načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Bezpečná počítačová gramotnosť - Eva Raffajová

Bezpečná počítačová gramotnosť

Elektronická kniha: Bezpečná počítačová gramotnosť
Autor:

Pracovná učebnica Bezpečná počítačová gramotnosť je metodický materiál- pomôcka pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú informatiku, ale aj ostatné predmety. Zároveň ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  120
+
-
4
boky za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tribun EU
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 53
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Pracovná učebnica Bezpečná počítačová gramotnosť je metodický materiál- pomôcka pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú informatiku, ale aj ostatné predmety. Zároveň môže pomôcť aj rodičom, vychovávateľom, ktorí chcú so svojimi deťmi využiť čas pri počítači aj bezpečne a deti naučiť ako sa bezpečne správať pri práci s internetom a využívaní počítačov. Obsahuje úlohy, ktoré sa venujú témam zo štátneho vzdelávacieho programu a zároveň aj témam bezpečného správania sa ako : kyberšikana, autorské právo, etiketa, netiketa, závislosti, netolerancia a tolerancia, diskriminácia, zneužívanie a podobne. Ponúka otázky a úlohy pre jednotlivé úlohy, vyhodnotenie i odporúčania, ktoré programy, webové stránky a projekty sú vhodné pre deti a žiakov.

Zařazeno v kategoriích
Eva Raffajová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

9 788026 311829


PaedDr. Eva Raff ajová

Občianské združenie Zvonkohra

www.ozzvonkohra.blogspot.sk

Tribun EU

2017


© Tribun EU, s.r.o.

ISBN 978-80-263-1182-9


Obsah

• Úvodné slová

• Bezpečná počítačová gramotnosť

• O tejto publikácii

• Úlohy

• Niečo viac o programoch a webových stránkach projektov, ktoré môžeme bezpečne využiť

• Námety s využitím webových stránok

• Poďakovanie O tejto pubikácii

Cieľom našej práce je aplikovať teoretické poznatky v praxi. Analyzovať praktické námetyvyučovacích hodín na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré by mali smerovať k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v škole. Prehĺbiť profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti učiteľov v školách, na inováciu vyučovania s využitím digitálnych technológií. Zámerom práce je pomôcť učiteľom vytvoriť si predstavu o tom, akú podobu môžu mať úlohy rozvíjajúcebezečnú počítačovú gramotnosť, ale aj „odštartovať“ ich vlastné aktivity tvoriť takéto úlohy, pretože vo väčšine prípadov ide ešte stále o náhodnú a neriadenú činnosť, a tá počítačovú gramotnosť naozaj nerozvíja. V práci uvádzame ukážky úloh k vybraným témam, ktorými rozvíjame procesyporozumenia obsahového a výkonového štandardu.

Viac informácií k téme bezpečného správania sa detí na internete a s technológiami nájdete v brožúre http://www.detinanete.sk/ako-pomahame/uzitocne-rady a na stránke projektu Deti na nete http://www.detinanenete.sk/. Bezpečná počítačová gramotnosť Úvodné slová

Oblasť informatiky sa neustále vyvíja a napreduje. Modernizujú a zlepšujú sa nielentechnológie, ale aj ich použitie sa mení či už v bežnom živote. alebo na vyučovacom procese.

Zavedením predmetu informatická výchova môžu žiaci získať pevné základy algoritmickéhomyslenia a taktiež aj schopnosti riešiť daný problém prostredníctvom informačných a komunikačných

technológií. Samotný predmet je nápomocný pri učení ako efektívne využívať prostriedkyinformačných a komunikačných technológii, berúc do úvahy právne a etické zásady.

Na druhej strane aj samotný technologický pokrok tvorí nové požiadavky na učiteľov, ktorí sa

musia neustále vzdelávať v tejto oblasti a musia s ním doslova držať krok.

Digitálna gramotnosť obsahuje prácu s hardvérom, softvérom a v konečnom dôsledku sovšetkými informáciami. Zahŕňa aj komunikačné schopnosti. Prostredie školy by malo žiakom poskytnúť

priestor, aby získali všetky tieto uvedené znalosti. Predmet informatická výchova by mal zabezpečiť

rozvíjanie gramotnosti po informačnej aj digitálnej stránke. Z tohto dôvodu má v procesevzdelávania výnimočné miesto. Napomáha žiakom, aby rozvíjali svoje myslenie, analytické schopnosti aznalosti syntetizácie, zovšeobecňovania, a hľadania adekvátnych stratégií v prípade riešenia problémov,

a ich overovania. Zámerom tohto predmetu je, aby sa žiaci oboznámili s počítačovým zariadením a

jeho možnosťami a uplatnením v bežnom živote.

Aktivity na témy:

. Ochrana osobných údajov

. Kyberšikana

. Netolerancia

. Známosti na internet

. Nevyžiadaný obsah, internetové podvody

. Závislosť

. Zneužívanie

. Riziká počítačových hier

. Riziká informačných technológií

. Počítačový vírus Bezpečná počítačová gramotnosť

Samotná informatika zastupuje významné miesto vo výchovno-vzdelávacom procese, keďžerovnako ako matematika napomáha rozvoju žiackeho myslenia a taktiež jeho analytických schopností. Samotný nástup informatizácie do vyučovania predstavoval zmenu vo výučbe.

Informatická výchova ponúka dnešným žiakom veľký potenciál pre učenie sa, rozvoj ich znalostí a zručností, objavovanie ich veľkých myšlienok a vyjadrovanie seba samých.

3


4

Digitálna gramotnosť je súhrn nasledovných zručností a znalostí:

1. zmysluplné využívanie rozličných IKT nástrojov pre svoje potreby a osobný rozvoj,

2. efektívny spôsob riešenia úloh a problémov v digitálnom prostredí,

3. vybrať si a ovládať adekvátnu digitálnu technológiu na získanie informácií, ich spracovanie, použitie, šírenie či vytvorenie,

4. kritické vyhodnocovanie a analýza znalostí, ktoré sú čerpané z digitálnych prameňov,

5. chápanie spoločenských dôsledkov, ktoré sa tvoria v digitálnom svete a kultúre.

Digitálna gramotnosť obsahuje prácu s hardvérom, softvérom a v konečnom dôsledku sovšetkými informáciami. Zahŕňa aj komunikačné schopnosti. Prostredie školy by malo žiakom poskytnúť priestor, aby získali všetky tieto uvedené znalosti. Predmet informatická výchova by mal zabezpečiť rozvíjanie gramotnosti po informačnej aj digitálnej stránke. Z tohto dôvodu má v procesevzdelávania výnimočné miesto. Napomáha žiakom, aby rozvíjali svoje myslenie, analytické schopnosti aznalosti syntetizácie, zovšeobecňovania, a hľadania adekvátnych stratégií v prípade riešenia problémov, a ich overovania. Zámerom tohto predmetu je, aby sa žiaci oboznámili s počítačovým zariadením a jeho možnosťami, a uplatnením v bežnom živote.

Dnešná spoločnosť si už s kompetenciami čitateľskej gramotnosti čítať, písať, počítať nevystačí. K úspešnému začleneniu sa do spoločnosti potrebuje žiak vedieť skúmať, vyjadrovať sa a zdieľať.

Ako učitelia vychovávame žiakov pre ich budúce povolania, z ktorých mnohé ešte anineexistujú. Budú sa v nich využívať technológie, ktoré dnes ešte nie sú známe. Žiaci by mali byť pripravení prispôsobovať sa rýchlo sa meniacemu svetu, v ktorom sa budú musieť celoživotne vzdelávať. Každý učiteľ pracujúci s IKT by mal rozvíjať všetky úrovne svojej digitálnej gramotnosti a to úroveňpoužívania, úroveň porozumenia i úroveň tvorivého uplatnenia informácií.

Cvičenia na hodinách informatickej výchovy, ktoré učiteľ ponúka žiakom by mali maťpredovšetkým charakter aktivizujúcich a tvorivých úloh. Tvorivé riešenie problémov závisí do značnej miery na zhromaždení rozsiahlych skúseností.

Je dôležité, aby sa žiaci naučili efektívne využívať počítač pri svojom vzdelávacom procese, ale aj pri svojich tvorivých aktivitách, projektových vyučovaniach a taktiež pri svojom sebavyjadrovaní, a v neposlednom rade pri riešení svojich skutočných životných problémov. Taktiež by si žiaci mali osvojovať svoje schopnosti v rámci získavania informácií pomocou internetu a informačných, akomunikačných technológií a spracovávať ich do textovej a grafickej podoby.

Neodmysliteľnou úlohou je naučiť žiakov, aby samostatne a  systematizovane, a logicky mysleli, rozvíjali svoje tvorivé myšlienky, nápady a osvojovali si komunikačné schopnosti pomocoue-mailovej pošty. Práca s počítačovou myškou, tabletom a klávesnicou je dôležitá, aby sa žiakom zlepšila jemná motorika, koordinácia a priestorová orientácia. Počítač nie je chápaný iba ako zdroj zábavy, ale je to tiež prostriedok, prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť svoje predstavy, nápady,plány a v neposlednom rade získať potrebné informácie či komunikovať s ľuďmi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Ako sme uviedli, netreba počítač považovať iba za nástroj pobavenia.

S finančnou podporou Nadácie Orange

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.“


5

Úlohy

Téma:

• Ochrana osobných údajov

• Ochrana a kontrola fotiek, ktoré zverejňujeme a hľadáme na

internete

• Nezverejňovať svoje osobné údaje

• Opatrnosť pri internetových známostiach

Úloha č. 1 Fotografie

Čo sa naučím:

. Na internete vyhľadávať obrázky, fotografie

. Ukladať ich , kopírovať do priečinka a upravovať vo vhodnom prostredí Postup:

. Vyhľadaj na internete - webovej stránke školy - fotografiu svojej triedy

. Môžeš použiť aj iné fotografie, podľa pokynov učiteľa

. Otvor si fotografiu, daj kopírovať, ulož fotografiu do svojho priečinku na pracovnej ploche

. Nie všetky fotografie sa budú dať kopírovať- autorské právo, etika a právo na internete Čo sa ma môže opýtať učiteľ:

. Ako sa volá tvoj priečinok na pracovnej ploche?

. Koľko fotografií si skopíroval do priečinka?

. Ako si postupoval pri uložení fotografie do priečinka?

. Čo je to autorské právo a etiketa na internete?

. Prečo máš byť pre zverejňovaní svojich fotografií na internete opatrný?

. Prečo nesmieš bez povolenia zverejňovať fotografie iných na internete? Čo už vieš:

. Dokážeš skopírovať obrázok, fotografiu do priečinku

. Vyhľadáš fotografiu na webovej stránke

. Vieš, kde nájdeš svoj priečinok

. Vieš, čo znamená ochrana osobných údajov - autorské právo, etiketa Témy do diskusie:

. Napíšte do vyhľadávača svoje meno, meno svojich rodičov a povedzte, čo všetko si o sebe,o rodičoch môžete prečítať

. Neposielame fotky a videá, ktoré môžu niekomu škodiť       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist