načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Biografický slovník českých zemí, 5. sešit (Bi–Bog) – Pavla Vošahlíková; kolektiv

Biografický slovník českých zemí, 5. sešit (Bi–Bog)

Elektronická kniha: Biografický slovník českých zemí, 5. sešit (Bi–Bog)
Autor: Pavla Vošahlíková; kolektiv

– Také v pátém sešitu se čtenářům představí osobnosti z politického, veřejného, vědeckého i kulturního života, které spojuje skutečnost, že se ve svém oboru zapsaly do dějin, ať už jde o postavy dodnes známé i širší veřejnosti, nebo málo ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  60
+
-
2
boky za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Libri
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 128
Rozměr: 27-28 cm
Úprava: svazků
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Biografie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-727-7309-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Také v pátém sešitu se čtenářům představí osobnosti z politického, veřejného, vědeckého i kulturního života, které spojuje skutečnost, že se ve svém oboru zapsaly do dějin, ať už jde o postavy dodnes známé i širší veřejnosti, nebo málo známé či neznámé, které spojuje skutečnost, že pocházejí z Čech, Moravy či Slezska nebo významně či dlouhodobě působily na našem území.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Pavla Vošahlíková; kolektiv - další tituly autora:
Biografický slovník českých zemí, Bas - Bend -- 3.sešit Biografický slovník českých zemí, Bas - Bend
Biografický slovník českých zemí, Brun-By -- 8.sešit Biografický slovník českých zemí, Brun-By
Biografický slovník českých zemí, Bra-Brum -- 7.sešit Biografický slovník českých zemí, Bra-Brum
 (e-book)
Biografický slovník českých zemí, 10. sešit (Č-Čerma) Biografický slovník českých zemí, 10. sešit (Č-Čerma)
 (e-book)
Biografický slovník českých zemí, 9. sešit Biografický slovník českých zemí, 9. sešit
 (e-book)
Biografický slovník českých  zemí 1. sešit - písmeno A Biografický slovník českých zemí 1. sešit
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Nad projektem převzal záštitu prezident České republiky prof. Václav Klaus.

Kniha vznikla s laskavým přispěním společnosti Zentiva, a. s.

Redakce:

Jana Brabencová

Marie Makariusová

Gustav Novotný

Marcella Rossová

Roman Vondra

Pavla Vošahlíková – vedoucí projektu

© PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., za autorský kolektiv Biografického slovníku českých zemí

Historického ústavu AV ČR, 2006

© Libri, 2006

ISBN 80-7277-309-7

ISBN 80-7277-214-7 (soubor)

ISBN 80-7277-215-5 (1. sv.)

ISBN 80-7277-252-X (2. sv.)

ISBN 80-7277-287-2 (3. sv.)

ISBN 80-7277-299-6 (4. sv.)


OBSAH

Struktura slovníkového hesla ........................................................................................................................................ 1VII

Seznam zkratek ........................................................................................................................................................... 1VIII

Seznam autorů hesel ....................................................................................................................................................... XV

Redakční rada .............................................................................................................................................................. XVII

Biografický slovník českých zemí: Bi–Bog ...................................................................................................................... 478

V


VI


STRUKTURA SLOVNÍKOVÉHO HESLA BIOGRAMU

1. Záhlaví. Obsahuje příjmení a jméno (křestní), má-li osobnost více jmen, uvádějí se nezkráceně všechna a v závorce další možné varianty. Dále záhlaví obsahuje datum (den, měsíc, rok) a místo narození a úmrtí. Nejsou-li tato data v úplnosti známa, registrují se pouze údaje zjištěné a ověřené. Následuje výstižná a obecně srozumitelná definice profese nebo veřejného působení osobnosti.

2. Životopisná a hodnotící část. Tvoří hlavní část biografického hesla. Obsahuje stručný životopis se základními chronologicky řazenými daty o vzdělání, profesní a veřejné činnosti, o místech působení, dosažených titulech, hodnostech, významnějších cenách a vyznamenáních aj. s výstižnou charakteristikou a zhodnocením této činnosti v historických, společensko-politických a kulturních souvislostech. Životopisná a hodnotící část jsou účelově propojeny. Užívá se úsporného slovníkového slohu a zpravidla minulý čas.

3. Bibliografická část. Pod zkratkou „D:“ je uveden výběrově seznam vlastních prací, u uměleckých osobností hlavní výtvarná a architektonická díla, výstavy, hudební opusy, režijní práce, role apod. v chronologickém řazení. Pod zkratkou „L:“ je výběrově zařazena základní literatura o osobnosti s případnými odkazy na jiná lexikální díla nebo na jiné ke zpracování hesla použité prameny. Místo vydání díla se uvádí v souladu s lexikografickými zvyklostmi zpravidla u zahraničních publikací. Pod zkratkou „P:“ jsou základní informace o uložení písemné pozůstalosti, pokud je zásadního významu, a o dalších památkách vztahujících se k osobnosti. VII

SEZNAM ZKRATEK

ZKRATKY INSTITUCÍ

AMU Akademie múzických umění

AVU Akademie výtvarných umění

AMZV Archiv ministerstva zahraničních věcí

ANM Archiv Národního muzea

AV ČR Akademie věd České republiky

BBC British Broadcasting Cooperation

ČAVU Česká akademie věd a umění

ČAZ Československá (Česká) akademie zemědělská

ČČK Československý (Český) červený kříž

ČF Česká filharmonie

ČKD Českomoravská Kolben-Daněk

ČNB Česká národní banka

ČNR Česká národní rada

ČOS Československá (Česká) obec sokolská

ČR Česká republika

ČSAV Československá akademie věd

ČSAZ Československá akademie zemědělská

ČSL Československá strana lidová

ČSNS Československá strana národně socialistická

ČSR Československá republika, Československo

ČSS Československá strana socialistická

ČSSD Československá (Česká) strana sociálně demokratická

ČSSR Československá socialistická republika

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy

ČTK Československá (Česká) tisková kancelář

ČVŠT Česká vysoká škola technická

ČVTS Československá vědecko-technická společnost

ČVUT České vysoké učení technické

DAMU Divadelní fakulta Akademie múzických umění

DTJ Dělnická tělocvičná jednota

FAMU Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FDTJ Federace dělnických tělocvičných jednot

Gestapo Geheime Staatspolizei (Tajná státní policie)

GHMP Galerie hlavního města Prahy

HAMU Hudební fakulta Akademie múzických umění

IBBY International Board of Books for Young People

JAMU Janáčkova akademie múzických umění

KČSN Královská česká společnost nauk

KSČ Komunistická strana Československa

LA NM Literární archiv Národního muzea

LA PNP Literární archiv Památníku národního písemnictví

ME mistrovství Evropy

MG Moravská galerie

VIII

MHMP Muzeum hlavního města Prahy

MNO ministerstvo národní obrany

MS mistrovství světa

MU Masarykova univerzita

MV ministerstvo vnitra

MZA Moravský zemský archiv

MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

MZM Moravské zemské muzeum

MZV ministerstvo zahraničních věcí

NA Národní archiv (do roku 2004 SÚA)

ND Národní divadlo

NDR Německá demokratická republika

NF Národní fronta

NK Národní knihovna

NG Národní galerie

NM Národní muzeum

NOÚZ Národní odborová ústředna zaměstnanecká

NS Národní shromáždění

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Německá nacionálně socialistická dělnická strana)

NTM Národní technické muzeum

NV národní výbor

OH olympijské hry

ON Obrana národa

OŽK Obchodní a živnostenská komora

p. a. podnikový archiv

PÚ Politické ústředí

PVVZ Petiční výbor Věrni zůstaneme

RAF Royal Air Force

ROH Revoluční odborové hnutí

SA Sturmabteilung (Úderný oddíl)

SAV Slovenská akademie věd

SČSP Svaz československo-sovětského přátelství

SČUG Sdružení českých umělců a grafiků. Galerie Hollar

SD Sicherheitsdienst (Bezpečnostní služba)

SdP Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana)

SIA Spolek československých inženýrů a architektů

SNB Sbor národní bezpečnosti

SNR Slovenská národní rada

SOA státní oblastní archiv

SOkA státní okresní archiv

SPB Svaz protifašistických bojovníků

SR Slovenská republika

SRN Spolková republika Německo

SS Schutzstaffel (Ochranný oddíl)

SSSR Svaz sovětských socialistických republik

SÚA Státní ústřední archiv (od roku 2005 NA)

SVU Svaz výtvarných umělců

UB Umělecká beseda

ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR

UK Univerzita Karlova

UMPRUM Uměleckoprůmyslová škola

ÚNV Ústřední národní výbor

IX UPM Uměleckoprůmyslové muzeum USA Spojené státy americké ÚV ústřední výbor ÚVOD Ústřední vedení odboje domácího ÚVTI Ústředí vědeckotechnických informací ÚVTIZ Ústředí vědeckotechnických informací pro zemědělství VHA Vojenský historický archiv VHM Vojenské historické muzeum VHS Vlastenecko-hospodářská společnost VŠE Vysoká škola ekonomická VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická VŠT Vysoká škola technická VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová VŠZ Vysoká škola zemědělská VTS Vědecko-technická společnost VÚA Vojenský ústřední archiv VUT Vysoké učení technické YMCA Young Men’s Christian Association YWCA Young Women’s Christian Association ZM Zemědělské muzeum ZNV Zemský národní výbor SEZNAM ZKRATEK K POUŽITÉ LITERATUŘE AČA – Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, sv. 1–50, Praha 1891–1940. AČL – Michal Navrátil, Almanach českých lékařů, Praha 1913. AČP – Michal Navrátil, Almanach českých právníků, Praha 1930. ADB – Allgemeine Deutsche Biographie, d. 1–56, Leipzig 1875–1912. Adler – Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik (1881–83 Monatsblatt des Heraldisch-Genealogischen Vereines

„Adler“; 1883–1925 Monatsblatt der [k. k.] Heraldischen Gesellschaft „Adler“; 1926–38 Monatsblatt der Heraldisch

-Genealogischen Gesellschaft „Adler“; 1939–44 Adler. Monatsblatt der Vereine für Sippenforschung in der Ostmark),

Wien 1881–. Album representantů – Album representantů všech oborů veřejného života československého, ed. F. Sekanina, Praha 1927. AMM – Acta Musei Moraviae, viz ČMZM. AR – Archeologické rozhledy, Praha 1949–. Architekti – P. Vlček a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004. AUC – Acta Universitatis Carolinae, Praha 1960–. Balling 1 – Mads Ole Balling, Von Reval bis Bukarest. Statistisch-Biographisches Handbuch der Parlamentarier der deut

schen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1945, d. 1–2, Kopenhagen 1991. Bartoš: PD činohra – Jan Bartoš, Prozatímní divadlo a jeho činohra, Praha 1937. Bartoš: PD opera – Josef Bartoš, Prozatímní divadlo a jeho opera, Praha 1938. BHDE – Biographisches Handbuch der deutschen Emigration, d. 1–3, München 1999. BHJb – Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Montan-Lehranstalt zu Leoben und Přibram, Wien 1851–1937. Bílková – Pavla Bílková, Biografický slovník techniků, manažerů a hospodářských pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj

ostravsko-karvinského revíru před rokem 1918, in: Studie o Těšínsku 7, 8, Okresní vlastivědné muzeum Český Těšín

1979–1980. Birk – Alfred Birk, Die Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806–1931, Prag 1931. BJB – Rudolf M. Wlaschek, Biographia Judaica Bohemiae, Dortmund 1995. BL – Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder, d. 1–3 (A–S), München, Wien 1979–. BLDMF – Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný, Biographisches Lexikon der deutschen Medizinischen Fakultät in Prag 1883–

1945, Praha 1998.

X


BLS – Biografický lexikón Slovenska, d. 1–2 (A–F), Martin 2002–. Bohemia – Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum, od 1980 jako Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmi

schen Länder, München 1960–. BOS – Český slovník bohovědný, ed. Josef Tumpach a Antonín Podlaha, d. 1–5 (A–Itálie), Praha 1912–1930. Brockhaus – Der Grosse Brockhaus. Handbuch des Wissens, sv. 1–20, Leipzig 1928–1935 (15. vyd.). Brockhaus D – Dodatky, d. 21, Leipzig 1936 (15. vyd.). BSPLF – Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939, d. 1–2, Praha 1988–1993. Catalogus cleri – Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 1741–. César – Černý – Jaroslav César, Bohumil Černý, Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918–

1938, 1–2, Praha 1962. Cyril – Cyril, český hudební časopis, Praha 1874–1948. Czeike – Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien in 5 Bänden, Wien 1992–1997. Czikan – J. J. H. Czikan, F. Gräffer, Oesterreichische National-Encyklopedie, oder alphabetische Darlegung der Wissenswür

digsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes, d. 1–6, 1835–1837. Čáňová – Eliška Čáňová, Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848–1918, Praha 1995. Čas. mineral. geol. – Časopis pro mineralogii a geologii, Praha 1956–1992. ČAVU – Alena Šlechtová, Josef Levora, Členové České akademie věd a umění 1890–1952, 2. vyd., Praha 2004. ČBS – Československý biografický slovník, Praha 1992. ČČH – Český časopis historický (1950–1989 jako Československý časopis historický), Praha 1895–. ČL – Český lid, Praha 1891–. ČLČ – Časopis lékařů českých, Praha 1862–. ČMM – Časopis Matice moravské, Brno 1869–. ČMZM – Časopis Moravského zemského musea (Acta Musei Moraviae), Brno 1901–. ČNM – Časopis Národního muzea (1827–1830 jako Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách; 1831–1854 jako

Časopis Českého museum; 1855–1922 jako Časopis Musea Království českého; 1923– jako Časopis Národního musea),

Praha 1827–. Čornejová – Fechtnerová – Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, Životopisný slovník Pražské univerzity. Filozofická a Teo

logická fakulta 1654–1773, Praha 1986. ČS – Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, 2. vyd., Praha 1982. ČsB – Československo – Biografie, d. 1–3, 1936–1941. Čs. neurol. – Československá neurologie a neurochirurgie, Praha 1904–. ČSPSČ – Časopis společnosti přátel starožitností českých, Praha 1893–1963. ČVUT – František Jílek, Václav Lomič, Dějiny Českého vysokého učení technického, d. 1, sv. 1–2, Praha 1973, 1978. DA – Deutsche Arbeit. Monatsschrift für das geistige Leben der Deutschen in Böhmen, sv. 1–18, Praha 1901–1918. DaS (ĎaS) – Dějiny a současnost, Praha 1959–1969; 1990–. Dalibor – Dalibor, český hudební časopis, Praha 1879–1913; 1919–1927. DBE – Deutsche Biographische Enzyklopädie, d. 1–10, München 1995–1999. DČD – Dějiny českého divadla, d. 1–4, Praha 1968–1983. DČVU – Dějiny českého výtvarného umění, d. 1–5, Praha 1984–2005. DČŽ – Milena Beránková, Fraňo Ruttkay, Dějiny československé žurnalistiky, d. 1–2, Praha 1981–1984. Dlabač – Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren

und Schlesien, d. 1–3, Prag 1815. DLČ – Jan Jakubec, Dějiny literatury české, d. 1–2, Praha 1929, 1934. DUK – Dějiny Univerzity Karlovy, d. 1–4, Praha 1995–1999. DVT – Dějiny věd a techniky, Praha 1968–. EBL – Josef Weinmann, Egerländer Biographisches Lexikon, d. 1–2, Bayreuth 1985–1987. EČVU – Emanuel Poche, Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975. EJ – Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger, Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná:

Československá scéna, Praha 1990. ESL – Encyklopédia Slovenska, d. 1–6, Bratislava 1977–1982. ETK 1 – Encyklopedie tělesné kultury, d. 1–2, Praha 1963–1964. ETK 2 – Encyklopedie tělesné kultury, d. 1–2, Praha 1988. XI Ficek – Viktor Ficek, Biografický slovník širšího Ostravska, seš. 1–5, Opava 1972–1983. FP – Šárka Bartošková, Luboš Bartošek, Filmové profily. Českoslovenští scenáristé, režiséři, kameramani, hudební skladatelé

a architekti hraných filmů, Praha 1986. FPH – Šárka Bartošková, Luboš Bartošek, Filmové profily 2. Českoslovenští filmoví herci, d. 1–2, Praha 1990. FRB – Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých, ed. Josef Emler, Praha 1873–. Giebisch-Gugitz – Hans Giebisch, Gustav Gugitz, Bio-bibliographisches Literaturlexikon Österreichs von den Anfängen bis

zur Gegenwart, Wien 1964. GIÖ – Großindustrie Österreichs, d. 1–6, Wien 1898. Grove – The New Grove Dictionary of Music and Musicians, d. 1–20, London 1980. Grove Opera – The New Grove Dictionary of Opera, d. 1–4, London 1992, 1994. Heller – Hermann Heller, Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexikon, d. 1–4, Brünn 1885–1892 (1. d., 2.

rozš. vyd. 1912). Hudební věda – sborník hudebních vědeckých prací Kabinetu pro soudobou hudbu, 1961–1963, od 1964 jako časopis. HS – Československý hudební slovník osob a institucí, d. 1–2, Praha 1963, 1965. HSN – František Sitenský, Hospodářský slovník naučný, d. 1–4, Praha 1905–1924. ISN – Nový velký ilustrovaný slovník naučný, d. 1–17 + 3 dodatky, Praha 1932–1934. Jaksch – Friedrich Jaksch, Lexikon sudetendeutscher Schriftsteller und ihrer Werke für die Jahre 1900–1929, Reichenberg

1929. Jireček – Josef Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, d. 1–2, Praha 1875–1876. JSH – Jihočeský sborník historický, České Budějovice 1928–. Kalckbrenner – Erich Kalckbrenner, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Philosophischen Fakultät

der Karl-Ferdinands-Universität in Prag im Zeitraum von 1654–1720 mit biographischen Angaben und mit zusammen

fassendem Überblick, Med. Diss., Erlangen – Nürnberg 1972. Kejzlar – Josef Kejzlar a kol., Dějiny textilní výroby v České Skalici. Sborník studií, Dvůr Králové nad Labem, Ústí nad

Orlicí 1987. Knapík – Jiří Knapík, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953, Praha 2002. Knauer – Oswald Knauer, Das österreichische Parlament von 1848–1966, Wien 1969. Knihopis – Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, 1925–1946, ed. Zdeněk Tobolka,

Praha 1950–1967, Dodatky, ed. František Horák, 1994–. Kolář Elity – Politická elita meziválečného Československa 1918–1938. Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha

1998. Koleška – Zdeněk Koleška, Seznam biografií československých entomologů, in: Zprávy Československé společnosti entomo

logické při ČSAV, seš. 15–28, Praha 1979–1991. Dodatky in: Klapalekiana, seš. 29 a 34, Praha 1993 a 1998. Koerting – W. Koerting, Die deutsche Universität in Prag. Die letzten hundert Jahre ihrer Medizinischen Fakultät, Bonn

1968. Kosch – Wilhelm Kosch, Deutsches Theater-Lexikon, d. 1–5, Klagenfurt – Wien 1953–. Kosch Lit – Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Begründet von Wilhelm Kosch,

22 d. + 6 d. dodatků, Bern – München 1968–. Kosch Staatshandbuch – Wilhelm Kosch, Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik, d.

1–2, Bern 1963. KRL – K. J. Kutsch, Leo Riemens, Großes Sängerlexikon, d. 1–5, 3. vyd., München 1997. KSN – Komenského slovník naučný, d. 1–10, Praha 1937–1938. Kudělka – Šimeček – Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček a kol., Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských

národů od roku 1760. Bio-bibliografický slovník, Praha 1972. Kunc – Jaroslav Kunc, Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918–1945, d. 1–2, Praha

1945. Kutnar – František Kutnar, Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, 2. vyd., Praha 1997. LČL – Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, d. 1; 2, sv. 1–2; 3, sv. 1–2. (A–Ř), Praha 1985–. LDM – Lexikon zur deutschen Musikkultur Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien, d. 1–2, München 2000. Lišková – Marie Lišková, Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861–1913, Praha 1994. Maasburg – Geschichte der obersten Justizstelle in Wien (1749–1848), ed. Michael Friedrich Maasburg, Prag 1879. MČE – Malá československá encyklopedie, d. 1–6, Praha 1984–1987.

XII


MGG – Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. L. Finscher, Fr. Blume, d. 1–8,

Kassel 1994– (Personenteil 1999–), 2. vyd. MSB – Ladislav Skala, Malý slovník biografií, d. 1–6, Praha 1988–1991. MSA – Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs, seš. 1–125, München 1971–1996. MSN – Masarykův slovník naučný, d. 1–7, Praha 1925–1933. MVGDB – Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, seš. 1–82, Prag 1862–1944. Myška – Milan Myška a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, Ostrava 2003. Národní album – Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých,

Praha b. d. [1899]. NBS – Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, Budyšin 1984. ND a jeho předchůdci – Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců a divadel Vlastenského, Stavovského, Proza

tímního a Národního, Praha 1988. NDB – Neue Deutsche Biographie, d. 1–, München 1953–. NGS – Naučný geologický slovník, ed. J. F. Svoboda, 2. díl, Praha 1961. NÖB – Neue Österreichische Biographie 1815–1918, begr. v. A. Bettelheim, část 1, d. 1–9, Wien 1923–1956, část 2, d. 1,

Wien 1925. NEČVU – Nová encyklopedie českého výtvarného umění, d. 1–2, ed. Anděla Horová, Praha 1995. ÖAW Almanach – Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sv. 1–67, Wien (1851–1917 jako Alma

nach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, sv. 68–96, 1918–1946 [1948] jako Almanach der Akademie der

Wissenschaften, sv. 97–, 1947[8]–). ÖBL – Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, d. 1– (A–S), Wien 1957–. ODS – Ottův divadelní slovník, Praha 1919. OSN – Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, d. 1–28, Praha 1888–1909. OSND – Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Ottovu slovníku naučnému, d. 1–6, Praha 1930–1943. Österreich Lexikon – Österreich Lexikon in zwei Bänden, ed. R. Bamberger, Wien 1995. ÖZBH – Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, Wien 1853–1914. PA – Památky archeologické a místopisné, Praha 1855–, od 1949 jako Památky archeologické. Pazdírek – Pazdírkův hudební slovník naučný II. Část osobní, d. 1–2, ed. G. Černušák, V. Helfert, B. Štědroň, Brno

1933–1937. Pejskar – Jožka Pejskar, Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty, sv. 1–4, Zürich 1982–1994. Podlaha, Posvátná místa – Antonín Podlaha, Posvátná místa Království českého, sv. 1–7, Praha 1907–1913. Podlaha, Soupis památek – Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku

do počátku 19. století, sv. 1–28, Praha 1898–1908. Poggendorff – J. C. Poggendorff, Biographisch-literarisches Handwörterbuch der exakten Wissenschaften, d. 1–, Leipzig

– Berlin 1863–. Priekopníci – J. Tibenský, O. Pöss a kol., Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 3, Bratislava 1999. PSB – Polski słownik biograficzny, d. 1–, Kraków 1935–. PSD – Příruční slovník k dějinám KSČ, d. 1–2, Praha 1964. PSN – Příruční slovník naučný, d. 1–4, Praha 1962–1967. RHB – Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, d. 1–5, ed. Antonín Truhlář, Karel Hrdina, Josef Hejnic

a Jan Martínek, Praha 1966–1982. Riemann – Hugo Riemanns Musiklexikon, d. 1–2, Berlin 1929, (11. vyd.). RSN – Slovník naučný, d. 1–10, ed. F. L. Rieger, Praha 1860–1872. Saur – Saur allgemeines Künstlerlexikon der bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, ed. Günther Meißner, d. 1–, Leip

zig 1992– (d. 1–3 též jako: Allgemeines Künstler-Lexikon, ed. G. Meißner, München – Leipzig 1983–1990). Sbb. Wien – Sitzungsberichte der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaft

liche Klasse, sv. 1–156, Wien 1848–1947. SBS – Slovenský biografický slovník, d. 1–6, Martin 1986–1994. SČS – Slovník českých spisovatelů od roku 1945, ed. P. Janoušek, d. 1–2, Praha 1995–1998. SČF – Slovník českých filozofů, Brno 1998. SČL – Slovník české literatury 1970–1981, Praha 1985. SČSVU – Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997, d. 1–, Ostrava 1998–. XIII SDLČ – Arne Novák, Stručné dějiny literatury české, Olomouc 1946. Slezsko – Biografický slovník Slezska a severní Moravy, d. 1–, Opava, Ostrava 1993–. SPFFBU – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno 1952–. Sudetenland – Sudetenland. Böhmen-Mähren-Schlesien. Vierteljahrschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und Volkstum,

München 1960–. Thieme – Becker – Ulrich Thieme und Felix Becker, Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der

Antike bis zur Gegenwart, d. 1–37, Leipzig 1907–1950. Toman – Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, d. 1–2, Praha 1947. Toman D – Prokop Toman, Prokop H. Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955. Tomeš – Josef Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, d. 1–3, Praha 1999. Věstník ČAVU – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892–1917; Věstník České

akademie věd a umění, Praha 1918–1952. Dále jako Věstník ČSAV – Věstník Československé akademie věd, Praha 1953–1992. Dále jako Věstník AV ČR – Věstník Akademie věd České republiky, Praha 1993–. VČAZ – Věstník Československé akademie zemědělské, 1925–1953 (dále jako Věstník Československé akademie zeměděl

ských věd, 1954–). Věstník KČSN – Věstník Královské české společnosti nauk, Praha 1888–1952. Vollmer – Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, d. 1–6, ed. Hans Vollmer, Leipzig 1953–

1962. VVM – Vlastivědný věstník moravský, Brno 1946–. Wininger – Salomon Wininger, Große Jüdische National-Biographie mit mehrmals als 8000 Lebensbeschreibungen nam

hafter jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder, sv. 1–6, Czernowitz 1925–1936. Wurzbach – C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwür

digen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt

haben, d. 1–60, Wien 1856–1891; Register zu den Nachträgen 1923. ZGLM – Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 1897–1941 (dále jako Zeitschrift für

Geschichte und Landeskunde Mährens), 1942–1944.

XIV


SEZNAM AUTORŮ HESEL

PhDr. Arner, Milan, Národní knihovna Praha

PhDr. Bílek, Jiří, CSc., VÚA Praha

Prof. PhDr. Bláhová, Marie, DrSc., Filozofická fakulta UK Praha

PhDr. Blažíčková-Horová, Naděžda, NG Praha

PhDr. Bočková, Hana, Dr., Filozofická fakulta MU Brno

Doc. PhDr. Bokůvková, Vlasta, CSc., Západočeská univerzita Plzeň

PhDr. Boubín, Jaroslav, CSc., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Brabencová, Jana, Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Brožová, Věra, Pedagogická fakulta UK Praha

Doc. Ing. Březinová, Libuše, CSc., Praha

PhDr. Czumalo, Vladimír, CSc., Filozofická fakulta UK Praha

PhDr. Čáňová, Eliška, Hostivice

Prof. PhDr. Černý, František, DrSc., Praha

PhDr. Doležalová, Eva, PhD., Historický ústav AV ČR Praha

RNDr. Drábek, Pavel, Roztoky u Prahy

Doc. PhDr. Dubská, Alice, CSc., Praha

RNDr. Ďuranová, Ľudmila, Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin

PhDr. Ďurčanský, Marek, Praha

Fikejz, Miloš, Národní filmový archiv Praha

RNDr. Folta, Jaroslav, CSc., NTM Praha

PhDr. Hlaváček, Bohumil, Brno

Doc. PhDr. Hlaváčková, Ludmila, CSc., Ústav dějin lékařství UK Praha

PhDr. Holeňová, Jana, CSc., Divadelní ústav Praha

PhDr. Husová, Marcella, CSc., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Jakl, Tomáš, VÚA Praha

Prof. PhDr. Jeřábek, Richard, DrSc., Brno

PhDr. Kapsa, Václav, Národní knihovna Praha

PhDr. Karkanová, Hana, MG Brno

Prof. MUDr. Karlíček, Václav, DrSc., Plzeň

Ing. Koleška, Zdeněk, Praha

PhDr. Kořán, Ivo, CSc., Praha

Doc. PhDr. Kučera, Martin, CSc., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Kůrka, Pavel, Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Lacina, Vlastislav, CSc., Historický ústav AV ČR Praha

Doc. PhDr. Linhartová, Věra, CSc., Lékařská fakulta MU Brno

PhDr. Lněničková, Jitka, Praha

PhDr. Ludvová, Jitka, CSc., Divadelní ústav Praha

PhDr. Makariusová, Marie, Historický ústav AV ČR Praha

Mgr. Martínek, Jiří, Kartografie Praha

PhDr. Martínek, Miloslav, CSc., Právo Praha

PhDr. Masnerová, Jiřina, Archiv ČVUT Praha

PhDr. Mášová, Hana, PhD., Ústav dějin lékařství UK Praha

Prof. Ing. Mayer, Daniel, Západočeská univerzita Plzeň

Ing. Mergl, Ladislav, Praha

PhDr. Motlíček, Tomáš, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

XV


Ing. Nekvasilová-Kleinová, Jana, NTM Praha

PhDr. Němeček, Jan, DrSc., Historický ústav AV ČR Praha

Doc. PhDr. Nosek, Bedřich, CSc., Husitská teologická fakulta UK Praha

Ing. Novák, Miroslav, CSc., NTM Praha

PhDr. Novotná, Hedvika, Praha

PhDr. Novotný, Gustav, CSc., Historický ústav AV ČR Brno

† PhDr. Novotný, Jan, CSc., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Novotný, Jiří, CSc., Archiv České národní banky Praha

PhDr. Osolsobě, Jana, PhD., Brno

PhDr. Pajer, Jiří, Ústav lidové kultury Strážnice

Ing. Petrik, Josef, CSc., NTM Praha

Prof. PhDr. Poledňák, Ivan, DrSc., Praha

PhDr. Přibáň, Michal, Dr., Ústav pro českou literaturu AV ČR Brno

PhDr. Přibáňová, Svatava, Brno

PhDr. Reittererová-Benetková, Vlasta, Wien

Doc. PhDr. Sedlák, Jiří, CSc., Brno

PhDr. Sekyrka, Tomáš, NG Praha

PhDr. Scherl, Adolf, CSc., Praha

Mgr. Scheufler, Pavel, Praha

PhDr. Sklenář, Karel, DrSc., Praha

Doc. PhDr. Smutný, Bohumír, Dr., MZA Brno

Mgr. Sterneck, Tomáš, PhD., Historický ústav AV ČR České Budějovice

Sviták, Pavel, Praha

Doc. PhDr. Svobodný, Petr, CSc., Archiv UK Praha

PhDr. Svobodová, Milada, Národní knihovna Praha

RNDr. Šišma, Pavel, Dr., Přírodovědecká fakulta MU Brno

Mgr. Šourková, Anna, Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin

Doc. PhDr. Šouša, Jiří, CSc., Filozofická fakulta UK Praha

PhDr. Štěpánková, Marie, Národopisné oddělení NM, Praha

Mgr. Táborecká, Alena, Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin

PhDr. Tomeš, Josef, Masarykův ústav AV ČR Praha

PhDr. Toncrová, Marta, Etnologický ústav AV ČR Brno

Prof. PhDr. Uhlíř, Dušan, DrSc., Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Vacek, Jiří, Slovanská knihovna NK Praha

PhDr. Veselská, Jiřina, Frýdek-Místek

RNDr. Vlašímský, Pavel, Česká geologická služba Praha

PhDr. Vlček, Pavel, CSc., Ústav dějin umění AV ČR Praha

Doc. PhDr. Vlček, Radomír, CSc., Historický ústav AV ČR Brno

Doc. JUDr. Vojáček, Ladislav, CSc., Právnická fakulta MU Brno

PhDr. Vondra, Roman, PhD., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Vošahlíková, Pavla, DrSc., Historický ústav AV ČR Praha

PhDr. Zach, Aleš, Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha

PhDr. Zářický, Aleš, PhD., Filozofická fakulta Ostravské univerzity Ostrava

XVI


R EDAKČNÍ R ADA

Doc. JUDr. Adamová, Karolína, CSc.

RNDr. Folta, Jaroslav, CSc.

Prof. PhDr. Hlaváček, Ivan, CSc.

PhDr. Hozák, Jan

Doc. PhDr. Charvát, Petr, DrSc.

Prof. PhDr. Janáčková, Jaroslava, CSc.

PhDr. Kubín, Petr, PhD.

Doc. PhDr. Kučera, Martin, CSc.

PhDr. Ludvová, Jitka, CSc.

Prof. PhDr. Pánek, Jaroslav, DrSc.

Prof. Ing. Průcha, Václav, CSc.

Prof. PhDr. Raková, Svatava, CSc.

PhDr. Rossová, Marcella, CSc. (vědecká tajemnice)

PhDr. Svatoš, Michal, CSc.

Doc. PhDr. Šedinová, Jiřina, CSc.

Doc. PhDr. Šedivý, Ivan, CSc.

PhDr. Tomeš, Josef (předseda)

Doc. PhDr. Vlček, Pavel, CSc.

PhDr. Vošahlíková, Pavla, DrSc. (místopředsedkyně)

XVII


XVIII


BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ


478

BIACH, Adolf, * 29. 8. 1866 Načeratice (č. o. Znojmo), † 2. 5. 1918 Most, rabín, pedagog Studoval v Židovském teologickém semináři ve Vratislavi. Od 1891 až do své náhlé smrti působil jako rabín v Mostě. Napsal a publikoval několik populárně-vědeckých spisů: Biblische Sprache und biblische Motive in Wielands Oberon (Brüx 1897), Friedrich Hebbel und die Juden (Brüx 1897), Maimonides (Wien 1900), Moses Maimonides und Moses Mendelssohn in ihrer Bedeutung für die Zukunft des Judentums (Brüx 1904), Zur Erinnerung an den 700jährigen Todestag des Moses Maimonides (Brüx 1907). Ve spolupráci s M. Doktorem přepracoval učebnici židovských dějin a literatury M. Kayserlinga (Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur), která byla vídeňským ministerstvem školství určena pro používání na rakouských středních školách. Vyšla ve dvou vydáních. L: H. Gold (ed.), Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1934, s. 70n.; Encyclopaedia Judaica 4, Berlin, 1929, s. 464.

Bedich Nosek

BIANCO, Baccio del (též Biagio, Bartolommeo), * 4. 10. 1604 Florencie (Itálie), † červen 1656 Madrid (Španělsko), malíř, štukatér, architekt, jevištní mechanik a dekoratér Narodil se v rodině florentského obchodníka Cosima di Raffaello del Bianco a jeho ženy Catariny Partigiani. Ve vlastním životopise uvedl, že se od osmi do šestnácti let učil u Giovanniho Biliverta a zároveň studoval dílo Lodovica Cardi da Cigoli, tehdy nejvíce ceněného florentského umělce. Po vyučení se stal kreslířem a snad i vyráběl modely pro Giovanniho Pieroniho, s nímž 16. 4. 1620 odjel do Rakouska. Navštívil také Uhry. Do Prahy se dostal nejpozději 1622 nebo 1623 a zde pak pracoval převážně pro Albrechta z Valdštejna. Prostřednictvím G. Pieroniho získal první velkou samostatnou zakázku – vymalování audienční místnosti a hlavního sálu ve Valdštejnském paláci na Malé Straně, připisuje se mu i výzdoba tamní kaple a hlavní oltářní obraz. Na krátkou dobu odešel do Vídně, ale protože se tam bez Pieroniho patronace neuplatnil, vrátil se zpět do Prahy. Pravděpodobně na přelomu 1625/26 odcestoval do Milána a potom do Florencie k rodičům. Tam si otevřel malířskou školu, v níž vyučoval perspektivní malbu a architekturu, jen ve válečném roce 1642 se věnoval také fortifikačnímu stavitelství. Souběžně pracoval i jako freskař (mj. se podílel na provedení iluzivních maleb v Casa Buonarroti, 1628, 1637–38, kvadratury ve Villa Mezzomonte, 1634 a ve Villa Corsi Salviati, 1638), zakládal zahrady, vyráběl hodiny a kreslil kartony k mozaikám a tapisériím, vyráběl jevištní dekorace na medicejském dvoře. 1650 přijal nabídku španělského krále Filipa IV. v Madridu zprostředkovanou Ferdinandem II. Medici. Tam se zabýval především tvorbou divadelních dekorací a různých mecha

nismů pro divadlo. Jeho prvním úkolem byly scény k opeře

E Golfo de las Sirenas od Calderóna de la Barcy. Pro toho

to umělce vyrobil dekorací více. Byl pohřben 29. 6. 1656

v madridském kostele San Lorenzo.

D: Práce na opevnění Petřína v Praze (kolem 1622); malba v prostorách Vald

štejnského paláce čp. 17/III na Malé Straně v Praze (v hlavním sále: Mars na

válečném voze, je vlastně oslavou Albrechta z Valdštejna; výzdoba Astrono

mické chodby: základní kosmologické pojmy – světadíly, živly, sedm planet

a čtrnáct znamení zvěrokruhu; audienční pokoj: Apollónův vůz a čtyři roční

doby; sala terrena: antičtí bozi; nástěnné obrazy palácové kaple vznikaly zřej

mě prací pomocníků, 1623–29); nezachované práce pro křižovníky v Praze.

L: A. Jansen, Aus dem Leben des Malers und Ingenieurs Biagio del B. aus

Florenz, in: Zeitschrift für bildende Kunst 10, München 1875, 374n.; V.

Wagner, B. B. a Valdštejnský palác, in: Ročenka Kruhu pro pěstování dějin

umění za rok 1916, 1917, s. 19n.; Toman 1, s. 62; E. Poche – P. Preiss, Praž

ské paláce (1. vyd.) 1973, s. 342, 346; EČVU, s. 42; J. Krčálová, Giovanni

Pieroni – architekt?, in: Umění 36, 1988, s. 511n. (zvláště 511, 512, 514).

Pavel Vlek

BÍBA, Miroslav, * 6. 11. 1907 Žilov-Tatiná u Plzně, † 19. 5.

1975 Praha, houslista, hudební teoretik, pedagog, skladatel

Pocházel z rodiny hostinského, otec ho naučil i základům

houslové hry. 1922–30 studoval na městské hudební ško

le v Plzni u V. Stacha, současně kompozici u V. R. Mose

ra. 1930–31 učil v Plzni, 1931–35 na Komenského ústavu

v Košicích, kde byl tehdy i hráčem rozhlasového orchest

ru. Pak žil krátce v Mukačevu a Užhorodu. 1935–40 vedl

hudební školu v Jičíně, od 1940 byl koncertním mistrem

orchestru opery divadla v Olomouci, kde založil Český ko

morní soubor a 1945 Olomoucké smyčcové kvarteto a stal

se členem Moravské filharmonie. Koncertoval také sólově.

V Československém rozhlasu v Brně a Ostravě se jako spolu

autor podílel na několika hudebně-literárních relacích. Patřil

k čestným členům Státního divadla O. Stibora v Olomouci,

1968 byl vyznamenán Za vynikající práci.

D: Romance pro klavírní trio, 1925; Smyčcový kvartet, 1928; Manětínská

Venuše (zpěvohra), 1928; Malá orchestrální suita, 1938; Budka (pohádkový

balet), 1954.

L: HS 1, s. 95; SBS 1, s. 245; BLS 1, s. 411.

Anna Šourková

BIBER, Heinrich Ignaz Franz, * 12. 8. 1644 Stráž pod Ral

skem, † 3. 5. 1704 Salcburk (Rakousko), houslista, hudební

skladatel a kapelník

Jeho otec byl pravděpodobně lovčím na panství hrabat

z Liech tensteina-Castelcornu. Údaje o B. vzdělání nejsou

známy, snad studoval na jezuitském gymnáziu v Opavě

a u Johanna Heinricha Schmelzera ve Vídni. Již v mládí se

zřejmě znal se skladateli P. J. Vejvanovským, P. J. Rittlerem

ad., jejichž skladby se dochovaly spolu s nejstarší známou B.

skladbou Salve regina v opisech tzv. kroměřížského krypto

gramisty z roku 1663. V červenci 1666 B. navštívil Český BIACH 479 Krumlov, dle zmínky v Schmelzerově korespondenci byl nějaký čas hudebníkem u Johanna Seyfrieda z Eggenbergu ve Štýrském Hradci. Pravděpodobně od 1668 byl zaměstnán na dvoře olomouckého biskupa Karla z Liechtensteina-Castelcornu v Kroměříži jako komorník, v biskupské kapele hrál na housle a violu da gamba. Toto místo bez svolení vrchnosti opustil na podzim 1670 během cesty k tyrolskému houslaři Jakobu Steinerovi a vstoupil do služby u arcibiskupského dvora v Salcburku. Záležitost byla urovnána až 1676, kdy získal od olomouckého biskupa propouštěcí list. Z doby B. pobytu v Kroměříži se dochovalo poměrně málo skladeb, k nejpozoruhodnějším patří houslová Sonata representativa napodobující zvuky zvířat. Po svém útěku zůstal v kontaktu s kroměřížským dvorem a svá díla zasílal tamnímu kapelníkovi P. J. Vejvanovskému až do jeho smrti (1693); kroměřížská hudební sbírka tak dnes obsahuje vůbec nejvýznamnější soubor B. kompozic. Kromě návštěvy rodiště 1692 nejsou jeho další kontakty s českými zeměmi známy. V Salcburku byl zprvu komorníkem s platem podobným jako v Kroměříži, postupně však vybudoval závratnou kariéru, 1679 byl jmenován zástupcem kapelníka, 1684 kapelníkem. 1690 ho po druhé žádosti povýšil Leopold I. do šlechtického stavu s přídomkem von Bibern. Řada děl vyšla tiskem, některé skladby z jeho první sbírky vydané 1676 snad vznikly ještě v Kroměříži. K nejvýznamnějším B. dílům pro sólové housle patří tzv. Růžencové sonáty využívající hojně skordatur (ladění strun odlišné od obvyklého), vedle sólových sonát komponoval komorní instrumentální skladby pro smyčcové i žesťové ansámbly, církevní hudbu, opery a hudbu ke školským hrám. Z jeho hudebně nadaných dětí vynikl pozdější salcburský kapelník Karl Heinrich B. (1681–1749). D: soupis díla, edic a bibliografie in: E. T. Chafe, Church Music of H. B., Ann Arbor 1987; MGG 2, sl. 1573n.; Grove (2001), 3, s. 519n. L: P. Nettl, Zur Geschichte der Musik-Kapelle des Fürstbischofs Liechtenstein, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 4, 1921–22, s. 485n.; týž, Die Wiener Tanzkomposition in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, in: Studien zur Musikwissenschaft 8, 1921, s. 45n.; týž, H. F. B. von Bibern, in: tamtéž 24, 1960, s. 61n.; J. Sehnal, Die Kompositionen H. B. in Kremsier, in: SPFFBU, H 5, 1970, s. 21n.; E. T. Chafe, Church Music of H. B., Ann Arbor 1987 (Studies in Musicology 95); J. Sehnal, H. Bibers Beziehungen zu Kremsier, in: De editione musices. Festschrift Gerhard Croll, Laaber 1992, s. 315n.; týž, Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži, 1993, s. 43n.; týž (ed.), Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský: Referate von dem gleichnamigen internationalen Symposium in Kroměříž (Kremsier), 6.–9. September 1993, 1994, passim; MGG 2, sl. 1573n.; D. Glüxam, Die Violinskordatur und ihre Rolle in der Geschichte des Violinspieles. Unter besonderer Berücksichtigung der Quellen der erzbischöflichen Musiksammlung in Kremsier, Tutzing 1999 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 37), passim; Grove (2001) 3, s. 519n. P: Arcibiskupský zámek Kroměříž a zahrady, hudební sbírka, katalog: J. Sehnal – J. Pešková, Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae: Artis musicae antiquioris catalogorum series, Vol. V/1, 2), 1998.

Václav Kapsa

BÍBL, František (vl. jm. František Josef Stanislav Bibl),

* 13. 11. 1880 Pardubice, † 26. 6. 1932 Praha, úředník, pře

kladatel, básník, publicista

Narodil se na pardubickém Zeleném předměstí jako syn fo

tografa Františka Bibla. Matka Marie, roz. Musilová, byla

dcerou oděvníka ve Dvoře Králové nad Labem. Tam také B.

vystudoval gymnázium a 1899 složil maturitu. Za studií se

stýkal s kruhem uměnímilovných studentů, jeho přáteli se

stali zejména Albert Pražák a Rudolf Těsnohlídek. Po ma

turitě odešel do Prahy, kde se věnoval nejprve studiu práv

(1899–1903), pak absolvoval šest semestrů dějepisu a země

pisu na filozofické fakultě. Současně byl od 1905 zaměstnán

jako učitel ve Studijním ústavu Dr. E. Grégra (do 1909).

Následně vyučoval soukromě jazyky a živil se překládáním

krásné literatury z francouzštiny a angličtiny a uplatňoval

i své znalosti němčiny a italštiny. 1912 nastoupil jako účetní

praktikant u Zemské statistické kanceláře (později Státního

úřadu statistického). 1914 složil zkoušku ze státního účetnic

tví a od 1918 pracoval jako ministerský koncipista tamtéž,

1922 se stal ministerským tajemníkem, 1926 odborovým

radou, 1931 vrchním odborovým radou. Po první světové

válce se účastnil reparačních jednání v Paříži a Budapešti.

1929 se oženil. B. blízkým přítelem a spolupracovníkem ve

statistickém úřadě byl Jindřich Hořejší. Pohřben byl v No

vém Strašecí u Kladna, odkud pocházela jeho manželka.

V literárním dění se stal nejprve známým jako překladatel

básní. Pod pseudonymy Jan Hart, J. Hart, B. J. Hart, pozdě

ji Hermor Lilia a L. Ling, publikoval překlady významných

anglických romantických básníků a francouzských sym

bolistů především v Národních listech (1910) a v Moderní

revui (P. B. Shelley, W. de la Mar, J. Masefield, W. Davies,

Ch. Baudelaire, P. Verlaine, S. Mallarmé, A. Rimbaud). Před

první světovou válkou se intenzivně věnoval zejména poe

zii Johna Keatse, na jehož překladech pracoval dlouhá léta

a vydával je po částech již od roku 1912 (knižní podoba

1918, Básně). Keatsovo dílo vydal posléze znovu, přepraco

vané a pod stejnojmenným titulem, v edici Pantheon v na

kladatelství F. Borového 1928. Z anglické poezie přeložil od

G. G. Byrona Giawer 1912, překládal též A. E. Poea. Dále

se B. zajímal o francouzskou poezii. Zabýval se zejména dí

lem Alberta Samaina (Zahrada infantčina, 1927), Henri de

Regniera (Scény v soumraku, 1929), Honoré de Balzaca (Lesk

a bída kurtizán, 1926). Spolu s J. Hořejším, J. Kamenářem

a G. Pflegrem vydal antologii překladů z poezie francouzské,

anglické a německé Ozvěny (1927). V pozůstalosti zůstal

rukopis Les Stances Jeana Moréase. B. byl rovněž autorem

odborných článků z oboru metapsychologie.

Do literatury jako básník vstoupil pod pseudonymem Her

mor Lilia 1917 první básnickou sbírkou melancholické,

transcendentní lyriky Řádky, vydanou vlastním nákladem

u kladenského nakladatele J. Šnajdra. Na verše, které vzni

kaly 1908–12, navázal dalšími třemi sbírkami dekadentní

BÍBL


480

lyriky (Večery, 1924, Mysterion, 1927, Stíny, 1931). Jako autor zůstával utajen před veřejností i před nakladatelem, pro kterého vystupoval jako prostředník neznámého básníka. Jeho čtyři básnické sbírky se staly mostem mezi doznívajícími devadesátými lety a moderní poezií holanovskou či weinerovskou. D: Básnické dílo Hermora Lilii (2. sv., ed. V. Färber, A. Petružalka, 1979, samizdat); Verše tajného básníka (ed. I. Slavík, 1982, výbor, bibliofilie). L: Naše kniha 13, 1919, s. 204; in: Archa 13, 1925, č. 2, s. 89; nekrology: sine, Tři zemřelé literáty..., in: Rozhledy 1, 1932, č. 12, s. 94, 15. 9. 1932; djk., V neděli v noci zemřel..., in: Lidové noviny 40, 1932, č. 325, 22. 6. 1932; p. (A. M. Píša), in: Právo lidu 28. 6. 1932; Chudým dětem, 1940, s. 128; O. Pospíšil, Spisovatelé beletristé Pardubic a pardubického kraje, 1941, s. 13; K. Tauš, Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů, 1947, s. 235 (kde chybné datum úmrtí); I. Slavík, Výročí F. B., in: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1980, č. 3, 1980; týž, Básník stínů a jeho příběh, s. 65n.; LČL 1, s. 226n.; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 399. P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová

BÍBOVÁ, Regina, * 16. 7. 1864 ?, † 4. 5. 1927 Praha, industriální učitelka a propagátorka lidového krajkářství Představitelka českého krajkářství přelomu 19. a 20. století. Spolupracovala se starší kolegyní Marií A. Smolkovou (1861–1904), která od 1891 vedla kursy paličkování na Městské průmyslové pokračovací škole pro dívky v Praze a po jejím onemocnění převzala výuku na této škole. Obě učitelky podnikly několik společných studijních cest za krajkářskou výrobou do Krušnohoří, Pošumaví, na Vamberecko, Moravu, do Slezska i na Slovensko. Shromážděný bohatý materiál chtěly vydat tiskem, vyšel však až po smrti Smolkové, a to péčí B. Jako spoluautorka dokončila a zajistila vydání z hlediska shromážděného materiálu velmi důležité práce Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uherském Slovensku (1908). Sama pak uveřejnila několik instruktivních textů (Pletení na podušce, čili paličkování krajek, 1912) a časopiseckých článků o pletařství a krajkářství slovanském i českém v Národopisném věstníku českoslovanském, Časopisu vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, Národopisném sborníku českoslovanském a o umělecké hodnotě krajky v časopisu Náš směr. D: O krajce, in: Národopisný sborník českoslovanský 8, 1902, s. 21n.; Krajky, in: Česká dívka 3, 1906–07, č. 6, s. 93n.; Možno-li tkanice a pletenice považovati za prvotní dílo pletení na podušce..., in: Národopisný věstník českoslovanský 7, 1912, s. 25n.; O starobylosti a původnosti pletení u Slovanů, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 24, 1907, č. 1–2, s. 20n.; Výstava krajek v Národopisném muzeu českoslovanském v Praze, in: Národopisný věstník českoslovanský 5, 1910, č. 9, s. 187n.; Umělecká hodnota krajky, in: Náš směr 2, 1911, č. 12, s. 253n.; Umění v krajkách, in: Ornamenty 1, 1913, s. 2n.; Lidová umělkyně, in: Ženský svět 20, č. 3, 10. 2. 1916, s. 71n.; Lidová umělkyně, in: tamtéž 20, č. 21–22, 25. 12. 1916, s. 427n.; Podvinky – vzory díla Krajky a krajkářství lidu slovanského, 1938.

L: V. Havelková – M. Smolková – R. B., Krajky a krajkářství lidu slovanské

ho (recenze), in: Národopisný věstník českoslovanský 3, 1908, s. 46n.; Č. Zí

brt, Krajkářství v zemích Koruny české a na Slovensku, in: ČL 17, 1908,

s. 375n.; J. Cibulková, R. B. Vzpomínka vděčné žákyně, in: Škola a rodina

3, 1929–30, s. 51n.; M. Štěpánková, Marie A. Smolková a R. B., in: Krajka

7, 2005, č. 1, s. 3.

P: osobní pozůstalost Národopisné muzeum Praha.

Marie Štpánková, Richard Jeábek

BIBUS, František, * 24. 1. 1903 Ústí nad Orlicí, † 11. 8.

1966 Pardubice, právník, prozaik

Narodil se jako třetí syn v rodině továrního dělníka. Po ma

turitě 1923 na státním reálném gymnáziu v Hradci Králové

studoval osm semestrů (1923–27) práva na Právnické fakultě

UK v Praze, doktorát však nezískal. Pak byl zaměstnán jako

právník na Ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě, od 1932

jako komisař na Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích,

kde zůstal již natrvalo. Zemřel náhle v Pardubicích, pohřben

byl v rodišti.

Po básnických pokusech ze studentských let vydal své prv

ní povídky Vítr a plášť až v době druhé světové války 1943

v nakladatelství Vyšehrad. Druhou knihu, román Jde za

námi věrolomník, otiskl tamtéž 1946. Krátkou literární čin

nost ukončil třetí knihou, určenou tentokrát mládeži, jejíž

osou se staly vzpomínky na dětství, láska k rodnému kraji

a k matce Za groš kudla (vydalo v edici Slunečnice s ilustra

cemi Jana Černého Družstvo Moravského kola spisovatelů

v Brně 1947, jehož byl členem). Od 1947 se stal také členem

Syndikátu českých spisovatelů. B. byl člověkem venkova, své

prózy psal citlivým, čistým, prostým jazykem. V psycholo

gických povídkách se projevil jako prozaik navazující na ka

tolickou větev moderní české prózy, jako prozaik čepovského

ražení. Ideově se hlásil ke katolickým spisovatelům, a proto

se publikačně odmlčel, když všichni jeho přátelé byli politic

ky perzekvováni. V rukopisech zůstala řada děl, mimo jiné

próza Žíznivci, okupační román Slunce svítí na nespravedlivé

a Všichni mí přátelé. Připravované vydání B. díla v naklada

telství Lidová demokracie (1969) bylo zakázáno.

L: nekrolog: sine, Zemřel F. B.: rodák z Ústí nad Orlicí..., in: Lidové noviny

1966, č. 34, 20. 8. 1966; O. Pospíšil, Spisovatelé beletristé Pardubic a par

dubického kraje, 1948, Dodatky, s. 6; LČL 1, s. 227.

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová

BIBUS, Peter Franz Wenzel, * 9. 3. 1825 Lanškroun, † 25. 2.

1891 Praha, právník, politik, poslanec

Pocházel z rodiny lanškrounského měšťana. Studoval prá

va ve Vídni a v Praze. Nejprve krátkou dobu pracoval jako

státní zástupce a soudce v Hradci Králové (1848–50), pak

působil jako c. k. krajský soudní rada v Liberci (1850–54),

v Prešově (1854–56) a v Plzni (od 1862). 1865 byl přijat BÍBOVÁ 481 do stavu zemského soudu v Praze a již 1868 byl jmenován nejprve zemským soudním radou a 1870 c. k. radou vrchního zemského soudu. V dubnu 1864 vstoupil do českého zemského sněmu po doplňovacích volbách za odstupujícího poslance JUDr. Franze Ahera. Pak byl zvolen za stejný volební obvod Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová-město, avšak na páté schůzi 1867 byla volba prohlášena za neplatnou. 1878–82 je uváděn jako zemský poslanec za volební obvod Trutnov, Hostinné, Maršov a Žacléř-venkov. 1868–70 (dle Knauera 1869–73) zasedal jako poslanec říšské rady ve Vídni. 1883 byl povýšen na rytíře. L: BL 1, s. 91; Knauer, s. 70; J. Husák – R. Schránil, Der Landtag des Königreiches Böhmen 1861–1911. Personalien, 1911, s. 164 a 292; Lišková, s. 26. P: SOA Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Lanškroun, sign. 1135, matrika narozených 1801–1827 pro Lanškroun, s. 428.

Gustav Novotný, Roman Vondra

BICAN, Emil, * 6. 5. 1916 Borovany u Českých Budějovic, † 2. 8. 1991 Brno, fotograf Pocházel z rodiny zedníka. Vychodil obecnou školu v Českých Budějovicích, pak 1927–30 navštěvoval tři třídy měšťanky ve Francii. Fotografem se vyučil 1930–33 u firmy E. Gebauer v alsaském městě Mulhouse. Do tehdejšího Československa se vrátil 1935 s matkou a sestrou. Pracoval u firmy Reis v Praze 2 a potom u firmy Dítě v Praze 12, v období 1936 až duben 1939 jako redaktor-fotoreportér ČTK v Praze. Oženil se 11. 2. 1939 s Marií Josefovou a spolu měli tři syny. Za protektorátu byl pracovně převeden do Centropressu. Fotografoval mj. pohřeb T. G. Masaryka, zábor pohraničí Němci, prezidenta Emila Háchu, rakev s Reinhardem Heydrichem ve vestibulu chirurgického pavilonu a jeho pohřeb, příjezd Rudé armády do Prahy, přílet československé vlády z Košic na letiště Praha-Kbely a popravu Karla Hermanna Franka. V květnu 1945 nastoupil znovu do ČTK na místo redaktora-fotoreportéra. 1947 byl vyslán do Brna, aby tam založil a vybudoval redakci obrazového zpravodajství ČTK. Plnil náročné fotoreportérské úkoly doma i v cizině: mj. pomáhal 1969–70 klást základy agenturního zpravodajství v hlavním městě Burundi Bujumbuře, fotografoval zimní OH v Grenoblu (1968) a letní OH v Mnichově (1972) či průběh návštěv našich vládních delegací v Bulharsku, tehdejším Sovětském svazu a ve Vietnamu. Vychovával mladé fotoreportéry a francouzsky hovořící stážisty. Byl pohřben v Poličce. P: Negativy a fotografie jsou uloženy v ČTK v Opletalově ulici v Praze a v rodinných archivech B. synů.

Bohumil Hlaváek, Gustav Novotný

BICAN, Václav, * 10. 8. 1901 Skřidla (č. o. Velešín) u Čes

kých Budějovic, † 1. 6. 1927 Bukurešť (Rumunsko), vojenský

a tovární pilot

Po ukončení měšťanské školy se 1918 vyučil ve Skřidlech

elektromechanikem. 1. 10. 1921 nastoupil prezenční službu

u leteckého pluku 1. Polním pilotem letcem byl jmenován

1. 7. 1923, v srpnu téhož roku byl povýšen na četaře a o ně

kolik měsíců později dosáhl hodnosti rotmistra. U leteckého

pluku 1 sloužil do 30. 9. 1924, kdy odešel z aktivní služby

do zálohy. 1924 se zúčastnil Závodu o cenu prezidenta repub

liky a v kategorii B se umístil na třetím místě. 1925 se stal pi

lotem továrny Miloš Bondy a spol. (Avia). 1926 se spoluces

tujícím Ing. C. Kinským zvítězil na letounu Avia BH-11C

(v. č. 18) v mezinárodní soutěži sportovních letadel Coppa

d’Italia a do té doby putovní pohár získal do definitivního

držení firmy Avia. Asi od 1925 byl členem Československé

ho aeroklubu, 25. 10. 1926 se stal spoluzakládajícím členem

Aeroklubu republiky Československé. V květnu 1927 před

váděl v Rumunsku letadlo Avia B.H.28. Při nehodě 31. 5. na

letišti Pipera u Bukurešti se těžce zranil a následujícího dne

v nemocnici zemřel. Pohřeb se konal v Praze 6. 6. 1927.

L: Letectví: 9/1924, s. 189n.; 7/1925, s. 167; 10/1925, s. 210; 11/1925,

s. 232; 2/1926, s. 47, francouzská příloha s. 8; 5/1926, francouzská přílo

ha, s. 20; 7/1926, s. 187; 10/1926, s. 246n., francouzská příloha; 11/1926,

s. 287n.; 1/1927, s. 19, francouzská příloha; 3/1927, s. 57, 68; Naše křídla,

1939, s. 73n.

P: Muzeum letectví a kosmonautiky Praha-Kbely, fond XVII, sbírka pozů

stalostí; VÚA Praha, kmenový list.

Pavel Sviták

BIČ, František, * 2. 4. 1920 Brno, † 18. 6. 1992 Brno, malíř,

grafik, sochař

Studoval na brněnské Střední škole uměleckých řemesel,

mj. u F. Myslivce a J. Lichtaga. Svému rodišti a jeho okolí

zůstal věrný životem i tvorbou. Zpracovával zejména figu

rální náměty a krajinářské motivy v okolí Moravan u Kyjova

a Velkých Němčic, z technik používal olejomalbu, temperu,

kresbu perem a zejména grafické techniky (monotyp a lito

grafii). Jeho díla se vyznačují zjednodušující stylizací a neu

stálou proměnou technických postupů. Dobové módní tren

dy v jeho tvorbě nenajdeme. Od 1958 vystavoval v rámci br

něnské Skupiny Profil 58, prezentoval se i v zahraničí, např.

v Řecku, Itálii, Rusku, Polsku. 1990 obdržel pamětní zlatou

plaketu Za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje. Jeho dílo

je zastoupeno ve sbírkách NG, MG Brno, MZM Brno.

D: Černoši (grafický cyklus), 1960; Mořská vlašťovka, 1969; keramika (Hra

nice, Vojenská akademie); Lovící racci, 1980, olej, plátno (Obecní úřad Velké

Němčice); Milenci, plaketa, 1984; samostatné výstavy (výběr): Výstavní síň

Barvičova knihkupectví, Brno, 1950; Klub výtvarných umělců Brno, 1965;

SČVU Brno, 1970; Vojenské stavby Brno, 1983; kolektivní výstavy (výběr):

členská výstava SVU Aleš, Brno, 1946; Jihomoravská grafika Krakov, 1964;

Moravská grafika Brno, 1983.

BIČ


482

L: SČSVU 1, s. 158; Z. Čubrda (ed.), Výtvarní umělci jihomoravského kraje 1985, 1985, s. 12; Z. Chmel, Galerie brněnských osobností, 1998, s. 61.

Tomáš Sekyrka

BIČIŠTĚ, Adolf Vladimír, * 25. 8. 1889 Hradec Králové, † 26. 12. 1966 Praha, důstojník, publicista, účastník 1. a 2. odboje Jméno Vladimír přijal v Rusku při pravoslavném křtu. 1910 maturoval na klasickém gymnáziu na Žižkově (Praha) a poté studoval na právnické fakultě české univerzity v Praze (1921 JUDr.). Jako velitel roty 25. zeměbraneckého pluku (podporučík) byl na řece San 4. 11. 1914 zajat. Do konce dubna 1916 organizoval zajatecké samosprávy a neúspěšně se hlásil do České družiny. K 1. 5. 1916 byl v Oděse zařazen do 3. srbského dobrovolnického pluku, s nímž se v čele čety účastnil bo       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.