načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Aljašský Zaměstnanecký Program – kolektiv autorů; Miroslav Medňanský

Aljašský Zaměstnanecký Program

Elektronická kniha: Aljašský Zaměstnanecký Program
Autor: kolektiv autorů; Miroslav Medňanský

– Aljašský Zaměstnanecký Program. – Aljašský průmysl zpracovávající ryby zaměstnává víc než 70 000 lidí. V současnosti stále existuje víc pracovních míst, než je pracovníků a podle aljašského ministerstva práce je to tak každý rok. Zatímco ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: slovensky
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249
+
-
8,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vivendi SK
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 177
Jazyk: slovensky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-970-1910-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Aljašský Zaměstnanecký Program.

Aljašský průmysl zpracovávající ryby zaměstnává víc než 70 000 lidí. V současnosti stále existuje víc pracovních míst, než je pracovníků a podle aljašského ministerstva práce je to tak každý rok. Zatímco průmysl zpracovávající mořské živočichy je obrovský a nabízí velkou různorodost pracovních příležitostí, většina lidí nemá kontakty a informace, které by jim pomohli vykročit správným směrem za prací. A to je důvod, proč jsme připravili Aljašský Zaměstnanecký Program. Program obsahuje detailní popisy dostupných typů zaměstnání, pracovní nabídky, informace o prostředí, hodnocení míst, podnebí, tipy na dopravu, druhy ubytování a stravovací možnosti, běžný pracovní týden. Dozvíte se všechno o pracovních příležitostech v suchozemských konzervárnách, mrazírnách, kombinovaných zpracovatelských závodech, továrenských rybářských lodích, samostatných rybářských oblastech, jak zvládnout celý postup a mnohem víc.

Aljašský Zaměstnanecký Program nabízí nejsouhrnnější dostupné informace o zaměstnáních v aljašském rybářském průmyslu. Publikace poskytuje 5 detailních adresářů, dohromady 6 000 zpracovatelských společností a rybářů, kteří mají povolení na tento rok seřazených podle jednotlivých regionů, plus zprostředkovatelské firmy z ČR a SR.
 

Dále v publikaci najdete:
Stovky pracovních nabídek aljašských zpracovatelských závodů s informacemi o nástupní mzdě, počtu přijímaných pracovníků, dostupnosti ubytování.
Rady a rozhovory od skutečných zaměstnanců, kteří popisují klady a zápory svých zaměstnání, od vypořádání se s dlouhými hodinami práce až po užívání si zábavné atmosféry ve "stanových velkoměstech". Podrobné popisy a mapy aljašských měst a regionů s hodnocením pracovních příležitostí, ubytování, počasí a trávení volného času. Tabulky sezón, popisy ryb a krabů s fotografiemi, slovník výrazů, atd.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Licenčná zmluva koncového užívateľa.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania

produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO

PODMIENKAMI.

SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE TÁTO ZMLUVA MÁ ROVNAKÚ PLATNOSŤ AKO AKÁKOĽVEK INÁ VAMI PODPÍSANÁ, PÍSOMNE DOHODNUTÁ

ZMLUVA. DODRŽOVANIE TEJTO ZMLUVY JE MOŽNÉ NA VÁS I NA KAŽDEJ PRÁVNICKEJ OSOBE, KTORÁ TÚTO ELEKTRONICKÚ

PUBLIKÁCIU ZÍSKA A KTOREJ MENOM JE POUŽÍVANÁ, PRÁVNE VYMÁHAŤ: SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ

PUBLIKÁCIE JE POTVRDENÍM TOHO, ŽE STE TÚTO DOHODU PREČÍTALI, ROZUMIETE JEJ A SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ

USTANOVENIAMI.

Táto licenčná zmluva koncového (ďalej len „Dohoda“) uzatvorená medzi spoločnosťou Inter 24 Trade s.r.o. so sídlom ul gen. L. Svobodu 5, Trenčín

zapísaná v obchodnom registri , okresného súdu v Trenčíne oddiel Sro, vložka 12092/R , IČ 36313386 (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou

alebo právnickou osobou, (ďalej len „Koncový užívateľ“) Vás oprávňuje k používaniu elektronickej publikácie definovanej v článku „Udelenie

licencie“ tejto dohody. Elektronická publikácia definovaná v článku 1. tejto dohody môže byť uložená na CD-ROM nebo DVD médiu, zaslaná

elektronickou poštou alebo stiahnutá zo servera Poskytovateľa. .

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA, ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA. Elektronická publikácia nie je predávaná ale je

poskytovaná na základe licencie. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie elektronickej publikácie a prípadného fyzického média, na ktorom sa

elektronická publikácia dodáva v obchodnom balení, rovnako i všetkých kópií elektronickej publikácie, na ktorej má koncový užívateľ podľa tejto

dohody právo. Poskytovateľ povoľuje užívanie tejto elektronickej publikácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy

Súčasťou publikácie môže byť i technológia aktivácie produktu a ďalšie technológie určené k za medzeniu neoprávneného používania

a kopírovania..

Definície

"Vy" a "Váš" odkazuje a zahŕňa všetky osoby alebo právne subjekty, ktoré získali tento túto elektronickú publikáciu a v mene ktorých sa táto

publikácia používa.

„Počítač“ znamená virtuálne alebo fyzické osobné elektronické zariadenie, ktoré prijíma informácie v digitálnej nebo podobnej forme a nakladá s

nimi s cieľom dosiahnuť určitého výsledku na základe súboru pokynov.

„Povolený počet“ znamená jeden 1.

„E-Book – elektronická publikácia“ je elektronická verzia tradičnej tlačenej knihy ktorú je možno čítať použitím osobného počítača a/alebo zariadení

čítajúcich E-Book

Udelenie licencie

Za predpokladu že ste uhradili poplatok za túto elektronickú publikáciu Vám poskytovateľ udeľuje nevýhradné a neprevoditeľné právo

inštalovať elektronickú publikáciu na pevný disk počítača alebo iné podobné médium slúžiace k trvalému ukladaniu dát, inštalácii a ukladaniu do

pamäti počítačového systému, avšak najviac na 1 počítači. Môžete inštalovať a používať na vašom firemnom počítači a na vašom domácom

počítači len jednu kópiu.

Obmedzenia

Ste oboznámení s tým, že Elektronická publikácia je chránená pred neautorizovaným kopírovaním a používaním. V Publikácii sú aplikované

jedinečné kódy priradené k Vašej užívateľskej licencii.

Obmedzenie práv Koncového užívateľa. Elektronickú publikáciu nesmiete kopírovať, šíriť, zdieľať, oddeľovať jej časti s nasledujúcimi výnimkami:

a) Môžete pre sebe vytvoriť jednu kópiu elektronickej publikácie na médiu určenom k trvalému ukladaniu dať ako záložnú kópiu, za predpokladu,

že sa Vaša archívna záložná kópia nebude inštalovať alebo sa používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Elektronickej

publikácie je porušením tejto dohody.

b) Nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať alebo prevádzať práva k používaniu Elektronickej publikácie alebo kópie Elektronickej

publikácie inak, než je výslovne uvedené v tejto dohode.

c) Elektronickú publikáciu nesmiete predať, sublicencovat, prenajať inej osobe alebo Elektronickú publikáciu vziať do prenájmu od inej osoby,

alebo Elektronickú publikáciu požičať.

f) Súhlasíte s tím, že budete používať Elektronickú publikáciu iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými právnymi predpismi, predovšetkým

v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského zákona a ďalších zákonov o duševnom vlastníctve.

Autorská práva. Elektronická publikácia a všetky práva, predovšetkým vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v nich, sú vlastníctvom

poskytovateľa alebo jeho poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými

zákonmi krajiny, v ktorej sa elektronická publikácia používa.

Výhrada práv. Všetky práva k Elektronickej publikácii okrem práv, ktoré Vám boli ako Koncovému užívateľovi elektronickej publikácie výslovne

udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

Začiatok a trvanie Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná od prvého dňa, kedy ste načítali Elektronickú publikáciu do Vášho počítača. Dohodu

môžete kedykoľvek vypovedať tak, že natrvalo vymažete, zničíte nebo na svoje vlastní náklady vrátite Elektronickú publikáciu, všetky prípadné

záložné kópie a všetky súvisiace materiály, ktoré ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Táto Dohoda a jej ustanovenia

zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

Zmena Koncového užívateľa. Koncový užívateľ môže previesť licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového užívateľa iba so

súhlasom Poskytovateľa a v prípade, pokiaľ nový Koncový užívateľ písomne vyhlási, že preberá všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto

Dohody pôvodní Koncový používateľ.

Údaje o Koncovom užívateľovi a ochrana práv. Vy ako koncový užívateľ oprávňujete Poskytovateľa, aby prenášal, zpracovával a uchovával

údaje, ktoré Vás umožnia identifikovať. Súhlasíte, že poskytovateľ môže svojimi prostriedkami kontrolovať, či používate Elektronickú publikáciu v

súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akékoľvek ustanovenia tejto Dohody je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných

ustanovení tejto Dohody. Tie zostávajú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. Táto Dohoda medzi Vami a Poskytovateľom

predstavuje jedinú a úplnú Dohodu vzťahujúcu sa k Elektronickej publikácii.Vydavateľ:

Inter24Trade s.r.o.

L.Svobodu 5

Trenčín

911 08

e-mail:

info@workonalaska.com

ISBN:

978-809-701-9105

Autor:

Miroslav Medňanský

a kolektív.

Design

Peter Chodúr

Jazyková korektúra

Bc. Martina Režná

Aljašský

Zamestnanecký

program

Poznámka vydavateľa:

Tohto sprievodcu sme vydali, aby poskytol čitateľom najaktuálnejšie informácie z Aljašského rybolovného

priemyslu, aby si mohli urobiť vlastné rozhodnutie o tom, aký druh práce chcú robiť. hceli sme byť

objektívni a podať čitateľom pozitívne i negatívne aspekty práce v rybárskom priemysle.

Snažili zabezpečiť, aby informácie o mzde, informácie o zamestnávateľoch a náborové postupy boli

aktuálne v čase vydania publikácie. Keďže sme uviedli široký rozsah druhov spoločností, všetci

zamestnanci nemusia byť najatí v tom istom čase. Ani autor ani vydavateľ nezodpovedajú za nepresnosti

informácií v tomto manuály.

 Kopírovanie a rozmnožovanie zakázané !

Žiadna časť tohto manuálu nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez

výslovného zvolenia autora. Akákoľvek osoba, ktorá neoprávnene použije tento manuál, môže byť

vystavená trestnému stíhaniu a občianskym nárokom na náhradu škody.


Aljašský Zamestnanecký Program

Obsah

Obsah Predslov Ako používať túto príručku

Kapitola 1

Aljaška Skôr než začnete Z mora na Váš stôl Rybolov alebo spracovanie? Lov Prehľad priemyslu Komerčný rybolov Spracovanie Kde sa zamestnať Letná sezóna lososov Jesenné, jarné a zimné možnosti v rybnom priemysle Organizácia stratégie hľadania miesta Životný cyklus lososa Pracovníci v továrni spracúvajúcej ryby

Kapitola 2

Spracovanie v priemysle na pevnine

Všeobecný prehľad Spracovateľské linky na pobreží Profil pracovníka: Život v konzervárni. Prehľad štruktúry spracovateľských liniek Letné spracovanie lososa Spracovanie lososa /mraziarenský závod/ Spracovanie lososa /konzerváreň/ Kombinované spracovateľské linky /mraziareň a konzerváreň/ Egg House – Spracovanie ikier Spracovanie v ostatných rybárstvach na Alajške Hlbinné ryby / Bottomfish / Ubytovanie Bezpečnosť práce v spracovateľskom priemysle Stratégia práce na pobreží Alaska Employment Service – Úrad Práce Písanie listov popredu Študenti na univerzitách Tipy pre prijímací pohovor

Kapitola 3

Spracovateľské linky na mori

Všeobecný prehľad

Práca na mori

Kontrola rybolovu

Otvorenia a uzatvárania

Výplata mzdy

Typický pracovný týždeň

Čo sa od Vás očakáva

Bezpečnosť práce na rybárskej lodi

Povesť kapitána a stav lode.

Ako signalizovať nebezpečenstvo (žiadosť o

pomoc)

Základy bezpečnosti práce na palube

Ako predchádzať únave

Ako riešiť nedostatok spánku ?

Losos

Lov

Spracovanie / tenderové lode

Hlbinné ryby

Lov

Spracovanie

Lov krabov

Halibut

Haring

Plávajúce továrne

Priemysel

Zamestnanie na plávajúcej továrni

Stratégia práce na mori

Po príchode

Pohovor

Hľadanie práce na Aljaške

Spracovateľský priemysel na mori :

Zoznam spoločností prevádzkujúcich

spracovateľské lode:

Zoznam spoločností prevádzkujúcich tenderové

lode, loglinery a lode loviace kraby

Kapitola 4

Ostatné rybárske zamestnania

Adresár asociácií a organizácií

Štátom prevádzkované akvakultúrne organizácie

1


Farmy pre vodné živočíchy: Domáci pozorovatelia Aktuálny zmluvný dodávatelia pozorovateľov: Ostatné možnosti zamestnania

Kapitola 5

Cesta na Sever a prosperita

Ubytovanie Poznámky o pracovných skúsenostiach Charakteristiky miest Region 1 - Juhovýchod Spracovateľské závody Región 2 - Zem Princa Williama / Cookov záliv/ Kenaiský polostrov Spracovateľské závody: Prevádzkovatelia rybárskych lodí: Spracovateľské závody Cookov záliv Region 3 - Ostrov Kodiak Región 4 - Aljašský polostrov a Aleuty Spracovateľské závody Kodiak / Aleutské ostrovy Región 5 - Bristol Bay a Sever Spracovateľské závody Bristol Bay a Sever Kalendár a diagramy Predpovede Prostriedky na hľadanie práce Tipy na prípravu úspešného životopisu Vaše rezumé Úvodný list Telefonický pohovor Rybárska terminológia – slovníček


Gratulujeme ! Zakúpením tejto príručky ste sa zaradili k tisícom iných, ktorí budú cestovať na sever a hľadať si prácu v Aljašskom rybárskom priemysle. Je to dobrodružstvo, ktoré Vás zanesie do jednej

z posledných nedotknutých divočín na tejto planéte. Ponúknuté informácie si pozorne prečítajte, získate

vyvážený pohľad na klady a zápory zamestnania v Aljašskom rybárskom priemysle.

Vysokoškoláci a iní ľudia túžiaci po dobrodružstve, ktorí chceli vidieť Aljašku a zarobiť si slušné peniaze si

kládli otázku, ako sa dostať do rybárskeho priemyslu. Aljašský zamestnanecký program je dnes jediným zrozumiteľným aktualizovaným sprievodcom na hľadanie zamestnania v Aljašskom rybnom priemysle. Po prečítaní budete mať vedomosti o rôznych zamestnaniach a zamestnávateľoch, porozumiete ako začať s hľadaním práce, a budete vedieť, čo si vziať, kam ísť a spoznáte rozdiely medzi rybami. Prečítajte si aj našu rozšírenú sekciu o možnostiach rekreácie, hľadaní práce a podrobnejšie sekcie o bezpečnosti a zmluvách.

Naše informácie sú založené na tisíckach hodín rozhovorov, objektívnom výskume, nepretržitom monitoringu priemyslu a na inšpekciách priamo namieste. Z týchto dôvodov sme schopní vykresliť realistický obraz tohto unikátneho trhu s pracovnými silami. A umožniť Vám zvážiť klady a zápory práce v Aljašskom rybnom priemysle. Čítajte pozorne – budete radi, že ste to urobili !

Pokiaľ neviete presne v ktorej časti priemyslu by ste chceli pracovať, riadte sa radami a odporúčaniami v našom sprievodcovi. Nie je to nič nezvyčajné. Ak budete mať skúsenosti zo sezóny, budete už vedieť niečo o priemysle a mnohých pracovných operáciách. Ak skončíte u zamestnávateľa kompletnú sezónu, mnoho zamestnávateľov Vás zaradí na špičku zoznamu ľudí na prijatie v nasledujúcich rokoch a ponúkne Vám lepšiu hodinovú mzdu. Môžete tiež dostať mimoriadne prémie /benefits/ a kvalita Vášho zamestnania sa zvýši s časom, ktorý ostanete. Majte to na pamäti pri hľadaní práce.

Cesta na Aljašku za sezónnym zamestnaním nie je bez risku a ako ste už určite počuli ulice na Aljaške nie sú dláždené zlatom. Životné náklady v odľahlých oblastiach Aljašky sú 20 až 40% vyššie ako vo väčšine miest USA. Mnoho ľudí využije svoju prvú sezónu na Aljaške zbieraním skúseností v rôznych rybárstvach. Prakticky každý zarobí viacej v nasledujúcej sezóne. Aj keď nenájdete šťastie na prvý krát, Aljaška je stále veľkým miestom, kam sa dá ísť pracovať v lete. Scenéria, ľudia, ktorých stretnete, priateľská atmosféra malých miest, a zážitky, ktoré budete mať nemajú konkurenciu. A peňazí bude omnoho viac, ako keby ste ostali doma a pracovali v reštaurácii s rýchlym občerstvením. Ak si nájdete zamestnanie a sezóna dosiahne vrchol, budete pravdepodobne pracovať ťažšie ako ste kedy pracovali. Ak budete očakávať dlhú a ťažkú prácu, budete lepšie duševne pripravení. S odhodlaním a vytrvalosťou sú Vaše šance prežiť nezabudnuteľné leto a zarobiť si slušné peniaze.

Zatiaľ čo priemysel spracúvajúci morské živočíchy je obrovský a ponúka veľkú rôznorodosť pracovných príležitostí, väčšina ľudí nemá kontakty, ktoré by im pomohli vykročiť za prácou. A to je dôvod prečo sme pripravili sprievodcu zamestnaním v Aljašskom rybárskom priemysle. Táto publikácia obsahuje všetky informácie aby ste porozumeli ako funguje rybársky priemysel a predstaví Vám krok po kroku postup ako získať prácu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. A ako neskôr uvidíte sú tu na výber tisíce prác. Na nasledujúcich stranách sú uvedené hlavné konzervárne, spracovateľské továrne, rybárske lode a spracovateľské lode, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Ak je Vašim cieľom získanie zamestnania v komerčnom rybolove, uľahčíme Vám prácu zoznamom 6000 rybárov, ktorí budú loviť i túto sezónu. Tak ako v živote nie je nič garantované, tak ani Aljašský komerčný rybolov nie je výnimkou. Táto práca kvôli svojej povahe nie je pre každého, preto čítajte túto publikáciu dôkladne, pred tým ako sa pustíte do dlhého výletu na sever. Ak budete nasledovať náš postup krok za krokom, sme presvedčený že Vaše šance na úspech v Aljašskom komerčnom rybolove sú vynikajúce. Plne využite potenciál týchto materiálov a zistite, čo vám môže aljašský rybársky priemysel ponúknuť. Veľa šťastia vo vašom hľadaní zamestnania!

Predslov Aljašský Zamestnanecký program


Zakúpili ste si túto príručku, lebo ste počuli príbehy o práci, dobrodružstvách a kusoch zlata, ktoré vás čakajú

na Aljaške. Nie je to žiaden mýtus, že takéto práce existujú, a zárobky nad 600 USD za týždeň v spracovateľskom priemysle a viac ako 4000 USD za mesiac na rybárskej lodi sú bežné. Mnoho vecí však vplýva na dostupnosť práce a mzdu. Nasledujúce informácie vám pomôžu rozhodnúť sa, či hľadať prácu v Aljašskom rybolove alebo v spracovateľskom priemysle.

 Doporučujeme, aby ste si prečítali a pochopili obsah tejto príručky skôr, než sa skontaktujete so

zamestnávateľmi a pripravíte si plán cesty.

 Aljašský Zamestnanecký Program bude hodnotným zdrojom informácií pred, počas a po hľadaní

práce na Aljaške. Dostupnosť práce ovplyvňuje mnoho faktorov.

 Je veľa premenných faktorov ovplyvňujúcich zárobky ľudí v Aljašskom rybnom priemysle a preto je

nemožné garantovať, alebo predurčiť uvedené údaje, respektíve, ak si nemôžete dovoliť určitý

finančný risk, na Aljašku necestujte.

 Väčšina práce v Aljašskom rybnom priemysle vyžaduje ťažkú prácu po mnoho hodín denne. Zatiaľ čo

niektoré práce sú ľahšie a jednoduchšie, väčšina prác sú práce v chlade, vlhku a sú značne fyzicky

namáhavé.

 Počas hľadania práce narazíte na spoločnosti, ktoré nezaplatia za vás cestu a ubytovanie na palube.

Každá spoločnosť má svoje vlastné pravidlá a zákonitosti. Nováčikovia prichádzajúci do priemyslu by mali použiť túto príručku, aby im pomohla rozhodnúť sa, či sa majú uchádzať o prácu na Aljaške. Skúsení spracovateľskí robotníci a pracovníci z rybolovných lodí považujú našu príručku tiež za použiteľnú, pretože im poskytuje priebežné informácie o všetkých lovných a spracovateľských spoločnostiach, možnostiach dopravy, ubytovania a skutočnosti o rybných spoločnostiach, o ktorých by sa inak nedozvedeli.

Je takmer príkazom, aby ste si túto príručku prečítali skôr, než si začnete hľadať prácu. Ušetrí vám to aj

čas, aj peniaze. Lepšie porozumiete kde a kedy je špičková sezóna, na akú mzdu si môžete robiť nádej a o aké pracovné podmienky sa jedná. A tak pôjdete priamo za cieľom, za zamestnávateľom, ktorý splní vaše požiadavky na plat, odrobené mesiace a dostupnosť práce. Naša politika nie je zoraďovať spoločnosti do rebríčka, hoci sa nás ľudia na to pýtajú. Dôvod je v tom, že skúsenosti každého zamestnanca sú iné a sú veľmi osobné. Napríklad jeden pracovník v tej istej spoločnosti sa sťažuje na množstvo prerušení práce a voľné dni v snahe dosiahnuť čo najvyšší zárobok, zatiaľ čo druhý sa sťažuje na vysoké zaťaženie. Niektoré spoločnosti sme zo zoznamu vyradili. Urobili sme to v prípadoch, ak mala spoločnosť opakovane zlú povesť kvôli pracovným a bezpečnostným podmienkam. Je tiež veľmi dôležité mať na pamäti, že rybný priemysel je koniec koncov riadený Matkou prírodou. Kvóty a konečný výlov sa menia z roka na rok a robotníci musia cestovať tam, kde sú ryby. Preto aj spoločnosti menia svoje nájomné podmienky, štruktúru platieb a vlastnícke vzťahy. Oplatí sa urobiť čo najviac pre „prieskum„, pred tým, než si začnete hľadať prácu.

Je pravdou, že existujú lepšie a aj menej kvalitnejšie spoločnosti. Je na Vašej zodpovednosti, použijúc

naše informácie, ako zodpovedne sa rozhodnete o najlepšom mieste na prácu. Použitím tejto výhody a využitím rozhovorov s ostatnými robotníkmi si môžete plnoprávne vybrať kombináciu, ktorá je pre vás najvýhodnejšia.

V snahe pomôcť Vám nájsť si prácu, Vám naviac pomôže táto príručka urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Sú tu kapitoly ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa kam ísť, čo si vziať so sebou, ako si rozvrhnúť efektívnu stratégiu hľadania práce a ako sa dostať na miesto. Špeciálne sú kapitoly o ženách, o užívateľoch drog ako aj o zamestnaneckých zmluvách. Pre informácie z prvej ruky venujte pozornosť poznámkam ľudí, ktorí už na Aljaške pracovali. Mnoho z nich použilo našu príručku ako štartovací bod pri ich úspešnom hľadaní práce na Aljaške. Ak si prečítate túto príručku, zistíte kde môžete pracovať, akú prácu môžete vykonávať a vyberiete sa správnym smerom. Hoci sme sa snažili zabezpečiť, aby uvedené informácie boli správne v čase publikácie, mzdy, údaje o zamestnávateľoch a dostupnosť prác sa môžu meniť. Používaním poskytnutých informácií sa ľahšie rozhodnete, kam chcete ísť a aký druh práce by ste radi robili pred plánovaním vašej cesty na sever.

Či ste nezamestnaný a chcete vyskúšať šancu na Aljaške, alebo ste nováčik v priemysle, ktorý potrebuje

peniaze na nové auto alebo na školné, či ste dobrodruh, ktorý dúfa, že zazrie vrch Mt. McKinley, táto kompletná príručka vám pomôže využiť váš čas čo najlepšie vo Veľkej krajine. Myslíme si, že budete súhlasiť, že príručka je najkompletnejším a najsúhrnnejším zdrojom informácií o zamestnaní v aljašskom rybárskom priemysle, ktoré sú dostupné. Veľa šťastia a šťastnú cestu !

Ako používať túto príručku Aljašský Zamestnanecký program


Aljaška

Aljaška je miesto s veľa menami. The Land Of the Midnight Sun, The Great White North, The Last Frontier.

Pre tých, ktorí už majú skúsenosť s divočinou sú obrazy polárnej žiary tancujúcej nad neznámymi vrcholmi,

skalnatých brehov, širokých a mohutných riek a starovekých ľadovcov padajúcich do mora trvalo vryté v ich

pamäti. Rovnako ako krajina je i divá zver jedinečná. Medvede, sob severoamerický, los americký, orol

bielohlavý sú len zlomkom z 400 druhov divej zvery, ktorej sa darí v neskrotnej divočine.

Aljaška je tiež miesto pre vzrušujúce dobrodružstvo. S rozlohou 586.000 míľ štvorcových je 2,6 krát väčšia

ako štát Texas. Hraničí s dvomi oceánmi a troma morami s dĺžkou pobreží 48.000 míľ. Ak by ste trávili život

objavovaním aký rozľahlý je tento štát objavili by ste 3 milióny jazier, 3.000 riek, 1.800 ostrovov a viac než

100.000 ľadovcov. Naviac by bolo veľmi ťažké nevšimnúť si najvyšší štít severnej Ameriky, Mt. Mc.Kinley

20.014 stôp, ktorý sa vynára zo samotného srdca Aljašky.

Viac udivujúca než rozloha Aljašky je jej rozmanitosť. Môžeme tu nájsť desiatky ekosystémov, vrátane

dažďových pralesov na juhovýchode, púští s pieskovými dunami vo vnútrozemí, ľadovcové zátoky v polárnej

oblasti a tisíce míl tundry. Okrem toho je Aljaška počas celého roka domovom miliónov zvierat, odhaduje sa,

že kvôli páreniu sem migruje každoročne viac než 20 miliónov pobrežných a vodných vtákov.

Pôvodný obyvateľ Aljašsky je dieťa z veľa národností. Počas posledných 10.000 rokov tu prosperovalo

sedem odlišných pôvodných kultúr. Archeológovia tu našli dôkazy, že predchodcovia týchto ľudí sem prešli

z Ázie cez Beringovú úžinu, keď prenasledovali mamutov do severnej Ameriky pred viac než 10.000 rokmi.

Inukovia a eskimáci z ďalekého severu, Aleuti z juhozápadu, Atabaskí indiáni z vnútrozemia a Haidi, Tligneti

a Timshiani z juhovýchodu sú potomkami týchto raných cestovateľov. Tieto národy pokračujú v rozmachu

a hrajú dôležitú úlohu v súčasnej ekonomike, spoločnosti a v zachovaní dedičstva.

Aljašské pôvodné národy zostali nerozdelené do času kým ruský objaviteľ Vitus Bering nevplával do

aljašských vôd v roku 1741. Počas nasledovných 120 rokov Rusi stavali kolónie naprieč celým regiónom.

Toto dedičstvo má dodnes vplyv na ludí, architektúru a jazyk tohto štátu. Keď sa obchod s kožušinami zrútil

v strede 18 storočia, Rusi stratili záujem o túto rozsiahlu, neskrotnú a v skutočnosti neobjavenú divočinu ale

veľa z týchto raných usadlíkov zostalo v tomto Novom Svete.

V roku 1867 vizionár, štátny minister, William Seward jednal o kúpe Aljašky za 7.200.000 USD, približne

2 centy za aker. Veľa američanov si v tom čase o ňom mysleli že je blázon keď platí tak veľa peňazí za

obrovskú „ľadovú kocku“. Noviny to považovali za vyhodené peniaze. Napriek tomu k oficiálnemu získaniu

došlo v Ruskej Kapitole v meste Sitka v roku 1867. V roku 1959 sa Aljaška stala oficiálne 59-im štátom USA.

Počas 19. storočia pred vznikom štátnosti bol do histórie zapísaný veľmi drsný a divoký príbeh. V roku 1897

cca. 100.000 hľadačov šťastia sa hrnulo na zlaté polia Klondajku a Nome. Väčšina z nich však odišla krátko

po tom ako sa objavy vyčerpali, ale niektorí zlatokopovia zostali. A z ich túžby zbohatnúť vznikli mestá ako

Fairbanks, Tok a Nome. Stále môžete nájsť banské šachty a drevenné žľaby po celom štáte, ktoré

zanechali týto snílkovia. Taktiež zanechali množstvo neobjaveného zlata! V roku 1986 bola objavená hruda

zlata, ktorá vážila viac než 10 libier (122 trójskych uncí), s hodnotou viac než 48.000 USD! Niektorí tvrdia,

že v čistých riekach Aljašky možno nájsť i väčšie zlaté nugety.

Počas druhej svetovej vojny sa stala Aljaška strategickým miestom kvôli vojne v tichom oceáne. Cesty,

železnice, pristávacie plochy a prístavy boli budované po celom štáte, čím spôsobili ľahkú dostupnosť

novoobjavených oblastí a miest. Mestá ako Anchorage, Fairbanks a Juneau prerástli do najvýznamnejších

miest takmer zo dňa na deň, čo spôsobilo náhly prísun ľudí. Dnes na Aljaške žije 450.000 obyvateľov,

približne ako v mestách Portland alebo Oregon. V skutočnosti je tu ale stále viacej sobov severoamerických (caribou) ako ľudí. Ekonomika súčasnej Aljašky takmer celkom závisí na jej bohatých prírodných zdrojoch. Polovica amerických zásob ropy a uhlia sa nachádza tu, rovnako ako najväčšie štátne bane na zinok, striebro a zlato. S 28 miliónmi akrami hospodárskych lesov je aljašský drevársky priemysel jeden z hlavných svetových dodávateľov. Okrem toho turizmus ročne priláka viac než milión návštevníkov z celého sveta čím, vytvára najrýchlejšie rastúci priemysel Aljašky. Ale najväčším súkromným zamestnávateľom v štáte stále zostáva priemysel spracujúci morské živočíchy.

Kapitola 1. Aljašský Zamestnanecký program


Ďaľšie informácie :

Alaska Division of Tourism

P.O. Box 110801

Juneau, AK. 99811-0801

(907) 465-2010

www.dced.state.ak.us/tourism/

Alaska State Chamber of Commerce

217 2nd Ave. Suite 201

Juneau, AK. 99801

(907) 463-5515

www.alaskachamber.com

Alaska Natural History Association

750 W. 2nd Avenue, Suite100

Anchorage, AK. 99501

(907) 274-8343, www.alaskanha.org

Skôr než začnete

Postupne, ako budete čítať túto príručku, nájdete informácie, ktoré budete potrebovať pre nájdenie práce

v rybolove na Aljaške. Skôr než začnete s hľadaním práce, adresujeme Vám niekoľko otázok ktoré sa týkajú

začiatočníkov.

Môžem vykonávať túto prácu ?

To je veľmi dôležitý ohľad. Spracovanie rýb a ich lov je veľmi ťažká, vlhká a studená práca.

Kedy môžem ísť za prácou ?

Zamestnanie je dostupné v lete v zime, alebo po celý rok, závisiac od rybolovu a druhu práce. Nespočetné

množstvo robotníkov trávi leto v spracovateľských závodoch na lososa, zatiaľ čo iní cestujú na sever za

lovom a spracovaním hlbinných rýb. Iní pracujú celý rok, alebo 10 mesiacov v roku. Váš pracovný rozvrh

závisí od Vašej dostupnosti a od typu práce, ktorý chcete vykonávať.

Kde môžem pracovať ?

Rôzne druhy rýb sa lovia a spracovávajú v rôznych oblastiach a tak je práca na vrtochu matky prírody.

Rozdelili sme teritórium pokryté touto príručkou na päť regiónov, z ktorých každý má svoju špičkovú

sezónu, životné a pracovné možnosti. Použijúc tieto informácie, vzťahujúce sa ku každému regiónu

dokážete ohodnotiť typ práce, miestne podnebie, životné podmienky a blízkosť iných miest, ktoré by ste radi

navštívili po skončení práce.

Ako môžem dostať prácu ?

Spôsob získavania práce v rybolove je značne odlišný od získavania práce v spracovateľskom priemysle.

Môžete písať a telefonovať kdesi do Seattlu mimo sezóny, alebo sa jednoducho ukážete na Aljaške a budete

sa vypytovať na daných adresách. Taktika získania Vášho miesta môže byť veľmi variabilná a závisí od

toho, čo hľadáte.

Nedokážu občania Aljašky pokryť pracovné príležitosti ?

Rybársky priemysel je dominantným priemyslom v ekonomike Aljašky a poskytuje obživu značnej časti

obyvateľov Aljašky. Ale občas (najmä počas letnej lososovej sezóny) potrebujú výpomoc pracovníkmi z juhu.

Viac ako polovica pracovníkov pochádza z územia pod 48. rovnobežkou.

Pracovať na mori či na pevnine ?

Väčšina rybárskych závodov má svoje prevádzky aj na mori, aj na pobreží. Práce na pobreží sú práce

zahrňujúce spracovanie rýb. Práca na mori obnáša rybolov aj spracovávanie. Aby sa Vám v ponuke práce

ľahšie hľadalo, rozdelili sme ponuku práce na prácu na pobreží a prácu na mori, so sekciami o pracovných

podmienkach, hľadaní práce, životných podmienkach a plusoch a mínusoch každého druhu práce.

Ako ma budú platiť ?

Pobrežní pracovníci sú zvyčajne vyplácaní každé dva týždne a mzda je zvyčajne vypočítaná z množstva

odpracovaných hodín, ktoré zvyčajne zahrňujú veľké množstvo nadčasov, platených nadpolovičnou

sadzbou. Pracovníci na mori sú platení zvyčajne tým istým spôsobom, avšak dostávajú bonus na konci

sezóny vypočítaný z množstva úlovku za dohodnuté obdobie. Zamestnanci na rybárskych lodiach zvyčajne

pracujú za dohodnuté percentá z celkového finančného výnosu lode.

Kapitola 1.


Potrebujem špeciálne vedomosti, alebo skúsenosti ? Väčšina prác na lodi i v spracovateľských závodoch nepotrebuje predchádzajúce skúsenosti. Práca v rybolove je viac výnosná, ale zamestnávatelia vyžadujú skúsenosti zo spracovateľských závodov na pevnine. Väčšina rybárov začala svoju kariéru na pobreží. Môžem si dovoliť finančný risk? Nie každý, kto ide na Aljašku, si zarobí veľa peňazí a niekto si nenájde prácu vôbec. Budete mať veľkú výhodu, ak si prečítate našu príručku, ale nie je zaručené, že budete bohatý. Musíte sa taktiež uistiť, že si so sebou vezmete dosť peňazí pre začiatok asi na 3 týždne kým si nájdete prácu. Je pre ženy zložité nájsť si prácu? I keď v rybárskom priemysle dominujú muži, pre lov rýb a spracovanie v podnikoch je zamestnaných i dosť žien. Obzvlášť v pobrežných spracovateľských závodoch tvoria ženy veľkú časť pracovnej sily. Zriedkavo pracujú niektoré ženy i na rybárskych plavidlách. Dokonca existujú i loviace lode, ktoré vlastnia ženy. Z mora na Váš stôl S takmer 100 pobrežnými spracovateľskými závodmi a stovkami rybárskych lodí najrôznejších veľkostí produkuje tento priemysel rekordné množstvá rýb. Prv než sa vrhnete pracovne do tohto priemyslu mali by ste vedieť o ceste rýb z mora na Váš stôl.

Lode všetkých druhov, od malých lodí nezávislých majiteľov, až po plávajúce továrne sa všetky plavia v severnom pacifiku aby vyhľadávali ryby. Malé lode bez chladiacich zariadení musia často vyprázdňovať svoje zásoby úlovku, a zvyčajne ich dopravujú priamo do pobrežných spracovateľských závodov. Alebo ich odpredávajú tendrovým lodiam, ktoré ich dopravujú na pevninu. Veľké spracovateľské lode spracovávajú a chladia svoj úlovok priamo na palube. Ryby sa tu čistia, pitvajú a chladia, v niektorých prípadoch aj konzervujú. Potom sa transportujú na americký kontinent alebo do Japonska. Japonsko je najväčším aljašským odberateľom. V skutočnosti mnoho pobrežných spracovateľských závodov je vo vlastníctve Japoncov a predajné ceny v Japonsku určujú výkupné ceny pre rybárov.

Predtým, než sa tovar dostane na Japonský trh musí prejsť cez dovozcu, ktorý zaplatí clo a dovozné poplatky, veľkoobchodníka, ktorý ryby skladuje a distribuuje a predajcu, ktorý ich predáva priamo konečnému spotrebiteľovi. Z 8 dolárov, ktoré zaplatí japonský zákazník za pound / t.j.0,453 kg / lososa sa k rybárovi dostane okolo 1 dolára. Rybolov alebo spracovanie? Príležitosti na prácu v Aljašskom rybnom priemysle môžeme rozdeliť do dvoch odvetví – rybolov a spracovanie rýb. Každý, kto si hľadá prácu sa musí rozhodnúť medzi týmito dvoma možnosťami. Spracovanie sa uskutočňuje tak v pobrežných závodoch ako aj na lodiach, zatiaľ čo lov je práca s priamym lovom rýb.

Najschodnejšou cestou pre nováčika ako sa dostať do rybárskeho priemyslu je práca pri spracovaní rýb. Tak pre pobrežné spracovateľské závody, ako aj pre spracovateľské lode, každý rok zamestnávatelia najímajú veľké množstvo pracovníkov bez akýchkoľvek skúseností. Tieto pozície zahrňujú „slimers„(viď. slovníček), baličov, čističov a úradníkov.

Pracovné miesto v rybolove je výhodnejšie, špecializovanejšie a teda aj ťažšie dosiahnuteľné. Iné možnosti získania práce sa naskytujú pri oprave sietí, atď. Kapitoly, ktoré nasledujú vysvetľujú detailnejšie rozdiely medzi lovom a spracovaním. Lov Vo všeobecnosti lov znamená chytanie rýb. Lovec (alebo rybár) musí byť pripravený prežívať počas dlhých hodín v chlade a vlhku. Nie všetky pracovné zaradenia na lodi vyžadujú extrémnu silu, vyžadujú však značnú odolnosť. 18 hodinový pracovný deň, to nie je nič nezvyčajné. Každý, kto chce pracovať na lodi by mal mať na pamäti, že tam existujú veľmi reálne nebezpečenstvá. Každý rok sa niekoľko lodí stratí v ľadových vodách a tak rozhodnutie pracovať na rybárskej lodi nie je ľahké.

Rybolovná časť rybného priemyslu sa v budúcnosti bude meniť. Ostanú veľké lode spracovávajúce ryby priamo na mori a individuálne lode. Malé rybárske lode zvyčajne nespracovávajú svoj úlovok, ale ho odovzdávajú tendrovým lodiam, ktoré ho odvážajú do pobrežných spracovateľských závodov. Tieto tendrové lode sú zvyčajne v osobnom vlastníctve a podmienky zamestnania závisia na vôli kapitána. Väčšie spracovateľské lode sú majetkom veľkých spoločností, ktoré najímajú zamestnancov cez svoje vlastné kancelárie, väčšina z nich je umiestnená v Seattle (štát Washington).

Kapitola 1.


Aj keď ide o prácu namáhavú a riskantnú, práca na lodi je lepšie finančne odmenená ako pri spracovaní na pobreží. Je pravdou, že časť spracovateľských robotníkov pracuje aj na lodiach, ale je to podradná pozícia. Počas dobrej lososovej sezóny je príjem palubného robotníka 4000 USD a viac za mesiac. Robotníci pracujúci na dlho sa plaviacich lodiach, na lodiach spracovávajúcich kraby a haringy, zarábajú ešte viac. Pre toho kto chce naozaj zarobiť veľké peniaze a kto nemá problémy s nepohodlím, je to tá najlepšia cesta. Bližšie informácie nájdete v kapitole 3. Prehľad priemyslu Rybársky priemysel na Aljaške je najväčší súkromný zamestnávateľ v regióne. Zamestnáva desiatky tisíc ľudí na sezónne aj celoročné práce. Ročný obrat je priemerne 11,2 miliardy USD a predstavuje takmer 38 % dolárovej hodnoty rýb a morských potravín v Spojených štátoch. Zhruba 45 % produkcie sa exportuje do Japonska, kde sú Aljašské morské potraviny vysoko cenené. Región, lovná metóda, sezóna v ktorej sa loví, sa súhrne nazýva „fishery„. Každé z týchto rybárstiev má regulované množstvo lodí a techniky. V tejto príručke sme rozdelili Aljašku do piatich rybolovných regiónov. Naša príručka vás oboznámi s nasledujúcimi rybárstvami : losos, haring, halibut, kraby a hlbinné ryby. (pozn. Alaska Department of Fish and Game je inštitúcia regulujúca a spravujúca rybolov, vydávajúca licencie, prevádzajúca kontroly atď. V ďalšom texte bude pre zjednodušenie používaná skratka „ADFG„)

Celých 57% pracovných príležitostí v rybnom priemysle je obsadených ľuďmi, ktorí nie sú občanmi štátu Aljaška. Je to dobrá správa pre tých, ktorí si želajú cestovať na sever a nájsť si tam prácu. Skôr než tak urobíte je dôležité porozumieť ďalšiemu členeniu priemyslu a špičke sezóny v priemysle. Sezóna komerčného rybolovu prichádza skoro rovnako vo všetkých pobrežných regiónoch štátu a z finančného hľadiska je v tomto priemysle najzaujímavejší lov lososa. Sezóna lososa prebieha od júna do augusta vo väčšine pobrežných oblastí Aljašky. Zatiaľ čo sa čísla výlovu lososa v ostatných regiónoch sveta zastavili, zásoby aljašských lososov sa zväčšujú s rekordnými úlovkami privezenými na pevninu takmer každý rok. Najväčšie zárobkové možnosti sú na Bristol Bay, Kodiaku, na Aljašskom polostrove a Chigniku. Bohužiaľ toto sú tiež jedny z najodľahlejších rybárskych oblastí. Aljašský úrad Fish and Game predpovedá na túto sezónu výborné vyhliadky kvôli vysokým množstvám lososov oproti minuloročným výlovom vo väčšine regiónov. Rybní biológovia na juhovýchodnej Aljaške očakávajú silné obdobie ružových lososov s výlovom od 36-50 miliónov kusov. V Zemi Princa Williama je predpoveď až 26 miliónov ružových lososov a s komerčným výlovom 23,3 miliónov kusov. Rybní biológovia v zátoke Upper Cook predpovedajú 4 milióny červených lososov a výlov 2,5 milióna. Na Kodiaku biológovia predpovedajú 10,8 mil. ružových lososov a výlov vo výške 6,3 milióna. Biológovia z Bristol Bay, ktorí boli ochromení malými odhadmi za posledných niekoľko rokov, očakávajú významný obrat vo výlovoch červeného lososa počas tejto sezóny. Každá aljašská komerčná rybárska sezóna je obmedzovaná biológmi, množstvom štátnych a federálnych agentúr a regulovaná aljašským úradom Fish and Game. Otváracie termíny, časy, kvóty a zatváranie lovu sú veľa krát určované komisiami, ktoré pozostávajú z biológov, politikov a predstaviteľov priemyslu. Sezóna lososov je napríklad vo všeobecnosti obmedzená „X“ počtom rýb, o ktoré je dovolené znížiť stav v ich rodných riekach. S opatrnosťou sa uisťuje či je veľkému percentu druhov dovolené migrovať späť do ich rodných riek pred komerčným rybolovom čo zabezpečuje ekonomiku rybolovu i do budúcnosti. Kvôli tomuto otvorenia rybolovu môžu trvať minúty, hodiny, dni alebo týždne a sú prísne monitorované a kontrolované. Keď je rybolovná sezóna oficiálne otvorená, každý pracuje závratným tempom. Úradníci sa kvôli kontrole vznášajú nad hlavami rybárov v malých lietadlách a vrtuľníkoch. Pozorovacie lietadlá rádiom kontrolujú rybárov pod nimi, ktorí horúčkovito bojujú o miesta a pokúšajú sa naplniť rybami svoje lode tak rýchlo a toľko krát ako je to len možné. Rybárske lode vyhadzujú siete, napĺňajú lodné sklady a uháňajú s nákladom ku spracovateľom. Spracovateľské závody na mori a na pobreží spracúvajú surové morské živočíchy na cenné delikatesy vo vyčerpávajúcom tempe. Dokonca vodné vtáky, morské cicavce a predátori na pobreží sa zdajú akoby prepadli hysterickému jedeniu. V skutočnosti atmosféra okolo komerčného rybolovu pohltí každého kto sa sem zapletie.

Odvtedy ako budete súčasťou tohto biznisu, je pre vás dôležité poznať základy tohto priemyslu. Všetko to

začne keď sa ryby začnú migrovať vo veľkých množstvách a komerčný rybári budú úzkostlivo čakať na zelené svetlo aby vypustili svoje siete.

Kapitola 1.


Komerčný rybolov

Zovšeobecniť aljašských komerčných rybárov je náročná otázka. Na Aljaške je registrovaných viac než

29.000 komerčných rybárskych lodí, roztriedených podľa veľkosti a konštrukcie od malých člnov dlhých 20

stôp až po veľké plávajúce rybie továrne dlhé 650 a viac stôp. Jedny alebo druhé môžete nájsť loviť počas

celého roka v aljašských vodách. V súlade s federálnymi a medzinárodnými zákonmi, tieto lode môžu loviť

ryby kdekoľvek od najbližšieho pobrežia až do vzdialenosti 200 míľ. Vo veľa väčších riek je štátom povolený

rybolov ako zdroj potravy pre jednotlivcov a rodiny. Počas letných mesiacov lode, ktoré pracujú v blízkosti

pobrežia a zameriavajú sa na lov lososov a heringov predstavujú najväčšiu časť rybárskych lodí. Väčšina

týchto lodí sú malé plavidlá vo veľkosti od 20 do 60 stôp, ktoré lovia gilnetingom, purse seingom

a trollingom. V závislosti od rybolovnej techniky a usporiadania lode je počet členov posádky rôzny. Väčšina

lodí tejto veľkosti je prevádzkovaná a vlastnená samostatne.

Pre väčšinu z týchto nezávislých vlastníkov lodí, je rybolov viac než len práca, je to životný štýl, ktorý sa

dedí po celé generácie. Komerční rybári pracujú relatívne krátke obdobie počas každého roka z extrémne

výnosných dôvodov. Za pár mesiacov si počas dobrej sezóny môže highliner zarobiť i niekoľko stoviek tisíc

dolárov. Ale toto nie je pravidlo. Veľa rybárov pracuje dlhé hodiny počas sezóny aby priniesla domov

dostatok peňazí, ktoré im pokryjú poplatky a výdaje do budúceho roka. Ale všetci dúfajú v nádej, že počas

nesledujúcej sezóny budú v správnom čase na správnom mieste a trafia do čierneho. Aby sa to stalo, tak

každý komerčný rybár potrebuje dobrú posádku. Posádka má vo všeobecnosti 2-6 ľudí a sú zvyčajne osobne

vybraní kapitánom každú sezónu. I keď je veľa pracovných miest obsadzovaných rodinou a priateľmi stále

ostávajú tisícky dostupných miest každý rok.

Ak sa stretnete po otvorení sezóny s pracovnou ponukou keď člen posádky odišiel postupujte

s opatrnosťou. Kapitáni s dobrou povesťou majú len zriedkavou vážne nehody a tiež nestrácajú dobrých

členov posádky kvôli nedorozumeniam. Ak je to možné zistite prečo pracovník odišiel. Loď s neustálou

ponukou pracovných miest počas sezóny nabáda na opatrnosť pri prijatí takéhoto pracovného miesta.

Zapamätajte si, že komerčný rybolov je jedno z najrizikovejších profesií na svete a preto potrebujete veriť

svojmu kapitánovi a ostatným členom posádky. Ak budete mať toľko šťastia, že získate prácu na rybárskej

lodi už pri vašej prvej sezóne, buďte si vedomí, že budete pracovať dlho a ťažko. Šestnásť alebo dvadsať

hodín denne počas špičky sezóny je bežná pracovná doba ale ťažká práca bude vo všeobecnosti štedro

zaplatená na konci sezóny kde je priemerná výplata 5.000-25.000 USD. Ale práca prináša i obmedzenia. Na

malej lodi posádka je, odpočíva a spí takmer bez súkromia. Na veľa lodiach toalety takmer neexistujú alebo

sú vo veľmi biednom stave. Ostatné lode poskytujú sprchu a WC pre osobné použitie.

Od člena posádky sa očakáva že bude udržiavať loď a stroje bez nároku za príplatok. To je tiež súčasťou

práce. Zárobok je väčšinou založený na percentuálnom podiele z predaných rýb. Podiel pre začínajúceho

člena na palube je od 2% do 10% z hrubého zisku, v závislosti na type lode, skúsenostiach a na

pracovníkovi. Niektoré lode ponúkajú dennú sadzbu od 500-1000 USD a nie percentuálny podiel z výlovu.

Odporúčame si pred nástupom do práce vyžiadať podpísanú pracovnú zmluvu alebo kontrakt.

Prevádzkovatelia lodí, ktorí zamestnávajú menej než 10 členov posádky, ktorí sú platení percentuálnym

podielom z úlovku sú oslobodení od platenia daní, ktoré poskytuje poistenie v nezamestnanosti. Na Aljaške

nie sú zrážané žiadne dane z vašej výplaty. Daňové priznanie a daň z príjmu si platí každý sám.

Aby ste zvýšili vaše šance získať prácu na rybárskej lodi, mali by ste byť ochotný začať pracovať od spodku

a až prácou sa vyšvihnúť na lepšie miesto. Veľa z úspešných začiatočníkov začína ako čistič paluby lode.

Zdôraznite vašu schopnosť pracovať dlhé hodiny, pozitívny postoj k práci a snažte sa porozumieť pracovným

postupom v komerčnom rybolove.

Kapitola 1.


Ďaľšie informácie: United States Fish & Wildlife Service 1011 E. Tudor Road Anchorage, AK. 99503 (907) 786-3309 http://alaska.fws.gov Commercial Fisheries Entry Commission 8800 Glacier Highway #109 Juneau, AK. 99801 (907) 789-6160 www.cfec.state.ak.us Alaska Seafood Marketing Institute 311 N Franklin St. #200 Juneau, AK. 99801 (907) 465-5560 1-800-478-2903 www.alaskaseafood.org Alaska Department of Fish and Game P.O. Box 25526 Juneau, AK. 99802 (907) 465-4100 www.state.ak.us

Center for Marine Conservation

425 G Street Suite 400

Anchorage, AK 99501

(907) 258-9922

www.cmc-ocean.org

Alaska Fishermen’s Journal

4055 21st W

Seattle, WA. 98199

(206) 283-1150

www.afjournal.com

Alaska Magazine

808 “E” Street Suite 200

Anchorage,

AK 99501

1-800-458-4010

www.afjournal.com

Alaska Department of Natural Resources

550 W 7th Street Suite 1260

Anchorage, AK. 99503

(907) 269-8400

www.dnr.state.ak.us Spracovanie Nie je tak fyzicky náročné ako rybolov a taktiež je to výnosná práca. Spracovanie rýb nesie so sebou relatívne nízke fyzické riziko, ale vyžaduje prácu po mnoho dlhých hodín a neobľúbené práce (napr. vyberanie vnútorností lososa). Práce v spracovateľskom priemysle sa ľahšie hľadajú a nevyžadujú ani skúsenosti, ani telesnú silu. Väčšina tých, ktorí prichádzajú po prvýkrát na Aljašku sa zamestná v spracovateľských závodoch, ktoré zahrňujú mraziarne a konzervárne. Mnoho ľudí sa tiež zamestná pri spracovaní rýb na spracovateľských lodiach. Nováčik z Aljašky hodnotí svoje skúsenosti:

„Minulé leto som pracoval v konzervárni v Ketchikane a zarobil som niečo pod 6000 USD. Mali sme

kvalitné ubytovanie v nových bunkách a dobrú stravu. Ale najlepší zo všetkého boli študenti,

s ktorými som sa stretol a pracoval.„

Mzda za prácu v spracovateľskom priemysle je síce nižšia, ale istejšia ako mzda za prácu na lodi. Zatiaľ čo personál rybárskej lode je zvyčajne vyplácaný percentuálne z dosiahnutého úlovku lode, spracovateľský priemysel platí hodinové sadzby (plus 1,5 násobok za nadčasy). Zákony štátu Aljaška zaväzujú spoločnosti vyplácať za nadčasovú prácu 1,5 násobok hodinovej mzdy. Pracovná doba je 8 hodín denne a 40 hodín týždenne. Je preto veľmi jednoduché zrátať si zárobok. Nováčikovia bez skúseností si zarobia 500 – 700 USD týždenne v dobe vrcholu sezóny. Čitatelia zaujímajúci sa o tieto práce by sa mali sústrediť na kapitolu 2. Kde sa zamestnať Znalosti o migrácií vám môžu pomôcť nájsť si prácu

Rybári, spracovatelia, ale aj palubný robotníci by mali vedieť kde a kedy by mali byť aby získali výhodné

podmienky. Skúsení spracovatelia a palubní robotníci zvyčajne počas sezóny pracujú na rôznych miestach, v závislosti od toho kde práve vrcholí sezóna. Zvyšujú si tak zárobky. Počas výskumnej cesty minulé leto sme stretli skupinu študentov, ktorí nasledovali migráciu lososov zo severu na juh, tak aby zachytili vrchol rybárskej a spracovateľskej sezóny v niekoľkých regiónoch. Jeden zo študentov pracoval od polovice júla v Kenai a v strede augusta skončil sezónu v Ketchikane. Takýto príbeh nie je ničím nezvyčajný.

Kapitola 1.


Letné rybolovné oblasti

Aljašské rybolovné oblasti sa dajú rozdeliť do piatich presných oblastí, každá má svoju špičkovú sezónu, možností zamestnania a typ lovenej ryby. Región 1 je juhovýchodná Aljaška, kde lovenými rybami sú losos, halibut, čierna treska, krab a haring. Región 2, zahrňujúci Zem Princa Williama a Kenaiský polostrov loví „gillnettermi„ a „purse seinermi„. Loví sa najmä červený a ružový losos. Región 3, ostrov Kodiak je domovom jedenástich spracovateľských závodov, mnoho z nich s celoročnou prevádzkou. Región 4 sú Aleutské ostrovy

a Aljašský polostrov, vrátane Dutch Harbor a je centrom zimného rybolovu. Región 5, Bristol Bay, je jedným

z najbohatších lovíšť lososa na svete. A hoci sezóna je tam veľmi krátka – niečo cez 6 týždňov – je tento

región považovaný za najlukratívnejší v Severnej Amerike.

Tabulka ďalej ukazuje mesiace špičkovej sezóny pre každý z piatich regiónov. Poskytne Vám všeobecný

prehľad, kde je najviac možností pre začiatočníkov. V časti 5 poskytujeme informácie o jednotlivých

mestách, spolu so zamestnaneckým informáciami, takže môžete zúžiť hľadanie zamestania.

Letná sezóna lososov

Hoci už tradične je ryby

spracujúci priemysel najviac

vyťažený v lete, mnoho

podnikov teraz pracuje

celoročne. Niektoré rybárstva

napr. Kodiak, Aleutské ostrovy

a Aljašský polostrov

zamestnávajú mnoho robotníkov

cez zimné mesiace a ponúkajú

iné výhody celoročného

zamestnania. Aj plávajúce

továrne, longlinery a lode

loviace a spracovávajúce krabov

pracujú aj zime. Rybárstva sú

aktívne v zime, alebo po celý

rok a spracovávajú kraby alebo

mnoho druhov hlbinných rýb.

= Vrcholné obdobie

Jesenné, jarné a zimné možnosti v rybnom priemysle

Jeseň na Aljaške znamená koniec pre prebiehajúcu sezónu lovu lososa a prechod do rôznych rybárstiev

v celom štáte. Počas tohto obdobia existuje mnoho možností na zamestnanie v troch veľkých odvetviach

priemyslu - pobrežné spracovateľské závody, spracovateľské lode a rybárske lode. Trawlery lovia najviac

v období jesene, zimy a v skorých jarných mesiacoch. Finančne najzaujímavejšia práca na trawleroch je

v období od konca januára a počas februára, keď sa loví aljašská treska. V týchto neletných mesiacoch

lovia aj priemyselné longlinery. Najväčšie množstvo krabov sa takisto loví v neskorých jesenných a skorých

zimných mesiacoch. Lov sa uskutočňuje individuálnymi loďami, alebo veľkými spracovateľskými loďami.

Počas jesene a zimy stovky lodí lovia tiež halibuta, čiernu tresku a mnoho iných druhov hlbinných rýb. Veľa

pracovných príležitostí počas jari poskytujú aj rybárstva spracovávajúce ikry haringov.

Kapitola 1.


Hoci počas zimných mesiacov je oveľa menej pracovných príležitostí, prácu hľadá menej ľudí. Vaše

možnosti na získanie práce sú teda stále výborné. Podmienky najímania do práce v zimných mesiacoch sú však odlišné od podmienok v letnej lososovej sezóne. Po prvé väčšina zimných možností na zamestnanie prechádza cez zamestnávateľské agentúry, zvyčajne sídliace v Seattlu. Nedoporučujeme Vám cestovať počas zimných mesiacov na Aljašku bez toho, aby ste mali vopred zabezpečenú prácu. Po druhé, väčšina zimných zamestnávateľov poskytuje ubytovanie a dopravu zdarma, ale prémie sú nižšie ako pri letných prácach. Tretím veľkým rozdielom pri zimnom zamestnaní je, že kým v lete hľadajú firmy ľudí na 6 až 8 týždňov, v zime majú záujem o 3 až 6.-mesačné zmluvy. Najviac možností v spracovateľských závodoch na mori i na pobreží je v regióne 3 / ostrovy Kodiak / a regióne 4 /aljašský polostrov a Aleutské ostrovy/ Pretože v regióne 3 pracuje mnoho celoročných pracovníkov cieľom Vášho záujmu na jesenné a zimné mesiace by mal byť región 4. Dutch Harbour v regióne 4 je centrom „neletného„ rybárskeho priemyslu. Ak by ste sa chceli zamestnať na spracovateľských lodiach, trawleroch či longlineroch, práve v tomto období, venujte pozornosť ďalším informáciám uvedeným v tejto príručke.

Organizácia stratégie hľadania

miesta

Po prečítaní tejto príručky budete určite

vedieť viac o Aljašskom priemysle /o

možnostiach zamestnania/. Porozumiete

metódam lovu a spracovania v každom

rybárstve a porozumiete, ktoré práce sú

vhodné pre nováčika a ktoré pre veterána.

Kľúčom k úspešnému nájdeniu práce

je plán. Skôr než vycestujete, alebo

jednoducho vyrazíte na sever musíte mať

PLÁN. Môžete písať, môžete telefonovať,

alebo sa tam jednoducho môžete ukázať,

všetko je spôsob ako si nájsť prácu.

Pretože cestovanie z niektorých oblastí je

drahé, mali by ste mať presný plán cesty. Regióny 1 a 2 nie sú vzdialené a dostať sa tam je pomerne jednoduché. Naviac ponúkajú veľa pracovných príležitostí pre nováčikov. Ak strávite nejaký čas zbieraním skúseností v tomto regióne, môžete sa pokúsiť o hľadanie práce na rybárskej lodi. Počas prvej sezóny na Aljaške sa snažte vybudovať si kontakty, neskôr Vám to poskytne možnosti v hľadaní práce v rybolove na lepšie platených miestach. Tabuľka miestnej špičkovej sezóny Vám umožní rozumnú voľbu v otázke, kam treba ísť pracovať počas lososovej sezóny. Študenti študujúci na školách so semestrálnym systémom zvyčajne pracujú od polovice mája do polovice

augusta. Ak je to Váš prípad zaujímajte sa o regióny 2 a 3, ale najviac o región 5, kde sa dá nájsť práca

omnoho skôr. Ak tu práca skončí presuňte sa do regiónu 1. Región 1 je najvyťaženejší v auguste. Vo všeobecnosti a na záver, kto chce pracovať čo najviac mal by byť pripravený na vrchol sezóny vo viacerých regiónoch. ...

Životný cyklus lososa Každý kto, pracuje v priemysle spracovávajúcom lososa, by mal porozumieť niektorým základným faktom o jeho životnom cykle. Len pre začiatok, všetky lovené druhy lososa sú /z latinčiny/ Aanadormus. Znamená to, že dokážu žiť tak v sladkej ako aj slanej vode.

Podivuhodný život aljašského lososa sa začína v sladkej vode. Po vyliahnutí sa mladé lososy /poter/

zdržujú v pomaly sa pohybujúcich vodách riek a potokov až kým nedorastú do veľkosti aby mohli odplávať do oceánu. V tejto dobe losos nájde svoju cestu do oceánu, kde žije niekoľko rokov. Počas prvého roka morského života sa zdržuje pri pobreží, kde vyhľadáva malé ryby. Počas druhého roka naberá na váhe, tak aby mohol vyplávať do voľného oceánu, kde strávi niekoľko nasledujúcich rokov. Väčšina druhov lososov strávi v šírom oceáne od 2 do 10 rokov plávajúc a loviac viac ako 16OO kilometrov od svojho rodiska.

Aj keď losos strávi väčšinu svojho života v slaných vodách vracia sa inštinktívne tam, kde sa narodil.

Dodnes nie je presne známe ako losos vie kam sa má vrátiť. Samozrejme existuje mnoho teórií vysvetľujúcich tento jav. Najjednoduchšia teória tvrdí, že losos si pamätá minerálne zloženie vody z ktorej sa dostal do mora. Po nájdení svojho miesta sa samec a samička spária. V správnom čase samička položí vajíčka a samček ich oplodní. Ich cesta sa končí a rodičia žijú už len krátky čas. Potom zomierajú. Ich telá sú potravou pre medvede, orly a mnohé iné zvieratá.

Kapitola 1.


Spracovanie v priemysle na pevnine

Všeobecný prehľad

V tejto kapitole si povieme niečo o práci v spracovateľských závodoch. Najväčšia časť robotníkov, ktorí sú

na Aljaške po prvý krát si nájde prácu v tomto odvetví komerčného rybárskeho priemyslu, v pobrežných

spracovateľských závodoch alebo na palube spracovateľských lodí. Prikladáme popis práce, zvyky pri

najímaní do práce a prehľad spracovateľov. Niektoré rybárske lode majú na palubách svoje vlastné pravidlá.

Napríklad pri love krabov je práca na palube kombináciou lovu a spracovania. Tieto lode tiež vykupujú

úlovok ostatných lodí a spracovávajú ho spolu s vlastným úlovkom.

Spracovateľské linky na pobreží

Zďaleka najväčšie množstvo pracovných miest aljašského rybárskeho priemyslu na nachádza

v spracovateľských závodoch a konzervárňach. Tieto práce je možno najľahšie získať a to platí i pre

začiatočníkov, ktorí začínajú svoj prvý rok na Aljaške. Práca u       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.