načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Autorský zákon. Komentár – Zuzana Adamová; Branislav Hazucha

Autorský zákon. Komentár
-1%
sleva

Kniha: Autorský zákon. Komentár
Autor: Zuzana Adamová; Branislav Hazucha

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  2 581 Kč 2 555
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
85,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck SK
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 1160
Rozměr: 200x140
Úprava: xxix, 1127 stran
Vydání: 1. vydanie
Skupina třídění: Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788089603589
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili sa tak na otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú slovenské súdy, ako aj Súdny dvor Európskej únie. Pri príprave publikácie autori vychádzali z najnovších poznatkov odborných štúdií a judikatúry týkajúcich sa tak slovenského práva, ako aj európskeho a medzinárodného práva. Tiež prihliadali na poznatky a judikatúru súdov z iných krajín. Komentár je určený nielen právnikom, advokátom, prokurátorom, sudcom alebo znalcom a iným odborníkom, dôležité informácie a odpovede v publikácii môžu nájsť aj spisovatelia, skladatelia, výtvarníci, filmári, výkonní umelci, programátori a zhotovitelia databáz, vydavatelia kníh, časopisov, dennej tlače a hudobných nahrávok, filmové, architektonické a dizajnové štúdiá, televízni a rozhlasoví vysielatelia, prevádzkovatelia káblovej televízie, obchodníci s dielami výtvarného umenia a organizácie kolektívnej správy. (komentár)

Předmětná hesla
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon č. 125/2016 Z. z.
Autorské právo
Právo duševního vlastnictví
Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Zuzana Adamová; Branislav Hazucha - další tituly autora:
Somatologie - klíč k pracovnímu sešitu, 2. vydání Somatologie
Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Predhovor ..........................

O autoroch ..........................

Zoznam použitých skratiek

. XV

XVII

.XIX

Autorský zákon. Komentár................

Prvá časť. Základné ustanovenia ....

§ 1 [Predmet úpravy]...................

§ 2 [Osobná a územná pôsobnosť]

Druhá časť. Autorské právo......................................

Prvá hlava. Predmet autorského práva..........................

§ 3 Dielo..............................................................

§ 4 [Časť diela, názov diela a meno postavy] .. .

§ 5 [Výluky z autorskoprávně] ochrany]............

§ 6 Zverejnenie a vydanie diela..........................

§ 7 Spojenie diel..................................................

§ 8 Spracovanie diela..........................................

§ 9 Voľné dielo....................................................

§10 [Osirelé dielo]................................................

§ 11 [Súčasť osirelého diela alebo spojenie s ním]

§ 12 Obchodne nedostupné dielo..........................

19

19

19

43

45

57

62

65

69

74

85

87

Druhá hlava. Autorstvo........................................

§ 13 Autor....................................................

§ 14 Anonymné dielo a pseudonymné dielo

§ 15 Spoluautorstvo....................................

95

95

104

107

Tretia hlava. Vznik a obsah autorského práva

§ 16 Vznik autorského práva.................

§ 17 Obsah autorského práva.................

114

114

118

Prvý oddiel. Výhradné osobnostné práva

§ 18 [Výhradné osobnostné práva]. . .

122

122

Druhý oddiel. Výhradné majetkové práva......................• • ■

§19 [Právo použiť dielo a právo udeliť súhlas na použitie

diela].................................................... ;••••;.........

§ 20 [Neprevoditeľnosť a prechod majetkových práv] . . .

139

139

151

VII


Obsah

§21

§22

§23

§24

§25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§31

§ 32

§33

Vyhotovenie rozmnoženiny diela....................................136

Verejné rozširovanie originálu diela alebo

rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva........165

Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela

výtvarného umenia............................................................ 1^3

Nájom a vypožičanie originálu diela alebo

rozmnoženiny diela.................................................. 195

Vereiné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny

d ie la ... ......... 2°4

Verejné vykonanie diela....................................................209

[Všeobecné ustanovenia o verejnom prenose diela] .... 216

Vysielanie d iela................................................................ 222

Retransmisia diela............................................................233

Sprístupňovanie diela verejnosti......................................236

Právo autora na primeranú odmenu za nájom..................239

Trvanie majetkových práv................................................243

Vzťah autorského práva k vecným právam......................253

Štvrtá hlava. Výnimky a obmedzenia majetkových práv..............

Prvý oddiel. Všeobecné ustanovenia o výnimkách

a obmedzeniach majetkových p ráv..........................................

§34 [Trojkrokový test].................................................. ^----

§ 35 [Povinnosti pri uplatňovaní výnimiek a obmedzení]. . .

§ 36 [ Náhrada odmeny]........................................................

263

263

263

278

282

Druhý oddiel. Použitie diela na účely slobody prejavu

a práva na informácie

§37

§ 38

§ 39

§ 40

§41

302

Citácia................................................................................ 2^2

Karikatúra, paródia, pastiš................................................307

Použitie diela na informačné účely.................................. 311

Záznam vysielania...................................... 319

Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

323

Tretí oddiel. Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké,

kultúrne, úradné a iné účely............................ ............^...........

§ 42 Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú

potrebu........................................................................

§ 43 Reprografia.............................................. ..................

§ 44 Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume---

§ 45 Použitie diela pri školských predstaveniach................

§ 46 Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným

postihnutím..................................................................

327

327

331

334

337

343

VIII


Obsah

§47

§ 48

§49

§50

§51

§ 52

§53

Použitie diela v rámci náboženských a úradných

obradov a sviatkov.........................................•••••■•

Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia.

Použitie diela na účel archivovania.............................

Použitie diela verejným vystavením...........................

Použitie osirelého d iela...............................................

Použitie architektonického d iela.................................

Použitie diela na úradné účely.....................................

348

352

358

361

364

370

372

Štvrý oddiel. Použitie diela s minimálnym hospodárskym

významom.............................................• • ■ • ....................

§ 54 Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela............

§55 Náhodné použitie diela...................... • ■ • • ............

§ 56 Použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia . . . .

375

375

379

382

Piaty oddiel. Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela . .. 384

§ 57 [Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela].......... 384

Piata hlava. Ochrana autorského práva.............................................387

§ 58 [Prostriedky ochrany autorského práva] ...........................387

§ 59 [Právo na infonuácie a nahliadanie do colných

dokladov]................................................................. ■ ^ 7

§ 60 [Obchádzanie technologického ochranného opatrenia]. . 429

§ 61 [Ochrana elektronickej informácie na správu práv].........445

§ 62 [Osobitná ochrana názvu a vonkajšej úpravy d iel]......... 449

§ 63 [Ďalšie aktívne vecne legitimované osoby].......................456

§ 64 [Aktívna vecná legitimácia pri postmortálnej

ochrane diela]..................................................................... 460

Šiesta hlava. Autorské záväzkové právo.........................................

Prvý oddiel. Licenčná zmluva...................................................

§ 65 [Náležitosti licenčnej zmluvy].......................................

§ 66 Spôsob použitia diela.....................................................

§ 67 Rozsah licencie................................................................

§ 68 Trvanie licencie..............................................................

§ 69 Odmena.........................................................................

§ 70 Výhradná licencia a nevýhradná licencia......................

§ 71 Prechod licencie a zánik licencie...................................

§ 72 Nakladanie s licenciou...................................................

§ 73 Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu

nevyužívania výhradnej licencie........................... . . ..

§ 74 [Udelenie licencie iným nositeľom autorských práv] . .

463

463

463

504

506

508

509

526

. 532

. 534

. 536

. 542

IX


Obsah

§75 Licenčná zmluva na vydanie diela

§76 Verejná licencia..........................

543

552

Druhý oddiel. Kolektívna licenčná zmluva

§ 77 [Kolektívna licenčná zmluva]---

559

559

Tretí oddiel. Hromadná licenčná zmluva................

§78 Všeobecné ustanovenia..............................

§ 79 [Rozšírená hromadná licencia]....................

§ 80 [Prípady rozšírenej hromadnej licencie] . . .

§ 81 Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva

na on-line použitie hudobných d ie l............

564

564

575

585

591

Siedma hlava. Osobitné ustanovenia o niektorých dielach.........

Prvý oddiel. Osobitné ustanovenia o audiovizuálnom diele . .

§ 82 Audiovizuálne dielo a originál audiovizuálneho diela.

§ 83 Autorstvo audiovizuálneho diela................................

§ 84 Výrobca originálu audiovizuálneho d iela..................

§ 85 Audiovizuálne použité dielo........................................

§ 86 Výkon práv k audiovizuálnemu d ielu........................

601

601

601

611

621

622

625

Druhý oddiel. Osobitné ustanovenia o počítačovom programe.. 639

§87 [Počítačový program]......................................................... 639

§88 [Vyčerpanie práva k počítačovému programu].................671

§ 89 Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora

k počítačovému programu................................................679

Ôsma hlava. Osobitné režimy tvorby

§ 90 Zamestnanecké dielo ....

§ 91 Dielo na objednávku........

§ 92 Spoločné dielo................

§ 93 Školské dielo..................

691

691

705

713

718

Tretia časť. Práva súvisiace s autorským právom..........

Prvá hlava. Práva výkonného umelca..................................

§ 94 Umelecký výkon a výkonný um elec..................

§ 95 Obsah práva výkonného um elca........................

§ 96 Výhradné osobnostné práva výkonného umelca .

§ 97 [Použitie umeleckého výkonu so súhlasom jeho

výkonného umelca]............................................

§ 98 [Neprevoditeľnosť a prechod majetkových práv]

§ 99 Právo výkonného umelca na primeranú odmenu

725

725

725

741

744

750

759

763

X


Obsah

§ 100 Právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu............769

§ 101 [Zákaz dodatočných zrážok]........................................... 772

§ 102 Trvanie majetkových práv výkonného um elca..............776

8 103 Výnimky a obmedzenia majetkových práv výkonného

um elca............................................................................

§ 104 [Záväzkové právo]............................................................783

§ 105 Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu dodatočného

nevyužívania výhradnej licencie......................................784

§ 106 [Použitie úpravy autorského práva]................................789

Druhá hlava. Práva výrobcu zvukového záznamu............................792

§ 107 Zvukový záznam a výrobca zvukového záznamu..........792

§ 108 Obsah práva výrobcu zvukového záznamu....................800

§ 109 [Použitie zvukového záznamu so súhlasom jeho

výrobcu].......................................................................... 801

§ 110 Právo výrobcu zvukového záznamu na primeranú

odmenu.............................................................................. 807

§ 111 Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu ..810

§ 112 Osobitné povinnosti výrobcu zvukového záznamu

vo vzťahu k vyplateniu dodatočnej odmeny

pre výkonného umelca...................................................... 814

§ 113 [Výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu

zvukového záznamu]........................................................ 816

§ 114 [Záväzkové právo]...........................................................817

§ 115 [Použitie úpravy autorského práva].................................818

Tretia hlava. Práva výrobcu audiovizuálneho záznamu....................821

§ 116 Audiovizuálny záznam a výrobca audiovizuálneho

záznamu............................................................................ 821

§ 117 Obsah práva výrobcu audiovizuálneho záznamu.............829

§ 118 [Použitie audiovizuálneho záznamu so súhlasom

jeho výrobcu].................................................................... 830

§ 119 Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu

na primeranú odmenu........................................................ 836

8 120 Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho

' 837

zaznamu.................................................................................1

§ 121 [Výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu

audiovizuálneho záznamu]................................................839

§ 122 [Záväzkové právo]............................................................841

§ 123 [Použitie úpravy autorského práva]................................. 842

XI


Obsah

Štvrtá hlava. Práva vysielateľa..........................................................845

§ 124 Obsah práva vysielateľa................................................... 845

§ 125 [Použitie vysielania so súhlasom jeho vysielateľa]........848

§ 126 Trvanie majetkových práv vysielateľa............................. 853

§ 127 [Výnimky a obmedzenia majetkových práv

vysielateľa]........................................................................ 855

§ 128 [Záväzkové právo]............................................................858

§ 129 [Použitie úpravy autorského práva]..................................859

Štvrtá časť. Práva k databáze........................................................ 861

Prvá hlava. Všeobecné ustanovenia o databáze..............................861

§ 130 [Databáza]........................................................................ 861

Druhá hlava. Autorské právo k databáze.......................................... 870

§ 131 [Databáza chránená autorským právom]..........................870

§ 132 [Spoluautorstvo databázy]................................................874

§ 133 Výhradné majetkové práva k databáze..............................875

§ 134 Obmedzenie majetkového práva k databáze....................877

Tretia hlava. Osobitné právo k databáze............................................ 880

§ 135 [Databáza chránená osobitným právom k databáze] .... 880

§ 136 [Zmena obsahu databázy alebo nový podstatný vklad]. . 891

§137 [Prevoditeľnosť osobitného práva k databáze]..................892

§ 138 Výnimky a obmedzenia osobitného práva k databáze. . . 893

§ 139 Trvanie osobitného práva k databáze................................897

§ 140 [Primeraná aplikácia ustanovení o autorskom práve] . . . 898

Piata časť. Správa práv.................................................................. 900

§ 141 [Správa práv]....................................................................900

§ 142 Nezávislý subjekt správy..................................................907

§ 143 [Kolektívna správa práv].................................................. 911

§ 144 Organizácia kolektívnej správy........................................921

§ 145 Odbory kolektívnej správy práv........................................926

§ 146 [Povinne kolektívne spravované práva]............................929

§ 147 [Povinná kolektívna správa nezastupovaných

nositeľov práv].................................................................. 932

§ 148 Žiadosť o udelenie oprávnenia........................... 936

§ 149 Štatút..................................................................................939

§ 150 Žiadosť o zmenu oprávnenia............................................940

§ 151 Konanie o udelenie oprávnenia a konanie o zmenu

oprávnenia........................................................................ 942

XII


Obsah

§ 152 [Oprávnenie na výkon kolektívnej správy a evidencia

organizácií kolektívnej správy].......................................

§153 Konanie o odňatí oprávnenia...........................................

§154 Zánik oprávnenia.............................................................

§155 [Všeobecné ustanovenia o dohľade]..............................

§156 Sankcie.......................... ...................................................

§157 Výmena informácií medzi ministerstvom

a príslušnými orgánmi................ .. • • .............................

§ 158 Členstvo v organizácií kolektívnej správy......................

§ 159 Štruktúra organizácie kolektívnej správy......................

§160 Valné zhromaždenie.......................................................

§161 Orgán riadenia...............................................................

§162 Orgán kontroly............................ ..................................

§ 163 [Výkon kolektívnej správy s náležitou odbornou

starostlivosťou]...............................................................

§ 164 Zastupovanie nositeľov p ráv .........................................

§ 165 [Vzťahy s používateľmi]---- • • ■ ..................................

§ 166 [Povinnosti vo vzťahu k plateniu náhrady odmeny

a primeranej odmeny a povinnosti osoby predávajúcej

vstupenky].............................. ; • • ............... / , ' '

§ 167 [Osobitné povinnosti osoby povinnej zaplatit nahradu

odmeny]...........................................................j ' '

§ 168 Osobitné povinnosti používateľa pri živom predvedení

d iel...........................................; ................/ • ' .............

§ 169 [Určenie výšky odmien a vedenie sadzobníkov]..........

§ 170 [Vyúčtovací poriadok].................... .. • • .......................

§ 171 [Vyplácanie príjmov z výkonu kolektívnej správy

práv].........................................................................,

§ 172 Správa, prerozdelenie a vyplatenie neidentifikovaných

odmien.........................................................................

§ 173 [Dohody o zastúpení]................ ........^........................

§ 174 [Fakultatívna dohoda o spoločnej správe]..................

§ 175 [Obligatórna dohoda o spoločnej správe]....................

§ 176 [Vybavovanie sťažností a riešenie sporov]---- ••••■■

§177 [Všeobecné ustanovenie o poskytovaní informácií] ..

§ 178 Informácie poskytované nositeľom práv .....................

§ 179 Informácie poskytované iným organizáciám

kolektívnej správy.......................................................

§ 180 Informácie poskytované na požiadanie......................

§ 181 Poskytovanie informácií verejnosti............................

§182 Výročná správa.............................................................

944

946

951

952

956

962

964

968

969

971

973

974

978

986

997

1000

1004

1013

1023

1029

1031

1034

1038

1042

1045

1047

1048

1050

1052

1055

1057

XIII


Obsah

§ 183 [Poskytovanie multiteritoriálnych licencií

na on-line použitie hudobných diel].............................. 1062

§ 184 Zastupovanie organizácie kolektívnej správy.............. 1064

§ 185 Poskytovanie informácií................................................... Ю68

§ 186 [Daňový doklad za multiteritoriálnu licenciu

na on-line použitie hudobných diel].................................1069

§ 187 Vyplácanie odmien nositeľom práv................... 1070

§ 188 [Primeraná aplikácia ustanovení na poskytovanie

multiteritoriálnej licencie na on-line použitie

hudobných diel]............................................................... IW2

Šiesta časť. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. . . . 1074

§189 Spoločné ustanovenia.......................................................Ю74

§190 Prechodné ustanovenia........................................ Ю75

§ 191 [Prebratie právne záväzných aktov Európskej únie] ... 1084

§192 [Zrušenie autorského zákona č. 618/2003 Z. z .] ............1085

§ 193 [Účinnosť zákona]........................................................... Ю85

Príloha č. 1 Zoznam informačných zdrojov na dôsledné

vyhľadávanie......................................................... Ю86

Príloha č. 2 Základ na výpočet náhrady odmeny podľa

§ 36 ods. 2 a jej výška........................................... Ю89

Príloha č. 3 Zoznam prebraných právne záväzných aktov

Európskej únie....................................................... Ю93

Zoznam právnych predpisov a judikatúry...................................1095

Vecný register.................................................................................... ^ °

XIV
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.