načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání - Tomáš Neugebauer

  > > > > > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání

Kniha: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání
Autor:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Rok vydání: 2016/08
Počet stran: 380
Rozměr: 24 cm
Úprava: 377 stran : ilustrace, formuláře
Vydání: 2., aktualizované a rozšířené vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-106-4
EAN: 9788075521064
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků). Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách. Důležité informace v ní naleznou nejen zaměstnavatelé (vedoucí zaměstnanci), kteří chtějí svým zaměstnancům zajistit bezpečná a zdraví neohrožující pracoviště, ale i OSVČ, odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a všichni, kdo se zajímají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. o prevenci rizik při práci (studenti studijních programů BOZP, auditoři, personalisté, odboráři atd.). Naleznete zde nejen teoretické informace, ale i příklady z praxe (odpovědnosti za zajištění BOZP, pracovních úrazů atd.) a návody řešení jednotlivých situací, například, jak zajistit BOZP a PO v mikrofirmách, tedy ve firmách do devíti zaměstnanců, nebo jak vyplnit záznam o úrazu. Též zde najdete vzory interních předpisů a osnov školení BOZP. Z hlediska komplexnosti popisu BOZP je tato publikace na našem trhu zcela ojedinělá. Obsah knihy není pouhým přehledem požadavků právních předpisů, ale též přináší různé zajímavé informace z oblasti BOZP – například o historii zajištění bezpečné práce, o výši mzdy odborně způsobilé osoby, perličky pro zasmání i pro zamyšlení.

Předmětná hesla
Zákazníci kupující knihu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu2016-10-11
k jakému datu je 2.aktualizované a rozšířené vydání?
Děkuji za odpověď.
Roman Havlíček
roman.havlicek@lovochemie.cz
reagovat
> ABZ.cz 2016-10-11 16:30:29
  Dobrý den, toto vydání vyšlo 2016/08, doplnili jsme :)
reagovat
   
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7
Obsah
Úvod ...........................................................................................................................11
1 Terminologie ........................................................................................................13
2 Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................16
2.1 Exkurz do historie .........................................................................................20
2.2 Současné pojetí BOZP ..................................................................................29
2.3 Specifika pro zajištění BOZP v některých oblastech .....................................31
2.3.1 Zajištění BOZP ve státní správě ........................................................32
2.3.2 Zajištění BOZP u bezpečnostních sborů ............................................33
2.3.3 Zajištění BOZP při provozování hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem .......................................................34
2.4 Vliv firemní kultury na BOZP ..........................................................................35
3 Systémový přístup k BOZP .................................................................................37
3.1 Principy strategie řízení BOZP .......................................................................40
3.2 Certifikace systému managementu BOZP .....................................................42
4 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP .......................................................48
5 ODPOVĚDNOST ZA BOZP ..................................................................................50
6 BOZP v mimopracovních vztazích a u zaměstnanců agentury práce ............54
6.1 BOZP v mimopracovních vztazích .................................................................54
6.2 BOZP u zaměstnanců agentury práce ............................................................55
7 Odborní poradci zaměstnavatele na úseku BOZP ............................................57
7.1 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik ......................59
7.1.1 Kvalifikace, znalosti a dovednosti odborně způsobilé osoby
k prevenci rizik ...................................................................................62
7.1.2 Povinnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů
v prevenci rizik ...................................................................................72
7.1.3 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik
versus bezpečnostní technik ..............................................................79
7.1.4 Uplatnění kvalifikace v dalších zemích Evropské unie .......................79
7.2 Lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby...........................80
7.3 Koordinátor BOZP na staveništi .....................................................................81
7.4 Odborní poradci zaměstnavatele v oblastech, které se do BOZP prolínají ...83
7.5 Preventista BOZP ..........................................................................................83
8 Management rizik .................................................................................................85
8.1 Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci .........................................................85
8.1.1 O čem je současná bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...............87

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE
8
8.2 Kategorizace prací, rizikové faktory a rizikové práce .....................................90
9 Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance ......93
9.1 Základní povinnosti zaměstnavatele ..............................................................93
9.2 Estetická úprava pracovišť .............................................................................96
9.2.1 Při umístění nástěnek a květin je nutné dbát na požadavky
požární ochrany .................................................................................99
9.3 Základní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům jiného
zaměstnavatele ............................................................................................100
9.4 Práva a povinnosti zaměstnance .................................................................101
10 Zajištění poskytnutí první pomoci ..................................................................103
10.1 Vybavení lékárniček .....................................................................................103
10.2 Traumatologický plán versus krizový plán ...................................................108
11 Školení BOZP zaměstnanců .............................................................................110
11.1 Zajištění školení BOZP zaměstnanců ..........................................................112
11.1.1 Provádění školení formou e-learningu ..............................................116
11.2 Informace, které je vhodné připojit ke školení o právních
a ostatních předpisech k zajištění BOZP .....................................................121
11.3 Profesní odborná školení a zkoušky ............................................................124
11.3.1 Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel ......126
11.4 Školení organizace a poskytnutí první pomoci ............................................130
11.5 Školení zaměstnanců-cizinců ......................................................................130
11.6 Školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují
na pracovištích zaměstnavatele...................................................................131
11.7 Další možnosti informování zaměstnanců o BOZP .....................................131
12 Pracovnělékařské služby ..................................................................................134
12.1 Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců ..................................................135
12.2 Povinná očkování.........................................................................................140
13 Poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
a ochranných nápojů .........................................................................................141
13.1 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků..........................141
13.1.1 Pracovní oděvy a obuv .....................................................................145
13.2 Poskytování mycích, čisticích a dezinfekční prostředků ..............................145
13.3 Poskytování ochranných nápojů ..................................................................147
14 Požadavky na pracovní prostředí ....................................................................151
14.1 Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí .........................152
14.2 Pracovní prostředí na staveništi...................................................................154
14.3 Požadavky na pracovní prostředí z pohledu ochrany zdraví .......................155
14.4 Hygienické požadavky na vybavení pracovišť .............................................159
14.5 Požadavky na malování a úklid ...................................................................160
14.6 Hluk a vibrace ..............................................................................................161
14.7 Ionizující a neionizující záření a lasery ........................................................162
14.7.1 Nové právní předpisy pro ionizující záření .......................................163
14.8 Open space a domácí pracovny (homeworking) .........................................164

9
OBSAH
15 Zajištění BOZP při provozování technických zařízení....................................167
15.1 Co to jsou vyhrazená technická zařízení? ...................................................169
15.1.1 Zvláštní odborná způsobilost ...........................................................170
15.2 Všeobecné požadavky na technická zařízení ..............................................172
15.2.1 Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí ....................................172
15.2.2 Základní požadavky na technická zařízení ......................................173
15.3 Vyhrazená a další elektrická zařízení ..........................................................174
15.3.1 Vyhrazená elektrická zařízení ..........................................................174
15.3.2 Další povinnosti spojené s provozem elektrických zařízení .............175
15.3.3 Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí .............176
15.3.4 Elektrické zdravotnické přístroje ......................................................179
15.4 Vyhrazená a další plynová zařízení .............................................................179
15.5 Vyhrazená a další zdvihací zařízení ............................................................181
15.6 Vyhrazená a další tlaková zařízení ..............................................................183
15.7 Nízkotlaké kotelny ........................................................................................186
15.8 Čištění, kontroly a revize komínů a kouřovodů ............................................188
15.9 Shrnutí aneb doporučení k zajištění BTZ.....................................................189
15.9.1 Ochrana před revizními techniky bez platného osvědčení...............191
16 Ergonomie ..........................................................................................................194
17 Bezpečnostní značky, značení a signály .........................................................197
17.1 Bezpečnostní značky ...................................................................................197
17.1.1 Značky pro únik a evakuaci ..............................................................198
17.1.2 Bezpečnostní značky v technických normách ..................................199
17.2 Bezpečnostní značení..................................................................................200
17.3 Označení chemických látek a směsí............................................................201
17.4 Bezpečnostní signály ...................................................................................201
17.5 Značka zákaz kouření ..................................................................................202
17.6 Požární předpisy a bezpečnostní značky ....................................................203
18 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ......................................204
18.1 Zajištění BOZP při chovu zvířat ..................................................................205
18.2 Zajištění BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru ...207
18.3 Organizace práce při provozování dopravy .................................................208
18.4 Požadavky na organizaci práce v prostředí s nebezpečím výbuchu ..........209
18.5 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ...................................210
19 Ruční manipulace s břemeny ...........................................................................212
20 Práce a pracoviště zakázané zaměstnankyním a mladistvým
zaměstnancům ...................................................................................................215
20.1 Práce zakázané zaměstnankyním ...............................................................215
20.2 Práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním ................................216
20.3 Práce zakázané zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu .........................................................217
20.4 Práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům .........................218

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE
10
21 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jiná škoda na zdraví zaměstnance.....220
21.1 Evidence pracovních úrazů .........................................................................220
21.2 Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání .......................................227
21.3 Jiná škoda na zdraví zaměstnance..............................................................228
21.4 Náhrady škod, které vznikly v důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání ...............................................................................228
21.5 Úrazy žáků na odborné praxi na pracovišti zaměstnavatele........................233
21.6 Náklady vzniklé v důsledku pracovního úrazu .............................................234
21.6.1 Může však jít i o miliony ...................................................................235
21.7 Sledování vývoje úrazovosti ........................................................................236
22 Skoronehody .....................................................................................................239
23 Kontrolní činnost zaměstnavatele ...................................................................241
23.1 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .........................................242
24 Kontrolní orgány ................................................................................................245
24.1 Kontrolní orgán pro oblast bezpečnosti práce .............................................247
24.2 Kontrolní orgán pro oblast ochrany zdraví při práci .....................................252
24.3 Postihy za nedodržování nebo nezajištění BOZP
nejen zaměstnavatelem ...............................................................................253
25 Odbory a zástupci pro oblast BOZP ...............................................................255
25.1 Kontrolní činnost odborových organizací .....................................................256
26 Požární ochrana .................................................................................................258
26.1 Požární ochrana na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí ......259
26.2 Požární ochrana na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím .......261
26.3 Požární ochrana na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím ...........266
27 Firemní ekologie ................................................................................................267
27.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými směsmi ..........................................................................................271
27.2 Prevence závažných havárií ........................................................................275
28 Krizový management .........................................................................................276
29 Přehled nejen právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ....................280
Přílohy ......................................................................................................................289
Několik slov závěrem ..............................................................................................367
A na úplný závěr několik perliček a zajímavostí. ..................................................368
Rejstřík .....................................................................................................................371


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist