načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Autoškola 2018 - Ondřej Weigel

-14%
sleva

Kniha: Autoškola 2018
Autor:

Aktualizované vydání k 10.1.2018 Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních ...
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  169 Kč 145
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Rok vydání: 2018-02-22
Počet stran: 344
Rozměr: 168 x 238 mm
Úprava: svazků
Doporučená novinka pro týden: 2018-09
ISBN: 9788026418177
EAN: 9788026418177
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Aktualizované vydání k 10.1.2018 Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: • bodový systém a sankce za přestupky • úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. • testové otázky používané ve zkušebních testech • ovládání a údržba vozidla (skupina B, B+E, B1) • aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče • otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (sk. C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E) • dopravní značky s komentářem • zásady bezpečné jízdy • zdravotnická příprava s názornými návody pro poskytnutí první pomoci (pravidla, značky, testy ... : aktualizováno k ... v souladu s platnými zákony a vyhláškami)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ondřej Weigel - další tituly autora:
Postup pří zvládání dopravní nehody Postup pří zvládání dopravní nehody
Weigel, Ondřej
Cena: 25 Kč
Autoškola 2011 Autoškola 2011
Weigel, Ondřej
Cena: 136 Kč
Karta první pomoci Karta první pomoci
Weigel, Ondřej
Cena: 25 Kč
Autoškola 2013 Autoškola 2013
Weigel, Ondřej
Cena: 145 Kč
Autoškola 2015 Autoškola 2015
Weigel, Ondřej
Cena: 145 Kč
Autoškola 2016 Autoškola 2016
Weigel, Ondřej
Cena: 145 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
272 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06040194 1. Tato dopravní zna êka oznaêuje: a) Vedlejší pozemní komunikaci. b) Silnici pro motorová vozidla. c) Hlavní pozemní komunikaci. 06050200 2. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje pĆedem v obci v odĎvodnøných pĆípadech a mimo obec vždy na pĆechod pro chodce. b) UpozorĀuje na místo êastého pohybu chodcĎ po vozovce, které by Ćidiê jinak neoêekával. c) UpozorĀuje na podchod nebo nadchod v blízkosti pozemní komunikace. 06050201 3. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde mĎže dojít ke smyku vozidla. b) UpozorĀuje na dvojitou zatáêku, z nichž první je vlevo. c) UpozorĀuje na pĆevrácení vozidla v dĎsledku dopravní nehody. 06050202 4. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje na místo zúžení vozovky z obou stran. b) UpozorĀuje na snížení poêtu jízdních pruhĎ. c) UpozorĀuje na nebezpeêné stoupání. 06050203 5. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na místo, kde je provoz Ćízen svøtelnými signály, které by Ćidiê jinak neoêekával, nebo kde nejsou viditelné z dostateêné vzdálenosti. b) UpozorĀuje na železniêní pĆejezd, který je vybaven pĆejezdovým zabezpeêovacím zaĆízením, které by Ćidiê jinak neoêekával. c) UpozorĀuje na každou kĆižovatku, na které je provoz Ćízen svøtelnými signály. 06050204 6. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na dvø po sobø následující zatáêky, z nichž první je vlevo. b) UpozorĀuje na dvø po sobø následující zatáêky, z nichž první je vpravo. c) UpozorĀuje na nebezpeêí smyku za deštø. Dopravní značky Správné odpovědi: 1 c; 2 a; 3 a; 4 a; 5 a; 6 a 273 Dopravní značky Dopravní značky 06050205 7. Tato dopravní zna êka upozorĀuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde: a) Se v její blízkosti døti êasto pohybují, pĆecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpeêí jejich vbøhnutí do vozovky. b) Hrozí nebezpeêí êastého pohybu chodcĎ po vozovce, které by Ćidiê jinak neoêekával, zejména v nepĆehledném úseku. c) Pro døti mladší patnácti let platí zákaz vstupu do vozovky. 06050206 8. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Nebezpeêí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel. b) Místo hromadné dopravní nehody. c) Povinnost dodržovat bezpeênou vzdálenost mezi vozidly jedoucími v kolonø. 06050207 9. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Úsek se zvýšeným nebezpeêím êastého výskytu náledí na vozovce. b) Úsek se zvýšeným nebezpeêím êastého výskytu závøjí na vozovce. c) Úsek, kde se êasto pohybují vozidla zimní údržby pozemních komunikací. 06050208 10. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje Ćidiêe na zatáêku vpravo. b) Zakazuje Ćidiêi odboêit vpravo. c) PĆikazuje Ćidiêi smør jízdy vpravo. 06050209 11. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Výskyt mlhy, pĆípadnø kouĆe, snižujících viditelnost. b) Místo, kde došlo ke vzniku hromadné dopravní nehody. c) Místo s nebezpeêím êastého výskytu náledí na vozovce. 06050210 12. Tato dopravní znaêka upozorĀuje: a) Zejména na místo, kde tramvaj kĆižuje smør jízdy ostatních vozidel. b) Na zastávku tramvaje bez nástupního ostrĎvku v jízdním pruhu. c) Na železniêní pĆejezd nevybavený závorami. Správné odpovědi: 7 a; 8 a; 9 a; 10 a; 11 a; 12 a 274 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06050211 13. Tato dopravní zna êka upozorĀuje na místo, kde: a) Cyklisté vjíždøjí na vozovku nebo ji pĆejíždøjí. b) Je dopravní hĆištø pro døti. c) Platí zákaz vjezdu cyklistĎ na vozovku. 06050212 14. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na úsek, kde se êasto vyskytují cyklisté. b) Oznaêuje místo, kde je dopravní hĆištø pro døti. c) Ozna êuje pĆejezd pro cyklisty, zejména tam, kde by jej Ćidiê jinak neoêekával. 06050213 15. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Práci na pozemní komunikaci, popĆípadø jejích souêástech nebo pĆíslušenstvích, která by mohla ohrozit bezpeênost provozu na pozemních komunikacích. b) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde mĎže docházet k êastému pohybu hrajících si døtí. c) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde mĎže docházet k êasté nakládce a vykládce vozidel správce pozemní komunikace. 06050214 16. Tato dopravní zna êka upozorĀuje na úsek pozemní komunikace, kde: a) Nenadálý prudký boêní vítr mĎže ohrozit bezpeênost provozu na pozemních komunikacích. b) Prudký protivítr mĎže omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích. c) Nenadále nízko letící letadlo mĎže ohrozit bezpeênost provozu na pozemních komunikacích. 06050215 17. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od pĆedcházejícího úseku provoz v obou smørech. b) UpozorĀuje na úsek pozemní komunikace, kde je provoz veden stĆídavø z obou smørĎ. c) UpozorĀuje na úsek pozemní komunikace, kde platí povinnost dát pĆednost v jízdø protijedoucím vozidlĎm. 06050216 18. Tato dopravní zna êka upozorĀuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde: a) MĎže docházet k êastému výskytu zvøĆe na pozemní komunikaci. b) MĎže docházet k êastému výskytu domácích zvíĆat na pozemní komunikaci. c) Platí zákaz používání výstražných zvukových znamení z dĎvodu ochrany lesní zvøĆe. Správné odpovědi: 13 a; 14 a; 15 a; 16 a; 17 a; 18 a 275 Dopravní značky 06050217 19. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje na kĆižovatku, kde není pĆednost v jízdø upravena dopravními znaêkami. b) UpozorĀuje pĆedem na kĆižovatku, kde je pĆednost v jízdø upravena dopravními znaêkami. c) UpozorĀuje na železniêní pĆejezd bez závor. 06050218 20. Tato dopravní znaêka upozorĀuje: a) Na dvø po sobø následující zatáêky, z nichž první je vpravo. b) Na dvø po sobø následující zatáêky, z nichž první je vlevo. c) Na úsek pozemní komunikace, kde je zvýšené nebezpeêí smyku. 06050219 21. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je: a) Na vozovce ve vøtší míĆe volný štørk, který by mohl ohrozit bezpeênost úêastníkĎ provozu na pozemních komunikacích. b) V delším úseku nezpevnøná krajnice a kde pĆi vjetí na takovou krajnici mĎže dojít k ohrožení bezpeênosti úêastníkĎ provozu na pozemních komunikacích. c) Nerovný povrch vozovky nebo jsou jednotlivé nerovnosti na vozovce (napĆ. hrboly, výtluky, stružky). 06050221 22. Tato dopravní zna êka upozorĀuje na: a) Jiná nebezpeêí než ta, která je možno oznaêit pĆíslušnou výstražnou znaêkou. b) Místo dopravní nehody, která se udála na pozemní komunikaci. c) Železniêní pĆejezd, který není oznaêen jinými dopravními znaêkami. 06050222 23. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na umølou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh). b) UpozorĀuje na jednotlivé hrboly, výtluky nebo stružky na vozovce. c) UpozorĀuje na zvedací most na pozemní komunikaci. 06050223 24. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací pĆelétávají letadla. b) Blízkost sportovního letišt ø. c) Místo, kde je Ćidiê povinen zastavit vozidlo pĆi pĆeletu letadla. Správné odpovědi: 19 a; 20 a; 21 a; 22 a; 23 a; 24 a 276 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06050224 25. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje na zatáêku vpravo. b) UpozorĀuje na zatáêka vlevo. c) UpozorĀuje na kĆižovatku s pĆikázaným smørem jízdy vpravo. 06050225 26. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde: a) MĎže docházet k êastému výskytu domácích zvíĆat na pozemní komunikaci. b) MĎže docházet k êastému výskytu divoké zvøĆe na pozemní komunikaci. c) Platí zákaz hnaní domácích zvíĆat po pozemní komunikaci. 06050241 27. Tato dopravní znaêka zakazuje vjezd vozidlĎm, jejichž: a) ŠíĆka pĆesahuje vyznaêenou mez. b) ŠíĆka nedosahuje vyznaêenou mez. c) PĆípojné vozidlo je delší než vyznaêená mez. 06050242 28. Tato dopravní zna êka: a) Zakazuje vjezd motocyklĎm. b) UmožĀuje vjezd motocyklĎm. c) Zakazuje jen vjezd motocyklĎm s postranním vozíkem. 06050074 29. Vyobrazená dopravní znaêka: a) PĆikazuje Ćidiêi motorového vozidla o tĆech a více kolech pokraêovat v jízdø až po nasazení snøhových ĆetøzĎ na nejménø dvø hnací kola. b) Doporuêuje Ćidiêi motorového vozidla o tĆech a více kolech pokraêovat v jízdø až po nasazení snøhových ĆetøzĎ. c) Zakazuje vjezd vozidlĎm s nasazenými snøhovými Ćetøzy. 06050252 30. Tato dopravní zna êka: a) Oznaêuje zastávku autobusu linkové osobní dopravy. b) Zakazuje vjezd autobusĎ. c) Zakazuje vjezd všech motorových vozidel, s výjimkou autobusĎ. Správné odpovědi: 25 a; 26 a; 27 a; 28 a; 29 a; 30 b 277 Dopravní značky 06050253 31. Tato dopravní zna êka: a) Oznaêuje zastávku autobusu møstské hromadné dopravy. b) Zakazuje vjezd autobusĎ. c) Zakazuje vjezd všech vozidel hromadné dopravy osob. 06050255 32. Tato dopravní znaêka: a) Zakazuje vjezd vozidlĎm vyznaêených druhĎ. b) Povoluje vjezd vyznaêených druhĎ vozidel. Nevyznaêená vozidla mají vjezd zakázán. c) Zakazuje vjezd všem motorovým i nemotorovým vozidlĎm. 06050256 33. Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní znaêky platí pro: a) Všechna motorová vozidla. b) Vyznaêená motorová vozidla. c) Všechna vozidla. 06050257 34. Tato zna êka zakazuje: a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost p Ćesahuje vyznaêenou mez. b) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost na nápravu je vyšší než 6 t. c) Vjezd vozidel, jejichž maximální p Ćípustná hmotnost pĆesahuje vyznaêenou mez. 06050258 35. Tato dopravní znaêka: a) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška vêetnø nákladu pĆesahuje vyznaêenou mez. b) UpozorĀuje na blížící se podjezd a oznaêuje jeho výšku. c) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž výška pĆesahuje vyznaêenou mez, a to bez ohledu na náklad. 06050260 36. Oznaête správný význam znaêky: a) Zákaz zastavení. b) Zákaz stání. c) Konec všech zákazĎ. Správné odpovědi: 31 b; 32 a; 33 a; 34 a; 35 a; 36 a 278 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06050261 37. Tato dopravní zna êka: a) VyjadĆuje zákaz vjezdu pro jezdce na zvíĆeti. b) Oznaêuje stezku urêenou pro jezdce na zvíĆeti. c) Ozna êuje cviêištø pro jezdce na koni. 06050262 38. Tato dopravní znaêka: a) Zakazuje vstup chodcĎ. b) Oznaêuje pĆechod pro chodce. c) UpozorĀuje na pohyb chodcĎ. 06050263 39. Tato znaêka vyjadĆuje: a) Zákaz zvukových výstražných znamení. b) Zákaz vjezdu motorových vozidel. c) Zákaz všech výstražných znamení. 06050264 40. Tato dopravní zna êka znamená: a) Zákaz otáêení. b) Úsek otáêení vozidel zimní údržby. c) PĆikázaný smør jízdy. 06050269 41. Tato dopravní znaêka: a) Zakazuje odboêování vlevo. b) Ukonêuje zákaz odboêování vlevo. c) Zakazuje otáêení na pozemní komunikaci. 06050270 42. Touto dopravní znaêkou se ruší: a) Zákaz pĆedjíždøní pro nákladní automobily. b) Zákaz soubøžné jízdy nákladního a osobního automobilu. c) Jízda ve vyznaêených jízdních pruzích v obci. Správné odpovědi: 37 a; 38 a; 39 a; 40 a; 41 a; 42 a 279 Dopravní značky 06050271 43. Tato zna êka: a) Zakazuje odboêování vpravo. b) PĆikazuje pokraêovat v jízdø pĆímým smørem. c) Ukonêuje zákaz odboêení vpravo. 06050274 44. Tato znaêka oznaêuje: a) Zákaz zastavení. b) Zákaz stání. c) Jiný zákaz. 06050277 45. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na úsek, kde klesání pozemní komunikace pĆesahuje 10 % nebo kde místní podmínky êiní klesání nebezpeêným. b) UpozorĀuje na nebezpeêné stoupání pozemní komunikace a úsek kde stoupání pĆesahuje 10 %. c) UpozorĀuje na nebezpeêné klopení zatáêky. 06050280 46. Tato dopravní zna êka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemødølských strojĎ. 11040007 47. Tato znaêka upozorĀuje: a) Na opakované zatáêky vlevo. b) Na výjezd z parkovištø s udaným smørem výjezdu. c) Na kĆižovatku s kruhovým objezdem. 06050290 48. Do úseku pozemní komunikace ozna êeného touto dopravní znaêkou: a) Smí vjet jen jezdec na jízdním kole. b) Nesmí vjet jezdec na jízdním kole. c) Nesmí vjet jednostopá motorová vozidla. Správné odpovědi: 43 a; 44 b; 45 a; 46 a; 47 c; 48 b 280 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06050641 49. Vyberte dopravní zna êku, která Ćidiêe upozorĀuje na místo, kde je provoz Ćízen svøtelnými signály, které nejsou viditelné z dostateêné vzdálenosti nebo jsou v místø, kde by je Ćidiê jinak neoêekával: 06050293 50. Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní znaêkou: a) Je vjezd povolen jen osobním automobil Ďm. b) Je zakázán vjezd osobních automobilĎ. c) Je zakázán vjezd všem motorovým vozidl Ďm. 06050295 51. Tato dopravní znaêka znamená: a) Dvojitá zatáêka, první vlevo. b) ZpĎsob objíždøní pĆekážky. c) Nebezpeêí smyku. 06050371 52. Tato zna êka znamená: a) Zákaz vjezdu cisternových vozidel. b) Zákaz vjezdu vozidel pĆepravujících nebezpeêný náklad. c) Zákaz vjezdu vozidel p Ćepravujících náklad, který mĎže zpĎsobit zneêištøní vody. 06050374 53. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje Ćidiêe na zatáêku (smørový oblouk) vpravo, jehož bezpeêné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. b) UpozorĀuje Ćidiêe na dvø nebo více po sobø následujících zatáêek (smørových obloukĎ), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpeêné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. c) UpozorĀuje Ćidiêe na zatáêku (smørový oblouk) vlevo, jehož bezpeêné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. 06050375 54. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na kĆižovatku s kruhovým objezdem. b) UpozorĀuje na kĆižovatku, kde není pĆednost v jízdø upravena dopravními znaêkami. c) UpozorĀuje na stanovený zpĎsob otáêení. Správné odpovědi: 49 b; 50 b; 51 a; 52 b; 53 a; 54 a a) b) c) 281 Dopravní značky 06050390 55. Touto dopravní zna êkou je Ćidiê upozornøn na: a) Jednotlivé hrboly, výtluky, stružky. b) Umølou nerovnost na vozovce. c) Místo, kde mĎže dojít ke smyku vozidla. 06060235 56. Vyberte dopravní znaêku, která oznaêuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí: 06050446 57. Tato dopravní znaêka znamená: a) Zatáêka vpravo. b) Zatáêka vlevo. c) Nebezpeêné stoupání. 06050449 58. Tato zna êka upozorĀuje na: a) Umølou nerovnost na vozovce. b) Jednotlivé hrboly, výtluky, stružky. c) éást pozemní komunikace, kde jsou terénní nerovnosti. 06060053 59. Která z vyobrazených dopravních znaêek neupravuje pĆednost? 06050451 60. Tato dopravní znaêka upozorĀuje na: a) Zatáêku vlevo. b) PĆikázaný smør jízdy. c) Možnost otáêení vozidel. Správné odpovědi: 55 b; 56 b; 57 a; 58 a; 59 c; 60 a a) b) c) a) b) c) 282 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06050452 61. Tato zna êka upozorĀuje: a) Na smørový oblouk. b) Na místo, kde mĎže dojít ke smyku vozidla. c) Na nerovnost vozovky. 06050454 62. Tato znaêka zakazuje vjezd: a) VozidlĎm pĆepravujícím nebezpeêný náklad. b) VozidlĎm pĆepravujícím nadmørný náklad. c) VozidlĎm pĆepravujícím náklad, který mĎže zpĎsobit zneêištøní vody. 06050457 63. Tato dopravní znaêka znamená: a) Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou sm ørech). b) Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (v obou smørech). c) Zákaz vjezdu osobních automobil Ď. 06050526 64. Za touto dopravní zna êkou: a) Nesmíte zastavit ani na dobu nezbytn ø nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení pĆepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. b) Nesmíte zastavit ani z dĎvodu nezávislého na vaší vĎli. c) MĎžete zastavit jen na dobu nezbytnø nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení pĆepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. 06050550 65. Tato dopravní znaêka znamená: a) Kluzká vozovka s nebezpeêím smyku. b) Dvojitá zatáêka, první vpravo. c) Dvojitá zatáêka, první vlevo. 06050551 66. Tato dopravní znaêka upozorĀuje: a) Na odvodĀovací stružku napĆíê vozovky. b) Na vyjeté koleje ve vozovce. c) Na umølou nerovnost vytvoĆenou na vozovce. Správné odpovědi: 61 b; 62 a; 63 a; 64 a; 65 b; 66 c 283 Dopravní značky 06050624 67. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje na místo, kde se zužuje vozovka z pravé strany. b) UpozorĀuje na snížení poêtu jízdních pruhĎ v místø, kde levý pruh je prĎbøžný. c) UpozorĀuje na nebezpeêné klesání. 06050625 68. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na jednotlivé hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky. b) UpozorĀuje na umølé nerovnosti na vozovce urêené ke snížení rychlosti jízdy. c) UpozorĀuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpeêné stoupání a klesání. 06050626 69. Tato dopravní znaêka: a) UpozorĀuje na úsek, kde stoupání pozemní komunikace pĆesahuje 10 % nebo kde místní podmínky êiní stoupání nebezpeêným. b) UpozorĀuje na úsek, kde je nebezpeêné klesání pozemní komunikace a kde klesání pĆesahuje 12 %. c) UpozorĀuje na nebezpeêné klopení zatáêky. 06050627 70. Tato zna êka upozorĀuje Ćidiêe: a) Na nøkolik po sobø následujících zatáêek vlevo. b) Na úsek pozemní komunikace, kde mĎže dojít ke smyku vozidla. c) Na kĆižovatku s kruhovým objezdem. 06060004 71. Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní znaêky platí pro: a) Ruêní vozíky o celkové šíĆce vøtší než 600 mm. b) Ruêní vozíky o celkové šíĆce do 600 mm. c) Pro všechna nemotorová vozidla. 06060052 72. Tato dopravní znaêka: a) Stanoví zákaz jízdy pro ur êená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace. b) UpozorĀuje Ćidiêe, že projíždí úsekem, kde je zvýšený výskyt škodlivých látek v ovzduší. c) PĆikazuje Ćidiêi jet tak, aby jeho vozidlo produkovalo co nejménø výfukových plynĎ. Správné odpovědi: 67 a; 68 a; 69 a; 70 c; 71 a; 72 a 284 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06060055 73. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje Ćidiêe na železniêní pĆejezd bez závor. b) UpozorĀuje Ćidiêe na železniêní pĆejezd se závorami. c) UpozorĀuje Ćidiêe zejména na místo, kde tramvaj kĆižuje smør jízdy ostatních vozidel. 06060056 74. Tato dopravní znaêka upozorĀuje Ćidiêe: a) Na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpeêné vjet na krajnici. b) Na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde mĎže dojít ke smyku vozidla. c) Na úsek êastých dopravních nehod. 06060057 75. Tato dopravní znaêka pĆedem upozorĀuje: a) Na železni êní pĆejezd ve vzdálenosti 160 m. b) Na železniêní pĆejezd ve vzdálenosti 200 m. c) Na železniêní pĆejezd ve vzdálenosti 240 m. 06060058 76. Tato dopravní zna êka: a) UpozorĀuje zejména na místo, kde tramvaj kĆižuje smør jízdy ostatních vozidel. b) UpozorĀuje na železniêní pĆejezd bez závor. c) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška vêetnø pĆepravovaného nákladu pĆesahuje 3 m. 06060059 77. Tato dopravní znaêka bývá umístøna: a) BezprostĆednø pĆed železniêním pĆejezdem. b) Ve vzdálenosti nejménø 50 m pĆed železniêním pĆejezdem. c) Ve vzdálenosti nejmén ø 160 m pĆed železniêním pĆejezdem. 06060160 78. Tato dopravní zna êka upozorĀuje úêastníky silniêního provozu na: a) Místo nebo úsek, kde mĎže dojít k sesuvu nebo padání kamenĎ na vozovku. b) Místo nebo úsek, kde se provádøjí stavební úpravy na svahu podél vozovky. c) Místo nebo úsek, v jehož blízkosti se nachází kamenolom. Správné odpovědi: 73 a; 74 a; 75 a; 76 a; 77 a; 78 a 285 Dopravní značky 06060161 79. Tato zna êka: a) Zakazuje Ćidiêi pokraêovat v jízdø bez zastavení vozidla na hraniêním pĆechodu. b) PĆikazuje Ćidiêi a pĆepravovaným osobám pĆedložit ke kontrole prĎkaz totožnosti (napĆ. cestovní pas) a souêasnø oznaêuje státní hranici. c) Ukládá povinnost zastavit vozidlo pouze ĆidiêĎm nákladních automobilĎ pĆepravujících zboží, jež podléhá celní kontrole. 06060162 80. Tato znaêka: a) Ukonêuje zákaz použití zvukových výstražných znamení. b) Zakazuje použití všech výstražných znamení. c) Zakazuje použití zvukových výstražných znamení. 06060163 81. Tato dopravní znaêka zakazuje vjezd vozidlĎm: a) PĆepravujícím výbušniny, snadno hoĆlavý nebo jinak nebezpeêný náklad a oznaêeným podle zvláštních pĆedpisĎ. b) Vezoucím na pĆípojném vozidle cisternu, která není Ćádnø oznaêena podle zvláštního pĆedpisu oranžovou barvou. c) PĆepravujícím náklad, který mĎže zpĎsobit zneêištøní vody, vodních zdrojĎ nebo ovzduší. 06060164 82. Tato dopravní zna êka znamená: a) Konec všech zákazĎ a ukonêuje platnost všech znaêek vyjadĆujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla. b) Upozornøní Ćidiêe na blížící se dopravní znaêku se zákazem nebo omezením jízdy pro jedoucí vozidla. c) Upozornøní na následující omezení v jízdø pro Ćidiêe nákladních automobilĎ pĆepravujících nebezpeêný náklad. 06060165 83. Na takto oznaêené pozemní komunikace je zakázán vjezd: a) Nákladních automobilĎ, tahaêĎ pĆívøsĎ nebo návøsĎ a speciálních automobilĎ o celkové hmotnosti pĆevyšující 3 500 kg, s výjimkou pro obytné automobily. b) Všech nákladních automobilĎ bez ohledu na jejich celkovou hmotnost, s výjimkou pro obytné automobily s celkovou hmotností nepĆevyšující 3 500 kg. c) Všech motorových vozidel, s výjimkou motocyklĎ s postranním vozíkem nebo bez nøj. 06060166 84. Tato dopravní znaêka zakazuje vjezd: a) Osobních vozidel a motocyklĎ. b) Všech motorových vozidel. c) Všech motorových i nemotorových vozidel. Správné odpovědi: 79 a; 80 a; 81 a; 82 a; 83 a; 84 b 286 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06060167 85. Vyobrazená dopravní zna êka zakazuje vjezd: a) Všech vozidel v protismøru do jednosmørné pozemní komunikace. b) Všech vozidel v obou smørech pozemní komunikace. c) Nemotorových vozidel ze smøru, kde je znaêka umístøna. 06060169 86. Tato znaêka znamená: a) Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka pĆesahuje vyznaêenou mez. b) Zákaz vjezdu vozidel pĆepravujících nebezpeêný náklad. c) Zákaz vjezdu vozidel p Ćepravujících náklad, který mĎže zpĎsobit zneêištøní vody. 06060170 87. Do úseku pozemní komunikace ozna êeného touto dopravní znaêkou je dovoleno vjet: a) Jen nemotorovým vozidlĎm a motocyklĎm bez postranního vozíku. b) Jen vozidlĎm urêeným k pĆepravø osob, jejichž celková hmotnost nepĆesahuje 3 500 kg. c) Jen nemotorovým vozidlĎm. 06060171 88. V úseku pozemní komunikace ozna êeném touto dopravní znaêkou: a) Je Ćidiêi zakázáno pĆedjíždøt motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku však pĆedjíždøt lze. b) Je povolena soubøžná jízda dvou osobních motorových vozidel vedle sebe, i když nejsou na vozovce vyznaêeny jízdní pruhy. c) Je Ćidiêi zakázáno pĆedjíždøt motorové vozidlo vlevo; Ćidiê motocyklu bez postranního vozíku však pĆedjíždøt vlevo smí. 06060233 89. Tato znaêka upozorĀuje na: a) Místo, kde êasto dochází k dopravním nehodám. b) Místo dopravní nehody. c) Úsek pozemní komunikace, kde je nebezpeêné vjet na krajnici. 06060234 90. Tato dopravní znaêka zakazuje: a) Vjezd motorových vozidel s pĆívøsem a návøsem. b) Vjezd potahovým vozidlĎm. c) Vjezd ruêních vozíkĎ širších než je 600 mm. Správné odpovědi: 85 a; 86 a; 87 a; 88 a; 89 b; 90 a 287 Dopravní značky 06060410 91. Tímto sm ørovým sloupkem mĎže být: a) Vymezeno místo, kde úêelová pozemní komunikace (napĆ. polní cesta) vyúsČuje na jinou pozemní komunikaci. b) Oznaêeno místo êastých dopravních nehod. c) Zvýraznøna êi nahrazena vodorovná dopravní znaêka „Podélná êára souvislá“. 06060411 92. Tento smørový sloupek: a) UpozorĀuje Ćidiêe na nezpevnønou krajnici. b) Vymezuje vyústøní úêelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. c) Oznaêuje kluzký úsek pozemní komunikace, kde hrozí smyk vozidla. 06060472 93. Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní znaêky platí pro: a) Vozidla nebo soupravy vozidel, jejichž okamžitá délka vêetnø nákladu pĆesahuje vyznaêenou mez. b) Všechna nákladní sk ĆíĀová motorová vozidla a všechny jízdní soupravy. c) Vozidla nebo soupravy vozidel, jejichž délka pĆesahuje vyznaêenou mez, bez ohledu na pĆípadný pĆeênívající náklad. 06060236 94. Která z vyobrazených dopravních zna êek zakazuje stání v oznaêeném úseku pozemní komunikace? 06060474 95. Tato znaêka zakazuje vjezd: a) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost pĆipadající na nápravu pĆesahuje vyznaêenou mez. b) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost pĆipadající na nápravu nedosahuje vyznaêenou mez. c) Všech pĆípojných jednonápravových vozidel. 06060475 96. Tato znaêka oznaêuje: a) Místo dopravní nehody. b) Úsek pozemní komunikace, kde je nebezpeêné vjet na krajnici. c) éást pozemní komunikace, kde je kluzký povrch. Správné odpovědi: 91 a; 92 b; 93 a; 94 b; 95 a; 96 a a) b) c) 288 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY 06060476 97. Vyobrazená dopravní zna êka: a) Zakazuje vjezd ruêním vozíkĎm o celkové šíĆce vøtší než 600 mm. b) UpozorĀuje na práci na pozemní komunikaci, popĆípadø na jejích souêástech nebo pĆíslušenstvích. c) Oznaêuje stezku pro chodce a souêasnø pĆikazuje chodcĎm tuto stezku užít. 16010017 98. Která z vyobrazených dopravních znaêek neumožĀuje Ćidiêi, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h: 06050347 99. Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznaêuje smør k místu, ke kterému se vztahuje dopravní znaêka, pod kterou je tato tabulka umístøna: 06050348 100. Která z vyobrazených dopravních znaê ek zakazuje Ćidiêi jet rychlostí 40 km/h: 06050350 101. Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznaêuje skuteêný tvar kĆižovatky a souêasnø i hlavní a vedlejší pozemní komunikaci: 06050361 102. Která z vyobrazených dopravních znaêek oznaêuje hlavní pozemní komunikaci: 06050364 103. Oznaête dodatkovou tabulku, která vyznaêuje vzdálenost k místu, od kterého platí znaêka, pod níž je tato dodatková tabulka umístøna: a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) Správné odpovědi: 97 a; 98 a; 99 c; 100 c; 101 b; 102 a; 103 a


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist