načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání – Jan Průcha; Jaroslav Veteška

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání
-11%
sleva

Elektronická kniha: Andragogický slovník
Autor: Jan Průcha; Jaroslav Veteška
Podnázev: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Text se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  382 Kč 340
+
-
11,3
bo za nákup

hodnoceni - 74.9%hodnoceni - 74.9%hodnoceni - 74.9%hodnoceni - 74.9%hodnoceni - 74.9% 83%   celkové hodnocení
7 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320
Rozměr: 22 cm
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-4748-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Text se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník je určen odborníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogům a manažerům vzdělávání, personalistům, HR specialistům a pracovníkům z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studentům a doktorandům těchto oborů, školským politikům, sociologům i široké veřejnosti. Nakladateská anotace.

Popis nakladatele

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník jistě ocení odborníci působící v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogové a manažeři vzdělávání, personalisté, HR specialisté, lektoři a pracovníci z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studenti a doktorandi těchto oborů, školští politici, sociologové i široká veřejnost.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Průcha; Jaroslav Veteška - další tituly autora:
 (e-book)
Multikulturní výchova -- 2. vydání Multikulturní výchova
Přehled pedagogiky -- Úvod do studia oboru Přehled pedagogiky
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky
 (e-book)
Kompetence ve vzdělávání Kompetence ve vzdělávání
 (e-book)
Dětská řeč a komunikace -- Poznatky vývojové psycholingvistiky Dětská řeč a komunikace
Přehled andragogiky Přehled andragogiky
 (e-book)
Andragogický slovník Andragogický slovník
Předškolní dítě a svět vzdělávání Předškolní dítě a svět vzdělávání
Moderní pedagogika Moderní pedagogika
 (e-book)
Školní vzdělávání ve Finsku Školní vzdělávání ve Finsku
Psychologie kriminálního chování -- Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace Psychologie kriminálního chování
 
K elektronické knize "Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Andragogika -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Andragogika
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

• Assessment Centre (AC) • asynchronní výuka • atestace • audiovizuální didaktické prostředky • audiovizuálníme

toda • autobiografi e • autoevaluace • autoevaluace škol • autonomie školy • autoregulace učení • autoregulované uče

ní • autorita • axiologie • bakalář • bakalářské studium • bakalářský studijní program • bakalářský titul • bariéry vzdě

lávání dospělých • baterie testů / testová baterie • behaviorální vědy • behaviorismus • benchmarking • Bernsteino

va teorie • bezděčné učení • bezplatné vzdělání • bibliografi e • Bílá kniha • bilingvismus • bilingvní školy • bilingvní

vzdělávání • biodromální přístup ve vzdělávání (vývojový integrální přístup k člověku) • biografi cká metoda • blen

ded learning • bloková výuka • Bloomova taxonomie • Boloňská deklarace • boloňský proces • bossing • Bourdieuo

va teorie kulturního kapitálu • brainstorming • brainwashing • brainwriting • burnout efekt • CEDEFOP • celoživot

ní učení/vzdělávání • centralizovaný styl řízení • centrum hodnocení • Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

(CSVŠ) • CERMAT • certifi kace • cíle vzdělávání • cíle vzdělávání dospělých • cílové skupiny ve vzdělávání dospě

lých • cílové skupiny v podnikovém vzdělávání • církevní školy • citační analýza • cizí jazyk • CLIL • Comenius pro

gram • CONFITEA (International Conference on Adult Education) • curriculum vitae (CV) • cvičení • cyklické/reku

rentní vzdělávání • cyklus • cvičná škola • čas pro vzdělávání • časopisy o rozvoji lidských zdrojů • časopisy o vzdě

lávání dospělých • Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) • Česká asociace distančního univerzitního vzdělává

ní (ČADUV) • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) • Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů • Čes

ká školní inspekce (ČŠI) • české dokumenty o vzdělávání dospělých • čestný doktorát • činná škola • činnostní uče

ní • čtenářská gramotnost • čtení • čtivost (textu) • dálkové studium • další vzdělávání • další vzdělávání pedagogic

• AAAsAssesessssmeme tntnt CCCCenenttrtree (A(A(A(AC)C)C)C) • aassyncnchhhrhronon ííníní výýýýukkkaka • aattete tststacacee • aaudidididiooviiiiz áááuálllnlníííí dididididddadakktktktiiicickékékéké pproro tststřřřeředkdkdkdky•aaudidididiooviiiiz áááuálllnlníííí meme

ANDRA -

GOGICKÝ

SLOVNÍK

JAN PRŮCHA, JAROSLAV VETEŠK A

tooooooorrrmrmrmrmiiinininggg •• bbbrbrbr iiaiaiainwnwnwasasashihihihihingngng •• bbbbbrararaiiinininwrwrwrwrrrrww iti

stytytytyyytylllllll l řířířířířířířířízezezezezezeze íníníníníníníní •••• cccccccenenenenenenenttrtrtrtrtrtrtrumumumumumumum hhhhhhhh dodododododododnononononononocecececececece íníníníníníníní ••••• CC

Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

ANDRAGOGICKÝ SLOVNÍK

Jan Průcha, Jaroslav Veteška

Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu. Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník jistě ocení odborníci působící v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogové a manažeři vzdělávání, personalisté, HR specialisté, lektoři a pracovníci z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studenti a doktorandi těchto oborů, školští politici, sociologové i široká veřejnost. Druhé vydanie Andragogického slovníka autorov J. Pruchu a J. Vetešku, tak ako aj jeho prvé vydanie, predstavuje súhrnné vedecké dielo, ktoré obsahuje základné pojmy andragogiky a  jej príbuzných vied. Umožňuje zrozumiteľnosť vedeckých diskusií, ale dáva priestor aj pre ich tvorivý a problémový potenciál, je vhodnou pomôckou pre študujúcich andragogiky, kompasom pre politiku a prax vzdelávania dospelých.

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

2., aktualizované a rozšířené vydání• autoregulace učení • autoregulované učení • autorita • axiologie • bakalář • bakalářské studi

um • bakalářský studijní program • bakalářský titul • bariéry vzdělávání dospělých • baterie tes

tů / testová baterie • behaviorální vědy • behaviorismus • benchmarking • Bernsteinova teorie •

bbezděčné učení • bezplatné vzdělání • bibliografi e • Bílá kniha • bilingvismus • bilingvní školy

• bilingvní vzdělávání • biodromální přístup ve vzdělávání (vývojový integrální přístup k člo

věku) • biografi cká metoda • blended learning • bloková výuka • Bloomova taxonomie • Boloň

ská deklarace • boloňský proces • bossing • Bourdieuova teorie kulturního kapitálu • brainstor

ming • brainwashing • brainwriting • burnout efekt • CEDEFOP • celoživotní učení/vzdělává

ní • centralizovaný styl řízení • centrum hodnocení • Centrum pro studium vysokého školství, v.

v.i. (CSVŠ) • CERMAT • certifi kace • cíle vzdělávání • cíle vzdělávání dospělých • cílové sku

ppiny ve vzdělávání dospělých • cílové skupiny v podnikovém vzdělávání • církevní školy • ci

tační analýza • cizí jazyk • CLIL • Comenius program • CONFITEA (International Conference

on Adult Education) • curriculum vitae (CV) • cvičení • cyklické/rekurentní vzdělávání • cyklus

kkkky audiovizuální metoda autobiografi e autoevaluace autoevaluace škol autonomie školyyyy

• autoregullace učče íní •autoreg lulovanéé čučeníí •auto irita •a ixi lologiie • bb kak lalářář • bb kak lalářář kskéé st dudii

ANDRA -

GOGICKÝ

SLOVNÍK

JAN PRŮCHA, JAROSLAV VETEŠK A

titiiinngng • bburno tut effektkt • CCEDEDEFEFOPPPOP •

ceentntntntrurururummmm hhohohohoddndndndnococococenenenenííííí ••• CCeCeCeCentntntntrurururummmm prprprprooo s

2., aktualizované a rozšířené vydání


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

AnDrAgogický SloVník

2., aktualizované a rozšířené vydání TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5430. publikaci První vydání recenzovala: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. Druhé vydání recenzovala: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. Odpovědná redaktorka Jana Kubínová Sazba a zlom Antonín Plicka Návrh a zpracování obálky Antonín Plicka Počet stran 320 Vydání 1., 2014 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2014 iSBn 978-80-247-4748-4 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: iSBn 978-80-247-8993-4 (ve formátu PDF) iSBn 978-80-247-8994-1 (ve formátu EPUB)

obsah

Předmluva 7

Předmluva k 2 , aktualizovanému a rozšířenému vydání 9

Seznam zkratek 11

Seznam použité literatury 13

Heslář 15

Významné publikace české a slovenské andragogiky (1990–2013) 315

Předmluva

Účel slovníku

Andragogika jako obor teorie a praxe zabývající se vzděláváním dospělých má

v současné společnosti stále rostoucí význam. To se projevuje i v České republice v několika ohledech: zvyšují se počty lidí, kteří po ukončení svého formálního (školního) vzdělávání dále rozvíjejí své znalosti a kompetence v různých formách

profesního nebo zájmového vzdělávání, studují při zaměstnání, absolvují rekvalifi­

kační kurzy a odborná školení apod. V souvislosti s tím se rozvíjí také andragogika

jako vědecká disciplína a na některých vysokých školách se připravují specialisté

pro andragogickou teorii a její aplikace.

Jako v každém prudce se rozvíjejícím oboru i v andragogice se rozrůstá počet

odborných pojmů a termínů, které se k nám dostávají často prostřednictvím anglič­

tiny. Potíž je v tom, že česká terminologie andragogiky se uplatňuje dosti živelně

a nepřehledně a objevují se termíny, jejichž obsah není zcela jasný a obecně přijíma­

ný. K přehlednosti a významové ujasněnosti termínů slouží v jednotlivých oborech vědy a praxe terminologické slovníky. Má je vytvořeny pedagogika a psychologie (viz přehled zdrojů níže), avšak andragogika dosud nikoliv. K eliminaci tohoto nedostatku má přispívat tento slovník. Andragogický slovník pokrývá výběrově nejdůležitější terminologii obecné andra­ gogické teorie a androdidaktiky a také souvisejících oborů, jako je řízení lidských zdrojů a teorie organizace. Protože má andragogika mnoho společných termínů s pedagogikou, jsou ve slovníku zahrnuty také některé relevantní termíny pedago­ gické. Totéž se týká psychologie, jež je pro andragogiku stejně důležitá, zejména pokud jde o teorii a praxi lidského učení. Výklad některých termínů se soustřeďuje na významy spojené s andragogikou a příbuznými obory.

konstrukce slovníku

Slovník obsahuje více než tisíc hesel, která mají tuto strukturu:

• U každého hesla je podán stručný výklad jeho významu, případně několika exis­

tujících významů. Některé termíny nemají ustálenou českou podobu, respektive

se vyskytují ve dvou či více ekvivalentech, například společnost vědění / zna

lostní společnost aj., což je ve slovníku zachyceno. Také se vyskytují termíny,


8

které nemají české ekvivalenty, a tudíž se používají jen v anglické verzi, napří­

klad e-learning, diverzity management aj., nebo se používá souběžně anglický

a český výraz, například resilience / odolnost, self-efficacy / osobní zdatnost aj. • Jednotlivé termíny spolu více či méně obsahově souvisejí. Proto je na konci

každého hesla připojen odkaz na souvztažná jiná hesla slovníku a je vyzna­

čen šipkou a kurzivou. Například u hesla: neformální vzdělávání → formální

vzdělávání, informální učení, podnikové vzdělávání, zájmové vzdělávání apod. • U většiny hesel je připojen bibliografický údaj na jednu či více publikací (čes­

kých a/nebo slovenských), v nichž je problematika příslušného hesla zkoumána

či podrobněji vymezována. Je samozřejmé, že v naprosté většině jde o výběr

z literatury, která je mnohdy mnohem početnější. • Na konci slovníku je připojen přehled Významné publikace české a slovenské

andragogiky (1991–2013). Má sloužit čtenářům k základní orientaci v současné

literatuře české a slovenské andragogiky. Použité zdroje Při výběru hesel a definování významu jednotlivých pojmů se autoři opírali pře­ devším o četné andragogické publikace (knižní a časopisecké). Kromě toho bylo přihlédnuto i k termínům a definicím v některých oborových slovnících a encyklo­ pediích (viz Seznam použité literatury).

* * *

Tato práce je u nás prvním pokusem o vypracování souborného výkladového slov­ níku andragogických termínů. Přitom je nutno brát v úvahu, že terminologie andra­ gogiky se jak v zahraničí, tak u nás neustále rozrůstá, takže zachytit ji v úplnosti je nemožné. Autoři budou vděčni uživatelům slovníku za upozornění na případné nepřesnosti či na důležitá hesla, jež by měla být do slovníku také zahrnuta. Za posouzení rukopisu 1. vydání slovníku vyjadřujeme poděkování paní prof. Miladě Rabušicové z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univer­ zity v Brně. Dále děkujeme kolegům dr. Michaele Tureckiové, dr. Iloně Moravcové a doc. Jaroslavu Mužíkovi za jejich připomínky, které přispěly ke zkvalitnění textu. Uživatelům Andragogického slovníku přejeme, aby jim naše dílo bylo prospěšnou pomůckou při studiu, zkoumání a plánování tak důležité součásti života lidské společnosti, jakou je vzdělávání dospělých.

Jan Průcha a Jaroslav Veteška


9

Předmluva k 2., aktualizovanému

a rozšířenému vydání

Toto nové vydání Andragogického slovníku reaguje na skutečnost, že se termino­

logie andragogické teorie a praxe vzdělávání dospělých neustále rozvíjí a oboha­ cuje. Proto jsme do slovníku začlenili několik desítek nových hesel a mnoho dosa­ vadních hesel jsme aktualizovali, také v odkazech na relevantní novou literaturu. Rovněž různá statistická data byla aktualizována, i když dostupné statistické data­ báze většinou uvádějí údaje s určitým opožděním za současností. Dalším impulzem pro přípravu druhého vydání byla zpětná vazba a velký zájem vysokoškolských studentů, odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů. Za kritické připomínky a podněty děkujeme kolegům doc. Jaroslavu Mužíkovi, doc. Milanu Benešovi, doc. Júliusi Matulčíkovi, dr. Jarmile Salivanové, dr. Martinu Strouhalovi a dr. Eduardu Entlerovi. Rukopis druhého vydání slovníku posoudila paní prof. Viera Prusáková, významná slovenská odbornice na poli andragogiky, za jejíž vyjádření velmi děkujeme.

Autoři11

Seznam zkratek

BSc Balanced Scorecard

cBA Competency Based Approach (přístup podle kompetencí)

cBM Competency Based Management (řízení podle kompetencí)

cBT Computer Based Training (učení založené na elektronické bázi)

cŽU celoživotní učení

ČAS Česká andragogická společnost

EU Evropská unie

HDP hrubý domácí produkt

HR Human Resources

kTP Kartotéka typových pozic

MBc Management by Competencies

MBo Management by Objectives (řízení podle cílů)

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV Ministerstvo vnitra

MZ Ministerstvo zdravotnictví

nÚoV Národní ústav odborného vzdělávání

nÚV Národní ústav pro vzdělávání

nVF Národní vzdělávací fond

nVQ National Vocational Qualification

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

oP Vk Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PEN Pedagogická encyklopedie

PiSA Programme for International Student Assessment

(Program pro mezinárodní hodnocení žáků/studentů)


12

rVP rámcový vzdělávací program

SoŠ střední odborná škola

SoV střední odborné vzdělávání

ŠVP školní vzdělávací program

TQM Total Quality Management (Komplexní řízení jakosti)

UnESco Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu ÚiV Ústav pro informace ve vzdělávání UJAk Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o. Vo Š vyšší odborná škola VŠ vysoká škola VÚP Výzkumný ústav pedagogický v Praze VÚoŠ Výzkumný ústav odborného školství WBi Web Based Information (informační podpora cíleného vzdělávání

na internetu; součást samoučení)

WBT Web Based Training (vzdělávací akce distribuované na internetu;

vzdělávání pomocí webových stránek)


13

Seznam použité literatury

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing,

2007 (dotisk 2010). 800 s.

BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada Publishing, 2008. 136 s.

HARTl, Pavel – HARTlOVá , Helena. Velký psychologický slovník. Praha: Portál,

2010. 797 s. JARVIS, Peter. International Dictionary of Adult and Continuing Education. lon­

don: Kogan Page, 2002. 202 s. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd.

Praha: Management Press, 2009. 400 s. MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu. Andragogická didaktika. Praha:

Wolters Kluver ČR, 2011. 324 s. NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997.

439 s. PAláN, Zdeněk. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002. 282 s. PAláN, Zdeněk – lANGER, Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana

Amose Komenského, 2008. 184 s. PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936 s. PRŮCHA, Jan – WAlTEROVá, Eliška – MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník.

7., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. STROUHAl, Martin. Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013. 192 s. ŠVEC, Štefan. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. 2., rozšír. a dopln.

vyd. Bratislava: IRIS, 2002. 318 s.

URBAN, Jan. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů. Praha: ASPI, 2004. 208 s.HESlÁŘabsolutorium absolventi škol na trhu práce

17

A

absolutorium

Závěrečná zkouška k ukončení studia na některých druzích škol a příslušné osvědče­ ní. V České republice se realizuje jednak na vyšších odborných školách, jednak na kon­ zervatořích. Absolutorium na konzervatoři (v úrovni ISCED 5B) je komplexní odbor­ ná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky v odborných předmětech, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby, absolventského výkonu z jedno­ ho či dvou hlavních oborů. Absolutorium na VOŠ se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obha­ joby absolventské práce. V obou druzích škol je dokladem o ukončení vzdělávání vysvědčení o absolutoriu diplom s ozna­ čením „diplomovaný specialista“ (DiS). → absolvent literatura: zákon č. 561/2004 Sb.

absolvent

Subjekt, který ukončil některý druh for­ málního vzdělávání (střední, vyšší odbor­ né, vysokoškolské vzdělávání) nebo někte­ rý typ neformálního vzdělávání (např. kurz podnikového vzdělávání, rekvalifikační kurz, odborné školení apod.). V závislosti na druhu a úrovni získaného vzdělání či kvalifikace dostávají absolventi odlišné doklady o absolvování, zejména certifiká­ ty, vysvědčení, akademické tituly aj. Podle toho se také absolventi jednotlivých druhů škol rozdílně uplatňují na trhu práce. → absolutorium literatura: Úlovcová, H. – Vojtěch, J.: Ab­ solventi škol na trhu práce. PEN, 2009, s. 390–395.

absolvent vysoké školy

Subjekt, který řádně absolvoval studium v příslušném studijním programu na vyso­ ké škole a obdržel vysokoškolský diplom

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

Podle typu vysoké školy získávají tito ab­

solventi odlišné akademické tituly. Počty

absolventů vysokých škol v České repub­

lice se během posledních let neustále zvy­

šují, jsou ale rozdílné podle oborů studia.

V roce 2013 činil počet absolventů všech

vysokých škol v České republice v růz­

ných formách studia celkem 93 870 osob,

z toho na veřejných vysokých školách

76 812 a na soukromých vysokých ško­

lách 17 079 osob (18,1 %).

→ terciární vzdělávání, vysokoškolské

studium, vysokoškolské vzdělání

literatura: databáze ÚIV

absolventi škol na trhu práce

Ve všech ekonomicky vyspělých zemích

včetně České republiky se vyskytuje shod­

ný socioekonomický obraz: čím vyšší je

dosažená vzdělanostní úroveň absolventů

škol, tím lepší jsou šance k uplatnění na

trhu práce. Tudíž absolventi vysokých škol

vykazují nižší míru nezaměstnanosti než

absolventi středních škol (ovšem odlišně

podle oboru studia) a nejvyšší míra neza­

městnanosti se projevuje u absolventů jen

s úrovní základního vzdělání, respektive

bez vyučení. Vzhledem k tomu, že v Čes­

ké republice tvoří absolventi středních škol

(tj. s úrovní vzdělání ISCED 3–4) většinu

(86 %) v populaci mladých pracovních sil

(ve věku 15–24 let), soustřeďují se různé

analýzy zaměstnanosti právě na tuto sku­

pinu. Počet nezaměstnaných absolventů

podle evidence úřadů práce v posledních

letech ukazuje tabulka na následující strán­

ce (v %). Ve srovnání se situací v celé

Evropské unii je míra nezaměstnanosti

absolventů škol v České republice mírně

pod průměrem zemí EU a až do poloviny

roku 2008 dokonce nezaměstnanost kle­

sala. Avšak tento příznivý vývoj se v dů­

sledku prohlubující se ekonomické krize

postupně zhoršuje, i když se objevuje jeden

pozitivní trend: řemeslníci, kvalifikovaní

adaptabilita adaptační proces

18

dělníci a technici se uplatňují poměrně dobře. Celkově je struktura absolventů začleněných do trhu práce dosti variabilní v závislosti na profesním odvětví, regionu a délce nezaměstnanosti. Analýzy uplatně­ ní absolventů škol na trhu práce publikuje NÚOV provozující informační systém ISA (www.infoabsolvent.cz). → absolvent vysoké školy literatura: Burdová, J. a kol.: Uplatně­ ní absolventů škol na trhu práce – 2010. Praha: NÚOV, 2011; Burdová, J. – Cha­ moutová, D.: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzdě­ láním – 2011. Praha: NÚOV, 2011.

adaptabilita

Schopnost jedince přizpůsobit se vněj­ šímu přírodnímu i sociálnímu prostředí. Nedostatečná nebo snížená adaptabilita může vést k psychosomatickým sympto­ mům, nejvíce neurotickým. Proto jsou neurotické poruchy někdy považovány za poruchy adaptace. → adaptace, adaptační proces

adaptace

(1) Evoluční proces, při kterém se daný organismus (druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám, v nichž žije. Přizpůsobování probíhá prostřednictvím morfologických, fyziologických a etologických změn, kte­ ré organismu nebo celé populaci umožňují přežít (být funkční a reprodukční). Díky adaptaci umožněné přirozeným výběrem vznikají účelné obecné vlastnosti (dědič­ nost). Na fyziologické úrovni se organi­

smus přizpůsobuje prostřednictvím refle­

xů a homeostatických procesů. Z tohoto

hlediska se jedná o asimilaci (splynutí)

a akomodaci (přizpůsobení) receptorů

s prostředím. (2) Z psychologického a so­

ciologického hlediska zahrnuje přizpůso­

bení se chování, myšlení, emocím, vnímá­

ní, normám a postojům dané společnosti.

(3) Proces postupného přizpůsobování se

jedince sociálnímu okolí a podmínkám.

Rozlišuje se adaptace pasivní (akomoda­

ce) a aktivní. Při nesprávné nebo nevhod­

né adaptaci (nepřizpůsobení) jedinec žije

se svým okolím v napětí a v konfliktech

(maladaptace). (4) Kulturní adaptace je

specificky lidský způsob přetváření světa

prostřednictvím výroby artefaktů, vytvá­

řením sociokulturních regulativů a aku­

mulací idejí.

→ adaptabilita, adaptační proces

literatura: Mareš, J.: Pedagogická psy­

chologie. Praha: Portál, 2013.

adaptační proces

(1) Proces, ve kterém se jedinec přizpů­

sobuje měnícímu se sociálnímu prostředí

a rozmanitým, zejména profesním (pracov­

ním) situacím. (2) V oblasti řízení lidských

zdrojů se jedná o snahu jedince vyrovnávat

se s novým pracovním prostředím. Cílem

adaptačního procesu je co nejrychlejší

zařazení (zapracování) pracovníka, aby

mohl uplatnit své znalosti, schopnosti

a dovednosti. Proces adaptace musí být

formalizován a řízen, zpravidla přímým

nadřízeným nebo personálním útvarem,

sníží se tak riziko adaptačního stresu, který

Skupina absolventů podle úrovně vzdělání 2002 2005 2010 2011

Střední s výučním listem 23,8 15,7 15,6 15,3

Střední odborné s maturitou 20,8 10,1 8,3 8,9

Vyšší odborné 9,9 8,2 6,2 6,9

Vysokoškolské magisterské N N 4,3 4,7

Zdroj: Databáze ISA (2011); N = údaje neuvedeny.

adicionální vzdělávání

19

Adult learning Information Centre Europe

je vyvolán reakcí na nové pracovní pro­ středí a situace. Další výhodou je rychlejší zapojení pracovníka do pracovního týmu a rychlejší dosažení adekvátního pracov­ ního výkonu. V rámci adaptace dochází k orientaci pracovníka, tj. k obecnému seznámení se s firmou, firemní kulturou a s etickým kodexem, vnitřními předpisy a s podmínkami výkonu práce. Orientace zkracuje dobu adaptace nového pracovní­ ka. U některých pozic je vhodné připravit adaptační plán, který přesně stanoví obsah a délku adaptace. Nejefektivnější metoda seznámení nového pracovníka s organiza­ cí v rámci procesu jeho adaptace na nové pracoviště je tzv. rotace práce. → adaptace, adaptabilita

adicionální vzdělávání

→ doplňkové vzdělávání

adiktologie

Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí na návy­ kových látkách. Adiktologie je rovněž samostatný studijní obor na VŠ. Odbor­ né aktivity koordinuje zejména Centrum adiktologie, pracoviště Psychiatrické kli­ niky 1. lékařské fakulty Univerzity Kar­ lovy v Praze a VFN v Praze. Zaměřuje se na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření zá­ vislého chování, a na výzkum a vývoj no­ vých přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Na státní úrovni je řešena tzv. drogovou politikou, která se zabývá formami sociální kontroly chování jedinců nebo určitých skupin společnosti. Její podobu implikuje a formuje to, jak společnost vnímá a reaguje na problema­ tiku užívání drog (z pohledu lékařské­ ho, morálního, sociálního, kriminálního i z pohledu veřejného zdraví), tj. jak se společnost dívá na měkké a tvrdé drogy, na jejich užívání a na jejich uživatele. Pri­ mární drogovou prevenci mohou zajišťo­

vat školy, které jsou vhodným prostředím

pro osvětu a prevenci užívání alkoholu,

tabáku i nelegálních drog.

→ droga, drogová závislost, resocializač­

ní pedagogika, sociální práce

adolescence

Období dospívání jedince, v němž se

uskutečňují mentální a tělesné změny vy­

značující přechod od dětství do dospělého

věku. Ve vývojové psychologii není jed­

notné vymezení počátku a ukončení ado­

lescence. langmeier a Krejčířová (2006)

člení dospívání na období pubescence

(zhruba 11–15 let) a adolescence (zhruba

15–22 let), s velkými interindividuálními

rozdíly. Z pedagogického a andragogické­

ho hlediska je adolescence významné ob­

dobí vzhledem k tomu, že většina mladých

lidí na jeho počátku ukončuje povinnou

školní docházku a volí si další vzdělávací

dráhu. S tím jsou spojeny problémy týkají­

cí se volby oboru studia, volby povolání aj.

literatura: langmeier, J. – Krejčíková, D.:

Vývojová psychologie. 2., aktual. vyd. Pra­

ha: Grada Publishing, 2006; Trhlíková, J.:

Populace českých středoškoláků a jejich

vzdělávání. PEN, 2009, s. 366–372.

Adult learning Documentation and

information network (AlADIN)

Nabízí přístup k asi devadesáti informač­

ním a dokumentačním službám s cílem

umožnit jedincům získat co nejvíce infor­

mací a dokumentace z oblasti vzdělávání

dospělých, a zejména zpřístupnit ty mate­

riály, které nejsou dostupné na internetu.

Aktivita vznikla v roce 1997 v Hamburgu

v rámci 5. CONFINTEA. AlADIN koor­

dinuje UNESCO – Institute for lifelong

learning (UIl).

Adult learning information centre

Europe (AlICE)

Evropské informační centrum pro vzdělá­

vání dospělých spravuje databázi s infor­       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.