načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Bolesti kloubů – Bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a a fibromyalgie – Bruce Fife

Bolesti kloubů - Bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a a fibromyalgie
-12%
sleva

Kniha: Bolesti kloubů
Autor: Bruce Fife
Podtitul: Bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a a fibromyalgie

Návody k léčbě zánětlivých kloubních onemocnění (artritidy, artrózy, dny) či zmírnění jejich projevů. Nejedná se o podávání léků, které pouze mírní bolest. Podrobné vysvětlení příčin artritidy a dalších chronických bolestí kloubů. Léčba ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 263
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4% 97%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » DIALOG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 200
Rozměr: 211 x 151 x 18 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: z německého originálu Gelenkschmerzen ... přeložil Jiří Vodvárko
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Vazba: Knihy - vázané
Datum vydání: 19. 4. 2016
ISBN: 978-80-7424-085-0
EAN: 9788074240850
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Návody k léčbě zánětlivých kloubních onemocnění (artritidy, artrózy, dny) či zmírnění jejich projevů. Nejedná se o podávání léků, které pouze mírní bolest. Podrobné vysvětlení příčin artritidy a dalších chronických bolestí kloubů. Léčba zaměřená na kořen problému, ne na potlačení symptomů. Zjištění příčiny nemoci kloubů, zabránění jejímu dalšímu postupu, následný proces uzdravování a regenerace. Souvislosti mezi nemocemi kloubů a infekcemi, jež jsou nejčastějším zdrojem těchto onemocnění. Souvislosti se zuby. Léčba pohybem, včelím jedem, kokosovým olejem a dalšími vybranými surovinami, vyřazení průmyslově zpracovaných potravin z jídelníčku.

Popis nakladatele

Mnozí lidé pociťují silné a neustupující bolesti kloubů, zejména při ranním vstávání. Každý pohyb, i při těch nejjednodušších nezbytných úkonech, pro ně představuje bolest. Pacienti trpící onemocněním kloubů jsou ve svém životním stylu značně omezeni a povětšinou se domnívají, že už to tak zůstane navždy. Coloradský lékař Bruce Fife však prokázal, že artróza, artritida, dna, fibromyalgie i další kloubní potíže jsou vcelku snadno léčitelné. Na rozdíl od klasických postupů v podobě náročných operací či braní tišících léků poskytujících jen dočasnou úlevu, navíc s nežádoucími vedlejší účinky, uzdravuje takzvaně jednou provždy. „K uzdravení dojde, pokud odhalíte skutečné příčiny bolestí a nepotlačujete pouhé příznaky,“ tvrdí autor, jehož úspěšné medicínské postupy jsou potvrzovány nesčetnými vděčnými pacienty. „Deset let jsem trpěla chronickými bolestmi. Už nemám artrózu v páteři ani v kolenou, vyhnula jsem se páté operaci páteře i riziku rozpadu obratle, a dokonce i sportuji!“ napsala autorovi této návodné knihy vděčná pacientka Barbara. (bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a fibromyalgie)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Bruce Fife - další tituly autora:
Léčebná síla kokosu Léčebná síla kokosu
Detoxikační ústní olejová kúra -- Všechny nemoci začínají v ústech Detoxikační ústní olejová kúra
 (e-book)
Léčebná síla kokosu Léčebná síla kokosu
 
Ke knize "Bolesti kloubů - Bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a a fibromyalgie" doporučujeme také:
Umíráme na objednávku - nová edice Umíráme na objednávku
Krutá hra o tvé zdraví Krutá hra o tvé zdraví
Jde o vaše střevo - Klíč k trvalému zdraví Jde o vaše střevo
Je možné žít 150 let? Je možné žít 150 let?
Jde o vaše kosti - Bolesti zad a kloubů, osteoporóza Jde o vaše kosti
Boj s artrózou Boj s artrózou
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

K a p ito la 1: A R T R IT ÍD A A S P O L . J S O U L É Č IT E L N É ..

K a p ito la 2: B O L E S T K L O U B Ů M Á M N O H O T V Á Ř Í ..

S ta v b a k lo u b ů ... 15

B o le s t k lo u b ů p o d d ro b n o h le d e m ... 16

A r t r ó z a ... 18 C h ro n ic k á p o ly a rtritid a ... 19

D n a a p s e u d o d n a ... 2 0 A rtritid a u m la d is tv ý c h ... 23

M o rb u s B e c h tě re v ... 24

R e a k č n í a rtritid a ... 25 L u p é n k o v á a r t r i t i d a ... 26 F ib r o m y a lg ie ... 2 7 S e p tic k á n e b o li h n is a v á a rtritid a ... 2 9

K a p ito la 3: C O JE P Ř ÍČ IN O U A R T R IT ID Y ? ... 32

S ta n d a rd n í lé č b a ... 32 S k u te č n é p říč in y a rtritid y a s p o l . ... 34

P roč to lék aři je š tě n e v ě d í? ... 41 K a p ito la 4: S O U V IS L O S T S E Z U B Y ... 50 H ry z a v ý p ro b lé m ... 50

Z d ra v í z u b ů a a rtritid a ... 51

P řístu p m o d e rn í m e d ic ín y ... 56 U m ě lé k l o u b y ... 61 K a p ito la 5: K O Ř E N P R O B L É M U ... 63

A n a to m ie z u b u ... 63

K o ře n o v é k a n á l k y ... 64

P ro b lé m ste rility ... 66 B a k te rie v o p e v n ě n í ... 70

S y n d ro m to x ic k é h o šo k u ... 72


S tre s ja k o d o d a te č n ý fa k to r ... 73

T ě ž k á z u b n í in fe k c e = v á ž n é s y s té m o v é o n e m o c n ě n í? ... 76

Š p a tn é z u b y - m a g n e t i n f e k c í ... 78 Ř e š e n í ... 79

Z a čít и ko ře n e p ro b lém u (79) N o v ý p o h le d n a význam zd ra ví zu b ů

a ú stn í d u tin y (81)

K a p ito la 6: A N T IB IO T IK A M A T K Y P Ř ÍR O D Y ... 88 P řiro z e n á o b ra n a p ro ti in fe k c ím ... 88

N á z o ry p a c ie n tů n a k o k o s o v ý o lej ... 95

M a s tn é k y s e lin y v e rs u s lé k y ... 98 K o k o s o v ý o lej a a rtritid a ... 104 K a p ito la 7: P R O T I A R T R IT ID O V Á ST R A V A ... 109 M o h o u b ý t a le rg e n y o b s a ž e n é v p o tra v in á c h p říč in o u a rtritid y ? ... 110 N e m o c i m o d e rn í c iv iliz a c e ... 114

P o tra v in y p o d p o ru jíc í a rtritid u ... 116

L e p ší z d ra v í d ík y p ro tia rtritid o v é stra v ě ... 117 C u k r a v ý ro b k y z b ílé m o u k y ... 119

P říro d n í tu k y a ro s tlin n é tu k y v y rá b ě n é p rů m y s lo v ě ... 121

S tra v a - s o u h rn ... 125 Z d ra v á v ý ž iv a ja k o p re v e n c e p ro ti o n e m o c n ě n í k lo u b ů ... 127

P ln o h o d n o tn á stra v a s m in im e m u h lo h y d rá tů ... 131

K a p ito la 8: O B N O V A P O Š K O Z E N Ý C H K L O U B Ů ... 135

K a p ito la 9: C H V Á L A P O H Y B U ... 142

S k o n c u jte s b o le s tm i k lo u b ů ... 142

R ů z n é d ru h y p o h y b u ... 144

K d y z a č ít? N e jlé p e h n ed ! ... 149

D ejte s i zá v a ze k (150) P o h yb m á d ěla t ra d o st (150) N e jm é n ě dvacet m in u t (150.) P o zn a m e n a t d o ka le n d á ře (150) N a jd ě te s i vhodné

m ísto (151) S ta n o vte s i cíle (151)

K a p ito la 10: U S N A D N Ě T E SI Ž IV O T ... 152

U leh čete k lo u b ů m ... 152

N íz k o tu č n é d ie ty n e f u n g u j í... 153

K o k o so v ý o lej p ro s n íž e n í v á h y ... 154

Z p ů so b p o u ž ití k o k o s o v é h o o le je ... 158

K a p ito la 11: B O J P R O T I Z Á N Ě T Ů M ... 161

M a stn é k y s e lin y o m e g a -3 ... 161

K u rk u m a - in d ic k ý v á n e k ... 163 Z á z v o r - d a lší d a r z In d ie ... 165 T ře š n ě - p ro s tře d e k p ro ti d n ě ... 166 T ro p ic k é o v o c e ... 167 O v o c e a z e le n in a ... 169

K a p ito la 12: B IT E V N Í P L Á N P R O T I A R T R IT ID Ě ... 170

B oj p ro ti a rtritid ě , a rtró z e a fíb ro m y a lg ii v se d m i k ro c íc h ... 170

/. krok: Ú stní hyg ien a a p é č e o z u b y (170) 2. krok: S ystem a tický boj

p ro ti infekcím (170) 3. krok: P ro tia rtritid o vá stra va (171) 4. krok:

O m la zu jící ko u p el klo u b ů (172) 5. krok: P o h yb (172) 6. krok: K ontrola vá h y (172) 7. krok: Z k lid n ě n í zá n ě tů (172)

D e to x ik a ě n í r e a k c e ... 174

B o le sti n e p ře s ta ly - c o m á m d ě la t? ... 176

D o k á ž e te to! ... 179

D o d a te k : S E D M D N Í P L N O H O D N O T N É S T R A V Y - T E S T ... 183

P ln o h o d n o tn é p o tra v in y v e rs u s h o to v é v ý ro b k y ... 183

K v íz ... 186

O d p o věd i (188)

S e d m id e n n í te s t - p ra v id la h ry ... 191

V yhodnocení (195)
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.