načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Česko-anglický slovník pojišťovnictví - kolektiv autorů

Česko-anglický slovník pojišťovnictví

Elektronická kniha: Česko-anglický slovník pojišťovnictví
Autor: kolektiv autorů

Slovník obsahuje téměř 26 000 hesel a zaplňuje citelnou mezeru na trhu. Kromě vysloveně odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou ve slovníku zastoupeny rovněž termíny ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  269
+
-
9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 447
Rozměr: 22 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Pojišťovnictví
Lingvistika. Jazyky
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1817-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Slovník obsahuje téměř 26 000 hesel a zaplňuje citelnou mezeru na trhu. Kromě vysloveně odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou ve slovníku zastoupeny rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, a také termíny z oblasti pojistného práva. Nezanedbatelnou část slovníku představují výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii. Bude užitečnou pomůckou nejen českým a zahraničním pracovníkům pojišťoven, zprostředkovatelům pojištění a zajištění, ale i studentům vysokých škol, středních odborných škol a široké veřejnosti.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5

Úvodní slovo Pojišťovnictví je příkladem dobře fungujícího konkurenčního trhu, na němž se úspěšně etablovaly více než čtyři desítky subjektů. Pojišťovny nabízejí produkty a služby, které obstojí svou rozmanitostí i kvalitou v mezinárodním srovnání s původní patnáctkou států Evropské unie. Naprostá většina tuzemských pojišťoven je součástí mezinárodních finančních skupin nebo na mezinárodním trhu sama působí. To pochopitelně klade vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců a na jejich odbornost, ale i jazykovou vybavenost.

Přesné a kvalitní překlady jsou velmi důležité mimo jiné i proto, že v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii naše země přejímá a aplikuje množství právních norem, jimiž se v oblasti pojišťovnictví musíme řídit.

Česká asociace pojišťoven udělala první krok ke sjednocení odborné terminologie z oblasti pojišťovnictví v roce 2003, kdy vydala první Anglicko-český slovník pojišťovnictví, který obsahuje více než 24 000 hesel z oblasti pojištění a zajištění, z ekonomické činnosti pojišťoven a z oblasti pojistného práva. O úspěchu tohoto kroku svědčí fakt, že téměř celý náklad slovníku byl rychle vyprodán. Zájem zejména z řad odborníků z pojišťovnictví o vydání slovníku opačného, tedy česko-anglického, vedl asociaci k přípravě druhého dílu.

Svazek, jenž právě držíte v rukou, vychází za finanční podpory členských pojišťoven a díky odbornému zázemí České asociace pojišťoven. Je výsledkem několikaletého společného úsilí kolektivu autorů a lektorů, kteří se na jeho vytvoření podíleli.

Pevně věřím, že se i druhý díl, stejně jako první, stane neodmyslitelnou součástí mnoha knihoven, ať už veřejných, odborných nebo i domácích.

Jsem přesvědčen, že slovník bude užitečnou pomůckou při práci či studiu a přínosem nejen pro zaměstnance pojišťoven a širokou obec pojišťovacích zprostředkovatelů. Praha, 19. září 2007 Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven7

Slovo autorů Prvním krokem na cestě ke zvyšování jazykové vybavenosti zaměstnanců pojišťoven a širší odborné zainteresované veřejnosti bylo vydání Anglicko-českého slovníku pojišťovnictví, připraveného kolektivem autorů a lektorů z České asociace pojišťoven v roce 2003. Správnost tohoto prvního kroku potvrdila nejen skutečnost, že přes poměrně vysoký náklad byl tento slovník již téměř rozebrán, ale také zájem, který řada odborníků z pojišťovnictví začala projevovat o slovník česko-anglický.

Česká asociace pojišťoven a kolektiv autorů anglicko-českého slovníku – na základě získaných zkušeností a na základě vlastního průzkumu – takový zájem předpokládali; podobně jako v prvním případě získal záměr vytvořit česko-anglický slovník pojišťovnictví pochopení u České asociace pojišťoven, která jej ve všech fázích – od zahájení prací v roce 2005 až do jejich skončení v letošním roce – významně podpořila.

Výsledkem společného úsilí je Česko-anglický slovník pojišťovnictví, který nepochybně dále rozšíří možnosti pracovníků pojišťoven při jejich kontaktech se zahraničními partnery a při studiu odborných pramenů.

Dovolujeme si proto poděkovat nejen České asociaci pojišťoven za podporu ale i uživatelům Anglicko-českého slovníku pojišťovnictví za jejich připomínky a náměty; jistě poznají, že byly při přípravě tohoto slovníku využity.

Za základ tohoto česko-anglického slovníku jsme použili anglicko-český pojišťovací slovník; doplnili jsme ho o téměř 1 800 nových výrazů, především z pojišťovací terminologie Evropské unie.

Předpokládáme, že tento slovník je určen především české odborné veřejnosti, a tak na rozdíl od anglicko-českého slovníku, nebylo, podle našeho názoru, nutno do něho vkládat takové množství vysvětlovacích pasáží. U některých výrazů jsme však od nich neupustili; u nich uživatel nalezne i český text zapsaný kurzívou. Tento text není součástí překladu ale představuje podrobnější výklad výrazu nebo přibližuje souvislosti, v jakých je příslušný výraz v pojišťovnictví nejčastěji používán, jako např.: akceptovatelné položky při výpočtu disponibilní míry solventnosti eligible items čekací doba v životním pojištění pro případ pojistného plnění qualifying period for benefit Předpokládáme, že uživatelé slovníku se v pojišťovnictví orientují. A také z tohoto důvodu jsme vypustili používané a všeobecně známé zkratky.

I tentokrát uvítáme připomínky a náměty uživatelů pro případnou aktualizaci slovníku v budoucnosti. Prosíme o jejich zasílání na e-mailovou adresu slovník@cap.cz.

autoři


8

Prohlášení

Při přípravě slovníku využili autoři všechny své znalosti, schopnosti a dlouholeté zku

šenosti. Přesto nemohou přijmout odpovědnost za případné škody, vzniklé nesprávným

použitím slovníku nebo případnými chybami nebo nepřesnostmi, které se v něm, přes

veškeré vynaložené úsilí, mohou vyskytnout.

Autoři jsou přesvědčeni, že se slovník stane vhodnou pomůckou uživatelům při práci

s odbornými texty. K jejich kvalitnímu překladu je však třeba i dobrá znalost pojišťovací

problematiky, včetně znalosti rozdílů v pojišťovnictví mezi zemí, z níž překládaný text

pochází, a Českou republikou.


9

A

abnormální abnormal abnormální úbytek abnormal exit absence absence absolutní absolute absolutní hodnota absolute value absolutní odpovědnost absolute liability,

strict liability

absolutní právo absolute right, right in

rem

absolutní většina absolute majority abstinence abstinence adekvátní adequate adekvátnost adequacy adhezívní adhesive adhezní smlouva contract of adhesion administrativní náklady administration

expenses, office expenses

administrativní opatření administrative

action

administrativní postupy administrative

procedures

administrativní práce office work administrativní pracovník office staff administrativní zátěž administrative

bur den

adopce adoption adoptivní rodiče foster parents adoptované dítě foster child adresa address adresa, obchodní business address adresa, registrovaná registered address adresa společnosti business address adresář directory adresát consignee, recipient adresát nabídky offeree adresát platby payee adresovat address advokacie legal profession advokát advocate, attorney, counsel,

lawyer, solicitor

advokát, generální Advocate General

u Evropského soudního dvora

advokát obžalovaného defence attorney

aerodynamický třesk sonic bang

agent agent, business-getter

agent bez oprávnění k výkonu činnosti

unauthorized agent

agent, exkluzivní tied agent

agent, nepověřený unauthorized agent

agent, nezávislý independent agent

agent, pojišťovací agent, insurance agent,

underwriting agent, writing agent

agent, pomocný vicarious agent

agent, realitní estate agent

agent, regionální country agent

agent spravující pojištění policy servicing

agent

agent, upisující underwriting agent, wri

ting agent

agent, výhradní tied agent

agent, výhradní pojišťovací exclusive

in surance agent

agentura agency

agentura, bezpečnostní guarding and pro

tection company

agentura, pojišťovací insurance agency

agentura, reklamní advertising company,

publicity agency

agentura vymáhající dluhy debt collecting

agency

agregovaný škodní nadměrek aggregate

excess of loss

akademická hodnost academic degree

akce action, campaign, operation

akce, náborová canvassing campaign

akce, záchranná salvage operation, rescue

operation

akceptace acceptance

akceptační doložka receipt clause

akceptační list acceptance slip

akceptovat accept

akceptovatelné položky při výpočtu dis

ponibilní míry solventnosti eligible

items

abnormální akceptovatelné položky


10

akceptovatelný eligible akcie share, stock, stocks akcie, autorizované authorized capital akcie bez hlasovacího práva non-voting

share

akcie, kmenová ordinary share, equity

share, common stock

akcie, kumulativní prioritní cumulative

preferential share

akcie na doručitele bearer stock (US) akcie na jméno inscribed stock, registered

share, registered stock

akcie, nově vydaná newly issued share akcie, obyčejná ordinary share akcie, paritní par value stock akcie, pojišťovací insurance stock akcie pojišťovny insurance company share,

insurance stock

akcie, povolené authorized capital akcie, prioritní preferred stock, preference

share

akcie, přednostní preferred stock, prefe

rence share

akcie v pojišťovnictví insurance shares akcie, zadržené treasury stocks akcie, zaměstnanecká employee‘s share akcionář shareholder, stockholder akcionář, řádný ordinary shareholder akciová společnost corporation, incorpo

rated company, Incorporation (Inc.), joint

stock company, stock company

akciová společnost, pojišťovací insurance

company limited

akciové riziko equity risk akciový kapitál capital stock, share capital,

stock

akciový kapitál, splacený paid-up share

capital

akciový podíl equity share akční program action programme akontace advance payment akontační záruka advance payment gua

rantee

akreditiv credit, letter of credit

akreditiv, dokumentární documentary

credit

akreditiv, neodvolatelný irrevocable letter

of credit

akreditiv, obchodní commercial letter of

credit

akreditiv, potvrzený neodvolatelný con

firmed irrevocable letter of credit

akreditiv, zálohový red clause credit

akt act

Akt o přistoupení Act of Accession (EU)

aktiva assets

aktiva, bankovní bank assets

aktiva, běžná current assets

aktiva, čistá net assets

aktiva, disponibilní available assets, ready

assets

aktiva, dlouhodobá long-lived assets

aktiva, ekvivalentní equivalent assets

aktiva, hmotná material assets, physical

assets, tangible assets

aktiva, krátkodobá short-lived assets

aktiva, krátkodobě disponibilní current as

sets

aktiva, likvidní liquid assets

aktiva, majetková property assets

aktiva, nehmotná intangible assets

aktiva, odpovídající matching assets

aktiva, použitelná available assets, ready

assets

aktiva povolená zákonem admitted as

sets

aktiva, provozní assets used in business

aktiva, přiměřená equivalent assets, mat

ching assets

aktiva, spojená linked assets

aktiva, stálá fixed assets

aktiva, uznaná admitted assets

aktiva, vázaná allocated assets

aktiva, volná free assets

aktiva, vyčerpatelná wasting assets

aktiva, vyčleněná segregated assets

aktivace pojištění trigger

aktivita activity akceptovatelný aktivita


11

aktivita, povinná activity duty aktivní active aktivní položka v účetnictví asset aktivní zajištění accepted reinsurance,

active reinsurance, inward reinsurance

aktivovat trigger aktivum asset aktivum povolené zákonem admitted

asset

aktivum, přípustné acceptable asset aktivum, uznané admitted asset aktualizace updating aktualizovat update aktuální časová cena actual cash value aktuár, nezávislý independent actuary akumulace accumulation akumulace tepla heat accumulation akumulované odpisy accumulated depre

ciation

akutní onemocnění acute illness akvizice acquisition, soliciting akviziční náklady acquisition costs, acqui

sitions costs

alarmující alarming aleatorní smlouva aleatory contract alergická reakce allergic reaction alergický allergic alergie allergy alkohol liquor alkohol v krvi alcohol in blood alkohol: pod vlivem alkoholu under the

influence of alcohol

alkoholický nápoj liquor, spirit, alcoholic

beverage, hard drink

alokace do rezervních fondů allocation to

reserve funds

alternativní obchodní činnost alternative

trading

alternativní přenos rizika alternative risk

transfer

alternativní ručení alternative liability amalgam alloy of mercury ambulantní ošetření outpatient treatment

americký agenturní systém American

Agency System

amortizace amortization, redemption, wri

ting off

amortizační fond depreciation fund, sin

king fund

amortizační náklady depreciation charges

amortizační období amortization period

amortizační schéma amortization sche

dule

amortizovat amortize

analogický analogous

analogie analogy

analytik analyst

analýza analysis

analýza nákladů a výnosů cost-benefit ana

lysis

analýza rizika assessment of risk, risk ana

lysis, risk assessment

analýza rizika, užitková risk-utility ana

lysis

analýza, riziková risk analysis

analýza rozhodovací decision analysis

analýza škod loss research

analýza, tržní market analysis, market

survey

analyzátor spalin combustion products

analyzer

anamnéza, nepříznivá rodinná bad family

history

angažovat engage

anglický právní systém English legal sys

tem

anonymní anonymous

anorganický inorganic

anotace annotation

antedatovat predate

antipatie antipathy

antiselekce anti-selection, counter se -

lection, counter-selection, antiselection,

selection against the insurer

anuita annuity, annual instalment

anuita, splatná annuity payable

anuitní obligace annuity bond aktivita, povinná anuitní obligace


12

anuitní pojištění annuity insurance anulování defeasance, nullification, re

scission, annulment

anulování prodeje rescission of a sale anulovat recall, rescind, void anulovatelnost voidability anulovatelný defeasible aparát appliance aparatura apparatus aplikace application aplikované právo jiného státu borrowing

statutes

aplikovat apply aplikovatelný applicable aprobace, lékařská licence to practise me

dicine

aprobovaný praktický lékař qualified me

dical practitioner

aproximace approximation arbitr arbitrator, hlavní umpire arbitráž arbitration arbitrážní kodex arbitration code arbitrážní řízení arbitration proceedings arbitrážní senát arbitration board arbitrážní soud arbitration tribunal arbitrážní výrok arbitration award areál premises areál, výrobní production site argument argument argument, pádný cogent argument argumentovat argue archivace preservation of documentation archivář recorder aritmetický průměr arithmetical mean armatury fitting arsen arsenic artikl, obchodní commodity asanace decontamination, rehabilitation asistence assistance asistence, cestovní tourist assistance asistence turistům tourist assistance asistenční služby assistance services asistenční společnost assistance compa

ny

asistent assistant

asistovat assist

asociace association

asociace, oborová trade association

asociace, profesní trade association

Asociační dohoda European Agreement

atmosféra atmosphere

atmosférické podmínky atmospheric con

ditions

atomová elektrárna nuclear energy plant,

nuclear power station

atomová energie nuclear energy, atomic

energy

atomová váha atomic weight

atomové jádro atomic nucleus

atomové riziko nuclear risk, atomic risk

atomový pohon propulsion by nuclear

power

atomový reaktor nuclear pile, atomic pile,

nuclear reactor

audio zařízení audio equipment

audit audit

auditní výrok, podmíněný qualified audi

tor’s certificate

auditor auditor

auditor pojištění insurance examiner

auditor, pojišťovací insurance tester

auditor pojišťovny insurance auditor

auditovaná účetní závěrka audited finan

cial statement

auditované roční vyúčtování audited an

nual accounts

aukce auction

aukční prodej auction sale

autentický authentic

autentičnost dokumentu genuineness of

a document

auto, chladírenské refrigerated van, refri

gerated vehicle

auto, sanitní ambulance

autobus coach

autodopravce trucker

automat, peněžní automatic teller ma

chine

anuitní pojištění automat, peněžní


13

automatická obnova smlouvy tacit

renewal of the contract

automatická pojistná ochrana automatic

coverage

automatická půjčka na pojistku určená

k úhradě nezaplaceného pojistného

automatic non-forfeiture premium loan

automatická úprava pojistného automatic

premium adjustment

automatické pojištění flotil automatic fleet

insurance

automatické sprinklerové zařízení auto

matic sprinkler installation

automatické zajištění obligatory reinsu

rance

automatické zařízení ke kontrole žáru

automatic fire check

automatické zpracování dat automatic

data processing, electronic data proces

sing (EDP)

automatický hlásič požáru automatic fire

detector

automatický převod dluhu automatic debit

transfer

automatizované zpracování dat automatic

data processing, electronic data proces

sing (EDP)

automechanik repairman automobil motor-car, car, vehicle automobil, dopravní požární crew carrier automobil, firemní business car automobil, hadicový fire hose truck, hose

carrying vehicle

automobil, kombinovaný hasicí multipur

pose fire fighting vehicle

automobil, kontejnerový požární con

tainer fire truck

automobil, letištní požární airfield crash

tender, airfield crash truck, airport crash

fire rescue vehicle, airport crash truck,

airport fire tender

automobil, nákladní lorry

automobil, ojetý second-hand car, used

car

automobil, osobní car

automobil, pěnový hasicí foam crash

tender, foam pumper

automobil, požární fire fighting vehicle,

fire truck

automobil, pronajatý rented car, hired car

automobil s nízkými emisemi zplodin

low-emission car

automobil, velitelský command car, con

trol unit

automobil z půjčovny rented car

automobilová daň automobile tax

automobilová nehoda car accident, motor

accident, traffic accident

automobilová stříkačka water tender

automobilová stříkačka s kolovým vysu

novacím žebříkem pump escape

automobilová stříkačka s vysunovacím

žebříkem water ladder

automobilový průmysl automobile in

dustry, motor industry

autoopravárenský provoz garage opera

tions

autoopravna auto repair shop, garage ope

rations

autority, právní legal authorities

autorizované akcie authorized capital

autorizovaný odhadce qualified valuer

autorizovaný účetní chartered accountant

autorské právo copyright

autoškola driving school, riding school

avízo advice

avízo o škodě declaration of loss

avízo pojistné události notice of insurance

loss

azbest asbestos

azbestová vlákna asbestos fibres

azbestové výrobky asbestos products

ážio, emisní share premium account

ážiový účet share premium account automatická obnova smlouvy ážiový účet


14

B

bagatelní nárok nuisance claim bagatelní škoda minimal damage, mi

nimum damage, small claim, trivial loss,

minor loss

bagáž baggage balicí materiál wrapping material balíček pack, small package balík package balík, malý small package balit box, pack, package balné packing charges banka bank banka dat databank banka, emisní bank of issue bankéř banker bankovka bill, note bankovní aktiva bank assets bankovní poplatky bank charges bankovní poukázka bank check bankovní půjčka bank loan bankovní schránka locked safe bankovní vklad bank deposit bankovní výlohy bank charges bankovní záruka bank guarantee, solvency

bond

bankovní žiro bank giro bankrot failure báňský průmysl coal and steel industry,

mining industry

barel barrel barevné označení colour code barva plamene flame colour barvivo colouring agent baterie battery bedna box běh času effluxion of time běh života course of life během přepravy whilst in transit beneficiát beneficial owner beneficient beneficient benzin petrol, gasoline

benzin, bezolovnatý unleaded petrol, lead

-free petrol

benzin, olovnatý leaded petrol

benzinová pumpa filling station, petrol

pump

bez daně free of tax

bez data no date

bez dividendy without dividend

bez dluhové zátěže freedom from encum

brances

bez domova homeless

bez dostačujícího důvodu without just

cause

bez dozoru unattended

bez důkazů in the absence of evidence

bez jakéhokoli zavinění without anybody’s

fault

bez konkrétního zavinění without anybo

dy’s fault

bez krytí no effects

bez možnosti výpovědi no cancellation

statutes

bez náhrady without remuneration

bez nákladu non-load-bearing

bez obsluhy unattended

bez odměny without remuneration

bez odškodnění without remuneration

bez odvolání k řádným soudům without

recourse to the ordinary courts

bez ohledu na notwithstanding, regard

less of

bez omezení nebo podmínek no limit or

warranty

bez placení pojistného free of premium

bez podílu na zisku non-participating

bez podmínky non-warranty

bez pojistného free of premium

bez poplatku free of charge

bez postihu without recourse

bez povinnosti without obligation

bez rezerv pojistného free of reserve pre

miums

bez rizika no risk

bez účasti non-participating bagatelní nárok bez účasti


15

bez účinku no effects bez výtěžku ze záchrany without benefit

of salvage

bez zahrnutí nepokojů a občanské války

free of riots and civil commotions

bez zachráněných hodnot without benefit

of salvage

bez záruky non-warranty, without gua

rantee

bez závad faultless bez závazku without obligation bez závěti intestacy úmrtí bez zanechání

závěti

bez zavinění no fault, without fault bez známých ztrát free of known losses bez zvláštní havárie free of particular ave

rage

bezcelní duty-free bezcenné zboží catchpenny article bezcenný worthless bezcenný předmět catchpenny article bezcitný callous bezdůvodná žádost o plnění meritless

claim

bezdůvodné propuštění unfair dismissal bezdůvodný ill-founded bezdýmé palivo smokeless fuel bezdýmné hoření smokeless combustion bezejmenný innominate bezeškodní průběh claims-free record bezhotovostní placení direct debit bezchybnost absence of defectiveness bezchybný faultless bezmoc faint bezmotorový dopravní prostředek non

-powered craft

beznadějný hopeless bezohledná jízda careless and inconside

rate driving, reckless driving

bezohledné jednání wanton act bezohledné přecházení ulice jaywalking bezohledné řízení vozidel reckless dri

ving

bezohlednost recklessness, regardless

ness

bezohledný reckless, regardless

bezolovnatý benzin unleaded petrol, lead

-free petrol

bezpečí safety

bezpečí: být v bezpečí be in safety

bezpečné podmínky safe conditions

bezpečné pracoviště safe place of work

bezpečné přistání safe landing

bezpečnost státu security, vkladu safety

bezpečnost, osobní personal security

bezpečnost, požární fire resistance, fire

safety

bezpečnost práce security of working

bezpečnost reaktoru reactor safety

bezpečnost silničního provozu road

safety

bezpečnost spotřebitele consumer safety

bezpečnost výrobku product safety

bezpečnost: pro zajištění bezpečnosti for

the sake of safety

bezpečnostní agentura guarding and pro

tection company

bezpečnostní fond contingency fund

bezpečnostní klauzule safeguard clause

bezpečnostní marže safety margin

bezpečnostní minimum minimum of secu

rity

bezpečnostní normy pro motorová vo

zidla motor vehicle safety standards

bezpečnostní opatření precaution, safety

measure, safety precaution, security mea

sure, security provision

bezpečnostní opatření, přiměřená rea

sonable precautions

bezpečnostní pás seat belt, safety belt

bezpečnostní pokyny safety advice, safety

instructions

bezpečnostní požadavky safety require

ments

bezpečnostní předpisy safety regulations,

safety requirements, safety standards

bez účinku bezpečnostní předpisy

+


16

bezpečnostní předpisy pro motorová

vozidla motor vehicle safety standards

bezpečnostní příplatek loading for contin

gencies, safety loading, safety margin

bezpečnostní přirážka loading for contin

gencies, safety loading, security margin,

security loading

bezpečnostní rezerva contingency fund,

contingency reserve, precautionary re

serve, provident fund, reserve for con

tingencies, security provision

bezpečnostní riziko safety hazard bezpečnostní rozpětí safety margin bezpečnostní schránka security deposit bezpečnostní technik safety officer bezpečnostní východ escape route bezpečnostní vzdálenost separation

distance

bezpečnostní zařízení guard, safety instal

lations, security device

bezpečný safe, secure bezpečný předmět non-dangerous item bezpečný stav safe condition bezplamenný flameless, flashless bezplatná pojistná ochrana free insu

rance

bezplatné pojištění free insurance, free

policy

bezpodílové vlastnictví undivided inte

rest

bezpodmínečně ručit be absolutely liable bezpodmínečný unconditional bezporuchový trouble-free bezpráví injury, injustice, tort bezprecedentní unprecedented bezprizorná věc derelict property bezprizorný derelict bezprostředně hrozící nebezpečí immi

nent danger

bezprostředně nebezpečný imminently

dangerous

bezprostřední primary bezprostřední nebezpečí immediate

danger

bezprostřední odpovědnost primary lia

bility, primary responsibility

bezprostřední příčina direct cause, imme

diate cause, proximate cause

bezprostřední škoda direct damage

bezprostřední žaloba direct action

bezstarostnost recklessness

bezstarostný reckless

beztrestně with impunity

beztrestnost impunity

bezúhonnost clean criminal record

bezúhonný blameless

bezvýhradný unconditional

bezvýznamnost irrelevance

bezvýznamný případ petty case

běžná aktiva current assets

běžná hodnota current value

běžná jakost merchantable quality

běžná kvalita merchantable quality

běžná opatrnost ordinary care

běžná pasiva current liabilities

běžná péče ordinary care

běžná platba current payment

běžná praxe common practice, standard

practice

běžná rizika current risks, customary

risks

běžná služba customary service

běžná věc matter of course

běžná výluka common exclusion

běžná výpověď ordinary notice of cancel

lation

běžné náklady current costs, general ex

penses, overhead expenses, running ex

penses

běžné náklady na znovuzřízení current

replacement costs

běžné placení current payment

běžné placení pojistného current premium

payment

běžné podmínky common conditions,

common provisions

běžné podmínky pojistné smlouvy stan

dard policy conditions

bezpečnostní předpisy pro motorová vozidla běžné podmínky pojistné smlouvy


17

běžné pojistné current premium, periodi

cally paid premiums, regular premium,

renewable premium

běžné pojistné podmínky common policy

conditions

běžné pojistné, ryzí net current premium běžné použití ordinary use běžné prodejní podmínky common sale

terms

běžné riziko common hazard běžné výdaje, trvalé continuing general

expenses

běžné životní pojištění ordinary life assu

rance

běžný current, customary, ordinary, re

gular

běžný důchod current annuity běžný postup standard practice běžný rok current year běžný spotřebitel ordinary consumer běžný šek open cheque běžný účet charge account, current

account

běžný účet platební bilance current ac

count

běžný výdaj normal outgo běžný výskyt common occurrence bianko indosament blank endorsement bianko podpis blank signature bianko pojistka blank policy Bílá kniha White Paper (EU) bilance balance sheet, balance bilance dceřiné společnosti balance of

subsidiary

bilance nespotřebovaného pojistného

unearned premium balance

bilance, platební balance of payments bilance pojistného balance sheet pre

mium

bilance, prognózovaná forecast balance

sheet

bilance, předběžná trial balance bilance, příznivá favourable balance bilance, roční annual balance sheet

bilance: mít pasivní bilanci be in the red

bilanční den date of balance sheet

bilanční hodnota book value, carrying

value, value in balance sheet

bilanční hodnota pojistné smlouvy policy

value in balance sheet

bilanční rezerva pojistného policy value

in balance sheet

bilanční rok balance sheet year

bilanční výkaz balance sheet

bilanční zisk balance sheet profit, unappro

priated profit

bilaterální smlouva bilateral contract

bílý žár glowing heat

bimetalový hlásič bimetallic detector

biometrické riziko biometric risk

blahobyt prosperity, well-being

blatník mudguard

blesk lightning, thunderbolt

blesk bez následného vznícení lightning

without ignition

bleskosvod lightning conductor, lightning

rod

blikač indicator, traffic indicator

bliknout flash

blízkost proximity, vicinity

blízký intimate

blížící se smrt impending death

blok válců cylinder block

bloková konstrukce modular design

bloková pojistka ticket policy

blokovat účet block account

blokovat vklad block deposit

boční vítr side wind

bod hoření fire point

bod obratu turning point

bod samovznícení autoignition tempera

ture

bod, sporný issue, point at issue

bod tuhnutí freezing point

bod vzplanutí flash point

bod zážehu ignition temperature

bodový detektor spot-type detector

bodový hlásič spot-type detector běžné pojistné bodový hlásič
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist