načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Češi pod německým protektorátem -- Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945 – Detlef Brandes

Češi pod německým protektorátem -- Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945

Elektronická kniha: Češi pod německým protektorátem
Autor: Detlef Brandes
Podnázev: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945

– Zásadní monografická práce o dějinách Protektorátu vyšla poprvé česky v roce 1999. Pro současné vydání ji autor podstatně přepracoval, doplnil o cca sto rukopisných stránek, v nichž zohlednil vývoj poznání dané ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  479
+
-
16
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PROSTOR
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 764
Rozměr: 24 cm
Vydání: V českém jazyce vydání třetí
Spolupracovali: přeložil Petr Dvořáček
Skupina třídění: Dějiny zemí střední Evropy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-0409-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zásadní monografická práce o dějinách Protektorátu vyšla poprvé česky v roce 1999. Pro současné vydání ji autor podstatně přepracoval, doplnil o cca sto rukopisných stránek, v nichž zohlednil vývoj poznání dané problematiky až do současnosti a v některých dílčích aspektech korigoval své závěry.

Profesor Detlef Brandes, známý a všeobecně uznávaný německý historik specializující se mj. na česko-německé vztahy ve 20. století, zachycuje ve své práci kompletní dějiny tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Na základě podrobného studia jak českých, tak německých pramenů podává faktograficky bohatou syntézu německé okupační politiky, české kolaborace a odboje, jakož i všech stránek veřejného života v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Oč zdrženlivější je ve svých explicitních hodnoceních, o to více promlouvají uváděná fakta. Monografický charakter práce, jakož i šíře a hloubka zpracování dané tematiky nemá obdoby v české ani německé literatuře. Pro svou mimořádnou objektivitu je ceněna německými i českými historiky a jako základní dílo zůstává nepřekonána. Tento její význam podtrhuje i autorův mimořádný přínos pro současné, tj. třetí české vydání díla.

 

 

 

Německý historik Detlef Brandes (1941) je znalcem dějin střední Evropy, Protektorátu Čechy a Morava, dějin Němců ve střední Evropě, a zejména česko-německých vztahů. Do svého odchodu do penze v roce 2008 působil na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, kde vedl Institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě. Je členem vědecké rady Collegia Bohemica, zaměřujícího se na kulturní dědictví, které v českých zemích vytvářeli německy mluvící obyvatelé. V češtině mu vyšla řada prací, vedle prvního vydání Češi pod německým protektorátem (1999) to byla Cesta k vyhnání. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a Polska (2002), Exil v Londýně 1939–1943. Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem (2003), Sudetští Němci v krizovém roce 1938 (2012) a Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích (2015).

 

 

 

 

Brandesova kniha představuje nepochybně jedno z největších děl zahraniční historiografie zabývající se českými dějinami a také dodnes platný přínos pro stu­dium dějin protektorátu. Je projevem historiografie nezatížené žádnými politickými či národními zájmy, záměry a hledisky, neomezované ve svých tázáních a odpovědích mimovědeckými ohledy.

Jan Dobeš, Lidové noviny

 

 

Cenným příkladem toho, jak se současná německá historiografie vyrovnává s obtížnými úseky našich společných dějin, je kniha Detlefa Brandese Češi pod německým protektorátem.

Václav Holanec, Týden

 

 

Dílo … je pro svou objektivitu, rozsah i hloubku záběru ceněno u nás i v Německu a zůstává zatím nepřekonáno.

Tomáš Kafka, Respekt

 

 

Brandesova kniha je přínosná v mnoha směrech. Historikům je díky ní umožněno zařadit český odboj do celoevropského kontextu a vrhá nové světlo také na kolaboraci. Popisuje do detailů německou okupační politiku a reakce, které vyvolala napříč obyvatelstvem. Jedná se o prvotřídní práci hodnou následování.

Stanley Z. Pech, Slavic Review

 

 

Touto knihou zaplnil autor mezeru v historiografických publikacích věnujících se tomuto tématu.

Gert Robel, Politische Studien

(okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Detlef Brandes - další tituly autora:
Exil v Londýně 1939-1943 -- Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem Exil v Londýně 1939-1943
Germanizovat a vysídlit -- Nacistická národnostní politika v českých zemích Germanizovat a vysídlit
 (e-book)
Germanizovat a vysídlit -- Nacistická národnostní politika v českých zemích Germanizovat a vysídlit
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů -- Československo a Německo v letech 1933 až 1989 Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů
Češi pod německým protektorátem -- Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945 Češi pod německým protektorátem
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

1


'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

2

EDICE

OBZOR


'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

3

Detlef Brandes

ýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

2NXSDþQtSROLWLNDNRODERUDFHDRGERM±

PROSTOR


'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

4


'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

5

SĜHORåLO3HWU'YRĜiþHN

PROSTOR | PRAHA | 2019

Češi

pod německým

protektorátem

Okupační politika, kolaborace

a odboj 1939–1945

[tře t í, roz šířené

a revidované vydání]

BrandesDetlef


'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

6

© Collegium Carolinum e.V., München, 1969, 1975

© Detlef Brandes, 1969, 1975, 2019

Czech edition © PROSTOR, 2019

7UDQVODWLRQ‹3HWU'YRĜiþHN

3UHIDFH‹9iFODY.XUDO

ISBN 978-80-7260-409-8

.QLKX¿QDQþQČSRGSRĜLOýHVNRQČPHFNêIRQGEXGRXFQRVWL


'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

7

OBSAH

3ě('0/89$.(7ě(7Ë08ý(6.e089<'È1Ë 

3ě('0/89$.3591Ë08ý(6.e089<'È1Ë 

Ò92'(0.3591Ë08ý(6.e089<'È1Ë 9È&/$9.85$/  ,2'1ċ0(&.e2.83$&(32'(021675$&(1$32'=,0 25 2%6$=(1Ë=%<7.8ý(&+$025$9<  7LVRD+iFKDY%HUOtQČ 28 =Ĝt]HQtÄ3URWHNWRUiWXýHFKD0RUDYD³ 36 5HDNFH9HONp%ULWiQLH)UDQFLH86$D6665 38 9RMHQVNiVSUiYDDSUYQtSROLFHMQt]iNURN 42 2.83$ý1Ë32/,7,.$$.2/$%25$&('2/,6723$'8  8WYRĜHQtMHGQRWQpþHVNpVWUDQ 44 'YDYOiGFL1HXUDWK)UDQN 50 ÒĜDGDSUDYRPRFLĜtãVNpKRSURWHNWRUD 55  6WUXNWXUDÒĜDGXĜtãVNpKRSURWHNWRUD  9PH]HQtSUDYRPRFtPH]LĜtãVNêPSURWHNWRUHP  D~VWĜHGQtPLEHUOtQVNêPL~ĜDG  =YOiãWQtSRVWDYHQt66DSROLFLH  3UiYDÄDXWRQRPQtVSUiY³ 68 3UYQtSROLWLFNpNURNSURWHNWRUiWQtYOiG 1iURGQtKRVRXUXþHQVWYtDÄSUDYLFRYpRSR]LFH³ 71  3URWHNWRUiWQtYOiGD  1iURGQtVRXUXþHQVWYt  Ä3UDYLFRYiRSR]LFH³  3URWHNWRUiWQtYOiGDPH]LQHJDWLYLVPHPDDNWLYLVPHP 82  ÄäLGRYVNiRWi]ND³  9]WDKNþHVNRVORYHQVNpPXH[LOX  -HGQiQtRÄVOLEXYČUQRVWL³ 2'%2-'2/,6723$'8  1iURGQtRGERMRYpVNXSLQ 94

'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

8

Organizace 96

  3ROLWLFNp~VWĜHGt 97

  2EUDQDQiURGD 102

  3HWLþQtYêERU9ČUQL]ĤVWDQHPH 105

Program 107

  3ROLWLFNp~VWĜHGt 108

  2EUDQDQiURGD 109

  3HWLþQtYêERU9ČUQL]ĤVWDQHPH 111

  1ČPHFNiRWi]ND 113

  3RPČUN9HONp%ULWiQLL)UDQFLLDN6RYČWVNpPXVYD]X 114

 ýLQQRVW 

  =SUDYRGDMVWYt 117

  6DERWiåDSURSDJDQGD 121

  $JLWDFHSUR]DKUDQLþQtYRMVNRDSRYVWiQt 123

 1iURGQtKQXWtSUDFXMtFtPOiGHåH 126

 .RPXQLVWLFNiVWUDQDýHVNRVORYHQVND 129

Organizace 129

Program 130

 ýLQQRVW 

 6tODD~þLQQRVWRGERMH 135

 3URSDJDQGDVDERWiåVWiYND 

 .ODGHQVNiYUDåGD 

Demonstrace 141

67ě(7187Ë2.83$ý1Ë02&,62'%2-(0 

 'HPRQVWUDFHĜtMQD 145

 6WXGHQWVNiGHPRQVWUDFHOLVWRSDGX

 DX]DYĜHQtþHVNêFKYVRNêFKãNRO 155

,,2'8=$9ě(1Ë9<62.é&+â.2/32+(<'5,&+292

-0(129È1Ë=$67838-Ë&Ë0ěËâ6.é03527(.725(0 167

2.83$ý1Ë32/,7,.$$.2/$%25$&('2=ÈěË 

 +iFKDSURWHNWRUiWQtYOiGD1iURGQtVRXUXþHQVWYt

 D9ODMNDSRSRG]LPQtFKQHSRNRMtFK 170

 3RVWDYHQtDUHRUJDQL]DFHSURWHNWRUiWQtYOiG 

 6MHGQRFHQtDUR]SDGSUDYLFRYpRSR]LFH 

 2VODEHQt16 

 3OiQNYêURþt]Ĝt]HQt3URWHNWRUiWX 

 2NXSDþQtSROLWLNDDNRODERUDFH

 SRGGRMPHPIUDQFRX]VNpSRUiåN 190

'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

9

 3URWHNWRUiWQtYOiGDPH]L/RQGêQHPD%HUOtQHP 

 5HRUJDQL]DFH1iURGQtKRVRXUXþHQVWYt 

 =iND]SUDåVNpNUDMVNpRUJDQL]DFH16DÄSXþ9ODMN³ 

 $NWLYLVPXVQRYpKRYHGHQt16 

 1ČPHFNiUHDNFHQDDNWLYLVPXV16 

 5HDNFHRGERMHDH[LOXQDDNWLYLVPXV 

 6SRURQČPHFNRXSURWHNWRUiWQtSROLWLNXYOpWČDQDSRG]LP 215

 'RVDYDGQtNRQFHSFH 

 3OiQVRXVHGQtFKåXS 

 5HDNFHĜtãVNpKRSURWHNWRUDDMHKRVWiWQtKRWDMHPQtND 

 +LWOHURYRUR]KRGQXWt 

 3URWHNWRUiWQtYOiGDYURFH 239

 3URWHNWRUiWQtYOiGDOHJLRQiĜVNiRWi]NDDSRPČUNH[LOX 

 3URWHNWRUiWQtYOiGDSRþHUYQX 

2'%2-2'/,6723$'8'2=ÈěË 

 1iURGQtRGERMRYpVNXSLQ 260

Organizace 260

  3ROLWLFNp~VWĜHGt 260

  2EUDQDQiURGDD3HWLþQtYêERU9ČUQL]ĤVWDQHPH 263

  ÒVWĜHGQtYêERURGERMHGRPiFtKR 264

Program 266

  1ČPHFNiRWi]ND 273

  9]WDKN6RYČWVNpPXVYD]X 281

 ýLQQRVW 

 .RPXQLVWLFNiVWUDQDýHVNRVORYHQVND 294

Organizace 294

Program 296

 ýLQQRVW 

 6tODD~þLQQRVWRGERMH 301

 2GOLVWRSDGXGRGXEQD 

 2GNYČWQDGRþHUYQD 

 2GþHUYQDGR]iĜt 

,,,2'+(<'5,&+29$-0(129È1Ë=$67838-Ë&Ë0

ěËâ6.é03527(.725(032-(+26057 319

2.83$ý1Ë32/,7,.$$.2/$%25$&('2ý(591$ 

 +HGULFKRYRMPHQRYiQtDNRQFHSFH 322

 9êMLPHþQêVWDY 329

 2GVWDYHQtSURWHNWRUiWQtYOiG 334

'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

10

 3URFHVV(OLiãHP  .RPSURPLWDFHSURWHNWRUiWQtYOiG  5HRUJDQL]DFHYOiGYUiPFLYRMHQVNpKRD]DKUDQLþQČSROLWLFNpKR]YUDWX  $GPLQLVWUDWLYQtUHIRUPD 

3URSDJDQGDDDNFHPtĜtFtQDGČOQtNUROQtNDPOiGHå 354 6SROHþQiSROLWLND+HGULFKRYDD)UDQNRYD 368 3UDFRYQtQDVD]HQtYětãL 375 2'%2-'2ý(591$  Ò92' 379 .6ý 382 3DUDãXWLVWp 385  =SUDYRGDMVNiVOXåED  %RPEDUGRYiQtâNRGRYêFK]iYRGĤY3O]QL  6tODD~þLQQRVWRGERMH 389 $7(17È71$+(<'5,&+$$1È6/('8-Ë&Ë9/1$7(5258  $WHQWiWQD+HGULFKD  9KOiãHQtFLYLOQtKRYêMLPHþQpKRVWDYX  )UDQNX+LWOHUD  'DOãtNRPSURPLWDFHSURWHNWRUiWQtYOiG Heydrichova smrt 406  3ĜLMHWtSURWHNWRUiWQtYOiGX+LWOHUD  /LGLFH  'RSDGHQtSĤYRGFĤDWHQWiWX ,92.83$ý1Ë32/,7,.$$.2/$%25$&( 32$7(17È781$+(<'5,&+$ 419 2.83$ý1Ë32/,7,.$  )UDQNĤY]iSDVRYHGHQt 424

)UDQNRYDJHQHUiOQtOLQLHDMHKRNRPSHWHQFH 430 2GSROLWL]RYiQt 439 ÒVWXSNLQWHOLJHQFL 443

%RMSURWLþHVNpPXRGERMRYpPXKQXWtGRPDLYFL]LQČ 445 0(=,.2/$%25$&Ë$$77(17,60(0  +iFKRYDUROH 450 9RMHQVNpQDVD]HQtYOiGQtKRYRMVND 456 3URWHNWRUiWQtYOiGD 459 Ä3DVWêĜVNêOLVW³D/LJDSURWLEROãHYLVPX 466

'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

11

9'Ë/ýË2%/$67,2.83$ý1Ë32/,7,.< 471 +2632'Èě6.È32/,7,.$ 

3RQČPþRYiQtKRVSRGiĜVWYt 473 9ê]QDP3URWHNWRUiWXSURQČPHFNp YiOHþQpKRVSRGiĜVWYt 486 ět]HQtKRVSRGiĜVWYt 490 3UDFRYQtQDVD]HQt 495

=HPČGČOVWYt 508 /HWHFNpQiOHWDNRPSOH[RSHUDFtÄARLZ³ ~WOXPYNOL]HQtRFKURPHQt]QLþHQt 512 62&,È/1Ë32/,7,.$ -$=<.29È$â.2/6.È32/,7,.$ .8/7851Ë32/,7,.$ 1È52'12671Ë$5$629È32/,7,.$ 

3RGSRUDHWQLFNêFK1ČPFĤ 545

3RQČPþRYiQtVSUiYDKRVSRGiĜVWYt 548

6tGHOQtSOiQDRVtGORYDFtRSDWĜHQt 549

5DVRYČSROLWLFNpFtOHDSUYQtRSDWĜHQt VPČĜXMtFtNSRQČPþHQt 555 'LVNULPLQDFHGHSRUWDFHDYUDåGČQtäLGĤD5RPĤ 561 9,ý(6.é2'%2-32$7(17È781$+(<'5,&+$ 569 1È52'1Ë2'%2-29e+187Ë  2UJDQL]DFH 573  3ĜtSUDYQêUHYROXþQtQiURGQtYêERU  2EUDQDQiURGD  5DGDWĜt  ýHVNiQiURGQtUDGD  3DUDãXWLVWp]9HONp%ULWiQLH  &tUNHYQtRGERM  3URJUDP 591  3RVWRMN%HQHãRYLDNH[LORYpYOiGČ  1ČPHFNiRWi]ND  Ä7ĜHWtFHVWD³ 

'(7/()%5$1'(6ý(â,32'1ċ0(&.é03527(.725È7(0

12

.2081,67,&.e2'%2-29e+187Ë 

 2UJDQL]DFH 600

 3URJUDP 611

6Ë/$$Òý,11267ý(6.e+22'%2-( 

 3DVLYQtRGSRU 618

 6DERWiåH 623

 6DERWiåHQDåHOH]QLFL 627

 3DUW]iQVNiYiOND 631

 =EUDQČ 

 1ČPHFNiRSDWĜHQtSRVORYHQVNpPSRYVWiQt 

 3DUW]iQVNiYiONDSRVORYHQVNpPSRYVWiQt 

 ÒWČNSRYVWiQtDRVYRER]HQt 650

9,,35$ä6.e32967È1Ë 659

 3UDåVNpRGERMRYpRUJiQSĜHGSRYVWiQtP 661

 )UDQNDSURWHNWRUiWQtYOiGDSĜHGSRYVWiQtP 668

 9êEXFKSRYVWiQt 675

 3UYQt~VSČFKSRYVWDOFĤ 678

 %RMRSROLWLFNpYHGHQt 681

 3UYQtQRF 688

 'UXKêGHQ 691

 3RPRF]QHVSUiYQpVWUDQ 695

 .DSLWXODFH 703

6+5187Ë 

6H]QDP]NUDWHN 725

3UDPHQDOLWHUDWXUD 729

-PHQQêUHMVWĜtN 753

3ĜHGPOXYDNHWĜHWtPXþHVNpPXYGiQt

13

3ě('0/89$.(7ě(7Ë08ý(6.e089<'È1Ë

9EĜH]QXPLQDNODGDWHOVWYt3URVWRUQDYUKORDEFK]QRYXYGDOVYRX

KLVWRULL3URWHNWRUiWX3RYDåRYDOMVHP]DQH]EWQpYXåtWDVSRĖQHMGĤOH-

åLWČMãtFKYêVOHGNĤYê]NXPXSXEOLNRYDQêFKRGGRESUYQtKRYGiQtDW

WRSR]QDWN]DSUDFRYDWGRWH[WXDVLFHYRPH]HQpGREČQČNROLNDPČVtFĤ

0H]LWČPLWRGtOMVRXLPpYODVWQtSUiFHSRMHGQiYDMtFtRVSHFLiOQtFKWp-

PDWHFKYKLVWRULLSURWHNWRUiWX]HMPpQDPĤMYê]NXPQDFLRQiOQČVRFLDOLVWLF

NpÄQiURGQRVWQtSROLWLN³NWHUêYãHOLþHVN

1

=DSUDFRYDOMVHPLYêVOHGN

VYpVWDWLRQČPHFNpUHDNFLQDSUDåVNpGHPRQVWUDFHQDSRG]LPNWHUp

þHVNiKLVWRULRJUD¿HNPpPX~GLYXQHUHFLSRYDOD

2

7RWpåSODWtRPpPYê-

]NXPXUĤ]QêFKIRUHPNRODERUDFHY3URWHNWRUiWX

3

7H[W]YODVWQtFKSUD-

FtMVHPþiVWHþQČYH]NUiFHQpSRGREČSĜHY]DOGRVORYDWRSRYDåXML]DSĜtSXVWQpLSURWRåHVHMHGQiRGtOþtREODVWLWêNDMtFtVHKLVWRULHSURWHNWRUiWX

=YOiãĢGĤOHåLWpSURGRSOĖRYiQtD]SĜHVĖRYiQtEOUĤ]QpVEtUNGRNX

PHQWĤNWHUpRGURNXYGiYDOL0LURVODY.iUQêD-DURVODYD0LORWRYi

0H]LWtPYãOLQČNROLNHUSDPČWLNWHUpYSRYtGDMtRPRWLYHFKYMHGQiQt

SROLWLNĤDSĜtVOXãQtNĤRGERMH=DþHWQpSRGQČWYGČþtPL)UDQNRYČELRJUD

¿LRG5HQp.SSHUD2EViKOêYêNODG-DQD*HEKDUWDD-DQD.XNOtNDPČ

XSR]RUQLOQDĜDGXPRQRJUD¿tDVWDWtMHMLFKåYêVOHGNMVHP]DSUDFRYDO

4

1/ Brandes, *HUPDQL]RYDWDYVtGOLW.

 %UDQGHVÄ'LHGHXWVFKH5HDNWLRQDXIGLH3UDJHU'HPRQVWUDWLRQHQ³

3/ %UDQGHVÄ$WWHQWLVPXV$NWLYLVPXV9HUUDW³

4/ *HEKDUW.XNOtN9HONpGČMLQ]HPt.RUXQþHVNp, XV.a.

3ĜHGPOXYDNHWĜHWtPXþHVNpPXYGiQt

14

9SUYQtPþHVNpPYGiQtEOREDVYD]N]QLFKåGUXKêYãHOY1Č- PHFNXãHVWOHWSRSUYQtPVSRMHQYMHGHQ3URGUXKêVYD]HNQDNWHUpP MVHPSUDFRYDOSRLQYD]LYRMVN9DUãDYVNpVPORXYMVHPPČONGLVSR]LFL SRX]HSUDPHQ]QČPHFNêFKDUFKLYĤ=RPH]HQpKRSĜtVWXSXSĜHGURNHPVHSRURFHVWDODQDSURVWiQHPRåQRVWVWXGLDYþHVNêFKDUFKLYHFKVSĜt]QDþQRXYêMLPNRXSĜtVWXSXNWČPDNWĤPNWHUpMVHPSRåDGR- YDOSURSURFHVV:ROIUDPHPYRQ:ROPDU7WRVSLVMVHPVPČOWHKG± SRGGR]RUHPSROLFLVW±SURþtWDWQDPLQLVWHUVWYXYQLWUD

9HGUXKpPYGiQtMVHPQRYČUR]þOHQLOWH[WDEVHSĜHNRQDORVWULNWQt UR]GČOHQtQDGREXSĜHG+HGULFKRYRXVPUWtDSRQt1DUR]GtORGSUYQt- KRYGiQtMVHPVHVWHMQČMDNRYNQL]H*HUPDQL]RYDWDYVtGOLW]DEêYDO RVXGHPRVRER]QDþRYDQêFKQDFLRQiOQČVRFLDOLVWLFNêPUHåLPHPMDNRäL- Gp'RXIiPåHMVHPSURSĜHSUDFRYDQRXYHU]LVYpKLVWRULH3URWHNWRUiWX ýHFKD0RUDYDQDOH]OYKRYXMtFtĜHãHQt

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

15

3ě('0/89$.3591Ë08ý(6.e089<'È1Ë

5

-VHPYHOLFHSRWČãHQåHþHVNpQDNODGDWHOVWYtDQČNWHĜtSUDåãWtNROHJRYp

MVRXWRKRQi]RUXåHPpNQLKRýHãtFK]D3URWHNWRUiWX]OHWD

MHãWČQH]DVWDUDO6SUYQtPGtOHPMHKRåSRGWLWXO]QČOÄ2NXSDþQtSROL-

WLNDNRODERUDFHDRGERMY3URWHNWRUiWXýHFKD0RUDYDGR+HGULFKR-

YVPUWL ± ³MVHPSURPRYDOQDPQLFKRYVNpXQLYHU]LWČ9HO-

PLþDVWRVHVWiYiåHSOiQRYDQpSRNUDþRYiQtVHNYĤOLMLQêP]iYD]NĤPþL

]iMPĤPXåQHXVNXWHþQtWDNMDNVHWRSĜLKRGLOR9RMWČFKX0DVWQpPX

6

0êPãWČVWtPQDRSDNEORåHKQHGSRSURPRFLMVHPPČOPRåQRVWSUD-

FRYDWYPQLFKRYVNpP&ROOHJLX&DUROLQXDYČQRYDWVHGUXKpPXGtOX7R-

WRFHQWUiOQtSUDFRYLãWČSURYê]NXPþHVNêFK]HPtSRMDORREDGtOGRVYp

HGLþQtĜDGDWSDNYãOYPQLFKRYVNpPQDNODGDWHOVWYt52OGHQERXUJ

9ê]NXPVKUQXWêQQtGRMHGQpPRQRJUD¿HVH]DEêYiMDNQČPHFNRX

SURWHNWRUiWQtSROLWLNRXDþHVNRXNRODERUDFtWDNþHVNêPRGERMHPSURWL

RNXSDþQtPRFL2PH]HQtYê]NXPXMHQQDRNXSDþQtSROLWLNXDNRODERUD-

FLDQHERMHQQDþHVNêRGERMYOXþRYDOD]YOiãWQtVLWXDFHY3URWHNWRUiWX

3URRGERMDNRODERUDFLEORWRWLåFKDUDNWHULVWLFNpåHMHMLFKSĜHGVWDYLWHOp

PH]LVHERXYSUYQtFKGYRXOHWHFKXGUåRYDOLNRQWDNWDþiVWHþQČVHGR

NRQFHSRNRXãHOLY]iMHPQČNRRUGLQRYDWVYRXSROLWLNX7HQWRMHYMH]YOiãĢ

SDWUQêXRVREQRVWtNWHUpSDWĜLONYHGHQtQČNWHUp]RGERMRYêFKVNXSLQ

 7HQWRWH[WYãHOYSUYQtFKGYRXþHVNêFKYGiQtFK QDNRQFLNQLKMDNR

VRXþiVWÄ6KUQXWt³

 0DVWQê7KH&]HFKVXQGHU1D]LUXOH.

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

16

D]iURYHĖ]DXMtPDOYVRNpSRVWDYHQtYSURWHNWRUiWQtVSUiYČ3RMHPÄNR- ODERUDFH³SURãHOXUþLWêPYêYRMHPD]DKUQXMHYtFHUĤ]QêFKWSĤFKRYiQt 93URWHNWRUiWXO]HUR]OLãLWWĜLIRUPWRWLåNRODERUDFL]LGHRORJLFNpKRWHGIDãLVWLFNpKRQDFLRQiOQČVRFLDOLVWLFNpKRQHERDQWLVHPLWVNpKRSĜHVYČGþHQtGiOHÄDNWLYLVWLFNp³SĜL]SĤVREHQtQČPHFNêP]iMPĤPYRþHNiYiQtQČ- PHFNpKRYtWČ]VWYtDNRQHþQČVSROXSUiFLVRNXSDþQtPRFtDåGRWRXåHEQČ YKOtåHQpKRYtWČ]VWYt6SRMHQFĤRGSĤUFĤ2VÄDEVH]DEUiQLORQČþHPX MHãWČKRUãtPX³6RGERMRYêPKQXWtPXGUåRYDOLNRQWDNWSUiYČ]iVWXSFL WpWRWĜHWtYDULDQWNRODERUDFH-DNRÄIDãLVWLFNp³VHYWpWRSUiFLR]QDþXMt MHQWDNRYpVNXSLQNWHUpVHWDNWRVDPQD]êYDOWHGSĜHGHYãtP1iURG- QtREHFIDãLVWLFNi3RMPÄDNWLYLVPXV³DÄDNWLYLVWLFNê³PDMtYþHVNpKLV- WRULL]YOiãWQtYê]QDP=DSUYQtUHSXEOLNR]QDþRYDOVWiWRWYRUQpVWUDQ QiURGQtFKPHQãLQEČKHPQČPHFNpRNXSDFHþHVNpVNXSLQRFKRWQpNH NRODERUDFLNWHUpSRþtWDOVNRQHþQêPQČPHFNêPYtWČ]VWYtP3RMHPRG-ERMXåtYiPMDNSURVNXSLQNWHUpSRWDMtGLVNXWRYDORXVSRĜiGiQtýHVNRVORYHQVNDSRQČPHFNpSRUiåFHDOHRWHYĜHQpKRRGERMRYpKRYVWRXSHQtVHYČWãLQRXREiYDOWDNWDNpSURWNWHUpVHVWDYRYDODUR]ãLĜRYDOOHWiNRUJDQL]RYDOGHPRQVWUDFHQHERVWiYNSURYiGČOVDERWiåHVGUX-åRYDOVHGRSDUW]iQVNêFKVNXSLQDYSRVOHGQtFKGQHFKYiONRUJDQL]RYDOORNiOQtSRYVWiQt

=DSRVOHGQtFKGQĤYiONYFKi]HORGERMRYpVNXSLQ]LOHJDOLW6WD- YČOVHGRþHODþDVWRVSRQWiQQČSURSXNDMtFtFKGHPRQVWUDFtDWYRĜLOSi- WHĜORNiOQtFKSRYVWiQt1ČPHFNiYRMVNDNRQFHQWURYDQiY3URWHNWRUiWX VHYČWãLQRXSRNRXãHODERMĤPVWČPLWRVNXSLQDPLYKQRXWDGRViKQRXW YROQpKRRGFKRGXQD]iSDG

9SĜtSDGČ3UDKNWRPXSĜLVWXSRYDOMHãWČGDOãtRNROQRVWL'ĤOHåLWi EODQDMHGQpVWUDQČVNXWHþQRVWåHQČPHFNpMHGQRWNQHPRKO3UDKX Y]KOHGHPNMHMtFHQWUiOQtSROR]HREHMtW([LVWRYDORQHEH]SHþtåHPČVWR EXGH]DERMĤPH]L5XGRXDUPiGRXD:HKUPDFKWHP]QLþHQR3RYVWDO- FLVHSURWRVQDåLOLSĜLPČWNSRVWXSXGR3UDKDPHULFNpMHGQRWNNWHUp SURQLNODåGR3O]QČWYãDNNYĤOLGRKRGiPV5XGRXDUPiGRXQHSURMH- YLONWDNRYpPXNURNXåiGQRXRFKRWX1DGUXKpVWUDQČSROLWLFNpYHGHQt SRYVWiQtPČORY3UD]HYČWãtYiKXQHåQDYHQNRYČ

3RYVWiQtY3UD]HYYRODODVNXSLQD$OH[QiVWXSFH2EUDQQiURGDDSR- YVWiQtYHGODYRMHQVN3ROLWLFNpYHGHQtYHVYêFKUXNRXVRXVWĜHGLODý15 3RVWDYEČEDULNiGSRWČåNêFKERMtFKDSR]iVDKXYODVRYFĤQDVWUDQČýHFKĤ

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

17

QiVOHGRYDODNYČWQDÄNDSLWXODFH³QČPHFNêFKMHGQRWHNNWHUiMLPYãDN ]DMLãĢRYDODYROQêRGFKRG]3UDKý15YãDNXåNYČWQDWČåFHYGRE-WRXPRFSĜHGDODþHVNRVORYHQVNpYOiGČDVWDODVHKODYQtVRXþiVWtEH]Yê]QDPQpKR=HPVNpKRQiURGQtKRYêERUX

7HQNGRSURþtWiGRNXPHQWRGERMRYpKRKQXWt]MLVWtåHH[LVWRYDORYãH- REHFQpSĜHVYČGþHQtRQH]EWQRVWLVRFLDOLVWLFNêFKUHIRUHPDOHWČPLWRUH- IRUPDPLQHPČOEêWGRWþHQGHPRNUDWLFNpVYRERG7HKGHMãtSĜHGVWDY O]HVRXKUQQČR]QDþLWFKDUDNWHULVWLNRXMDNRKOHGiQtWĜHWtFHVWPH]LNDSL- WDOLVPHPDVRYČWVNêPNRPXQLVPHP7HQWRSRNXV]WURVNRWDODQLQHWDN QDYQLWĜQtFKUR]SRUHFKMDNRQDSRODUL]DFLJOREiOQtSROLWLNSRUR]SDGX DQWLKLWOHURYVNpNRDOLFH$WDNRYêVPČUQDEUDOYêYRMMLåYRNDPåLNXNG H[LORYpVNXSLQNWHUpVHYUiWLO]H6RYČWVNpKRVYD]XD9HONp%ULWiQLH ]EDYLOYOLYXGRPiFtRGERM=iURGHNQHGHPRNUDWLFNpKRYêYRMHYãDNWNYČO XåYQDFLRQDOLVWLFNpSROLWLFHYĤþLQČPHFNpDPDćDUVNpPHQãLQČDYERMLVWUDQRKODVWČFKþHVNêFKDVORYHQVNêFKYROLþĤNWHĜtQHSUDKOLSRVSUDYHGOQRVWLDOHWRXåLOLVHWČPWRPHQãLQiPSRPVWtW

„„„

9ýHVNRVORYHQVNXDSR]GČMLYýHVNpUHSXEOLFHEODR3URWHNWRUiWXSXE- OLNRYiQDĜDGDSUDFt3UR~þHOWpWRPRQRJUD¿HEORPRåQRþHUSDWSRX]H ]OLWHUDWXUYGDQpGRNRQFHãHGHViWêFKOHW1ČNWHUiGtODEOD]YHĜHMQČ-QDXåYOHWHFK±WDPXVtPHLGQHVEUiWYSRWD]]YOiãĢNGåMHMLFKDXWRĜL]iK]HPĜHOLQHERVHMLPSR]GČMLFHVWDNSXEOLNRYiQtX]DYĜHOD -PHQXMPHSDPČWL(GYDUGD%HQHãH-DURVODYD-HOtQNDD.DUOD9HVHOpKR- âWDLQHUDDQiVWLQ-DURVODYD9R]ND(PLOD6RERW2EWtåQêSĜtVWXSGR DUFKLYĤD]RVWĜHQiFHQ]XUDYGREČSR]GQtKRVWDOLQLVPXQHEOYê]NXPX SURWHNWRUiWQtKLVWRULHSĜt]QLYČQDNORQČQ2SRåGČQêPYêUD]HPSĜHGVWDY WpWRKLVWRULRJUD¿FNpSHULRGEODWĜtVYD]NRYiSUiFH9iFODYD.UiOH2Wi]N KRVSRGiĜVNpKRDVRFLiOQtKRYêYRMHYþHVNêFK]HPtFKYOHWHFK±, NWHUiYãDNY]KOHGHPNHVYpãLURNpSUDPHQQp]iNODGQČ]HMPpQDWpNWHUi VHWêNiSRQČPþRYiQtKRVSRGiĜVWYtGRGQHV]FHODQH]DVWDUDOD$åGRUDQêFK ãHGHViWêFKOHWVHSVDORPQRKHPYtFRRGERMLQHåRRNXSDþQtSROLWLFHQHER GRNRQFHRNRODERUDFL2EUDWSĜLQHVOWHSUYHVWXGLH-DQD7HVDĜH7RPiãH 3DViNDD/XERPtUD/HKiUDXYHĜHMĖRYDQpRGURNX

2GURNXD]HMPpQDRGGRENGVNXSLQDKLVWRULNĤ]DþDODYWYiĜHW W]YPDNHWXDYGiYDWVERUQtN2GERMDUHYROXFHVHþHVNiKLVWRULRJUD¿H

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

18

NURN]DNURNHP]EDYRYDODVFKHPDWLFNêFKVRXGĤ/LEHUDOL]DFHSĜtVWXSX

NDUFKLYQtPPDWHULiOĤPDRGYUDWRGVWDUêFKWH]tVWiOQDSRþiWNXYêYR

MRYpKRVPČĜRYiQtQDMHKRåNRQFLQHEORQLFMLQpKRQHåEiGiQtEH]SROL

WLFNpKR]DGiQtÄýHVNRVORYHQVNêYêERUSURGČMLQSURWLIDãLVWLFNpKRRG

ERMH³VHYHVYpPþDVRSLVH2GERMDUHYROXFHGHIDFWRRGFKêOLORGLQWHQFH

GDQpWLWXOHPÄPDNHW³LþDVRSLVXWRWLåRGWH]HR]iNRQLWpPYêYRMLRGERMH

]DRNXSDFHNSRYiOHþQpNRPXQLVWLFNpÄUHYROXFL³9SiGYRMVN9DUãDYVNp-

KRSDNWXYVUSQXDREGREtUHVRYČWL]DFHQD]êYDQpÄQRUPDOL]DFH³

WWRWUHQG]DVWDYLO7pPČĜQDYãHFKQX]QiYDQpKLVWRULNEOXYDOHQ

]iND]YNRQiYDWSRYROiQtD]iSDGQtPEDGDWHOĤPVHX]DYĜHOSĜtVWXSGR

DUFKLYĤ0QČVDPpPXVHRYãHPMHGQDSĜtOHåLWRVWQDVNWODYVRXYLVORV-

WLVSRYLQQRVWtYSUDFRYDWGREUR]GiQtSURMHGHQSRYiOHþQêSURFHVVHPL

SRGDĜLORSUR]NRXPDWDRVYČWOLWSUREOHPDWLNXSĜHGHKUVWXGHQWVNpGH

PRQVWUDFHOLVWRSDGXDGRNi]DWåHGHPRQVWUDFHYSURYRNRYDOD

QČPHFNiVWUDQDDE]tVNDOD]iPLQNXNWYUGpPX]iNURNX

7

2GÄVDPHWRYpUHYROXFH³YURFHYãODYSĜHSUDFRYDQpSRGREČĜD-

GDGČONWHUiXPOþHQtKLVWRULFLSVDOLSĤYRGQČÄGRãXSOtNX³0H]LQČSDWĜt

]HMPpQDPRQRJUD¿H9iFODYD.XUDODRQiURGQtPRGERMRYpPKQXWtDSUH-

KLVWRULLYKQiQt

8

GtOR7RPiãH3DViNDRSURWHNWRUiWQtYOiGČYQČPåDX-

WRUSĜHGNOiGiVRXKUQVYêFKYê]NXPĤ

9

DNQLKD-LĜtKR'ROHåDODRþHVNp

NXOWXĜHYOHWHFK3URWHNWRUiWX

10

0LURVODY.iUQêDMHKRVSROXSUDFRYQtFL

YGDOLQČNROLNVEtUHNGRNXPHQWĤRQČPHFNpRNXSDþQtSROLWLFH

11

WDNåH

XåQHQtQXWQRVDKDWSRQHVSROHKOLYêFKSUDPHQQêFKSXEOLNDFtFK9iFODYD

.UiOHDýHVWPtUD$PRUWD9QČNROLNDVYD]FtFKMHRGURNXNGLVSR]L-

FLLQHMGĤOHåLWČMãtLOHJiOQtþDVRSLV9ERM,

12

]DWtPFRNRPXQLVWLFNê~VWĜHG

QtRUJiQEOMDNRUHSULQWYGiQXåYURFH

13

.iUQpPXYGČþtPHNUR-

PČYê]NXPXR1HXUDWKRYČSROLWLFHWDNp]DVWXGLLYQtå+HGULFKRYX

 %UDQGHVÄ'LHGHXWVFKH5HDNWLRQDXIGLH3UDJHU'HPRQVWUDWLRQHQ³

 .XUDO9ODVWHQFLSURWLRNXSDFLWêå0tVWRVSROHþHQVWYtNRQÀLNW

 3DViN3RGRFKUDQRXětãH.

 'ROHåDOýHVNiNXOWXUD]DSURWHNWRUiWX.

 .iUQê0LORWRYi$QDWRPLHRNXSDþQtSROLWLNKLWOHURYVNpKR1ČPHFND0LORWRYi.iU-

QêÄ2G1HXUDWKDN+HGULFKRYL³.iUQê0LORWRYi.iUQi3URWHNWRUiWQtSROLWLND5HLQ

KDUGD+HGULFKD

12/ 9ERMHGLFHLOHJiOQtKRþDVRSLVX

13/ 5XGpSUiYR±.

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

19

VRFLiOQtSROLWLNXGHPDVNXMHMDNRSRXKê]DVWtUDFtPDQpYU

14

9êNODG-DQD

*HEKDUWDD-DQD.XNOtNDMHãWČMHGQRXVKUQXMHVWDYEiGiQtãHGHViWêFKOHW

RREGREtOHW±XåLWQiKRGQRWDSXEOLNDFHYãDNWUStDEVHQFtSR

]QiPNRYpKRDSDUiWX

15

2OGĜLFK6OiGHNVH]DEêYDOMDNUROtþHVNêFKSDUD-

ãXWLVWĤYVD]HQêFKEULWVNêPLOHWRXQWDNSDUW]iQVNêPKQXWtPRGGRE

VORYHQVNpKRSRYVWiQt

16

9FHQWUXSR]RUQRVWLVRXþDVQpGRE]MHYQČVStã

QHåRGERMDQČPHFNiRNXSDþQtSROLWLNDVWRMtãLURNpVSHNWUXPãSLþHNNR- ODERUDFH6YČGþtRWRPĜDGDELRJUD¿t]QLFKåQČNROLNMHYČQRYiQR(PL-

OX+iFKRYL

17

MHGQD$ORLVX(OLiãRYL

18

DMHGQD(PDQXHOX0RUDYFRYL

19

3Ĝt-

PRERXĜOLYêUR]NYČW]D]QDPHQDOREiGiQtRRVXGXäLGĤYþHVNêFK]HPtFK

DRNRQFHQWUDþQtPWiERĜH7HUH]tQ

20

.URPČWRKRYFKi]HMtVDPR]ĜHMPČ

þHWQpMHGQRWOLYpVWXGLHNWHUpWXQHPRKRXEêWXYHGHQ

'tNþiVWHþQpOLEHUDOL]DFLYHGUXKpSRORYLQČãHGHViWêFKOHWMVHPPRKO

YXåtYDWERKDWVWYtPDWHULiOXQHMHQRPQČPHFNêFKDOHLþHVNêFKDUFKLYĤ

.URPČWRKREODYGREČSVDQtWpWRSUiFHNGLVSR]LFLNURPČVEtUHNGRNX-

PHQWĤNWHUpVKURPiåGLOLýHVWPtU$PRUW.DUHO)UHPXQG9iFODY.UiO

D=GHQČNâDPEHUJHUSUYQtVEtUNDGĤOHåLWêFKMHGQRWOLYêFKOLVWLQ]DUFKL

YXSUH]LGHQWVNpNDQFHOiĜHY3UD]HD]SR]ĤVWDORVWtãpID%HQHãRYNDQ-

FHOiĜHYH[LOX-DURPtUD6PXWQpKRDPtVWRSĜHGVHGH[LORYp6WiWQtUDG

SURI9ODGLPtUD.OHFDQGVEtUNDVURYQDWHOQiVH]iSDGQtPLSXEOLNDFHPL

GRNXPHQWĤ2SUDåVNêFKDUFKLYHFKYQLFKåMVHPYOHWHFKDå

PČOSĜtOHåLWRVW±VYHONêPLREWtåHPL±EiGDWYSRYtGiVH]QDPWHKG

QHSXEOLNRYDQêFKSUDPHQĤÒVWDY]WpGRESDNEO]UXãHQDUFKLYQt

PDWHULiOSĜHORåHQGRMLQêFKDUFKLYĤ.GUXKpPXGtOXWMSURGREXSR

+HGULFKRYČVPUWLMVHPPČONGLVSR]LFLMHQQČNROLNGRNXPHQWĤ]SUDå

VNêFKDUFKLYĤNWHUpMVHPSURVWXGRYDOSĜHGURNHP

9]KOHGHPNWRPXWRQDSURVWRULJLGQtPXRPH]HQtSĜtVWXSXGRDUFKLYĤ

14/ .iUQêÄ'LHPDWHULHOOHQ*UXQGODJHQGHU6R]LDOGHPDJRJLHLQGHU3URWHNWRUDWVSROLWLN

+HGULFKV³

 *HEKDUW.XNOtN'UDPDWLFNpLYãHGQtGQSURWHNWRUiWX

 6OiGHN3ĜLFKi]HOL]QHEHWêå9H]QDPHQtVPUWLKODYD

 7RPiãHN.YDþHN&DXVD(PLO+iFKD3DViN-8'U(PLO+iFKD0DFKiOHN3UH]LGHQW

Y]DMHWt

 .YDþHN7RPiãHN*HQHUiO$ORLV(OLiã

19/ Pernes, $åQDGQR]UDG

20/ äLGpYSURWHNWRUiWX3URPLQHQWLYJKHWWX7HUH]tQ ± .iUQêÄ'LH-XGHQIUDJH LQGHUQD]LVWLVFKHQ2NNXSDWLRQVSROLWLN³WêåÄ.RQHþQpĜHãHQt³7KHUHVLHQVWlGWHU6WXGLHQ XQG'RNXPHQWH±

3ĜHGPOXYDNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

20

PČOSURPRXSUiFLYHONêYê]QDPGRNXPHQWGRVWXSQpY1ČPHFNX9H 6SRONRYpPDUFKLYX±WHKGY.REOHQ]LGQHVY%RQQX±MVRXXORåHQDSĜH- GHYãtPVSHFLiOQtDNWD~VWĜHGQtFKĜtãVNêFK~ĜDGĤWêNDMtFtVH3URWHNWRUiWX =QLFK]YOiãWQtYê]QDPPČOGRNXPHQWĜtãVNpKRNDQFOpĜVWYtĜtãVNpKR PLQLVWHUVWYDVSUDYHGOQRVWLD¿QDQFt6YHONêPSURVSČFKHPEORPRåQR YXåtWLPDWHULiOĤYUFKQtKRVWiWQtKR]iVWXSFHSĜL1iURGQtPVRXGQtPWUL- EXQiOXPČVtþQt]SUiYREHUODQGUDWDY0RUDYVNp2VWUDYČLYiOHþQpGHQt- NSUDåVNp]EURMQtLQVSHNFHSĜHVYČGþLYpVYRXVWURKRXSUH]HQWDFtXGi- ORVWt3ROLWLFNêDUFKLY±WHKGY%RQQXGQHVY%HUOtQȱYODVWQt]SUiY GHOHJiWDPLQLVWHUVWYD]DKUDQLþtSĜLÒĜDGXĜtãVNpKRSURWHNWRUDþHUSDW EORPRåQR]HMPpQD]WČFKNWHUpVHWêNDMtSHULRG1HXUDWKRYSR+H- GULFKRYČMPHQRYiQtMHMLFKLQIRUPDþQtKRGQRWDNOHVi2VREQtDNWDDDN- WD1iURGQtKRVRXGQtKRWULEXQiOXYEHUOtQVNpP'RFXPHQW&HQWUHNWH- UiEOD]DWtPSĜHYHGHQDGR6SRONRYpKRDUFKLYXY%HUOtQČ]SĜtVWXSQLO GDOãtSR]QDWNRVSUiYČLRGERMRYpPKQXWt

8å]~GDMĤRDUFKLYHFKYSOêYiåHMVHPPČOPRåQRVWYXåtYDWSRPRFL UĤ]QêFKLQVWLWXFtDRVRE6YpPXãNROLWHOLSURIGU*HRUJX6WDQGPOOH- URYLGČNXML]DSRGQČWEČKHPVWXGLDDSURIGU*HUKDUGX*ULPPRYL]DWRåHPČWUSČOLYČDEH]RKOHGXQDþDVXSR]RUĖRYDOQDYČWãtLPHQãtQHGRVWDWNNWHUpMVHPSDNSĜHGWLVNHPGLVHUWDFHWMSUYQtKRGtOXRSUDYLO 3RFKRSHQtDYVWĜtFQRVWSURIGU.DUOD%RVODPLXPRåQLOGLVHUWDFLSĜH-SUDFRYDWDQD]iNODGČVWXGLDQRYêFKGRNXPHQWĤDOLWHUDWXUQRYČNRQFLSRYDWQČNWHUpþiVWL

=DSRGSRUXSĜLSUiFLYDUFKLYHFKDNQLKRYQiFKEFKFKWČOSRGČNRYDW GiPiPDSiQĤP]H6SRONRYpKRDUFKLYX]3ROLWLFNpKRDUFKLYX]ÒVWD- YXSURVRXGREpGČMLQ ,QVWLWXWIU=HLWJHVFKLFKWH D]&ROOHJLD&DUROLQD MHKRåERKDWiNQLKRYQDPČXãHWĜLOD]GORXKDYêFKPH]LNQLKRYQtFKYêSĤM- þHN0tGQHãQtNROHJRYpYQČPHFNRþHVNpNRPLVLKLVWRULNĤSURIGU-DQ .ĜHQDGU9iFODY.XUDOPLEČKHPPêFKVWXGLMQtFKSREWĤY3UD]HXURY- QiYDOLFHVWLþNGRSUDåVNêFKDUFKLYĤDURYQČåQHOLWRYDOLþDVXQDGLVNXVH VWHKGHMãtP]DþiWHþQtNHP

9iFODY.XUDOÒYRGHPNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

21

Ò92'(0.3591Ë08ý(6.e089<'È1Ë

>9iFODY.XUDO@

9GiYiOLVHXQiVWDWRNQLKDGQHVSRWĜLFHWLUHVSþWĜLDGYDFHWLOHWHFK RGMHMtKRYGiQtQČPHFNpKRQDSDGQHDVLPQRKpKRþWHQiĜHRWi]ND]GD MHWRSRWDNGORXKpGREČMHãWČ~þHOQp2GWpGRESĜHFHYãODĜDGDWLWX- OĤMLQêFKDQRYČMãtFK

-DN]GDWDQČPHFNpHGLFHYSOêYiYãHOSUYQtGtO%UDQGHVRYNQLK

YURFHNGXåYýHVNRVORYHQVNX]DþtQDODpUDW]YQRUPDOL]DFHMHMtåGĤ

VOHGN]DViKOþHVNRVORYHQVNRXKLVWRULRJUD¿LQRYêFKDQHMQRYČMãtFKGČ

MLQYHOLFHWČåFHSDWUQČYtFQHåMLQpVSROHþHQVNRYČGQtRERU±YtFHQHåVWR

SĜHGQtFKSUDFRYQtNĤPXVHORNYĤOLDQJDåRYDQRVWLEČKHPSUDåVNpKRMDUD

RGHMtW QDPQR]HÄNORSDWČ³ MHMLFKGtODEODYĜD]HQD]NQLKRYHQQHVPČ

ODVHFLWRYDWDSRFKRSLWHOQČDQLYGiYDW=W]YSURKLELWQtFKIRQGĤNQLKR

YHQVLMHPRKORYSĤMþRYDWMHQQČNROLNPiORVSROHKOLYêFKSURPLQHQWĤ

$WDNYKLVWRULRJUD¿LXYHGHQêFKGČMLQ]EOLMHQWLNWHĜtVHVÄQRUPDOL]DFt³

NRQIRUPRYDOLDYHGOHQLFKQDQHMYêãMHQKUVWNDWČFKNWHĜtVLVLFHPVOHOL

QČFRMLQpKRSXEOLNRYDWYãDNQHVPČOLQHERDQLQHFKWČOL

7RPXWRVWDYXWUYDMtFtPXGYDFHWOHWDQDYtFMHãWČSURKOXEXMtFtPXXåWDN

QHXWČãHQRXGČMHSLVHFNRXELODQFLSDGHViWêFKOHWSOQRXVHNWiĜVNpKRGRJ

PDWLVPXSĜHGFKi]HOQDGČMQêQiVWXSREURGQêFKVQDKNWHUpSURKLVWRULL

OHW±SĜHGVWDYRYDODSUiFHýHVNRVORYHQVNpKRYêERUXSURGČMLQ

SURWLIDãLVWLFNpKRRGERMH]DKUQXMtFtKRãLURNêRNUXKEDGDWHOĤNWHĜtVHWR

PXWRREGREtYČQRYDOLQHYMtPDMHDQLSDPČWQtN

9iFODY.XUDOÒYRGHPNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

22

'RSUiFHYêERUXSDWĜLODLVQDKDQDYi]DWVSROXSUiFLVKLVWRULNMLQêFK]HPt±QRYpEORåHLVKLVWRULNÄ]iSDGRQČPHFNêPL³MDNVHWHQNUiWĜtNDOR'RUiPFHWRKRWRÄRWHYtUiQtRNHQ³SDWĜLOL'HWOHI%UDQGHVNWHUêMD- NRPODGêSUDFRYQtNPQLFKRYVNpKRÒVWDYXSURVRXGREpGČMLQSĜLMHOQDVWLSHQGLXPGRýHVNRVORYHQVNDSRSUYpQDMDĜHDSRGUXKpWpKRåURNXMHQQČNROLNGQtSRVUSQXNGEOSUDåVNpXOLFHMHãWČSOQpLQWHU- YHQþQtFKYRMiNĤ3RFKRSLOåHVLPXVtSRVStãLWSRNXGFKFH]tVNDWDVSRĖ þiVWSRWĜHEQêFKþHVNêFKDUFKLYQtFKPDWHULiOĤNQLPåPXGRSRPRKOD SRGSRUD]HVWUDQYêERUXSURGČMLQSURWLIDãLVWLFNpKRRGERMH7XãHQtåH GYHĜHDUFKLYĤVHEU]]DNODSQRXVHXNi]DOR±ERKXåHO±MDNRVSUiYQp 1DãWČVWtPČOXå%UDQGHVOHFFRVQDVWXGRYiQRDNURPČWRKRPXQČNWHĜt þOHQRYpYêERUXSRVNWOLNRSLHGRNXPHQWĤNWHUp]tVNDOLVYêPYê]NXPHP 'RNODGRERXWČFKWRVNXWHþQRVWtO]HQDMtWYDUFKLYQtFKRGND]HFKNQLK $XWRUWpWRSĜHGPOXY]WRKRPRKOSR]GČML]DQRUPDOL]DFHDÄXORSDW³QD RSOiWNXWČåLWSĜLVDPL]GDWRYpSUiFLRþHVNpPRGERML 7DNPRKO%UDQGHV GRSOQLWVYRXYODVWQtDUFKLYQtÄNRĜLVW³]DUFKLYĤ651DMDNRSLOQêDUFK- OêDXWRUVWLKOYGDWVYĤMSUYQtGtOMHãWČEČKHPURNX'UXKêGtOPRKORYãHPEêWYGiQDåRãHVWOHWSR]GČMLNGXåEOþHVNpDUFKLYVSROHKOLYČX]DYĜHQD]SĜtVWXSQČQMHQOLGHP]RNUXKXKODYQtKRLQNYL]LWRUDQD SROLKLVWRULH9iFODYD.UiOH7R]SĤVRELORQHMHQRQR]SRåGČQtDOHLQČ- NWHUpPH]HUNWHUpMVRXYGUXKpPGtOXSĜHFHMHQSDWUQp1HãORYãDNMHQ RWR3ĜtþLQRXEODLVNXWHþQRVWåHÄQRUPDOL]DFt³EODWHKGSXEOLNDþQt þLQQRVWYRERUXQRYpDQHMQRYČMãtKLVWRULHIDNWLFN]PUD]HQDD%UDQGHV QHPRKOþHUSDW]HVRXGREp QH SURGXNFHþHVNpOLWHUDWXU

7REONRQHFNRQFĤKODYQtSUREOpP±]QČPHFNêFKSUDPHQĤPRKOLGUX- KêGtOþHUSDWGRVWDWHþQČ]þHVNêFKQH&HOiWDWRVLWXDFHMDNNROLWULVWQtQHERĢSRGĤVOHGFtFKÄSDGHViWêFKOHW³]QDPHQDODGDOãt]DRVWiYiQtL]NUHVORYiQtGČMLQQDFLVWLFNpRNXSDFHDRGERMHYOHWHFK±SDUDGR[QČ YWYRĜLODSĜHGSRNODGSURDNWXiOQRVWþHVNpKRYGiQtNQLKRýHãtFK]D QČPHFNpKRSURWHNWRUiWXLSRWĜLFHWLOHWHFKRGMHMtKRY]QLNX,GQHVPĤåHYê]QDPQČGRSOQLWSRSLVQČNWHUêFKEtOêFKPtVWGDQpKR~VHNXGČMLQþHVNRQČPHFNêFKY]WDKĤ

ýWHQiĜEXGHPRåQiGRNRQFHSRQČNXGSĜHNYDSHQåHVHGR]YtGiIDNWDNWHUiQH]QDOQHERRQLFKåGRVXGYČGČOMHQQHGRVWDWHþQČDQDYtFåHVHMHGR]YtGi]SHUDQČPHFNpKRDXWRUD-GH]HMPpQDRSRSLVDDQDOê]XRNXSDþQtKR UHåLPX8QiVVHWRWLå]DOpWDNRPXQLVWLFNpKRUHåLPXUR]ãtĜLORSĜHVYČGþHQt

9iFODY.XUDOÒYRGHPNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

23

åHFHOpQČPHFNpGČMHSLVHFWYt±VYêMLPNRX1'5±MHSURWLþHVNpDUHYDQãLV- WLFNpDåHVHVQDåtRGSXGLYpUVQDFLVWLFNpRNXSDFHEDJDWHOL]RYDW

-HSUDYGDåHVHWDNRYêSĜtVWXSNWpPDWXXþiVWLQČPHFNêFKKLVWRULNĤ VNXWHþQČYVNWXMH2EMHYXMtVHGRNRQFHQi]RUåHýHãLVHPČOL]DQČ- PHFNpKRSURWHNWRUiWXYODVWQČGREĜHMtVWPČOLFRQiURGQtPXIRONORUXVH YFHONXSĜHNiåNQHNODGODQDIURQWXýHãLMtWQHPXVHOL«7RMHYãDNSĜt- SDGSĜHGHYãtPNUXKXKLVWRULNĤ6XGHWRQČPHFNpKRNUDMDQVNpKRVGUXåHQt

6XGHWHQGHXWVFKH/DQGVPDQQVFKDIW UHVSY]SRPtQHNþiVWLYVtGOHQFĤ

%UDQGHVYãDNMHSURWRWSHPQČPHFNpKRSRNXVXRREMHNWLYQtYOtþH- QtVNXWHþQpKRFKDUDNWHUXQČPHFNpQDFLVWLFNpRNXSDFHýHFKD0RUDY 1HSOêWYiVLFHUR]KRĜþHQêPLVORYMHMtKRRGVXGNXMHYãDNREMHNWLYQt %UDQGHVĤYRGVXGHNRNXSDFHYSOêYiSĜHGHYãtP]HVtOXYiGČQêFKIDNWĤ

2EGREQČEEORPRåQRKRGQRWLWLDXWRUĤYSĜtVWXSNWpPDWXNRODERUD- FHDYĤEHFþHVNpKRRSRUWXQLVPXYĤþLQČPHFNpPXUHåLPX=GH%UDQGHV XSR]RUĖXMHQDXUþLWpUH]LVWHQþQtSUYNDWRQHMHQXJHQHUiOD(OLiãHDOH LYRNUXKXNROHPVWiWQtKRSUH]LGHQWD(+iFKWHGQDDVSHNWQDQČMå WDNpXåSĜHGWĜLFHWLOHWXSR]RUĖRYDO73DViN W]YUHWDUGDFH DNWHUêUR]YtMHMtQČNWHĜtDXWRĜLLGQHV±EĢVMLVWêPUL]LNHPåHXSDGQRXGRRSDþQpKR H[WUpPX9HGOHWRKRWRFKiSDYpKRSRVWĜHKXRYãHP%UDQGHVXSR]RUĖXMHLQDUXEPLQFH±QDSRVWXSQRXD]RXIDORXGHJHQHUDFLÄKiFKRYãWLQ³]HMPpQDSRQiVWXSX+HGULFKDQD+UDGþDQDOHLYpĜH)UDQNRYČ

$]DWĜHWt%UDQGHVMDNRSUYQtYQČPHFNpOLWHUDWXĜHYNUHVOLOVYXåLWtP þHVNêFKSUDPHQĤLOLWHUDWXUREMHNWLYQtREUD]þHVNpKRRGSRUXDRGERMH 7REORDMHYHOLFH]iVOXåQpQHERĢYQČPHFNpPSURVWĜHGtVHERKXåHODå SĜtOLãþDVWRKOHGtMHãWČGQHVQDÄPiORVWĜtOHMtFt³þHVNêRGERMVGHVSHNWHP

3RYtFHQHåþWYUWVWROHWtRGYGiQtNQLKVDPR]ĜHMPČGLVSRQXMHPHYQČ- NWHUêFKREODVWHFKKOXEãtPSR]QiQtP'QHVVHREMHYLODYQDãtOLWHUDWXĜHNWHUiUFKOHGRKiQtUĤ]QiPDQNDFHOiĜDGDGDOãtFKIDNWĤQHMHQRRNXSDþQtPUHåLPXDOH]HMPpQDRRGERML'ĤNODGQČMLEODQDO]RYiQSROLWLF- NRVRFLiOQtSURJUDPRGERMHDSRXNi]iQRQDMHKRVRXYLVORVWVSUDåVNêP MDUHPY]QLNODUR]ViKOiDSROHPLFNiOLWHUDWXUDR6XGHWVNpåXSČRVX- GHWVNêFK1ČPFtFK]DYiONRSUREOHPDWLFHMHMLFKSRYiOHþQpKRYVtGOH- QtDYKQiQt'LVSRQXMHPHQRYêPLSR]QDWNRRVXGXþHVNRPRUDYVNêFK äLGĤL]HYUXEQêPLPLNURVWXGLHPLRMHGQRWOLYêFKGtOþtFKOHþ]iYDåQêFKWpPDWHFK]QLFKå]GHEXGLåMPHQRYiQDVSRĖSĜtSDGDWHQWiWXQD+HGULFKDVWXGLHRQHNRPXQLVWLFNpPRGERMLDRGERMiĜtFK SSON-0DãtQ

9iFODY.XUDOÒYRGHPNSUYQtPXþHVNpPXYGiQt

24

DM EDGRNRQFHLR]SUDYRGDMVNpP]iNXOLVtRGERMRYêFKDYiOHþQêFKDNWLYLW SĜtSDGãSLRQD$ DWG

6iP'HWOHI%UDQGHVSR]GČMLQHPDORXPČURXSĜLVSČONUR]ãtĜHQtQDãLFK SR]QDWNĤNGåYUR]ViKOpPRQRJUD¿L*UR‰EULWDQLHQXQGVHLQHRVWHX URSlLVFKHQ$OOLLHUWHQ± 9HONi%ULWiQLHDMHMtYêFKRGRHYURSãWt VSRMHQFL0QLFKRY SRSVDOGČQtPMLYþHVNRVORYHQVNpORQGêQVNp HPLJUDFLUHVSX]ORYpERGMHMtKR~VLOtRREQRYXýHVNRVORYHQVND9XYH- GHQpNQL]HMDNRåLYUĤ]QêFKVWDWtFKDUHIHUiWHFKSURKORXELOQDãH]QDORVWL R-DNVFKRYČVRFLiOQČGHPRNUDWLFNpVNXSLQČDRMHMtP]iSDVHV%HQHãHP Y~VLOtRRGYUiFHQtRGVXQXVXGHWVNêFK1ČPFĤ]H]HPČ

=HYãHFKWČFKWRGĤYRGĤMHQXWQRXYtWDWþHVNpYGiQt%UDQGHVRYNQL- KDMHMtþHWEXþHVNpPXSXEOLNXGRSRUXþLW2FHQČQtRYãHP]DVOXKXMH LSĤYRGQtYGiQt%UDQGHVRYDGtODSĜHGOHWSpþt&ROOHJLD&DUROLQDMDNRå LVRXþDVQiDXWRURYDþLQQRVWYþHVNRQČPHFNpNRPLVLKLVWRULNĤDMHKRSUR- IHVRUVNpSĤVREHQtQD8QLYHU]LWČ+HLQULFKD+HLQHKRY'VVHOGRUIXNGH]HVYêFKåiNĤYWYiĜtVNXSLQX±PRåQRĜtFLXåÄãNROX³±NWHUiVHYUiPFLQČPHFNpKRYêFKRGQtKREiGiQtYGDWQČDRSČWVSURIHVLRQiOQtVQDKRX RREMHNWLYLWX]DEêYiLGČMLQDPLþHVNRQČPHFNêFKY]WDKĤ

GU9iFODY.XUDO


'HWOHI%UDQGHVýHãLSRGQČPHFNêPSURWHNWRUiWHP

25

I

2'1ċ0(&.e2.83$&(

32'(021675$&(1$32'=,0


%ě(=(1±/,6723$'

26


2EVD]HQt]EWNXýHFKD0RUDY

27

2%6$=(1Ë=%<7.8ý(&+$025$9<

0QLFKRYVNiGRKRGDRGĖDODýHVNRVORYHQVNXRNUDMRYpSĜHYiåQČ1ČPFL

REêYDQpREODVWLLVHVLOQêPLYRMHQVNêPLSHYQRVWPLQDKUDQLFtFKDVGĤOH

åLWêPL]GURMLVXURYLQ3ĜHVWRVH]GiORåH]iUXNRQLFKåMHYWpWRVPORX-

YČ]PtQNDVNêWDMtMLVWRXRFKUDQXKUDQLF]EWNRYpKRýHVNRVORYHQVND

SĜHGQRYêPLQČPHFNêPL~]HPQtPLSRåDGDYN+LWOHUMHQåMHãWČY]iĜt

YHĜHMQČSURKODãRYDOÄ0YĤEHFåiGQpýHFKQHFKFHPH³

21

]DSRþDO

XåYSRORYLQČĜtMQDVSĜtSUDYDPLNÄOLNYLGDFL]EWNRYpKRýHVND³

22

1DĜt]HQtãpIDYUFKQtKRYHOLWHOVWYtEUDQQpPRFL]HSURVLQFHRE-

VDKRYDORSRNQåHREVD]RYiQt]EWNXýHVNRVORYHQVNDPXVtEêWÄSDFL¿

NDþQtDNFtQLNROLYiOHþQêPSRGQLNHP³$NFHPČODEêWSURYHGHQDÄSRX

]HPtURYêPLVWDYR]EURMHQêFKVLOEH]PRELOL]DþQtFKSRVLO³

23

'ĤYRG

+LWOHURYDUR]KRGQXWtUR]EtWýHVNRVORYHQVNRQHMVRX]FHOD]ĜHMPpQHERĢ

þHVNRVORYHQVNiYOiGDYYRGLOD]0QLFKRYDGĤVOHGNMDNYQLWURSROLWLFNp

WDN]DKUDQLþQČSROLWLFNp3RPQLFKRYVNpGRKRGČ]]iĜtRGVWRXSLO

GORXKROHWêPLQLVWU]DKUDQLþtDRGURNXSUH]LGHQWUHSXEOLNGU(G

YDUG%HQHãDVWUDQLþWtYĤGFLSRPQLFKRYVNpUHSXEOLNVHUR]KRGOL]YROLW

MHKRQiVWXSFHPGRVDYDGQtKRSUH]LGHQWD1HMYããtKRVSUiYQtKRVRXGX

'U(PLO+iFKDVSDWĜRYDOYSĜLMHWtWpWRYROEÄREČĢ³NWHURXSĜLQiãtVYp

PXQiURGX'RVDYDGQtSROLWLFNpVWUDQEO]DNi]iQUHVSVORXþHQGR

21/ 9|%]YOiãWQtYGiQt]VWU

 +LWOHUĤYUR]ND]] ,07VY;;;,9VWUQQ& 

23/ $'$3þ


%ě(=(1±/,6723$'

28

GYRX]EOêFKVWUDQ0RFSDUODPHQWXEODRNOHãWČQD]PRFĖRYDFtP]iNR-

QHPNWHUê]iNRQRGiUQpSUiYRSĜHQiãHOQDYOiGX1HXVWiOHVH]RVWĜRYDOD

FHQ]XUDWLVNX$QWLåLGRYVNp]iNRQRGiUVWYtVHVQDåLORQDOp]WVWĜHGQtFHVWX

PH]L+LWOHURYRXSROLWLNRXYĤþLäLGĤPDGHPRNUDWLFNêPSRMHWtPURYQRV

WL9þHOHYOiGVWiOLSĜHGVWDYLWHOpSUDYLFRYp5HSXEOLNiQVNpVWUDQNWH-

ĜtYLQX]D]WURVNRWiQtSUYQtUHSXEOLNVYDORYDOLQD%HQHãHDQDVWUDQLFNê

VVWpP

24

=DKUDQLþQČSROLWLFNEODYOiGDRFKRWQDNMDNpPXNROL~VWXS

NX1HSRFKEQČEEODDNFHSWRYDODLSUiYRYRMHQVNpKRSUĤFKRGXSUR

:HKUPDFKW3ĜLYãtSRYROQRVWLWHKGHMãtKRUHåLPX%HUOtQYČGČOåHWHQWR

SRVWRMMHGLNWRYiQMHQVWUDFKHPDRSRUWXQLVPHP+LWOHUPXVHOSRþtWDW

VWtPåHWLWRRSRUWXQLVWLþWtSROLWLFLVOHGXMtSROLWLNXYþNiYiQtÄGYRXåH

Ot]HNYRKQL³DåHSĜLYKRGQpSĜtOHåLWRVWLVHRNDPåLWČSĜLGDMtQDVWUDQX

SURWLYQtNDWĜHWtĜtãH

7LVRD+iFKDY%HUOtQČ

2SĜtSUDYiFKQDQČPHFNRXRNXSDFLWXKRYRĜLWQHEXGHPH1DWRPWRPtV-

WČFKFHPHSRXNi]DWSRX]HQDVRXYLVORVWVHVORYHQVNêP~VLOtPRRVDPR

VWDWQČQt9QRFL]QDEĜH]QDRGYRODOþHVNRVORYHQVNêVWiWQt

SUH]LGHQW+iFKDYOiGXDXWRQRPQtKR6ORYHQVNDSRG7LVRYêPYHGHQtP

3UDåVNi~VWĜHGQtYOiGDYVODODQD6ORYHQVNRYRMVNRDYKOiVLODVWDQQp

SUiYR'RWČFKWRVSRUĤQQt]DViKOR1ČPHFNR-HGHQiFWpKREĜH]QDEO

GR9tGQČYVOiQVWiWQtWDMHPQtN.HSSOHUDESURVSROXSUiFLV1ČPHF-

NHP]tVNDOVORYHQVNRXĐXGRYRXVWUDQX

25

7pKRåGQHSĜHGDOãpIYUFKQtKR

YHOLWHOVWYtEUDQQpPRFLPLQLVWHUVWYX]DKUDQLþtSRåDGDYN:HKUPDFKWX

QDþHVNRVORYHQVNRXYOiGXSURSĜtSDGREVD]HQtWHULWRULDEH]ERMH

26

Dal

ãtKRGQHEO.HSSOHURYãHPQXFHQLQIRUPRYDW%HUOtQåHMHKRVQDK

 0DVWQêÄ'HVLJQRU,PSURYLVDWLRQ"³VWUQ

 $OWHQEXUJRYRPHPRUDQGXP] $'$3þ 

 'RSLV YUFKQtKR YHOLWHOH EUDQQp PRFL 2.: PLQLVWHUVWYX ]DKUDQLþt ]  

$'$3þ 


2EVD]HQt]EWNXýHFKD0RUDY

29

Y]QČOQDSUi]GQR

27

%HUOtQVLWHGPXVHOSURSOiQRYDQêYSiGQDOp]WML

QRX]iPLQNX=DKiMLOSROHPLNXYWLVNXQDPtĜHQRXSURWLXWODþRYiQtQČ-

PHFNpPHQãLQYýHFKiFKDQD0RUDYČ

28

%HUOtQVNpPLQLVWHUVWYR]DKUD

QLþtSĜLFKVWDORQyWXþHVNRVORYHQVNpYOiGČYQtåPČOEêWYVWXSYRMVN

RGĤYRGQČQÄQHVQHVLWHOQêPLFKDRWLFNêPLSRPČU³YýHVNRVORYHQVNX

3UDYLORVHYQtåHÄ]HYãHFKþiVWtýHVNDGRFKi]tYROiQtWHURUL]RYDQêFK

DQHOLGVNSURQiVOHGRYDQêFK1ČPFĤQDãLFKVRXNPHQRYFĤRSRPRF³

29

7DWRQyWDYãDNQHEODRGHVOiQDSURWRåHEĜH]QDWHOHIRQRYDO]9tGQČ

.HSSOHUDVGČORYDOåH7LVRKRGOiQDYãWtYLW%HUOtQ

30

WHQVSROXVĆXUþDQ

VNêPVNXWHþQČMHãWČWpKRåGQHGRUD]LOD+LWOHUMHSĜLMDO+LWOHULQIRUPR- YDO6ORYiNRFKVWDQpDNFLSURWLýHVNRVORYHQVNXDQDOpKDOQD7LVDDE

YKOiVLOQH]iYLVORVWěHNOÄ-HVWOLåHVH>6ORYHQVNR@EXGH]GUiKDWQHER

EXGHRGPtWDWRG3UDKVHRGWUKQRXWSĜHQHFKiPRVXG6ORYHQVNDYêYRML

XGiORVWt]DQČMåXåQHSRQHVXåiGQRX]RGSRYČGQRVW³

31

6ORYHQVNêPY-

MHGQDYDþĤPEORMDVQpåHNGåMHKRSRåDGDYNRGPtWQRXVYROt+LWOHU

NDQH[L6ORYHQVND0DćDUVNHP6ORYHQVNêVQČPSRGWtPWRWODNHPQi-

VOHGXMtFtKRGQHYKOiVLOQH]iYLVORVW

1yWDNWHURXVH%HUOtQFKVWDORGHVODWSUDåVNpYOiGČEODQQtNRQFL-

SRYiQDMLQDN1DUR]GtORGSUYQtKRQiYUKXVHYQtKRYRĜLORKODYQČRVOR-

YHQVNpP~VLOtRVDPRVWDWQRVW]DWtPFRYêWNNYĤOL~GDMQpPXSURQiVOH

GRYiQtQČPHFNpPHQãLQ]QČOXPtUQČQČML

32

2YãHPDQLWRWRGUXKp]QČQtQHEORRGHVOiQRQHERĢSUDåVNiYOiGD

YVRXYLVORVWLV7LVRYêPDĆXUþDQVNpKRMHGQiQtPY%HUOtQČGRUXþLODĜtãVNp

YOiGČ+iFKRYXSURVEXRUR]KRYRUV+LWOHUHP

33

+LWOHUVHQHYiKDOFKRSLW

WpWRMHGLQHþQpSĜtOHåLWRVWLMDNSOiQRYDQpPXREVD]HQtGRGDW]GiQtOHJDOLW

 6URYSR]Q

28/ 9|%DYåGVWU

 7HOHJUDP ĜtãVNp YOiG þHVNRVORYHQVNp YOiGČ E G QHþLW '=$ ± $$ SĜHWLãWČQR

Y'LH'HXWVFKHQ, str. 380.

 +HLQEXUJRYRPHPRUDQGXP] $'$3þ 

 3URWRNRO+LWOHURYSRUDGV7LVHP $'$3þ 

 Ä6GČOHQtYOiGČY3UD]H³]HNRQFHSW FLWSRGOH0DVWQêÄ'HVLJQRU,PSUR-

YLVDWLRQ"³VWU 

 +HQFNHKRWHOHJUDPPLQLVWHUVWYX]DKUDQLþt]H $'$3þ =SRþiWNX

SRPêãOHODþVVWUDQDYVODWGR%HUOtQDYĤGFH1iURGQtREFHIDãLVWLFNpJHQHUiOD*DMGX1HSR-

FKEQČVLRGWRKRVOLERYDODåH+LWOHUEXGHMHGQDWVKRYtYDYČML .DQFHOiĜVWiWQtKRSUH]LGHQWD

þHVNRVORYHQVNpPXYVODQHFWYtY%HUOtQČ]H&LWY3DViNÄ.þLQQRVWLýHVNpKR

QiURGQtKRYêERUX³VWU 

%ě(=(1±/,6723$'

30

7HQWRNURNþHVNRVORYHQVNpYOiGO]HYVYČWOLWMHQMHMtGRPQČQNRXåHMH

QH]EWQpMHGQDWÄMHQ³RRGWUåHQt6ORYHQVNDD3RGNDUSDWVNp5XVLDRSĜt-

SDGQêFKWČVQČMãtFKYD]EiFKVětãt

34

7RWRFKEQpSRVRX]HQtQČPHFNêFK

]iPČUĤYSOQXOR]WHOHIRQLFNpKRUR]KRYRUXWHKGHMãtKRPLQLVWUDEH]SRUW

IHMH+DYHONVþHVNRVORYHQVNêP]iVWXSFHPY%HUOtQČMHQåLQIRUPRYDOåH

Y%HUOtQČSDQXMHQDSURVWêNOLG

35

ýHVNRVORYHQVNiNRQWUDãSLRQiåEOtåtFt

VHYSiGQČPHFNêFKYRMVNKOiVLODWRWLåXåRQČNROLNGQtGĜtYDYãDNYPL

QLVWHUVNpUDGČWpWR]SUiYČQLNGRQHYČĜLO9HGRXFtRGGČOHQtJHQHUiOQt-

KRãWiEXSOXNRYQtN)UDQWLãHN0RUDYHFVHWtPYãDNQHGDO]PiVWSĜHGDO

VYpLQIRUPDFHNRQWDNWQtPSUDFRYQtNĤPEULWVNpDIUDQFRX]VNpWDMQpVOXå

EY3UD]HGDO]DEDOLWQHMGĤOHåLWČMãtþiVWDUFKLYXVYpKRRGGČOHQtDVSR-

OXVMHGHQiFWLYããtPL]SUDYRGDMVNêPLGĤVWRMQtNRGOHWČOGR/RQGêQD

36

-DNXNiåHPHGiOHWHQWRYþDVQê~WČNSRGVWDWQČGRGDOQDYê]QDPXSR]

GČMãtYê]YČGQpVOXåESURWHNWRUiWQtFKRGERMRYêFKVNXSLQ

+iFKDDþHVNRVORYHQVNêPLQLVWU]DKUDQLþQtFKYČFtEOL]DWtPQDFHVWČ

N+LWOHURYL'RUD]LOLGR%HUOtQDYHKRGLQDKQHGSRSĜtMH]GXVHGR]YČ

GČOLåH0RUDYVNi2VWUDYDEODPH]LWtPREVD]HQDQČPHFNRXDUPiGRX

37

9YSRFKRGRYDOWRWLåMHGQRWN9,,,DUPiGQtKRVERUXGRRNUHVX

0RUDYVNi2VWUDYDDPČVWRVDPRREVDGLORGGtO7ČOHVQpVWDQGDUW$GRO-

ID+LWOHUD /HLEVWDQGDUW$GROI+LWOHU XåY

38

%H]SHþQRVWQtSROLFLH

6LFKHUKHLWVSROL]HL Y0RUDYVNp2VWUDYČRNDPåLWČ]DWNODÄXUþLWêSRþHW

RVRENWHUpEO]QiPMDNRVSLNOHQFLMDNRåLNRPXQLVWLFNpPČVWVNpUDGQt

34/ 9êSRYČć 0LODG 5iGORYp UR] +iFKRYp ]  1' 36 7HKGHMãt

þHVNRVORYHQVNêSĜHGVHGDYOiGSĜHGOLGRYêPVRXGHPSURKOiVLOÄ9ãLFKQLMVPHYČGČOLåH

VHQČFRVWDQHWRWHQNUiWQHEORåiGQpWDMHPVWYtMHQåHMVPHQHYČGČOLFR³ Beran, %êYDOê

SĜHGVHGDYOiGQHSXEVWU 0LQLVWUX]HPČGČOVWYtNWHUêPXYRODO]ětPD%HUDQWHK-

GĜHNOÄ%XGHPHVWiWHPVWHMQČMDNR6ORYiFL³ )HLHUDEHQG9HYOiGiFK'UXKpUHSXEOLN,

VWU 7HQWRRPO)HLHUDEHQGRYLSRWYUGLOWHKGHMãtPLQLVWUGRSUDY(OLiã

)HLHUDEHQG9HYOiGČ3URWHNWRUiWXVWU 3RGOH.HQQDQD )URP3UDJXHDIWHU0XQLFK,

VWU ÄQHMOpSHLQIRUPRYDQtSR]RURYDWHOpYHPČVWČ³VHGRPQtYDOLåHSRRGGČOHQt6ORYHQVND

EXGH1ČPHFNRSRåDGRYDWNRULGRUQDSĜtþ0RUDYRXSĜHV2ORPRXF%UQRD-LKODYXDåHEXGH

WROHURYDWSRORVXYHUpQQtþHVNê]EWNRYêVWiW

 6WU|ELQJHU$VWU$PRUW-HGOLþND7DMHPVWYtY]YČGDþH$, VWUQQ

3DViNÄ.þLQQRVWLýHVNpKRQiURGQtKRYêERUX³VWU

 6WUDQNPOOHU ÄýHVNRVORYHQVNp RIHQ]LYQt ]SUDYRGDMVWYt Y OHWHFK GR EĜH]QD

³VWU±9L]Wpå.DKDQÄÒORKDD~URYHĖ]SUDYRGDMVWYtYQHNRPXQLVWLFNpPRGERML³

VWU%HQHã3DPČWLVWU6WU|ELQJHU$VWUQQ$PRUW-HGOLþND7DMHPVWYt

Y]YČGDþH$, str. 49.

 %HUDQ%êYDOêSĜHGVHGDYOiGQHSXEVWU

 =i]QDPPLQ]DKUDQLþt YRQ:DOOIHOG ]H $'$3þ 

2EVD]HQt]EWNXýHFKD0RUDY

31

MPHQRYLWČR]QDþHQpVWDURVWRX0RUDYVNp2VWUDY³

39

ýHãLWDNKQHGGRVWD

OLOHNFLWRKRFRMHþHNi3RGOH.HLWHORYYêSRYČGLEOD0RUDYVNi2VWUD- YDD]HMPpQDSUĤPVORYiREODVW9tWNRYLFSUHYHQWLYQČREVD]HQDSURWR åH1ČPFLFKWČOLSĜHGHMtWHYHQWXiOQtPXSROVNpPXYSiGX

40

0H]LMHGQRXDGUXKRXKRGLQRXSRSĤOQRFLWHG]KUXEDVHGPKRGLQ SRWpREGUåHO+iFKD]SUiYXåH+LWOHUKRRþHNiYi+iFKDEOXYHGHQGRĜtãVNpKRNDQFOpĜVWYtDVWHMQČMDNRSRSĜtMH]GXQDQiGUDåtXYtWiQVYRMHQVNêPLSRFWDPL

41

3ĜLSĜLYtWiQtĜHNO+iFKD+LWOHURYLåHXåGORXKRFKR-

YDOSĜiQtSR]QDWPXåHÄMHKRåVNYČOpLGHMHþDVWRþHWODVOHGRYDO³3RWRP KRYRĜLORWRPåHFHOêþHVNRVORYHQVNêUHåLPSUYQtUHSXEOLNPXEOFL]t ÄWDNFL]tåHKQHGSRSĜHYUDWXVLNODGORWi]NXMHOLSURýHVNRVORYHQVNR YĤEHFMDNpãWČVWtEêWLVDPRVWDWQêPVWiWHP³

42

'iOHĜHNOåHMHSĜHVYČG

þHQåHRVXGýHVNRVORYHQVNDVSRþtYiYUXNRX+LWOHURYêFKDWHQWRRVXG åHMHYGREUêFKUXNRX7RKRFRVHSĜHGQHGiYQHPXGiORQD6ORYHQVNX QHQtSUêWĜHEDQLNWHUDNåHOHW-HYãDNSUiYQtNDYtåHRGYROiQtVORYHQ- VNpYOiGVHXGiORQDSĜtVQČOHJiOQtEi]L2YãHPÄVO]NYĤOL6ORYHQVNX QHURQt³Ä'RPQtYiVHSURKOiVLOGiOHåHSUiYČ9ĤGFHKRFKiSH]DVWi-YiOLQi]RUåHýHVNRVORYHQVNRPiSUiYRåtWåLYRWHPQiURGQtP=HPČSLVQiSRORKDýHVNRVORYHQVNDSRFKRSLWHOQČYåDGXMHWQHMOHSãtY]WDK V1ČPHFNHP³

43

-HQåH+LWOHUQHFKWČOMHGQDWRVORYHQVNpRWi]FHQHERRWČVQČMãtPSĜL- PNQXWt3UDKN%HUOtQXQêEUåDQHNWRYDW]EWNRYpýHVNR3URKOiVLOåH ÄYGDOUR]ND]NHYVWXSXQČPHFNpDUPiGDNSĜLSRMHQtýHVNRVORYHQVND N1ČPHFNpĜtãL&KFHMDNĜHNOSRVNWQRXWýHFKĤPFRQHMYČWãtPtUXDX- WRQRPLHLYtFHVYpEWQRVWLQHåNG]DåLOL]DGREUDNRXVNêFK³

3DNVHSĜHVWDOMDNNROLRKOtåHWQDVNXWHþQRVWåHSUREtKiMDNpVLMHGQi- QtDUR]ĜHþQLOVH 1ČPHFNêNRQ]XOiWY0RUDYVNp2VWUDYČQČPHFNpPXYVODQHFWYtY3UD]H] 1$$$'  .HLWHORYDYêSRYČć]H±YãHWĜRYDFtGĤVWRMQtNGU%RKXVODY(þHUSOXNRYQtN þVVRXGQtVOXåE 1'36 41/ +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ  9WRPVPVOXMHPRåQpFKiSDWL+iFKĤYYêURNSĜHGþHVNêPLQRYLQiĜLEĜH]QD ÄäLYRWQiURGDMHVWYČFtKODYQtVWiWMHVWMHQRPIRUPDQiURGQtKRåLYRWD%OLMVPHEH]VYpKR VWiWXYPLQXORVWLDQiURGQiãEXGHåtWGiOH>«@³6XNÄ(PLO+iFKDYVYČWOHR¿FLiOQtFKSUR- MHYĤDGRNXPHQWĤURNX³VWU +HZHOĤYSURWRNROR+LWOHURYČMHGQiQtV+iFKRX $'$3þ 9L]Wpå ]i]QDP+iFKĤY] '+ý3VWUQQ 

%ě(=(1±/,6723$'

32

Ä1ČPHFNiDUPiGDĜHNOVHXåGDODGRSRKEXDRGSRUNWHUêNODGODMHGQD

NDViUQDEOEH]RKOHGQČSRWODþHQGDOãtVHY]GDODMDNPLOH]DXMDORSR]LFH

WČåNpGČORVWĜHOHFWYR=tWUDYKRGLQYSRFKRGXMHGRýHVND]HYãHFKVWUDQ

QČPHFNiDUPiGDDQČPHFNi/XIWZDɣHREVDGtþHVNiOHWLãWČ-VRXMDNXYHGO

GYČPRåQRVWL3UYQtMHWDåHYVWXSQČPHFNêFKYRMVNVH]PČQtYERM7HQWR

RGSRUSDNEXGHVSRXåLWtPEUDFKLiOQtKRQiVLOtYãHPLSURVWĜHGN]ORPHQ

$GUXKiåHYVWXSQČPHFNpEUDQQpPRFLSUREČKQHSĜLMDWHOQRXIRUPRX

9ĤGFLSDN]DQRYpKRXVSRĜiGiQtþHVNpKRåLYRWDQHEXGHQLNWHUDN]DWČåNR

SRVNWQRXWýHVNRVORYHQVNXYHONRUVRXPtUXVYpEWQRVWLDXWRQRPLLDMLV

WRXQiURGQtVYRERGX3URåtYiPHYVRXþDVQRVWLYHONêGČMLQQêREUDW1HFKFH

ýHFKWUiSLWDRGQiURGĖRYDW«-HKRYĤOHMHWDNRYiDEVHþHVNêQiURGQi

URGQČYåtYDODSHYQČYČĜtWRPXåHO]HQDOp]WIRUPXMDNþHVNêPSĜiQtP

GR]QDþQpPtUYFKi]HWYVWĜtF«7pPČĜVHRVWêFKiĜtFLåHQDNDåGêþHVNê

SUDSRUSĜLSDGiMHGQDQČPHFNiGLYL]H9RMHQVNiDNFHWRWHGQHQtQLNWHUDN

PDOiMHQDRSDNSURSRQRYiQDVHYãtYHONRUVRVWt³ 9QiYD]QRVWLQD+LWOHURYDSRVOHGQtVORYDVH+iFKDRWi]DO]GDVPVOHP YVWXSXMHVQDGSRX]HRG]EURMHQtþHVNRVORYHQVNpDUPiGÄ2WREVHVQDGEORPRåQpSRNXVLWLMLQêP]SĤVREHP³$OHDQLWDNRYêWRQiYUKMHKRåMiGUHPEEODQDSURVWi]iYLVORVWQDQČPHFNêFKSRåDGDYFtFK+LW- OHURYLQHVWDþLO2GSRYČGČOåHMHKRUR]KRGQXWtMHQH]YUDWQp

44

.Gå+iFKDSURMHYLOSRFKEQRVWLåHEXGHPRåQpEČKHPQČNROLNDPiOR KRGLQ]DEUiQLWSURMHYĤPRGSRUXSURKOiVLO+LWOHUåHPXGiNGLVSR]LFL NRPXQLNDþQt]DĜt]HQtětãHDUR]KRYRUSĜHUXãLO+iFKDD&KYDONRYVNêEOL RGYHGHQLGRMLQpPtVWQRVWLRGNXGPRKOLWHOHIRQRYDW+iFKDQDWRKRYRĜLO QHMGĜtYVPLQLVWUHPREUDQ6URYêPYVYČWOLOPXVLWXDFLDQDĜtGLODE DUPiGDQHNODGODQČPHFNêPLQYD]QtPMHGQRWNiPRGSRU

45

8åEČKHPWČFKWRWHOHIRQiWĤV3UDKRXEOþHVNRVORYHQVNêP]iVWXSFĤP SĜHGORåHQNRQFHSWVSROHþQpKRQČPHFNRþHVNpKRSURKOiãHQt

+iFKRYYêURNRQiVOHGQpPUR]KRYRUXVPLQLVWHUVNêPSĜHGVHGRX %HUDQHPQH]QČMtSĜHVYČGþLYČ%HUDQPČO+iFKRYLVGČOLWåHYOiGDNWHUi VHPH]LWtPVHãODMHKRSRVWXSEHUHQDYČGRPtDYVORYXMHVQtPVRXKODVVYpYODVWQtIDNWLFNpSRGUREHQt+LWOHURYêPSRåDGDYNĤPWHGSRGSLVVSROHþQpKRSURKOiãHQtSUH]HQWRYDO+iFKDMDNRGĤVOHGHNVYpKRUR]KRYRUX +HZHOĤYSURWRNRO] $'$3þ 45/ +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ 6RERWD&RWREOSURWHNWRUiW, str. 21.

2EVD]HQt]EWNXýHFKD0RUDY

33

s Beranem.

46

'DOãtSUĤEČKMHGQiQtQDĜtãVNpPNDQFOpĜVWYtKRYRĜtQDRSDN

SUR%HUDQRYRWYU]HQtåHMPpQHPYOiGMHå]DWtPSRGDODGHPLVL+iFKX ]DSĜtVDKDODEQHSRGHSLVRYDO

47

3RXNRQþHQtWHOHIRQiWĤEOR]PtQČQpSURKOiãHQtSĜHGORåHQR+iFKRYL D&KYDONRYVNpPXNSRGSLVX=+iFKRYD]i]QDPX]EĜH]QDY- SOêYiMHQWRåHRKOHGQČWH[WXSURKOiãHQtGRãORMHãWČNMHGQRPXUR]SRUX 0ČOWRWLåSRGHSVDWMDNMPpQHPVYêPWDNLMPpQHPYOiGWRYãDNRGPtWO VRGĤYRGQČQtPåHQHQt]PRFQČQMHGQDWWDNpMPpQHPYOiG

48

3RNXGE

WXEORãORSRX]HRIRUPiOQtRWi]NX]DQtåQHVWiORRGPtWDYpVWDQRYLVNR YOiGVRWYDEEêYDOPXVHO*|ULQJSĜLMtWVQRYêPLYêKUĤåNDPL*|ULQJ +iFKRYLQDMHKR]GUiKiQtWRWLåĜHNOWRWR

Ä0iPREWtåQpSRVOiQt%OREPLQHVNRQDOHOtWRNGEFKPXVHOWRNUiVQp

PČVWR>3UDKX@]QLþLW$OHXGČODWEFKWRPXVHODE$QJOLþDQpD)UDQFRX]L

YČGČOLåHPRMH/XIWZDɣHGRNiåHRGYpVWVWRSURFHQWQtSUiFL³

49

7HSUYHSRGWtKRXWpWRKUR]EYVORYLO+iFKDRFKRWXVYROLWNWRPXDE SRGHSVDOLPLQLVWU]DKUDQLþQtFKYČFt&KYDONRYVNêWĜHEDåHIRUPXODFH ÄMPpQHPYOiG³EODYSXãWČQD2+iFKRYČSRVWRMLEČKHPWpWRIi]HMHG- QiQt+LWOHUOHGQDĜHNO

Ä5iQRGRQČKRYMHORGERMQêGXFKNWHUêNRQWUDVWRYDOVMHKRREYNOêPFKR-

YiQtP2E]YOiãWČVHVWDYČOSURWLPãOHQFHDEQDãLVPORXYXVSROXSRGH-

SVDOPLQLVWU]DKUDQLþQtFKYČFtěHNOMVHPVL$KOHPiPWXFRGRþLQČQt

VSUiYQtNHP0RåQiåHYýHVNRVORYHQVNXH[LVWXMHRGOLãQê~]XVSRGOHNWH-

UpKRWDNRYêGUXKGRKRGQDEêYiSODWQRVWLSRX]HSRNXGMHSRGHSViQSĜt

VOXãQêPPLQLVWUHP³

50

46/ +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ 3RGOHâLVOHUD Ä3ĜtVSČYHNNYêYRML DRUJDQL]DFLRNXSDþQtVSUiY³VWU %HUDQGRWHOHIRQXĜHNOÄýOHQRYpYOiGPDMtSOQRX GĤYČUXYSUH]LGHQWD³ 47/ Beran, %êYDOêSĜHGVHGDYOiGQHSXEVWU+DYHOND'YRMtåLYRW, str. 32n. 48/ +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ +iFKDRWRPLQIRUPRYDOLPLQLVWUD ]HPČGČOVWYt)HLHUDEHQGD )HLHUDEHQG9HYOiGČ3URWHNWRUiWXVWU 49/ +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ 9êSRYČGL05iGORYpUR]+iFKRYp GU3RSHONDGU.OLPHQWD 1'36 9L]Wpå)HLHUDEHQG9HYOiGČ3UR

WHNWRUiWXVWUD6FKPLGW 6WDWLVWDXIGLSORPDWLVFKHU%KQH±VWU ]D

]QDPHQDORGGČOHQRXGHEDWX+iFKV*|ULQJHPYHþHU+LWOHUY]SRPtQDOÄ9URFH

MVHPMLPGDOXOWLPiWXPSRGOHNWHUpKRPČOLGRãHVWLKRGLQSĜLMPRXWPpQiYUK±MLQDN

VHQČPHFNpY]GXãQpVtOREMHYtQDG3UDKRX.GEFKEOWXWRKUR]EXXVNXWHþQLOQDYČN

EFKVH]QHPRåQLOSURWRåHYWXGREXEODPOKDWDNKXVWiåHEQHEORYĤEHFPRåQpQiOHW

XVNXWHþQLW³ +LWOHU¶V7DEOH7DONVWU 

 +LWOHUSRNUDþRYDOÄ'UXKêGHQVHPČY3UD]H+iFKDSWDOMDNVHQiPSRGDĜLORXGČODW

]QČKRQČNRKR~SOQČMLQpKR6iPåDVOåHQDMHGQRXSURMHYLOWDNRYRXQH~VWXSQRVW7R]ĜHMPČ


%ě(=(1±/,6723$'

34

6NXWHþQRVWåHSURKOiãHQtSRGHSVDOMHQMPpQHPVYêPQLNROLMPpQHP YOiGFKiSDO~VWDYQtSUiYQtN+iFKDVNXWHþQČMDNRVYpÄYtWČ]VWYt³3DW-QiFWpKREĜH]QDYHKRGLQYQRFLVHMHãWČGRPQtYDOåHÄREVD]HQtEXGHSĜHFKRGQp³

51

3RWpFR+iFKDGRNXPHQWSRGHSVDOWHOHIRQRYDO~GDM-

QČV%HUDQHPDĜHNOPXåHSURKOiãHQtÄSRGWODNHPVLWXDFHSRGHSVDO³ DSRNUDþRYDO

Ä1ČNGRVHREČWRYDWPXVHO$WDNMVHPVHREČWRYDOMi.GåXåMVHPQHPRKO

]DFKUiQLWVWiW]DFKUiQLOMVHPDVSRĖQiURG³

52

9SURKOiãHQtSRGHSVDQpP+LWOHUHPD5LEEHQWURSHPQDMHGQpVWUDQČ D+iFKRXD&KYDONRYVNêPQDVWUDQČGUXKpVHSUDYLORåH+iFKDÄRVXG þHVNpKRQiURGDD]HPČVGĤYČURXYNOiGiGRUXNRX9ĤGFH1ČPHFNpĜt- ãH9ĤGFHWRWRSURKOiãHQtSĜLMDODYMiGĜLOVYpUR]KRGQXWtSRMPRXWþHVNê QiURGSRGRFKUDQX1ČPHFNpĜtãHD]DUXþLWPXVYpEWQêDXWRQRPQtUR]- YRMMHKRQiURGQtKRåLYRWDRGSRYtGDMtFtMHKRVSHFL¿NĤP³

53

ýHVNiVWUDQD

VH]DYi]DODSOQLWQiVOHGXMtFtSRåDGDYNåiGQêRGSRUþHVNRVORYHQVNêFKR]EURMHQêFKVLODSROLFLH]iND]VWDUWXYãHFKOHWDGHORGVXQSURWLOHWDGORYpREUDQ]SR]LFQHEXGHSĜHUXãHQYHĜHMQêDKRVSRGiĜVNêåLYRWYWLVNX DUR]KODVHEXGH]DFKRYiYiQD]GUåHQOLYRVW

54

5iQRYKRGLQQDVWRXSLOL+iFKDD&KYDONRYVNêFHVWXGRPĤ9]KOH- GHPN~GDMQêP]iYČMtPPČOYODNGHOãt]DVWiYN

55

WDNåH+LWOHUGRUD]LOGR

3UDKGĜtYQHå+iFKD

56

-HãWČQD]SiWHþQtFHVWČGR3UDKVL+iFKDGRVDK

VYpKRSRGSLVXQHXYČGRPRYDO0LQLVWUX-LĜtPX+DYHONRYLNWHUêPXYMHOYVWĜtFĜHNOÄ%XGHPHPtWYODVWQtVWiWRYãHPEH]DUPiGDPLQLVWUD]DKUDQLþt³

57

ýHVNRVORYHQVNiYOiGDNWHUiVHVHãOD]D+iFKRYQHSĜtWRPQRVWL

0RUHOORYDLQMHNFHKRRSČWSRVWDYLODQDQRK6YRX]QRYXQDEWRXHQHUJLLREUiWLOSURWLQiP 1QtGRVWiYiPRG+iFKWQHMYĜHOHMãtSURMHYVPSDWLt1H]YHĜHMQtPMHDEFKQHY]EXGLO GRMHPåHSRWĜHEXMHPHSRGSRUXQČNRKRSĜHGHPSRUDåHQpKR³ WDPWpå +LWOHU YMHGQRP]W]YÄUR]KRYRUĤXNXODWpKRVWROX³ĜHNOåHÄ+iFKDPOXYLOWDNGHWDLOQČåHNYĤOL UR]ND]XNHYVWXSXQDXUþLWRXKRGLQXXåYGDQpPXEO>+LWOHU@MDNRQDWUQt³ 3LFNHU+LW OHUV7LVFKJHVSUlFKHVWU 3DViN-8'U(PLO+iFKD, str. 49. %HUDQ%êYDOêSĜHGVHGDYOiGQHSXEVWU 3URKOiãHQt1ČPFĤDþHVNRVORYHQVNpYOiG] $'$3þ  3ĜtORKDNSURKOiãHQt ]SR]Q -GHWXRXå]PtQČQpSRåDGDYN VURYVWUQ YUFKQtKRYHOLWHOVWYtEUDQQpPRFL +iFKĤY]i]QDP] '+ý3VWUQQ 56/ ýHVNêQiURGVRXGt.+)UDQNDVWU9L]Wpå6FKHOOHQEHUJ0HPRLUHQ, str. 58n. 3DViN-8'U(PLO+iFKDstr. 51.

2EVD]HQt]EWNXýHFKD0RUDY

35

SRGDODXåEĜH]QDYKRGLQGHPLVL9]KOHGHPN+iFKRYČDEVHQFLML

YãDNQHPRKODGRYpVWNHNRQFL

58

9SUDåVNpPFHQWUXGRãORYQRFLQDEĜH]QDNQHSRNRMĤPRQLFKå

QČPHFNêYVODQHFNêUDGDLQIRUPRYDOWDNWR

Ä9FHQWUX3UDKGQHVRGSROHGQHVUiåNýHãLQDY]iMHPLýHãL1ČPFL1D

þHVNpVWUDQČþiVWNRPXQLVWp0H]L1ČPFL]UDQČQtSRWpKRVSLWDOL]R-

YiQR3ROLFLHVHYKêEi]iNURNĤPSURWL1ČPFĤPDSRNXGPRåQR]iVDKĤP

YĤEHF=DMLãWČQtQČPHFNêFKVWXGHQWĤQD]iVDKYVODQHFWYtRNDPåLWČ]UX

ãHQR«.ROHPSĤOQRFLLYFHQWUXY]iVDGČNOLG$PSOLRQQDEiGDMtREYD-

WHOVWYRNUR]YD]H³

59

2NXSDFHSUREČKODYČWãLQRXEH]LQFLGHQWĤ

60

+LWOHUEUDQQpPRFLQDĜtGLO

DEVHÄYĤþLREYDWHOĤPREVD]RYDQpKR~]HPtQHSRYDåRYDOD]DQHSĜtWHOH

QêEUåSRX]H]DQRVLWHOHYĤOHĜtãVNpYOiG]MHGQDWQDWRPWR~]HPtVQHVL

WHOQêSRĜiGHN³

61

%UiWUXNRMPtMHSRYROHQRQLNROLYãDNMHGQDWVQLPLMD

NRVÄWUHVWDQFL³-LPLREYDWHOVWYXVHPiÄGiWQDYČGRPtåHSĜLDNWHFK QHSĜiWHOVWYt]HVWUDQREYDWHOVWYDEXGRX]DVWĜHOHQL³([HNXFHVPtYãDNEêWYNRQiQDSRX]HSRVOãHQtYUFKQtKRYHOLWHOVWYtSR]HPQtFKYRMVNQHERYUFKQtKRYHOLWHOHOHWHFWYD

62

9VWXSQČPHFNêFKYRMVNEOSĜHNYDSHQtP

SURQČPHFNpLSURþHVNpREYDWHOVWYR=DWtPFRýHãLDäLGpEOL]SRþiWNX

YHOLFHVNOtþHQt1ČPFLGiYDOLYHVYpYČWãLQČQDMHYRQDGãHQt

63

 3URWRNROPLQ]DKUDQLþt $OWHQEXUJ ]H $'$3þ 7HOHJUDPQČPHF- NpKRYHOYVODQHFWYtY3UD]H +HQFNH ]KRG $'$3þ 6URYL%HUDQ%êYDOê SĜHGVHGDYOiGQHSXEVWU +HQFNHKRWHOHJUDP] WDPWpå 60/ 9KOiãHQt56+$ +ODYQtKRĜtãVNpKREH]SHþQRVWQtKR~ĜDGX ~WYDUX7ČOHVQpVWDQGDUW $GROID+LWOHUD /HLEVWDQGDUWHÄ$GROI+LWOHU³ ]DVODQpPNYČWQD ,I=0$)RO- GHU VHLQIRUPXMHRGUREQČMãtFKNUYDYêFKLQFLGHQWHFK6URYWpåSURWRNROPLQ]DKUD- QLþt YRQGHU+HGHQ5QVFK ]H 3$$$%UR6WDDWVVHNUHWlU%G 7DNWpå:DJQHURYi'HU*HQHUDOTXDUWLHUPHLVWHUVWU%HQHã3DPČWL, str. 88. 61/ 9ĤGFĤYUR]ND]EUDQQpPRFL] 9|%  =YOiãWQtQDĜt]HQtþ;9,,YHOLWHOVWYtåXSSR]HPQtKROHWHFNpKR]DEH]SHþHQt /XIWJDX NRPPDQGR RKOHGQČ]iVRERYiQtEČKHPSDFL¿NDþQtDNFH]H %'6  =SUiYD+ODYQtKRVHNWRUX6'Y3UD]HSURREGREt±VWUQ $Ò' .6ý 

%ě(=(1±/,6723$'

36

=Ĝt]HQt3URWHNWRUiWXýHFKD0RUDYD

1RYtPRFLSiQLVHVQDåLOLFRQHMUFKOHMLGRFtOLWWRKRDEQRYRXUHDOLWX XåQHãOR]YUiWLW=DWtPFR+iFKDD&KYDONRYVNêYHþHUEĜH]QDYEêYDOp YHONpNQLKRYQČ+UDGXSRGiYDOL]SUiYXþHVNpYOiGČ+LWOHU5LEEHQWURS D6WXFNDUWYMLQpPWUDNWXIRUPXORYDOLEH]SĜL]YiQtþHVNêFKUHSUH]HQWDQ- WĤ

64

Ä9êQRV9ĤGFHDĜtãVNpKRNDQFOpĜH]HEĜH]QDR3URWHNWRUiWX

ýHFKD0RUDYD³3URWLQi]RUXåHYêQRVEONRQFLSRYiQSRGOHVPORXY PH]L)UDQFLtDWXQLVNêPEHMHP]URNXKRYRĜtSĜHGHYãtPWRåHWR EOYêQRVQLNROLVPORXYDětGLOVHVStãHSĜHGVWDYDPLNWHUpY]QLNOYH ãWiEX.RQUDGD+HQOHLQD

65

+iFKDVHRREVDKXYêQRVXGR]YČGČODåNGå

EOSĜHGþtWiQYUR]KODVH'YDFiWpKRWĜHWtKREĜH]QDSURKOiVLOåHýHãLVH QD]iNODGČWRKRWRYêQRVXĜtãVNpKRNDQFOpĜH]HEĜH]QDR]Ĝt]HQt3



       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.