načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Antikoncepce - Alexandr Barták

Antikoncepce
-11%
sleva

Elektronická kniha: Antikoncepce
Autor:

Někteří lidé kritizují antikoncepci, protože věří, že škodí zdraví. Jiní proti ní brojí z důvodů morálních či ideových. Tak jako tak dezinformací je více než dost a vyznat se ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  90 Kč 80
+
-
2,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 130
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 80-247-1351-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Někteří lidé kritizují antikoncepci, protože věří, že škodí zdraví. Jiní proti ní brojí z důvodů morálních či ideových. Tak jako tak dezinformací je více než dost a vyznat se v džungli pravd, polopravd, lží a pověr je velkým uměním. Kniha MUDr. Alexandra Bartáka si proto klade za cíl poučit o současné antikoncepci bez zbytečného teoretizování a škodlivého zjednodušování. Představuje antikoncepci takovou, jaká v praxi opravdu je. Je praktickým průvodce, doplněným o úvahy, autorovi postřehy a praktické rady. (druhy antikoncepce, hormony, když všechno selže)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MUDr. Alexandr Barták

ANTIKONCEPCE

Tato publikace je určena pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

VydalaGradaPublishing,a.s.

UPrůhonu22,17000Praha7

tel.:+420220386401,fax:+420220386400

www.grada.cz

jakosvou2522.publikaci

OdpovědnáredaktorkaJanaDulíková

SazbaazlomMilanVokál

Početstran132

Vydání1.,2006

VytisklyTiskárnyHavlíčkůvBrod,a.s.

Husovaulice1881,HavlíčkůvBrod

©GradaPublishing,a.s.,2006

CoverPhoto©profimedia.cz/CORBIS

ISBN 80-247-1351-9 (tištěná verze)

ISBN 978-80-247-6022-3 (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2011


Obsah

/ O autorovi ..............................................................9

/ Předmluva ............................................................10

/ Historie antikoncepce .................................................12

/ První teoretické intermezzo:

O stavbě ženských a mužských pohlavních orgánů ...................15

/ Přehled antikoncepčních metod ......................................23

/ Spolehlivost antikoncepčních metod .................................30

/ Přerušená soulož ......................................................32

/ Kondom ...............................................................34

/ Chemická antikoncepce (krémy a čípky) ..............................38

/ Nitroděložní tělíska ...................................................41

Historienitroděložníantikoncepce ......................................41

Jaktělískopůsobí .......................................................42

Jaktělískavypadají .....................................................42

Výhodyanevýhodynitroděložníchtělísek ...............................44

Pozitiva ............................................................44

Negativa ...........................................................45

Jaktutoantikoncepcizískat .............................................46

/ Druhé teoretické intermezzo:

O hormonech a funkci ženských pohlavních orgánů ..................48

/ Kombinovaná hormonální antikoncepce .............................55

Principhormonálníchantikoncepčníchtablet ...........................55

Typyantikoncepčníchtablet ............................................59

5


Kauzaestrogen .....................................................61

Kauzaprogestin ....................................................62

Nežádoucíúčinkyajinéproblémyokoloantikoncepčníchtablet .........68

Žilnísystém ........................................................69

Srdceatepny .......................................................71

Jaternípoškození ...................................................72

Antikoncepcearakovinaprsu .......................................73

Váhovýpřírůstek ...................................................73

Pokleslibidaapsychickézměny .....................................75

Bolestihlavy ........................................................76

Nausea .............................................................76

Nepravidelnékrvácení ..............................................76

Ostatnínepříjemnosti ...............................................77

Celkovézhodnocenírizikantikoncepčníchtablet ........................78

Příznivéúčinkyhormonálníantikoncepce ...............................79

Rakovinadělohyavaječníků ........................................79

Gynekologickézáněty ..............................................81

Bolestivámenstruaceapředmenstruačnípotíže .....................82

Mimoděložnítěhotenství ...........................................83

Krevníztrátapřimenstruaciaúpravacyklu ..........................83

Dalšípříjemnévedlejšíúčinky .......................................83

Antikoncepceakrása ...................................................84

Jakantikoncepcizískatajakousivybrat .................................87

Jakantikoncepčnítabletyužívat .........................................92

Posunymenstruacea„dlouhýcyklus” ...............................94

Zapomenutítabletyajinéchybyvužívání ...........................96

Věk,kouřeníaantikoncepce ............................................98

/ Antikoncepční náplasti ..............................................100

/ Minipilulky ...........................................................105

/ Injekce a implantáty .................................................107

/ Nitroděložní antikoncepční systém ..................................110

/ Antikoncepce u mladistvých .........................................114

/ Postkoitální antikoncepce ...........................................118

6

ANTIKONCEPCE


/ Když všechno selže (o umělém přerušení těhotenství) ..............121

Interrupčnízákon .................................................122

Jakseinterrupcedělá ..............................................123

„Miniinterrupce“ ...................................................124

„Potratovápilulka”.................................................125

Zdravotnídůsledkyumělýchpřerušenítěhotenství .................126

/ Místo doslovu: Úvaha o roli antikoncepce v současném světě .......128

7

OBSAH


Věnujisvéženě,kterávětšinuzpopisovanýchmetodvyzkoušela,

asvýmdětem,kterésepřestonarodily.


/ O autorovi

MUDr.AlexandrBartáksenarodil11. září1956českýmrodičůmvPekingu,hlav-

ní m městě Čínské lidové republiky. Vystudovaltehdejší Fakultuvšeobecného

lékařstvíUniverzityKarlovyvPraze,kdepromovalvroce1982.Vroce1985složil

atestaciprvníhostupněvoborugynekologieaporodnictví,o5letpozdějizís-

kalvtétospecializaciidruhýkvalifikačnístupeň.

Po promoci pracoval v nemocnici v Brandýse nad Labem, k níž si dosud uchovalniterný vztah.Odsaméhopočátkuprofesionální dráhy jejovládalzájemoreprodukčnímedicínu,zvláštěgynekologickouendokrinologii.Po5letech přešel natehdejšígynekologickoorodnickou klinikuFakultnínemocnice Na BulovcevPrazeatamsejižprácivoblastiendokrinologiealéčbyneplodnosti věnovalintenzivně.Krátcepozískánídruhéhospecializačníhostupněodjelna několikletdoTuniska,kdepůsobiljakoporodníkvHôpitalRégionaldeKasserine. Od návratudo vlastiv roce 1994 pracuje v nestátní mzdravotnické mzařízení, kdesevěnujezejménareprodukčníendokrinologiiavedeprogramasistované reprodukce(IVF).

Je člene mČeskégynekologickoorodnické společnosti, její Sekceasistované reprodukce a Sekce ultrazvukové diagnostiky. Stal se autore mněkolika desítekodbornýchipopularizačníchčlánků,většinouvěnovanýchtématuplá- novanéhorodičovství.Vposledníchletechsezajímáootázkylidskéhorozmno- žováníivtomnejširším,obecněantropologickémsmyslu.Tojejnynípřivedlo k doktorandskému studiu na Katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakultyUniverzityKarlovyvPraze,kdezpracovávátémaokulturníchaspektech lidskéreprodukce.Pevnědoufá,žestudiumidoktorskoudisertačnípráciúspěš- nědokončíapotébudeověnčentitulemPhD.

AlexandrBartákjejiž15letženatýažijesesvourodinou,manželkoua4dět- mi,vmaléobcivPolabínedalekohlavníhoměsta.

9

OAUTOROVI


/ Předmluva

Jen málo oblastí lidské činnosti je tak trvale v centru pozornosti člověka, jako

jsouaktivityspojenésrozmnožováním.Meziniminepochybněvedesexualita.

Je zdroje mpříje mných zážitků,jež klasikčeské sexuologieDr. RadimUzeldokonce přirovnává k účinků mtvrdých drog, ovše mbez jejich nežádoucíchdoadů.Aždonedávnavšakbylytytopříjemné zážitkyvíceméně nutně spojeny

s plozením dětí – motivovat jedince k rozmnožování druhu je ostatně i jejich

původníevolučnísmysl.

Teprve moderní antikoncepce dokázala toto osudové spojení přerušit aumožnitčlověkuužívatpříjemnýchstráneksexu,anižbysinadělalkupusta- rostísdětmi.Jetedyantikoncepcevěcveskrzepříjemnáaztohotopohleduži- votobohacuje.Protojedobréoníněcovědět.

Nadruhéstraněovšemnenísnadvživotěnic,cobybyloobalenotakovou vrstvoupokrytectví,mýtů,pověrahouževnatětradovanýchnesmyslů,jakoje sexualitaavěcisníspjaté.

Někteří lidé antikoncepci kritizují, protože jednoduše věří, že škodí zdraví. Jiní proti ní brojí z důvodů morálních, ideových nebo náboženských. Občas jsou kritiky prostě lidé závistiví, který msexuální život osvobozený od strachu znechtěnéhotěhotenstvíležívžaludkupředevšímvduchuznáméhoaforismu, žekdojižnemůžedávatšpatnýpříklad,dáváalespoňdobrérady.Charakteris- tickénicméněje,žeaťjsouideovávýchodiskajakákoliv,skorovšichnihalísvé námitkydorůznýchzdánlivěracionálníchmedicínskýchdůvodů.

Druhá příčina dezinformací vstoupila (alespoň u nás) do hry poměrněnedávno:antikoncepcejetotižohromnýobchod,vněmžsetočíveliképeníze.Ta- kové,žeproněstojízatotrochu(neboivíce)pravdupřekroutit,neboimaličko zalhat,případnětrochuvíc.Výsledkemje,ženěkterémetodyjsounekritickyvy- chvalovány,jiné(konkurenční)zasezatracovány.

Ajaksevtédžunglipravd,nepravd,polopravd,lží,pověr,nesmyslů,infor-

macíúmyslněineúmyslněšpatnýchmáchudákuživatelnebouživatelkaantikoncepceorientovat,kdyžtomumoc,nebospíševůbec,nerozumí?

10

ANTIKONCEPCE


Právě ji mje určena tato kniha. Klade si za cíl poučit o současnéantikon

cepci bez zbytečného teoretizování, ale i bez škodlivého zjednodušování,

představitjitakovou,jakávpraxiopravduje.Nemáambicebýtvyčerpávající

encyklopedií,jenspíšejakýmsiprůvodcem.Průvodcem,doplněnýmúvahami,

vlastními postřehy a praktickými radami. Přitom místopřísežně prohlašuji, že

jsem,pokudtobylomožné,neopisovalzestaršíchpublikacíjinýchautorů(jak

seněkdyděje),žejsemsenenechalovlivnitpenězifarmaceutickýchfiremkne-

zaslouženépropagacijejichvýrobků(jaksečastoděje)ažesevtétoknizedo

čtetejenomto,cojsemnavlastníočividěl,vyzkoušelnebočemujsemsesám

rozhodlpevněuvěřitzavícenež2desítkylet,pokteréseživímženskýmlékař-

stvím.

Autor

11

PŘEDMLUVA


/ Historie antikoncepce

Říci,žesnahaoddělitpohlavníživotodplozenídětíjestarájakolidstvosamo,

znívelmiotřepaně,aleskorototakje.Vkaždémpojednáníohistoriiplánova-

ného rodičovství se uvádí legendární biblický Ónan, který „kdykoliv vcházel

k ženě, vypouštěl semeno na zem, aby nezplodil potomka“. „Jeho počínání

bylovočíchHospodinovýchzlé,“pokračujeknihaGenesis,„protojejusmrtil.“

(1.Mojž.38,9).

Příhodajenejensvědectvímotom,žetoprůkopníciplánovanéhorodičov- stvímívalitěžké,aleilustrujeipostojtehdejšíchoficiálníchautoritktěmtoakti- vitám.Není divu– společnost potřebovalapracovní síly avládcivojáky.Vysokouporodnost vyvažovalastejně vysokáúmrtnostapopulačníexplozetehdy ještěnikomuvráskynedělala.Předantikoncepčnímipraktikamisespíševarovalo. Ještěvroce1878tvrdilDr.RouthvesvémprojevupředBritskoulékařskouspo- lečností, že „sexuální fradulence“ (jak byla antikoncepce nazývána), zejména pakužíváníkondomu (!),působí řaduvážnýchchorob, jako je rakovina,poru- chy srdeční činnosti, úpadek duševních schopností, ztráta paměti a nakonec všeobecný nervový rozpad s šílenstvím, vedoucím k sebevraždě.Mimochodem,jakkolivnámtopřipadásměšné,vtomtoduchupohlížejínaantikoncepci mnozílidéidnes,ačkolivsečastozaštiťujíargumenty,kterénapohledvypadají velmivědecky.

Zmíněnýbiblickýhrdinajetedylegendárnímvynálezcemkupodivunikoliv onanie,alenejprostšíantikoncepčnímetody,zvanépřerušovanásoulož.Jenže aťužexistoval,nebone,prvnírozhodněnebyl.

JižstaříEgypťanédoporučovaliřadumetod,kterémělyzabránitpočetí.Tzv. Petrihopapyrus,sepsanývEgyptěkolemroku1850př.n.l.,doporučujezavést předsouložídopochvypastuvyrobenouzkrokodýlíhotrusu.Pokudbytoně- komupřipadaloponěkudnechutné,nabízejíjinépramenytrussloní,popřípadě volskoužluč,stromovousmůlunebozelí.Staříarabštíučencizasedoporučovali vzítpravévarlevlka,obalitjebavlnounasáknutouolivovýmolejematentosvé- ráznýantikoncepčníčípekzavádětpředpohlavnímstykemdopochvy.Jakkoliv 12 ANTIKONCEPCE takovémetodyvypadajívelmibizarně,mohoumítracionálníjádro,neboťvřadě těchto podivně vyhlížejících substancí jsou někdy obsaženy látky usmrcující spermie.Stejnýprincipjeostatněvantikoncepcivyužívándosudamoderníanti- koncepčníčípkyjsouvlastněmladšímbratříčkemtěchtozvláštníchprostředků– alenebojtese,krokodýlítrusvnichnení.Hubeníspermiíobstarávajílátkymo- dernější,kterénavícpůsobídezinfekčně.

Jižvestarověkusivšaklidéuvědomilimezetěchtotzv.bariérovýchmetod: nutnost rušivé a nepříjemné manipulace na pohlavních orgánech těsně před stykem.Protohledaliijinémetody,snadnějipoužitelné–napříkladvestarověké Číně mělo ochranu před početím ženy na plných 5 let zajistit spolknutí 24živýchpulcůchycenýchvpředjaří.Ospolehlivostisinedělámiluzeanedělalsije jižve13.stoletíprofesorpařížskéuniverzity,filozofAlbert,zvanýpozdějiVeliký, kterýzaspolehlivějšípovažujepolykáníživýchvčel.

Nemusímpodotýkat,žežádnáztěchtometodnedoznalavětšíhorozšíření aneudrželasedosoučasnosti.Historiemoderníantikoncepcesezačínápsátaž roku1921,kdysiRakušanDr.Haberlandtpovšiml,ževýtažkyzvaječníkůtě- hotnýchzvířatmohoubýtpoužityjakoantikoncepce,protožeblokujíuvolnění zárodečnýchbuněkzvaječníku.Zdnešníhopohledujemechanismusjasný: vaječníkyobsahujíhormonyestrogenaprogesteron,stejnějakonovodobéanti- koncepčnípilulky.Jenževýtažkyzvaječníkůnebylyvhodnékširokémupoužití.Jednakjebylonutnopodávatinjekčně(přirozenéhormonyseztrávicíhoústrojí nevstřebají), a navíc vyšly dost draho. K získání pouhých 12 mg estrogenu, dávkytakpro1uživatelku,bylozapotřebívaječníkůz80tisíc(!)prasnic.

Naději přinesla až umělá syntéza ženského hormonu, progesteronu, která sepodařilaexcentrickémuamerickémuchemikoviRusseloviMarkerovizvýtažku zjistémexickérostliny–ztéžesurovinyvytvořilivroce1951jiníameričtívědci norethisteron, progestin dodnes široce využívanývgynekologii. Předpoklady takbylyvytvořeny,látkaseužívalavléčběřadyženskýchnemocí,alestálesevá- halosjejímpodánímzdravýmlidemjakoantikoncepce.Těmistatečnými,kteří setohopoprvéodvážili,bylibiologovéGregoryPincusaH.C.Changsporodní- kemJohnemRockem.JejichpokusnamaléskupinědobrovolnicvBostonuuká- zal, že metoda je použitelná, a v roce 1956 se přistoupilo k prvnímu velkému pokusu na Portoriku, především díky tamějšímu mimořádně pokrokovémuguvernérovi.Bylosiceještětřebadoladithormonálnídávky,alejižvroce1960Ame- rickýúřadpropotravinyaléčivaschválildovýrobyprvníantikoncepčnítabletku nazvanou Enavid-10. I když z dnešního pohledu obsahovala hormonů příliš

13

HISTORIEANTIKONCEPCE


mnoho(dávkaestrogenuv1tabletěstačídnešníuživatelcena5dní,progesti-

nudokoncena20dní),jeletopočet1960rokem,kdyantikoncepčnítablety,které

dnesvUSAužívákaždádruhážena,zahájilysvévítěznétaženísvětem.

14

ANTIKONCEPCE


/ První teoretické intermezzo:

O stavbě ženských a mužských

pohlavních orgánů Abychom mohli pochopit princip jednotlivých antikoncepčních metod,musímeznátstavbuafunkcipohlavníchorgánůmužeaženy.Proto,ikdyžsevám tatokapitolabudemožnázdátpřilišteoretická,mělibystesepokusitjipřečíst.

Lidskáexistencezačínávevarlatechavevaječnících.Mysebudemevěno-

vatnejprvestručnětomu,jakvypadají mužské pohlavní orgány,jejichžschéma

najdete na obrázku. Nejdůležitější jejich součástí jsou varlata,latinsky testes –

orgányvelikostiatvaruholubíhovejce,kteréjsouzavěšenymezistehnyvkož-

nímvakuzvanémšourek.Někoho možnánapadne,pročjsouumístěnytakhle

mimotělovnevzhlednémkoženémpytlíku,cožjenejenmáloestetické,alezá-

roveňčinítakveledůležitéorgányipoměrněsnadnozranitelné–jakostatněví

každý malý kluk, který se do nich někdy udeřil. Důvodem tohoto podivného

uspořádáníje,žetvorběspermiínesvědčítělesnáteplota37°C;varlatakespráv-

néčinnostipotřebujíteplotuonějakýtenstupeňnižší.Jestližejevarlatůmhor-

ko,nemohouvznikatkvalitníspermie.(Toostatněodhalilyjižpředstovkamilet

čínské prostitutky, které klientů mpřed poskytnutí msvých služeb dopřávaly

horkousedacíkoupel,atímsechránilypřed„pracovnímiúrazy“.)Kdyžjsouvar-

latavevyššíteplotěvelmidlouho,bývajípostiženadokoncezhoubnýminádo-

ry.Šourekmáiprostý,aleúčinnýzpůsobregulaceteploty:kdyžjezima,smrští

seapřitáhnesvůjobsahblížektělu,kdejetepleji.Kdyžjehorko,ochabneapustí

varlatavíce„navolno“.Tovšeproto,abybylyprotvorbumužskýchzárodečných

buněk zajištěny ty nejlepší podmínky, kterých je zapotřebí – vždyť produkční

schopnost varlat musí být opravdu ohromující. Každou minutu vmikroskopických kanálcích varlete vzniká asi 100 tisíc spermií. Odtud putují do chodbiček

nadvarlete,kdeseshromažďujíačekajínasvůjčas.Kdyžpřijde,putujídálechá-

15

PRVNÍTEORETICKÉINTERMEZZO:OSTAVBĚŽENSKÝCHAMUŽSKÝCHPOHLAVNÍCHORGÁNŮ

+


movodemaprocházejíprostatou,kdeseknimpřidátekutina,jižvylučujeprávě

tatožlázaspolusesemennýmiváčky(jenutnánejenktomu,abyspermieměly

včemplavat,aleiprojejichvýživu).Paksetatosměs,kteréříkáme spermaneboli semeno, připraví v zadní části močové trubice jako náboj v dělové hlavni

ačekánasvůjokamžik...

Ponechme nyní spermie čekat a věnujme se straně protější – ženskýmpohlavním orgánům. Přijejichpopisubudemepostupovatstejnýmsměremjako

spermie,tj.tentokrátzvenčídovnitř.

16

ANTIKONCEPCE

prostata

močová

trubice

topořivá

tělesa pyje

varle

nadvarle

chámovod

močový měchýř Obr. 1 Schéma mužských pohlavních orgánů

Žensképohlavníorgányzačínajízevnímirodidly,odborněnazývanýmivulva.

Včeštiněmátatočástženskéhotělařadulidových,poetickýchiméněpoetických

názvů,aačkolivseoníčastohovoří,zhlediskanašehotématu,antikoncepce,

nemávýznamskorožádný.

Pohlavníorgánypokračujídotělaženypochvou,vaginou,cožjeměkkáten-

kostěnnápružnátrubice,dlouháasi8cm(kdozpánůnadtěmi8cmkroutíne-

17

PRVNÍTEORETICKÉINTERMEZZO:OSTAVBĚŽENSKÝCHAMUŽSKÝCHPOHLAVNÍCHORGÁNŮ

pochva

děloha

fimbrie

vejcovodu

děložní dutina

děložní hrdlo

vaječník

vejcovod

k oplodnění vajíčka

spermií dojde

obvykle zde

Obr. 2 Schéma ženských pohlavních orgánů. Jejich velikost vůči celému tělu je

kvůli přehlednosti poněkud přehnaná (asi na dvojnásobek). věřícněhlavou,tomupřipomínám,žeje opravdu pružná).Napochvě,upřímně řečeno,neníniczajímavého.Představujedutinu,kterásepoměrněširoceotevírá zevnímu prostředí, je to prostor – mohu-li to tak říci – volně přístupný, někdy přímoveřejný.Protomápochvavelmiodolnouslizniciažijevníhojněbakterií, které si ženský organismus sám pěstuje, aby zajišťovaly ochranu před jinými bakteriemi,kterébymohlytěluublížit.

Cestaspermiípokračujedodělohy,latinskyzvané uterus.Jetorovněždutý orgán,jehostěnyjsouovšemvelmisilné.Tvoříjemocnásvalovina,kterásvým objememvýrazněpřevyšujeobjemděložnídutiny,ježzanormálníchokolností (v netěhotné mstavu) představuje jen celke mnepatrnou štěrbinku. Částdělohy,kterávyčnívádopochvy,senazýváděložníčípek.Najehovrcholujemalý otvůrek, tak pro špendlíkovou hlavičku, kudy se vstupuje do děložní dutiny. Tadyjižzačínáprostornarozdílodpochvyvpravděintimní,kamsehnedtakně- kdo nedostane. Jen spermie, a někdy takélékař-gynekolog, ale ten jenzapomoci speciálních nástrojů, a to ještě dost obtížně. Sliznice uvnitř dělohy také neníutvářenajakosliznicepoševní,tedyabysneslaskorovšechno,alejetona- opaktkáňvelmichoulostivá,určenápředevšímktomu,abyposkytlaoptimální podmínkyzárodku.Protoorganismusmusíbránitvstupudodělohynepovola- ným,kterýmijsouzejménachoroboplodnézárodky.Otosestaráhlenvdělož- ní mhrdle, který je obvykle tak tuhý, že vstup do dělohy skoro úplně uzavírá a oprávněně se mu říká hlenová zátka. Jen na několik dní v měsíci se děložní hrdlo otevře, hlenová zátka se rozpustí a do dělohy smějí mužské pohlavní buňky.Alekdyžmineobdobí,kdyženamůžeotěhotnět,zaseseděložníhrdlo nepropustněuzavírá.

Naopačnéstraněděložnídutinyústídodělohyvejcovody,vlékařskéhan- týrcezvanétuby,správnětubaeuterinae.Jsoutotenké,podivněanepravidelně zakroucenétrubičky,celkověnedelšínežasi10cm,kterénadruhéstraněkončí vblízkostivaječníku.Ano,čtetesprávně.Nekončívevaječníku,aninavaječníku, aledoslovav blízkostivaječníku–nejsousvaječníkemnijakspojenéaotevírají se jakousi malou nálevkou přímo do volné dutiny břišní. Je to pozoruhodnéaproměsamotnéhobylototopoznánívprvnímročníkustudiamedicínypřekvapením.

Díky tomuto málo známému anatomickému detailu se stal jedenpozoruhodnýpříběh,kterýsicesantikoncepcípřímonesouvisí,ilustrujevšakpopsané anatomickéuspořádání.Tentopřípad,kterýzaznamenalilékařizJihoafrickére- publiky,proběhlněkdyv80.letech20.stoletíodborný mgynekologický mtis- 18 ANTIKONCEPCE kemceléhosvětaavyvolalznačnýzájem.Jednaloseomladoudívku,kteráne- mělavytvořenupochvu.(Takovévrozenévadynejsoupříliščasté,aleopravdu existují.)Muselasetedysmířitstrvalounemožnostítěhotenstvíanemohlamít ani normální pohlavní styk. Protože však jinak tato mladá dáma měla vše, co kmladédáměpatří,provozovalaisex,ikdyžvzhledemkesvévaděmohlauspo- kojovat své milence výhradně ústy. Pravděpodobně to dělala dobře, protože o ně neměla nouzi. Jednou ji jeden z nich přistihl in flagranti s jiným a vzáchvatu žárlivosti ji bodl několikrát nože mdo břicha. Došlo k probodnutížaludku,dívkabylaihnedoperována,zachráněna,aleprotožetěsněpřednapade- ním polkla sperma, dostaly se spermie bodnými ranami ze žaludku volně do dutinybřišníastaloseneuvěřitelné:tamladáženaotěhotněla!Za9měsícůpak porodilacísařskýmřezemzdravédítě.Jetopříběhtéměřpohádkový;vameric- kémfilmubysipakšťastnámaminkaotcedítětevzalaažilibyspolušťastně,do- kudbyneumřeli...Životjeovšemméněpohádkový:veskutečnostipodstou- pilaneúspěšnýpokusoumělévytvořenípochvy,sotcemsvéhodítětesepoté rozešlaaskončilavléčebněprodrogovézávislosti.Aletosemnepatříužvůbec. Příběhjsemuvedljakoilustracitoho,žeuženyvedepřímá,ničímnepřerušená cestazezevníhoprostředíaždosaméhonitrajejíhotěla,volněmeziorgánydu- tinybřišní.Prototakémusíbýttatocestadobřestřežena(příklademjeoněkolik řádkůvýšezmíněnáhlenovázátka)aproto jsou takéženynáchylnějšíkzánětůmpohlavníchorgánů.

Nejdůležitějšísoučástženskéhogenitálupředstavujívaječníky,odborněova- ria. Jsou to nevelké útvary, velikostí i tvare mtrochu připo mínající sušenou švestku,najejichžpovrchusevytvářejídrobnéměchýřkyoprůměrucca0,2mm (říkásejimfolikuly)vyplněnétekutinou.Jedenznichvždypomenstruacizačne růst a v průběhu asi 12 dnů se zvětší zhruba 100×. Ženská zárodečná buňka oprůměruasi0,1mm,kterásenazývávajíčko,pakplavevezmíněnétekutině, 1vkaždémfolikulu.Kdyžfolikulpraskne(říkásetomu ovulace),tekutinaspolu snímvytečedobřišnídutiny.Abysevajíčkovůbecdostalonamístourčení,mávejcovodnaokrajíchzmíněnéhonálevkovitěrozšířenéhoústíjakésimalé„prstíky“zvanéfimbrie,kterésizárodečnoubuňkusamyaktivněnajdouazachytí. Apakjimikroskopickékmitajícíštětinky,kterýmijeopatřenvnitřnípovrchvej- covodu,ženousměremkděloze...

Opusťmevtutochvílivajíčkoavraťmesekespermiím,kterézatímčekajína začátkumočovétrubicenasvůjokamžik.Okolnostmi,kteréjejdoprovázejí,se nebudublížezabývat.Pokudbyvtomněkdoneměljasno,oproblematiceexis-

19

PRVNÍTEORETICKÉINTERMEZZO:OSTAVBĚŽENSKÝCHAMUŽSKÝCHPOHLAVNÍCHORGÁNŮ
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist