načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Angličtina pro radost II. -- Mírně pokročilí – Richard Ludvík

Angličtina pro radost II. -- Mírně pokročilí

Elektronická kniha: Angličtina pro radost II.
Autor: Richard Ludvík
Podnázev: Mírně pokročilí

– Studujete pár let angličtinu a neumíte si říct ani o vodu?. – Jste věční začátečníci a neposunuli jste se ve vaší angličtině dál?. – Chtěli byste více cestovat, získat lepší pracovní příležitosti nebo se třeba všude domluvit? – K ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  95
+
-
3,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-5096-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis


Studujete pár let angličtinu a neumíte si říct ani o vodu?.
Jste věční začátečníci a neposunuli jste se ve vaší angličtině dál?.

Chtěli byste více cestovat, získat lepší pracovní příležitosti nebo se třeba všude domluvit?

K tomu vám může pomoct Anglicko-česká e-kniha pro mírně pokročilé, která je zaměřená na cestování a každodenní situace.

Budete procvičovat 600 slovíček v krátkých mini-příbězích a rozhovorech. Mimořádnou výhodou na konci e-knihy je česká výslovnost všech slovíček. Učte se gramatiku přirozeně a bez vysvětlování.

Konečně budete vědět, jak se slovíčka v angličtině vyslovují. Můžete očekávat procvičení minulého času a zlepšení vaší anglické výslovnosti.

Budete číst anglicky, překládat do češtiny a tak se zlepšovat. Důležitá slovíčka a fráze se v těchto originálních textech hodně opakují.

Jak rychle to projdete, záleží jen na vás. Líbil se vám první díl pro začátečníky nebo vám nevyhovuje klasická učebnice?

Stáhněte si tuto e-knihu a začněte číst na vaší čtečce, mobilu, tabletu nebo počítači. Nečekejte na zítra, ale začněte ještě dnes.”

Více o autorovi: 

Zařazeno v kategoriích
Richard Ludvík - další tituly autora:
 (e-book)
Angličtina jedna pět -- III. středně pokročilí Angličtina jedna pět
 (e-book)
Angličtina pro radost III. -- Středně pokročilí Angličtina pro radost III.
 (e-book)
Začátečník na cestách Začátečník na cestách
 (audio-kniha)
Začátečník na dovolené Začátečník na dovolené
 (audio-kniha)
Začátečník ve městě Začátečník ve městě
 
K elektronické knize "Angličtina pro radost II. -- Mírně pokročilí" doporučujeme také:
 (e-book)
Česko-francouzská konverzace Česko-francouzská konverzace
 (e-book)
Angličtina 4000 slovíček podle témat -- základní a rozšiřující slovní zásoba Angličtina 4000 slovíček podle témat
 (e-book)
Velký Gatsby Velký Gatsby
 (e-book)
111 nových her pro atraktivní výuku jazyků 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků
 (e-book)
Andersenovy pohádky A1/A2 Andersenovy pohádky A1/A2
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Angličtina pro radost II.

Mírně pokročilí

Richard Ludvík

1. vydání

vydáno v září 2017 jako 59. publikace

vydal Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN 978-80-7570-062-9 (epub)

ISBN 978-80-7570-063-6 (mobi)

ISBN 978-80-7570-064-3 (pdf)


In office - V kanceláři ......................................................................... 4

Always - Vţdy .................................................................................... 5

I will not - Já nebudu .......................................................................... 7

Have to - Muset ................................................................................... 8

How are you? - Jak se máš? ................................................................ 9

Taxi ................................................................................................... 10

Often - Často ..................................................................................... 12

Where are you from? - Odkud jste? .................................................. 14

About things - O věcech ................................................................... 16

My job - Moje zaměstnání ................................................................ 18

In hotel - V hotelu ............................................................................. 19

Would like - Chtěl bych .................................................................... 21

What is it? - Co je to? ....................................................................... 23

Was - Byl .......................................................................................... 25

At police - Na policii......................................................................... 26

Holiday - Dovolená ........................................................................... 28

On the telephone - Na telefonu ......................................................... 29

Last week - Minulý týden ................................................................. 31

Concert - Koncert .............................................................................. 32

Have got - Mít ................................................................................... 34

Relatives - Příbuzní ........................................................................... 35

Yesterday - Včera ............................................................................. 37

Questions on past - Otázky na minulost ........................................... 38

On cottage - Na chatě ........................................................................ 40

In airport - Na letišti .......................................................................... 42

Abecední slovník .............................................................................. 44


IN OFFICE - V KANCELÁŘI

In office

A: Hello.

B: Hello.

A: How are you?

B: I am busy and you?

A: I am also busy.

B: Ok, see you later.

V kanceláři

A: Ahoj.

B: Ahoj.

A: Jak se máš?

B: Já jsem zaneprázdněný a ty?

A: Já jsem také zaneprázdněný.

B: Ok, uvidím tě později.

In office

A: How are you Tom?

B: I am busy.

A: How busy are you?

B: Not very busy.

A: Ok. Do you have time for coffee?

B: Yes, I do.

A: Great. Let’s go.

V kanceláři

A: Jak se máš Tome?

B: Jsem zaneprázdněný.

A: Jak zaneprázdněný jsi ty?

B: Ne velmi zaneprázdněný.

A: Ok. Máš čas na kávu?

B: Ano, mám.

A: Skvělé. Pojďme.


In office

A: How are you?

B: I am happy.

A: Why?

B: Because I will go to England next week.

A: And how will you go there?

B: I will go by bus and train.

A: Have a nice trip.

B: Thank you.

V kanceláři

A: Jak se máš?

B: Já jsem šťastný.

A: Proč?

B: Protoţe pojedu do Anglie příští týden.

A: A jak ty pojedeš tam?

B: Pojedu autobusem a vlakem.

A: Měj hezký výlet.

B: Děkuji.

ALWAYS - VŢDY

Always

I am Justin. I work in office. I always go to work in my car. I never go

by bus. I park at our building. I always start my work from 8 a.m. I read

emails and I always drink coffee. I eat at noon and I always eat in our

canteen. I finish my job at 5 o’clock. I always drive home in my car.

Vždy

Já jsem Justin. Já pracuji v kanceláři. Já vţdy jezdím do práce v mém

autě. Já nikdy nejezdím autobusem. Já parkuji u naší budovy. Já vţdy

začínám práci od 8 ráno. Já čtu emaily a já vţdy piju kávu. Já jím v

poledne a já vţdy jím v naší kantýně. Já končím mojí práci v 5 hodin. Já

vţdy jezdím domů v mém autě.


Always

I always work from Monday to Friday and next week I will also work

from Monday to Friday. On Wednesday I always go to pub with my

friends and next Wednesday I will also go there. On Tuesday I always

go to English lesson and next Tuesday I will also go there. I always

play squash on weekends and next weekend I will also play it.

Vždy

Já vţdy pracuji od pondělí do pátku a příští týden já budu také pracovat

od pondělí do pátku. Ve středu já vţdy chodím do hospody s mými

kamarády a příští středu já také půjdu tam. V úterý já vţdy chodím na

anglickou hodinu a příští úterý já také půjdu tam. Já vţdy hraji squash o

víkendech a příští víkend já budu také hrát to.

Always

A: What do you do in winter?

B: I ski in winter.

A: What do you do in spring?

B: I only walk in park in spring.

A: What do you do in summer?

B: I always go on holiday in summer.

A: What do you do in autumn?

B: I always meet new people in autumn.

Vždy

A: Co děláš v zimě?

B: Já lyţuji v zimě.

A: Co děláš na jaře?

B: Já se pouze procházím v parku na jaře.

A: Co děláš v létě?

B: Já vţdy jezdím na dovolenou v létě.

A: Co děláš na podzim?

B: Já vţdy potkávám nové lidi na podzim.


I WILL NOT - JÁ NEBUDU

I will not

I am ill today. I will lie in bed and I will relax. I will drink tea with

lemon and I will eat a lot of vitamins. My wife will help me. I will not

work today. I will not go to my office. I will not call my clients and I

will not speak with my colleagues. I will not write emails and I will not

sit at my computer.

Já nebudu

Já jsem nemocný dnes. Já budu leţet v posteli a budu relaxovat. Já budu

pít čaj s citronem a budu jíst hodně vitamínů. Moje ţena pomůţe mi. Já

nebudu pracovat dnes. Já nepůjdu do mé kanceláře. Já nebudu volat

mým klientům a já nebudu mluvit s mými kolegy. Já nebudu psát

emaily a nebudu sedět u mého počítače.

I will not

A: Will you ski in winter?

B: Yes, I will ski in winter.

A: Will you run in summer?

B: No, I will not run in summer.

A: Will you swim in spring?

B: No, I will not swim in spring.

A: Will you relax in autumn?

B: No, I will not relax in autumn.

Já nebudu

A: Budeš lyţovat v zimě?

B: Ano, já budu lyţovat v zimě.

A: Budeš běhat v létě?

B: Ne, já nebudu běhat v létě.

A: Budeš plavat na jaře?

B: Ne, já nebudu plavat na jaře.

A: Budeš relaxovat na podzim?

B: Ne, já nebudu relaxovat na podzim.


HAVE TO - MUSET

Have to

I have to do a lot of things in my life. I have to sleep at night. I have to

kiss my wife every evening. I have to call my parents. I have to cook

for my family. I have to exercise 2 times a week. I have to relax because

I am tired. I have to pay taxes one time a year. I have to drink a lot of

water every day. I have to help my friends. I have to go to work five

times a week. I have to go by bus because I don’t have car.

Muset

Já musím dělat mnoho věcí v mém ţivotě. Já musím spát v noci. Já

musím líbat mou manţelku kaţdý večer. Já musím volat mým rodičům.

Já musím vařit pro mou rodinu. Já musím cvičit dvakrát týdně. Já

musím odpočívat, protoţe jsem unavený. Já musím platit daně jedenkrát

za rok. Já musím pít hodně vody kaţdý den. Já musím pomáhat mým

kamarádům. Já musím chodit do práce pětkrát týdně. Já musím jezdit

autobusem, protoţe nemám auto.

Have to

I work in office. I come to work and I have to turn on my computer. I

have to make coffee for my boss every morning. I work with computer

and I have to type quickly. I usually sit at my desk but I also open the

door to our clients. I have to be nice and pleasant. I have to have

business clothes. I meet a lot of people in our office because we have a

lot of clients.

Muset

Já pracuji v kanceláři. Já přicházím do práce a musím zapnout můj

počítač. Já musím dělat kávu pro mého šéfa kaţdé ráno. Já pracuji s

počítačem a musím psát rychle. Já obvykle sedím u mého stolu, ale také

otevírám dveře našim klientům. Já musím být milá a příjemná. Já

musím mít obchodní oblečení. Já potkávám mnoho lidí v naší kanceláři,

protoţe my máme mnoho klientů.


HOW ARE YOU? - JAK SE MÁŠ?

How are you?

A: How are you?

B: I am ok and you?

A: I am fine. Thank you.

Jak se máš?

A: Jak se máš?

B: Já jsem ok a ty?

A: Mám se fajn. Děkuji.

How are you?

A: How are you?

B: Not bad and you?

A: I am ok. Thank you.

Jak se máš?

A: Jak se máš?

B: Ne špatně a ty?

A: Já jsem ok. Děkuji.

How are you?

A: How are you?

B: Not bad but it can be better. And you?

A: I am fine. Thank you.

Jak se máš?

A: Jak se máš?

B: Ne špatně, ale můţe to být lepší. A ty?

A: Mám se fajn. Děkuji.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.