načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Byliny na nervy a duši - Ida Rystonová

Byliny na nervy a duši
-16%
sleva

Kniha: Byliny na nervy a duši
Autor:

Druhá z řady monotematických knih o léčení bylinkami. Tentokrát se jedná o léčení chorob nervů a duše, kterým se při současném způsobu života jen stěží vyhneme.
Titul nyní (přelom roku) doručujeme za 14 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  160 Kč 134
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vodnář
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.07.2006
Počet stran: 224
Rozměr: 17 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 8086226638
EAN: 9788086226637
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka se zaměřuje na léčbu nervových chorob bylinkami, uvádí léty a zkušenostmi ověřené recepty především u nás rostoucích nebo pěstovaných bylinek.

Popis nakladatele

Druhá z řady monotematických knih o léčení bylinkami. Tentokrát se jedná o léčení chorob nervů a duše, kterým se při současném způsobu života jen stěží vyhneme.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Byliny na nervy a duši" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P řed m lu v a............................................................................ 7

D esatero úspěchu p ř i sb írá n í b y lin e k........................... 11

Andělíka lékařská............................................................. 13

Čaje z a n d ělíky............................................................. 15

A ndělikové vín o............................................................ 16

A ndělikový e x tr a k t...................................................... 16

Koupel z a n d ělíky......................................................... 17

Prášek z a n d ě lík y......................................................... 17

A nděliková zavařenina (starý recept)..................... 17

Brutnák lékařský.............................................................. 18

Caj z brutnáku lékařského...................................... 20

Čaj p ro ti s m u tk u......................................................... 21

N ervová s m ě s............................................................... 21

Čaj živo ta b u d ič............................................................ 22

Dobromysl obecná........................................................... 22

Čaj z d o b ro m ysli......................................................... 25

Sm ěs n e r v o v á............................................................... 25

Sm ěs a ro m a tická......................................................... 26

Čaj na dobrou n á la d u................................................ 26

D obrom yslové k a p k y................................................. 26

D obrom yslové v ín o..................................................... 27

K oupel z d o b ro m y sli................................................ 27

Koupel celkově p o vzb u zu jící................................... 27

Koupel na uklidnění nervů a b o lestí..................... 27

Koupel na celkové zklidnění a pěknou p le ť 28

Koupel arom atická.................................................... 28

215


H eřm ánek p ra v ý............................................................. 29

Č a j z květu h e řm á n k u.............................................. 31

L ihový extrakt z h eřm á n k u..................................... 31

Hloh jednosem enný....................................................... 32

Hloh obecný..................................................................... 32

Čaje z h lo h u............................................................... 35

Tinktury z h lo h u........................................................ 36

Čajová sm ěs (na srd ečn í neurózu)........................ 36

Č aj p ro ti nespavosti (spojené s o to ky nohou,

způsobeným i srdeční nedostatečností) ............ 36

Tvarohová pom azánka s hlohovým i p u p e n y 37

Hluchavka b ílá................................................................ 37

Čaj ze sušených květů hlu ch a vky........................... 39

Č aj z čerstvých květů hlu ch a vky............................ 40

Tinktura z h lu c h a v k y............................................... 40

R osol z květů hlu ch a vky........................................... 40

Chmel otáčivý.................................................................. 40

Čaje p ro sexu á ln í n e u ro tik y.................................. 42

Čajová sm ěs p ro sp a n í............................................. 43

Č a j p ř i nervové p o d rá žd ě n o sti.............................. 43

Chm elová tinktura (proti nespavosti) ................. 44

Chm elová koupel (posilující a hojivá)................. 44

C hm elové „pazoušky “ ja k o zelen in a.................... 44

C hm el a ko sm etika.................................................... 45

Jerlín japonský (sofora)................................................ 46

Čaj z je r lín u................................................................ 47

Tinktura z je r lín u...................................................... 48

Kontryhel o b ecný........................................................... 48

č a j z kontryh e lu........................................................ 51

Výborná sm ěs na celkové u k lid n ě n í..................... 51

K ontryhelová žitn á.................................................... 51

Kopr vonný...................................................................... 52

Č aj z k o p r u................................................................. 52

216


Č ajové sm ěsi p ř i neklid u.......................................... 52

P rášek z k o p r u........................................................... 54

Kozlík lé k a řsk ý.............................................................. 54

K ozlíkové kapky (Tinctura valeriana, kozlíková

tinktura, baldriánové kapky, valeriánové

kapky)...................................................................... 57

Čaje z k o zlík u............................................................. 58

Kozlíkem p ro ti m igréně............................................ 59

P rášek z k o z lík u........................................................ 60

K ozlík p ro ti im potenci.............................................. 60

K ozlíkové sm ěsi (na u klid n ěn í).............................. 61

Jednoduchá, ale účinná sm ěs p ře d sp a n ím 62

Lidový čaj s ko zlíkem............................................... 63

N ervová sm ěs s k o zlík e m........................................ 63

Večerní nápoj na dobrý s p á n e k............................. 64

Levandule klasnatá........................................................ 64

Levandule lékařská........................................................ 64

Čaje z levandule........................................................ 68

Čaje večerní (směsi na sp a n í a uklidnění) 68

Č aj se d a tiv n í.............................................................. 68

Č aj p ři bušení srdce (nervového p ů v o d u ) 69

Č ajová sm ěs s vín em................................................. 69

L evandulové v ín o...................................................... 69

L evandulová lim o n á d a............................................ 70

L evandulová koupel (relaxační)............................ 71

Posilující k o u p e l....................................................... 71

„ Recept na šlak “ (podle středověkého herbáře) 72

L evandulový ocet (olej, tin k tu ra ).......................... 72

L evandulová vo ň a vka.............................................. 72

O bkla d z lev a n d u le................................................... 73

Polštářek hezkých sn ů.............................................. 73

L evandulové „ po tp o u ry"........................................ 74

Libeček lék ařsk ý............................................................ 75

Č aj z libečku............................................................... 76

P r á š e k.......................................................................... 77

217


K andovaný libeček.................................................... 77

Lihový extrakt na u klid n ěn í.................................... 77

K erkonošská vo pichouka........................................ 77

M ařinka vonná (svízel v o n n ý ).................................... 78

M ájová b o w le............................................................. 79

M ájové víno (vinum a sp e ru la e )............................. 80

Č a j z m a řin k y............................................................. 80

M ateřídouška o b e c n á.................................................... 80

Mateřídouška úzkolistá ............................................... 80

Č aj z m a teříd o u šky................................................... 82

O dvar ve v ín ě............................................................. 83

K oupel z m ateřídoušky (posiluje n e rv y ).............. 83

O bkla d z m ateříd o u šky............................................ 84

M ateřídouškový s ir u p.............................................. 84

Polštářek hezkých sn ů.............................................. 84

M eduňka lékařsk á.......................................................... 84

Č aj z m ed u ň ky............................................................ 87

Čajová sm ěs I (na celkové uklid n ěn í)................... 88

Čajová sm ěs II (na celkové uklid n ěn í)................. 88

Čajová sm ěs III (na u klidnění neurózy žaludku) 89

Čajová sm ěs IV ........................................................... 89

Čajová sm ěs V (bolesti hlavy, migrény, n a p ě tí). 89

C aj na zklid n ěn í s r d c e............................................. 89

Čaj p ro ti trém ě........................................................... 90

Č a j in sp ira tiv n í......................................................... 90

Č aj p ro ti nespavosti spojené s h y s te r ií............... 90

M eduňkové v ín o........................................................ 91

M eduňkové ka p ky (tinktura).................................. 91

K arm elitánské ka p ky (aqua m elissa com posita) 91

M eduňková b o w le..................................................... 93

N ealkoholický p u n č s m ed u ň k o u........................... 93

K oupel z m e d u ň k y..................................................... 94

M eduňkové p o lštá řky............................................... 94

218


M učenka opletní............................................................. 95

C aj z m u č e n k y............................................................ 97

M učenka v čajových sm ě síc h................................. 97

Tinktura z m u čen ky................................................... 97

Oves s e tý.......................................................................... 98

O dvar z o v s a.............................................................. 100

O dvar z ovesné s lá m y.............................................. 100

O dvar z ovesných vloček (polévka) ...................... 100

O vesný nápoj s medem (starý recept podle

fa rá ře K neippá)..................................................... 101

Šum avská o v so v k a.................................................... 101

O vesná ko u p el............................................................ 101

Petrklíč, prvosenka jarní ............................................. 102

Petrklíč, prvosenka vyšší.............................................. 102

Č aj z kořene p e trk líč e.............................................. 105

Č aj z kvétá p etrklíče................................................. 105

Čajová sm ěs s k o n try h e le m.................................... 105

J a rn í čajová sm ěs...................................................... 106

Čajová sm ěs p ro ti n e sp a v o sti................................ 106

Recept na m igrenózní bolesti h la vy (ze starého

herbáře)................................................................... 106

Petrklíčové v ín o........................................................ 106

K o sm e tik a................................................................... 107

Puškvorec obecný........................................................... 107

Č aj z p u šk v o rc e.......................................................... 109

P rášek ja k o to n ik u m................................................ 109

P uškvorcové p o k r o u tk y........................................... 109

Posilující v ín o............................................................ 110

K oupel z p u šk v o rc e................................................... 110

Sm ěs na koupel (voňavá, osvěžující a posilující) 110

Routa vonná..................................................................... 111

Čaje z routy v o n n é.................................................... 113

Čajová sm ěs (na n ervózní srd ce)........................... 113

219


Čajová sm ěs (pro neurotické hypochondry)....... ПЗ

R outový ocet (voňavka) ........................................... 114

R outový a p eritiv........................................................ 114

T inktura....................................................................... 114

Rozmarýn lék ařsk ý....................................................... 115

Čaj z rozm arýnu........................................................ 117

M acerát za stu d en á.................................................. 117

Čajové sm ěsi s ro zm a rý n e m.................................. 117

R ozm arýnové víno (něm ecký p ředpis)................. 118

R ozm arýnové víno (víno na p o te n c i).................... 119

Rozm arýnová osvěžující koupel............................. 119

Koupel p o silu jíc í....................................................... 119

Růže g a lsk á..................................................................... 120

Růže sto listá.................................................................... 120

Růže šípková.................................................................... 120

Růžový sirup 1............................................................ 122

Růžový sirup I I........................................................... 122

Růžový sirup III......................................................... 123

Růžový m e d................................................................ 123

Růžový olej (dom ácí)................................................ 124

Růžové želé (m arm eláda)........................................ 124

Růžová b o w le............................................................. 124

Ledová růžová p o u p a ta........................................... 125

Růžové p lá tk y ja k o o z d o b a..................................... 125

Řebříček obecný............................................................. 125

Čaj z rebríčku............................................................. 127

Čajová sm ěs (na n e r v y )........................................... 128

Čajová sm ěs p ři stavech ú zk o sti............................ 128

Tinktura z ře b říč k u................................................... 129

K neippův „královský č a j“ pro že n y...................... 129

Koupel o svěžu jící...................................................... 129

Koupel p o silu jíc í....................................................... 130

Sporýš lék ařsk ý.............................................................. 130

Čaj ze s p o r ý š e............................................................ 132

2 20


Sm ěs p ro ti depresím.................................................. 133

Čaj vzpružující (čaj regeneruje a d á vá p o c it

p o h o d y ).................................................................. 134

Srdečník obecný (buřina srdečník)............................ 134

Čaj ze srdečníku........................................................ 136

R u ský recept (odvar)................................................ 137

N ěm ecký recept (m acerát za stu d e n á )................. 137

Sm ěs na uklidnění 1.................................................. 137

Sm ěs na uklidnění II................................................. 138

P r á š e k......................................................................... 138

Tinktura (výluh v a lk o h o lu ).................................... 138

O dvar se svařeným vínem....................................... 138

Srdečníkové v ín o....................................................... 139

K oupel к uklidnění n e rv ů........................................ 139

Třezalka tečkovaná........................................................ 139

Čaje z třezalky (čaje p ro d u ševn í i tělesné

zd ra v í)..................................................................... 143

Čaj na lepší so u stře d ě n í.......................................... 144

Č ajové sm ěsi s třezalkou (na posílen í n e rv ů ) 144

Čaj na neuralgii trojklaného n e rv u...................... 145

Tinktura z třezalky (lihový e x tra k t)...................... 145

K om binovaná lé č b a.................................................. 146

Úročník bolhoj................................................................ 147

Čaj z ú ro čn íku............................................................ 149

„Čínský ča j“ s ú ro čn íkem....................................... 149

Č aj iivo ta b u d ič (s úročníkem )............................... 149

Violka vonná (fialka)..................................................... 150

Čaj z fia le к ................................................................. 152

Sirup z čerstvých květů fia le k (za s tu d e n á ) 152

Sirup ze sušených fia le k (va řen ý).......................... 153

Sirupy z fia le k je š tě jin a k........................................ 153

Fialková záchovka (ze starého receptáře) 154

Fialková tin k tu r a...................................................... 154

221


Vrbka úzkolistá, někdy také nazývaná

vrbovka úzk o listá........................................................... 155

Ivanův čaj (čaj z vrbky ú zk o listé ).......................... 157

L esn í čaj (dobře chutná na v ý le tě )....................... 157

Č ajové sm ěsi na dobrou n á la d u............................ 157

O ddenky a m la d é výhonky vrbky ú zk o listé 158

Vřes obecný..................................................................... 158

Čaje z v ře su................................................................ 160

N ervové s m ě s i............................................................ 161

Vřesové vín o................................................................ 161

Zeméžluč oko líkatá....................................................... 162

Zeměžluč lékařská.......................................................... 162

Čaj ze zem ěžlu či........................................................ 164

„Pokroutky" (podle M a th io lih o )........................... 164

Speciální re c e p ty............................................................... 165

F erm entované ča je.................................................... 165

„Z astrašené“ víno p ro ti s m u tk u............................ 165

Posilující a osvěžující čaj (starý, ale

osvědčený recept)................................................. 166

N ervové s u š e n k y....................................................... 166

„Rotule“ na p o vzb u zen í těla i d u c h a.................... 166

Posilující čaj pro ty sta rší....................................... 167

Kořeněný čaj (bystří m ozek) ................................... 167

Vlčí m ák na sp a n í (ze starého herbáře)............... 167

D ubrovnické víno p ro ti n e sp a v o sti...................... 169

„N ebylinné“ rady p ro ti nespavosti....................... 170

Confortativum (posilující pro střed ek z dob

starého Ř ím a)........................................................ 170

Sedm ero koření (všeobecně posilující

_ a povzbuzující p ro střed ek).................................. 171

Čaj „devatero k v í t í "................................................ 171

Sirup „P assit“............................................................ 172

Čaj na zlepšení p a m ě ti............................................. 172

Zelený náp o j (velmi zd ra vý a za d a rm o ) 173

222


Kom binovaný recept Jove M ijatoviče (slavného

srbského léčitele).................................................. 173

Čaj „ V a lo fit".............................................................. 174

Co bychom m ěli vědět o dom ácích ko upelích 174

R ady fa rá ře F rantiška F erd y................................. 175

N ervová sm ěs s vachtou trojlistou........................ 176

P osilující sirup z k o p řiv........................................... 178

Likér z b e z in e k........................................................... 178

Jóginský čaj (pro ti migréně).................................. 179

D obré čaje p ro ti m igréně........................................ 179

Prezidentova s m ě s.................................................... 180

D obré ra d y n a bolesti hlavy a m ig ré n u...................... 181

R ostlinné h arm o n izáto ry neboli „léky h arm o n ie“ 187

A ralka m andžurská....................................................... 188

Česnek kuchyňský.......................................................... 190

Česneková šťáva........................................................ 191

Běloruský recept p ro ti skleróze (b ez cu kru ) 192

Č esnekový elixír p ro ti stá rn u tí (s cu krem ) 192

Česnek s h ro zin ka m i................................................. 192

Eleuterokok ostnitý (čertův kořen)............................. 193

Klanopraška čínská (magnolka čínská, lim oník

čínský, schizandra čínská)............................................ 195

P lo d y............................................................................ 197

Čaj z p lodů kla n o p ra šk y.......................................... 197

Čaj z listů kla n o p ra šk y............................................ 197

Prášek ze suchých se m e n........................................ 197

T inktura....................................................................... 198

Parcha léčivá, leuzea saflorová (maralí kořen) 198

Č aj z listů (nálev)........................................................200

Č aj z kořenů (o d va r)..................................................200

Tinktura (lihový extra kt)......................................... 201

Pazvonek chloupkatý (dang-šen)................................ 201

223


Rakytník řešetlákový......................................................203

Č aj z listů ra kytn íku...................................................205

O svěžující n ápoj p ro ti ú n a v ě...................................205

R akytníkový s ir u p.......................................................205

Rozchodnice růžová (zlatý kořen, rodiola).................206

Lihový e x tra k t..............................................................208

Šrucha trojhranná (cejlonský špenát)..........................208

Šrucha portuláková (korejský žen-šen).......................208

Všehoj žen-šenový (žen-šen pravý)............................ 210
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist