík

ČESKO-RUSKÝ

RUSKO-ČESKÝ

POTRAVINÁŘSKO-KUCHAŘSKÝ

SLOVNÍKLibor Krejčiřík

ČESKO-RUSKÝ

RUSKO-ČESKÝ

POTRAVINÁŘSKO-KUCHAŘSKÝ

SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné

podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně

stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to v rozsahustano

veném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem,

půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Ing. Libor Krejčiřík

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one

ISBN 978-80-87873-11-3 (PDF verze)


5

O B S A H

PŘEDMLUVA

ČÁST ČESKO-RUSKÁ

ČÁST RUSKO-ČESKÁ

PŘÍLOHY

Příloha 1: Základní schéma dělení vepřového masa, užívané v Česku

Příloha 2: Základní schéma dělení hovězího masa, užívané v Česku

Příloha 3: Základní schéma dělení telecího masa, užívané v Česku

Příloha 4: Základní schéma dělení jehněčího (skopového) masa, užívané

v Česku Příloha 5: Основная схема разделки свинины, используемая в России Příloha 6: Основная схема разделки говядины, используемая в России Příloha 7: Основная схема разделки телятины, используемая в России Příloha 8: Основная схема разделки ягнятины (баранины),используемая в России Příloha 9: Klasifi kace a užití vepřového masa v Česku Příloha 10: Klasifi kace a užití hovězího masa v Česku Příloha 11: Klasifi kace a užití telecího masa v Česku Příloha 12: Klasifi kace a užití jehněčího (skopového) masa v Česku Příloha 13: Классификация и использование свинины в России Příloha 14: Классификация и использование говядины в России Příloha 15: Классификация и использование телятины в России Příloha 16: Классификация и использование ягнятины (баранины)

в России Příloha 17: Rozdělení masa podle kvality, užívané v Česku Příloha 18: Vitaminy Příloha 19: Витамины Příloha 20: Klasifi kace vín v Česku podle zákona 321/2004 Sbírky zákonů Příloha 21: Koktejly Příloha 22: Srovnání českých a ruských norem na obsahy některých

anorganických látek v pitné vodě Příloha 23: Ukázka transkripce do azbuky názvů některých neruských nápojů PŘEDMLUVA

Potravinářství je komplexní obor, který věcně i jazykově zasahuje do mnoha odvětví,

jako jsou například biologie, zemědělství, humánní a veterinární lékařství, technologie

výrob, chemie, strojní vybavení, zpracování surovin, gastronomie, vinařství a další.

Kuchařství je částí tohoto oboru a zabývá se výběrem a zpracováním potravinářských

surovin, technologií a přípravou jídel, stolováním a podobně. Nejde tedy o obor vědní,

ale spíše o kulturní bohatství národa, o umění či lidovou tvořivost a zábavu s historicky

značně dlouhým vývojem se silně neexaktní terminologií.

V české slovníkové literatuře jsou příslušná hesla, týkající se dané problematiky buď roztroušena v různých jiných slovnících, nebo, a to mnohem častěji, chybějí vůbec. Navíc se do slovního fondu velmi silně promítají veškeré změny, kterými Česko i Rusko vposledních desetiletích prochází. Proto při excerpci bylo nutno zohlednit slovní fondy z velmi mnohých slovníků encyklopedických, obecných, odborných, ze slovníků neologizmů, ale i z literatury gastronomické, z receptářů, kuchařek, časopisecké literatury, reklam i internetu. Objem titulů použité literatury činí více než 100 položek.

Explozivní růst počtu titulů vydávané ruské i české literatury svědčí o růstu zájmu o potravinářství, výživu a přípravu jídel v nejširším smyslu slova a tento trend potvrzuje i stále širší dostupnost mnoha potravinářských surovin, jejich rostoucí export i import v obou zemích, přičemž se v důsledku globalizace jak v Rusku, tak v Česku objevují stále nová jídla, nové suroviny i nové technologické postupy. Současně s tím lze ale pozorovat i trendy, směřující k oživování starých tradic a postupů, je možné vysledovat bohatý rozvoj tvůrčí fantazie a rozšiřování sortimentu používaných domácích surovin, postupů a také zdomácnění jídel z různých částí světa.

Předkládaný slovník je velmi detailní, pokud jde o oblasti čistě potravinářské, méně pak v oblastech dostatečně jazykově zpracovaných v dostupných slovnících (strojní vybavení potravinářských provozů, chemie, medicína a zemědělství). Míra detailizace samozřejmě subjektivně závisí na autorovi.

Při sestavování podobného slovníku se nelze vyhnout potížím, spočívajícím v tom, že

často neexistují v obou jazycích identické jednoslovné ekvivalenty. Proto se dosti často

překládaný pojem ve slovníku vysvětluje slabším písmem, které se užívá i uvnitř hnízd.

Podobným problémem je i značná variabilita pojmů, kterou ale nelze v rámci slovníku

řešit. Stejně tak nelze uvádět původ slov ani jejich etymologii, nehledě na zajímavost této

problematiky. Hesla ve slovníku odrážejí slovní fond živých jazyků - češtiny i ruštiny a

proto je minimalizován počet historických výrazů a nejsou uváděny ani výrazy krajové,

nerozšířené do běžného jazyka. Obě části slovníku, tj. česko-ruská a rusko-česká nejsou

absolutně symetrické, protože nejsou identické ani reálie obou zemí.

Užívání slovníku předpokládá základní znalost češtiny i ruštiny, proto není uváděn gramatický aparát (přízvuk, rod, časování, skloňování atd.). Omezeno je také uvádění slovesných vidů pouze na případy možných nejasností. Struktura slovníku je volena tak, že abecední řazení slov vychází vždy (až na řídké výjimky ustálených slovních spojení) z klíčového substantiva, uvnitř hnízd se pro přehlednost užívají tildy (~) a abecední řazení vychází z rozvíjejících adjektiv. To ostatně uživatel snadno a rychle rozpozná. Ujednotlivých slov jsou uváděny pouze významy, mající vztah k potravinářství.

Na konci slovníku je 23 příloh, o nichž se autor domnívá, že jsou užitečné a přínosné.

Celkem slovník obsahuje v obou částech více než 15 000 hesel.

Ing. Libor Krejčiřík, CSc.


ČÁST ČESKO-RUSKÁ

ČESKÁ ABECEDA

Aa Ňň

Áá Oo

Bb Óó

Cc Pp

Čč Qq

Dd R r

Ďď Ř ř

Ee S s

Éé Š š

Ěě T t

Ff Ťť

Gg Uu

Hh Ś ú

Ch ch Ů ů

Ii Vv

Íí Ww

Jj Xx

Kk Y y

Ll Ýý

Mm Z z

Nn Ž ž9 akašu

A

à la а ля (наподобие)

à la carte а ля карт (свободныйвыбор блюд из меню)

abalone вид съедобного морского

одностворчатого моллюска

absint абсент (ликёр из альпийской

полыни)

аbsintizmus (otrava absintem)абсентизм (отравление абсентом)

absolut абсолют (шведская водка,

существующая во многихмодификациях)

absorbovat (v objemu)абсорбировать, поглощать (в объеме)

absorpce абсорбция

abstinence абстиненция

abstinent абстинент, непьющий

acerola асерола (плодысубтропического куста с высоким содержанием

витамина С)

acesulfam коммерческое название

искусственного заменителя сахара

acidita - viz kyselost

acidofi lní ацидофильный

~ mléko ацидофилин

acidobazický кислотно-основной

acidóza ацидоз

adaptace адаптация,приспособление

adefagie ненасытность

adheze - viz přilnavost

adipsie патологическая потерячувства жажды

adjustace (adjustáž) окончательное

оформление бутылки с вином(колпачком, наклейками,прикрепленным буклетом, пробкой, этикеткой

и т.д.)

adsorbovat (povrchem)адсорбировать (поверхностью)

adsorpce адсорбция

adstrigence восприятие щемящего

вкуса вина, вызванногоприсутствием таннида

adzuki сорт цветной фасоли

adžika аджика

afrodiziaka (jídla lásky)афродизиаки (пища любви, возбуждающая

половую активность – напр. дичь,

женьшень, икра, сельдерей, спаржа,

трюфели, устрицы)

agar агар

age inconu общее обозначение очень

старых видов коньяка, дословно

„более старый неизвестен“

ageuzie агейзия (патологическая

потеря способности воспринимать

вкус)

agrafa проволочный зажим,предотвращающий преждевременноеоткрытие бутылки шампанского вина

agrostologie (věda o travách)агростология (наука о травах)

achtlík старочешский мерный сосуд

объемом 1/8 л

aioili (česneková majonéza) айоли

(чесночный майонез)

ajntopf айнтопф (густой суп скартошкой, овощами и мясом -немецкое национальное блюдо)

ajovan айован (вид специи,напоминающий тимиан)

ajran (mléčný nápoj typu kumysu)

айран (молочный напиток,напоминающий кумыс)

aka - viz fejchoa

akašu (akažu) - viz kešu


10aktinidie čínská

aktinidie čínská - viz kiwi

akvavit аквавит (скандинавский

дистиллят из зерна и картофеля с

привкусом например тмина)

al dente „на зубок“ (сваритьма

каронные изделия, овощи, рис

неполностью с целью частичного

сохранения структуры и хрупкости)

alaš алаш (латвийский сильноаро

матный ликёр с анисом, тмином и

фенхелем)

aldehyd альдегид

ale эль (разновидность пива)

alergie аллергия

aligote алиготэ (сорт винограда и

белого вина)

alimentární алиментарный,пи

щевой

alkalický щелочной

alkálie щёлочь

alkalita - viz zásaditost

alkaloid алкалоид

alkalóza алкалёз

alkohol алкоголь, спирт

tvrdý ~ крепкий алкогольныйнапи

ток (больше чем 20 % спирта)

alkoholik алкоголик, пьяница

notorický ~ хронический ~

alkoholizace алкоголизация,кре

пление десертного вина,спир

тование

alkoholizmus алкоголизм

alobal алюминиевая бытовая фольга,

кулинарный станиоль,хозяйствен

ная фольга

aloisie - viz verbena

alpaka альпака, мельхиор,ней

зильбер, „новое серебро“

alymeth напиток из тёплого красного

винa

amara горькие лекарства дляповы

шения аппетита

amarant амарант, щирица(замени

тель муки)

amarela марель (сорт вишен сжел

товатой мякотью)

amarena сладкое вино из Сицилии,

к которому в ходе брожениядо

бавляют листья персика, миндали

и вишни

amaretto горький итальянскийапе

ритив

ambrózie 1) амброзия(мифологиче

ская пища богов, обеспечивающая

вечную молодость) 2) отличное

блюдо вообще 3) вид шведского

сыра

amfora амфора

amoleta - správně viz omeleta

amom африканский перец

amonium 1) аммоний 2)кондитер

ские дрожжи

ampelografi e (věda o vinné révě)ам

пелография (наука о винограде)

amrhele - viz amarela

amry - viz brambory americké

amur амур (рыба)

amyláza амилаза (энзим)

amylopektin амилопектин(полиса

харид, составная часть крахмала)

amylóza амилоза (полисахарид,со

ставная часть крахмала)

ananas ананас

ančovička анчоус, хамсичка

andělika lékařská ангеликалекар

ственная, дягиль лекарственный

angostura ангостура 1) горькийли

кёр для усиления вкуса 2)концен

трат вкуса для мороженого, соков,

пудинга и т.д.

angrešt крыжовник

angreštový крыжовенный


11 bacalao

anion анион

annellini аннелини (итальянскиемакаронные изделия в виде колечек)

annona (druh tropického ovoce)аннона, черимойя (вид тропических

фруктов)

anorexie анорексия (патологическая

потеря аппетита)

anticorro нержавеющая сталь

antioxidant антиокислитель,антиоксидант

antipasta антипасто (холоднаязакуска из мелких рыбок с овощами)

antokyan антоциан (пурпурныйрастительный краситель)

antonovka антоновка(собирательное название зимних сортов яблок)

antré (entreé) первое блюдо

anýz vonný анис обыкновенный,

китайский бадьян

anýzovka анисовка (сладкий ликёр,

содержащий анис, фенхель, корицу

и т.д., напр. марки пастис, рикард)

aparát аппарат

aperitiv аперитив

apetit аппетит

aport апорт (сорт яблок)

apricot brandy априкот бренди

(дистиллят из абрикосов)

aprimira гибрид персика и мирабели

aquavit - viz akvavit

aquila сорт столовой питьевой воды

aprovizace провиант,продовольствие, продукты

arabitol арабит (полиол –заменитель сахара)

arak (arrack) арак (дистиллят из

риса, тростниковой патоки итропических фруктов)

aranžovat (jídlo) оформлять (блюдо)

arašíd арахис, земляной(китайский) орех

archi архи (бурятская и монгольская

водка)

armagnac арманьяк (дистиллят из

винограда, фактическиневыдержанный коньяк до возраста 2 лет)

aroma аромат, букет

aromatický ароматический,ароматичный, ароматный

aromatizace ароматизация

arónium арония, черноплодая

рябина

arsen мышьяк

artyčok артишок

asa асафетида (вид специи)

aspartam коммерческое название

искусственного заменителя сахара

aspik аспик, заливное, ланспик

aszu - viz víno tokajské

atrapa бутафория

au menu заранее определенныйпорядок блюд

autokláv автоклав

autolýza (samorozklad) автолиз(самопроизвольное разложение)

automat 1) автомат для продажи

конфет, напитков, сигарет и т.д. 2)

буфет-автомат, закусочная-автомат

avitaminóza авитаминоз

avokádo авокадо, груша авокадо

ayran - viz ajran

B

babaco - viz papája

bábovka баба, кекс, кулич

piškotová ~ бисквитный кекс

třená ~ песочный пирог

bacalao сушёная солёная треска

12bacardi

bacardi бакарди (кубинский ром)

bacil бактерия, микроб

badyán бадьян, звёздчатый анис,

неаполитанская (неопалимая)

купина

bageta багет, батон, булка (избело

го теста, также для бутербродов)

obložená ~ закрытый бутерброд

bago порция жевательного табака

bagoun багон (свинья венгерской

породы)

bachor 1) брюхо, пузо 2) брюховина,

рубец (1-ый желудок коровы)

bachyně кабаниха

bailey’s дамский ликёр на основе

виски

bain-marie бенмари (водяная баня

для подготовки блюд и дляпредот

вращения их остывания досерви

ровки)

báječný блестящий, великолепный,

замечательный, изумительный,

чудесный

baklava баклава (вид слоёного

пирожного с орехами, семечками,

мёдом и сиропом)

Bakchus (bůh vína a veselí) Вакх (бог

вина и веселья)

baklažán баклажан

bakon (bekon) 1) бекон 2)специаль

но обработанная полутуша свиньи

bákony свинина с красным перцом

под сметанным соусом (венгерское

блюдо)

bakteriální бактериальный,бак

терийный

baktérie бактерия, микроб

balení амбалаж, обёртка, тара,

упаковка

balit (potraviny) завёртывать,обёр

тывать, упаковывать (продукты

питания)

ballon рюмка для коньяка

balšám - viz máta

bambus бамбук

~ové výhonky ~овые ростки

bamia (bamja) 1) абельмосхуссъе

добный, бамия, гибискуссъедоб

ный 2) блюдо – медленно тушённое

мясо с бамией

banán банан

zeleninový ~ крупный сорт бананов,

применяемый после термической

обработки в качестве гарнира

bandaska бидон

„bandor“ булка

banket банкет (самая торжественная

форма приёма гостей –официаль

ный званый обед или ужин – гости

сидят, их обслуживают)

banketka миниатюрный рогалик,

который подаётся на банкетах

baňka банка, колба, склянка

bar бар

barackálinka венгерскийдистил

лят из персиков

barbarie съедобный плод опунций

(кактусов)

barbecue барбекью

barbero барберо (итальянскийвер

мут)

barborka вид овощей, похожий на

кресс водяной

bärenblut („medvědí krev“) сорткрас

ного балканского вина („медвежья

кровь“)

barches печенье еврейской кухни,

потребляемое в субботу

barman бармен (официант в баре,

смешивающий коктейли иобслу

живающий бар)

barracuda барракуда (рыба) bianco barrique баррик 1) бочка длясозревания вина объемом 225 л 2)

обозначение дорогих видов вина,

которые созревают в бочках баррик

barva колер, окраска, цвет

barvivo краситель, красящеевещество

potravinářské ~ пищевой ~

basmati - viz rýže basmati

bastard (živočišný kříženec) бастард

(помесь животных)

bašta 1) лакомство 2) блюдо,состоящее из нескольких видов мяса

(обычно свинины, копчёного мяса и

копчёных изделий) с 1-2 гарнирами

baštit кушать, лопать, уминать,

уписывать

baštýř управляющийрыбоводческими прудами

batát батат, патат, сладкийкартофель

bavaroisa горячий молочныйспиртной напиток

bazalka pravá базиликблагородный, реган

bazicita основность, щёлочность

bázický основной, щёлочный

bažant фазан

beaujolais божоле (самоераспространённое французское красное

столовое вино)

bečka бочка

bedla гриб-зонтик

bedrník анис дикий, бедренец,

дягильник

bedro огузок, поясница (сорт мяса)

beercooler биркулер (смесь пива с

безалкогольным напитком)

beef-steak - viz biftek

becherovka бехеровка (горькаяжелудочная настойка излекарственных трав секретного состава из г.

Карловы-Вары)

bekasína бекас, дупель (птица)

bekon - viz bakon

benediktýnka бенедиктин(горькосладкий ликёр, настойка изцелебных трав)

bentonit бентонит (коллоидная

глина, используемая для очистки и

фильтрации растворов)

bér vlašský чумиза

beran баран

kastrovaný ~ валух

beránek 1) барашек 2) песочный

пирог, испекаемый в виде барашка

в период пасхи

berbera помесь гуся и утки

berentzen берентзен (французские

ликёры во многих модификациях)

bergamot бергамот 1) алкогольный

напиток 2) вид цитрусов,используемый для производства эссенции 3)

сорт груш

beri-beri бери-бери (болезнь отнедостатка витамина В

1

)

bešamel бешамель (основной белый

соус)

betel бетель

beton вид коктейля (бехеровка +

тоник)

bezalkoholický безалкогольный

bez černý (plod) - viz bezinka

bez chuti без вкуса

bezé безе

bezinka бузина, бузинная ягода

bezmasý без мяса, вегетарианский,

постный

bezvaječný безъяичный

bělice плотва, уклейка

běluha - viz vyza

bianco белый (напр. вермут)       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist