načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Celostní medicína a Saamova akupunktura – Puramo Chong

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Celostní medicína a Saamova akupunktura
-1%
sleva

Kniha: Celostní medicína a Saamova akupunktura
Autor: Puramo Chong

Kniha Puramo Chonga Celostní medicína a Saamova akupunktura je první knihou tohoto druhu na českém trhu. Jedná se o knihu, která potřebuje určitou dávku odvahy k tomu, aby ti, kteří již o ... (celý popis)
345
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Kava-Pech
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 312
Rozměr: 210x150
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: překlad Zdeněk Pluhař
Jazyk: česky
Vazba: pevná
Nakladatelské údaje: Dobřichovice, KAVA-PECH, 2005
EAN: 9788085853759
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Puramo Chonga Celostní medicína a Saamova akupunktura je první knihou tohoto druhu na českém trhu. Jedná se o knihu, která potřebuje určitou dávku odvahy k tomu, aby ti, kteří již o akupunktuře a čínské medicíně něco vědí, uměli vše zapomenout a pokusili se zcela nezaujatě sledovat velmi zajímavý systém tradiční korejské medicíny. Autor knihy vychází z kořenů, které položil před čtyřmi stoletími korejský lékař Saam, jehož myšlenky dovedli jeho následovníci k dokonalosti. Podobně jako jiné východní lékařské systémy uznává i tradiční korejská medicína individuální zvláštnosti každého jedince, ale oproti čínské medicíně nevyužívá dělení podle pěti prvků, ale dělení podle čtyř základních komplexí, které představují určitou vrozenou nerovnováhu mezi základními čtyřmi orgány: plícemi, játry, slinivkou-slezinou a ledvinami. A to je právě jeden z nejzajímavějších okamžiků této knihy, kterým si liší od ostatních dostupných publikací. Jen je snad poněkud škoda, že se autor vznikem a vysvětlením tohoto dělení nezabývá hlouběji. Na druhé straně je pak velmi podrobně rozebrán každý ze základní typů komplexí, které umožňují zařadit jedince do některé ze stanovených skupin. Velmi důležitou kapitolou je korejská pulsová diagnostika, která podává zcela nový pohled. Její principy i vyhodnocení se naprosto liší od pulsové diagnostiky známé v tradiční čínské medicíně. Autor se podrobně věnuje samotné korejské akupunktuře, která pracuje pouze na tzv. antických bodech celotělové akupunktury. Výběr bodů a jejich kombinace jsou však závislé nejen na klinických příznacích, ale také na námi stanové komplexi u nemocného jedince. V knize je uvedeno velké množství akupunkturních receptů, ale především jasně pochopitelná pravidla jejich výběru a aplikace. Současně je teorie doprovázena obrázky průběhu akupunkturních drah a lokalizace používaných bodů. Závěrem nutno zdůraznit, že kniha je dobře zpracována jak po stránce grafické, tak i jazykové. Nepochybně patří mezi knihy, které nám mohou rozšířit obzory v oblasti východní medicíny. MUDr. David Pánek (klasická korejská medicína)

Další popis

Úvod do korejské celostní medicíny a akupunktury z pera profesora východního lékařství, který nejen o tomto oboru přednáší na vysoké škole, ale řadu let také vede soukromou kliniku východní medicíny v Korei, nyní i v USA. Autor je předsedou Asociace celostní mediciny v KR a prezidentem Mezinárodní asociace přírodní mediciny. Kniha je doplněna mnoha názornými ilustracemi a tabulkami. Je určena pro odbornou i laickou veřejnost se zájmem o lékařskou problematiku.


Předmětná hesla
Saamova akupunktura
korejské lékařství
Holistická medicína
Související tituly dle názvu:
Celostní medicína v praxi Celostní medicína v praxi
Hulke Waltraud-Maria
Cena: 209 Kč
Celostní osteopatická léčba Celostní osteopatická léčba
Hermanns Wim
Cena: 342 Kč
Akupunktura ve 21. století Akupunktura ve 21. století
Fiala Petr
Cena: 800 Kč
Akupunktura v teorii a praxi Akupunktura v teorii a praxi
Růžička Radomír
Cena: 418 Kč
Když koně mají problémy Když koně mají problémy
Kattwinkel Karin
Cena: 301 Kč
Ke knize "Celostní medicína a Saamova akupunktura" doporučujeme také:
Kapesní učebnice akupunktury -- body tělové, ušní a spouštěcí. Překlad 3. vydání Kapesní učebnice akupunktury
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Předm luva.............................................................................................................11

Překladatelovy poznám ky úvodem...........................................................15

1 Potřeba nového m edicínského paradigm atu............................................17

1.1 M edicína léčící nem oci a m edicína léčící člo v ěk a.......................17

1.2 Kom plexová teorie západního lék ařstv í..........................................19

1.3 K om plexová teorie východního lékařství.......................................21

2 Kom plexová m edicína vzniklá v K oreji...................................................23

2.1 Pozadí kom plexové m edicíny............................................................23

2.2 Kom plexová m edicína podle LEE Jemy.........................................25

2.3 V rozená odlišnost struktury orgánů..................................................27

2.4 O rgánová teorie podle LEE Jem y.....................................................30

2.5 Č tyři d žia................................................................................................31

2.6 Jin a ja n g orgánů...................................................................................35

3 Charakteristiky čtyř kom plexí....................................................................38

3.1 S o jangin...................................................................................................38

3.1.1 Tělesné a vzhledové charakteristiky sojangina......................38

3.1.2 Charakter a povaha sojan g in a....................................................38

3.1.3 Fyziologie a patologie so jan g in a..............................................40

3.2 Soum in.....................................................................................................41

3.2.1 T ělesné a vzhledové charakteristiky s o u m in a.....................41

3.2.2 Charakter a povaha so um ina......................................................42

3.2.3 Fyziologie a patologie so u m in a................................................44

3.3 T eum in.....................................................................................................46

3.3.1 T ělesné a vzhledové charakteristiky teu m in a.......................46

3.3.2 C harakter a povaha te u m in a......................................................46

3.3.3 Fyziologie a patologie teum ina..................................................48

3.4 T ejan g in.................................................................................................. 49

3.4.1 Tělesné a vzhledové charakteristiky te ja n g in a....................49

3.4.2 Charakter a povaha tejangina.....................................................49

3.4.3 Fyziologie a patologie tejan g in a...............................................51

3.5 Problém y čtyřkom plexového třídění podle LEE Jem y................52

4 Osm ikom plexová m edicína.........................................................................54

4.1 Jem nější dělení na osm kom plexí..................................................... 54

4.2 O rgánová struktura osm i k o m p lex í..................................................57


4.3 Prom íšenost k o m p lex í........................................................................59

4.4 O rgán a kom plexe.................................................................................61

4.5 K om plexe a těln ato st...........................................................................61

4.5 K om plexe a p o s ta v a............................................................................62

5 Praxe osm ikom plexové m e d ic ín y.......................................................... 64

5.1 První sojangin (tejanginový sojangin)............................................64

5.2 Druhý sojangin (teum inový so jan g in )............................................72

5.3 První soum in (teum inový so u m in )..................................................79

5.4 Druhý soum in (tejanginový soum in)..............................................86

5.5 První teum in (sojanginový teu m in ).................................................92

5.6 Druhý teum in (soum inový teu m in ).................................................98

5.7 První tejangin (soum inový tejan g in ).............................................103

5.8 Druhý tejangin (sojanginový tejan g in )..........................................108

6 Praxe určování kom plexí........................................................................114

6.1 Rozšíření osmi k om plexí..................................................................114

6.2 M etody určování kom plexí.............................................................115

6.2.1 M etoda určování kom plexe podle tělesných tv a rů 116

6.2.2 M etoda určování kom plexe podle charakteru nebo

fyziognom ie...............................................................................116

6.2.3 M etoda určování kom plexe pom ocí sy n d ro m ů.................117

6.2.4 M etoda určování kom plexe vyšetřením te p u.................... 117

6.2.5 M etoda určování kom plexe podle reakce na kom plexové

léčiv o...........................................................................................117

6.2.6 M etoda určování kom plexe podle reakce na akupunkturní

lé č b u............................................................................................ 118

6.2.7 M etoda určování kom plexe na základě svalové s í l y 118

6.2.8 M etoda určování kom plexe pom ocí dotazníku..................118

6.3 Kroužkový test pro určování k o m p lex e....................................... 119

6.3.1 Princip kroužkového te s tu......................................................119

6.3.2 Praxe kroužkového testu............................................................121

6.3.3 Problém y kroužkového te s tu................................................... 125

7 Kom plexové vyšetření p u lzu...................................................................127

7.1 Tradiční vyšetřování p u lzu...............................................................127

7.2 K ritika tradičního vyšetřování p u lzu.............................................129

7.3 Koncepce kom plexového vyšetřování p u lzu...............................131

7.4 V yšetřování pulzu a příslušnost o rg á n ů....................................... 132

7.5 M ísto a m etoda kom plexového vyšetření p u lzu.........................138


7.6 M oje zkušenosti a způsob zdokonalování se v kom plexovém

vyšetřování p u lz u.............................................................................146

8 Nová ak u p u n k tu ra.......................................................................................149

8.1 Tradiční akupunktura a m oje zkušenosti......................................149

8.2 Tradiční čínská akupunktura a korejská Saamova

akupunktura........................................................................................150

8.3 Původ pěti aktivních (přenosových) b o d ů....................................152

8.4 M ísta pěti aktivních (přenosových) b o d ů.....................................155

8.4.1 Tchajjinová (Taiyin) dráha plic na ru k o u............................156

8.4.2 Jangm ingová ( Yangming) dráha tlustého střeva na rukou 158

8.4.3 Jangm ingová (Yangming) dráha žaludku na n o h o u..........160

8.4.4 Tchajjinová (Taiyin) dráha slinivky na n o h o u...................162

8.4.5 Šaojinová (Shaoyin) dráha srdce na ru k o u......................... 164

8.4.6 Tchajjangová (Taiyang) dráha tenkého střeva na rukou.. 166

8.4.7 Tchajjangová (Taiyang) dráha m očového m ěchýře

na n o h o u.......................................................................................168

8.4.8 Šaojinová (Shaoyin) dráha ledvin na n o h o u.......................170

8.4.9 Tůejinová (Jueyin) dráha osrdeěníku na rukou...................171

8.4.10 Šaojangová (Shaoyang) dráha tří ohřívačů na rukou.......174

8.4.11 Šaojangová (Shaoyang) dráha žlučníku na n o h o u............176

8.4.12 Ťtiejinová (Jueyin) dráha jater na n o h o u............................178

8.5 Funkce a struktura pěti aktivních (přenosových) b o d ů 180

8.6 Nové chápání teorie pěti prvků........................................................185

8.7 Vztahy vzájem ného rození a ničení mezi pěti prvky.................187

9 Saamova ak u p u n k tu ra................................................................................ 190

9.1 Podstata předpisů Saam ovy akupunktury.....................................190

9.2 Struktura předpisů Saam ovy ak u p u n k tu ry...................................191

9.3 Posilující a tlum ivá m etoda v p ic h u................................................196

9.3.1 Posilování a tlum ení ve sm ěru a proti sm ěru dráh y..........195

9.3.2 Posilování a tlum ení devíti a šesti otočkam i......................207

9.4 Síla Saam ovy akupunktury..............................................................209

9.5 Různé varianty Saam ovy akupunktury.........................................211

9.5.1 Saam ova akupunktura aplikující určení osm i hlavních

syndrom ů a orgánových sy n d ro m ů.......................................214

9.5.2 Saam ova akupunktura aplikující syndrom y drah..............220

9.5.3 Saam ova akupunktura aplikující vyšetření p u lz u.............224

9.5.4 Saam ova akupunktura aplikující spiritualitu dvanácti

d ra h................................................................................................224

9.5.5 Saam ova akupunktura aplikující srovnávací vyšetření

pulzu na krku a na zá p ě stí.......................................................226

9.5.6 Japonská pětiprvková akupunktura........................................227

10 Kom plexová ak u p u n k tu ra......................................................................228

10.1 Spojení Saam ovy akupunktury a kom plexové m e d ic ín y 228

10.2 Rozšířené pojetí teorie vzájem ného rození a n ičen í.............. 229

10.3 Rozšířené pojetí předpisu Saam ovy akupunktury..................231

10.4 Zásady pro výběr předpisu kom plexové ak u p u n k tu ry..........238

10.5 O rgánová a pětiprvková stru k tu ra..............................................242

10.6 Předpisy kom plexové ak u p u n k tu ry........................................... 247

10.7 Šestnáct typů kom plexové akupunktury...................................253

10.8 M etody vpichu kom plexové akupunktury................................270

10.9 L éč iv ý m e c h a n ism u s S aam o v y ak u p u n k tu ry

a kom plexové ak u p u n k tu ry...........................................................272

10.10 Reakce kom plexové ak u p u n k tu ry.............................................274

10.11 T erapeutické zk u še n o sti..............................................................275

10.12 Předpisy podle c h o ro b..................................................................280

L iteratu ra............................................................................................................286

Knihy v k o re jštin ě......................................................................................286

Knihy v čínštině..........................................................................................288

Knihy v a n g ličtin ě......................................................................................289

Knihy v če štin ě........................................................................................... 289

R ejstřík...............................................................................................................291
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist