načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Angličtina jedna pět II. – Richard Ludvík

Angličtina jedna pět II.

Elektronická kniha: Angličtina jedna pět II.
Autor: Richard Ludvík

– Chcete se běžně domluvit anglicky? Zdokonalte se díky této e-knize. Zopakujte si minulý čas, naučte se pravidelná a nepravidelná slovesa a procvičte si 3 základní jednoduché časy v angličtině. Víc na cestování a běžnou komunikaci ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-757-0010-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Chcete se běžně domluvit anglicky? Zdokonalte se díky této e-knize. Zopakujte si minulý čas, naučte se pravidelná a nepravidelná slovesa a procvičte si 3 základní jednoduché časy v angličtině. Víc na cestování a běžnou komunikaci nepotřebujete.

Toto je e-kniha s větami v angličtině a češtině. Střídá se zde 5 anglických vět a 5 českých vět pro kontrolu. Věty jsou v minulém, přítomném a budoucím čase. Celkem 1770 vět. Slovíčka se znovu a znovu opakují v dalších větách. Na konci e-knihy je abecední seznam všech procvičovaných slov s jejich výslovností.

Zařazeno v kategoriích
Richard Ludvík - další tituly autora:
 (e-book)
Angličtina pro radost I. -- Začátečníci Angličtina pro radost I.
 (e-book)
Angličtina jedna pět IV. -- pokročilí Angličtina jedna pět IV.
 (e-book)
Anglické konverzační otázky a odpovědi pro pokročilé Anglické konverzační otázky a odpovědi pro pokročilé
 (e-book)
Větičky na nepravidelná slovesa Větičky na nepravidelná slovesa
 (e-book)
Do you speak business? Do you speak business?
 
K elektronické knize "Angličtina jedna pět II." doporučujeme také:
 (e-book)
Angličtina pro radost II. -- Mírně pokročilí Angličtina pro radost II.
 (e-book)
Allez hop! Francouzština pro každého Allez hop! Francouzština pro každého
 (e-book)
Angličtina Stručná anatomie jazyka Angličtina Stručná anatomie jazyka
 (e-book)
Česko-španělský mluvník Česko-španělský mluvník
 (e-book)
Angličtina Společenská konverzace -- Small Talk English Angličtina Společenská konverzace
 (e-book)
Česko-anglická konverzace Česko-anglická konverzace
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Angličtina jedna pět II.

mírně pokročilí

Richard Ludvík

1. vydání

vydáno v listopadu 2016 jako 41. publikace

vydal Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN 978-80-7570-008-7 (epub)

ISBN 978-80-7570-009-4 (mobi)

ISBN 978-80-7570-010-0 (pdf)


1

INTERESTING

1. Our new project is very interesting.

2. Morning radio show is interesting.

3. Internet is interesting for old people.

4. I read interesting books.

5. I met an interesting woman.

ZAJÍMAVÝ

1. Náš nový projekt je velmi zajímavý.

2. Ranní rádio šou je zajímavá.

3. Internet je zajímavý pro staré lidi.

4. Čtu zajímavé knihy.

5. Potkal jsem zajímavou ţenu.

PAY

1. You have to pay cash.

2. Please, pay here.

3. How much will you pay?

4. They paid $2000 in 3 years.

5. Can I pay by card?

PLATIT

1. Musíš platit hotově.

2. Prosím, plaťte zde.

3. Kolik budeš platit?

4. Oni platili 2000 dolarů za 3 roky.

5. Mohu platit kartou?


ABROAD

1. You can study abroad.

2. We often travel abroad.

3. My friend lives abroad.

4. In summer I will go abroad.

5. I went abroad last year.

CIZINA (V, DO)

1. Ty můţeš studovat v cizině.

2. My často cestujeme do ciziny.

3. Můj kamarád ţije v cizině.

4. V létě pojedu do ciziny.

5. Jel jsem do ciziny vloni.

2

STRAIGHT

1. Go straight 200 meters.

2. Go straight and turn left.

3. Turn right and then go straight.

4. I went straight to my bed.

5. We went straight to the beach.

ROVNĚ, ROVNOU

1. Jdi rovně 200 metrů.

2. Jdi rovně a zatoč vlevo.

3. Zatoč vpravo a potom jdi rovně.

4. Já šel rovnou do mojí postele.

5. My šli rovnou na pláţ.


CHEERFUL

1. People in the pub are cheerful.

2. She was cheerful on the party.

3. My mom was cheerful yesterday.

4. I am cheerful when I am with him.

5. Our neighbour is not cheerful.

VESELÝ

1. Lidé v hospodě jsou veselí.

2. Ona byla veselá na párty.

3. Moje máma byla veselá včera.

4. Jsem veselý, kdyţ jsem s ním.

5. Náš soused není veselý.

WOULD LIKE

1. I would like to know more.

2. Would you like some tea?

3. I would like to see you again.

4. She would like to live abroad.

5. I would like better salary.

RÁD BYCH, CHTĚL BYCH

1. Chtěl bych vědět více.

2. Chtěl bys nějaký čaj?

3. Rád bych tě viděl znovu.

4. Ona by ráda ţila v cizině.

5. Chtěl bych lepší plat.


3

NEIGHBOUR

1. Our neighbours went abroad.

2. Do you have quiet neighbours?

3. I don’t know. Ask our neighbour.

4. At the party was also our neighbour.

5. Did you kiss our neighbour?

SOUSED

1. Naši sousedé jeli do ciziny.

2. Máš tiché sousedy?

3. Já nevím. Zeptej se našeho souseda.

4. Na párty byl také náš soused.

5. Políbila jsi našeho souseda?

KINDERGARTEN

1. Children play in kindergarten.

2. She has two friends in kindergarten.

3. He goes to kindergarten in the morning.

4. We need an assistant in kindergarten.

5. Children are happy in our kindergarten.

ŠKOLKA

1. Děti si hrají ve školce.

2. Ona má dvě kamarádky ve školce.

3. On chodí do školky ráno.

4. Potřebujeme asistenta ve školce.

5. Děti jsou šťastní v naší školce.


TENT

1. We will travel and sleep in a tent.

2. Tent is not expensive.

3. This is a nice place for our tent.

4. We need a tent for sleeping.

5. They slept in our tent.

STAN

1. Budeme cestovat a spát ve stanu.

2. Stan není drahý.

3. Toto je pěkné místo pro náš stan.

4. Potřebujeme stan na spaní.

5. Oni spali v našem stanu.

4

ENJOY

1. I enjoy my time with you.

2. Diana enjoys reading love stories.

3. I love it here and I enjoy it.

4. Enjoy your holiday.

5. Here is your meal. Enjoy.

UŽÍT SI

1. Uţívám si můj čas s tebou.

2. Diana si uţívá čtení milostných příběhů.

3. Miluji to tady a uţívám si to.

4. Uţij si svou dovolenou.

5. Tady je vaše jídlo. Uţijte si to.


EGG

1. We have eggs in the fridge.

2. Do you want eggs for breakfast?

3. How long do you cook eggs?

4. Go to the shop for eggs.

5. Eggs are white and brown.

VAJÍČKO

1. Máme vajíčka v lednici.

2. Chceš vajíčka na snídani?

3. Jak dlouho vaříš vajíčka?

4. Jdi do obchodu pro vajíčka.

5. Vajíčka jsou bílá a hnědá.

HONEST

1. He wasn’t an honest man.

2. Sorry, but I have to be honest.

3. Be honest with your friends.

4. He married an honest woman.

5. Do you want to be perfect or honest?

ČESTNÝ, ÚPŘÍMNÝ

1. On nebyl čestný muţ.

2. Omlouvám se, ale musím být upřímný.

3. Buď čestný se svými kamarády.

4. Vzal si čestnou ţenu.

5. Chceš být perfektní nebo čestný?


5

ASK

1. How long will you ask me?

2. Don’t ask me why.

3. I asked him some questions.

4. I asked her about her job.

5. Can I ask you something?

PTÁT SE

1. Jak dlouho se mě budeš ptát?

2. Neptej se mě proč.

3. Ptala jsem se ho na nějaké otázky.

4. Ptal jsem se jí na její práci.

5. Můţu se tě něco zeptat?

AROUND

1. I want to travel around the world.

2. Look around you.

3. What is around your new house?

4. People are standing around my car.

5. We will sit around this table.

OKOLO, KOLEM

1. Chci cestovat okolo světa.

2. Podívej se okolo sebe.

3. Co je okolo tvého nového domu?

4. Lidé stojí okolo mého auta. (teď)

5. Budeme sedět okolo tohoto stolu.


DANGEROUS

1. Your job isn’t dangerous.

2. It’s dangerous to be here.

3. Crocodile in river is dangerous.

4. Don’t play here. It’s dangerous.

5. This sport isn’t really dangerous.

NEBEZPEČNÝ

1. Tvoje práce není nebezpečná.

2. Je nebezpečné být zde.

3. Krokodýl v řece je nebezpečný.

4. Nehraj si tady. Je to nebezpečné.

5. Tento sport není opravdu nebezpečný.

6

TURN ON

1. Turn on the light, please.

2. Barbara turned on the TV.

3. I turned on my pc 5 min. ago.

4. Turn on the computer, please.

5. Can you turn it on?

ZAPNOUT

1. Zapni světlo, prosím.

2. Barbara zapnula televizi.

3. Zapnul jsem můj počítač před 5 min.

4. Zapni počítač, prosím.

5. Můţeš to zapnout?


CLERK

1. Clerks are in their offices.

2. This clerk is often tired.

3. Clerk is in front of his pc.

4. She is a clerk in the city.

5. He is not a bank clerk.

ÚŘEDNÍK

1. Úředníci jsou v jejich kancelářích.

2. Tento úředník je často unavený.

3. Úředník je před jeho počítačem.

4. Ona je úředník ve městě.

5. On není bankovní úředník.

QUARTER

1. It’s quarter to seven.

2. I will meet you at quarter to one.

3. I was there at quarter past four.

4. Is it quarter past five?

5. I finished at quarter past ten.

ČTVRT

1. Je třičtvrtě na sedm.

2. Potkám tě ve třičtvrtě na jednu.

3. Byl jsem tam ve čtvrt na pět.

4. Je čtvrt na šest?

5. Skončil jsem ve čtvrt na jedenáct.


7

DIDN’T

1. I didn’t find my keys.

2. Police didn’t stop me.

3. I didn’t do it for money.

4. We didn’t see you. Sorry.

5. My brother didn’t drive fast.

MINULOST-ZÁPOR

1. Nenašel jsem moje klíče.

2. Policie mě nezastavila.

3. Nedělal jsem to pro peníze.

4. My jsme tě neviděli. Promiň.

5. Můj bratr neřídil rychle.

DAY OFF

1. I need a day off.

2. Will you take a day off?

3. Enjoy your day off.

4. Take a day or two off.

5. Yesterday I had a day off.

DEN VOLNA

1. Potřebuji den volna.

2. Vezmeš si den volna?

3. Uţij si tvůj den volna.

4. Vem si den nebo dva volna.

5. Včera jsem měl den volna.


GET

1. We will get some cake.

2. Can I get a cup of coffee?

3. They will get free tickets.

4. I got a computer from my parents.

5. Did you get a lot of presents?

DOSTAT

1. Dostaneme nějaký dort.

2. Mohu dostat šálek kávy?

3. Oni dostanou zdarma lístky.

4. Dostal jsem počítač od mých rodičů.

5. Dostal jsi hodně dárků?

8

SEASON

1. This season is very cold.

2. There are four seasons in a year.

3. What season is in Australia now?

4. This season we usually travel.

5. Spring is a beautiful season.

ROČNÍ OBDOBÍ

1. Toto roční období je velmi chladné.

2. Jsou čtyři roční období v roce.

3. Jaké roční období je v Austrálii teď?

4. Toto roční období my obvykle cestujeme.

5. Jaro je krásné roční období.


LIE

1. I lie on my couch every evening.

2. Denis is lying on the bed.

3. Our dog is lying on the floor.

4. I will lie on the beach.

5. I never lie in my office.

LEŽET

1. Leţím na mém gauči kaţdý večer.

2. Denis leţí na posteli.

3. Náš pes leţí na podlaze.

4. Budu leţet na pláţi.

5. Nikdy neleţím v mé kanceláři.

PLEASANT

1. It was a very pleasant evening.

2. We enjoyed a pleasant dinner.

3. We had a pleasant conversation.

4. Last Christmas was pleasant.

5. I love to relax in a pleasant park.

PŘÍJEMNÝ

1. To byl velmi příjemný večer.

2. Uţili jsme si příjemnou večeři.

3. Měli jsme příjemnou konverzaci.

4. Minulé vánoce byli příjemné.

5. Miluji odpočívat v příjemném parku.


9

AUNT

1. My aunt has four children.

2. I am speaking with my aunt.

3. Aunt Sara lives in New York.

4. Your aunt was not friendly.

5. I saw your aunt last week.

TETA

1. Moje teta má čtyři děti.

2. Mluvím s mojí tetou.

3. Teta Sára ţije v New Yorku.

4. Tvoje teta nebyla přátelská.

5. Viděl jsem tvojí tetu minulý týden.

REMEMBER

1. I remember my first kiss.

2. I don’t remember what I did.

3. Do you remember David?

4. I can’t remember his name.

5. It’s easy to remember that night.

PAMATOVAT SI

1. Pamatuji si můj první polibek.

2. Nepamatuji si, co jsem dělal.

3. Pamatuješ si na Davida?

4. Nepamatuji si jeho jméno.

5. Je snadné si pamatovat tu noc.


WARM

1. In our house is warm. 2. We swam in warm water.

In my bed was warm. 3. I took warm socks. 4. It’s not cold. It’s warm.

TEPLO, TEPLÝ

1. V našem domě je teplo. 2. Plavali jsme v teplé vodě.

V mé posteli bylo teplo. 3. Vzal jsem si teplé ponoţky. 4. Není chladno. Je teplo.

10

NEWS

1. I have some good news for you. 2. This is a great news for us. 3. Where did you hear the news? 4. Do you have good or bad news? 5. I read the news on internet.

ZPRÁVY, NOVINKY

1. Mám nějaké dobré zprávy pro vás. 2. Toto je skvělá zpráva pro nás. 3. Kde jsi slyšel tu zprávu? 4. Máš dobré nebo špatné zprávy? 5. Četl jsem tu zprávu na internetu.

HEAR

1. Do you hear the music?

2. I can’t hear you. Let’s go outside.

3. I want to hear your voice.

4. Can you hear me now?

5. I didn’t hear it from you.

SLYŠET

1. Slyšíš tu muziku?

2. Nemůţu tě slyšet. Pojďme ven.

3. Chci slyšet tvůj hlas.

4. Můţeš mě slyšet teď?

5. Neslyšel jsem to od tebe.

CHEESE

1. They make fantastic cheese.

2. I had a cheeseburger for lunch.

3. I like cheese and wine.

4. Say “cheese”.

5. In this salad is also cheese.

SÝR

1. Oni dělají fantastický sýr.

2. Já měl cheeseburger k obědu.

3. Mám rád sýr a víno.

4. Řekni “sýr”.

5. V tomto salátu je také sýr.

11

FRIDGE

1. I have soup in the fridge.

2. The cake was in the fridge.

3. We need to clean our fridge.

4. Look at the pictures on the fridge.

5. Bring eggs from the fridge, please.

LEDNICE

1. Mám polévku v lednici.

2. Ten dort byl v lednici.

3. Potřebujeme uklidit naší lednici.

4. Podívej se na obrázky na lednici.

5. Přines vajíčka z lednice, prosím.

FREE

1. I don’t have a lot of free time.

2. This room will be free next week.

3. I played free online games.

4. What do you do in your free time?

5. I opened free account in bank.

VOLNÝ, ZDARMA

1. Nemám hodně volného času.

2. Tento pokoj bude volný příští týden.

3. Hrál jsem zdarma hry na internetu.

4. Co děláš ve tvém volném čase?

5. Otevřel jsem si zdarma učet v bance.

WAKE UP

1. I wake up and go to the bathroom.

2. Do you wake up early?

3. I wake up at six thirty.

4. On Sunday I wake up at ten.

5. I woke up 3 times last night.

VZBUDIT SE

1. Probudím se a jdu do koupelny.

2. Probouzíš se časně?

3. Probouzím se v šest třicet.

4. V neděli se probouzím v deset.

5. Probudil jsem se 3x minulou noc.

12

TEETH

1. She has beautiful white teeth.

2. I brushed my teeth quickly.

3. Doctor wanted to see my teeth.

4. We need teeth for eating.

5. He opened a bottle with his teeth.

ZUBY

1. Ona má krásné bílé zuby.

2. Vyčistil jsem si zuby rychle.

3. Doktor chtěl vidět moje zuby.

4. Potřebujeme zuby k jídlu.

5. Otevřel láhev s jeho zubama.

WAS

1. Coffee was great.

2. Taxi driver was angry.

3. I was in England 3 weeks ago.

4. The story was very interesting.

5. The concert was fantastic.

BYL

1. Kafe bylo skvělý.

2. Řidič taxi byl rozlobený.

3. Já byl v Anglii před 3 týdny.

4. Ten příběh byl velmi zajímavý.

5. Koncert byl fantastický.

AUTUMN

1. Last autumn I was in Japan.

2. Days are shorter in autumn.

3. After summer is autumn.

4. I started here in autumn.

5. Autumn is the third season.

PODZIM

1. Minulý podzim jsem byl v Japonsku.

2. Dny jsou kratší na podzim.

3. Po létě je podzim.

4. Začal jsem tady na podzim.

5. Podzim je třetí roční období.

13

LEMON

1. In juice was also lemon.

2. Is lemon tree in your garden?

3. Would you like tea with lemon?

4. Bring fresh lemon, please.

5. Lemon has vitamin C.

CITRON

1. V dţusu byl také citron.

2. Je citronovník ve tvé zahradě?

3. Chtěl bys čaj s citronem?

4. Přines čerstvý citron, prosím.

5. Citron má vitamín C.

BOTTLE

1. Bottle of milk is on the table.

2. We opened the second bottle.

3. He has some bottles in the car.

4. The bottle is made of plastic.

5. He sometimes drinks from bottle.

LÁHEV

1. Lahev mléka je na stole.

2. Otevřeli jsme tu druhou lahev.

3. On má nějaké lahve v autě.

4. Ta lahev je vyrobena z plastu.

5. On někdy pije z lahve.

MEET

1. We cannot meet today.

2. You must meet Jack.

3. I will meet his parents.

4. We will meet on the beach.

5. Nice to meet you.

POTKAT, SETKAT (SE)

1. Nemůţeme se dnes setkat.

2. Ty se musíš setkat s Jackem.

3. Setkám se s jeho rodiči.

4. Setkáme se na pláţi.

5. Milé vás potkat.

14

OVER THERE

1. What did you do over there?

2. I remember. It was over there.

3. Please, stay over there.

4. Their boat is over there.

5. It’s here, not over there.

TÁMHLE

1. Co jsi dělal támhle?

2. Pamatuji si. Bylo to támhle.

3. Prosím, zůstaň támhle.

4. Jejich loď je támhle.

5. Je to tady, ne támhle.

WINTER

1. In winter we go to the mountains.

2. Christmas is in winter.

3. How did you enjoy last winter?

4. Winter is a cold season.

5. I ski and skate every winter.

ZIMA

1. V zimě jezdíme do hor.

2. Vánoce jsou v zimě.

3. Jak jsi si uţil minulou zimu?

4. Zima je chladné roční období.

5. Já lyţuji a bruslím kaţdou zimu.

HOW

1. Hi, how are you today?

2. How old is your dog?

3. How do you know about it?

4. OK. Where and how?

5. How I met your mother.

JAK

1. Čau, jak se dnes máš?

2. Jak starý je tvůj pes?

3. Jak o tom víš?

4. OK. Kde a jak?

5. Jak jsem potkal vaší matku.

15

PERSON

1. She is an active person.

2. This person needs help.

3. My boss is a great person.

4. Watch the person on the left.

5. My grandfather is an ill person.

OSOBA, ČLOVĚK

1. Ona je aktivní osoba.

2. Tento člověk potřebuje pomoc.

3. Můj šéf je skvělý člověk.

4. Sleduj tu osobu nalevo.

5. Můj děda je nemocný člověk.

CLOSE

1. Close the door, please.

2. The shop is now closing.

3. Now, close your eyes.

4. They closed 10 minutes ago.

5. Close the window and go out.

ZAVŘÍT

1. Zavři dveře, prosím.

2. Obchod teď zavírá.

3. Teď, zavři oči.

4. Oni zavřeli před 10 minutami.

5. Zavři okno a jdi ven.

WEST

1. Drive 5 miles to the west.

2. Let’s move to the west.

3. We can go to the city from the west.

4. The west is on the left.

5. He will run from east to west.

ZÁPAD

1. Jeďte 5 mil na západ.

2. Poďme se přestěhovat na západ.

3. Můţeme jít do města od západu.

4. Západ je nalevo.

5. On poběţí od východu na západ.

16

SALARY

1. I started with basic salary.

2. Some people work only for salary.

3. I didn’t get any salary last month.

4. Every year he has a higher salary.

5. What do you do with your salary?

PLAT

1. Začal jsem se základním platem.

2. Někteří lidé pracují jen pro plat.

3. Nedostal jsem plat minulý měsíc.

4. Kaţdý rok (on) má vyšší plat.

5. Co děláš s tvým platem?

ISN’T 1. My job isn’t easy. 2. Isn’t it dangerous? 3. Green isn’t your color. 4. Isn’t she beautiful? 5. Your wife isn’t here today.

NENÍ

1. Moje práce není lehká. 2. Není to nebezpečné? 3. Zelená není tvoje barva. 4. Není ona krásná? 5. Tvoje manţelka tady dnes není.

SHOP 1. On this street are many shops. 2. This shop sells T-shirts. 3. Duty-free shop is over there. 4. My wife worked in this shop. 5. She opened a flower shop.

OBCHOD

1. Na této ulici je mnoho obchodů. 2. Tento obchod prodává trička. 3. Obchod bez cla je támhle. 4. Moje ţena pracovala v tomto obchodě. 5. Otevřela obchod s květinami.

17

GREAT

1. Jack was a great pilot.

2. It’s great to be around him.

3. I have a great idea for you.

4. The lunch was great.

5. Adam! Great job!

SKVĚLÝ

1. Jack byl skvělý pilot.

2. Je skvělé být okolo něj.

3. Mám skvělý nápad pro tebe.

4. Ten oběd byl skvělý.

5. Adame! Skvělá práce!

WOULDN’T LIKE

1. I wouldn’t like to use this gun.

2. Your mother wouldn’t like it.

3. I wouldn’t like to be alone.

4. Your boss wouldn’t like to see it.

5. We wouldn’t like to live here.

NERAD BYCH, NECHTĚL BYCH

1. Já bych nerad pouţil tuto zbraň.

2. Tvojí mámě by se to nelíbilo.

3. Nerad bych byl sám.

4. Tvůj šéf by to nerad viděl.

5. My bychom nechtěli ţít tady.

ACTIVE

1. You are very active people.

2. How active are you?

3. Active people exercise more.

4. We need to be more active.

5. You can’t be active in front of TV.

AKTIVNÍ

1. Vy jste velmi aktivní lidé.

2. Jak aktivní jsi?

3. Aktivní lidé cvičí více.

4. Potřebujeme být více aktivní.

5. Nemůţeš být aktivní před televizí.

18

SPOON

1. She is eating soup with a spoon.

2. The spoon isn’t here.

3. This wooden spoon is cool.

4. It’s a new teaspoon for yogurt.

5. Plastic teaspoons aren’t for coffee.

LŽÍCE

1. Ona jí polévku se lţící.

2. Lţíce tu není.

3. Tato dřevěná lţíce je výborná.

4. To je nová lţička na jogurt.

5. Umělé lţičky nejsou na kávu.

ONLY 1. It was only a joke. 2. Only you have the keys. 3. It’s only $17. 4. You only live two times. 5. I loved only one woman.

JENOM, POUZE

1. To byl jenom vtip. 2. Pouze ty máš klíče. 3. To je pouze 17 dolarů. 4. Ty ţiješ jenom dvakrát. 5. Miloval jsem pouze jednu ţenu.

PLAYED

1. I played volleyball all the time. 2. We played hard and we won. 3. The team played really well. 4. I never played the piano. 5. The theatre played a comedy.

HRÁL 1. Hrál jsem volejbal po celou dobu. 2. Hráli jsme tvrdě a vyhráli. 3. Tým hrál opravdu dobře. 4. Nikdy jsem nehrál na piano. 5. To divadlo hrálo komedii.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.