načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - Tomáš Neugebauer

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce
-11%
sleva

Kniha: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce
Autor:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016/08
Počet stran: 377
Rozměr: 235,0x160,0x20,0 mm
Úprava: tran : ilustrace, formuláře
Vydání: 2., aktualizované a rozšířené vydání
Hmotnost: 0,577kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7552-106-4
EAN: 9788075521064
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komplexní informace z oblasti bezpečnosti práce. Text vychází z právního stavu k 1. 5. 2016.

Popis nakladatele

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků). Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.
Důležité informace v ní naleznou nejen zaměstnavatelé (vedoucí zaměstnanci), kteří chtějí svým zaměstnancům zajistit bezpečná a zdraví neohrožující pracoviště, ale i OSVČ, odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a všichni, kdo se zajímají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. o prevenci rizik při práci (studenti studijních programů BOZP, auditoři, personalisté, odboráři atd.). Naleznete zde nejen teoretické informace, ale i příklady z praxe (odpovědnosti za zajištění BOZP, pracovních úrazů atd.) a návody řešení jednotlivých situací, například, jak zajistit BOZP a PO v mikrofirmách, tedy ve firmách do devíti zaměstnanců, nebo jak vyplnit záznam o úrazu. Též zde najdete vzory interních předpisů a osnov školení BOZP. Z hlediska komplexnosti popisu BOZP je tato publikace na našem trhu zcela ojedinělá.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Zákazníci kupující knihu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu2016-10-11
k jakému datu je 2.aktualizované a rozšířené vydání?
Děkuji za odpověď.
Roman Havlíček
roman.havlicek@lovochemie.cz
reagovat
> ABZ.cz 2016-10-11 16:30:29
  Dobrý den, toto vydání vyšlo 2016/08, doplnili jsme :)
reagovat
   
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7

Obsah

Úvod ...........................................................................................................................11

1 Terminologie ........................................................................................................13

2 Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................16

2.1 Exkurz do historie .........................................................................................20

2.2 Současné pojetí BOZP ..................................................................................29

2.3 Specifika pro zajištění BOZP v některých oblastech .....................................31

2.3.1 Zajištění BOZP ve státní správě ........................................................32

2.3.2 Zajištění BOZP u bezpečnostních sborů ............................................33

2.3.3 Zajištění BOZP při provozování hornické činnosti a činnosti

prováděné hornickým způsobem .......................................................34

2.4 Vliv firemní kultury na BOZP ..........................................................................35

3 Systémový přístup k BOZP .................................................................................37

3.1 Principy strategie řízení BOZP .......................................................................40

3.2 Certifikace systému managementu BOZP .....................................................42

4 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP .......................................................48

5 ODPOVĚDNOST ZA BOZP ..................................................................................50

6 BOZP v mimopracovních vztazích a u zaměstnanců agentury práce ............54

6.1 BOZP v mimopracovních vztazích .................................................................54

6.2 BOZP u zaměstnanců agentury práce ............................................................55

7 Odborní poradci zaměstnavatele na úseku BOZP ............................................57

7.1 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik ......................59

7.1.1 Kvalifikace, znalosti a dovednosti odborně způsobilé osoby

k prevenci rizik ...................................................................................62

7.1.2 Povinnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů

v prevenci rizik ...................................................................................72

7.1.3 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

versus bezpečnostní technik ..............................................................79

7.1.4 Uplatnění kvalifikace v dalších zemích Evropské unie .......................79

7.2 Lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby...........................80

7.3 Koordinátor BOZP na staveništi .....................................................................81

7.4 Odborní poradci zaměstnavatele v oblastech, které se do BOZP prolínají ...83

7.5 Preventista BOZP ..........................................................................................83

8 Management rizik .................................................................................................85

8.1 Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci .........................................................85

8.1.1 O čem je současná bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...............87


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE

8

8.2 Kategorizace prací, rizikové faktory a rizikové práce .....................................90

9 Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance ......93

9.1 Základní povinnosti zaměstnavatele ..............................................................93

9.2 Estetická úprava pracovišť .............................................................................96

9.2.1 Při umístění nástěnek a květin je nutné dbát na požadavky

požární ochrany .................................................................................99

9.3 Základní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům jiného

zaměstnavatele ............................................................................................100

9.4 Práva a povinnosti zaměstnance .................................................................101

10 Zajištění poskytnutí první pomoci ..................................................................103

10.1 Vybavení lékárniček .....................................................................................103

10.2 Traumatologický plán versus krizový plán ...................................................108

11 Školení BOZP zaměstnanců .............................................................................110

11.1 Zajištění školení BOZP zaměstnanců ..........................................................112

11.1.1 Provádění školení formou e-learningu ..............................................116

11.2 Informace, které je vhodné připojit ke školení o právních

a ostatních předpisech k zajištění BOZP .....................................................121

11.3 Profesní odborná školení a zkoušky ............................................................124

11.3.1 Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel ......126

11.4 Školení organizace a poskytnutí první pomoci ............................................130

11.5 Školení zaměstnanců-cizinců ......................................................................130

11.6 Školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují

na pracovištích zaměstnavatele...................................................................131

11.7 Další možnosti informování zaměstnanců o BOZP .....................................131

12 Pracovnělékařské služby ..................................................................................134

12.1 Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců ..................................................135

12.2 Povinná očkování.........................................................................................140

13 Poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

a ochranných nápojů .........................................................................................141

13.1 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků..........................141

13.1.1 Pracovní oděvy a obuv .....................................................................145

13.2 Poskytování mycích, čisticích a dezinfekční prostředků ..............................145

13.3 Poskytování ochranných nápojů ..................................................................147

14 Požadavky na pracovní prostředí ....................................................................151

14.1 Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí .........................152

14.2 Pracovní prostředí na staveništi...................................................................154

14.3 Požadavky na pracovní prostředí z pohledu ochrany zdraví .......................155

14.4 Hygienické požadavky na vybavení pracovišť .............................................159

14.5 Požadavky na malování a úklid ...................................................................160

14.6 Hluk a vibrace ..............................................................................................161

14.7 Ionizující a neionizující záření a lasery ........................................................162

14.7.1 Nové právní předpisy pro ionizující záření .......................................163

14.8 Open space a domácí pracovny (homeworking) .........................................164


9

OBSAH

15 Zajištění BOZP při provozování technických zařízení....................................167

15.1 Co to jsou vyhrazená technická zařízení? ...................................................169

15.1.1 Zvláštní odborná způsobilost ...........................................................170

15.2 Všeobecné požadavky na technická zařízení ..............................................172

15.2.1 Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí ....................................172

15.2.2 Základní požadavky na technická zařízení ......................................173

15.3 Vyhrazená a další elektrická zařízení ..........................................................174

15.3.1 Vyhrazená elektrická zařízení ..........................................................174

15.3.2 Další povinnosti spojené s provozem elektrických zařízení .............175

15.3.3 Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí .............176

15.3.4 Elektrické zdravotnické přístroje ......................................................179

15.4 Vyhrazená a další plynová zařízení .............................................................179

15.5 Vyhrazená a další zdvihací zařízení ............................................................181

15.6 Vyhrazená a další tlaková zařízení ..............................................................183

15.7 Nízkotlaké kotelny ........................................................................................186

15.8 Čištění, kontroly a revize komínů a kouřovodů ............................................188

15.9 Shrnutí aneb doporučení k zajištění BTZ.....................................................189

15.9.1 Ochrana před revizními techniky bez platného osvědčení...............191

16 Ergonomie ..........................................................................................................194

17 Bezpečnostní značky, značení a signály .........................................................197

17.1 Bezpečnostní značky ...................................................................................197

17.1.1 Značky pro únik a evakuaci ..............................................................198

17.1.2 Bezpečnostní značky v technických normách ..................................199

17.2 Bezpečnostní značení..................................................................................200

17.3 Označení chemických látek a směsí............................................................201

17.4 Bezpečnostní signály ...................................................................................201

17.5 Značka zákaz kouření ..................................................................................202

17.6 Požární předpisy a bezpečnostní značky ....................................................203

18 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ......................................204

18.1 Zajištění BOZP při chovu zvířat ..................................................................205

18.2 Zajištění BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru ...207

18.3 Organizace práce při provozování dopravy .................................................208

18.4 Požadavky na organizaci práce v prostředí s nebezpečím výbuchu ..........209

18.5 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ...................................210

19 Ruční manipulace s břemeny ...........................................................................212

20 Práce a pracoviště zakázané zaměstnankyním a mladistvým

zaměstnancům ...................................................................................................215

20.1 Práce zakázané zaměstnankyním ...............................................................215

20.2 Práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním ................................216

20.3 Práce zakázané zaměstnankyním-matkám

do konce devátého měsíce po porodu .........................................................217

20.4 Práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům .........................218


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE

10

21 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jiná škoda na zdraví zaměstnance.....220

21.1 Evidence pracovních úrazů .........................................................................220

21.2 Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání .......................................227

21.3 Jiná škoda na zdraví zaměstnance..............................................................228

21.4 Náhrady škod, které vznikly v důsledku pracovního úrazu

nebo nemoci z povolání ...............................................................................228

21.5 Úrazy žáků na odborné praxi na pracovišti zaměstnavatele........................233

21.6 Náklady vzniklé v důsledku pracovního úrazu .............................................234

21.6.1 Může však jít i o miliony ...................................................................235

21.7 Sledování vývoje úrazovosti ........................................................................236

22 Skoronehody .....................................................................................................239

23 Kontrolní činnost zaměstnavatele ...................................................................241

23.1 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .........................................242

24 Kontrolní orgány ................................................................................................245

24.1 Kontrolní orgán pro oblast bezpečnosti práce .............................................247

24.2 Kontrolní orgán pro oblast ochrany zdraví při práci .....................................252

24.3 Postihy za nedodržování nebo nezajištění BOZP

nejen zaměstnavatelem ...............................................................................253

25 Odbory a zástupci pro oblast BOZP ...............................................................255

25.1 Kontrolní činnost odborových organizací .....................................................256

26 Požární ochrana .................................................................................................258

26.1 Požární ochrana na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí ......259

26.2 Požární ochrana na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím .......261

26.3 Požární ochrana na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím ...........266

27 Firemní ekologie ................................................................................................267

27.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

a chemickými směsmi ..........................................................................................271

27.2 Prevence závažných havárií ........................................................................275

28 Krizový management .........................................................................................276

29 Přehled nejen právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ....................280

Přílohy ......................................................................................................................289

Několik slov závěrem ..............................................................................................367

A na úplný závěr několik perliček a zajímavostí. ..................................................368

Rejstřík .....................................................................................................................371
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist