načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Bordeline. Porucha osobnosti – M. Bohus

Bordeline. Porucha osobnosti
-7%
sleva

Kniha: Bordeline. Porucha osobnosti
Autor: M. Bohus

Popis poruchy. Neurobehaviorálny model poruchy. Diagnostika a indikácia. Základné princípy a terapeutické modululy dialekticko-behaviorálnej terapie. Terapeutický modul individuálnej terapie. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  234 Kč 218
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 152
Rozměr: 150x210
Název originálu: Borderline-Störung
Skupina třídění: Psychiatrie
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 09.09.2005
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2005
ISBN: 978-80-8895-223-7
EAN: 9788088952237
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Popis poruchy. Neurobehaviorálny model poruchy. Diagnostika a indikácia. Základné princípy a terapeutické modululy dialekticko-behaviorálnej terapie. Terapeutický modul individuálnej terapie. Terapeutický modul tréningu spôsobilostí v skupine. Supervízna skupina pre terapeutov. Telefonické poradenstvo. Stacionárna liečba. Stav výskumu účinnosti. Farmakoterapia. Prílohy. (pokroky v psychoterapii)

Další popis

Diagnostika, utváranie vzťahu a konkrétne terapeutické techniky empiricky overeného integratívneho, „dialekticko-behaviorálneho“ prístupu


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú vod .................................................................................................. 7

1 P o p is p o r u c h y ................................................................... 9

1.1 História chápania p o ru c h y................................................... 9

1.2 Definícia poruchy................................................................... 10

1.2.1 Diagnostické kritériá podľa D S M -IV................................ 10

1.2.2 Klinická sy m p to m a tik a....................................................... 12

1.3 Epidemiológia ....................................................................... 17

1.4 Priebeh a p ro g n ó z a............................................................... 17

1.5 Diferenciálna diagnóza a k o m o rb id ita............................ 18

1.6 Diagnostické postupy a dokum entácie.............................. 19

2 N e u r o b e h a v io r á ln y m o d e l p o r u c h y ........................ 20

2.1 Psychosociálně kom ponenty............................................... 20

2.2 Genetické kom ponenty......................................................... 20

2.3 Poruchy regulácie afektov.................................................... 21

2.4 Disociatívne fenom ény......................................................... 22

3 D ia g n o s tik a a in d ik á c ia ................................................ 25

4 Z á k la d n é p rin c íp y a t e r a p e u t ic k é m o d u ly К В Т .. 26 4.1 Základné terapeutické v ý ch o d isk á.................................... 26

4.2 Terapeutické m o d u ly............................................................ 28

5 T e ra p e u tic k ý m o d u l in d iv id u á ln e j t e r a p i e 30 5.1 Utváranie v z ť a h u.................................................................. 30

5.2 Fázy te ra p ie........................................................................... 38

5.2.1 Prípravná fáza ....................................................................... 39

5.2.2 Prvá fáza te ra p ie.................................................................... 45

5.2.3 Druhá fáza terapie: problém y s následkami

traumatických sk ú sen o stí..................................................... 55

5.3 Terapeutické stratégie a m etó d y......................................... 69

5.3.1 Týždňový p ro to k o l............................................................... 69


5.3.2 Analýzy sp ráv an ia................................................................. 70

5.3.3 Zaobchádzanie s disociáciou a „stuck-states“ .................. 74

5.3.4 Dialektické stratégie.............................................................. 76

5.3.5 Validizácia............................................................................... 78

5.3.6 Riešenie problém u................................................................. 79

5.3.7 M enežovanie kontingencie................................................... 80

6 T e r a p e u tic k ý m o d u l tr é n in g u s p ô s o b i l o s t í

(S k ills tra in in g ) v s k u p i n e ............................................. 85

6.1 Rám cové podm ienky............................................................ 85

6.2 Štruktúra tréningu spôsobilostí........................................... 87

6.3 Prehľad štruktúry s e d e n í...................................................... 88

6.4 Štruktúrovanie prvého s e d e n ia........................................... 90

6.5 Štyri m oduly tréningu spôsobilostí..................................... 91

6.5.1 Vnútorná p o zo rn o sť.............................................................. 91

6.5.2 Spôsobilosti tolerancie stresu.............................................. 95

6.5.3 Regulácia e m ó c ií.................................................................. 100

6.5.4 Interpersonálne spôsobilosti................................................ 109

7 S u p e r v íz n a s k u p i n a p r e t e r a p e u t o v........................ 111

8 T e le fo n ic k é p o r a d e n s t v o.............................................. 113

9 S t a c i o n á r n a l i e č b a.......................................................... 115

9.1 Ú v o d........................................................................................ 115

9.2 Rám cové podmienky a štruktúra stacionárnej

liečby........................................................................................ 116

9.3 H ierarchické členenie terapeutických cieľov

pri stacionárnom a polostacionám om setin g u.................. 118

9.4 Časové štrukturovanie lie č b y.............................................. 123

9.5 Terapeutické moduly stacionárnej lie č b y.......................... 126

9.5.1 Vzťahová sk u p in a................................................................. 126

9.5.2 Individuálna terapia .............................................................. 127

9.5.3 Tréning spôsobilostí.............................................................. 128

9.5.4 Ošetrovateľský t í m ............................................................... 129

9.5.5 Základná sk u p in a................................................................... 131

9.5.6 N a telo orientovaná te ra p ia.................................................. 132

9.5.7 Tímové se d e n ia...................................................................... 133

10 Stav v ý sk u m u ú č in n o s ti................................................ 138

11 F a rm a k o te ra p ia................................................................. 140

12 D oplnková literatu ra........................................................ 142

13 L ite ra tú ra.............................................................................. 143

14 P rílo h a.................................................................................... 149

Krivka n a p ä tia....................................................................... 149

Terapeutický k o n tra k t........................................................... 150

Týždňový p ro to k o l................................................................ 151

Týždňový protokol terap ie................................................... 152

Karty:

Klinické vodítka pre diagnostiku BPO

Členenie terapeutických cieľov

Spôsobilosti
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist