načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: ČCHI Energie pro život a techniku – Vlastimil Žert; Andrej Sándor

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
ČCHI Energie pro život a techniku
-11%
sleva

Kniha: ČCHI Energie pro život a techniku
Autor: Vlastimil Žert; Andrej Sándor

Autoři této publikace se pokusili chronologicky seřadit nejrůznější poznatky a zkušenosti lidí od dávnověku až po dnešek o tom, co ve své době a na svém místě věděli o energii, ze ... (celý popis)
Titul je skladem 2ks – odesíláme ihned
Vaše cena s DPH:  238 Kč 212
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Fontána
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 317
Rozměr: 210,0x150,0x18,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Hmotnost: 0,42kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Olomouc, Fontána, 2006
ISBN: 978-80-7336-268-3
EAN: 9788073362683
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autoři této publikace se pokusili chronologicky seřadit nejrůznější poznatky a zkušenosti lidí od dávnověku až po dnešek o tom, co ve své době a na svém místě věděli o energii, ze které je vybudován celý vesmír i s jeho inteligentními obyvateli. Jak tuto všudypřítomnou volnou energii využívali staré kultury k léčení i pro technické účely, jak ji nazývali a jaké spory dodnes panují mezi laiky i odborníky o jejích vlastnostech a existenci? V detailním rozboru našich předních současných radiestétů, kteří pokračují v odkazu zakladatelů českého a slovenského psychotronického výzkumu Ing. Drbala a doc. Krmešského, dostala dnes již dobře zavedené jméno čchi, které vychází z nejelementárnějších zákonitostí přírodní dialektiky orientálních škol, pro něž je vesmír projevem věčného pohybu a změny této prasíly. Avantgardní americký fyzik Fritjof Capra a autor bestseleru Tao fyziky se jako první pokusil spojit virtuální poznávání zákonitostí hmotného světa s taoistickou mystikou, která nápadně připomíná dnešní koncepci kvantového pole. Staří Číňané i dnešní fyzicichápali volnou, všudypřítomnou energii jako řídkou a nepomíjivou formu hmoty, která může kondenzovat do pevných materiálních objektů, k nimž patří také lidské tělo. Specifickým rysem této knihy je především důraz na biofyzikální projevy této síly, které lze studovat v laboratorních podmínkách, a na nejmodernější poznatky ohledně konvertorů této volné energie, kterou autoři nashromáždili při návštěvách významných zahraničních odborníků na jejich pracovištích.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Vlastimil Žert; Andrej Sándor - další tituly autora:
Zdravé bydlení 2. díl -- Praktické rady a návody pro zdravé bydlení Zdravé bydlení 2. díl
Jsou mobily bezpečné? -- Elektrosmog Jsou mobily bezpečné?
Zázračná uzdravování Zázračná uzdravování
Zdravé bydlení 1 - Česko-slovenské Feng - Šuej -- Výskyt rakoviny v souvislosti s místem pobytu Zdravé bydlení 1 - Česko-slovenské Feng - Šuej
Pí - voda a jiné léčivé vody -- Voda pro zdravý život Pí - voda a jiné léčivé vody
Léčitelské pomůcky -- Sami sobě léčitelem Léčitelské pomůcky
Čchi Čchi
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P Ř E D M L U V A A U T O R Ů ......................................................................................5

Ú V O D ........................................................................................................................7

1. C o o v o ln é e n e r g ii j i ž v ě d ě l p r a č lo v ě k ? ..............................................II

2 . É t e r j a k o s o u č á s t r e á ln é h o s v ě ta ...........................................................22

3 . C o o é t e r u v ě d ě li lé k a ř i a lé č ite lé ...........................................................38

3 .1 . S lu n e č n í é te r p o d le O sk a ra K o rsc h e lta (1 8 8 8 ) ...................... 45

3 .2 . P roč K o rsc h e lt z h o to v il p řístro j n a h ra z u jíc í lé č ite le ? .... 5(3

3 .3 . H isto rie se stá le o p a k u j e....................................................................55

3 .4 . K o rsc h e lt z e silu je ú č in k y sv é h o p řístro je ..................................56

3 .5 . K o rsc h e lto v a v ize z á ře n í slu n e č n íh o é te ru ............................... 63

3 .6 . K o rsc h e ltů v o d k a z b io lo g ů m a g e n e tik ů m ................................65

3.7. S tav b a K o rsc h e lto v ý c h z á řiv ý c h p řístro jů ................................68

3.8. K o rsc h e lt é te re m u ry c h lu je rů st ro stlin ........................................71

3.9. K o rsc h e lto v y v y z a řo v a č e é te ru v p ra x i ........................................76

3 .1 .0 . K o rsc h e lt u ry c h lu je k ry sta liz a c i .....................................................78

4. Z á ř e n í z d r a v í p ř íz n iv é a n e p ř íz n iv é ..................................................... 81

4 .1 . P o u ž ití tv a ro v ý c h zá řič ů v lé č ite lsk é p ra x i ................................84

4 .2 . E m ise fo rm y .........................................................................................88

4 .3 . R a d ie ste tic k á c h ro m o d ia g n o s tik a ..................................................90 4 .4 . Z á k la d n í tvary tv a ro v ý c h z á řič ů a je jic h ú č in k y ...................96

4.4.1 D v o jd im e n z io n á ln í tv a ro v é z á řič e .............................................97

4 .4 .2 . D v o jd im e n z io n á ln í z á řič e J iříh o H ru ši ...................................102

4 .4 .3 . V íc e d im e n z io n áln í tv a ro v é z á ř i č e .............................................. 105

4 .5 . N e b e z p e čn á b o m b a C 3 0 ( B C 3 0 ).................................................108

4 .6 . B C 3 0 K o sm o s" - su p e rb o m b a ................................................117

4 .7 . D e sim p re g n a c e .................................................................................. 119

4 .8 . N ic ra m - m o d el „ d ě ra v é " p y ra m id y .........................................126

4 .9 . D alší tv a ro v é v y síla č e o d v o z e n é od B C 3 0 ............................130

4 .1 .0 . D rb a lo v a C L E A d řív e a d n e s ......................................................137

4 .1 .1 . L é č e b n á křišťálo v á p y ra m id a ......................................................138

4 .1 .2 . Z e silo v a č th e ta .................................................................................. 140

4 .1 .3 . V ortex o v ý „ L u x o r" ...........................................................................144

4 .1 .4 . D v a n á c tiú h e ln ík o v ý z á řič ..............................................................150

5 . J a k p ř ír o d a v y u ž ív á tv a r o v é z á řič e к p ře m ě n ě v o ln é e n e rg ie .152

5 .1 . T ajem n é c ív k y .................................................................................. 159

5 .2 . C ív k y s m o b iu so v ý m v in u tím ......................................................163

5 .3 . M ô b iu so v á c ív k a v ro z h la so v é m p řijím a č i ............................171

5 .4 . K o rsc h e lto v y p lo c h é c ív k y ...........................................................176

5 .5 . D ů le ž itý z lo m ve v ý v o ji K o rsc h e lto v ý c h p řístro jů ............183

5 .6 . K o rsc h e lto v a lé č b a slu n e č n ím é te re m ......................................185

6. „ C o s m ic P ip e " - K o s m ic k é p íšť a ly .......................................................190

6 .1 . R e ic h o v a b a te rie k o sm ic k ý c h píšťal .........................................191

6 .2 . Z k o u še li js m e u šn í s v í c e ................................................................193

6 .3 . R a d i o n i k a.............................................................................................196

6 .4 . E n e rg e tic k ý zářič Jiříh o H ru ši .................................................. 204

6 .5 . T a je m stv í p rste n u z L u x o ru ........................................................206 7 . P oužití volné (éterové) en ergie v technice .......................................209

7.1. V íte c o j e te le m a to g ra f? ................................................................212

7 .2 . M o d e rn í te le m a to g ra f s v elk ý m d o sa h e m ...........................222

7.3. D a lší tv a ro v é v y síla č e a p řijím a č e k o lem n ás ......................224

7 .4 . T ro c h a teo rie к tv a ro v ý m z á řič ů m ...........................................231

7 .5 . K o sm ic k ý é te r v ru k o u u m ě lc e ...................................................238

7 .6 . T eslů v e le k tro m o b il p o h á n ě n ý v o ln o u e n e r g i í.....................242

7 .7 . H a rm o n iz a c e p ro stře d í tv a re m sta v b y .....................................251

8. L ovci éteru ve 20. a 21. století .............................................................2 5 6

8.1. S o u č a sn ý lo v ec é te ru prof. K o n sta n tin M eyl ........................261

8 .2 . L o v ec v o ln é e n e rg ie - p lu k o v n ík Т. E. B eard en .................263

8 .3 . Ja k ž iv o č ic h o v é v y u ž ív a jí v o ln o u e n e rg ii ............................269

8 .4 . D av id a G o liá š ve 20. s to le tí ......................................................272

8 .5 . M iillerů v u n ip o lá rn í v y so k o fre k v e n č n í

m o to r - a l t e r n á t o r..............................................................................275

8 .6 . Ja p o n sk ý lo v e c é te ru d o k to r S h iu ji ln o m a ta ........................279

9. Přístroj p oháněný volnou en ergií vlastn í výroby .........................2 8 6

10. Ú vahy na z á v ě r ..............................................................................................293

10.1. S ta ro v ě k á p o r n o g r a f i e ?.................................................................. 293

10.2. S n a ž ím e se ro z p o z n a t sig n á ly z k o sm u ,

a le sig n á ly v la s tn íh o tě la ..............................................................296

10.3. T eslů v sen o p řístro ji na u k o n č e n í v álk y ................................308
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist