načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Angličtina pro fyzioterapeuty -- Cvičení a testy – Markéta Blažejová; James J. Tufano

Angličtina pro fyzioterapeuty -- Cvičení a testy

Elektronická kniha: Angličtina pro fyzioterapeuty
Autor: Markéta Blažejová; James J. Tufano
Podnázev: Cvičení a testy

Učebnice angličtiny pro fyzioterapeuty. Učebnice se zaměřuje na procvičování a testy. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  229
+
-
7,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 205
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Angličtina
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0578-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice angličtiny pro fyzioterapeuty. Učebnice se zaměřuje na procvičování a testy.

Popis nakladatele

Autorka vychází z pedagogické zkušenosti, že pro zapamatování a schopnost opětného aktivního používání dané slovní zásoby je zapotřebí, aby se studenti setkávali s touto slovní zásobou v dalších textových (či jen větných) kontextech a byli vyzýváni ji na základě různých cvičení takto používat.

Cvičení mohou zahrnovat: a) doplňování chybějícího slova ve větě, b) určování synonymního výrazu (slova i fráze) ve větě, c) popis určitého jevu, části těla, postoje apod. na základě perokresby (např. anterior pelvic tilt), d) na základě delší definice určitého fyzioterapeutického jevu určování definovaného slova (cvičí se zároveň schopnost čtení s porozuměním), e) opravování chyby ve větě s fyzioterapeutickou tematikou, f) určování slova mezi několika dalšími, které se od ostatních něčím jasně liší, g) otázky na obsah daných kapitol, h) krátké překlady celých vět, obsahující i důležitou slovesnou frazeologii, nejen termíny substantivní, i) drily na určité vazby či slova (opakování slova v 5–6 minimálních kontextech, studenti jen opakují po učiteli nebo si čtou při samostudiu nahlas, j) na základě doplňkových kratších textů s obsahem příslušné kapitoly nácvik čtení s porozuměním – zodpovídání otázek ano/ne, multiple choice atp. (cvičení a testy)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Markéta Blažejová; James J. Tufano - další tituly autora:
Angličtina pro fyzioterapeuty -- Cvičení a testy Angličtina pro fyzioterapeuty
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Markéta Blažejová, James J. Tufano

Angličtina

pro fyzioterapeuty

Cvičení a testyPoděkování

Velký dík patří Mgr. Michaele Karpíškové za pročtení celé cvičebnice,

za odbornou jazykovou spolupráci i nadšení, kterým provázela vznik

této knihy.


PhDr. Markéta Blažejová, James J. Tufano, PhD Angličtina pro fyzioterapeuty cvičení a testy Autoři: PhDr. Markéta Blažejová James J. Tufano, PhD Recenze: Mgr. Helena Gogelová © Grada Publishing, a.s., 2019 Cover Photo © depositphotos.com, 2019 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 7319. publikaci Sazba a zlom Jan Šístek Počet stran 208 1. vydání, Praha 2019 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. ISBN 978-80-247-3101-8 (ePub) ISBN 978-80-247-5174-0 (pdf ) ISBN 978-80-271-0578-6 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

O autorech

5

O autorech

PhDr. Markéta Blažejová složila rigorózní zkoušku na katedře germa

nistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Je lektorkou angličtiny, něm

činy a češtiny pro cizince na katedře jazyků Fakulty tělesné výchovy

a sportu Univerzity Karlovy v Praze, např. pro obor fyzioterapie. Dříve

učila na 1. lékařské fakultě UK v Praze, na Fakultě biomedicínského

inženýrství ČVUT v Kladně, na Vyšší odborné škole zdravotnické

v Praze i na jiných školách. Tematikou zdraví, anatomií, fyziologií i různými terapeutickými postupy se zabývala řadu let při tlumočení a překládání. Byla vedoucí mezinárodního autorského týmu při práci na Německo-českém slovníku frazeologismů (nakl. C. H. Beck, 2010). Tento slovník patří k největším dvojjazyčným frazeologickým slovníkům vůbec, byl oceněn jako nejlepší slovník roku v ČR a SR.

Další informace: www.blazejova.net

James J. Tufano, PhD, completed his BS at the University of Houston Clear Lake and his MS at California State University Fullerton before completing his PhD at Edith Cowan University in Perth, Australia. Currently, he is an Assistant Professor at the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, in Prague, the Czech Republic, where he also works as an academic writing instructor within the Department of Languages at the Czech Academy of Sciences. In addition to teaching and writing, Dr. Tufano also enjoys supervising his students during their research endeavors, which range from physiotherapy and rehabilitation to high-performance sport and strength training in the elderly.

Obsah

7

Obsah

O autorech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy . . . . . . . . 11

Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy – KEY . . . . . 21 Unit 2 – Human Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Unit 2 – Human Body – KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Unit 3 – Initial Session with a Physiotherapist . . . . . . . . 49 Unit 3 – Initial Session with a Physiotherapist – KEY . . . . 57 Unit 4 – Assessment and Evaluation . . . . . . . . . . . . . . 63

Part I – Subjective Examination, Musculoskeletal

Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Part I – Subjective Examination, Musculoskeletal

Assessment – KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Part II – Neurological examination . . . . . . . . . . . . . 71

Part II – Neurological examination – KEY . . . . . . . . . 78

Part III – Cardiopulmonary Assessment . . . . . . . . . . 85

Part III – Cardiopulmonary assessment – KEY . . . . . . 93

Angli tina pro fyzioterapeuty

8

Unit 5 – Therapeutic Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Unit 5 – Therapeutic Exercise – KEY . . . . . . . . . . . . . 109

Unit 6 – Modalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Unit 6 – Modalities – KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Unit 7 – Musculoskeletal Conditions . . . . . . . . . . . . . 139

Unit 7 – Musculoskeletal Conditions – KEY . . . . . . . . . 149 Unit 8 – Neurological, Cardiovascular, Respiratory Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Unit 8 – Neurological, Cardiovascular, Respiratory Conditions – KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Unit 9 – Post-surgical Rehabilitation, Documentation, Job Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Unit 9 – Post-surgical Rehabilitation, Documentation, Job Search – KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Použitá literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Úvod

9

Úvod Cílem předkládané publikace je poskytnout studentům fyzioterapie, fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům i profesionálům jiných nelékařských oborů další studijní materiál k upevnění a rozšíření jazykových dovedností, které získávají na základě studia učebnice Heleny Gogelové Angličtina pro fyzioterapeuty (vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 320 s.).

Autoři si velmi váží vpravdě pionýrského autorského počinu Gogelové v oblasti učebnic angličtiny pro obor fyzioterapie. Předkládaná cvičebnice vznikla na základě používání učebnice Gogelové v praxi při výuce angličtiny pro studenty fyzioterapie: dále rozšiřuje škálu cvičení v učebnici Gogelové, v některých kapitolách rovněž poskytuje uživatelům formou otázek či návrhů k rozhovorům materiál k hlubšímu zamyšlení nad významem uvedených fyzioterapeutických postupů, nad rolí fyzioterapeuta obecně apod. Snahou autorů je uvést především jazykovou slovní zásobu i obsah učebnice Gogelové v nejrůznějších minikontextech a z dalších úhlů pohledu tak, aby se zvýšila efektivita a úspěšnost jejich osvojování při studiu i správnost následného aktivního používání dané slovní zásoby v praxi.

Cvičebnice v podstatě zachovává obsahové členění Gogelové, pouze závěrečné kapitoly sdružuje do větších celků a kapitola čtvrtá je pro značný rozsah rozčleněna na tři části. Každá kapitola obsahuje na konci klíč s řešením. Základní cíle a doporučení uvedené v knize Gogelové autoři cvičebnice sdílejí.Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy

11

Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy

(relating to Gogelová p. 19–36)

1. Fill in an appropriate word. In some sentences, the beginning

of the word is given.

Example: He went to a hospital to under........ knee surgery.

Answer: undergo

1.1. Physiotherapists, occupational therapists, optometrists,

pharmacist assistants, radiation therapists, speech-language

therapists etc. are a...................... health professionals.

1.2. The patient was ref................................ to the physia

trist. 1.3. Don’t overex...................... yourself while exercising.

1.4. The hospital dis.................................... the patient.

1.5. The pinch-and-grip tests began one week after the sur

gery and were repeated each week until the patient

re........................... normal or better than normal

strength. 1.6. Dr. Scott or............................ an MRI to confirm the

injury and see how serious it really was. 1.7. Visual dist............................... are most commonly

associated with migraine headaches. These symptoms can

also be related to local eye con............................, such

as glaucoma, which can produce a halo effect around ob

jects. 1.8. Two patients were referred for surgical interv ............ .

1.9. The symptoms resol................................... themselves

spontaneously. 1.10. In general, thyroid cancers do not res ...........................

well to chemotherapy. Angli tina pro fyzioterapeuty

12

1.11. A sur................................. procedure is a medical

procedure involving an incision with instruments. 1.12. N................................. electrical stimulation (NMES)

is a non-invasive, non-addictive means of muscle reha

bilitation after injury, surgery, or disease. Patients with

a wide range of orthopaedic and neurologic diagnoses can

ben.......................... from it.

2. If the following words are synonyms (i.e. meaning more or less

the same), put down “S“. If they are antonyms (i.e. meaning the opposite), put down “A“.

Example: to be admitted to a hospital – to be taken to a hos

pital

Answer: S

2.1. Physician – medical doctor 2.2. To tighten something – to release something 2.3. His health is restored. – He regenerated. 2.4. To produce something – to generate something 2.5. To ask – to respond 2.6. To make progress – to get worse 2.7. To follow (the exercise programme/program) – to give up

(the exercise programme/program) 2.8. Joint replacement – arthroplasty 2.9. Physiatrist – rehabilitation physician 2.10. Congenital disease – acquired disease

3. Underline and correct the mistake in each sentence (in each

sentence, there is only 1 mistake, either a logical one or an inconsistent usage of language). Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy

13

Example: The training is organising by the employer and takes

place within the workplace

Answer: organised

3.1. Jane could either bend forward nor straighten herself up. 3.2. Physiotherapists try to brought the patients into an active

role. 3.3. Inpatients are people with health problems who visit the

hospital for diagnosis or treatment, but do not require a bed

or to be admitted for overnight care. 3.4. To qualify in a state-registered physiotherapist, you will

need an NHS-approved physiotherapy degree. 3.5. Core skills used by physiotherapists include manual thera

py, therapeutic exercise, and the apply of physical therapy

modalities. 3.6. Physiotherapists shouldn’t build up a rapport with their

clients. 3.7. Physiotherapists must be able to give advice over exercises

and posture. 3.8. Physiotherapy clinics is often private practice facilities.

4. Identify the activities normally performed (using YES) or not

performed (using NO) by physiotherapists.

Example: treating a range of conditions, including cleft palate,

stammering, language delay, and voice disorders

Answer: NO

4.1. helping patients recover from an accident, illness, or injury 4.2. being responsible for the comprehensive management of

trauma victims and critically ill patients 4.3. organising physical exercise sessions 4.4. providing massages Angli tina pro fyzioterapeuty

14

4.5. supervising specialist therapies such as hydrotherapy, elec

trotherapy, and aromatherapy 4.6. diagnosing and providing the preoperative, operative, and

post-operative care to patients 4.7. providing surgical care for coronary artery disease in addi

tion to treating cancers of the lung, oesophagus, and chest

wall 4.8. collecting statistics 4.9. writing reports 4.10. liaising with professionals such as doctors and nurses 4.11. providing education and advice about exercise and move

ment 4.12. treating babies, children, and adults who have various lev

els of speech, language, and communication problems, or

difficulties in swallowing, drinking, or eating. 4.13. keeping up to date with the latest advancements in the pro

fession

5. Transform the sentences using the words in brackets without

changing the meaning of the provided sentence:

Example: He often went there. (used)

Answer: He used to go there. or He often used to go there.

5.1. My GP referred me for tests. (referral, given) 5.2. He was operated on lungs. (pulmonary, surgery) 5.3. Occupational therapists look at work habits to prevent phy

si cal problems such as repetitive strain injury. (deal, with) 5.4. The patient was able to care for himself again. (regained, his

self-care, ability) 5.5. The meniscal injury is caused by either traction or com

pression force. (cause) 5.6. The formation of osteophytes at articular surfaces is typical

of osteoarthrosis. (characterized)Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy

15

5.7. I n the beginning the physician performed an assessment of

the patient. (initial) 5.8. Lower back pain needs to be seen by a doctor as if it is left

untreated, it can cause permanent nerve damage. (because,

result, in)

6. Translate into English using the words in brackets where ap

plicable: 6.1. Paul má strach o její zdraví. 6.2. Na co zemřel? 6.3. Ukázalo se, že jeho porucha sluchu je nevratná. (proved) 6.4. Tento postup se používá u pacientů ohrožených plicní em

bolií. (risk, at, in) 6.5. Tento pacient se učí chodit s podpůrnými pomůckami. (de

vices) 6.6. Nácvik hlubokého dýchání může podpořit rozšiřování

hrudníku u pacientů s Parkinsonovou chorobou. (exercise) 6.7. Tento článek je rozšířením toho, který napsal minulý rok.

(expands) 6.8. U něj nebylo možné zachovat úplný rozsah hybnosti kloubů.

(range, motion) 6.9. Horko se používá pro uvolnění hypertonických svalů (svalů

příliš napjatých). (tense)

7. Fill in the missing letters:

Example: R..TURE

Answer: RUPTURE

7.1. RE....LITATION P....CIAN 7.2. ANAE..HESIOLO.... 7.3. ..OSTHETIST AND ..THOTIST + Angli tina pro fyzioterapeuty

16

7.4. OB.TETRI...N 7.5. ...ERGIST 7.6. MIDWI.. 7.7. OR...PAEDIST 7.8. ...CHIATRI.. 7.9. ..NAECOLOG... 7.10. MA...GE ...RAPIST 7.11. ...GEON 7.12. .HIRO.RACTOR 7.13. HE..TH CA.. ASSI..... 7.14. PA..MEDIC 7.15. P..RMACIST 7.16. RA...LOGIST 7.17. ..RTER

8. Answer the following questions:

8.1. What do physiotherapists do for patients in intensive care

units? 8.2. Are they allowed to treat patients with cardiopulmonary

disorders? 8.3. How can they help in women’s health departments? 8.4. What is their main role with neurology patients? 8.5. What is their role in orthopaedics and trauma? 8.6. How are they capable of helping patients with mental ill

nesses? 8.7. What should they look at in occupational health conditions? 8.8. Can they benefit terminally ill people? 8.9. In what respect are they good in paediatrics? 8.10. Other than the patients themselves, who else can benefit

from physiotherapists’ help? 8.11. How can they be active in the area of education and health

promotion? Unit 1 – Physiotherapy, also Physical Therapy

17

8.12. In what way can physiotherapists their skills and knowledge

in sports physiotherapy?

9. Match the appropriate sentence halves:

9.1. Please notify the staff if you have had a recent fracture or

surgery as this will 9.2. A review of current physical therapy practice for the

post-operative management of selected shoulder conditions 9.3. The patients are offered a variety of treatment methods to

help 9.4. Physical therapists 9.5. All physical therapists are 9.6. Less than half of patients had exercise prescribed, and only

30 percent had 9.7. Compared to land-based exercises, it was concluded 9.8. The staff of the clinic is genuinely nice, extremely accom

modating, and highly compassionate

a) using a high level of experience, knowledge, and pro

fessional skills.

b) apply researched and proven techniques to help people

get back in motion.

c) seen a physical therapist in the past year.

d) that water-based exercises better improved the quality

of life in patients with chronic low back pain.

e) was given.

f ) affect the waiting period for your appointment booking.

g) restore and maintain their optimal physical function

and mobility.

h) required to receive a graduate degree – either a masters

or a clinical doctorate -- from an accredited physical

therapist program.

10. Make up a sentence including the following word(s): Angli tina pro fyzioterapeuty

18

Example: to relieve

Answer: This modality can relieve a patient’s pain.

10.1. Intervention 10.2. To resolve 10.3. Neurological condition 10.4. To be at risk 10.5. To impair 10.6. To heal 10.7. To expand 10.8. To induce 10.9. Tense muscle

11. Choose the correct answer if a correct answer exists. Each ques

tion may have one or more correct answers. 11.1. A patient lying on their stomach is in what position?

A. Prone

B. Side-lying

C. Supine

D. Frontal 11.2. A physiotherapist is responsible for which of the following?

A. Assessing a patient’s strength levels

B. Manual therapy

C. Keeping records (paperwork)

D. Creating a safe therapeutic environment 11.3. When a patient complains that an exercise is painful, what

should the physiotherapist do?

A. Tell the patient to suck it up and push through the pain

B. Immediately stop the exercise and don’t do it again

C. Ignore the patient

D. Consider easing off the exercise, communicating with

the patient, and finding an alternative solution
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.