načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Biomedicínská detekce ionizujícího záření – Leoš Navrátil; Zuzana Šinkorová

Biomedicínská detekce ionizujícího záření
-7%
sleva

Kniha: Biomedicínská detekce ionizujícího záření
Autor: Leoš Navrátil; Zuzana Šinkorová

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  143 Kč 133
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 90
Rozměr: 170x245
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Obecná biologie
Jazyk: česky
Datum vydání: 20.12.2014
Nakladatelské údaje: Praha, České vysoké učení technické v Praze, 2014
ISBN: 978-80-0105-626-4
EAN: 9788001056264
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů působení ionizujícího záření začíná celostátně organizovanou fyzikální detekcí radioaktivního pozadí životního prostředí prostřednictvím radiační monitorovací sítě lokalizované především v okolí jaderných elektráren a na pracovištích, kde se nacházejí zdroje ionizujícího záření. Na tuto celostátní síť fyzikální dozimetrie navazují rutinně používané metody laboratorní dozimetrie. Odborná kniha se věnuje novým experimentálním metodám. Vyzdvihuje přednosti současných molekulárně-genetických metod i jednoduchost a rychlost průtokové cytometrie. Zvláštní pozornost je věnována nezastupitelné úloze integrovaného záchranného systému v oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace osob, zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů při radiačním ohrožení a následné zdravotnické péče. Publikace je určena nejen odborníkům pracujícím s ionizujícím zářením, ale rovněž posluchačům lékařských a zdravotnických fakult a studijních oborů zaměřených na ochranu obyvatelstva. (organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Leoš Navrátil; Zuzana Šinkorová - další tituly autora:
 (e-book)
Vnitřní lékařství -- pro nelékařské zdravotnické obory Vnitřní lékařství
Nové pohledy na neinvazivní laser Nové pohledy na neinvazivní laser
 (e-book)
Nové pohledy na neinvazivní laser Nové pohledy na neinvazivní laser
Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory -- 2., zcela přepracované a doplněné vydání Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory
 (e-book)
Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory -- 2., zcela přepracované a doplněné vydání Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory
Fyzikální léčebné metody pro praxi Fyzikální léčebné metody pro praxi
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

1 ÚVOD.................................................................................................................................................................7

2 IO NIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ....................................................................................................................................8

3 FYZIKÁLNÍ STANOVENÍ IONIZUJÍCÍHO Z Á Ř E N Í.......................................................................10

3.1 Detektory ionizujícího z á ře n í.....................................................................................................11

3.2 Spektrom etry ionizujícího z á ře n í............................................................................................12

3.3 Program m onitorování..................................................................................................................13

3.3.1 Zevni m onitorováni dávkového příkonu v prostředí........................ 13

3.3.2 Monitorování rozpadové aktivity složek životního prostředí.........................15

3.3.3 Monitorování pracoviště se zdroji ionizujícího zá ře n í.....................................17

3.3.4 O sobni monitorování.................................................................................................,...18

4 BIOLOGICKÁ D O ZIM E TR IE.................................................................................................................19

4.1 Cíle biologické d ozim etrie..........................................................................................................19

5 DETERMINISTICKÉ ÚČINKY O ZÁŘEN Í A B IO D O ZIM ETR IE...............................................21

5.1 Klinická odpověď org an ism u....................................................................................................22

5.1.1 Akutní nem oc z ozáření (A N O ).................................................................................22

5.1.2 Radiační derm atitída......................................................................................................25

6 CYTOLOGICKÉ LABORATORNÍ M E TO D Y...................................................................................29

6.1 Monitorování krevního obrazu..................................................................................................29

7 CYTOGENETICKÉ LABORATORNÍ M E TO D Y.............................................................................32

7.1 Stanoveni dicentrických chrom ozom ů..................................................................................33

7.2 Předčasná chrom ozom ální kondenzace..............................................................................35

7.2.1 Předčasná chrom ozom ální kondenzace indukovaná buňkam i..........36

7.2.2 Předčasná chrom ozom ální kondenzace indukovaná chem icky.........36

7.3 Test stanoveni m ikrojader.........................................................................................................37

7.4 M ožnosti barveni chrom ozom ů a autom atická analýza chrom ozom álnich

aberací...............................................................................................................................................38

8 ZM ĚN Y PROTEINOVÉHO PROFILU BUŇKY...............................................................................39

8.1 Biodozim etrický potenciál stanovení proteinu H2AX.................. .40

8.2 Biodozim etrický potenciál stanoveni proteinu p 53. 42

8.3 Biodozim etrický potenciál proteinu p 2 1................................................................42

8.4 Biodozim etrický potenciál proteinu p u m a............................................................43

8.5 Biodozim etrický potenciál proteinu G AD D 45.....................................................44

9 VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ C YTO M ETRIE V BIO DO ZIM ETRII....................................................46

9.1 Průtokový cytom etr......................................................................................................................47

9.2 Analýza průtokovou cyto m e trii................................................................................................49

9.3 Biodozim etrie lym focytárnich p o p u la ci.................................................................................51

9.3.1 Stanovení proteinu H2AX průtokovou cytom etrii...............................................55

10 ELEKTRONOVÁ PARAM AGNETICKÁ R E ZO N AN C E..............................................................57

11 ÚKO LY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

PŘI RADIAČNÍM O H R O Ž E N Í.............................................................................................................58

11.1 Úkoly hasičského záchranného sboru při radiačním ohroženi...................................59

11.1.1 Ú koly a činnost O PIS G Ř............................................................................................67

11.2 Ú koly a činnost P olicie České republiky..............................................................................68

5


11.3 Ú koly a činnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby kraje (ZZS)

včetně letecké záchranné služby (LZS)................................................................................70

11.3.1 Úkoly územ nich odborů a krajských středisek Z Z S..........................................71

11.3.2 Úkoly a činnosti spádových zdravotnických za řízen i.......................................71

11.4 Úkoly a činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost............................................72

11.5 Arm áda České republiky............................................................................................................74

11.6 Celní správa Č R............................................................................................................................75

12 ZÄ V É R............................................................................................................................................................77

13 LITERATURA................................................................................................................................................78

13.1 Literatura ke kapitole týkající se integrovaného záchranného systém u..............82

14 SEZNAM ZKR ATEK..................................................................................................................................84

15 SEZNAM O BR ÄZKÚ.................................................................................................................................86

16 SEZNAM TABU LEK...................................................................................................................................87

17 SEZN AM S CHÉM AT.................................................................................................................................88

6


ÚVOD

Vývoj biom edicinských m etod zaznam enal koncem dvacátého století obrovský rozvoj diky

novým poznatkům v oblastech přírodních věd (fyzika, chem ie, matem atika, biologie) a jejich jednotlivých oborů (im unologie a buněčná biologie, molekulární biologie, nové výpočetní m e­

tody a rozvoj inform ačních technologií, optika, molekulární fyzika).

Zatím co v poválečné m edicíně byl základním laboratorním přístrojem mikroskop, který

monitoroval kvalitu a kvantitu základních krevních elem entů, a odrazem m etabolism u bylo

biochem ické vyšetření krve, dochází v druhé polovině dvacátého století v souvislosti s tech­

nickým pokrokem к výraznému skoku od základních vyšetření к vyšetřením specializova­

ným, využívajícím vysoce sofistikovaných detekčních systémů. V současné době je nám

um ožněno používat širokou škálu laboratorních m etod nejen na buněčné, ale i na moleku­

lární úrovni, které - jsou-li správně indikovány a využívány - m ohou za předpokladu správné

interpretace přinést cenné diagnostické inform ace. V elký rozsah sbíraných d at je pak zpraco­

váván pom oci sofistikovaných počítačových technologii, je ž um ožňuji nejen přehlednou

orientaci v datových souborech, ale nabízejí i interpretaci nam ěřených dat a statistického

zpracování.

Předkládaná monografie je v úvodu zam ěřena na detekci ionizujícího záření jednak po­

m oci fyzikálních m etod a dále m etodou biologické dozim etrie. Podává přehled o rutinně po­

užívaných laboratorních m etodách v tom to oboru a ukazuje í na m etody nové, experim entál­

ní. které b y m ohly být v budoucnosti využívány nejen v případě suspektnlho ozáření jedinců,

ale m ěly by být i nedílnou součástí studií, monitorujících zdravotní riziko ionizujícího zářeni

na obyvatelstvo. Vyzdvihuje přednosti současných molekulárně-genetických m etod i jedno­ duchost a rychlost m etody průtokové cytom etrie.

V závěru monografie se autorský tým zam ěřil na problem atiku organizace zdravotní

péče osob kontaminovaných ionizujicím zářením v současných podm ínkách zdravotní péče

České republiky.

Publikace je určena odborníkům pracujícím s ionizujícím zářením a studentům oborů,

kde jsou radiodiagnostické a rádioterapeutické m etody využívány. Dále zdravotnickým zá­

chranářům a dalším odborníkům podílejícím se na likvidaci radiačních události. Autorský

kolektiv doufá, že část zabývající se organizací zdravotní péče osob kontam inovaných ioni­ zujícím zářením přispěje к rozšíření znalosti také u personálu zdravotnických zařízení a ne­

mocnic.

7
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist