načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví – Ingrid Zwettlerová

Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví
-7%
sleva

Kniha: Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví
Autor: Ingrid Zwettlerová

Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém. Měla by mu přitom být zaručena přiměřená právní ochrana, která by jej ale ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Vaše cena s DPH:  263 Kč 245
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 138
Rozměr: 24 cm + 1 CD-ROM
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele
Jazyk: česky
Datum vydání: 05.05.2009
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2009
ISBN: 978-80-7418-009-5
EAN: 9788074180095
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém. Měla by mu přitom být zaručena přiměřená právní ochrana, která by jej ale současně nezbavovala potřebné míry vlastní odpovědnosti a hospodárnosti. Těžištěm předkládané publikace je postavení spotřebitele jako klienta banky. Pozornost je soustředěna na aktuální aspekty: e-commerce týkající se finančních služeb a spotřebitelský úvěr. Širší rámec tvoří povinnosti banky, která se vždy musí vyvarovat nekalých obchodních praktik, klamavé a agresivní či jinak nekalé reklamy a nepřiměřených (smluvních) podmínek. ((příručka pro management banky))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

aktuální aspekty ochrany

spotřebitele v bankovnictví

(příručka pro management banky)

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2009

Brno International Business School

Ingrid Zwettlerová


Název: Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví

(příručka pro management banky)

JUDr. Ingrid Zwettlerová, LLM

Vydavatel: KEY Publishing s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz

v koedici s B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00 Brno Tiskárna: KEY Publishing s.r.o. Vydáno v roce: 2009 Vydání: první © Ingrid Zwettlerová 2009 isbn 978-80-7418-009-5 (KEY Publishing s.r.o.) isbn 978-80-87255-23-0 (B.I.B.S., a.s.) Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Autor: Abstrakt

Spotřebitel jako slabší strana právního vztahu zasluhuje náležitou přimě­ řenou ochranu. Po cca čtyřicetiletém vývoji dospěla tato ochrana v komuni­ tárním právu ke koncepci zajištění informovaného rozhodnutí spotřebitele.

Tato konstatování by sama o sobě mohla být ústředním bodem celého zkoumaného problému, tedy otázky, zdali chránit spotřebitele (tj. dovolit re­ gulaci státu/supranacionální organizace), nebo ponechat tržní vztahy volné (tj. upravené jen v duchu zásady smluvní volnosti). Na tuto možnou otázku však odpovídáme předem, a sice tak, že souhlasíme s relevantní ochranou spotřebitele. Toto používáme jako východisko – důvodem je praktická orien­ tace práce (účastník právního vztahu až na výjimečné případy není tvůrcem práva, ale destinatářem výhod a nevýhod, které mu z něj vyplývají).

Práce staví na paradigmatu konstruktivismu: základním cílem je porozu­ mění, kritérii hodnost, autenticita a důvěryhodnost. Zkoumáme postave­ ní spotřebitele jako klienta banky – jeho práva a naopak povinnosti banky jako uvědomělého poskytovatele bankovních služeb. Banka se vždy musí vyvarovat nekalých obchodních praktik, klamavé a agresivní či jinak neka­ lé reklamy a nepřiměřených (smluvních) podmínek. Vedle těchto obecných aspektů ochrany spotřebitele je aktuální, též díky významným posunům v právní úpravě, e-commerce týkající se finančních služeb a spotřebitelský úvěr. Práce se tak soustředí zejména na tyto zvláštní aspekty ochrany spo­ třebitele v právu Evropských společenství a ve dvou vybraných národních právních řádech – ČR a Francie.

Smyslem a cílem práce je její využití jako příručky managementu retailo­ vé/univerzální banky. Základem a východiskem je důkladná analýza výše uvedených obecných a zvláštních aspektů ochrany spotřebitele. Zabýváme se dopady sektorové komunitární úpravy a ne zcela správné implementa­ ce předpisů práva ES na činnost poskytovatele bankovních služeb. Z prak­ tického hlediska je totiž významná platná právní úprava a dále tendence a trendy dalšího vývoje. Směřujeme k návrhům úpravy de lege ferenda a do­ poručením pro praxi.

Sledujeme dva klíčové cíle, a sice překonání fragmentarizace úpravy ochrany spotřebitele v právu Evropských společenství a praktický přínos pro činnost české banky. Abstract

Consumer as a weaker contractual party in the legal relationship merits appropriate and reasonable protection. After approximately 40 years of development the protection in the aquis communitaire arrived at the conception of a guarantee of consumer’s informed decision.

These premises alone could be the main point of the analyzed problem, i.e. the question whether to protect the consumer (allowing the regulation by the state/supranational organization) or to keep the market relationships free (regulated only in the spirit of the liberty of a contract). We answer such a possible question in advance: we agree with relevant protection of the consumer. This is a starting point because of the practical orientation of the thesis (the participant of legal relationship is not the creator of the law, with exceptions, but the receiver of the advantages and disadvantages arising from the law).

The thesis is built on the paradigm of constructivism. The basic aim is understanding; the criteria are validity, authenticity and trustworthiness. We study the position of a consumer as a bank client – his rights and on the contrary the obligations of a bank as a conscious provider of banking services. The bank must always avoid unfair trade practices, misleading and aggressive or in another way unfair advertising and undue (contractual) conditions. E­commerce on financial services and consumer credit are also current topics (thanks to considerable drifts in the law) standing next to these general aspects of consumer protection. The thesis focuses especially on these particular aspects of consumer protection in the law of the European Communities and in two selected national systems of law – the Czech Republic and France.

The purpose of the thesis is to be used as a handbook for the retail/universal bank management. Profound analysis of the above mentioned general and particular (special) aspects of the consumer protection forms the thesis foundation. We deal with the impacts of the EC sector regulation and the “not­entirely­right” implementation of the EC law in respect to the banking service provider operations. The current legal regulation and the trends of future development are important from the practical point of view. We end up with the de lege ferenda proposals and practical recommendations.

We seek two main goals: overcoming the fragmentariness of the regulation of the consumer protection in the law of the European Communities and the practical benefit for the operations of Czech banks.

Obsah

1 Úvod.................................................................................................................................. 11

1.1 Specifikace problému .................................................................................................11

1.1.1 Zvolené téma ...................................................................................................11

1.1.2 Řešený problém ...............................................................................................13

1.2 Smysl a cíl práce .........................................................................................................13

1.2.1 Obecně .............................................................................................................13

1.2.2 Konkrétní vymezení ........................................................................................15

1.3 Charakteristika použitých teoretických konceptů .....................................................18

1.3.1 Teoretický koncept řešení problému (aplikované teorie a použité pojmy) ..... 18 1.3.2 Paradigma ........................................................................................................19

1.4 Research – plán výzkumu, metody a zdroje informací ..............................................20

1.4.1 Plán výzkumu pro zpracování analytické části .............................................20

1.4.2 Metody .............................................................................................................24

1.4.3 Zdroje informací .............................................................................................26

1.4.4 Dílčí resumé ....................................................................................................26

2 Analýza právní ochrany spotřebitele ...............................................................................28

2.1 Úvodní vymezení ........................................................................................................28

2.1.1 Definice klíčových pojmů ...............................................................................28

2.1.2 Definice spotřebitele v komunitárním („evropském“) právu .........................31

2.1.3 Definice spotřebitele v českém a francouzském právu ..................................33

2.1.4 Analýza očekávání stakeholders ....................................................................35

2.2 Ochrana spotřebitele v rovině obecné ........................................................................36

2.2.1 Nepřiměřené podmínky ..................................................................................37

2.2.1.1 Komunitární („evropská“) úprava ......................................................37

2.2.1.2 Právní úprava v ČR ............................................................................40

2.2.1.3 Právní úprava ve Francii ....................................................................41

2.2.2 Klamavá reklama ............................................................................................42

2.2.2.1 Komunitární („evropská“) úprava ......................................................42

2.2.2.2 Právní úprava v ČR ............................................................................44

2.2.2.3 Právní úprava ve Francii ....................................................................45

2.2.3 Nekalé obchodní praktiky ...............................................................................46

2.2.3.1 Komunitární („evropská“) úprava ......................................................46

2.2.3.2 Právní úprava v ČR ............................................................................49

2.2.3.3 Právní úprava ve Francii ....................................................................49

2.2.4 Dílčí analýza SWOT I. ....................................................................................50

2.3 Ochrana spotřebitele u vybraných bankovních produktů .........................................52

2.3.1 Smlouvy na finanční služby uzavírané na dálku ..........................................52

2.3.1.1 Právní úprava e­commerce v EU – obecné pojetí .............................52

2.3.1.2 Komunitární („evropská“) úprava distančních smluv

na finanční služby ..............................................................................55

2.3.1.3 Právní úprava distančních smluv na finanční služby v ČR .............58

2.3.1.4 Právní úprava distančních smluv na finanční služby ve Francii .....59

2.3.2 Spotřebitelský úvěr .........................................................................................60

2.3.2.1 Komunitární („evropská“) úprava ......................................................61

2.3.2.2 Právní úprava v ČR ............................................................................68

2.3.2.3 Právní úprava ve Francii ....................................................................70

2.3.3 Dílčí analýza SWOT II. ...................................................................................72

3 Návrhy .............................................................................................................................74

3.1 Návrhy pro komunitární (“evropskou“) úpravu .........................................................75

3.1.1 Evropské právo finančních služeb – obecné pojetí ........................................75

3.1.2 Definice a systematika úpravy ochrany spotřebitele – potřeba jednoty ........75

3.1.3 Obecné aspekty ochrany spotřebitele ............................................................77

3.1.4 Zvláštní aspekty ochrany spotřebitele ...........................................................78

3.2 Návrhy české úpravy spotřebitele jako klienta banky ...............................................80

3.2.1 Definice a systematika úpravy ochrany spotřebitele v právu ČR ..................80

3.2.2 Obecné aspekty ochrany spotřebitele v právu ČR .........................................81

3.2.3 Zvláštní aspekty ochrany spotřebitele v právu ČR ........................................81

3.3 Zdůvodnění návrhů dle SWOT ..................................................................................88

3.3.1 Zdůvodnění návrhů pro komunitární úpravu ...............................................88

3.3.2 Zdůvodnění návrhů české úpravy spotřebitele – klienta banky ...................91

4 Doporučení pro implementaci návrhů v praxi ................................................................93

4.1 Právo na bankovní služby ...........................................................................................93

4.2 Práva evropských spotřebitelů bankovních produktů ...............................................97

4.2.1 Nepřiměřené obchodní podmínky .................................................................97

4.2.2 Klamavá a jiná nedovolená reklama ...............................................................99

4.2.3 Nekalé obchodní praktiky .............................................................................101

4.3 Práva evropských spotřebitelů u vybraných bankovních produktů .......................103

4.3.1 Distanční smlouvy na finanční služby .........................................................103

4.3.2 Spotřebitelský úvěr .......................................................................................105

5 Závěr ................................................................................................................................112

5.1 Význam komunitárního rozměru .............................................................................112

5.2 Zhodnocení vytyčených cílů práce ..........................................................................114

5.3 Širší kontext zkoumané problematiky ......................................................................116

5.4 Některé významné tendence a predikce vývoje .......................................................117

6 Literatura ....................................................................................................................... 119

7 Přílohy ............................................................................................................................135

7.1 Vybrané české banky a spotřebitel ............................................................................135

7.2 Seznam zkratek .........................................................................................................137

7.3 CD s vybranými materiály ........................................................................................138

kapitola

Úvod

1

1.1 Specifikace problému 1.1.1 Zvolené téma

Zá k l a d n í v y m eZ e n í. Téma „Ak t u á l n í a s p e k t y o c h r a n y s p o t ř e b i t e l e v b a n k o v - n i c t v í (p ř í r u č k a p r o m a n a g e m e n t b a n k y )“ je pro autora logickým vyústěním dosavadního zájmu o materii občanského a obchodního práva (s nutnými přesahy veřejno právního charakteru) a stávající několikaleté praxe jako práv­ níka banky se sídlem v ČR. Ambicí práce je monotematické zaměření na po­ stupy banky u bankovních produktů z pohledu ochrany spotřebitele. Vědomi si (limitovaného) rozsahu této práce, jsme nuceni z této velmi široké prob­ lematiky vybrat pouze významnou část, a to na základě výzkumu a z důvodů dále uvedených. Náš zájem je proto směřován na dvě klíčové oblasti, a to smlouvy na finanční služby na dálku resp. e­commerce a spotřebitelské úvě­ ry. Preferována je hloubka zkoumání problematiky před její šíří.

Východiskem bude odpověď na základní otázku „kdo je spotřebitel“. Spotřebitel totiž není vždy definován jen jako fyzická osoba – konečný spo­ třebitel (nakupující zboží/služby nikoliv za účelem podnikání/výkonu pro­ fese), ale též jako právnická osoba – nepodnikatel, či ještě šířeji. Obě právě uvedené oblasti ochrany spotřebitele se neobejdou bez zařazení do obecné­ ho rámce, který tvoří trojlístek směrnic týkajících se nekalých obchodních praktik, reklamy a nepřiměřených podmínek. Jimi se budeme zabývat za účelem doplnění hlavního tématu, s nímž integrálně souvisí.

dů v o d y p r o Z v o l e n á t é m a t a . Jde zejména o následující:

Téma je y odrazem současných reálných zájmů (české) banky retailového či

univerzálního typu, která je jednou ze stran zkoumaných právních vzta­

hů a má zájem poskytovat sofistikovanější, individualizované produkty,

neboť bankovní trh je i v ČR vysoce konkurenční a nasycený. Je proto

výzvou i nutností – též pro nejvýznamnější hráče – stále zohledňovat no­

vinky (včetně právních) a reagovat na potřeby klientů a situaci na trhu.

Pro retailovou/univerzální banku jsou stejně y důležitým klientem, vedle

právnických osob, fyzické osoby (byť třeba z jiného důvodu, obojí pak

kvůli cross­sellingu a penetraci), které mohou být také současně v posta­

vení (člena) statutárního orgánu podnikatele

2

, člena společenství vlastní­

ků jednotek či jiné právnické osoby, společníka

3

nebo zaměstnance

4

.

V neposlední řadě jde o téma y svrchovaně aktuální:

(i) v r. 2008 došlo k významnému pokroku v implementaci (toto ozna­

čení používáme v práci namísto „provedení“, které je použito v ofi­

ciálních českých překladech) směrnice č. 2005/29/ES o nekalých ob­

chodních praktikách do právního řádu ČR,

(ii) současně byla po několikaletém období diskusí přijata nová směrnice

o smlouvách o spotřebitelském úvěru č. 2008/48/ES, která přinese

rozšíření ochrany spotřebitelů,

(iii) trvale přitahuje pozornost e-commerce, jenž je nejen virtuální, ale

i právní realitou

5

.

Dle praktických zkušeností se domníváme, že profilová oblast ochrany spotřebitele musí být pro retailovou či univerzální banku nedílnou součástí činnosti (jako jedno z omezení soukromoprávní zásady smluvní volnosti). Segment spotřebitelů je spíše považován za poměrně perspektivní. Právní ochrana spotřebitele

6

se tak v globalizovaném a dále se liberalizujícím svě­

7

jeví stále významnější. Zabýváme se jí jak v kontextu práva Evropských

společenství (dále jen „komunitární právo“), tak vnitrostátních úprav dvou 2

Zájmem banky je zpravidla posílení vazeb, též kvůli větší motivaci zabezpečit řádné a včas­

né splácení podnikatelského úvěru bance, u níž má uloženy své osobní úspory (mohou být předmětem realizace zajištění či započtení, pokud je daná fyzická osoba poskytovatelem za­ jištění za závazky podnikatele). 3

Využití produktů týkajících se správy aktiv apod.

4

Typické jsou spotřebitelské úvěry, zprostředkování životního pojištění a penzijního připo­

jištění s příspěvky zaměstnavatele, kreditní karty, běžné účty s elektronickým bankovnictvím, investice do zajištěných fondů aj. 5

E-business (nová ekonomika) začal na poč. 90. let. Přináší mj. rychlejší oběh peněz, což

znamená ve výsledku totéž jako zvětšení množství peněz. In: IVANSKý, T.: Finanční toky a IT, s. 34 – 31. 6

Práva spotřebitele plynoucí z takového ochrany mu dávají lepší „kompetence“, které jsou

„vlastnictvím“ svého druhu, které je poměrně nestabilní/provizorní v důsledku rychle se mě­ nících konceptů. V kontextu viz KELLER, J., TVRDý, L.: Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna, s. 65. 7

K otevřenosti států EU vůči světové ekonomice viz např. JAKŠ, J.: Quo vadis Evropská unie,

s. 72–73. členských států EU

8

– ČR a Francie. Všímat si budeme hmotně právní oblas­

ti ochrany spotřebitele soukromo právního charakteru, která aktuálně pro­ chází významným právním vývojem a má tržní perspektivy. 1.1.2 Řešený problém

Z výzkumu, o němž pro zachování povinné struktury této kapitoly hovo­

říme níže, vyplynula – díky diskusi se zainteresovanými pracovníky banky různých úrovní – očekávání potenciálního adresáta (české retailové/univer­ sální banky) ve vztahu ke zvolenému tématu práce. Potvrdilo se, že existuje reálná potřeba zabývat se právními specifiky ochrany spotřebitele. Řešený problém

9

členíme na:

s u b p r o b l é m y n a ú r o v n i p r á v a e s ¾ – návrh potencionální úpravy, jež ade­

kvátně překlene fragmentárnost úpravy ochrany spotřebitele bankov­

ních služeb i další problémy při aplikaci,

s u b p r o b l é m y n a ú r o v n i č e s k é h o p r á v a ¾ , spočívající v navržení změn právní

úpravy harmonizované s komunitárním právem a praktická doporučení

– smysluplná, laicky pochopitelná

10

a přínosná zejména pro bankovní

praxi. 1.2 Smysl a cíl práce

Smysl a cíl práce jdou ruku v ruce: nebudeme je proto uměle oddělovat.

1.2.1 Obecně

V obecné rovině je smyslem a cílem této práce zabývat se reálnou proble­

matikou a v praxi pro zamýšleného adresáta (retailovou/univerzální banku působící v ČR) využitelnými postupy (ve smyslu inovace pro současnost, de­ finování a další omezování rizik a orientace na příležitost

11

), včetně těch, kde

české právo dostává komunitární rozsah – existuje v evropském kontextu.

Zvolená problematika také není statickou ani co do právní úpravy, ani její

aplikace včetně způsobů, jakým se promítá do produktů a interních postupů banky. Toto směřuje k negativnímu vymezení cíle práce: nejde o suplování vnitřních předpisů banky ani o historickou komparaci právní úpravy

12

, ale

– což bychom chtěli zdůraznit – o postižení aktuálních souvislostí stavu de lege lata a naznačení možných postupů využitelných do budoucna. Ambicí je propojit složku statickou (nynější stav) a dynamickou (další vývoj)

13

.

8

V širším kontextu souvisí se zejména sociální rolí státu a kulturní globalizací, viz též

MORAWSKI, W.: Ekonomická sociologie, problémy, teorie, empirie, s. 190. 9

Teoretický koncept řešení problému rozebíráme v subkapitole v 1.3.

10

Je nutné komunikovat v příjemcově jazyku a terminologii, viz např. DRUCKER, P. E.:

To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, s. 221. 11

DRUCKER, P. E.: op. cit. pod pozn. č. 10, s. 233 –236.

12

Blíže viz např. SChELLE, K., VOJáČEK, L., VESELá, R.: Historická východiska sbližování

českého soukromého práva s evropskou právní kulturou, s. 10 –25 či SChOLZ, p.: Vývoj ban­ kovnictví v ČR od jeho reorganizace v 50. letech, s. 19 –20. 13

K významu stability a dynamiky viz např. PLAMíNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem,

s. 36 – 53.

Současně jde také o proaktivní zaměření na klienty banky: aktivní spo­

třebitelské produkty jsou jedním z nástrojů posílení vazeb klientů s jejich stávající bankou. Jde tedy o „naslouchání“ klientovi, odstranění bariér, které brzdí činnosti směrem ke klientovi a též o přeměnu slov v činy

14

. Jinak řeče­

no, jde o konkrétní naplnění „konceptu diferenciovaného přístupu ke klien­ tům dle jejich hodnoty a aktivní řízení a budování této hodnoty optimalizací souvisejících nákladů a vhodně cílených nabídek dalších produktů a služeb“ (Consumer Value Management, CVM)

15

ve zvolené právní oblasti. Práv­

ní stanovisko, jako jedna z podpůrných odborných činností, jednak samo o sobě, jednak ve vzájemné souvislosti s jinými činnostmi by mělo efektivně směřovat k budování vztahů s klientem – oboustranně výhodných, dlouho­ dobých a přinášejících i subjektivní pocit „spokojenosti“

16

.

Je záměrem, aby práce byla součástí „tvorby scénáře“ (scenario plan­

ning)

17

a tak přispěla k vyjasnění individuálních odlišností (customization)

i většinově nejvýhodnějšího postupu – z hlediska rizik všech subjektů zúčast něných na transakci, časové náročnosti, nákladů i efektivity. Berme v úvahu tu „samozřejmost“, a sice, že informace je zdrojem jiné povahy než ostatní komodity: neplatí pro ni axióm vzácnosti, ale naopak nadbytku, není ve výlučném vlastnictví nikoho, nemá jediné konečné užití a naopak zvo­ lené konečné užití není závislé na jednom konkrétním druhu informací

18

.

Informačním výstupům v návrzích a doporučeních této práce však dejme konkrétní využití v bankovní praxi.

Pokud se podaří realizovat zamýšlené praktické využití práce, může tato

práce přispět ke zvyšování právního povědomí zaměstnanců banky, kteří se zejména v rámci front office setkávají s problematikou řešenou v této práci. Považujeme to za zásadní v dnešní (pokračující) době managementu zna­ lostí

19

či uplatňovaného konceptu change managementu

20

– resp. obecněji

společnosti, jež by měla být znalostní. Nejde nám o sumu informací, ale o analýzu (zejména vztahovou) zvolené problematiky a o její návodné vy­ užití neprávníky v jejich praxi zaměstnanců banky – „vědět co a proč dělat“. To vše vizuálně přitažlivou formou. Smyslem práce je totiž též účelnost

21

.

14

Zvládáte strategickou orientaci na zákazníka?, s. 69.

15

ČáBELA, M.: Řízení vztahů a hodnoty zákazníka, s. 18. 16

Též z tohoto důvodu, že výsledkem činnosti podniku má být spokojený klient. In:

DRUCKER, P. E.: op. cit. pod pozn. č. 10, s. 22. S trochou nadsázky můžeme říci, že banka může přispívat k „soukromým vítězstvím“ klienta-spotřebitele (subjektu, který si relativně zachovává individuální nezávislost díky tomu, že je proaktivní, myslí na budoucnost a sta­ novuje priority) a „životnímu úspěchu“ (dosažení harmonického a naplněného života), viz též KATRňáKOVá, h., VágNER, I., WEBER, M.: Personal Management & Leadership, s. ne­ značeny. 17

SEDLáČKOVá, h., BUChTA, K.: Strategická analýza, s. 44 – 46. 18

DRUCKER, P. E.: op. cit. pod pozn. č. 10, s. 79. 19

JIRáSEK, J. A.: Řízení v proudu času a změn, s. 12. 20

LANg, h.: Management. Trendy a teorie, s. 103 –105. 21

Obdobně viz MOLNáR, Z.: Efektivnost informačních systémů, s. 129 –130.


28

kapitola

2.1 Úvodní vymezení

Sociologické (sociální), ekonomické a právní uchopení pojmu spotřebitel prošlo proměnlivým vývojem. Od 20. let se začíná objevovat v akademic­ kých diskusích, od 60. let se nalézá v prvních praktických případech práv­ ních úprav a judikatury v Evropě a USA. Je utvářen různými přístupy, jež oscilovaly mezi téměř absolutní státní regulací a téměř nulovými zásahy. Tyto změny sledovat nebudeme, jakkoliv by to mohlo být zajímavé. Přejde­ me rovnou k platné právní úpravě (pohledu de lege lata). 2.1.1 Definice klíčových pojmů

Následující dvě tabulky sumarizují klíčové pojmy, používané v této práci

80

.

80

Pojmy jsou v tabulce č. 2­1 uspořádány dle obsahu práce, u tabulky č. 2­2 jde o abecední

pořadí.

Analýza právní ochrany spotřebitele

2


29

klíčové slovo DEFINICE

právní úprava

v ČR

spotřebitel Fyzická (nebo právnická) osoba, která nakupuje výrobky/užívá služby za

jiným účelem než pro podnikání. Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchod­ ní činnosti.

ust. § 2 odst. 1

písm. a) zák. č.

634/1992 Sb.;

ust. § 52 odst. 3

Občanského záko­

níku (dále také jen

„ObčZ“)

ochrana

spotřebitele

Soubor právních institutů (v rámci této práce ve francouzském, českém a komuni tár ním právu), zabezpečujících výkon práv tohoto subjektu.

například zákon

č. 634/1992 Sb.

banka Dle českých právních předpisů jde o akciové společnosti se sídlem v ČR,

které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k této čin­ nosti mají bankovní licenci, udělovanou ČNB. Mohou vykonávat i jiné činnosti, mají­li je povoleny v bankovní licenci. Naopak banka nesmí vy­ konávat jiné činnosti, než ty, jež má povoleny v licenci nebo jež souvisejí se zajištěním jejího provozu či provozu jiných bank, finančních institucí nebo podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž má banka kon­ trolu. Činnost bank se primárně řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění (dále jen „ZoB“).

ust. § 1 ZoB

reklama

klamavá

reklama

Reklama je oznámení, předvedení či jiná prezentace, šířená zejména ko­ munikačními médii a mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, pře­ devším podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Klamavá reklama je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu či cizímu podniku v hospodářské soutěži pro­ spěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

ust. § 1 odst. 2 zá­

kona č. 40/1995 Sb.

ust. § 45 Obchod­

ního zákoníku (dále

také jen „ObchZ“)

nepřiměřené

podmínky

Ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry, znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

ust. § 56 odst. 1 a 2

ObčZ

nekalé

obchodní

praktiky

Praktiky, které znamenají zejména klamání spotřebitele a neplnění zákon­ ných informačních povinností vůči spotřebiteli.

ust. § 8 –19 zákona

č. 634/1992 Sb.

elektronický

obchod

Smlouvy uzavírané na dálku, prostřednictvím zásilkového obchodu, for­ mou dopisů, katalogů, tiskovin, faxu, teleshoppingu i jiných komunikač­ ních technik včetně Internetu.

ust. § 54a – d,

§ 55 – 56 ObčZ

spotřebitel‑

ský úvěr

Financování poskytnuté bankou nebo jiným věřitelem, a to na vyžádá­ ní dlužníka-spotřebitele, který má povinnost tyto prostředky věřiteli do určité doby vrátit a zaplatit z nich úroky. Vedle toho banka zpravidla po dlužníkovi požaduje další povinnosti, například informační, plnění do­ hodnutých finančních ukazatelů atd. Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve for­ mě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.

ust. § 497 a násl.

ObchZ

ust. § 2 písm. a)

zákona č. 321/2001

Sb.

transpozice Přijetí právní úpravy (novelou či novým zákonem, event. podzákonným

právním předpisem) nebo opatření, kterým se směrnice začlení do vnitro­ státního práva v rozsahu a ve lhůtě, které sama vyžaduje; ne-li, nastupuje odpovědnost státu dle Smlouvy o založení ES.

čl. 95

a

čl. 230 Smlouvy

o založení ES

rozhodčí

doložka

(dále jen

„RD“)

Rozhodčí doložka je ujednání dvou nebo více smluvních stran (osob)

o tom, že svůj (své) existující či budoucí spor(y) – všechny nebo z určitého

právního vztahu nebo okruhu právních vztahů – podřizují dohodnutému

stálému/institucionalizovanému rozhodčímu soudu či rozhodci/cům ad

hoc. Může být součástí hlavní smlouvy (rozhodčí doložka) či být uzavře­

na samostatně (rozhodčí smlouva). Pokud se vztahuje na všechny budou­

cí spory mezi stranami, hovoříme o generálním kompromisu

81

ust. § 2 zákona

č. 216/1994 Sb.

Tab. 2‑1: Klíčové pojmy – právní část81

81

Viz např. ROZEhNALOVá, N.: Mezinárodní právo obchodní, II. díl, Řešení sporů; KLEIN,

B.: Rozhodčí řízení v České republice, s. 7–16; WERNER, I.: Rozhodcovská zmluva v Sloven­

skej republike, s. 17–19.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.