načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování -- 2., aktualizované a rozšířené vydání - Jiří Hnilica; Jiří Fotr

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování -- 2., aktualizované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování -- 2., aktualizované a rozšířené vydání
Autor: ;

Moderní nástroje, jež lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování s využitím praktických příkladů. Nové vydání se ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  339
+
-
11,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 299
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace , portréty
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5104-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka shrnuje základní informace o moderních nástrojích, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování.

Popis nakladatele

Moderní nástroje, jež lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování s využitím praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika a rozšířena je i problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy a hodnocení rizika.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Hnilica; Jiří Fotr - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Michael Armstrong

www.grada.cz

Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

příklady ke stažení

na www.grada.cz

Aplikovaná

analýza rizika

Jiří Fotr, Jiří Hnilica

Jiří Fotr Jiří Hnilica

APLIKOVANÁ ANALÝZA RIZIKA

Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve fi rmách

při analýze rizika v rámci fi nančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím

praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích

stromů v analýze rizika. Výrazněji je rozšířena také problematika optimalizace tvorby

portfolia z hlediska analýzy rizika a hodnocení rizika.

V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifi kaci

rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových

variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýzacitlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnovánazejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy

rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů

a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se takévěnuje metodám a nástrojům optimalizace fi nančních a investičních rozhodnutí za rizika či

problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení.

Kniha je určena manažerům a specialistům fi rem a fi nančních institucí a studentům

vysokých škol ekonomického zaměření. Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působí na katedře managementu. Specializuje se na problematiku manažerského a investičního rozhodování, management rizika. Je autorem a spoluautorem více než 20 knižních publikací a 150 článků v odborných časopisech. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Od roku 2003 působí na katedře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Jeho odborný zájem směřuje do oblastí investičního bankovnictví, správyspolečností a fungování rodinných fi rem. V současné době je prorektorem pro mezinárodní vztahy a akademickým ředitelem oboru navazujícího magisterského studia International Management/CEMS. Praktické příklady, které se objevují v textu publikace, jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.grada.cz.

ve fi nančním

managementu

a investičním

rozhodování

2., aktualizované

a rozšířené vydání

2. vydáníGrada Publishing

Aplikovaná

analýza rizika

Jiří Fotr, Jiří Hnilica

ve fi nančním

managementu

a investičním

rozhodování

2., aktualizované

a rozšířené vydání

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2., aktualizované a rozšířené vydání TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5495. publikaci Odborní recenzenti: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědný redaktor Mgr. Petr Mušálek Sazba Milan Vokál Počet stran 304 Druhé vydání, Praha 2014 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice © Grada Publishing, a.s., 2014 Cover Photo © fotobanka allphoto ISBN 978-80-247-5104-7 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-9185-2 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-9186-9 (ve formátu EPUB)

Obsah

O autorech ................................................................9

Slovo úvodem .............................................................10

Část I Analýza a hodnocení rizika

1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace .............................14

1.1 Riziko a hospodářské výsledky ......................................14

1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika .............16

1.3 Pojetí rizika a nejistoty .............................................17

1.4 Klasifikace rizik ...................................................20

Shrnutí ................................................................23

Literatura ..............................................................24

2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti ..........................25

2.1 Identifikace rizik ..................................................25

2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika ...........................25

2.1.2 Náplň identifikace ..........................................25

2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje .......................26

2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik .......................27

2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik ................................27

2.2 Stanovení významnosti rizik ........................................28

2.2.1 Analýza citlivosti ...........................................29

2.2.2 Matice hodnocení rizik ......................................37

2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice .................................40

2.2.4 Stupnice měření dopadů .....................................43

2.2.5 Hodnocení příležitostí .......................................50

2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik ....................50

2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik .................51

Shrnutí ................................................................52

Literatura ..............................................................54

3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant ...................56

3.1 Měření rizika .....................................................56

3.1.1 Číselné charakteristiky rizika .................................56

3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika .............................62

3.2 Hodnocení rizika ..................................................63

3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko ...........................63

3.2.2 Postoj k riziku ..............................................64

3.3 Výběr rizikových variant ...........................................66

3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu ...........................66

3.3.2 Pravidla stochastické dominance ..............................71

6

Shrnutí ................................................................75

Literatura ..............................................................76

Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika

4. Simulace Monte Carlo ..................................................78

4.1 Charakter simulace Monte Carlo ....................................78

4.2 Postup při simulaci Monte Carlo .....................................81

4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo .........................93

Shrnutí ................................................................94

Literatura ..............................................................94

5. Expertní názory v simulačních modelech .................................96

5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím

expertních názorů .................................................96

5.1.1 Rovnoměrné rozdělení ......................................97

5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení .....................................97

5.1.3 BetaPERT rozdělení .........................................99

5.1.4 Rozdělení definované uživatelem .............................101

5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozdělení) .....................105

5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí ................105

5.1.7 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných

názorech expertů ..........................................107

Shrnutí ...............................................................110

Literatura .............................................................110

6. Statistická analýza dat ve finančním modelování .........................112

6.1 Úvod do statistické analýzy dat .....................................112

6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení ......................114

6.2.1 Neparametrické metody ....................................114

6.2.2 Parametrické metody .......................................119

6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení ....121

6.3.1 Klasická statistika ..........................................122

6.3.2 Bootstrap .................................................128

6.3.3 Bayesova statistika .........................................133

Shrnutí ...............................................................137

Literatura .............................................................138

7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory ...........................140

7.1 Korelace ........................................................140

7.2 Obálková metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.3 Závislost definovaná pomocí vyhledávacích tabulek ...................149

7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek ....................150

Shrnutí ...............................................................152

Literatura .............................................................153

7

8. Simulace Monte Carlo – souhrnný příklad ...............................154

8.1 Stanovení rizikových faktorů jako pravděpodobnostních rozdělení ......157

8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu .............................159

8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků ......................164

Shrnutí ...............................................................171

Literatura .............................................................172

Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo

ve finančním a investičním rozhodování

9. Simulační přístupy při oceňování podniku ...............................176

9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot ...........178

9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů .......................180

9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase

a NPV-at-Risk ...................................................182

9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let

a NPV-at-Risk ...................................................186

Shrnutí ...............................................................189

Literatura .............................................................190

10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika ...........................192

10.1 Scénáře .........................................................192

10.1.1 Pojetí scénářů .............................................192

10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře ...........................193

10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů ..............................195

10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích ...........................200

10.1.5 Přednosti a omezení scénářů ................................208

10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů ..................................210

10.2 Rozhodovací stromy ..............................................211

10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů ........................211

10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu ..............................211

10.2.3 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu ....214

10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu .....................215

10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech .....222

10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů ...................227

Shrnutí ...............................................................228

Literatura .............................................................230

11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika ..................................232

11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia ...................................232

11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia ...234

11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení ...................235

11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních .....................236

11.3 Stochastická optimalizace ..........................................241

11.3.1 Optimalizace portfolia projektů ..............................242

11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic .....................254

8

11.4 Diverzifikace a riziko .............................................260

11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko ..................................260

11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko ...............262

11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko ...........................264

Shrnutí ...............................................................266

Literatura .............................................................268

Část IV Implementace analýzy rizika

12. Implementace analýzy rizika – problémy a doporučení ....................272

12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů ................272

12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

12.3 Doporučení k implementaci analýzy rizika ...........................274

12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika ......................279

Shrnutí ...............................................................280

Literatura .............................................................281

Přílohy I–IV

Příloha I – Základní statistické charakteristiky náhodných veličin .............284

Příloha II – Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení ................290

Příloha III – Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním ...........292

Literatura .............................................................294

Příloha IV – Expertní odhady, jejich získávání a zpracování ...................295

Summary ................................................................297

Rejstřík ..................................................................298

O autorech 9

O autorech

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou

v Praze. Od roku 1963 pracoval ve Výzkumném ústavu

technicko-ekonomickém chemického průmyslu, kde se

věnoval aplikaci metod operační analýzy. V  roce 1969

získal hodnost kandidáta věd v oboru odvětvováa úseko

vá ekonomika na Vysoké škole che micko- tech nologické

v  Praze. V letech 1968–1991 působil v  Institutu řízení

v Praze, kde se věnoval problematice ekonomických her,

manažerského rozhodování a  tvorbě systémů na pod

poru rozhodování a expertních systémů. V roce 1991 se

habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a působí

zde na Fakultě podnikohospodářské na katedřemanage

mentu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor

podnikové hospodářství. Je členem vědecké rady Fakulty

podnikohospodářské VŠE v Praze. Specializuje se napro

blematiku manažerského rozhodování, investičního rozhodování a managementu rizika.

Je autorem a spoluautorem více než 20 knižních publikací a učebních textů, autorem či

spoluautorem více než 150 článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích.

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Inženýrské a  doktorské studium absolvoval na Vysoké

škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí nakated

ře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské

Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho odborný zájem

směřuje do oblastí investičního bankovnictví, správy

společností a fungování rodinných firem. Během dok

torského studia a svého působení na katedře podnikové

ekonomiky absolvoval řadu odborných stáží (2008:Uni

versity of Denver, Spojené státy americké; 2008: Harvard

Business School, Spojené státy americké; 2004:Technis

che Universität Dresden, Německo; 2002: University of

Aarhus a  Copenhagen Business School, Dánsko; 2001:

Central European University, Maďarsko). V  současné

době je prorektorem pro mezinárodní vztahya akademic

kým ředitelem oboru navazujícího magisterského studia

International Management/CEMS na Fakultě podnikohospodářské. Je členem výkonné

rady odborného impaktovaného časopisu Prague Economic Papers a vědecké rady Fakulty

podnikohospodářské. Ve své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí.

Aplikovaná analýza rizika10

Slovo úvodem

Pojmy riziko či nejistota se objevují v současném světě se stále vyšší frekvencí. I když se

určitě setkáme se situacemi, kde je používáme pouze z důvodů jejich „modernosti“ bez

dalšího konkretizovaného významu, je zřejmé, že propojování světa a intenzita inovačních

procesů vedou ve svém důsledku k obtížnějším predikcím do budoucna, a tedy i k vyššímu

riziku či nejistotě, které se na tyto predikce vážou. Z tohoto důvodu nabývá v podnicích

manažerská práce s  rizikem a  nejistotou na důležitosti a  její kvalita představuje jednu

z  primárních konkurenčních výhod, které mohou rozhodovat o  další existenci podnikatelské činnosti. Na tuto situaci se snaží reagovat publikace, jejíž druhé přepracované

a aktualizované vydání se vám právě dostalo do ruky. I když se riziko a nejistota dotýkají

prakticky každé aktivity v  životě podniku, rozhodli jsme se hlouběji zaměřit pouze na

oblasti finančního a  investičního rozhodování, kterým přisuzujeme jednu z  klíčových

rolí. Značnou pozornost věnujeme zejména možnostem využití simulací Monte Carlo.

Pro snazší orientaci v textu jsme rozčlenili publikaci na čtyři samostatné části. První část

„Analýza a hodnocení rizika“ představuje určitý úvod do problematiky analýzy rizika.

Seznámíte se s různými pojmovými vymezeními rizika a nejistoty, dále pak s možnostmi

jejich klasifikace a měření. Nechybí ani kapitola, která se věnuje hodnocení rizika rozhodování o výběru rizikových variant.

Další dvě části představují těžiště publikace. Druhá část „Simulace Monte Carlov analýze rizika“ podrobně popisuje principy simulace Monte Carlo a její praktické využití při

finančním a investičním rozhodování v podniku. Jednotlivé kapitoly této části se věnují

nejprve vysvětlení základních principů simulace Monte Carlo, dále modelovánís využitím expertních názorů, modelování s využitím statistické analýzy a modelování různých

forem závislostí. Tato část je ukončena komplexním příkladem na simulaci Monte Carlo,

ve kterém jsou popsány jednotlivé kroky sestavování simulačního modelu a samozřejmě

i shrnuty poznatky z předchozích kapitol.

Třetí část „Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo

ve finančním a  investičním rozhodování“ je orientována na praxi. Nejprve ukazuje

možnosti aplikace simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Následující kapitola této

části se věnuje dalším dvěma významným nástrojům analýzy rizika, kterými jsou scénáře

a rozhodovací stromy. Na příkladu jednoho projektu z oblasti výzkumu a vývoje a jednoho

investičního projektu se charakterizuje využití těchto nástrojů a přínosy, které poskytuje

jejich kombinace se simulací Monte Carlo. Poslední kapitola této části se zaměřuje na

optimalizaci portfolia investičních projektů, výzkumných projektů a finančních investic.

Obě tyto základní části využívají v plné míře počítačové systémy, které podporují analýzu

rizika, simulaci Monte Carlo i její kombinaci s optimalizací v podobě programů Precision

Tree, @Risk, Crystal Ball a Opt Quest. Poslední čtvrtá část „Implementace analýzy rizika“

se orientuje na problematiku úspěšné implementace procesů analýzy rizika do podnikové

ku ltu r y.

Publikace využívá jak poznatky ze zahraniční odborné literatury, tak i výsledkyvlastního výzkumu dosažené v rámci výzkumného projektu „Konkurenceschopnost“ (VŚE

IP300040), řešeného na FPH VŠE v Praze a financovaného z prostředků MŠMT určených

na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.


Slovo úvodem 11

Kniha je primárně určena finančním manažerům v podnikohospodářské sféřea pracovníkům, kteří se budou jako členové realizačních týmů podílet na implementaci analýzy rizika v  oblasti finančního a  investičního rozhodování. Užitečné podněty zde mohou nalézt i manažeři z dalších funkčních oblastí podniku, případně i z finanční sféry.V neoslední řadě může publikace sloužit jako doplňující studijní odborný text pro studenty ekonomických vysokých škol.

Věříme, že problematika analýzy rizika a finančního modelování bude pro vás stejně zajímavá a prakticky využitelná jako pro autory a že vám obsah publikace alespoň částečně umožní lépe se vypořádat se stále přítomným rizikem a nejistotou při finančním řízení podniku. Za jakékoliv připomínky k textu či další podněty vám budeme vděčni.

AutořiČást

I

Analýza a hodnocení rizika


Aplikovaná analýza rizika14

1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho

klasifikace

1.1 Riziko a hospodářské výsledky

Riziko a nejistota jsou významným atributem většiny lidských aktivit, a to zejména aktivit

podnikatelských. Výzkum a  vývoj nových produktů, zavádění moderních technologií,

vstupy na nové trhy, fúze a akvizice, velké investiční projekty, restrukturalizace společností

aj. mohou sloužit jako příklady aktivit, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a mohou se

odchylovat od výsledků plánovaných či předpokládaných, být horší či lepší.

Výsledky pochopitelně závisí na tom, jak kvalitní byla příprava těchto aktivit, resp. projektů, a jak kvalitně proběhla jejich realizace. Je zřejmé, že kvalita přípravy ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost projektů zásadním způsobem, neboť nedostatky v přípravěvedoucí k volbě nevhodné varianty nelze obvykle odstranit, ale lze je pouze zmírnit v průběhu jejich realizace. Současně ovšem nízká kvalita realizace může výrazně ohrozit úspěšnost projektu, a tím jeho budoucí výsledky.

Ani velice kvalitní příprava a realizace projektů však vzhledem k existenci rizikaa nejistoty

1

, které jsou z větší části neovlivnitelné, nezaručují dosažení nejlepších čiočekávaných výsledků. Riziko a nejistota proto představují třetí klíčový faktor ovlivňující budoucí

výsledky projektu (viz obr. 1.1).

Kvalita přípravy

projektu

Kvalita realizace

projektu

Výsledky projektu

Riziko

a nejistota

Obr. 1.1 Faktory ovlivňující výsledky projektu

1

Např. v podobě neočekávaných změn poptávky, prodejních a nákupních cen, měnových kurzů,

úrokových sazeb, politické nestability, havárií, živelných pohrom aj.


Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 15

Z hlediska rizika a nejistoty je podstatné, že tyto faktory je třeba zvažovat a integrovat do

přípravy projektů, jejich hodnocení a rozhodování o přijetí či zamítnutí. Kvalitní příprava

projektů, jejich hodnocení a výběr proto vyžadují:

■ identifikovat rizika a nejistoty, které ovlivňují výsledky projektů (úspěšnost čineúspěšnost), a posoudit jejich význam;

■ stanovit a zhodnotit dopady těchto rizik a nejistot na budoucí výsledky projektu (určit

velikost rizika a posoudit jeho přijatelnost či nepřijatelnost);

■ zvažovat možná opatření na zmenšení rizika z hlediska nákladů i rozsahu tohoto snížení.

Existence neovlivnitelných, resp. málo ovlivnitelných rizik pak vede k tomu, že obecně

neplatí závislost:

Good Decisions → Good Outcomes,

ale někdy naopak dobrá rozhodnutí (z hlediska kvality jejich přípravy a realizace) mohou

vést ke špatným výsledkům. Stejně tak se může někdy stát, že naopak špatná (chybná)

rozhodnutí mohou vést v důsledku neočekávané příznivé konstelace podmínek k dobrým

výsledkům.

Předmětem našeho zájmu v této práci bude to, jak by měly být projekty, resp. libovolné

jiné významné firemní aktivity zatížené rizikem a nejistotou připraveny

2

tak, aby (při

jejich kvalitní realizaci):

■ bylo dosaženo pokud možno nejlepších výsledků, resp. zvýšila se pravděpodobnost

dosažení těchto výsledků v každém jednotlivém případě;

■ vyloučila se volba projektů, resp. aktivit s nepřijatelným rizikem, jejichž neúspěch by

mohl  ohrozit finanční stabilitu firmy, resp. samotnou její existenci;

■ z dlouhodobého hlediska se dosáhlo co nejlepších výsledků.

Právě k dosažení těchto cílů významně přispívá analýza rizika, kterou blížecharakterizujeme v následující podkapitole.

Poznámka: Charakter rozhodování o projektech, resp. jiných významných aktivitách zatížených

rizikem a nejistotou vyžaduje, aby motivace, resp. stimulace manažerů nebyla založena na

výsledcích jednotlivých případů, ovlivněných z větší či menší míry štěstím nebo smůlou, ale na

dlouhodobých výsledcích, kde se vliv těchto faktorů vyrovnává. Orientace na hodnoceníkrátkodobých výsledků s možnými negativními dopady na manažera pak zvyšuje jejich averzi k riziku,

spojenou s oddalováním přijetí a realizace rizikových rozhodnutí, udržováním statusu quo aj. To

pak může vést k ohrožení rozvoje a budoucí prosperity firmy z dlouhodobého hlediska. Brealey

a Myers [1] správně konstatují, že v ideálním případě by měli být manažeři odměňováni za dobrá

(tj. kvalitně připravená a realizovaná) rozhodnutí, která zmařila smůla, a penalizováni za špatná

rozhodnutí, která dopadla dobře jen díky štěstí.

2

Vzhledem k  zaměření této práce se nebudeme zabývat druhým faktorem ovlivňujícím výsledky

projektu, tj. kvalitou realizace projektů, což spadá do projektového řízení.

+

Aplikovaná analýza rizika16

1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci

managementu rizika

Analýza rizika se nechápe v odborné literatuře zcela jednotně. Převládající pojetí analýzy

rizika chápe tuto analýzu jako proces rozčleněný do těchto dvou fází:

■ Identifikace rizik jakožto jevů, událostí, faktorů aj., které by mohly mít buď negativní,

nebo pozitivní dopady

3

na výsledky aktivit firmy, jejich projektů aj. Jako součástidentifikace rizik budeme chápat i stanovení jejich důležitosti (z hlediska pravděpodobnosti

výskytu a velikosti dopadů), umožňující diferencovat pozornost věnovanou jednotlivým

skupinám rizik v souladu s jejich významem.

■ Stanovení velikosti rizika z hlediska dopadů výskytu rizik na výsledky firemních aktivit,

projektů aj. a jejich pravděpodobností. Jde v podstatě o měření rizika, obvykle v podobě

charakteristik variability rozdělení pravděpodobnosti těchto dopadů v případě jejich

kvantitativního charakteru. Ke stanovení těchto rozdělení lze uplatnit základní nástroje

analýzy rizika, ke kterým patří především simulace Monte Carlo a scénáře. Stanovení

velikosti rizika, resp. jeho měření tvoří vlastní jádro analýzy rizika

4

.

Rozhodování o realizaci určitých aktivit zatížených rizikem, např. určité akvizice, zavedení

nového produktu, vybudování nové výrobní jednotky aj. však vyžaduje zhodnotit riziko

spojené s  těmito aktivitami vzhledem k  určitým kritériím spojeným s přijatelností či

nepřijatelností rizika. Tato fáze navazující na analýzu rizika pak představuje hodnocení

rizika

5

(Risk Evaluation). Toto hodnocení poskytuje základní informační vstupy prorozhodování o přijetí či zamítnutí určitého projektu či rizikové aktivity, resp. rozhodování

o přípravě opatření zaměřených na snížení jejich rizika. Analýza rizika, jeho hodnocení,

příprava, výběr a realizace opatření na snížení rizika (Risk Treatment, resp. Risk Responses)

pak představují klíčové fáze managementu rizika

6

.

Poznámka: Je zřejmé, že k realizaci bychom měli volit rizikové aktivity či projekty s přijatelným

rizikem. V tomto případě jde o tzv. retenci (zadržení) rizika, kdy je firma připravena vypořádat

se s případnými negativními dopady výskytu rizika, např. v podobě finanční ztráty, z vlastních

zdrojů.

7

(Někdy se používá v této souvislosti též termín samopojištění.) Pokud je riziko posouzeno

3

V mnoha případech se analýza rizika zaměřuje pouze na negativní stránku rizika a opomíjí se její

pozitivní stránka v podobě příležitostí. 4

Vzhledem k tomu někteří autoři nezařazují do analýzy rizika identifikaci rizik, kterou chápou jako

samostatnou fázi. 5

Analýza rizika společně s hodnocením rizika se pak označuje jako Risk Assessment. 6

Tyto na sebe navazující aktivity se cyklicky opakují a tvoří cyklus managementu rizika. Kromě těchto

opakujících se aktivit tvoří součást managementu rizika průběžné aktivity spočívající v monitorování

rizik, jejich komunikace aj. Blíže k managementu rizika viz např. prameny [5], [6] a managementu

rizika projektů se věnuje pramen [2]. 7

Zde máme na mysli vědomou retenci rizika založenou na jeho analýze a měření. V mnoha případech

rozhodnutí u firem s nedostatečnou kvalitou managementu rizika jde však o nevědomou retenci.

Přijímají se rozhodnutí (např. realizace určitých investičních projektů), aniž by bylo rozpoznáno,

analyzováno a hodnoceno jejich riziko, přičemž se často vychází ze značně optimistických předpokladů

vývoje podnikatelského okolí. Pokud jde o rozsáhlé projekty nevratného charakteru (nelze jepřizpůsobit změněné situaci), může vést jejich neúspěch k výrazným finančním problémům ohrožujícím

samu existenci firmy. V těchto případech se jedná o nevědomou retenci nepřijatelného rizika.

Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 17

jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším postupu. Zde přicházejí v úvahu jednak vyhnutí

se riziku (Risk Avoidance) a jednak uplatnění určitých strategií vedoucích ke snížení, resp.zmír

nění tohoto rizika (Risk Mitigation).

Vyhnutí se riziku znamená, že firma od určité aktivity, resp. projektu s nepřijatelným rizikem

(např. zavedení nového produktu či technologie, realizace určité akvizice, vstup na nové trhy aj.)

odstupuje. Zde je však třeba upozornit na to, že příliš časté vyhýbání se riziku zdůrazňuje negativní

stránku rizika a vede mnohdy k opomíjení příležitostí s nepříznivým dopadem na konkurenční

postavení firmy (některá rizika jsou proto nevyhnutelná).

V případě, že se firma rozhodla pro snížení, resp. zmírnění rizika, je třeba zvolit vhodnoustra

tegii, resp. způsob tohoto snížení. Zde přicházejí v úvahu především eliminace, resp. oslabení

příčin vzniku rizika (prevence rizika), snižování negativních dopadů rizika a transfer rizika,

tj. jeho přesun na jiné subjekty, např. pojišťovnu, dodavatele, odběratele aj. Je ovšem zřejmé, že

většina opatření na snížení rizika vyvolá určité náklady, a proto je třeba zvažovat nejen dosažené

snížení rizika, ale i vyvolané náklady.

Význam analýzy, resp. managementu rizika v současném období globalizace,dynamic

kých změn podnikatelského okolí a zvyšujícího se výskytu rizik nelze popřít a jejichopo

míjení je nepřijatelné. Podrobněji se analýzou rizika budeme zabývat v dalších kapitolách

této publikace.

1.3 Pojetí rizika a nejistoty

Pojetí rizika prošlo určitým historickým vývojem

8

, ve kterém převažovalo chápání rizika

jako určitého nebezpečí (v tomto smyslu mluvíme i dnes o riziku onemocnění, havárie

výrobního zařízení aj.), tj. zaměřujeme se na negativní stránku rizika. Z tohoto hlediska

chápeme riziko jako:

■ možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty;

■ možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či organizace;

■ nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní cílůjed

notlivce či organizace.

Toto pojetí je do značné míry oprávněné u  rizik, která mají pouze negativní stránku,

tj. u čistých rizik

9

(Pure Risk). V hospodářské praxi však obvykle převažují rizikaozna

čovaná jako podnikatelská (Business Risk), která mají nejen negativní, ale i  pozitivní

stránku

10

a s tím jsou spojena pojetí rizika jako:

8

Stručné shrnutí tohoto vývoje uvádí Tichý [6], podle kterého lze kořeny slova riziko vysledovat

v arabštině, latině i řečtině. Arabské slovo risq mělo význam náhodného a nepříznivého výsledku,

latinské riscum se vztahovalo k nebezpečí lodní dopravy vyvolaného korálovými útesy, které museli

mořeplavci překonat či se jim vyhnout (riziko bylo tedy spojováno s nepříznivými událostmi aodva

hou podstoupit nebezpečí). Řecká odvozenina arabského slova risq byla spojována jak s negativními,

tak pozitivními událostmi či výsledky. Pozdější vývoj pojetí rizika v 17. až 20. století kolísal mezi

jeho spojením pouze s negativními výsledky (častější chápání), či zda se zvažovaly výsledky příznivé

i nepříznivé.

9

Blíže k čistým rizikům viz podkapitola 1.4.

10

Čeština nemá termíny pro odlišení negativní a pozitivní stránky rizika. Angličtina to rozlišuje

a negativní stránku rizika (možnost vzniku ztráty, resp. obecněji možnost nedosažení plánovaných

Aplikovaná analýza rizika18

■ variability možných výsledků určitých procesů či aktivit,

■ možnosti odchylek (negativních i pozitivních) od výsledků očekávaných či plánovaných,

■ pravděpodobnosti odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků.

Společnou vlastností uvedených pojetí rizika je možnost dosáhnout výsledků horších

i lepších, než jsou výsledky plánované.

Podnikatelské riziko (podnikatelských aktivit, projektu, podniku jako celku) budeme

dále chápat jako možnost, že skutečně dosažené výsledky podnikatelské činnosti se

budou odchylovat od výsledků předpokládaných, přičemž tyto odchylky mohou být:

■ žádoucí (směrem k vyššímu zisku), nebo nežádoucí (směrem ke ztrátě);

■ odlišné velikosti, a to od odchylek malých, kdy se naše výsledky blíží výsledkůmpředokládaným, až k odchylkám velkého rozsahu (výrazný podnikatelský úspěch v případě

žádoucí odchylky, či výrazné finanční obtíže až úpadek v případě nežádoucí odchylky).

Určitou ilustraci pojetí rizika uvádí příklad 1.1.

IPříklad 1.1

Podnik připravuje realizaci projektu spočívajícího v zavedení výroby určitého nového produktu.

Pro jednoduchost předpokládejme, že jediným faktorem rizika je výše budoucí poptávky, to

znamená, že hodnoty ostatních faktorů ovlivňujících dosažitelný zisk známe s jistotou (např.

prodejní cenu, velikosti jednotlivých nákladových položek aj.). Z marketingového průzkumu

trhu vyplynulo, že očekávaná velikost prodejů činí 80 tis. ks/rok, v příznivém případě by mohla

dosáhnout až 100 tis. ks/rok a v nepříznivém případě by neměla klesnout pod 50 tis. ks/rok.

Jestliže nyní budeme jako jednu z  variant velikosti výrobní jednotky zvažovat výrobní kaacitu 100 tis. ks/rok, schopnou uspokojit i vyšší poptávku, pak pro posouzení této varianty je

třeba stanovit velikost zisku (jakožto zvoleného ekonomického kritéria), které by bylo dosaženo,

a to při třech možných budoucích situacích, jež jsou dány hodnotami prodejů 50 tis. ks/rok,

80 tis. ks/rok a 100 tis. ks/rok (viz tab. 1.1).

Tab. 1.1 Výše zisku projektu zavedení nového produktu

Velikost poptávky (tis. ks/rok) 50 80 100

Pravděpodobnost poptávky* 0,1 0,7 0,2

Zisk (mil. Kč/rok) –10 25 40

* Jedná se o  tzv. subjektivní pravděpodobnosti, které lze v  tomto případě určit s  využitím znalostí

a zkušeností marketingových odborníků (blíže k subjektivním pravděpodobnostem viz kapitolu 5).

Jestliže budeme v tomto příkladu mluvit o podnikatelském riziku, můžeme mít na mysli:

y riziko poptávkové, kdy chápeme riziko jako faktor, který by mohl být příčinou neúspěchu

daného investičního projektu (při poptávce pouze 50 tis. ks/rok vede projekt k  roční ztrátě

10 mil. Kč);

výsledků) označuje jako Downside Risk a pozitivní stránku rizika (možnost překročení plánovaných

výsledků) jako Upside Risk.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist