načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání - Tomáš Neugebauer

  > > > > > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání
-6%
sleva

Kniha: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání
Autor:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Rok vydání: 2016/08
Počet stran: 380
Rozměr: 24 cm
Úprava: 377 stran : ilustrace, formuláře
Vydání: 2., aktualizované a rozšířené vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-106-4
EAN: 9788075521064
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků). Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách. Důležité informace v ní naleznou nejen zaměstnavatelé (vedoucí zaměstnanci), kteří chtějí svým zaměstnancům zajistit bezpečná a zdraví neohrožující pracoviště, ale i OSVČ, odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a všichni, kdo se zajímají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. o prevenci rizik při práci (studenti studijních programů BOZP, auditoři, personalisté, odboráři atd.). Naleznete zde nejen teoretické informace, ale i příklady z praxe (odpovědnosti za zajištění BOZP, pracovních úrazů atd.) a návody řešení jednotlivých situací, například, jak zajistit BOZP a PO v mikrofirmách, tedy ve firmách do devíti zaměstnanců, nebo jak vyplnit záznam o úrazu. Též zde najdete vzory interních předpisů a osnov školení BOZP. Z hlediska komplexnosti popisu BOZP je tato publikace na našem trhu zcela ojedinělá. Obsah knihy není pouhým přehledem požadavků právních předpisů, ale též přináší různé zajímavé informace z oblasti BOZP – například o historii zajištění bezpečné práce, o výši mzdy odborně způsobilé osoby, perličky pro zasmání i pro zamyšlení.

Předmětná hesla
Zákazníci kupující knihu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu2016-10-11
k jakému datu je 2.aktualizované a rozšířené vydání?
Děkuji za odpověď.
Roman Havlíček
roman.havlicek@lovochemie.cz
reagovat
> ABZ.cz 2016-10-11 16:30:29
  Dobrý den, toto vydání vyšlo 2016/08, doplnili jsme :)
reagovat
   
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
7 Obsah Úvod ...........................................................................................................................11 1 Terminologie ........................................................................................................13 2 Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................16 2.1 Exkurz do historie .........................................................................................20 2.2 Současné pojetí BOZP ..................................................................................29 2.3 Specifika pro zajištění BOZP v některých oblastech .....................................31 2.3.1 Zajištění BOZP ve státní správě ........................................................32 2.3.2 Zajištění BOZP u bezpečnostních sborů ............................................33 2.3.3 Zajištění BOZP při provozování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem .......................................................34 2.4 Vliv firemní kultury na BOZP ..........................................................................35 3 Systémový přístup k BOZP .................................................................................37 3.1 Principy strategie řízení BOZP .......................................................................40 3.2 Certifikace systému managementu BOZP .....................................................42 4 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP .......................................................48 5 ODPOVĚDNOST ZA BOZP ..................................................................................50 6 BOZP v mimopracovních vztazích a u zaměstnanců agentury práce ............54 6.1 BOZP v mimopracovních vztazích .................................................................54 6.2 BOZP u zaměstnanců agentury práce ............................................................55 7 Odborní poradci zaměstnavatele na úseku BOZP ............................................57 7.1 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik ......................59 7.1.1 Kvalifikace, znalosti a dovednosti odborně způsobilé osoby k prevenci rizik ...................................................................................62 7.1.2 Povinnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik ...................................................................................72 7.1.3 Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik versus bezpečnostní technik ..............................................................79 7.1.4 Uplatnění kvalifikace v dalších zemích Evropské unie .......................79 7.2 Lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby...........................80 7.3 Koordinátor BOZP na staveništi .....................................................................81 7.4 Odborní poradci zaměstnavatele v oblastech, které se do BOZP prolínají ...83 7.5 Preventista BOZP ..........................................................................................83 8 Management rizik .................................................................................................85 8.1 Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci .........................................................85 8.1.1 O čem je současná bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...............87 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE 8 8.2 Kategorizace prací, rizikové faktory a rizikové práce .....................................90 9 Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance ......93 9.1 Základní povinnosti zaměstnavatele ..............................................................93 9.2 Estetická úprava pracovišť .............................................................................96 9.2.1 Při umístění nástěnek a květin je nutné dbát na požadavky požární ochrany .................................................................................99 9.3 Základní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům jiného zaměstnavatele ............................................................................................100 9.4 Práva a povinnosti zaměstnance .................................................................101 10 Zajištění poskytnutí první pomoci ..................................................................103 10.1 Vybavení lékárniček .....................................................................................103 10.2 Traumatologický plán versus krizový plán ...................................................108 11 Školení BOZP zaměstnanců .............................................................................110 11.1 Zajištění školení BOZP zaměstnanců ..........................................................112 11.1.1 Provádění školení formou e-learningu ..............................................116 11.2 Informace, které je vhodné připojit ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP .....................................................121 11.3 Profesní odborná školení a zkoušky ............................................................124 11.3.1 Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel ......126 11.4 Školení organizace a poskytnutí první pomoci ............................................130 11.5 Školení zaměstnanců-cizinců ......................................................................130 11.6 Školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele...................................................................131 11.7 Další možnosti informování zaměstnanců o BOZP .....................................131 12 Pracovnělékařské služby ..................................................................................134 12.1 Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců ..................................................135 12.2 Povinná očkování.........................................................................................140 13 Poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů .........................................................................................141 13.1 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků..........................141 13.1.1 Pracovní oděvy a obuv .....................................................................145 13.2 Poskytování mycích, čisticích a dezinfekční prostředků ..............................145 13.3 Poskytování ochranných nápojů ..................................................................147 14 Požadavky na pracovní prostředí ....................................................................151 14.1 Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí .........................152 14.2 Pracovní prostředí na staveništi...................................................................154 14.3 Požadavky na pracovní prostředí z pohledu ochrany zdraví .......................155 14.4 Hygienické požadavky na vybavení pracovišť .............................................159 14.5 Požadavky na malování a úklid ...................................................................160 14.6 Hluk a vibrace ..............................................................................................161 14.7 Ionizující a neionizující záření a lasery ........................................................162 14.7.1 Nové právní předpisy pro ionizující záření .......................................163 14.8 Open space a domácí pracovny (homeworking) .........................................164 9 OBSAH 15 Zajištění BOZP při provozování technických zařízení....................................167 15.1 Co to jsou vyhrazená technická zařízení? ...................................................169 15.1.1 Zvláštní odborná způsobilost ...........................................................170 15.2 Všeobecné požadavky na technická zařízení ..............................................172 15.2.1 Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí ....................................172 15.2.2 Základní požadavky na technická zařízení ......................................173 15.3 Vyhrazená a další elektrická zařízení ..........................................................174 15.3.1 Vyhrazená elektrická zařízení ..........................................................174 15.3.2 Další povinnosti spojené s provozem elektrických zařízení .............175 15.3.3 Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí .............176 15.3.4 Elektrické zdravotnické přístroje ......................................................179 15.4 Vyhrazená a další plynová zařízení .............................................................179 15.5 Vyhrazená a další zdvihací zařízení ............................................................181 15.6 Vyhrazená a další tlaková zařízení ..............................................................183 15.7 Nízkotlaké kotelny ........................................................................................186 15.8 Čištění, kontroly a revize komínů a kouřovodů ............................................188 15.9 Shrnutí aneb doporučení k zajištění BTZ.....................................................189 15.9.1 Ochrana před revizními techniky bez platného osvědčení...............191 16 Ergonomie ..........................................................................................................194 17 Bezpečnostní značky, značení a signály .........................................................197 17.1 Bezpečnostní značky ...................................................................................197 17.1.1 Značky pro únik a evakuaci ..............................................................198 17.1.2 Bezpečnostní značky v technických normách ..................................199 17.2 Bezpečnostní značení..................................................................................200 17.3 Označení chemických látek a směsí............................................................201 17.4 Bezpečnostní signály ...................................................................................201 17.5 Značka zákaz kouření ..................................................................................202 17.6 Požární předpisy a bezpečnostní značky ....................................................203 18 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ......................................204 18.1 Zajištění BOZP při chovu zvířat ..................................................................205 18.2 Zajištění BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru ...207 18.3 Organizace práce při provozování dopravy .................................................208 18.4 Požadavky na organizaci práce v prostředí s nebezpečím výbuchu ..........209 18.5 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ...................................210 19 Ruční manipulace s břemeny ...........................................................................212 20 Práce a pracoviště zakázané zaměstnankyním a mladistvým zaměstnancům ...................................................................................................215 20.1 Práce zakázané zaměstnankyním ...............................................................215 20.2 Práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním ................................216 20.3 Práce zakázané zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu .........................................................217 20.4 Práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům .........................218 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE 10 21 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jiná škoda na zdraví zaměstnance.....220 21.1 Evidence pracovních úrazů .........................................................................220 21.2 Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání .......................................227 21.3 Jiná škoda na zdraví zaměstnance..............................................................228 21.4 Náhrady škod, které vznikly v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ...............................................................................228 21.5 Úrazy žáků na odborné praxi na pracovišti zaměstnavatele........................233 21.6 Náklady vzniklé v důsledku pracovního úrazu .............................................234 21.6.1 Může však jít i o miliony ...................................................................235 21.7 Sledování vývoje úrazovosti ........................................................................236 22 Skoronehody .....................................................................................................239 23 Kontrolní činnost zaměstnavatele ...................................................................241 23.1 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .........................................242 24 Kontrolní orgány ................................................................................................245 24.1 Kontrolní orgán pro oblast bezpečnosti práce .............................................247 24.2 Kontrolní orgán pro oblast ochrany zdraví při práci .....................................252 24.3 Postihy za nedodržování nebo nezajištění BOZP nejen zaměstnavatelem ...............................................................................253 25 Odbory a zástupci pro oblast BOZP ...............................................................255 25.1 Kontrolní činnost odborových organizací .....................................................256 26 Požární ochrana .................................................................................................258 26.1 Požární ochrana na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí ......259 26.2 Požární ochrana na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím .......261 26.3 Požární ochrana na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím ...........266 27 Firemní ekologie ................................................................................................267 27.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi ..........................................................................................271 27.2 Prevence závažných havárií ........................................................................275 28 Krizový management .........................................................................................276 29 Přehled nejen právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ....................280 Přílohy ......................................................................................................................289 Několik slov závěrem ..............................................................................................367 A na úplný závěr několik perliček a zajímavostí. ..................................................368 Rejstřík .....................................................................................................................371


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist