načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

ANGLIČTINA - Příprava na státní maturitu -- Ústní zkouška - SELFTESTS - Iva Dostálová Stephen Douglas

-15%
sleva

Elektronická kniha: ANGLIČTINA - Příprava na státní maturitu -- Ústní zkouška - SELFTESTS
Autor:

Zkuste si 10 testů těsně před maturitou a zkoušející vás už nepřekvapí! Je třeba znát i přesnou formu zkoušky, nejen umět anglicky. Natrénujte si průběh ústní části nanečisto ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  195 Kč 165
+
-
5,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Počet stran: 94
Rozměr: 29 cm
Úprava: tran v různém stránkování : ilustrace (převážně barevné), mapy
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5832-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zkuste si 10 testů těsně před maturitou a zkoušející vás už nepřekvapí! Je třeba znát i přesnou formu zkoušky, nejen umět anglicky. Natrénujte si průběh ústní části nanečisto pomocí simulace otázek i přesné formy zkoušení. (příprava na státní maturitu : ústní zkouška - selftests)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Natrénujte si průběh ústní části maturity z angličtiny pomocí
simulace otázek i přesné formy zkoušení.
Kniha je určena studentům k přípravě na státní maturitní zkoušku
z angličtiny, a to na její ústní část. Obsahuje deset variant ústní části státní
maturity v podobě, která přesně odpovídá požadavkům zkušební komise.
Kromě deseti souborných testů obsahuje kniha nejen klíč k řešení
jednotlivých úloh, ale i strategii, tipy a návody, jak u této zkoušky uspět
co nejlépe. Je třeba znát i přesnou formu zkoušky, ne jen umět anglicky.
Studenti si mohou sami pomocí simulovaných otázek vyzkoušet průběh
celé ústní maturity z angličtiny nanečisto, a to včetně práce s obrazovými
materiály i přesné časové dotace, která je u úloh vyznačená a pomůže
studentům rozvrhnout si odpovědi z hlediska času.
Každá z deseti variant, takzvaný pracovní list, obsahuje všechny čtyři části
ústní maturity:

reakci na neznámé otázky

popis a porovnání obrázků

samostatný ústní projev na zadané téma

interakci se zkoušejícím
Zkuste si 10 test ů těsně před maturitou
a zkoušející vás už nepřekvapí!
Grada Publishing, a. s.,
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz
ISBN 978-80-247-5832-9
ANGLI ČTINA
ANGLI
Č
TINA

p
ř
íprava na státní maturitu

ústní zkou
š
ka

SELFTEST
S
Ústní
zkouška
příprava na státní maturitu
Iva Dostálová
Stephen Douglas
SELFTESTS

page 2
KOMPLEXNÍ ZKOU ŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Maturitní zkouška z anglického jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn. , že se skládá ze tří povinných
dílčích zkoušek:
Dílčí zkoušky Váha Dovednost/Kompetence Čas
1. Didaktický test 50 % Poslech
Čtení a jazyková kompetence
30  minut
60 minut
2. Písemná zkouška 25 % Písemný projev 60 minut
3. Ústní zkouška 25 % Ústní projev a interakce 15 minut
Pokud student neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Organizace a průběh
Student si vylosuje jedno zadání, kterému odpovídá jeden pracovní list. Na přípravu má dvacet minut, zkouška
samotná pak trvá 15 minut. Při přípravě se smí používat slovníky, případně další doplňkové materiály (mapy,
obrázky apod.) ve třetí části.
Každý pracovní list obsahuje čtyři úlohy, které ověřují různé dovednosti a kompetence. Každá úloha se týká jiného
tématu, tzn., že pracovní list obsahuje čtyři odlišná témata.
PRACOVNÍ LIST
Struktura pracovního listu
Část Čas
0Představení se a oznámení čísla pracovního listu 0,5 minuty
1REAKCE NA 3–6 OTÁZEK (VŠEOBECNÉ TÉMA)
Student dovede odpovědět na předem neznámé otázky.
2,5  minuty
2SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV (VŠEOBECNÉ TÉMA)
Student dovede popsat jeden ze dvou obrázků, porovnat obrázky
a samostatně poskytnout informace o sobě.
4  minuty
3SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV, případně s interakcí (SPECIFICKÉ TÉMA)
Student dovede samostatně pohovořit na téma zadané školou. Témata se
liší podle typu školy.
5  minut
4INTERAKCE (VŠEOBECNÉ TÉMA)
Student dovede udržovat konverzaci, klást dotazy, zodpovídat dotazy,
reagovat na podněty zkoušejícího.
3  minuty
Jednotlivé části pracovního listu
0. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY (0,5 minuty)
Student se krátce představí komisi a sdělí jí číslo vylosovaného pracovního listu. Tato část se nehodnotí.
TIPY A RADY!
Ačkoli se jedná o nehodnocenou část zkoušky, připravte si půlminutové povídání o sobě b e z c h y by. Pr v n í d o j e m j e ve l m i d ůl e ži t ý.
1. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY – PART ONE (2,5 minuty)
Zkoušející zadá tři až šest tematicky zaměřených otázek, které student nemá na pracovním listu. Otázky se týkají
všeobecných témat.
TIPY A RADY!
Pečlivě poslouchejte otázky a odpovídejte na ně co nejobšírněji. Odpověď Yes nebo No bude hodnocena jako
nedostatečná a sníží vám celkové hodnocení. Pokuste se na každou otázku odpovědět alespoň pěti větami. Tím také
umožníte zkoušejícímu ohodnotit šíři a správnost slovní zásoby a gramatických jevů.
Odpovídejte vždy na to, na co se zkoušející ptá, neboť to je nejdůležitější kritérium pro celkové hodnocení. Zeptá -li se
zkoušející “What’s the weather like today?”a vy zareagujete “I like swimming”, bude samozřejmě otázka považována za
nezodpovězenou.

page 3
Odpovídejte v ždy celými větami a vyvarujte se frází “And the stuff” nebo “You know what I mean”.
Nebojte se vyjádřit svůj názor, hodnotí se angličtina, nikoli vaše názory.
2. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY – PART TWO (4 minuty)
Druhá část ústní zkoušky se skládá ze tří úkolů, které se nazývají TASKS. Jde o samostatný ústní projev studenta,
do kterého zkoušející nezasahuje.
ÚKOL 1 – TASK ONE (1,5 minuty)
Student si ze dvou obrázků vybere jeden, který popíše.
TIPY A RADY!
Vyberte si obrázek, který se bude snáze popisovat. Vždy je jednodušší popisovat obrázek, kde se něco odehrává, kde je
více lidí apod.
Při popisu obrázku využijte nápovědy, která je součástí pracovního listu (Place, People, Activities, Hobbies, Atmosphere,
Other).
Při popisování obrázku se testuje také gramatika a slovní zásoba. Očekávají se od vás následující vazby a slovní spojení:
a) In the picture there is a little boy.
In the picture there are...
The picture shows...
In the picture I  can see...
Pozor na časté chyby!!! On the picture is a little boy.
b) Vše, co se na obrázku odehrává, je třeba vyjádřit přítomným časem průběhovým.
The boy is playing football.
c) Lokalizujte lidi i věci.
In the background, we can see a group of young people who are watching a football match.
d) Vyjádřete své domněnky, které lze z obrázku vyvodit pomocí vhodných výrazů
I think the boy is from the USA...
Maybe...
I  suppose...
It might be...
Své domněnky zdůvodněte opět pomocí vhodných výrazů:
... because he has an American flag on his shorts. ... as
ÚKOL 2 – TASK TWO (1 minuta)
Pro porovnávání obrázků platí stejná pravidla jako pro popis jednoho obrázku, ale očekává se hlavně zdůraznění
toho, co mají obrázky společného a čím se odlišují.
TIPY A RADY!
Při porovnávání obrázků se opět testuje gramatika a slovní spojení. Při porovnávání obrázků se od vás očekávají
následující vazby a slovní spojení:
Stupňování přídavných jmen a příslovcí.
The boy in picture B is much older.
Pro popis toho, co mají oba obrázky společného, použijte následující výrazy:
In both pictures we can see little boys.
In both pictures there are...
Both pictures have something in common...
Both pictures have a  lot in common...
Both pictures are similar...
They look the same...
Pro popis odlišností použijte následující výrazy:
In the first picture the boy looks happy but in the other picture the boy looks stressed.
different
while
however
ÚKOL 3 – TASK THREE (1,5 minuty)
V této části student samostatně hovoří na téma, které je společné pro popis i porovnání obrázků. Zadání je vždy
formulováno tak, aby student mluvil o sobě, své rodině, svých zkušenostech apod.
TIPY A RADY!
Zkoušející netestuje pravdomluvnost. Pokud jste tedy například strávili poslední prázdniny nemocní v posteli a máte
popovídat o vašich posledních prázdninách, buďto vysvětlete po pravdě situaci a popište jiné prázdniny, nebo si poslední
prázdniny vymyslete.

page 4
3. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY – PART THREE (5 minut)
Ve třetí části ústní zkoušky nejsou ověřována všeobecná témata. V této části jsou ověřována témata specifická
a/nebo oborová/odborná, která vycházejí ze specifik dané školy a/nebo oboru studia. V této části se ověřuje nejen
znalost jazyka, ale i znalosti z různých oborů. Třetí část má podobu pětiminutové prezentace, která může být
doplněna otázkami zkoušejícího.
TIPY A RADY!
Připravte si pouze body osnovy a při prezentaci se jich držte. Nepište při přípravě celé věty, bude vás to jen zdržovat a váš
ústní projev nebude působit přirozeně.
Pokud si nejste některými fakty jisti, raději je neuvádějte.
4. ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKY – PART FOUR (3 minuty)
Ve čtvrté části ústní zkoušky student řeší se zkoušejícím jednu komunikační situaci, jejíž zadání je na pracovním
listu. Na konci interakce shrne, k čemu spolu se zkoušejícím došel.
TIPY A RADY!
Pečlivě si prostudujte zadání, máte -li se dohodnout na třech aktivitách, kterým se budete věnovat o víkendu, držte se
čísla tři.
Reagujte přirozeně, nebojte se odporovat, vznášet námitky apod. Jedná se o tzv. role play, kde vy hrajete jednu roli
a zkoušející druhou.
Snažte se být ve dvojici ten aktivnější, klaďte otázky a udržujte tempo konverzace.
HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
Hodnocení ústní zkoušky se provádí dvěma certifikovanými hodnotiteli (zkoušejícím a přísedícím), kteří svá
hodnocení zaznamenávají do hodnotících archů v průběhu zkoušení. Nepodléhejte panice, do hodnocení se
nezaznamenávají jen chyby, ale i správné vazby, vhodná slovní zásoba, správně zodpovězené otázky apod.
Kritéria hodnocení ústního projevu
Každá ze čtyř částí ústní maturity se hodnotí zvlášť, ale kritéria hodnocení jsou stejná.
Samostatně se hodnotí fonologická kompetence, tj. výslovnost, plynulost a intonace žákova projevu. Fonologické
hodnocení je pro všechny čtyři části společné.
Kritéria
I. Zadání a obsah projevu (0–3 body)

splnění zadání, obsah sdělení a míra podrobnosti,

sled myšlenek, logická uspořádanost,

komunikativní strategie,

pomoc/asistence zkoušejícího.
Pokud student získá za toto kritérium 0 bod ů, příslušná část zkoušky se již dále nehodnotí a student ztrácí 9 bodů.
II. Lexikální kompetence (0–3 body)

vliv chyb ve slovníku studenta na porozumění sdělení,

šíře/rozsah slovní zásoby,

správnost použité slovní zásoby.
III. Gramatická kompetence (0–3 body)

vliv chyb v mluvnici na porozumění sdělení,

šíře/rozsah použitých mluvnických prostředků,

správnost zvolených mluvnických prostředků,

správnost a vhodnost použití prostředků textové návaznosti.
Maximální počet dosažených bodů ze všech čtyř částí je 36 (9 × 4), k nimž se připočte ještě hodnocení fonologické
kompetence, které je společné pro všechny části.
IV. Fonologická kompetence (0–3 body)

plynulost ústního projevu a její vliv na porozumění sdělení,

výslovnost (správnost),

intonace (přirozenost a efektivnost).
Celkový maximální počet bodů je 39.
Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44 %, tzn., že student uspěje v ústní zkoušce, pokud dosáhne nejméně
18 bodů z 39 možných.

SHOPPING
SPORT
THE CZECH REPUBLIC
TRAVELLING
TEST 1

INTRODUCTION
0.5 min.
Hello. (Sit down, please. Would you tell me your task sheet number so I can check it,
please.) First, could you briefly introduce yourself to the committee?
PART ONE SHOPPING
2.5 min.
The examiner is going to ask you some questions. Please answer the questions in as much
detail as possible. If you don’t understand a question, please ask the examiner to repeat it.
1. Do you like shopping? Why? Why not?
2. Do you prefer shopping malls or small shops? Why?
3. What would you buy if you had your last 100 crowns?
4. What is the most expensive thing you have ever bought?
5. What are the advantages and disadvantages of shopping online?
6. Would you buy clothes in a second hand shop? Why? Why not?
PART TWO SPORT
4 min.
Part Two consists of three tasks. Take the separate handout with pictures A and B.
Task One
1.5 min.
Look at pictures 1A and 1B on the separate handout. Choose one of the pictures
and describe it. The following ideas may help you:

Type of sport

People

Season

Weather

Atmosphere

Other
Task Two
1 min.
Look at both pictures once more and compare them. The following ideas may help you:

Type of sport

People

Season

Weather

Atmosphere

Other
Task Three
1.5 min.
Talk about what you liked/disliked about PE lessons.
TEST 1
page 1 SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING

SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
PART TWO
PICTURE A
PICTURE B
TEST 1
page 2SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
Photo © Depositphotos/dell640
Photo © Depositphotos/fotokostic

PART THREE THE CZECH REPUBLIC
5 min.
In Part Three you are asked to speak on your own about the Czech Republic.
The following ideas and pictures ideas may help you:

Location

Geography

Political system

People

Places of interest

Other
TEST 1
page 3 SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
Photo © Depositphotos/hlavkom
Photo © Depositphotos/Furian
Photo © Depositphotos/siloto

PART FOUR TRAVELLING
3 min.
In Part Four you and the examiner are going to talk together. Imagine the following situation:
You would like to go to the seaside and you have come to the travel agency to get some advice.
The examiner will play the role of the travel agent and will start the dialogue.
The following ideas and pictures may help you:

Country

Date

Accommodation

Price

Other
TEST 1
page 4SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
Photo © Depositphotos/gustavofrazao
Photo © Depositphotos/nstanev
Photo © Depositphotos/netfalls

TEST 1
page 5 SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
VOCABULARY, PHRASES, SENTENCES, NOTES

EDUCATION
ANIMALS
SHAKESPEARE
LIVING
TEST 2

INTRODUCTION
0.5 min.
Hello. (Sit down, please. Would you tell me your task sheet number so I can check it,
please.) First, could you briefly introduce yourself to the committee?
PART ONE EDUCATION
2.5 min.
The examiner is going to ask you some questions. Please answer the questions in as much
detail as possible. If you don’t understand a question, please ask the examiner to repeat it.
1. What is your typical school day like? Tell me about it.
2. What is the best way to learn foreign languages?
3. Would you like to study abroad? Why? Why not?
4. What are your favourite and least favourite school subjects?
5. If you could change something about the Czech school system,
what would it be?
6. Should students wear uniforms? Why? Why not?
PART TWO ANIMALS
4 min.
Part Two consists of three tasks. Take the separate handout with pictures A and B.
Task One
1.5 min.
Look at pictures A and B on the separate handout. Choose one of the pictures
and describe it. The following ideas may help you:

Place

People

Animals

Weather

Atmosphere

Other
Task Two
1 min.
Look at both pictures once more and compare them. The following ideas may help you:

Place

People

Animals

Weather

Atmosphere

Other
Task Three
1.5 min.
Talk about pets you have/would like to have.
EDUCATION / ANIMALS / SHAKESPEARE / LIVING
TEST 2
page 1

SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
PART TWO
PICTURE A
PICTURE B
EDUCATION / ANIMALS / SHAKESPEARE / LIVING
TEST 2
page 2
Photo © Depositphotos/FamVeldman
Photo © Depositphotos/serrnovik

PART THREE WILLIAM SHAKESPEARE
5 min.
In Part Three you are asked to speak on your own about William Shakespeare.
The following ideas and pictures may help you:

Historical background

Shakespeare’s life

Theatre plays

The Globe

Other
TEST 2
page 3 EDUCATION / ANIMALS / SHAKESPEARE / LIVING
Photo © Depositphotos/Ancello
Photo © Depositphotos/pcanzo

PART FOUR LIVING
3 min.
In Part Four you and the examiner are going to talk together. Imagine the following situation:
You have just arrived in England for a year English course. You are looking for accommodation.
You are meeting the owner of the flat you would like to rent. You would like to get some
information about the flat and then decide if you want to rent the flat or not. The examiner will
play the role of the owner of the flat and will start the dialogue.
The following ideas and pictures may help you:

Location

Size

Equipment

Rent

Other
TEST 2
page 4EDUCATION / ANIMALS / SHAKESPEARE / LIVING
Photo © Depositphotos/Vladru
Photo © Depositphotos/panupong1982
Photo © Depositphotos/chrisdorney

VOCABULARY, PHRASES, SENTENCES, NOTES
EDUCATION / ANIMALS / SHAKESPEARE / LIVING
TEST 2
page 5

EVERYDAY LIFE
TRAVELLING
THE EUROPEAN UNION
PARTY
TEST 3

INTRODUCTION
0.5 min.
Hello. (Sit down, please. Would you tell me your task sheet number so I can check it,
please.) First, could you briefly introduce yourself to the committee?
PART ONE EVERYDAY LIFE
2.5 min.
The examiner is going to ask you some questions. Please answer the questions in as much
detail as possible. If you don’t understand a question, please ask the examiner to repeat it.
1. How do you usually start your day? Tell me about it.
2. What do you usually do in the evenings? Tell me about it.
3. How do your weekends differ from weekdays? Tell me about it.
4. If you had an unexpected day off, what would you do? Tell me about it.
5. Can you imagine a day without your mobile phone and the Internet?
Why? Why not?
6. In your opinion, will everyday life change in fifty years? Why? Why not?
PART TWO TRAVELLING
4 min.
Part Two consists of three tasks. Take the separate handout with pictures A and B.
Task One
1.5 min.
Look at pictures A and B on the separate handout. Choose one of the pictures
and describe it. The following ideas may help you:

Place

People

Activities

Things

Atmosphere

Other
Task Two
1 min.
Look at both pictures once more and compare them. The following ideas may help you:

Place

People

Activities

Things

Atmosphere

Other
Task Three
1.5 min.
Talk about the best holiday you have ever had.
EVERYDAY LIFE / TRAVELLING / THE EUROPEAN UNION / PARTY
TEST 3
page 1
*

SHOPPING / SPORT / THE CZECH REPUBLIC / TRAVELLING
PART TWO
EVERYDAY LIFE / TRAVELLING / THE EUROPEAN UNION / PARTY
TEST 3
page 2
PICTURE A
PICTURE B
Photo © Depositphotos/spaces
Photo © Depositphotos/project1photo

PART THREE THE EUROPEAN UNION
5 min.
In Part Three you are asked to speak on your own about the European Union.
The following ideas and pictures may help you:

Basic facts

History

Structure

Currency

The EU and the Czech Republic

Other
EVERYDAY LIFE / TRAVELLING / THE EUROPEAN UNION / PARTY
TEST 3
page 3
Photo © Depositphotos/Wavebreakmedia
Photo © Depositphotos/marrakeshh


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist