načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Cenné papíry – Ivan Chalupa; David Reiterman

Cenné papíry
-7%
sleva

Kniha: Cenné papíry
Autor: Ivan Chalupa; David Reiterman

Srozumitelný výklad práva cenných papírů na základě právního stavu k 1. 9. 2014. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  390 Kč 363
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 240
Rozměr: 154x227
Úprava: xvi, 219 stran: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Soukromé právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 21.10.2014
Nakladatelské údaje: V Praze, C.H. Beck, 2014
ISBN: 978-80-7400-542-8
EAN: 9788074005428
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Srozumitelný výklad práva cenných papírů na základě právního stavu k 1. 9. 2014.

Popis nakladatele

Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící v advokacii, kteří ještě nezapomněli na rozmarná studentská léta, ale zároveň již v rámci svého profesního života posbírali určité praktické zkušenosti umožňující jim poskytnout čtenářům základní vhled do této svébytné oblasti právního řádu.

Ambicí knihy je poskytnout v co nejkoncentrovanější podobě srozumitelný výklad práva cenných papírů po rekodifikaci českého soukromého práva, a učinit tak pokud možno s nadhledem a bez zbytečného teoretizování.

Knihu by měli ocenit nejen studenti právnických fakult, ale i studenti jiných oborů, kteří mají právo jako vedlejší předmět či specializaci, a koneckonců vůbec každý, kdo se chce přístupnou formou s touto zajímavou problematikou seznámit.

Dalším připravovaným titulem ze série knih o základech soukromého práva je publikace věnující se obchodním korporacím.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ivan Chalupa; David Reiterman - další tituly autora:
Historie šachu Historie šachu
Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V
Komentovaná judikatura k s. r. o. Komentovaná judikatura k s. r. o.
 (e-book)
Komentovaná judikatura k s. r. o. Komentovaná judikatura k s. r. o.
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 -- Výběr k 1. 1. 2019 Komentovaná judikatura k a. s. 2019
 (e-book)
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 Komentovaná judikatura k a. s. 2019
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předm luva..........................................................................................................................................................VI1

Seznam použitých zkratek........................................................................................................................X V I

§ 1 Cenný papír

I. Charakteristika cenného papíru.............................................................................................1

1. Listina .......................................................................................................................................1

2. Kvalifikované spojení práva s listinou........................................................................2

2 .1 Uplatnění práva.............................................................................................................2

2.2 Převoditelnost práva...................................................................................................2

2.3 Inkorporace práva do listiny a její um oření......................................................2

3. Listiny, které nejsou cennými papíry............................................................................3

3.1 Listiny o právních jednáních..................................................................................3

3.2 Legitimační listiny.......................................................................................................3

4. Stejnopisy.................................................................................................................................4

5. Abstraktnost závazků z cenných papírů.......................................................................5

II. Cenný papír jako věc v právním sm yslu...........................................................................5

lil. Třídění cenných papírů.............................................................................................................7

1. Cenné papíry pojmenované a nepojm enované.........................................................7

1.1 Cenné papíry pojm enované......................................................................................x

1.2 Cenné papíry nepojm enované.................................................................................9

A. Určení práva, které je s cenným papírem spojeno.................................10

B. Údaj o em itentovi...............................................................................................Ю

C. Podmíněný dluhový cenný papír jako druh

nepojm enovaného cenného papíru............................................................11

2. Cenné papíry na doručitele, na řad a na jm éno......................................................11

2.1 Cenný papír na doručitele.........................................................................................H

A. Sm louva...................................................................................................................12

B. Předání.....................................................................................................................12

2.2 Cenný papír na řad.......................................................................................................12

A. Sm louva...................................................................................................................'2

B. Rubopis....................................................................................................................12

C. Předání.....................................................................................................................13

2.3 Cenný papir na jm éno................................................................................................13

IV. Vydání cenného papíru............................................................................................................14

I. Podmínky pro vydání cenného papíru.....................................................................14

1.1 Splněni náležitostí stanovených právním předpisem.....................................14

1.2 Nabytí prvním nabyvatelem stanoveným způsobem do m ajetku 15

IX


Obsah

2. Důsledky vydání cenného papíru.................................................................................15

3. Datum em ise.........................................................................................................................16

V. Úschova a imobilizace cenného papíru............................................................................17

1. Sam ostatná úschova cenného papíru..........................................................................17

2. Hromadná úschova cenného papíru............................................................................17

3. Druhotná úschova cenného papíru...............................................................................18

4. Imobilizace cenného papíru............................................................................................19

VI. Zástavní právo к cennému papíru.......................................................................................20

1. Zástavní právo obecně.....................................................................................................20

2. Zastavení cenného papíru...............................................................................................20

2.1 Obecný režim zastavení cenného papíru..........................................................20

2.2 Zvláštní případy zastavení cenného papíru......................................................21

3. Rozsah zástavního práva к cennému papim ...........................................................21

4. Výkon práv inkorporovaných v zastaveném cenném papíru...........................22

4.1 Výnosy a jiná peněžitá plnění..............................................................................22

A. Doba před splatností zajištěného dluhu....................................................22

B. Doba po splatnosti zajištěného d luhu........................................................22

C. Dispozitivnost ú p rav y......................................................................................23

4.2 Ostatní práva spojená se zastaveným cenným papírem............................23

§ 2 Z aknihovaný cenný papír

I. Charakteristika zaknihovaného cenného papim ...........................................................27

II. Zaknihovaný cenný papír jako věc v právním sm yslu..............................................27

III. Použitelnost ustanovení o cenných papírech na zaknihované

cenné papíry a opačně.............................................................................................................29

IV. Evidence investičních nástrojů............................................................................................29

1. Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů.............................................30

2. Evidence navazující na centrální evidenci zaknihovaných

cenných papírů.....................................................................................................................30

3. Sam ostatná evidence investičních nástrojů..............................................................32

4. Evidence navazující na sam ostatnou evidenci investičních nástrojů 34

5. Zápis do evidence investičních nástrojů...................................................................36

6. Legitim ační a informační funkce evidence investičních nástrojů.................37

V. M ajetkové účty...........................................................................................................................37

1. M ajetkový účet vlastníka................................................................................................38

2. M ajetkový účet zákazníků.............................................................................................38

3. Dm hy majetkových účtů, na kterých jsou vedeny evidence...........................39

4. Zásada registrace................................................................................................................40

VI. Centrální depozitář cenných papirů a jeho účastníci..................................................40

1. Role centrálního depozitáře...........................................................................................40

2. Účastníci centrálního depozitáře..................................................................................41

VII. Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír a obráceně..................43

1. Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír...................................43

2. Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír.......................................44

VIII. Zástavní právo к zaknihovaném u cennému papim ...................................................45

1. Vznik zástavního práva к zaknihovaném u cennému papíru............................45

2. Zánik zástavního práva к zaknihovaném u cennému papim ............................46

3. Zástavní právo к účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů..................46


O bsah

§ 3 Akcie

I. Charakteristika akcie..............................................................................................................49

II. Náležitosti ak cie.......................................................................................................................52

1. O značení................................................................................................................................52

2. Identifikace společnosti....................................................................................................52

3. Jm enovitá hodnota.............................................................................................................52

3.1 Zam ěstnanecké akcie...............................................................................................53

3.2 Emisní ážio..................................................................................................................54

3.3 Kusová akcie................................................................................................................56

4. Označení form y...................................................................................................................56

5. Identifikace akcionáře (u akcie na jm éno)...............................................................56

6. Údaj o d ruhu........................................................................................................................57

7. Číselné označení.................................................................................................................57

8. Podpis......................................................................................................................................57

III. Forma ak cie................................................................................................................................58

1. Akcie na jm én o...................................................................................................................59

1.1 Om ezení převoditelnosti akcie na jm éno.........................................................60

A. Převod podmíněný souhlasem orgánu akciové společnosti.............61

B. Převod om ezený jinak než souhlasem orgánu akciové

společnosti ............................................................................................................63

1.2 Seznam akcionářů.....................................................................................................64

2. Akcie na m ajitele...............................................................................................................65

3. Zaknihovaná akcie.............................................................................................................67

IV. Druhy ak cii.................................................................................................................................68

1. Kmenová ak cie...................................................................................................................69

2. Akcie se zvláštními právy...............................................................................................70

2 .1 Akcie s rozdílným podílem na zisku nebo likvidačním

zůstatku..........................................................................................................................70

2.2 Akcie s pevným podílem na zisku.....................................................................71

2.3 Akcie s pevným podílem na likvidačním zůstatku.....................................71

2.4 Akcie s podřízeným podílem na zisku nebo likvidačním

zůstatku..........................................................................................................................7 1

2.5 Akcie s rozdílnou vahou hlasů.............................................................................72

2.6 Prioritní akcie ............................................................................................................72

V. Sam ostatně převoditelná práva...........................................................................................73

1. Princip celistvosti akcie a sam ostatně převoditelná práva..................................73

2. Druhy samostatně převoditelných p ráv....................................................................74

3. Oddělení samostatně převoditelného práva od akcie..........................................76

3.1 Spojení se zvláštním cenným papírem ............................................................76

3.2 Zápis do evidence zaknihovaných cenných papírů......................................77

VI. Rozhodný den............................................................................................................................78

1. Právní povaha rozhodného d n e...................................................................................78

2. Akcionářská práva, jejichž výkon je spojen s rozhodným d n em ..................79

2 .1 Rozhodný den pro právo na vyplacení podílu na zisku..............................79

2.2 Rozhodný den pro přednostní právo na upisováni akcií

a vyměnitelných a prioritních dluhopisů v případě

zaknihovaných akcií................................................................................................80

2.3 Rozhodný den pro účast na valné hrom adě.....................................................80

XI


Obsah

VII. Zakladatelské a investiční akcie..........................................................................................81

1. Zakladatelská akcie...........................................................................................................81

2. Investiční akcie...................................................................................................................82

§ 4 Z atím ní list

I. Charakteristika zatím ního listu.............................................................................................91

II. Náležitosti zatím ního listu......................................................................................................92

§ 5 O pční list

I. Charakteristika opčního listu.................................................................................................91

II. Náležitosti opčního listu.........................................................................................................92

lil. Přednostní práva, jež lze inkorporovat do opčního listu...........................................93

1. Upsání akcií peněžitými vklady při zvyšování základního kapitálu...............94

2. Upsání akcií peněžitými vklady vlastníkem prioritního dluhopisu..............94

3. Získání vym ěnitelných a prioritních dluhopisů akcionářem..............................95

4. Odkoupení akcií akcionářem od obchodníka s cennými papíry,

který zajišťoval jejich vydání podle § 489 odst. 1 Z O K ......................................95

5. Odkoupení vyměnitelných a prioritních dluhopisů akcionářem

od obchodníka s cennými papíry, který zajišťoval jejich vydání

podle § 293 odst. I ZO K.................................................................................................95

§ 6 K m enový list

I. Charakteristika km enového listu.........................................................................................99

II. Náležitosti km enového listu..................................................................................................99

§ 7 D luhopis

I. Charakteristika dluhopisu.....................................................................................................103

1. Pojem dluhopisu...............................................................................................................103

2. Zastupitelnost dluhopisu...............................................................................................103

3. Emise dluhopisů................................................................................................................104

4. Vydání dluhopisů..............................................................................................................105

5. Forma dluhopisu...............................................................................................................105

6. Seznam vlastníků dluhopisů........................................................................................105

II. Náležitosti dluhopisu..............................................................................................................106

1. Podstatné náležitosti dluhopisu..................................................................................106

2. Nepodstatné náležitosti dluhopisu............................................................................109

III. Zpřístupnění emisních podm ínek.....................................................................................112

IV. Schůze vlastníků dluhopisů.................................................................................................114

1. Zm ěny zásadní povahy..................................................................................................114

2. Společný zástupce vlastníků dluhopisů..................................................................116

V. Zvláštní kategorie dluhopisů............................................................................................117

1. Státní dluhopis a dluhopis vydaný Č N B................................................................ 117

2. Komunální dluhopis....................................................................................................... 118

3. Hypoteční zástavní list.................................................................................................119

3.1 Pojem............................................................................................................................119

3.2 Krytí závazků z H Z L...........................................................................................120

A. Řádné kryti...........................................................................................................120

B. Náhradní krytí....................................................................................................120

XII


O bsah

С. Výše krytí..........................................................................................................120

4. Vyměnitelný a prioritní dluhopis.............................................................................122

4.1 Vyměnitelný dluhopis..........................................................................................122

4.2 Prioritní dluhopis....................................................................................................122

4.3 Dluhopisy podle Z O K ..........................................................................................122

4.4 Podmíněné zvýšení základního kapitálu......................................................123

4.5 Uplatnění práv z dluhopisů podle ZO K.......................................................124

5. Podřízený dluhopis..........................................................................................................124

6. Sběrný dluhopis..............................................................................................................124

VI. Podmíněný dluhový (zaknihovaný) cenný papír.......................................................125

§ 8 Sm ěnka

I. Charakteristika sm ěnky.......................................................................................................129

1. Pojem sm ěnky....................................................................................................................129

2. Právní úprava sm ěnky....................................................................................................130

3. Forma sm ěnky....................................................................................................................130

4. Abstraktnost sm ěnky a kauza jejího vydání.........................................................130

4 .1 Platební sm ěnka.....................................................................................................13 1

A. Směnka pro soluto..........................................................................................131

B. Směnka pro solvendo....................................................................................131

4.2 Zajišťovací sm ěnka...............................................................................................131

II. Účastníci sm ěnečných vztahů............................................................................................132

1. Hlavní účastníci sm ěnečných vztahů.......................................................................132

2. Odpovědnost za přijetí a zaplacení sm ěnky cizí.................................................133

3. Speciální druhy sm ěnky cizí při totožnosti více sm ěnečných

účastníků..............................................................................................................................133

4. Další osoby, které mohou být uvedené na sm ěnce..........................................134

4.1 Indosatář...................................................................................................................134

4.2 Aval - sm ěnečný rukojm í..................................................................................134

III. Náležitosti sm ěnky................................................................................................................138

1. Náležitosti sm ěnky cizí..................................................................................................138

I. I Nenahraditelné podstatné náležitosti sm ěnky cizí.................................139

A. Slovo sm ěnka....................................................................................................139

B. Příkaz zaplatit....................................................................................................139

C. Jm éno sm ěnečníka............................................................................................141

D. Jm éno rem itenta...............................................................................................141

E. Datum vystavení sm ěnky..............................................................................141

F. Podpis výstavce.................................................................................................142

1.2 Nahraditelné podstatné náležitosti sm ěnky cizí..........................................142

A. Platební m ísto.....................................................................................................142

B. M ísto vystavení ................................................................................................143

2. Náležitosti sm ěnky vlastní............................................................................................143

2.1 Nenahraditelné podstatné náležitosti sm ěnky vlastní.............................144

A. Slovo sm ěnka....................................................................................................144

B. Slib zaplatit..........................................................................................................144

C. Jméno rem itenta................................................................................................144

D. Datum vystavení................................................................................................144

E. Podpis výstavce.................................................................................................144

XIII


Obsah

2.2 Nahraditelné podstatné náležitosti směnky vlastní.................................144

A. Platební m ísto....................................................................................................144

B. M ísto vystavení..................................................................................................145

3. Blankosměnka.................................................................................................................145

3.1 Podepsaná listina.......................................................................................................146

3.2 Vyplňovací právo sm ěnečné................................................................................146

IV. Druhy sm ěnek podle splatnosti..........................................................................................147

1. Vistasm ěnka.......................................................................................................................148

2. Lhůtní vistasm ěnka.........................................................................................................148

3. D atosm ěnka........................................................................................................................149

4. Fixní sm ěnka......................................................................................................................150

V. Převody sm ěnky.......................................................................................................................152

1. Rubopis (indosam ent)....................................................................................................152

1.1 Úplný rubopis...........................................................................................................152

1.2 Neúplný rubopis.....................................................................................................153

1.3 Zpětný rubopis.........................................................................................................153

1.4 Zvláštní typy rubopisů........................................................................................154

1.5 Účinky spojené s rubopisem..............................................................................155

A. Převodní účinek rubopisu.............................................................................155

B. Legitim ační účinek rubopisu........................................................................155

C. Záruční účinek rubopisu................................................................................157

2. Blankotradice.....................................................................................................................158

3. Převod sm ěnky postoupením pohledávky.............................................................161

VI. Přijeti sm ěnky...........................................................................................................................161

VII. Placení sm ěnky.........................................................................................................................163

VIII. Protest...........................................................................................................................................164

IX. Notifikace....................................................................................................................................166

X. Postih............................................................................................................................................168

1. Účastníci postihu...............................................................................................................168

2. Obsah postihových práv.................................................................................................169

XI. Vyšší m oc....................................................................................................................................172

XII. Promlčení a obohacení...........................................................................................................172

XIII. Sm ěnečný platební rozkaz...................................................................................................173

§ 9 Šek

I. Charakteristika šek u..............................................................................................................177

II. Účastníci šekových vztahů................................................................................................177

1. Hlavní účastníci šekových vztahů.............................................................................177

2. Odpovědnost za zaplaceni šeku.................................................................................178

3. Šeky s om ezeným počtem účastníků.......................................................................178

4. Další osoby, které m ohou být uvedené na šeku................................................179

lil. Náležitosti šeku.........................................................................................................................179

1. Náležitosti šeku.................................................................................................................180

2. Blankošek.............................................................................................................................180

IV. Převody šeku..............................................................................................................................181

V. Placení šeku...............................................................................................................................181

VI. Další šekové instituty.............................................................................................................182

VII. Speciální druhy šeku..............................................................................................................182

XIV


O bsah

1. Šek křižovaný.....................................................................................................................182

2. Šek к zúčtování...................................................................................................................184

§10 Zemědělský skladní list

I. Charakteristika zem ědělského skladního listu...........................................................187

II. Náležitosti zem ědělského skladního listu......................................................................188

III. Práva spojená se zem ědělským skladním listem a jeho částm i..........................188

IV. Nakládání se zemědělským skladním listem..............................................................189

§ 11 Skladištní list

I. Charakteristika skladištního listu.......................................................................................191

II. Náležitosti skladištního listu................................................................................................193

§12 Náložnýlist

I. Charakteristika náložného listu..........................................................................................195

II. Náležitosti náložného listu....................................................................................................196

III. Práva dopravce vůči držiteli náložného listu................................................................198

§13 Podílový list

I. Charakteristika podílového listu.......................................................................................201

II. Náležitosti podílového listu.................................................................................................204

§14 Investiční list

I. Charakteristika investičního listu.....................................................................................207

II. Náležitosti investičního listu..............................................................................................208

Slovník vybraných klíčových slov..........................................................................................................21 1

Seznam literatury...........................................................................................................................................2 18
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist