načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Algoritmy v jazyku C a C++ -- praktický průvodce - Jiří Prokop

Algoritmy v jazyku C a C++ -- praktický průvodce
-11%
sleva

Elektronická kniha: Algoritmy v jazyku C a C++ -- praktický průvodce
Autor:

Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a také si prohloubí znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Knihu mohou využít středoškolští i ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249 Kč 222
+
-
7,4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6% 40%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 153
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Programování. Software
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2751-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Průvodce řešením jednotlivých algoritmů potřebných pro programování v jazyce C a C++.

Popis nakladatele

Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a také si prohloubí znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Knihu mohou využít středoškolští i vysokoškolští studenti technických, ekonomických i přírodovědných směrů, ale i profesionální programátoři. Získají znalost algoritmů z následujících oblastí: třídění a vyhledávání údajů, teorie a využití grafů, numerické matematiky, dynamického programování a prohledávání textu. Kniha se vyznačuje důrazem na zrdojový text algoritmů se stručným doprovodným textem pro jejich vysvětlení, je tudíž ideální pro praxi i jako učební text.Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení, uspořádané podle kapitol knihy. (praktický průvodce)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Prokop - další tituly autora:
Algoritmy v jazyku C a C++ -- praktický průvodce Algoritmy v jazyku C a C++
Algoritmy v jazyku C a C++ -- 2., rozšířené a aktualizované vydání Algoritmy v jazyku C a C++
Algoritmy v jazyku C a C++ -- 3., aktualizované a rozšířené vydání Algoritmy v jazyku C a C++
 (e-book)
Algoritmy v jazyku C a C++ -- 3., aktualizované a rozšířené vydání Algoritmy v jazyku C a C++
 (e-book)
Algoritmy v jazyku C a C++ -- 2., rozšířené a aktualizované vydání Algoritmy v jazyku C a C++
Co jsem ještě nezapomněl Co jsem ještě nezapomněl
 
K elektronické knize "Algoritmy v jazyku C a C++ -- praktický průvodce" doporučujeme také:
 (e-book)
Programovací jazyk C Programovací jazyk C
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ALGORITMY V JAZYKU C A C++4

Algoritmy v jazyku C a C++

praktický průvodce

Jiří Prokop

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3473. publikaci

Odpovědný redaktor Zuzana Malečková

Návrh vnitřního layoutu Miroslav Lochman

Sazba Eva Grillová

Návrh a grafická úprava obálky Vojtěch Kočí

Počet stran 160

První vydání, Praha 2009

© Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo © fotobanka allphoto

V knize použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými

známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

ISBN 978-80-247-2751-6


ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 5

Obsah

Úvod ...........................................................................................9

1. Jazyk C ...............................................................................11

1.1 Stručný přehled jazyka C ............................................................11

1.1.1 Deklarace ..............................................................................................................11

1.1.2 Výrazy a přiřazení ..................................................................................................12

1.1.3 Priorita a asociativita operátorů ..............................................................................13

1.1.4 Příkazy a bloky ......................................................................................................14

1.1.5 Preprocesor ............................................................................................................15

1.1.6 Funkce ...................................................................................................................16

1.1.7 Vstup a výstup ........................................................................................................17

1.1.8 Ukazatele .............................................................................................................19

1.1.9 Adresní aritmetika ..................................................................................................20

1.1.10 Ukazatele a funkce .................................................................................................20

1.1.11 Pole .......................................................................................................................20

1.1.12 Ukazatele a pole ...................................................................................................21

1.1.13 Řetězce znaků ........................................................................................................21

1.1.14 Vícerozměrná pole ..................................................................................................22

1.2 Jednoduché algoritmy ................................................................23

1.2.1 Vyhledání minimálního prvku v nesetříděném poli ...................................................23

1.2.2 Vyhledání zadaného prvku v nesetříděném poli .......................................................23

1.2.3 Určení hodnoty Ludolfova čísla pomocí rozvoje pi=4(1-1/3+1/5-1/7+1/9+... ) ....23

1.2.4 Mzdová výčetka .....................................................................................................24

1.2.5 Největší společný dělitel dvou čísel ..........................................................................25

1.2.6 Pascalův trojúhelník ...............................................................................................25

1.2.7 Kalendář ................................................................................................................26

2. Rekurze ..............................................................................29

2.1 Hanojské věže ...........................................................................30

2.2 W-křivky ..................................................................................31

2.3 Fibonacciho čísla (posloupnost) ...................................................34

Obsah


ALGORITMY V JAZYKU C A C++6

Obsah

3. Algoritmy pro třídění ...........................................................37

3.1 Třídění výběrem (selectsort) .......................................................38

3.2 Třídění vkládáním (insertsort) ....................................................38

3.3 Bublinkové třídění (bubblesort) ...................................................39

3.4 Časová a paměťová složitost ......................................................40

3.5 Třídění slučováním (mergesort) ...................................................41

3.6 Třídění rozdělováním (quicksort) .................................................41

3.7 Shellův algoritmus .....................................................................42

3.8 Metoda „Rozděl a panuj“ ..........................................................43

4. Datové struktury .................................................................45

4.1 Dynamické datové struktury ......................................................46

4.1.1 Lineární spojový seznam .........................................................................................46

4.1.2 Lineární spojový seznam setříděný ..........................................................................49

4.1.3 Setřídění vytvořeného lineárního seznamu ..............................................................49

4.2 Zásobník a fronta ......................................................................53

4.3 Nerekurzivní verze quicksortu ....................................................55

5. Práce s grafy ......................................................................57

5.1 Úvod do teorie grafů .................................................................57

5.2 Topologické třídění ....................................................................59

5.3 Minimální kostra grafu ...............................................................61

5.4 Bipartitní graf ...........................................................................63

5.5 Práce se soubory dat .................................................................64

5.5.1 Datové proudy .......................................................................................................65

5.5.2 Proudy a vstup/výstup znaků .................................................................................65

5.5.3 Proudy a vstup/výstup řetězců ................................................................................66

5.5.4 Formátovaný vstup/výstup z/do proudu .................................................................66

5.5.5 Proudy a blokový přenos dat ..................................................................................66

5.5.6 Další užitečné funkce ..............................................................................................66

ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 7

Obsah

5.6 Vzdálenosti v grafu ...................................................................68

6. Vyhledávací algoritmy .........................................................73

6.1 Binární hledání v setříděném poli ................................................73

6.2 Binární vyhledávací strom ..........................................................74

6.3 Vynechání vrcholu v binárním vyhledávacím ...................................

stromu ......................................................................................78

6.4 Procházení stromem ..................................................................84

6.5 Transformace klíče .....................................................................84

6.6 Halda ........................................................................................85

6.7 Využití haldy pro třídění – heapsort ...........................................87

7. Reprezentace aritmetického výrazu binárním stromem ...........91

7.1 Vyhodnocení výrazu zadaného v postfixové notaci ......................92

7.2 Převod infixové notace na postfixovou .......................................94

7.3 Převod postfixové notace na binární strom .................................97

8. Průchod stavovým prostorem .............................................101

8.1 Prohledávání do šířky ..............................................................102

8.2 Prohledávání s návratem ( backtracking) ...................................104

8.3 Osm dam na šachovnici ............................................................107

8.4 Sudoku ...................................................................................109

8.5 Hry pro 2 hráče .......................................................................112

9. Úvod do C++ .....................................................................115

9.1 Nové možnosti jazyka .............................................................115

9.2 Objektové datové proudy .........................................................116

9.3 Objektově orientované programování .......................................116 ObsahObsah

9.4 Šablony ..................................................................................119

10. Algoritmy numerické matematiky .......................................123

10.1 Řešení nelineární rovnice f(x)=0 ...............................................123

10.1.1 Hornerovo schéma ................................................................................................123

10.1.2 Metoda půlení intervalu (bisekce) .........................................................................124

10.1.3 Metoda tětiv (regula falsi) ....................................................................................126

10.1.4 Newtonova metoda (metoda tečen) .......................................................................127

10.2 Interpolace ..............................................................................130

10.2.1 Newtonova interpolace .........................................................................................130

10.2.2 Lagrangeova interpolace .......................................................................................131

10.3 Soustavy lineárních rovnic ........................................................132

10.3.1 Gaussova eliminační metoda ...................................................................................132

10.3.2 Iterační (Jacobiova) metoda ..................................................................................134

10.3.3 Gauss-Seidelova metoda .......................................................................................136

11. Dynamické programování ...................................................139

12. Vyhledání znakového řetězce v textu .................................143

12.1 „Naivní“ algoritmus ................................................................143

12.2 Zjednodušený Boyer-Mooreův algoritmus .................................144

12.3 Karp-Rabinův algoritmus .........................................................146

Literatura ................................................................................149

Rejstřík ...................................................................................151

8 ALGORITMY V JAZYKU C A C++


ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 9

Úvod

V r. 2002, kdy jsem začal na Gymnáziu Christiana Dopplera vést seminář s názvem „Pro

gramování v jazyku C“, neexistovala na našem knižním trhu učebnice, která by se věno

vala algoritmům a používala jazyk C. Algoritmy byly po řadu let prezentovány téměř vý

lučně v jazyku Pascal, např. [Wir89] a [Top95]. Musel jsem tedy během šesti let algoritmy

pro účely výuky naprogramovat, a tak vznikl základ této knihy.

Kniha se nesnaží být učebnicí jazyka C, i když může být k užitku všem, kteří jazyk právě

studují. Dobrých učebnic jazyka je dostatek, doporučit lze např. [Her04] nebo [Ka01], pro

C++ [Vi02], [Vi97]. Jestliže jsem přesto zařadil do knihy alespoň stručný přehled jazyka C

a také úvod do C++, je to proto, aby čtenář měl při studiu knihy vše potřebné pro poro

zumění zdrojovým textům algoritmů a nemusel hledat informace jinde.

Kdo je s jazykem C seznámen do té míry, že chápe nejdůležitější operátory, výrazy a při

řazení, příkazy pro řízení programu, příkazy vstupu a výstupu, funkce a vedle jednodu

chých datových typů ještě pole, stačí mu to už ke studiu jednoduchých algoritmů. Takový

přehled jazyka obsahuje právě první kapitola. Poté lze studovat kapitolu druhou, věno

vanou rekurzi, a třetí, která se zabývá třídicími algoritmy. Teprve pro studium datových

struktur je v kapitole 4 nutno rozšířit zatímní podmnožinu jazyka o struktury a dynamické

přidělování paměti. Tyto znalosti jsou pak potřebné i pro pochopení algoritmů na grafech

Úvod

Úvod


ALGORITMY V JAZYKU C A C++10

a pro vyhledávání pomocí binárních stromů. Stromy se využívají také k reprezentaci arit

metických výrazů a pro počítačové řešení hlavolamů a her. Popsaná podmnožina jazyka

je v těchto kapitolách dále rozšiřována podle potřeby. Algoritmy z kapitol 1 až 8 jsou na

psány v jazyku C. Teprve 9. kapitola je úvodním popisem C++ a algoritmy v následujících

kapitolách jsou v C++.

Z tohoto stručného průvodce obsahem knihy vyplývá samozřejmě doporučení studovat

jednotlivé kapitoly postupně a bez přeskakování, protože v každé kapitole se počítá se

znalostmi, které si čtenář přináší z kapitol předchozích. Dalším doporučením je studium

aktivní. Usnadňuji ho tím, že všechny algoritmy rozdělené podle kapitol knihy lze najít

na webových stránkách www.grada.cz. Zdrojové texty tedy nemusí nikdo pracně vkládat,

čtenář může provádět v programech úpravy, mnohde k tomu zdrojový text přímo vybízí

tím, že části zdrojového textu jsou „ukryty“ v komentářích. Často lze algoritmus snáze

pochopit, zobrazíme-li si některé mezivýsledky. Aktivní způsob studia je mimo jiné určitě

mnohem zajímavější. Algoritmy jsou ověřeny s použitím kompilátoru Dev C++ a kompi

látoru Microsoft Visual C++. Kdyby čtenáři měli ke knize jakékoli připomínky, mohou je

sdělit na e-mailovou adresu Jiri_Prokop@yahoo.com. Přeji svým čtenářům mnoho úspě

chů ve studiu.

Úvod


ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 11

1. Jazyk C

Jazyk C

1.

1.1 Stručný přehled jazyka C

Jazyk C rozlišuje velká a malá písmena. „Prog“, „prog“ a „PROG“ jsou tedy tři různé iden

tifikátory. Identifikátory sestávají z písmen, číslic a podtržítka, číslice nesmí být na prvním

místě. Pro oddělování klíčových slov, identifikátorů a konstant slouží oddělovače (tzv.

„bílé znaky“). Všude tam, kde mohou být oddělovače, může být komentář:

/* toto je komentář */

Struktura programu: direktivy preprocesoru, deklarace, definice, funkce. V každém progra

mu je právě jedna funkce hlavní (main), která se začne po spuštění programu vykonávat.

1.1.1 Deklarace

Deklarace jsou povinné. Deklaraci jednoduché proměnné tvoří specifikátor typu a jméno

(identifikátor proměnné)

int a; /* deklarace celočíselné proměnné a */

int b=1; /* definice proměnné b */

1.1 Stručný přehled jazyka C


ALGORITMY V JAZYKU C A C++12

1. Jazyk C

Podle umístění dělíme deklarace na globální (na začátku programu) a lokální (v těle funk

ce). Lokální proměnné nejsou implicitně inicializovány a obsahují náhodné hodnoty.

Specifikátory typu pro celá čísla: int, char, short int (nebo jen short), long int

(nebo jen long).

Každý z nich může být signed (se znaménkem) nebo unsigned (bez znaménka), impli

citně je signed.

Specifikátory typu pro racionální proměnné: float (32 bytů), double (64), long dou

ble (80).

U konstant je typ dán způsobem zápisu. Pomocí klíčového slova const můžeme deklaro

vat konstantní proměnnou, jejíž obsah nelze později měnit:

const float pi=3.14159;

1.1.2 Výrazy a přiřazení

Výrazy jsou v jazyce C tvořeny posloupností operandů a operátorů. Operátory dělíme

podle arity (počet operandů) na unární, binární a ternární, podle funkce na aritmetické:

+, -, *, /, % pro zbytek po dělení (operátor / má význam reálného nebo celočíselného

dělení podle typů operandů), relační: >, <, >=, <=, == (rovnost), != (nerovnost), logické:

|| (log.součet), && (log.součin), ! (negace). Jazyk C nezná logický typ, nenulová hodnota

představuje true, nulová false.

Podmíněný operátor ? (jediný ternární operátor)

x=(a<b) ? a:b;

má stejný význam jako

if (a<b) x=a; else x=b;

Obecně

v1 ? v2 : v3

v1 je výraz, jehož hodnota je po vyhodnocení považována za logickou. Je-li true, vyhod

notí se výraz v2 a vrátí se jeho hodnota, je-li false, pak se vyhodnotí v3 a vrátí se jeho

hodnota. v2 a v3 jsou jednoduché výrazy.

Operátory přiřazení

a=a+b;

a+=b; /* má význam a=a+b; */

Na místě + může být -, *, /, %, & a další, o nichž zatím nebyla řeč.

Operátory inkrementace a dekrementace

a++; /* postfixová verze */

--a; /* prefixová verze */


ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 13

1. Jazyk C

Příklad: a=10; x=++a; /* x bude mít hodnotu 11, a taky */ y=a--; /* y=11, a=10 */ Unární operátory Adresní operátor &, operátor dereference *, unární +, unární -, logická negace ! a prefixová inkrementace ++ a dekrementace --. K postfixovým operátorům patří operátor přístupu k prvkům pole [ ], operátor volání funkce ( ), postfixová inkrementace ++ a dekrementace -- a operátory přístupu ke členům struktury, jimž se budu věnovat později. Operátor přetypování ukáži na příkladu (i1 a i2 jsou celočíselné proměnné, ale chci reálné dělení): f=(float) i1/i2; Operátor sizeof pro zjištění velikosti: argumentem operátoru může být jak název typu, tak identifikátor proměnné. 1.1.3 Priorita a asociativita operátorů

Prio

rita

Operátory Vyhodnocuje se

1 ( ) [ ] -> (funkce, index, přístup k prvku struktury) zleva doprava

2 ! - ++ -- + (typ)

* & sizeof (unární operátory)

zprava doleva

3 * / % (multiplikativní operátory) zleva doprava

4 + - (aditivní operátory) zleva doprava

5 << >> (operátory posunů) zleva doprava

6 < <= > >= (relační operátory) zleva doprava

7 == != (rovnost, nerovnost) zleva doprava

8 & (operátor bitového součinu) zleva doprava

9 ^ (exklusivní nebo) zleva doprava

10 | (operátor bitového součtu) zleva doprava

11 && (operátor logického součinu) zleva doprava

12 || (operátor logického součtu) zleva doprava

13 ?: (ternární podmínkový operátor) zprava doleva

14

= += -= *= /= %=

>= &= |= ^= (oper. přiřazení)

zprava doleva

15 , (operátor čárky) zleva doprava

1.1 Stručný přehled jazyka C


ALGORITMY V JAZYKU C A C++14

1. Jazyk C 1.1.4 Příkazy a bloky Napíšeme-li za výraz středník, stává se z něj příkaz, jako je tomu v následujících příkladech: float x,y,z; x=0; a++; x=y=z; y=z=(f(x)+3); /* k hodnotě vrácené funkcí f je přičtena hodnota 3 */

/* součet je přiřazen jak proměnné z, tak y */ Příkazy v jazyce C můžeme sdružovat do tzv. bloků nebo složených příkazů. Blok může obsahovat deklarace proměnných na svém počátku a dále pak jednotlivé příkazy. Začátek a konec bloku je vymezen složenými závorkami. Složené příkazy používáme tam, kde smí být použit pouze jeden příkaz, ale potřebujeme jich více. Za uzavírací složenou závorkou se nepíše středník. Příkaz if má dvě podoby: if (výraz) příkaz if výraz příkaz1 else příkaz2; Složitější rozhodovací postup můžeme realizovat konstrukcí if else if. Každé else se váže vždy k nejbližšímu předchozímu if. Příkaz switch a break switch(výraz) {

case konst_výraz1:

/* příkazy, které se provedou, když výraz = výraz1 */

break;

case konst_výraz2:

/* příkazy, které se provedou, když výraz = výraz2 */

....

break;

default: /* příkazy, které se provedou, není-li výraz

roven žádnému z předchozích konstantních výrazů */ } Příkaz break říká, že tok programu nemá pokračovat následujícím řádkem, nýbrž prvním příkazem za uzavírající složenou závorkou příkazu case. V těle příkazu switch budou provedeny všechny vnořené příkazy počínaje tím, na který bylo předáno řízení, až do konce bloku (pokud některý z příkazů nezpůsobí něco jiného – např. break). Tím se switch značně liší od pascalského case.

ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 15

1. Jazyk C

Příkaz while while (výraz) příkaz; Výraz za while představuje podmínku pro opakování příkazu. Není-li podmínka splněna už na začátku, nemusí se příkaz provést ani jednou. Je-li splněna, příkaz se provede a po jeho provedení se znovu testuje podmínka pro opakování cyklu. Příkaz do-while Zajistí aspoň jedno provedení těla cyklu, protože podmínka opakování se testuje na konci cyklu. do příkaz while (výraz); Příkaz for for (inicializační výraz;podmíněný výraz;opakovaný výraz) příkaz je ekvivalentní zápisu: inicializační výraz; while (podmíněný výraz) {

příkaz

opakovaný výraz } Inicializační výraz může být vypuštěn, zůstane po něm však středník. Stejně může být vynechán i podmíněný výraz a opakovaný výraz. Příkaz continue je možno použít ve spolupráci se všemi uvedenými typy cyklů. Ukončí právě prováděný průchod cyklem a pokračuje novým průchodem. Podobně i příkaz break může být použit ve všech typech cyklů k jejich ukončení. Příkaz goto a návěští Příkaz goto přenese běh programu na místo označené návěštím (identifikátor ukončený dvojtečkou). Jsou situace, kdy může být užitečný, např. chceme-li vyskočit z vnitřního cyklu z více vnořených cyklů. Prázdný příkaz ; Lze ho použít všude tam, kde je prázdné tělo. 1.1.5 Preprocesor Preprocesor zpracuje zdrojový text programu před překladačem, vypustí komentáře, provede záměnu textů, např. identifikátorů konstant za odpovídající číselné hodnoty a vloží texty ze specifikovaných souborů. Příkazy pro preprocesor začínají znakem # a nejsou ukončeny středníkem. Nejdůležitějšími příkazy jsou #define a #include.

1.1 Stručný přehled jazyka C

+


ALGORITMY V JAZYKU C A C++16

1. Jazyk C #define ID hodnota říká, že preprocesor nahradí všude v textu identifikátor ID specifikovanou hodnotou, např. #define PI 3.14159 #include <stdio.h> znamená příkaz vložit do zdrojového textu funkce vstupu a výstupu ze systémového adresáře. #include "filename" znamená, že preprocesor vloží text ze specifikovaného souboru v adresáři uživatele. Některé standardní knihovny: stdio.h funkce pro vstup a výstup stdlib.h obecně užitečné funkce string.h práce s řetězci math.h matematické funkce v přesnosti double time.h práce s datem a časem 1.1.6 Funkce Každá funkce musí mít definici a - má určeno jméno, pomocí kterého se volá - může mít parametry, v nichž předáme data, na kterých se budou vykonávat operace - může mít návratovou hodnotu poskytující výsledek - má tělo složené z příkazů, které po svém vyvolání vykoná. Příkazy jsou uzavřeny ve složených závorkách {} Příkaz return výraz; vypočte hodnotu výraz, přiřadí ji jako návratovou hodnotu funkce a funkci ukončí. Příklad: int max(int a, int b) /* hlavička */ {

if (a>b) return a;

return b; } Nevrací-li funkce žádnou hodnotu, píšeme v místě typu návratové hodnoty void. Nepředáváme-li data, uvádíme jen kulaté závorky nebo void. Neznáme-li definici funkce a přesto ji chceme použít, musíme mít deklaraci funkce (prototyp), která určuje jméno funkce, paměťovou třídu a typy jejích parametrů. Na rozdíl od definice funkce již neobsahuje tělo a je vždy ukončena středníkem. int max(int a, int b); nebo jen int max(int,int);

ALGORITMY V JAZYKU C A C++ 17

1. Jazyk C

Pokud neuvedeme paměťovou třídu, je automaticky přiřazena třída extern. Je-li funkce

definována v paměťové třídě extern (explicitně nebo implicitně), můžeme definici funk

ce umístit do jiného zdrojového souboru. Funkce je společná pro všechny moduly, ze

kterých se výsledný program skládá a může být v libovolném modulu volána. Je-li dekla

rována ve třídě static, musí její definice následovat ve stejné překladové jednotce a je

dostupná pouze v jednotce, ve které je deklarována a definována.

Volání funkcí:

výraz (seznam skutečných parametrů);

Nemá-li funkce žádné parametry, musíme napsat (). Parametry se vždy předávají hod

notou, jsou tedy následně překopírovány do formálních parametrů funkce. Rekurzivní

funkce jsou v C dovoleny.

1.1.7 Vstup a výstup

Standardní vstup a výstup: stdin, stdout

Standardní vstup a výstup znaků

int getchar(void); /* načte 1 znak */

int putchar(int znak); /* výstup 1 znaku */

Pro načtení a výstup celého řádku znaků

char *gets(char *radek);

int puts(const char *radek);

Funkce gets načte znaky ze standardního vstupu, dokud není přechod na nový řádek.

Ten už není do pole zapsán. Návratovou hodnotou je ukazatel předaný funkci jako para

metr. Když došlo k nějaké chybě, má hodnotu NULL. Na řádku nesmíme zadat více znaků

než je velikost pole. Funkce puts vypíše 1 řádek textu, za který automaticky přidá pře

chod na nový řádek. Řetězec samotný nemusí tento znak obsahovat. V případě, že výstup

dopadl dobře, vrátí funkce nezápornou hodnotu, jinak EOF.

Formátovaný vstup a výstup

Funkce printf a scanf s následujícími deklaracemi:

int printf(const char *format,...);

int scanf(const char *format,...);

Obě funkce mají proměnný počet parametrů, který je určen prvním parametrem – formá

tovacím řetězcem. Formátovací řetězec funkce printf může obsahovat dva typy infor

mací. Jednak jde o běžné znaky, které budou vytištěny, dále pak speciální formátovací

sekvence znaků začínající % (má-li být % jako obyčejný znak, musím je zdvojit). K tisknu

telným znakům patří také escape sekvence, např. .

scanf se liší tím, že formátovací řetězec smí obsahovat jen formátovací sekvence, a tím,

že druhým a dalším parametrem je vždy ukazatel na proměnnou.

1.1 Stručný přehled jazyka C

ALGORITMY V JAZYKU C A C++18

1. Jazyk C Formátovací sekvence (printf)

%[příznak] [šířka] [přesnost] [F] [N] [h] [l] [L] typ typ

d,i znaménkové decimální číslo typu int

o neznam. oktalové číslo typu int

u neznam. decimální číslo typu int

x,X neznam. hexadecimální číslo typu int, pro x tištěno a, b, c, d, e, f, pro

X pak tištěno A, B, C

f znam. racionální číslo formátu [-] dddd.dddd

e,E znam. racionální číslo v exp. formátu [-d]d.ddde[+|-]ddd.

g,G znam. racionální číslo ve formátu bez exponentu nebo s exponentem

(v závislosti na velikosti čísla)

c jednoduchý znak

s ukazatel na pole znaků ukončené nulovým znakem

p tiskne argument jako ukazatel

n ukazatel na číslo typu int, do kterého se uloží počet vytištěných znaků příznak

- výstup zarovnán zleva a doplněn zprava mezerami

+ u čísel vždy znaménko

mezera kladné číslo mezera, záporné minus

# závisí na typu šířka

n alespoň n znaků se vytiskne doplněno mezerami

0n je vytištěno alespoň n znaků doplněných zleva nulami

* šířka dána následujícím parametrem přesnost

(nic) je různá podle části typ

.0 stand.

.n n des. míst

* přesnost dána následujícím parametrem

h argument funkce chápán jako short int – pouze pro d, i, o, u, x, X       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist