načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Atletická příprava -- děti a dorost - Petr Jeřábek

Atletická příprava -- děti a dorost

Elektronická kniha: Atletická příprava
Autor: Petr Jeřábek
Podnázev: děti a dorost

Metodika tréninku dětí a mládeže se zaměřením na začátečníky, případně mírně pokročilé atlety. Základy problematiky určené učitelům tělesné výchovy základních škol nebo ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6% 80%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 190
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Sport. Hry. Tělesná cvičení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-0797-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Metodika tréninku dětí a mládeže se zaměřením na začátečníky, případně mírně pokročilé atlety. Základy problematiky určené učitelům tělesné výchovy základních škol nebo trenérům zájmových kroužků určují principy fyzického zatížení z hlediska vytváření správných pohybových návyků. Druhá část textu popisuje technické provedení jednotlivých disciplín, které je dle autora pro začínající atlety nejvhodnější.

Popis nakladatele

Kniha je určena především začínajícím trenérům, učitelům ZŠ a všem, kteří chtějí začít s atletickým tréninkem. Autor se zaměřuje především na základní informace potřebné k vedení dětí od mladšího školního věku po dorost. Publikace, doplněná průpravnými cvičeními a hrami, pomůže naučit děti správným pohybovým návykům, případně jim poskytnout atletickou průpravu, na kterou se dá bez problémů navázat. (děti a dorost)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Atletická příprava -- děti a dorost" doporučujeme také:
 (e-book)
Sportovní příprava dětí 2 -- Zásobník cvičení Sportovní příprava dětí 2
 (e-book)
Hry ve sportovní přípravě dětí Hry ve sportovní přípravě dětí
 (e-book)
Rozcvičení ve sportu Rozcvičení ve sportu
 (e-book)
Trénink herní přirozenosti -- Kouzlo hráčského naturelu Trénink herní přirozenosti
 (e-book)
Trénink podle srdeční frekvence Trénink podle srdeční frekvence
 (e-book)
Sportovní trénink Sportovní trénink
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5

Obsah

Obsah .....................................................................................................................5

Úvod .......................................................................................................................7

Charakteristika atletiky ......................................................................................9

Postavení a význam atletiky .............................................................................9

Atletika na základních školách .....................................................................11

Rozdělení a charakteristika atletických disciplín..........................................17

Základní atletická pravidla .............................................................................. 27

Všeobecná pravidla ....................................................................................... 27

Soutěže na dráze ...........................................................................................30

Soutěže v poli .................................................................................................38

Chodecké soutěže .........................................................................................50

Soutěže mimo dráhu ..................................................................................... 51

Soutěže v hale ...............................................................................................53

Specifika rozhodování žákovských soutěží ..................................................54

Základní charakteristika tréninku a související poznatky ..........................56

Anatomické a fyziologické základy tréninku ................................................58

Pohybové schopnosti .....................................................................................66

Struktura sportovního výkonu .......................................................................70

Biomechanika ................................................................................................73


6

Technika a nácvik atletických disciplín ......................................................... 77

Běžecké disciplíny ........................................................................................78

Skoky ............................................................................................................102

Vrh a hody ....................................................................................................123

Atletické víceboje .........................................................................................146

Roční tréninkový cyklus .................................................................................149

Stavba ročního tréninkového cyklu ............................................................149

Vyhodnocování tréninkového zatížení v průběhu RTC...............................152

Regenerace v průběhu ročního tréninkového cyklu ..................................154

Specifika ročního tréninkového cyklu mládeže .........................................154

Zásobník cvičení, her a tréninkových prostředků .......................................158

Běžecká cvičení ...........................................................................................158

Skokanská cvičení .......................................................................................172

Vrhačská cvičení ..........................................................................................178

Rozvoj pohybových schopností ...................................................................184

Seznam literatury ............................................................................................190


7

Úvod

Vážení atletičtí příznivci,

dostáváte do rukou knihu, která si klade za cíl pomoci se orientovat v tomto

sportu a poskytnout potřebné informace pro trénink dětí a mládeže se zamě

řením na atletiku. Toto sportovní odvětví vychází z přirozených lidských čin

ností – běhání, skákání a házení. Jejich zvládnutí je i základním předpokla

dem pro provozování celé řady dalších sportovních odvětví. Z těchto důvodů se

kniha může stát pomocníkem prakticky všem trenérům, cvičitelům, ale i rodi

čům, kteří se starají o účelné využití volného času dětí a mládeže jakoukoliv pohybovou činností. Kniha není svým obsahem určena trenérům výkonnostních a vrcholových atletů. Popis techniky a metodika nácviku atletických disciplín jsou zaměřeny na nejmladší věkové skupiny a začátečníky, příp. mírně pokročilé atlety. V případě potřeby lze nalézt podrobnější informace v odborné literatuře. I v poslední době byla vydána řada titulů, zabývajících se jednotlivými skupinami atletických disciplín, tréninkem, rozborem techniky disciplín a způsobem jejího nácviku a zdokonalování. Stejně tak lze doporučit specializovanou literaturu i v dalších oblastech, které v knize zmiňuji, např. sportovní trénink, anatomie a fyziologie, biomechanika, pedagogika a psychologie apod. Pro účely této knihy jsem vybral pouze základní informace z oborů, které by dle mého názoru měl znát každý, kdo pracuje s dětmi a mládeží na poli sportu a tělovýchovy. Domnívám se, že jsou důležité pro pochopení základních principů fyzického zatížení a také pro pochopení techniky disciplín a významu jednotlivých složek tréninku i samotných tréninkových prostředků. A to jak z hlediska vytváření správných pohybových návyků, tak především z hlediska zdravotního. Nesprávné zatěžování v tomto věku může vést ke vzniku svalových dysbalancí, k poruše funkcí různých orgánů nebo orgánových soustav, dokonce až k nevratnému poško

zení zdraví dětí. Proto je velká část knihy věnována těmto „podpůrným“ infor

macím.


Atletická cvičení

8

Ve druhé části se pak zaměřuji na vlastní tréninkový proces. Popisuji základní

technické provedení jednotlivých disciplín, které je dle mého názoru pro začí

nající atlety nejvhodnější. Při výběru metodických řad, průpravných a speciálních cvičení a dalších tréninkových prostředků jsem vycházel především ze svých praktických zkušeností s tréninkem různých věkových skupin. Věřím, že kniha vám pomůže při přípravě na tréninky, příp. hodiny TV se zaměřením na atletiku v rámci školních hodin nebo různých zájmových útvarů. Přeji vám, ať se daří sestavit pestré a zábavné hodiny, jejichž výsledkem budou pokroky vašich svěřenců, ale především chuť dětí se jich účastnit a radost z pohybu.

Petr Jeřábek


CHarakteristika atletiky

9

Charakteristika atletiky

Atletika je nazývána královnou sportu. Patří mezi nejmasovější a nejrozšířenější

sportovní aktivity. Mezinárodní asociace atletických federací – IAAF sdružuje

nejvíc federací ze všech světových sportovních, společenských a jiných organi

zací, v současnosti je to 212 členských zemí.

Atletika vznikla na základě přirozených pohybových činností člověka a je tak

nejstarším sportovním odvětvím. První zmínky o atletice máme již z antiky. Zde znamenala atletika boj, závodění. Dodnes většina atletických disciplín z antiky vychází a odráží se to třeba i v některých názvech (např. maratonský běh). Svou rozmanitostí patří mezi nejvšestrannější a nejzajímavější sporty. Od ostatních sportovních odvětví se atletika liší především svou individuálností. Výkony ve všech atletických soutěžích jsou objektivně měřitelné, lze je poměrně snadno porovnávat. To vede k možnosti průběžně kontrolovat vlastní výsledky, hodno

tit je a dávat do vztahu k úsilí vynaloženému v tréninku.

Postavení a význam atletiky

Svým obsahem a charakterem se atletika řadí mezi sporty, které se významně podílejí na všestranném rozvoji dětí a mládeže. Je základem a nedílnou sou

částí mnoha dalších sportovních odvětví, především různých sportovních her.

Většina atletických disciplín vychází z přirozených pohybových činností a je

zdrojem i běžných dovedností potřebných pro život. Současný atletický pro

gram sestává z mnoha disciplín. Některé si téměř zachovávají svou „antickou“

podobu, jiné vznikly z tradičních pohybových činností některých národů a něk

teré uměle zásluhou atletických nadšenců. Atletika tedy obsahuje disciplíny

velmi rozdílného zaměření, rychlostního, silového i vytrvalostního charakteru.

Všestranná atletická příprava, typická především pro základní etapy tréninku,

zajišťuje komplexní pohybový rozvoj dětí a mládeže. Výraznou měrou přispívá

i k rozvoji základních pohybových schopností. Atletická cvičení působí kladně

na úroveň základních pohybově-kondičních schopností (rychlost, síla, vytrva


Atletická cvičení

10

lost, obratnost), ale i na schopnosti koordinační (prostorově-orientační, kine

steticko-diferenciační, rytmické, rovnováhové, reakční). Z těchto důvodů je

atletická průprava v podstatě nezbytná pro osvojovaní si dovedností i v jiných

sportovních odvětvích. Řada dalších sportů používá atletickou přípravu pro

zlepšení všeobecné kondice. V neposlední řadě působí atletika i na rozvoj

a upevňování morálně volních vlastností sportovců.

Význam atletiky je nesporný, má na člověka komplexní účinky (výchovné, zdra

votní i vzdělávací). Atletické disciplíny jsou založené na přirozených pohybech,

a tím je atletika přístupná široké veřejnosti. Její význam můžeme hodnotit

z různých hledisek.

Sportovně-pohybové hledisko – atletika upevňuje základní pohybové struk

tury, jako je chůze, běh, skoky a hody, které jsou nezbytné pro běžný život

dětí a mládeže i pro provádění řady tělocvičných a sportovních činností. Výkon

nostní a vrcholová atletika svým systematickým a dlouhodobým působením

vytváří předpoklady pro optimální rozvoj fyzických a psychických schopností

vyvíjejícího se jedince ve smyslu obecném a speciálním (Choutková a Fejtek,

1991).

Zdravotní hledisko – atletika se provádí převážně venku, na čerstvém vzdu

chu, často i za povětrnostně nepříznivých podmínek. To podporuje odolnost

a otužilost (Choutková, 1984). Vhodně zvolené atletické disciplíny mohou kom

penzovat jednostranné zatížení. Pravidelné provozování atletiky je prevencí

různých civilizačních chorob a nezdravého způsobu života.

Motivační hledisko – pravidelné soutěže a u dětí především různě upravené

atletické hry jsou motivací k provádění tělesné výchovy a sportu obecně. Atle

tika se může stát prostředkem seberealizace, zábavy a sociálního vyžití. Může

být motivem pro začlenění pravidelné sportovní činnosti do životního stylu.

Výchovné hledisko – řadu výchovných podnětů poskytuje atletika svým cha

rakterem, náročností na houževnatost, cílevědomost, vytrvalost i odhad vlast

ních sil. Výkony jsou objektivně měřitelné, tím atletika podporuje smysl pro

spravedlnost a fair play. Učí sebekontrole, ovládání se i schopnosti posuzovat

a odhadovat vlastní síly. Je zařazená ve školních osnovách na všech stupních

a typech škol, je součástí vzdělávání všech dětí a celé populace mládeže (Čilík

a Rošková, 2003).


CHarakteristika atletiky

11

Atletika na základních školách Atletika je na všech typech základních a středních škol součástí povinné tělesné výchovy. Se vstupem ČR do Evropské unie došlo i ke změnám v systému školství. Od školního roku 2007/08 vstupují v platnost na všech základních školách tzv. Rámcové vzdělávací plány (RVP). Ty, zjednodušeně řečeno, určují co a jak se ve školách daného typu bude vyučovat. RVP rozčleňují učivo do tzv. vzdělávacích oblastí. Každá vzdělávací oblast se rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, popřípadě doplní v učebních osnovách podle potřeb. Jednou z nich je i oblast Člověk a zdraví a v ní je zakomponován i předmět tělesná výchova. Z hlediska vývoje žáka, motorického rozvoje, adaptace na pracovní zátěž, potřeby zdravotní prevence, pohybové úrovně a zájmů žáka je tělesná výchova, jako povinný předmět, rozdělena do samostatných na sebe navazujících etap:

1.–2. ročník – vstup do školy, adaptace na pracovní režim a zátěž, utváření •

základních pohybových dovedností, důležitá je hra s důrazem na prožitek

a zdravotní účinek.

3.–5. ročník – rozvoj nových pohybových dovedností, nárůst zájmu o pohy-•

bové aktivity.

6.–9. ročník – nástup puberty, uplatnění silových a vytrvalostních předpo-•

kladů, individualizace, soutěživost. Obsah předmětu tělesná výchova je vyučován v tematických blocích. Učivo je ucelený soubor námětů a výstupů pro uvedené vzdělávací etapy a není děleno do ročníků. Rozlišujeme pouze učivo základní a rozšiřující. Základní učivo by měl učitel nabídnout všem žákům, pro zajištění vzdělávacího standardu a vzdělávacích cílů. Učivo rozšiřující (nezávazné) učitel nabízí v případě rozšířené časové dotace předmětu TV, vyšší pohybové úrovně žáků nebo při lepších podmínkách školy (prostorových či materiálních). Rozšiřující učivo může učitel nabídnout celé třídě, skupinám žáků nebo jednotlivcům. Rozvržení základního i rozšiřujícího učiva v průběhu roku je v pravomoci učitele. Základní učivo vyšší etapy je rozšiřujícím pro etapu nižší. Základní učivo nižší etapy je automaticky součástí základního učiva vyšší etapy. Základní učivo nižší etapy je využíváno k opakování, jako průprava nácviku náročnějších cvičení a ke zkvalitnění pohybových dovedností.


Atletická cvičení

12

Učivo stanovené RVP je školám doporučeno a dle individuálních podmínek na jeho základě škola výuku konkretizuje ve školních vzdělávacích plánech. Zde uvedené učivo se pak stává závazným. Činnosti v předmětu tělesná výchova jsou rozděleny do několika oblastí. Podstatnou část náplně tvoří činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, kam spadá i atletika. V současné

době má již velká část základních škol velmi dobré podmínky pro provozování

atletiky, proto ji při tvorbě školních vzdělávacích programů zařazují v doporu

čeném rozsahu. Atletika zahrnuje zhruba 20 % času věnovaného tělesné výchově u hochů, 16 % u dívek. Je zařazena do osnov školní tělesné výchovy na všech stupních škol, a to v rozsahu, který odpovídá možnostem školní výuky – 2 hodiny tělesné výchovy týdně, atletice je věnováno cca 10–15 hodin ročně, a to v sezonních blocích – podzim, jaro (Jeřábek et al., 1996). Atletická cvičení zařazujeme do plánu výuky hlavně na jaře a na podzim. Při volbě disciplín přihlížíme k povětrnostním a terénním podmínkám. Účelné je nacvičovat štafetový běh a skok do dálky až po zvládnutí rychlého běhu, skok do výšky až po skoku do dálky, hod granátem až po hodu míčkem, vrh koulí až po přípravném koulařském cvičení. Vytrvalostní běh nacvičujeme celoročně, neboť má velký zdravotní význam. Můžeme se mu věnovat i v zimních měsících, pokud je vhodný terén, přiměřené hygienické podmínky, dobré oblečení. Nácvik atletických disciplín provádíme většinou na hřišti nebo v terénu. Ovšem i v tělocvičně můžeme při nepříznivém počasí procvičovat některé disciplíny, např. start, štafetový běh, skok do výšky, hod míčkem (na cíl), vrh plným míčem. Tělocvična je důležitá pro přípravná cvičení všech atletických disciplín.Obsah učiva v atletice rozdělujeme stejně jako ve všech tematických celcích na:

základní učivo• , které si má a může osvojit převážná většina žáků, je

závazné pro učitele i žáky,

rozšiřující učivo• , které není závazné, se využívá pro osvojení základního

učiva, k další motivaci žáků, k rozvoji schopností a dovedností se zřetelem

na individuální předpoklady. Výběr rozšiřujícího učiva umožňuje respekto

vat podmínky školy, zájmy žáků, učitelů, místní tradice apod.


CHarakteristika atletiky

13

Učivo tvořící základní atletické disciplíny, běhy, skoky, hody se v praxi využívá jako tematický celek ve všech ročnících a jeho obsah se upravuje podle individuálních psychomotorických vlastností žáků s přihlédnutím k úrovni jejich biologického vývoje. Praktické pohybové činnosti se využívají i k osvojení určitých poznatků. Cílem tematického celku je osvojit si speciální dovednosti v základním učivu a podle individuálních schopností i další pohybové činnosti z rozšiřujícího učiva. Prostřednictvím běhů, skoků a hodů se rozvíjejí základní pohybové schopnosti: rychlostní schopnosti, aerobní vytrvalost, výbušnou sílu horních a dolních končetin, obratnost a koordinaci, což přispívá k celkovému tělesnému rozvoji a zvýšení tělesné zdatnosti žáků. Žáci zvládnou základy techniky běhu, skoku do dálky a do výšky a hodu kriketovým míčkem a granátem. Osvojí si základní poznatky o technice nacvičovaných disciplín, osvojit si atletickou terminologii a pravidla soutěží. Zvládnou zásady organizace vyučování, bezpečnosti při výcviku a první pomoc při nácviku a zdokonalování učiva (Rychetský a Fialová, 2004). Se základními atletickými disciplínami se setkávají žáci již na prvním stupni základní školy. Úkolem je zde seznámení s atletikou a vytvoření správných pohybových návyků pro běhy, skok daleký a hod míčkem. To vše především formou přirozených cvičení a drobných pohybových her. Na 2. stupni základních škol se atletika svým obsahem a pojetím zaměřuje na osvojování a zdokonalování pohybových činností, se kterými se žáci seznámili již na 1. stupni. Osvojováním a zdokonalováním určených základních pohybových dovedností se rozvíjí základní pohybové schopnosti, které se projevují zlepšením celkového tělesného rozvoje žáků a zvýšením všeobecné pohybové výkonnosti (Kuchen et al., 1991). V průběhu výuky atletiky na 2. stupni ZŠ by žáci měli zvládnout následující atletické disciplíny:

Běhy• : základy techniky šlapavého i švihového běhu, speciální běžecká cvi

čení, nízký start (výběh z bloků), štafetová předávka spodním obloukem,

vytrvalý běh v terénu v trvání do 20 min.

Skoky• : odrazová průprava, odraz s předpětím, skok do dálky skrčnou tech

nikou, skok do výšky způsobem flop (v případě vhodných podmínek).


Atletická cvičení

14

Vrh a hody• : průpravné odhody koulí, koulařská gymnastika, vrh koulí

(dívky 3 kg, chlapci 4 kg) z místa i se sunem, hod míčkem (příp. granátem)

z místa a se zkřižným krokem z krátkého rozběhu.

Dále by si žáci měli osvojit i některé teoretické znalosti. Pojmy olympijské dis

ciplíny, názvy i neosvojovaných disciplín a užívaného náčiní, základní pravidla

atletických soutěží. Žáci by měli být schopni uspořádat jednoduchou atletic

kou soutěž (např. žáci 9. ročníků by mohli připravit „atletickou olympiádu“ pro

žáky nižších ročníků) včetně rozhodování a vyhlášení vítězů. V průběhu výuky

atletiky by si měli všichni žáci osvojit průpravná atletická cvičení použitelná pro

rozvoj pohybových schopností a dovedností i v ostatních sportech a při vhod

ných podmínkách je možné zařadit do výuky i nácvik pokročilejší techniky u již

zvládnutých disciplín, příp. základní techniku dalších atletických disciplín.

Školní atletické soutěže

Vhodnou motivací pro nácvik atletiky na školách jsou různé školní soutěže.

Při nich mohou děti uplatnit naučené dovednosti a porovnat se s ostatními.

Výhodou je, že v převážné většině se jedná o soutěže družstev. To umožňuje uplatnit se i relativně slabším žákům (do družstva je třeba mít určitý počet členů) a zároveň to posiluje kolektivní přístup k soutěžení, vzájemné fandění a snahu pomoci kamarádům. Díky tomu, že výsledné umístění družstva závisí na výkonu všech jeho členů, a to, jak kdo ke zdaru družstva přispěl, je velmi transparentní (většinou počet získaných bodů, příp. umístění ve své disciplíně), vedou tyto soutěže i k odpovědnosti vůči kolektivu. Děti se maximálně snaží dle svých možností s motivací „nezkazit to ostatním“. V současnosti je systém soutěží pro školní mládež u nás velmi propracovaný. Je to především díky Asociaci školních sportovních klubů (AŠSK). Tato organizace sdružuje sportovní kluby vzniklé na školách. Ty většinou nemají charakter klasických sportovních klubů, které jsou nejčastěji zaměřeny na výkonnostní a vrcholový sport, ale ve školách sdružují žáky se zájmem o sportování i v několika různých sportovních odvětvích. Cílem těchto školních klubů je především sportovní vyžití dětí v různých zájmových útvarech s využitím školních sportovišť a také organizace různých soutěží v mnoha sportovních odvětvích tak, aby se uplatnil co možno největší počet dětí. Přestože řada soutěží pořádaných AŠSK je postupová až do celostátního, příp. mezinárodního finále, těžiště je především v základních kolech, kde se účastní největší počet dětí. Snahou je, aby se zapojily i děti, které dosud pravidelně nesportují a aby se jim tímto


CHarakteristika atletiky

15

způsobem sport přiblížil a účast v soutěži je případně motivovala k pravidelné

sportovní činnosti. Nejlepší družstva pak postupují do krajských a celostátních

kol a většinou je postup a umístění škol prestižní záležitostí. V některých sou

těžích mohou vítězné školy získat i prostředky na lepší vybavení svých spor

tovišť a obnovu či rozšíření svých sportovních pomůcek. Většinu informací ke

všem soutěžím organizovaným AŠSK je možno získat v Manuálu AŠSK pro pří

slušný školní rok, příp. na webových stránkách této organizace. Kvalitní orga

nizaci a dodržení pravidel přispívá spolupráce AŠSK s jednotlivými sportov

ními svazy, které se stávají garanty uspořádání. Český atletický svaz poskytuje

garanci a pomoc s uspořádáním u soutěží pro jednotlivé stupně škol. Tato spo

lupráce je již dlouholetá a také díky tomu mají školní atletické soutěže poměrně

dobrý zvuk a patří v kalendáři téměř všech učitelů tělesné výchovy k tradičním

akcím. Řada škol sleduje propozice závodů i na webových stránkách atletic

kého svazu (www.atletika.cz) a aktivně se k účasti v soutěžích hlásí.

Pro první stupeň základních škol je určena Kinderiáda. Jedná se o soutěž

osmičlenných družstev složeních z chlapců a dívek 2.–5. ročníků (vždy jeden

chlapec a jedna dívka z každého ročníku). Každý ročník má své dvě soutěžní

disciplíny a na závěr se běží štafeta. Kromě toho však je v průběhu konání

akce na hřišti celá řada nesoutěžních činností, které mají zábavnou formou

děti seznámit s různými atletic

kými disciplínami. Český atletický

svaz ve spolupráci s agenturou

najímanou sponzorem projektu

zajišťuje uspořádání osmi oblast

ních kol a národního finále. Zde je

vždy zajištěn doprovodný nesou

těžní program s využitím dětského

atletického nářadí a programu

Kid`s athletics, jehož garantem

je Mezinárodní atletická federace

(IAAF). Toto náčiní je dostupné pro

všechny zájemce ze škol. První tři

družstva z národního finále pak

pro svou školu získají nemalé

finanční prostředky na nákup

sportovních pomůcek či vylep

šení školních sportovišť. Je samo

zřejmé, že těchto kol se účastní Kinderiáda – z průběhu oblastního kola

+


Atletická cvičení

16

pouze vybrané děti (školní družstvo tvoří osm dětí), ale cílem je především

to, aby učitelé uskutečnili školní kola, kde se tento výběr provede. Disciplíny

Kinderiády by si tak vlastně mohli vyzkoušet všichni žáci 2.–5. ročníků. Tato

soutěž je pro první stupeň základních škol jedinou celostátní soutěží. Řada

školních a okresních organizací AŠSK ve spolupráci s atletickými oddíly pořádá

i další soutěže různého charakteru (např. Ligu škol, Dětskou olympiádu...). Roz

sah a výběr disciplín závisí na místních podmínkách a tradicích.

Pro druhý stupeň základních škol jsou určeny tři atletické postupové soutěže.

Nejdelší tradici má Pohár rozhlasu, kterého se účastní dvanáctičlenná školní

družstva ve dvou kategoriích: 6.–7. třída a 8.–9. třída, přičemž je zde ještě

věkové omezení, aby výsledky nemohli ovlivnit výrazně starší žáci příslušných

tříd (např. propadnuvší apod.). Zde v každé disciplíně startují za družstvo tři

závodníci (dvě štafety) a výkony lepších dvou (jedné štafety) se obodují dle

vícebojařských tabulek. Tím je dán výsledek družstva a je možno posoudit

výkony družstev i z různých míst a díky tomu zajistit spravedlivější výběr postu

pujících do vyšších kol soutěže.

Obdobně je organizován i atletický čtyřboj. Družstva jsou zde pětičlenná

a všichni absolvují čtyřboj složený ze základních atletických disciplín. Bodový

součet čtyř pak dává výsledek družstva. Obě tyto soutěže mají značnou oblibu,

účastní se jich velké množství dětí. Konečně tou třetí postupovou soutěží je

přespolní běh. Jestliže obě předchozí soutěže probíhají v jarních měsících,

přespolní běh je zařazován na podzim. Družstva jsou opět pětičlenná a výsle

dek tvoří součet umístění čtyř lepších závodníků. Družstvo s nejnižším součtem

vítězí a postupuje do dalšího kola. Věkové kategorie jsou shodné jako u před

chozích dvou soutěží, tedy 6.–7. třída a 8.–9. třída. Stejně je organizován přes

polní běh i pro střední školy a obdobou Poháru rozhlasu základních škol je

Corny středoškolský pohár.

Výše uvedené soutěže jsou v celé ČR pro učitele TV již tradiční záležitostí,

s organizací výrazně pomáhá i Český atletický svaz, např. pověřením atle

tického oddílu v dané lokalitě uspořádáním příslušného kola soutěže nebo

i mediální a marketinkovou podporou. Garanty soutěží Pohár rozhlasu a Stře

doškolského poháru jsou každý rok nejlepší čeští atletičtí reprezentanti (např.

Tomáš Dvořák, Barbora Špotáková, Adam Ptáček a další). Nakonec celá řada

atletických talentů byla pro královnu sportu získána právě v těchto soutěžích.

Kromě nich probíhá ale i celá řada regionálních závodů, vycházejících z míst


CHarakteristika atletiky

17

ních podmínek a tradic. Takové závody často pomáhají pořádat atletické kluby

jako náborové akce k získání nových zájemců o provozování tohoto krásného

a spravedlivého sportu.

Největší sportovní akcí pro školní mládež je však projekt Českého olympijského

výboru – Olympiáda mládeže. Tato akce je skutečně obdobou „velké“ olympi

ády. Pořádá se pro zimní a letní sporty. Soutěží zde krajská družstva v celé řadě

sportovních odvětví a součástí jsou i různé umělecké soutěže, pro děti je vždy

připraven bohatý doprovodný program. Atletika, jako jeden ze základních olym

pijských sportů, má i zde své pevné místo. Žáci soutěží v kategoriích mlad

šího a staršího žactva dle atletických pravidel a díky koordinaci termínů s Čes

kým atletickým svazem je tato soutěž opravdu přehlídkou výborných výkonů,

často mívá v některých disciplínách úroveň srovnatelnou (příp. i vyšší) než Mis

trovství ČR žactva. A to právě díky tomu, že zde mohou soutěžit i do té doby

„skryté“ atletické talenty.

Rozdělení a charakteristika

atletických disciplín

Atletika patří ke sportovním odvětvím, v nichž jsou specifické výkony přede

vším odrazem úrovně příslušných pohybových schopností: sprinter musí být

rychlý, vrhač silný atd. Účelné vynaložení pohybových schopností se děje pro

střednictvím racionální techniky (speciálních dovedností). Svým obsahem je

atletika velmi různorodá a některé disciplíny se navzájem liší téměř po všech

stránkách. S trochou nadsázky by se dalo říci, že to snad ani není jedno spor

tovní odvětví, ale několik různých sportů. Vždyť např. maratonec a koulař mají

velmi málo společného co do vzhledu, fyzických předpokladů k disciplíně i způ

sobu a průběhu závodění. Pokud tedy chceme atletiku nějak blíže charakteri

zovat, musíme disciplíny rozdělit do skupin, které jsou si příbuzné. A to např.

základní pohybovou charakteristikou, fyziologickými nároky, technikou prová

dění, způsobem závodění apod.

V následujících kapitolách podám charakteristiku skupin atletických disci

plín z několika pohledů. Především uvádím vždy výčet mistrovských disciplín

pro dospělé, tedy disciplín, v nichž se závodí na vrcholných soutěžích jako

jsou Mistrovství Evropy, Mistrovství světa či Olympijské hry. Většina disciplín


Atletická cvičení

18

je shodná pro muže i ženy, takže pokud není uvedeno jinak, platí níže uváděné pro obě pohlaví. Obdobně i v kategorii žactva. Tam mohou být disciplíny různě upraveny, především co do délky běhaných vzdáleností, výšky a vzdálenosti překážek, hmotnosti používaného náčiní ve vrzích a hodech. Udávám tedy i disciplíny používané pro žákovskou atletiku, přičemž mám na zřeteli i rozdílné žákovské kategorie: mladší žactvo (do 13 let) a starší žactvo (14–15 let). Výklad je doplněn také o základní biomechanické charakteristiky a fyziologické nároky. Otázce pravidel, popisu techniky a nácviku bude věnována pozornost dále v knize. Pro pochopení níže popsaných energetických nároků u jednotlivých skupin disciplín nejprve zjednodušeně vysvětlím, jak může organismus štěpením živin získat potřebnou energii pro pracující svaly. Základní dva způsoby jsou:

Anaerobně • (bez přísunu kyslíku)

Takto se štěpí především nejpohotovější zdroje energie v buňkách, tzv. mak

roergní fosfáty (adenosintrifosfát = ATP, adenosindifosfát = ADP a krea

tinfosfát = CP). Ty jsou přítomny v buňkách v tzv. mitochondriích a jejich

zásoba vystačí na cca 5–7 s při maximální intenzitě, kterou u sprintu před

pokládáme.

Aerobně • (za přísunu kyslíku = oxidativně)

K oxidativnímu štěpení jsou určeny především cukry a tuky. Pouze při

extrémních zátěžích a nedostatku těchto živin může docházet i ke štěpení

bílkovin. Jako nejběžnější zdroje energie při zvýšené potřebě organismu

jsou používány krevní cukry (glukóza) a svalový glykogen, dále pak tukové

zásoby především v podobě podkožního tuku. V průběhu aerobního výkonu

stoupá potřeba kyslíku v organismu. Ten se používá na úplnou oxidaci živin

za vzniku vody (H

2

O) a oxidu uhličitého (CO

2

). Pak nevzniká pro svaly „jedo

vatý“ laktát (viz níže) a ty jsou tak schopny poměrně dlouhodobé činnosti

bez poklesu intenzity. Limitujícím faktorem pro intenzitu práce je právě

rovnováha mezi dodaným kyslíkem a jeho potřebou na „výrobu“ dostateč

ného množství energie pro pracující svaly. Pokud je dosaženo této rovno

váhy, pracuje organismus v tzv. setrvalém stavu. Při zatížení organismu velice často dochází ke kombinaci obou způsobů získávání energie. Pokud výkon trvá déle, než je možno pokrýt z ATP a CP, nastupují další zdroje energie, a těmi jsou krevní cukry a svalový glykogen. K jejich štěpení je potřeba kyslík. Avšak v důsledku velké intenzity svalové práce (např.


CHarakteristika atletiky

19

při sprintech) a při omezeném množství kyslíku, který je během sprinterského

výkonu do krve a ke svalům dodáván, je štěpení těchto živin nedokonalé

a produktem prvotního rozkladu je kyselina mléčná (laktát). Díky její produkci

stoupá ve svalech kyselost vnitřního prostředí, a to je důsledkem tzv. ztuh

nutí a bolesti svalů, kdy sval již není schopen pracovat tak intenzivně. Důsled

kem je pokles rychlosti běhu jako vnější projev svalové únavy a tzv. „kyslíkový

dluh“. Ten vzniká právě díky nahromadění laktátu ve svalech. Na jeho odstra

nění a tím obnovení příznivého vnitřního prostředí je třeba laktát úplně roz

ložit, a to umí organismus jen za přítomnosti kyslíku tzv. úplnou oxidací. Jejími

konečnými produkty jsou voda (H

2

O), látka organismu vlastní, a oxid uhličitý

(CO

2

), který se z organismu odstraní dýcháním. V průběhu výkonu však na tuto

oxidaci není dostatečné množství kyslíku z krve transportováno ke svalům (zjednodušeně možno říci, že krevní oběh nestíhá potřebné množství kyslíku k likvidaci vznikajícího laktátu dopravit), a tak se nahromaděný laktát může zoxidovat až po ukončení výkonu, kdy potřeba organismu poklesne a krevní oběh ještě po nějakou dobu svou zvýšenou činností „splácí dluh“ a dopravuje do těla více kyslíku.

Sprinty

Za sprinty považujeme všechny běhy do 400 m včetně, a to jak běhy hladké,

tak i překážkové. Stejně tak do této skupiny patří i štafety s délkou úseků do

400 m včetně, a to i v různých kombinací délek úseků (např. 400–300–200

–100 m).

Mistrovskými sprinterskými disciplínami jsou: 100 m, 200 m, 400 m, 100 m

překážek pro ženy a 110 m překážek pro muže, 400 m překážek a štafety

4×100 m a 4×400 m. V hale se místo 100 m (100 m př. a 110 m př.) běhá

vzdálenost 60 m. Závody na 200 m a 400 m př. se ze sprinterského programu

vypouštějí (díky poloměru zatáček nejsou zaručeny srovnatelné podmínky pro

závodníky ve všech drahách, u 400 m př. by uspořádání znamenalo překážky

po překonání závodníkem v prvém kole přestavit na jiná místa a navíc jsou

v hale na okruhu dráhy užší a tudíž by se sem překážky nevešly).

V žactvu se běhají následující vzdálenosti: 60 m, 150 m, 300 m, 60 m př.

pro mladší žactvo, 100 m překážek a 200 m překážek pro starší žactvo, štafety

4×60 m a 3×300 m. Obdobně je to i v halách, kde je vypuštěno z programu

pouze 200 m překážek a místo 100 m překážek běhá i starší žactvo pouze

60 m překážek.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist