načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Čarodějnický slabikář – Marcela Košanová

Čarodějnický slabikář

Elektronická kniha: Čarodějnický slabikář
Autor: Marcela Košanová

– Čarodějnictví – už jen to pouhé slovo navozuje tajemnou atmosféru a přináší mlhavý opar strachu a vzrušujícího neznáma. Láká, ale také trochu děsí. Zrodilo se v dávných dobách lidstva, bylo uctíváno i zatracováno, potlačováno i ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 75.4%hodnoceni - 75.4%hodnoceni - 75.4%hodnoceni - 75.4%hodnoceni - 75.4% 88%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 202
Rozměr: 20 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 3. vyd.
Skupina třídění: Ezoterismus. Okultismus
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2009
ISBN: 978-80-724-6462-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Čarodějnictví – už jen to pouhé slovo navozuje tajemnou atmosféru a přináší mlhavý opar strachu a vzrušujícího neznáma. Láká, ale také trochu děsí. Zrodilo se v dávných dobách lidstva, bylo uctíváno i zatracováno, potlačováno i oslavováno; a ať chceme či nechceme, je tu s námi dodnes. Tato kniha není zevrubnou učebnicí magie, ale je i návodem, jak na to, abychom dosáhli splnění svých přání.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MOTTO


Marcela Ko‰anová

âarodûjnick ̆

slabikáfi

Praha 2009


© Marcela Košanová, 2002, 2003, 2009

Illustrations © Marcela Košanová, 2002, 2003, 2009

Cover illustration © Michaela Vydrová, 2003, 2009

Veškerá práva vyhrazena

ISBN 978-80-7246-462-3


Jen tak jsi hoden svobody a žití,

když rveš se o ně den co den.

Faust


ÚVODNÍ SLOVO Čarodějnictví – už jenom pouhé slovo navozuje tajemnou atmosféru a přináší mlhavý opar strachu a vzrušujícího neznáma. Představíme-li si čarodějnici, uvidíme starou vyschlou osobu, neustále si mumlající tajemné formulky a přinášející obavy a nepříjemnosti.

V pohanských dobách, dávno předtím, než se začaly počítat letopočty, tomu bylo jinak. Tyto ženy byly léčitelky, porodní báby, bylinkářky. Oddávaly, uklidňovaly spory a samozřejmě také čarovaly. Byly to šamanky a kněžky.

Jejich kult byl uctíván a vychází až odněkud z matriarchátu. Když se vydáme věkem zpět, začne se čarodějnice měnit v kněžku, bohyni, až je zní nakonec Velká Matka – Matka Země.

Anglická čarodějnice Morgan Mr. Farlandová o tom zpívá při svých rituálech: „V nekonečném okamžiku před počátkem času povstala Bohyně zchaosu a zrodila sebe samu, dříve než se narodilo cokoli jiného. A když oddělila nebesa od vod, tak na nich tančila, skotačila a ve své extázi stvořila vše, co existuje. Její pohyby vyvolaly vítr, tím se zrodil první vzduch a začal dýchat. Bohyně stvořila první ženy a naučila je jménům, kterými ji mají nazývat při modlitbě...“

Když si představím rozjařenou š?astnou Bohyni, která svým tancem rozpoutala vítr, vzduch a oheň a jejíž smích vdechl ženám život, uvědomuji si, že je to nejen podstata ženství, ale že by nic lépe nevystihlo podstatu čarodějnictví.

7


Čarodějnictví je víra v život. Je to rovnováha a láska. Je to radost zbytí a spojení s přírodou a vesmírem. Být čarodějnicí znamená dostat se do souzvuku se Zemí, ale také s jevy staršími než lidstvo samo. Síla, která nás všechny obklopuje, je živá a pulsující, je to životodárný pramen lidského duchovního vědomí.

Žádná znás se však nestane čarodějnicí sama od sebe. V dnešní době plné materialismu je to obzvláš? těžké. Všechny máme v sobě kousíček duše svých prababiček, ale jejich moudrost se jaksi vytrácí. Stále ještě udržujeme rodinné tradice a slavíme různé svátky, ovšem jen stěží chápeme jejich smysl. Obáváme se problémů a smrti, toužíme po lásce, které se nám nedostává. Neumíme si pomoci, trpíme depresemi a polykáme prášky. Trápíme se, jsme agresivní a útočíme na ostatní.

Marně se ptáme, kam se vytratily láska a tolerance, běháme v temném kruhu věčné obrany a útoku. Zdá se, že není úniku. A při tom všem chceme být š?astné.

Tak buEme š?astné!

Měla jsem to štěstí, že moje babička nezapomněla, co ji učila matka, a byla čarodějnice. Vzala si od života, co jí patřilo, a bez reptání odevzdala to, co za to chtěl. Snažila se mi předat co nejvíce, nebylo to však učení, byl to příjemný životní styl. Ani jako dítě mě nepřekvapovala zaříkadla a věštění budoucnosti. Velmi dobře jsem věděla, že vidět ve snu hnědého koně je prima a že kalná voda nese neštěstí. Pohádky jsem sledovala s nadšením jako všechny děti, jenom jsem chápala, že co se v nich děje, není až tak nemožné.

Je pravdou, že nápoje lásky, ochranná semínka, prošení živlů o pomoc, zrcadlení a síla lásky, to všechno existuje. Ani skřítkům a vílám není možné se vysmívat. Až daleko později, v dospělosti, jsem si přečetla mnoho

8


moudrých knih, abych zjistila, že to, co znám od žen svého rodu, je vlastně lidové čarodějnictví. Bylo pro mě neuvěřitelně vzrušující, že to, co jsem slýchala od dětství, bylo už dávno popsáno v knihách. Nemohla jsem pochopit, že postupy a symboly moudrých mužů se téměř dokonale shodují s praktikami žen, jejichž původ byl velmi prostý.

Jedno je však jisté. Pokud víra a styl, který se věky předává ústně z matky na dceru, nezaniknou ani neztratí na síle, pak mají nejen hlubokou moudrost, ale i své opodstatnění. Vím, že si najdou místo v každé době.

Pokusila jsem se spojit, co znám od žen svého rodu, s tím, co jsem si přečetla v knihách vzdělaných mužů, a snad se mi podaří předat vám moudrost dávných věků, která přes vás přejde do budoucnosti.

BÝT ČARODĚJNICÍ NENÍ SNADNÉ

Představa o tom, jak má vypadat čarodějnice, je v nás

pevně zakořeněna a po staletí se nemění. Každá taková

žena je snůškou ošklivosti a zla. Její čáry a záhadná

kouzla opředená tajemstvím vzbuzují strach. Její svobo

domyslnost dráždí, až uráží. Takové ženě je třeba se vy

hnout, nebo ještě lépe – zničit ji. Ale proč? Protože je

dcerou Eábla? To snad ne! Nežijeme přece ve středově

ku, kdy politický boj za nastolení nové filozofie a vymý

cení staré pohanské kultury vrcholil a čarodějnice se pro

výstrahu všem upalovaly. Zlá doba, kdy uctívání bohyně

Velké Matky nahradily patriarchální náboženské systé

my, však přetrvává. Čarodějnictví je všeobecně považo

váno za škodlivé. Je to strach z žen, které pracují s okult

ními silami. I když žijeme v atomové době, jsme schopni

pochopit nejsložitější technické pomůcky a létáme ke

hvězdám, stojíme před čarodějnicí v rozpacích. Kdo to

vlastně je? Podivínka, nebo blázen? Ani lidé, kteří dobře

vědí, o co jde, se k tomu ve společnosti nepřiznají. Čaro

dějnictví časově předchází všechna patriarchální nábo

ženství o miliony let. Není na nich nikterak závislé a má

svůj vlastní vývoj.

Mnohé zkřes?anských svátků byly ve velkém ukrade

ny zpohanských tradic s úmyslem nahradit Bohyni křes

?anským Bohem. Součástí této kampaně o sesazení

Bohyně byla snaha zbavit ženy jakékoli moci, a to jak

spirituální, tak pozemské. Jen tak bylo možné obvinit že

ny ze zlého, Eábelského anti-života. Pokojné hodnoty

10

Bohyně, kterou lidé uctívali, byly nahrazeny krutostí a si

lou Boha Otce. Čarodějnice jsou tedy chápány jako před

stavitelky zla a ztělesnění Temnoty. V Samuelově knize je

psáno: Zločin magie je zločinem vzpoury. To je velmi

spolehlivě uchováno v naší kultuře a je obtížné si před

stavit dobu, kdy tomu tak nebylo. Předchůdkyně všech

Matek je egyptská bohyně Isis. Tu převezli na svých lo

dích mořeplavci přes Řecko, Španělsko a Británii až

k nám. Irští Keltové byli také silně ovlivněni tradicí Egyp

?anů a Chaldejců. Když přišla doba útlaku, byly všechny

vědomosti ukryty a udržovaly se při životě ústním podá

ním. Nejvíce se zachovaly na venkově a u kočovných Ci

kánů. Proto jsou dodnes staré Cikánky a babičky na ves

nicích mistryně v udržování pohanských tradic. Proto ta

ké čarodějnice nevymřely. Pouze odešly do ilegality,

a tam čekaly na dobu, kdy bude opět možné beze stra

chu uctívat Matku. Čarodějnictví úzce souvisí s přiroze

ným světem. Vědmy využívají cyklů ročních období a po

hybu slunce a měsíce jako informačních bodů pro svůj

vlastní život.

Měsíc je se životem ženy spojen nejvíce. Její cykly

přímo souvisejí s cykly tohoto tajuplného strážce nebes.

Pozorováním pohybu měsíce a jeho fází dokážeme po

rozumět proměnám lidských povah a využít těchto po

znatků nejrůznějšími způsoby. Země, ta podivná hmota,

k níž jsme upoutáni, dává život i smrt. Příroda kolem nás

plně respektuje roční období, které se mění podle síly

slunce. Člověk je součástí tohoto překrásného světa, a?

si to přeje, či nikoli. Přizpůsobuje se přírodním podmín

kám a musí žít podle jejích zákonů. Čarodějnictví stojí

na pohanských tradicích a úzce souvisí s přirozeným zá

konem světa. Oslavuje život a ctí smrt. Každoroční svát

ky označují měnící se období a různé stupně našich ži

11

votů. Rok je rozdělen do osmi částí, které se točí od smr

ti ke znovuzrození, dospívání, dospělosti a stárnutí. Tak

jak slunce slábne a znovu sílí po své cestě kolem roku,

přichází odliv a příliv našeho života. Ve tváři měsíce se

odráží nejen menstruační cykly, ale také životní cyklus

panny, matky a stařeny. Celá fauna i flóra jsou nedílnou

součástí tohoto velkého koloběhu. Dokonalá znalost

chování zvířat nám může mnoho napovědět o přicháze

jících problémech, nebo? zvířata jsou nejen zdrojem

jídla a tepla, ale i neomylným barometrem. Bylinná tra

dice je kouzelná praxe, která může odhalit nejskrytější

tajemství Matky Země. Žena, která dobře rozumí přírod

ním zákonům, porozumí sobě samé a přes svou bytost

pochopí i své okolí.

Silná, svobodomyslná a přírodní žena je užitečným,

hodnotným členem jakékoli společnosti. Obnovení tra

dice je jedním znejvětších přínosů, jakým může jednot

livec přispět k záchraně naší planety. Čarodějnictví ctí

mírumilovnou a tolerantní přírodu, a tím je schopno zvý

šit hodnotu našeho života. Setkávám se s mnoha lidmi

a velká většina znich má na tváři lehký úsměv, když

uslyší o čarování. Jaký je dnes náš životní styl? K čemu

síla ducha? Proč mluvit na měsíc? Kouzla? Věčná láska?

Příroda? Vše je překonáno! Člověk nosí ve svém tělesném

obalu neutuchající nesmrtelnou energii, jež ho nutí bě

žet kupředu. Dovoluje mu zúročit jeho zkušenosti a na

cházet nové a krásnější způsoby, jak žít. Člověk, který

podcenil vlastní roli ve svém životě a zavrhuje svou pří

slušnost k Velké Matce přírodě, se jen složitě vyrovnává

s krutou materialistickou kulturou a postupně se odsu

zuje do role pasivní, bezmocné oběti. Žádná žena nechce

být bezcennou troskou! Chceme jiskřit, okouzlovat, mi

lovat, rodit. Vždy? jenom tak se dá prožít plný život. Ča

12 rodějnictví nám tuto sílu dává. Matka nás chrání a poznání, že svět je kulatý, utěšuje. Kola roku se neustále hýbou a vezou s sebou naše životy. Je to tajemství i síla přírody. V ženách je síla Bohyně, vlídné pohlazení Matky i náruživá náruč milenky. V ženách je láska a život. V ženách je ukryta budoucnost tohoto světa.

Svět však zešílel! Vláda otců zničila Matčin ráj, čarodějnice byly násilím odstrčeny na okraj společnosti a snaha o vymýcení jejich filozofie neznala mezí. Patriarchální praktiky ženskou sílu nezničily. Je stále v nás a stejně jako před staletími i dnes vyvolává u mužů obavy a nedůvěru. Vědí velmi dobře, že ženy jsou silnější a dokážou velmi jemným způsobem zlomit i ocelovou pěst. Čarodějnice je žena zmasa a kostí. Miluje život a lidi kolem sebe. Její síla vychází ze znalosti přírody a její největší autoritou je Ona – Velká Matka. Obavy zní jsou falešné, hovoří o neznalosti a tmářství. A? je to tak či onak, musíme společnost mužů naučit, že jsme tady. Byly jsme zde vždy a nikdy tomu nebude jinak. Žena prochází dějinami po miliony let a vedle ní jde pokojně muž. Když začne čarodějnice dnešních dnů couvat časem, bude zní bylinkářka, šamanka, kněžka a nakonec bohyně nejvyšší, Velká Matka. Matky jsou vlídné a jejich láska je nekonečná.

I když nás společnost nepřijímá, jak bychom si přály, jsem hrdá, že můžu říct: „Jsem čarodějnice.“ CO JE TŘEBA K ČAROVÁNÍ Tuto kapitolu bych začala základním mottem: Ten, kdo se chce dostat do souladu s přírodou, musí být v souladu sám se sebou. Být vyrovnaným člověkem je přání mnohých znás. Takovým se však nestane ten, kdo potlačí své útočné a nepříjemné vlastnosti a naučí se ve společnosti lidí vystupovat „asertivně“. Potlačovat cokoli je k ničemu. Potlačené se chová jako pružina. Nejenže se neztrácí, ale naopak nabírá na síle.

Jsou to nám všem tak dobře známé situace, kdy jde rozum stranou, srdce nám buší až v krku. My pak ze sebe chrlíme nezadržitelně věci, které bychom za normálních okolností nikdy neřekli. Když se zklidníme, nemůžeme ani uvěřit, co jsme to udělali. V těchto případech za nás pracuje náš dvojník, naše druhé já.

V našem fyzickém těle, jehož pozemská forma je konečná a které jsme schopni vnímat, sídlí naše druhé já (naše alter ego). Je to naše duševní (astrální) tělo. Je to síla, která má okultní vlastnosti. Život, tak jak jsme schopni ho vnímat, je spojení duše s tělem. Tělo stárne, opotřebovává se, protože jeho forma je konečná. Duše nestárne a její forma je nekonečná, konec života není koncem duše, a proto je duše silnější než tělo. Je důležité vědět, že naše životní síla, naše schopnosti a možnosti jsou silnější a větší, než si náš mozek dokáže uvědomit.

Čarování je současné působení naší vnitřní síly a vůle s „nadpřirozenou“ silou přírody. Síla přírody je vlastně síla nadsmyslového světa, do kterého vstupuje naše druhé já.

14


Aniž bychom chtěli, všem se nám stávají zvláštní věci. Třeba: celý večer myslíme na přítele, kterého jsme léta neviděli, a druhý den ho potkáme, nebo chceme něco říct a ve stejné vteřině to slovo od slova řekne někdo jiný. To jsou momenty, kdy za nás spontánně pracuje podvědomí.

Já takovým situacím říkám „neřízené střely“. Neřízené proto, že přicházejí samy od sebe. Pokud ale dokážeme těmto momentům dát správný směr a naše počínání bude cílené, můžeme si tyto „náhody“ navodit, prakticky kdykoli si budeme přát. Lidská přání jsou vrtkavá. Velmi často máme přání, která se mohou časem měnit. To, co dnes za každou cenu chceme, nám bude zítra překážet.

Chceme vyhrát spor a za nic na světě si nepřiznáme, že chyba je v nás, až nakonec uvěříme, že pravda je na naší straně. Toužíme po postavení, které bychom nezvládli. Nemůžeme vystát kolegu v práci, vidíme na něm tisíce chyb, ale není to náhodou proto, že je schopnější než my? Odtud pramení ta nerovnováha. Tím, že se člověku dostane do souladu duše s mozkem, se nepolepší. Nepřestane snít, milovat, nenávidět nebo žárlit, ale tím, že si dokáže přesně pojmenovat svůj problém, se stane silnějším a ušetří si v životě mnoho potíží. Vždy? žít v neustálém rozporu citů a pocitů je očistec. Je velmi mnoho lidí, kteří se ptají: „Proč zrovna já mám takovou smůlu?“, ale neznám skoro nikoho, kdo by řekl: „Za to si můžu sám, nabral jsem si víc, než unesu.“ Pokud vám vadí, že vaše kolegyně má štíhlý pas, nenamlouvejte si, že je neschopná, a raději porovnejte svoji svačinu s její. Možná ji pak začnete litovat, protože si chudák ani nepochutná. A věřte mi, uleví se vám. Stát se tiskovou mluvčí prezidenta by bylo hezké a určitě by všichni koukali, ale máte na to? Přinese vám to to pravé uspokojení? Dokážete

15


se vzdát svého zažitého pohodlíčka? BuEte k sobě férová, jde přece o vás! Ten hezoun odvedle je k sežrání, nemůžete kvůli němu spát. Je to láska, nebo jenom zamilovanost? Chcete ho na hraní, nebo pro život? A tady pozor! S tím není legrace! V pohádkách bývá čarodějnice, od které víla něco chce, neuvěřitelně chamtivá. Požaduje od nebohé víly to, co je pro ni nejcennější, třeba krásný hlas. Není to proto, že by byla zlá, je to proto, aby se ujistila, že to ta děvenka opravdu chce a že její přání není pouhý rozmar.

Pomoci někomu může také znamenat ublížit jinému. Je to velmi složité a nebezpečné, protože hranice mezi dobrem a zlem je neuvěřitelně tenká. Všechny víme, že pravdou se dá zabít a lží pomoci. Všechno, co vyšleme pozitivním či negativním způsobem, vyžaduje obě?. Co si zjedné strany ve zmete, na druhou stranu musíte dvakrát vrátit. Proto je tak důležité dobře uvážit, co chci a zda jsem připravena nést následky.

Je dost lidí, kteří si myslí, že konají dobro, a přitom rozsévají zlo. Když budeme pozorovat dva lidi, jak se hádají, protože mají na jednu věc odlišný názor, zjistíme, že spor vznikl proto, že každý z jeho účastníků žije s pocitem, že právě on má pravdu. Jeden se snaží působit na druhého, aby si navzájem vnutili nebo obhájili svoji pravdu. Pozor! Je bezesporu dobře mít vlastní názor, ale pravda je jen jedna a my nevíme, kde je psáno, že ta naše je zrovna ta pravá. Zrovna tak se může stát, že se staneme nositeli a rozsévači zla, a ani o tom nevíme. Bezděčné chování neznamená omluvu.

Vědomé konání zla je mnohem horší. Člověk se dostane do bludného kruhu, ze kterého není úniku. Zlo plodí zlo! Takový člověk neustále odhazuje, co přichází, a vzápětí dvakrát přijme, co odhodil. Hrůza přízraků se vrací

16


a má větší a větší sílu. Z člověka, jenž pracuje se zlem, se stává nejprve otrok, a nakonec obě?. Vždycky se tak stane, není možné si myslet, že se něco podobného dá zvládnout.

Dívejte se do pohádek, kde je zlo vždy krutě potrestáno, a věřte, je to tak i v životě. Já osobně si myslím, že pohádky jsou nejlepší učebnice čarodějnictví, kterou znám.

Doufám, že zmého pokusu, jak vám přiblížit, co je čarodějnictví a jaká by čarodějnice měla být, jste si vzaly to důležité. Každá žena se snaží dosáhnout štěstí a vyhnout se neštěstí. Žádná znás nechce být zoufalá a neúspěšná. Podřizujeme tomuto pocitu celý svůj život. Ženská duše je přeplněna touhou mít úspěšné děti, milujícího muže, dostatek financí, být úspěšná v zaměstnání, a snad ani nejde vypsat všechny ženské touhy, protože je jich mnoho. Uspět pro ženu znamená „vypadat“. Máme pocit, že a? umíme cokoli a naše síla je jakkoli velká, nedokážeme nic, když ‚nevypadáme“.

Často se stává, že tato touha přeroste všechny ostatní. Taková žena se v zoufalé snaze být „in“ dostane do kolotoče potíží, které se nikdy nezastaví. Věčně pak sleduje módní trendy a trne, zda na to má. Krátké nohy, dlouhé nohy, velká prsa, malá prsa, větší rty, moc velký zadek, plochý zadek, jemné vlasy, světlá ple?, tyhle vrásky, tamty špeky, nehty, jedna velká noční můra! Tím však noční děsy nekončí, protože je tu ještě další problém, a to tento kostým, onen kostým, kabát nebo sako, boty, v nichž bolí nohy, dlouhá sukně, krátká sukně. Sluší mi to, nesluší mi to? Musím se sebou něco udělat! Zvládnu to? Udělám cokoli, jenom nebýt „out“! V honičce za pře

17


18

ludem dokonalosti přestáváme být samy sebou a přirozené jsme snad jen na toaletě. Potlačujeme v sobě svou osobnost a zřemě si to ani nepřipouštíme. Každá z nás chce být krásná a „in“, ale jsme to ještě vůbec my? Nemasírujeme své ego na placičku jenom proto, že chceme být š?astné?

Znám mnoho žen, které vypadají překrásně, a přesto nejsou spokojené. Znám dokonce takové ženy, které se bojí upřímně zasmát, aby si někdo nevšiml křivé trojky vlevo nahoře, a tak se odnaučily srdečnosti. Nejhorší je, že některé ženy se nedokáží důstojně vyrovnat se svým věkem. Trápí se nad rozlitým mlékem a všemožně svá léta „maskují“. Ne každá to zvládá, a tak se kolem nás objevují komicky vypadající klimakteričtí diblíci. Ó, bozi! Až sem to můžeme dotáhnout.

Když se nám podaří vypadat krásně, je to bezesporu úžasný pocit. Je to štěstí?! Proč nás stále něco trápí a proč nestačí být „in“? Proč se mi nedaří uspokojit své ego? Kdo vlastně jsem a co vlastně chci? Rozum vás tlačí na jednu stranu, ale duše touží jít opačným směrem. Vy žijete v rozporu citů a pocitů a proto cítíte nervozitu a neklid. Pokuste se domluvit sama se sebou a odpovědět si na své nejtajnější otázky.

Využijte příležitost, když jste v bytě sama. Připravte si sklenku dobrého vína, líčidla a šperky. Zapalte si svíce a své intimní prostředí podbarvěte příjemnou hudbou. Sedněte si k zrcadlu. Pozorujte svůj obraz a pomalu se začněte líčit. Nespouštějte se z očí a dělejte se krásnou. Vaše myšlenky se zvolní a po chvíli budete myslet jen na svůj obraz. Učešte se a ozdobte se šperky. Dívejte se, jak máte krásné oči a příjemnou tvář. Až budete úplně klidná a až se budete sama sobě líbit, pohlédněte si do očí a snažte se ten pohled udržet. Nesmíte však oči upírat do zrcadla křečovitě, jinak vám budou slzet. Dívejte se zvolna, přirozeně. Po chvíli zjistíte, že se zrcadlo mírně vlní. To je ta správná chvíle, kdy si můžete položit jakoukoli otázku. V obličeji v zrcadle se promítá vaše druhé já. Nelekejte se, protože se může tvářit jinak než vy. Zatímco vy se usmíváte, zrcadlo se může mračit. Není čeho se obávat, jste to vy, jenom vaše vnitřní pocity jsou jiné. Popovídejte si se svým druhým já. Nebojte se konfrontace. Můžete mnoho pochopit a dát svému životu nový obzor. Věřte, že časem pochopíte, že není nic krásnějšího než chápat sama sebe.

Své sezení ukončete pozvolna. Rozhlédněte se po místnosti a potom pomalu vstaňte. Pak si teprve znovu sedněte a odličte se. Na závěr si zacvičte nebo se alespoň projděte po místnosti, aby vaše mysl měla čas se usadit a vrátit se do normálního stavu.

Před zrcadlo se můžete posadit, kdykoli si nebudete jistá, že to co děláte, je pro vás dobré. Vaše druhé já je nemilosrdné, vždy vám řekne pravdu, ale kdo by k vám měl být upřímný, když ne vy samy. Vzpomeňte na Sněhurku. Nesmiřitelná královna se také radila se vým alter ego, ale ta to bohužel neunesla. BuEte úžasné, buEte skvělé! Omračujte své okolí svou dokonalostí a vyrovnaností. Nidky však nezapomínejte, že nejvzácnější šperk, který nikdy nebude „out“, je vaše zářivá duše.

Závěrem jenom tolik: Žena, která chce působit na jiné, musí znát sebe samu. Čarodějnice by měla vědět, co dělá. Její počínání nesmí být nikdy spontánní a nepromyšlené. Při čarování pracuje naše druhé já. Uvědomte si ho, protože zaříkadla vycházejí z vašeho nitra. K čarování je třeba víry, odvahy, přesnosti a čestnosti.

19


Nezapomeňte! Čarování je hlavně o pokoře a trpělivosti.

Pokud máte dojem, že splňujete všechny podmínky, pak máte předpoklady stát se čarodějnicí, protože máte základ toho, co potřebujete.

Po celém světě i u nás existuje mnoho čarodějnických kultů, je to seskupení stoupenců čarodějnictví, kteří společně provádějí rituály, a vytvářejí tak společnost, do níž může nový člen vstoupit až po zasvěcení. Vy se nestanete členem žádné takové společnosti. Stanete se ženou, která se spojí s přírodou a vesmírem. Budete si umět odpovědět na otázky, jež vás trápí. Přestanete se bát maličkostí, které vám každodenně otravují život. Pustíte k sobě mnohem méně zla a dokážete vyslat mnoho a mnoho dobra. Tak dostanete obrovskou šanci stát se vyrovnanější, a tím i silnější. A co se týče opačného pohlaví? Už je načase vzít věci do svých rukou, nemyslíte?

BuEme jako ženy před námi, jejichž zkušenosti v nás pulsují. Berte si od života, co vám patří, co potřebujete, a bez reptání mu odevzdejte, co za to bude chtít. BuEte žena milovaná, uctívaná a š?astná. ČARODĚJNICKÝ SLABIKÁŘ Bez dokonalé znalosti písmen, která tvoří slova, není možné skládat básně. A přesto! Velká vůle a trpělivost nás dovede k dokonalosti.

Čarováním se snažíme dostat do souladu s přírodou, a skrze ni a své podvědomí pak ovládnout lidskou mysl a tělo. Nepokoušejí se o to pouze čarodějnice, ale také lékaři. I když se zdá, že by si seriózní vědec s čarodějkou neporozuměl, protože jejich přesvědčení a cesty jsou různé, jejich cíl je stejný. Spoutat svět a pochopit jeho sílu. Ten svět, jenž vypadá jako duhová kulička zpouti a na jehož povrchu se neustále něco děje a vše je v prapodivném rozporu. Bez vzduchu nedokážeme žít, a musíme se vyrovnat s ničivou vichřicí. Voda je pro nás nepostradatelná a životodárná. Gejzír vodopádu nás dojímá k slzám, a přitom se bezmocně díváme na smrtící sílu povodně. Zem, k níž jsme připoutáni a které říkáme Matka, se dokáže otevřít a pohltit vše, co máme. Oheň, ten hřejivý dar bohů, umí také své. A v tom všem lidé.

Ustaraní, utrmácení tvorové, kteří na nekonečném kolotoči povinností a trápení stárnou. Kolotoč zastavit nelze, tak proč se pachtíme?

Musíme se na maličkou chvíli zaposlouchat, uslyšíme teplý, vřelý tlukot. Jsou to lidská srdce. To je důvod, proč být. Prostřednictvím tepla lidských srdcí se ohřívá atmosféra a svět se stává ještě krásnějším. Tyto teplé předměty, sídlící hned vedle lidské duše, jsou plné lásky a přes tento něžný cit nebo možná kvůli němu vzniká krása.

21


Hudba, knihy, obrazy, monumentální stavby, umění, v němž je uložena přetvořená lidská energie. Láska a krása přinášejí nový život – děti, nejčistší a nejdůležitější smysl bytí. Všechna lidská srdce jsou stejná, stejná, stejná! Proto je nemožné dělit lidi na dobré a zlé. Nebo přemýšlet o tom, zda je život krásný, či těžký. Je to stejně nesmyslné jako rozhodnout, zda je voda dobrý živel, či nikoli. Nechci plamenně hovořit o tom, jaký kodex musí mít žena, která chce působit pomocí čarování na jiné. A už vůbec nehodlám dělit cokoli na černé a bílé. Všichni přece víme, že nůž, jenž tolik pomáhá v kuchyni, je také ostrá a nebezpečná zbraň. Obdivujeme nositele Nobelových cen a pláčeme nad Hirošimou. Známe pravdy, které zabíjejí, a lži, jež dokážou být milosrdné. Cítíme lásku, která povznáší, ale také umí být bolavá až k smrti. Proč tedy rozdělovat cokoli na dobré a špatné? Nikdo znás není beránkem, nebo vlkem.

Život je o životě a patří k němu láska, nenávist, smích i slzy, narození a smrt. Žena, která se rozhodne použít svoji vnitřní sílu, by měla být jako jiskřící křemen. Měla by vědět, kdy zaútočit, kdy ustoupit. Hlavně by ale měla přesně vědět, co chce, a že je ochotna za to zaplatit. Čarováním poznáte netušenou sílu své mysli a naučíte se ji ovládat. Pokud dokážete být dostatečně trpělivá a ukázněná, naučíte se soustředit, a pak dosáhnete svých cílů a možná si splníte i své přání. Pomůžete lidem, kteří si sami nevědí rady.

Než se tak stane, musíte zvládnout samy sebe, a to není snadné. Zda se vám to daří, poznáte snadno, protože když kouzla nefungují, není to chyba magie, ale vaše. Začínat není nikdy jednoduché, ale myslet si, že lze cokoli obejít, se vám může nepříjemně vymstít.

22


Vizualizace Schopnost přesně si představit určitou věc nebo osobu do nejmenšího detailu je první věc, kterou se musíte dokonale naučit.

Najděte si chvíli, kdy máte jistotu, že nebudete rušena. Nejvhodnější je čas, kdy všichni spí. Tma má ještě další výhodu, nebudou vás rozptylovat okolní vjemy. Pohodlně se posaEte do křesla a místnost osvi?te pouze jednou svící, kterou si postavíte před sebe. Pak vezměte fotografii člověka, jehož dobře znáte (dětí, manžela, matky a podobně) a pozorujte ji. Snažte se zachytit každou maličkost. SoustřeEte se a pokuste se na nic jiného nemyslet. Asi po pěti minutách zavřete oči a snažte se obrázek přenést do své mysli. Představujte si ho v duchu. Pokud se vám podaří myslet jen a jen na obraz, který jste si vytvořila v sobě bez toho, aby se vám do toho vloudily jiné myšlenky, jste u cíle.

Hned napoprvé se vám to možná nepovede, ale neskládejte zbraně. Musíte to zkoušet znovu a znovu, protože vizualizace je věc cviku. O trpělivosti jsme již hovořily, a pokud jí najdete dostatek, výsledek se určitě dostaví.

Promítnout si v sobě dokonalý obraz osoby, na kterou chcete působit, je základem čarování. Pokud nedokážete určit přesný cíl, nemají ostatní postupy žádný smysl. Vypustíte neřízenou střelu, a kdovíkam dopadne. Čas na čarování podle fáze měsíce Tak jako má měsíc vliv na příliv a odliv, na nálady lidí a růst květin, má vliv i na čarování.

23


Základní fáze měsíce jsou čtyři:

Konstrukce – přibývající měsíc. Je to fáze od novoluní

k úplňku. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Období, kdy měsíc

dorůstá je jako velký nádech. Při čarování využíváme

tento čas pro sílící vztahy, pro lásku, pro růst úspěchu, na

plodnost, pro očištění a také pro přitahování lásky nebo

peněz.

Destrukce – ubývající měsíc. Je to fáze od úplňku k no

voluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Období, kdy se měsíc

zmenšuje, je jako výdech. Při čarování se tato fáze vy

užívá pro oddělování, odstranění, zničení. Tato doba,

i když se to zdá, nemusí být vždy jen o nepříjemnostech

a zlu. Odstranit se dají naše zlozvyky, bradavice, nadby

tečná kila nebo nežádoucí milenci. V tento čas odstra

ňujeme, co nechceme mít.

Novoluní – temná fáze, černá obloha, a také temné ča

rování.

Úplněk – Jasná fáze, kdy je měsíc celý. Vliv úplňku na

čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro,

láska a nová síla.

24


Fáze měsíce není možné za žádných okolností pře

hlížet. Jinak se může změnit smysl našeho počínání. To

by bylo zlé! Na správnou podobu měsíce si musíte vždy

počkat. Alespoň budete mít dost času si vše dobře roz

myslet a důkladně se připravit.


ÚPLNĚK A VLIV NA ČAROVÁNÍ

Každý ztřinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich

vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak

každý zúplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na

čarování. Kulatý, zářivý měsíc se pomalu pohybuje ro

kem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků

má jinou povahu. Pokud chcete v klidu a úspěšně prová

dět rituály a kouzla, musíte energii měsíce nejen cítit, ale

i dobře pochopit. Úplněk je vždy protikladným znamením

slunci. Když je tedy období slunečního znamení v Bera

nu, je úplněk ve Vahách. Když je slunce v Raku, je úplněk

v Kozorohu. Toto je třeba mít vždy na paměti, protože je

málo účinné čarovat na lásku, když je měsíc v Beranu.

Jeho energie je sice velká, ale dává průchod zlosti

a agresi. Počkejte si na Raka, Štíra nebo Ryby, jejich

emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě po

mohou víc. Povaha rituálu a čarování musí být vždy

v souladu s povahou Měsíce jako planety.

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin

Zemské měsíce – Býk, Panna, Kozoroh

Tato skupina není příliš vnímavá, proto nechte raději po

city stranou. Zato dokáže velmi dobře udržet stabilitu

a bezpečí.

26


Ohnivé měsíce – Beran, Lev, Střelec

Tato skupina je impulzivní a optimistická, s ní můžete

zahájit změny. Je v ní hodně energie, která se může pro

jevit egocentrismem. Pozor na nerudnost a podráždě

nost!

Vzdušné měsíce – Blíženci, Váhy, Vodnář

Tato skupina je rozvážná a objektivní. Podporuje komu

nikaci a psaní. Je v ní hodně pohybu, a proto se pojí s ces

továním.

Vodní měsíce – Ryby, Štír, Rak

Tato skupina je hodně emocionální a zranitelná. Velmi

snadno zavádí na scestí. Její touha po lásce je obrovská

a vnímavost ještě větší. Přináší období lásky a plodnosti.

Povaha úplňku

Beran – energický a odvážný sobec, který dává velmi

často průchod své zlosti, pokud není po jeho. Je to vhod

ný čas pro válečnické obřady a uskutečnění smělých plá

nů. BuEte odvážná a drzá. Na skromnost není vhodný čas!

Býk – láska, plodnost, domov a peníze září z tohoto mě

síce. Čarujte s penězi a majetkem. Vhodný čas pro rituá

ly spojené s plodností.

Blíženci– měsíc kontaktů a komunikace, psaní a nových

nápadů. Odstraňujte nesváry a staré problémy.

Rak – přílišná vnímavost přináší plačtivost a deprese.

Pozor na zlou energii jiných lidí! Přichází čas zvýšené

touhy po lásce, domovu a plodnosti. Čarujte na lásku,

plodnost a rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla.

Daří se očiš?ující a zasvěcovací obřady.

27


Lev – přichází král; sobecký, krásný, slavný a okázale

š?astný, a vše se v jeho světle třpytí a vypadá kouzelně.

Dělejte velké obřady. Čarujte na velké a tvořivé projekty.

Máte šanci dostat se do centra dění, využijte ji.

Panna – tichá chladná záře tohoto měsíce posiluje tělo

a zdraví. Jeho klidná síla odstraňuje negativní vibrace.

Přeje uklidňujícím a očistným obřadům. Zmírňuje nemoci.

Váhy – v tento čas vyzařuje z měsíce kultivovaná, tvo

řivá síla. Máte šanci zářit a oslňovat. Při čarování se zba

vujte všeho, co vás vnitřně svazuje. Pořádejte sabaty s ji

nými čarodějnicemi. Můžete pracovat na své osobnosti,

abyste mohla být jiskřivou bytostí. Tak do toho!

Štír – odvážný mocný válečník plný touhy po odplatě,

jehož srdce je plné vášnivé lásky. Energie tohoto měsíce

je opojná, a proto přeje magii. Čarujte na strach a zrani

telnost. Využijte povahu tohoto měsíce. Je vhodná doba

pro milostnou magii.

Střelec – měsíc filozof, který přeje dlouhým cestám. Při

rituálech můžete odstranit své spirituální problémy, ale

také konflikty, malichernost a podlost. Je vhodná doba

na promluvu s Bohyní a pochopení jejího učení.

Kozoroh – vážný měsíc chránící kariéru a postavení. Ča

rujte na nové plány a odhazujte zmařené dílo.

Vodnář – energie tohoto měsíce je plná nápadů a po

chopení. Setkávejte se s přáteli, naslouchejte jim a snaž

te se je pochopit. Snáze pak urovnáte spory.

Ryby – tento měsíc přináší touhu po lásce a snění. Není

snadné nepodlehnout. Touha po citech nemá vždy pouze

sexuální podtext, týká se i lásky k lidem. Můžete se cítit

až přecitlivělá a snadno zranitelná, zejména pokud máte

lásky momentálně nedostatek. Věnujte se magii plně, ne

pokoušejte se však provozovat kouzla na praktické věci.

Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi a život na Zemi.

28


Sluneční znamení Znamení úplňku

Beran Váhy

Býk Štír

Blíženci Střelec

Rak Kozoroh

Lev Vodnář

Panna Ryby

Váhy Beran

Štír Býk

Střelec Blíženci

Kozoroh Rak

Vodnář Lev

Ryby Panna

Čas čarování podle dnů a hodin

Pro čarování je důležitá nejen fáze měsíce, ale i vhodný

den a hodina. Fáze měsíce, den a hodina musí být v ab

solutním souladu. Jenom tak dostane vaše počínání ten

správný smysl. Nikdy nepodceňujte rovnováhu mezi po

zemským světem a planetárními silami.

Planety podle čarodějnic a jejich znaky

29


Dny v týdnu a jejich vztah k planetám

Neděle – den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství a tiší

cí účinky

Pondělí – den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, ro

dinné vztahy

Úterý – den Marsu, čaruje se na bojovnost, vášnivé city,

odvahu

Středa – den Merkuru, čaruje se na navazování kontak

tů, cestování, poznání

Čtvrtek – den Jupitera, čaruje se na blahobyt, úspěch,

dobrodružství

Pátek – den Venuše, čaruje se na přátelské vztahy, lás

ku, radost

Sobota – den Saturna, čaruje se na uzavírání smluv,

praktičnost

Význam barev a jejich vliv na čarování

Bílá – čistota, dokonalost, nevinnost, spolehlivost, láska

k pravdě; negace – chladnost

Černá – odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat;

negace – násilí, strach, temnota

Červená – láska, vášeň, síla, dobyvačnost; negace –

vztek, nenávist

Modrá – klid, mír, uvolnění, jistota, vytrvalost; negace –

nuda, prázdnota

Žlutá – slunce, radost, osvobození, touha po svobodě;

negace – povrchnost, závist

Zelená – rovnováha, růst, naděje, stálost, život, uzdra

vení; negace – netečnost, moc

Růžová – romantika, jemnost, láska; negace – bez

brannost

30


Fialová – mystika, magie, proměna, citlivost; negace – žal, pokání, odpor Tyrkysová – komunikace, humor, půvab, přátelskost, družnost; negace – přehnaná ctižádost Oranžová – zdraví, chu? do života, síla, odvaha, energie; negace – lehkomyslnost Vliv barev na člověka je nesporný. Provázejí nás celým životem. Bílé na znamení čistoty jsou nevěsty, děti při křtu a také pláště lékařů. Když máme žal, oblékáme se do černého, ale černý pláš? soudce je důstojný, i společenské oblečení mužů je důstojně černé. Červené prádlo žen je dobyvačně vášnivé, a když se rozzlobíme, říkáme, že máme rudo před očima. Na slavnostních uniformách vojáků dřív také bývalo hodně červené. Ze všeho nejvíc nás uklidňuje procházka v přírodě. Způsobuje to převaha modré a zelené.

A žlutá? Slunce! Ten životodárný kotouč, jenž nám dává tolik síly a radosti.

Jak v životě, tak při čarování nám pomáhají barvy podtrhnout náš záměr. Není možné je podcenit. Věnujte jim pozornost a naučte se je vnímat silněji než doposud. Živly, nositelé životní síly, a jejich vliv na čarování Jsou čtyři mocní vládci našeho bytí: země, voda, vzduch a oheň. Jejich síla nám dovoluje žít a jejich vrtošivost nám dělá starosti. Tyto živly mají přesně rozdělenou vládu nad světem na čtyři stejné díly. Do svých kompetencí si zasahují jen málokdy. Každý z nich má určitou povahu, vlastnosti, rod, příslušnost ke světové straně. Každý

31


ze živlů byl zasvěcen určitému bohu, a to podle své po

vahy. Jména bohů se však v průběhu let a kultur neustá

le mění. A? bylo jméno jakékoli, síla a vliv živlů se ne

změnily. My je budeme nazývat jejich prostými jmény

země, voda, vzduch, oheň a věřte, že jejich božská pří

slušnost se nikterak neztenčí. Při čarování velmi pomá

hají. Vyvolávají se při rituálech jednotlivě, nebo všechny

čtyři, a to podle toho, co potřebujeme a jaké vlastnosti

živlů nám k tomu mohou dopomoci.

Příslušnost živlů ke světovým stranám

Označení jednotlivých živlů

32


Voda

ženský rod

Sféra vody je spojena s psychikou a intuicí. Pro své vlast

nosti se vztahuje k čarování, smrti a znovuzrození, mi

nulým životům, novému životu, a tím i k dětem. Očiš?u

je a přeje romantické lásce.

Rituální předměty: pohárek na nápoje, kotlík, voda, víno,

stříbrný prsten

Barva: modrá nebo zelenomodrá

Oheň

mužský rod

Oheň je plný proměn a vášně. I on je nakloněn čarování.

Pro svou mužnou sílu se vztahuje k ochraně, energii, prá

ci, sexu, vůdcovství a odvaze. Je patronem a ochráncem

magie všeho druhu.

Rituální předměty: ohniště, svíce, ostří kovaná v ohni,

kouzelnická hůlka, zlatý náramek, červené kameny

Barva: červená

Země

ženský rod

Bohyně Země je věčnou a stabilní Matkou. Proto je na

kloněna plodnosti, růstu a prosperitě. Pro své vlastnosti

se vztahuje k domovu, mateřské lásce a tanci.

Rituální předměty: hlína, kámen, sůl, drahé kameny, ná

hrdelník, pentagram

Barva: černá a tmavě zelená

33


Vzduch mužský rod Vzduch je nepředvídatelný živel. Vztahuje se ke studiu, komunikaci, hudbě a zvukům všeho druhu, ke zvyšování síly a astrálnímu cestování. Rituální předměty: hůlka, pírko, píš?alka, pásek Barva: modrá nebo žlutá Duch – pátý živel Duch je spojujícím elementem, který drží všechny čtyři živly v rovnováze. Je vždy ve středu kruhu. V každé kultuře je nazýván jinak. Starší mágové ho uctívali jako Světlo, jako „něco nahoře“, v Indii je to Akáša a germánské národy jej znaly jako Aether.

Rituální předměty, které si vyberete, se pokládají na oltářík do středu kruhu.

Můžete je také položit k vnitřnímu obvodu, na stranu, která živlu přísluší. Pokud si chcete sílu živlů uchovat, rozmístěte předměty, jež je symbolizují, po bytě (vždy na příslušnou světovou stranu), nebo je můžete nosit jako šperky. Magický kruh Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Žena provádějící magickou operaci se jím chrání před agresí a útokem negativních sil. Kruhem se odstřihnete od okolního světa a jste nejen chráněné, ale v jeho středu soustředíte magickou sílu, ta se pojí s vaším působením a vytváří nad kruhem ochranný magický kužel, který stoupá vzhůru.

34


Zhotovení kruhu a jeho zákonitosti O velikosti kruhu se velmi často diskutuje. Faktem je, že není nikterak určena. Měl by být tak velký, abyste se v něm mohla pohybovat nebo abyste se do něj vešla i se svými pomocnicemi. Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být kruh. Osob může být jakékoli množství, ale jejich počet musí být vždy lichý. Pokud tomu tak není, je možné doplnit požadovaný počet zvířetem (kočkou, psem atd.), zvíře musí být přivázáno v kruhu. Magický kruh se sestavuje ze dvou, někdy i tří soustředných kruhů. Maluje se křídou, uhlem, magickým mečem nebo hůlkou. Dovoleno je vytvořit jej i posvěcenou šňůrou.

První, základní kruh si můžete sestavit na zahradě zkamenů, nebo si jej namalujte na plátěné prostěradlo a pak jej můžete používat v místnosti. Tyto „mobilní“ kruhy se stanou rituálním předmětem a mohou být už navždy použity pouze pro účely čarování.

Zhotovení druhého kruhu je součástí rituálu. V prvním kruhu máte připraveny všechny potřebné rituální předměty, pak obřadně vstoupíte do jeho středu a hůlkou uděláte okolo sebe další kruh, tak aby začínal a končil na východní straně, potom opíšete kruh ještě jednou. Pokud vznikly tímto způsobem dva soustředné kruhy, ukládají se do prostoru mezi nimi magické symboly, předměty mající vztah k rituálu a svíce. Tento prostor není podmínkou. Jakmile uzavřete kruh, je rituál započat, od tohoto momentu nesmí nikdo za žádných okolností kruh opustit až do jeho otevření. Je-li kruh tak velký, že není možné ho opsat ze středu, obejděte jej. Pokud je v kruhu více žen, mohou spojit své ruce a kruh uzavírat s vámi. Po uzavření se postavte do středu a vyvolejte živly. Vždy se otočte na světovou stranu daného živlu a zvolejte:

35


„Volám vzduch, který přináší pohyb a poznání!“

„Volám oheň, jenž očišJuje a proměňuje!“

„Volám vodu, která přináší čistotu a odplavuje!“

„Volám zemi, jež hojí a pohlcuje!“

„Pomozte mi (nám)!“

Po ukončení magické operace nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem, jako jste je volala, jenom se slovy „Propouštím...“ Na závěr jim nezapomeňte poděkovat za pomoc. Propustit musíte i přivolané bohy a pátý živel – ducha (světlo).

Střed kruhu je dobré vykouřit kadidlem nebo tyčinkou. Teprve pak můžete kruh otevřít, a to proti směru hodinových ručiček. Potom je možné zněj vystoupit. Pentagram Tato pěticípá hvězda je významným magickým znamením. Nazývá se „planoucí hvězda mágů“. Používá se nejen při čarování jako důležitý symbol, ale i jako ochranné znamení přinášející sílu a poznání. Do pentagramu se kreslí lidská postava s rozpaženýma rukama a roztaženýma nohama. Je to symbol čisté (bílé) magie. Jeho pět cípů znamená koloběh světa a lidského života – zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt. Říká se, že úplné pochopení pentagramu je klíčem obou světů.

Pentagram je pro mágy totéž co pro křes?any kříž.

36


Pentagram pro vyvolání

Pentagram pro zapuzení

Co si čarodějnice obléká

Nejpřirozenějším oblečením pro čarodějnici je její naho

ta. V této podobě se odehrávají oslavné nebo zasvěcova

cí sabaty, které jsou výhradně ženskou záležitostí. Ri

tuálním oblečením pro čarodějnici je dlouhá volná koši

le zbílého plátna, která má v žaludeční oblasti červený

pentagram. K výbavě patří dlouhý pláš? s kapucí. Hlava

zůstává odhalena, kauce se stahuje přes hlavu a obličej

pouze při velkých obřadech, a to ve výjimečných přípa

dech. Nohy jsou vždy bosé. V případech, kdy není možné

být bosa, jsou povoleny sandály, ale musí být určeny

pouze k rituálním účelům. Spodní prádlo není žádné,

a pokud ano, musí být čisté, bílé a taktéž pouze pro ri

tuální účely. Toto oblečení je ochranné a čarodějnice jím

dává sobě i okolnímu světu najevo, že vstupuje do ma

gického světa a otevírá všechny smysly. Žena, která není

vyznavačkou žádného čarodějnického kultu, se asi těžko

37


zúčastní sabatu a s největší pravděpodobností neprojde

ani zasvěcením. Rituály bude provádět sama, aby pomoh

la sobě nebo svým přátelům. V takovém případě si mů

žete dovolit jistou benevolenci. VyřaEte ze svého prádel

níku bílé spodní prádlo a ve svém šatníku najděte volné,

pohodlné šaty. Pentagram si na šaty namalujte, ale také

ho můžete mít zavěšený na krku. Přidat sandálky pro pří

pad potřeby nebude určitě problém. Toto oblečení uží

vejte pouze při svých rituálech. Zda budete, nebo nebu

dete mít čarodějnický pláš?, záleží na vás.

Kouzla vycházejí z vašeho nitra, ne z povrchu.

Každý se může spojit s Bohem, nejenom ten, kdo má

kněžský šat! Je podstatné věřit, ne víru pouze předstírat.

Rituální předměty

Předměty a nástroje, které budete používat při čarování,

jsou spolu s oblečením další nutnost. I tyto předměty

musíte používat pouze při rituálech. K rituálním nástro

jům patří:

Magický meč (nebo velký nůž) – je to ochranný ná

stroj. Používá se výjimečně. Jeho pomocí se zahánějí ne

žádoucí astrální bytosti, které se vymkly kontrole.

Čarodějnická hůlka – dřevěná hůlka na obou koncích

opatřená kuličkami pomáhá přivolat pozitivní síly a uza

vírá se jí kruh.

Rituální nůž– slouží nejen k provedení krvavé oběti, ale

přidržují se jím i pálené předměty.

Magická pánvička – měděná nebo železná nádobka na

pálení kuřidel a vůní. Tyto nádobky jsou zapotřebí dvě,

protože při určitých rituálech potřebujeme spálit i jiné

atributy (rostliny, součásti oděvu apod.).

38


Svícny – svíčky mohou být jakékoli, ale svíčky ze včelí

ho vosku usnadňují operace.

Oběti – jsou podstatnou součástí rituálu. Děkuje se tak

přivolaným živlům a bohům. Pokládají se do čtyř světo

vých stran v kruhu. Bohům se dává mléko na důkaz

vděčnosti. Na mléko je třeba pět misek, protože pátá se

dává k ohni do středu. Živlům se také nabízí med a sůl.

BuEte opatrná na své pomocníky. Nejsou na hraní! Po

určitém čase se stanou vaší součástí a práce s nimi bu

de samozřejmostí.

Rituál

Rituál je obřad, který má přesně stanovený postup. Vy

konávají se při něm stále stejné úkony a jeho součástí

jsou i symboly, vztahující se k obřadu. Rituály všechny

dobře známe z běžného života. Jsou to Vánoce, svatby,

pohřby, ale může to být i oslava babiččiných narozenin,

při kterých se sjíždí celá rodina a jejichž průběh se v pod

statě nemění.

Čarodějnický rituál je také obřadní činnost se symbo

ly. Žena, která jej provádí, vstupuje prostřednictvím své

vůle a magické síly do světa astrálních a vesmírných by

tostí. Obřadní činnost a obřadní předměty pomáhají zná

sobit její sílu.

Oltář

Samotné slovo v nás budí monumentální pocity. Příčinou

jsou obrovské, skvostné oltáře křes?anských chrámů. Váš

39


oltář bude mít stejnou funkci, ale bude daleko menší a prostší. Oltář je místo, na něž si ukládáme obřadní předměty. Může to být kámen, stolička, kartónová krabice, kuřácký stolek nebo cokoli jiného. Předmět se musí vejít do kruhu, protože se stane vaším „pracovním“ stolkem. Svůj oltářík si upravíte tím, že jej pokryjete ubrusem. Barva může být zelená, nebo se může vázat k povaze rituálu. Zasvěcení Po celém světě je mnoho čarodějnických skupin. Nejsou vždy pouze ženskou záležitostí, existují skupiny, kde jsou i muži. Všechny tyto skupiny mají přesně určená pravidla pro přijetí nového člena. Doba učení je korunována slavnostním přijetím Čarodějnický učeň musí projít třemi stupni, každý znich trvá celý rok. V prvním roce se smí nováček pouze dívat a učit se. Ve druhém roce se může účastnit rituálů, ale nesmí nikoho učit. Třetí rok smí učeň provádět rituály a někdy je mu dovoleno vést sabat. Na konci třetího roku je slavnostně přijat do skupiny jako samostatný mág nebo čarodějnice. Potom záleží pouze na rozhodnutí jedince, zda zůstane ve skupině, nebo bude pracovat sám.

Tento postup je však možný pouze v případě, že ve vašem okolí podobná skupina existuje. Většinou tomu ale tak není. Pak musíte zasvětit samu sebe.

O sebezasvěcení se někdy mnoho diskutuje, zda má, či nemá tu správnou hodnotu. Znám několik vynikajících čarodějnic, které nikdy nezažily velké sabaty, protože neměly tu možnost, a přesto jsou jejich kvality nesporné. Připravit sebe samu vyžaduje stejně přísnou nebo ještě

40


přísnější přípravu. Pracovat sama na sobě je vždy velmi

složité. Málokterá žena dokáže být k sobě natolik upřím

ná, aby co nejčestněji odhadla své možnosti. Běda ženě,

která si cokoli nalhává!

Chcete-li zvládnout celou svoji osobnost, dostat se do

rovnováhy s fyzickým tělem a svým druhým já, musíte

absolvovat doslova výcvik. Věřte, že to tvrdý výcvik je,

protože dostat do souladu své dvě osobnosti není nikte

rak snadné. Je nutné poznat a přijmout všechny stránky

vlastní povahy, a to jak dobré, tak zlé. Jen tak je možno

získat kontrolu nad svým chováním. Mnoho času při tré

ninku zabere i cvičení vizualizace. Myslet pouze na jed

nu věc není vůbec snadné, protože myšlenky přicházejí

samy, aniž bychom je volaly. Až sama uznáte, že jste při

pravena, udělejte si očistný rituál, při němž upřímně při

znejte svou připravenost.


KOLO ČARODĚJNICKÉHO ROKU

Pohanský rok je trochu jiný, než jsme dnes zvyklí vnímat.

V dřívějších dobách lidé plně podřizovali svůj život roč

ním obdobím. S přírodou usínali, a s ní se také budili. Uc

tívali život i smrt. Kolo roku se točilo od smrti ke zroze

ní, zrání, plodnosti, sklízení a zpět ke smrti.

RITUÁLY POHANSKÝCH SVÁTKŮ

SAMAIN – 31. října

Posledním říjnovým dnem končí období plodnosti a začí

ná zima. Vše kolem nás se zpomaluje a počasí se rychle

mění. Přichází čas mrazu a nepohody. Zdá se, že příroda

umírá. Je těžké rozeznat, co je živé a co mrtvé. Opona ta

jemství se zvedá a světy živých a mrtvých se propojují.

Bohyně Hekaté, stará moudrá babice, která vládne pod

světí, vystupuje na povrch země, aby nám poodhalila svá

tajemství. V řadě za ní přicházejí ti, které jsme již dávno

oplakali, a předávají nám svá poselství. Čas smrti převzal

svou vládu. Není však truchlivý ani děsivý. Přináší moud

rost, útěchu, víru a sílu pro další život. Život je nekoneč

ný! Kolo roku se začíná znovu točit.

Bohyně Hekaté se pohybuje na temných, odlehlých

místech. Se světem ji spojují sovy. Tito noční ptáci jsou je

jími posly. Proto se sovy nejhlasitěji ozývají v listopadu.

Nosí zprávy své paní a ona jim za to předává svou moud

42


Toto je pouze náhled elektronické

knihy. Zakoupení její plné verze je

možné v elektronickém obchodě

společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.